26 december 2022

XXL: Riktad nyemission och kanske en vändpunkt

Precis innan julhelgen så kom det information om att XXL tagit in nya pengar genom en riktad nyemission. Sannolikt har diskussionen kring denna riktade nyemission pågått en tid och det är vad jag kan se befintliga ägare som tecknar, vilket i sin tur kommer att leda till att ägandet blir mer koncentrerat i bolaget. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, men inte heller nödvändigtvis positivt.

Förutom att man aviserade om den riktade nyemissionen på 500 MNOK, som kommer att få till effekt att det aktieantalet ökar med 135 miljoner aktier, dvs från dagens cirka 250 miljoner aktier till cirka 385 miljoner, så aviserades det att befintliga ägare även ska få teckna fler aktier förutsatt att ett antal villkor uppfylls, bl a ska inte kursen falla under teckningskursen på 3,70 SEK.  Om jag förstått rätt så gäller erbjudandet de ägare som inte var med i den riktade om ca 27 miljoner aktier, vilket - om jag förstått saken rätt - gör att antalet aktier utökas ytterligare till cirka 410 miljoner aktier. Nedan har jag klippt in en del pressreleaser från bolaget kopplade till de olika erbjudandena.

I samband med att man aviserade om nyemissionen och möjligheten för befintliga aktieägare att teckna aktier så gjordes en vinstvarning, eller trading update. Enligt denna så kommer Q4-omsättningen att hamna på 2.3 - 2.4 BNOK och EBITDA landar på 50-100 MNOK, dock före nedskrivningar av lagret eller kostnader kopplade till nedläggningen av den österrikiska verksamheten, som man också aviserade att man ska lägga ner.

Om man kombinerar informationen från trading uppdateringen med Q3-informationen, se nedan, så kommer sannolikt 2022 att landa på 8.8 BNOK och vinsten EBITDA runt 500 MNOK, vilket ska jämföras med 10 BNOK och EBTIDA på ca 1300 MNOK för 2021. Det är ingen bra utveckling, men som jag har skrivit många gånger tidigare så finns det en del förmildrande omständigheter. En sak som jag dock känner mig bekymrad över är att det verkar som att XXL tappar marknadsandelar, åtminstone i Norge. Det handlar alltså inte bara om en generell nedgång triggad av konsumenter som dels handlade på sig en massa under covidåren, dels just nu oroar sig över boräntor och elpriser. Det kan dock vända och det verkar som att det finns en plan.

När jag läste om den riktade nyemissionen så blev jag faktiskt glad. Det gjorde initialt att kursen åkte ner, vilket innebar att jag kunde ha köpt billigare än vad jag gjorde för ett tag sedan, men om man lyfter blicken något så innebär detta att diskussionen om en eventuell nyemission är till ända. Det kommer med andra ord inte längre ligga en vår filt över bolaget kring den finansiella ställningen. Detta är nu, som jag ser det, utrett och de stora ägarna går in med mer pengar. Mindre ägare, som inte får vara med i den riktade nyemissionen, får vara med och teckna i denna mindre nyemission.

Det är dock en del märkliga saker som har ägt rum. En praktisk sak är att möjligheten att vara med i småägarnyemissionen annonserades den 21 december och för att få vara med och teckna aktier så skulle man äga aktier den 21 december, dvs samma dag. Det handlar också om "non-tradeable subscription rights", dvs teckningsrätter som inte går att sälja (om jag förstår saken rätt). Det är nog första gången för min del som jag råkar ut för teckningsrätter som inte går att handla med. Det hela känns något märkligt, men det är inte det största problemet.

Det som gör att man börjar fundera kring hur saker och ting egentligen har skett är att det är en del händelser som har utfallit på ett sätt som nu till slut landar i att de större ägarna köper aktier för 3.70 NOK. I maj annonserades det att Pål Wibe lämnade sin VD-post efter att han och styrelsen inte längre hade samsyn. I juni delades det ut 0.60 NOK per aktie. Under hösten har det varit väldigt tyst från företaget. För någon vecka sedan blev det annonserat att Freddy Sobin tar över som VD och tillträder i maj 2023. Precis innan jul blir det klart att det blir en riktad nyemission där de större ägarna är med och tecknar. Mindre ägare får vara med, men det blir med teckningsrätter som det inte går att handla med och ex-dag är samma dag som pressreleasen.

Det är på många sätt märkligt att ett bolag som XXL skall behöva hamna i en situation så att man måste ta in pengar via en riktad nyemission. Det är ett bolag som säljer sportartiklar, dvs en ganska förutsägbar verksamhet jämfört med många andra verksamheter, och man har på ganska kort tid byggt upp en skuld som tvingar en till att ta in mer pengar. Det är lätt att bli konspiratorisk och eventuellt så har händelseutvecklingen inte varit helt illa för storägarna sett i ett större perspektiv. Eventuellt så är händelseutvecklingen inte helt slumpartad. John i Börspodden nämnde XXL i det senaste avsnittet för den som är intresserad.

Att det blir lite smolk i bägaren när storägare går in och "räddar" ett bolag som behöver tillskott är inte ovanligt. Det finns egentligen, som jag ser det, två sätt att reagera på den informationen som har kommit ut. Antingen så blir man arg och tycker att det hela inte känns bra. Det bästa i ett sådant läge är sannolikt att sälja och gå vidare. Om man däremot kan acceptera saker för vad de är och tänka att det kanske kan öppnas upp möjligheter så kanske den senaste tidens utvecklingen kan utgöra en vändpunkt, eventuellt. Jag tror nämligen inte att det pumpas in nya pengar om det inte har gjorts en ordentlig analys. Det kan också ha varit så att man har sett vart det hela har barkat och inte känt sig jättestressade, vilket har spätt på nedgången, eventuellt. Om det har varit så får vi sannolikt inte veta och om det nu är så borde man ha kunnat se det och väntat till det kom information. Det tar jag med mig.

Teckningsrätterna kommer att ha lösen i mars om villkoren uppfylls och paketet klubbas igenom. Det innebär, tror jag, att det finns en del som tyder på att kursen inte kommer att sticka upp särskilt mycket. Det skulle kunna vara intressant att se om det kommer statistik som tyder på att konsumenterna syn förändras. Att fler ser positivt på framtiden i kombination med att barnen växer ur sina fotbollsskor, mm kan komma att bli en trigger.

Det man inte ska glömma när man pratar om nyemissionen är att förutom att det sker en utspädning så minskar skuldsättningen, vilket gör att "enterprise value" (EV), (bolagsvärde på svenska?) påverkas på mer än ett sätt. 

Jag har inte fullt ut bestämt hur jag kommer att agera på de förändrade förutsättningarna. I grunden så tror jag att det som har skett är positivt. Skuldsättningen och risken för en eventuell nyemission kommer inte att dra ner kursen. Storägarna har valt att skjuta till pengar och därmed är en del risker mindre. Det kommer att komma en ny VD i maj som kommer att förändra saker. Nuvarande koncept verkar inte fungera och även om det inte finns några garantier på att bolaget kommer att ta marknadsandelar igen så ligger i alla fall en kursändring i korten, tror jag. 

Eftersom antalet aktier ökar och även att jag är lite mer oroad över framtiden så har jag kommit fram till att en riktkurs på 8 NOK är mer rimlig än 10 NOK som var min hypotes sedan tidigare. Det känns inte osannolikt att kursen kommer att ligga runt nuvarande nivåer, runt 4 NOK, de kommande nivåerna med tanke på den kommande nyemissionen.

Jag har inte fullt ut bestämt hur jag kommer att göra. Om kursen kommer att leta sig ner till 3.70 NOK så är det inte omöjligt att jag fyller på med fler aktier, men sannolikt kommer jag att ligga kvar med de aktier som jag har och använda de teckningsrätter som jag får. Andra aktier som jag tittar på är Careium, Tobii,  Alfa Laval och Inwido. Även Episurf tycker jag känns lite intressant efter de positiva FDA-nyheterna.
https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=14BA55F8C24C1DE2

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=3E8CD38F5302261B

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=F5C80B87B3EC8BD0

https://www.di.se/ditv/borskoll/xxls-tf-vd-det-har-varit-mer-utmanande-an-vi-trodde-i-q3/


19 december 2022

Fenix Outdoor: Intressant, men jag avvaktar

Ett bolag som jag har tittat på ett tag, men som jag länge tyckt varit för dyrt är Fenix Outdoor. Starka varumärken är ofta ganska intressant och Fenix sitter framförallt på ett riktigt starkt varumärke - Fjällräven. Det är inte det enda varumärket som man har i portföljen, men det är det starkaste. Utöver de egna varumärkena så har man även sina egna Naturkompaniet-butiker. Det är en ganska intressant kombination som jag ser det, men det kommer med en ganska hög prislapp trots allt tycker jag. Man kan så klart ha olika åsikt om det hela, men jag tycker att Fenix Outdoor tyvärr inte känns fullt så intressant ändå och jag tror därför inte att jag kommer att köpa.

En anledning till att jag inte kommer att köpa är att jag tycker att det finns en moderisk som inte går att bortse ifrån. Idag är Fjällräven ett populärt varumärke som många kundgrupper gillar och är beredda att betala ganska mycket för. Det är bra kvalitetsprodukter, men det är även en fråga om mode enligt mitt sätt att se på saken. Det är inte säkert att Fjällräven alltid kommer att ses som ett intressant märke och då kommer det att kunna slå ganska hårt försäjningen.

En ytterligare anledning att jag är tveksam är en eventuell kommande recession. Om konsumenter får mindre pengar att röra sig med så kommer det sannolikt att slå mot de flesta bolag som säljer till konsumenter. Fenix är inget undantag tror jag, och eftersom man ligger högt prismässigt så kan det vara en typ av vara som drabbas relativt hårt, eventuellt. Det kanske inte blir så, men jag tycker inte att det känns osannolikt.

En tredje anledning som gör att jag inte trycker på köpknappen är att Fenix kanske inte är en vinnare om allt mer handel rör sig mot nätet. Naturkompaniet har ehandel och Fenix produkter, som t ex Fjällräven-produkterna, säljs via många duktiga e-handlare, men Fenix produkter gör sig sannolikt bäst i en miljö där man kan se och ta på produkterna. Om inte det vore fallet verkar det något bakvänt att Fenix har sina egna fysiska butiker. Förutom att produkterna inte kommer fram på lika bra sätt via nätet som via fysiska butiker så finns det även en risk att nya produkter vinner mark. Revolution Race har nog inte tagit så mycket marknadsandelar från Fjällräven, men jag tror nog att i alla fall några kunder valt Revolution Race istället för Fjällräven. Även om det inte har förlorats någon alls marknadsandel från Fenix så har någon förlorat marknadsandelar till Revolution Race. Jag tycker att man kan se Revolution Race som en påminnelse på att det kan komma fram nya aktörer ganska fort och jag tror att vi kommer att vi har ändrat våra köpmönster de senaste åren och att vi kommer att ändra våra köpmönster ytterligare under de kommande åren. Det är inte säkert att Fenix kommer att vara vinnare i en sådan föränderlig miljö....eller så blir man det.

Sammanfattningsvis, jag gillar bolaget och jag använder produkterna. Tyvärr tycker jag att det finns en del orosmoln och jag tycker att det finns annat som känns mer prisvärt. Av den anledningen så kommer jag att avstå, i alla fall som det känns nu. Vi får se om det var ett riktigt beslut.  

12 december 2022

Hushållens ekonomi under Q3

Jag har köpt aktier i en hel del bolag som är beroende av att privatkonsumtionen håller i sig i Sverige och övriga Norden. Det ser lite olika ut och jag har tyvärr ganska dålig koll på hur situationen ser ut i Norge, Danmark och Finland, men jag tycker mig ha OK koll på Sverige (eller i alla fall inte fullt lika dålig). Det finns naturligtvis många som har betydligt bättre koll än vad jag har, t ex alla som arbetar professionellt med att följa frågor som dessa, men jag tycker att det är intressant och jag tycker att det till viss del florerar en del "sanningar" i media som man faktiskt kan ifrågasätta.

Det mesta i ett samhälle blir bättre med tiden. Sjukvården idag är betydligt bättre än för 20 år sedan även om det finns brister idag. En stor anledning till att det är bättre idag än för 20 år sedan är att man idag har tekniska hjälpmedel som man inte hade för 20 år sedan. Om man läser dagens skörd av Twitter-inlägg eller veckans senaste nyhetsartiklar så får man lätt intryck av att sjukvården knappast har utvecklats åt rätt håll. Jag säger inte att de som kritiserar vården inte har en poäng (för det kan det säkert finnas), men många stora förändringar som har skett över lång tid presenteras inte i social media eller i tidningsartiklarna. Att t ex överlevnadsgraden för en viss cancerform förbättrats en eller två procent under ett år är ingen större nyhet, men om det har varit fallet tjugo år i rad så är förbättringen markant. Min poäng är att förändringar som sker över många år är lätta att missa.

När det kommer till bostadspriser så tycker jag att media just nu är förhållandevis kortsiktig och istället för att ta ett långsiktigt perspektiv på saken så väljer man det kortsiktiga. Det är naturligtvis mer slagkraftigt att prata om att räntekostnaderna kommer att öka med t ex 50% (eller vad det nu kan vara) än att prata om hur räntan står sig mot historiska räntor. Nyhetsrapporteringen är med andra ord på många sätt sensationsdriven och även om det tyvärr kommer att finnas många som kommer att hamna i ett tufft ekonomiskt läge och kanske kommer att behöva sälja sitt boende med förlust så kommer den stora massan att kunna hantera ett ränteläge runt 4-5%, tror jag. 

Om man tittar på SCB:s Sparbarometer för Q3 (länk nedan) så hittar man bland annat nedanstående figur:

Under juli till september så nettolånade svenska hushåll 33 miljarder. Det är mycket pengar så klart, men sett i ljuset av vad nyupplåningen förhållandevis låg. Även om kriget varit igång ett tag och även om det var klart under tredje kvartalet att energipriser och räntor var på väg uppåt så var det säkert så att en del affärer som slutfördes under Q3 hade börjat ett tag tidigare. Annorlunda, det finns säkert en tröghet i systemet. Om man tittar bakåt för att se när det lånades ut på samma nivåer så får man faktiskt gå tillbaka nästan tio år, eller närmare bestämt första kvartalet 2014. Det ska bli intressant att se om det t o m kan bli så att en del väljer att amortera under detta kvartal, dvs fjärde kvartalet. Det borde kunna få ner nettolånandet en del. Min gissning är att nettolånandet kommer att vara lågt även i nästa rapport.

När det kommer till belåning så har alltså de förmaningar och det ändrade ränteläget fått effekt. Den samlade summan som har lånats ökar trots allt. Det verkar dock som att många (eller kanske bara några väldigt mycket) bygger upp en buffert för tuffare tider. I SCB:s rapport så kan man hitta följande figur: 


Under förra kvartalet så sparades 106 miljarder. Skulderna ökade med 30 miljarder, vilket ger ett nettosparande på 76 miljarder. Av någon anledning så är skulderna i detta sammanhang 30 miljarder och inte 33 miljarder som det är i figuren ovan. Det finns säkert en bra förklaring, men tyvärr ingen jag känner till. För helhetsbilden spelar det dock mindre roll.

Det är faktiskt anmärkningsvärt stort nettosparande. I diagrammet ovan så kan vi se att även om man går tillbaka till 1996 så ligger vi en bra bit högre. Om man läser i rapporten så nämns det att det är ett rekord för ett tredje kvartal. Tyvärr så visar bara diagrammet tredje kvartal, vilket inte ger en fullständig bild. Det står dock i rapporten att sparandet under de tre kvartalen under 2022 var på hela 357 miljarder. Det är mycket och det är helt tydligt att det sparas ordentligt.

Samtidigt som det målas upp nattsvarta rubriker i tidningar och i social media så har alltså sparandet varit på rekordnivåer under de senaste kvartalen. Om man som jag är intresserad av hur det går för XXL, Byggmax och andra retail-bolag så står det alltså tämligen klart som jag ser det att många har valt att spara istället för att konsumera. Det handlar kanske inte om att pengarna inte finns utan om att man har tagit det säkra före det osäkra, vilket sannolikt är klokt. 

Det finns en de som tyder på att sparandet inte är jämnt fördelat mellan de som har mycket och de som har lite. Det finns andra rapporter som visar att det är stora skillnader, men en indikation på att det är olika tycker jag man kan se i att det säljs fonder, men köps aktier. Det skulle kunna vara så att fler väljer att direktäga aktier istället för att äga fonder, men jag gissar att det i de flesta fall inte är samma person som säljer fonder och köper aktier. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Även om vi inte vet hur fördelningen ser ut kring sparandet så har svenskarna som helhet sparat under året, men än så länge så har sannolikt inte de värsta elräkningarna skickats ut och de värsta bolånechockerna har sannolikt (tyvärr) heller inte ägt rum. Det kommer att bli en tillvänjningsperiod och sannolikt så kommer det att bli tufft.  

Om man tittar SEB:s Sparbarometer för Q3 (se länk nedan) så hittar man en del information som också finns i SCB-rapporten, men även en del annat intressant. Det finns till exempel en bild som visar hur hushållens förmögenhet är fördelad per tillgångsslag, se nedan:


Det blir väldigt tydligt när man tittar på ett diagram som det ovan att fastigheter är verkligen merparten av hushållens förmögenhet. Det man inte ska glömma är att en hel del av fastighetsvärdena dessutom är oskattade, vilket för övrigt även stämmer vad gäller tjänstepension, som är större än direktägda aktier. Skulderna däremot, som ligger runt 5200 miljarder, vilket visas mer i detalj i rapporten, kommer att behöva betalas med skattade pengar och det spelar roll. Jämförelsen blir med andra ord inte riktigt korrekt som jag ser det. Man skulle kanske kunna säga att det finns fler faktorer som man måste ta i beaktande och det stämmer säkert.

En annan intressant sak som visas i SEB:s rapport är hur nysparandet fördelas. Det pumpas in pengar i premiepensioner och tjänstepensioner, vilket egentligen inte görs som en effekt av ett medvetet val utan snarare som en effekt av överenskommelser inom ramen för anställningsavtal. Posterna säger på så sätt inte så mycket om hur personer i Sverige väljer att använda sina pengar som inte används till konsumtion. De säger däremot en del om hur mycket pengar som varje kvartal avsätts till pensionssparande, och även hur mycket som avsätts till pensionssparande jämfört med t ex inflöde i kategorin direktägda aktier.

Om man ska komma komma ihåg att jämförelsen tillgångar mot skulder inte är en helt okomplicerad och rak p g a skatteeffekter så ska man när det kommer till nysparandet komma ihåg att en stor del av detta faktiskt är bundet under många år framöver. Annorlunda, om man tänker att det trots allt finns en del nysparande så är det en ganska liten del av detta som snabbt skulle kunna användas för att minska ner skulden.

Det finns säkert mycket mer och kanske bättre slutsatser som man kan dra av rapporterna och jag rekommenderar verkligen att läsa igenom dem. Överlag så tror jag att det är mer givande att läsa denna typ av rapporter än mycket annat som finns i flödet.

Länkar:  

https://sebgroup.com/siteassets/cision/documents/2022/20221201-historisk-inbromsning-av-hushallens-skulder-sv-0-3192200.pdf

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/sparbarometern/pong/statistiknyhet/sparbarometern-3e-kvartalet-2022/


07 december 2022

XXL: Ökade

Jag har läst på lite om Freddy Sobin och jag har även räknat på skuld, kassa, kassaflöde börsvärde mm och sammanlagt så kom jag fram till att det kanske ändå skulle kunna vara en idé att gå in med mer pengar i XXL. Och från tanke till handling gick det fort. Det är riskfyllt och min exponering är nu ganska stor mot XXL.

Det ska bli väldigt intressant att se rapporten den 8 februari. Jag tycker att det är hyggligt goda förutsättningar för att lagret ska kunna betas av och jag tror att en effekt av det kommer att vara att den finansiella ställningen förbättras. Det i sin tur kommer sannolikt att få en del att se annorlunda på bolaget. Det kommer eventuellt inte att vara särskilt höga marginaler under Q4, men jag tror att det minskade lagret kommer att väga upp detta. Det finns egentligen inga riktigt bra indikatorer för att det ska bli som jag tror (och det avspeglas i kursen), men om jag skall lyfta upp något så tror jag att rädslan för högre elpriser och högre räntekostnader eventuellt minskat hos konsumenter (om det är motiverat eller inte kan diskuteras) och jag tror även att det har handlats både vinterkläder för att hantera kylan och sannolikt även en del Black Week-fynd. 

Det är stor risk och risken för att det kommer en nyemission kan på inget sätt uteslutas.

03 december 2022

Scandic Hotels: RevPAR för november

När det kommer till Scandic Hotels och även Pandox så levererades RevPAR-siffror för november alldeles nyligen. Det ser fortsatt bra ut och det är mycket som tyder på att Q4 kommer att bli ett helt OK kvartal för hotellnäringen. 

Sannolikt är det mestadels affärsresenärer under november så det är sannolikt svårt att säga så mycket om den dalande efterfrågan från konsumenterna, men eventuellt kanske det kommer att synas i december-siffrorna. Överlag så tycker jag att siffrorna ser bra ut. 

Careium: Ny VD - Christian Wahlén

Nyligen så meddelades att Christian Wahlén blir ny VD på Careium. Maria Khorsand som nyligen tillträdde som interims-VD kommer med andra ord inom någon månad lämna för att ge plats åt Christian. Christian sitter sedan tidigare i år i styrelsen för Careium och han är på så sätt inte en helt ny bekantskap för bolaget. Det bådar gott tycker jag. Risken att det blir en felrekrytering känns därmed lägre än i många andra fall.

Om jag förstår saken rätt så har Christian en bakgrund som psykolog, men har de senaste åren haft olika ledningsbefattningar. Närmast kommer han från en tjänst på Kry. Han verkar ha jobbat en hel del med att ta fram olika former av digitala vårdtjänster, vilket sannolikt kommer att bli en tillgång framöver. Det han kanske inte har så stor erfarenhet av är att skapa ordning efter större förvärv som inte riktigt gått som tänkt, vilket just nu är situationen i Careium. Någonting måste ha gått snett när man förvärvade verksamheten i Storbritannien och det hela känns ganska märkligt. Att det ibland blir fel vid förvärv händer, men det blir inte desto mindre kännbart. Överlag så tycker jag att det verkar vara en bra rekrytering och det skall bli intressant att se vilket avtryck han gör.

Precis som med XXL så tycker jag att bara det faktum att man har utnämnt en ny VD är i sig en positiv sak. Att det inte finns en permanent VD på plats leder i de flesta fall, enligt min erfarenhet, att många processer hamnar i ett vänteläge. Jag tror att man allt eftersom förstår hur tankarna har gått. Sannolikt kommer man under nästa kapitalmarknadsdag eller investerarpresentation bättre förstå hur tankarna går kring framtiden.

Det har varit en hel del insiderköp i Careium och jag förväntar mig att Christian inom kort köper på sig en hel del aktier. Enligt vad jag kan se från hemsidan så äger han i nuläget runt 2500 aktier, dvs aktier för 20-25 kSEK. Eventuellt kommer han att vänta till efter Q4-rapporten har presenterats, vilket nästan kommer att sammanfalla med att han tillträder, eller så passar han på att handla nu innan det blir en tyst period inför Q4-rapporten. Det ska bli intressant att se hur han agerar i denna fråga. Jag hoppas att han köper på sig aktier så snart som möjligt. Det hade känts bra.

Överlag så är jag positiv till Careium. Framförallt så tycker jag att nedsidan känns begränsad. Jag förstår det som att man skalar bort det som inte fungerar i den brittiska verksamheten. Om jag förstår saken rätt så har man sagt upp en del kundsamarbeten av just denna anledning. När väl denna storstädning är klar så bör situationen vara annorlunda och det bör få till effekt att vinsten går upp. Rätt eller fel, det är för tidigt att säga, men jag tycker att oddsen känns attraktiva. Förhoppningsvis kan det visa sig redan i nästa kvartalsrapport. Om kursen skulle hoppa upp till 12 SEK eller mer så kanske jag lämnar faktiskt.

De senaste dagarna så har aktien tickat upp från runt 8 SEK till runt 9 SEK. Det kan verka vara en mindre uppgång och det är det om man köpt runt 25-30 SEK, men om man gått in runt 8 SEK så är det en uppgång på över 10% (fantastiskt med relativa jämförelser ;)). Jag tror nog att jag kommer att fortsätta att trycka in pengar i Careium trots den senaste tidens uppgång. Vi får se lite hur det blir, men just nu är det min plan. Om kursen skulle hoppa upp till 12 SEK eller mer så kommer jag eventuellt, som jag skrev ovan, lämna. Sannolikt kommer jag inte att köpa högre än 10 SEK, i alla fall inte innan Q4-rapporten. Nedan finns en kursgraf lånad från Avanza: Det som oroar mig lite med Careium är att det ska komma någonting som snabbt gör trygghetslarm överflödiga. Det är kanske att dra det för långt, men skulle en 80-åring som har en Apple Watch och en iPhone behöva ha ett ytterligare system? På samma sätt, en äldre person som har ett hemlarm med en massa kameror, skulle han eller hon behöva ett trygghetslarm eller skulle det kanske vara en bättre idé att använda en mjukvara som kan identifiera en person som ligger på marknaden? Det är möjligt att jag tänker för mycket och det är möjligt att man snarare ska se det som att man säljer en tjänst och att det kan vara intressant även om det kommer att finnas (eller t o m redan finns) olika former av DIY-lösningar. Jag är inte helt övertygad om att bolaget på alla sätt har framtiden för sig och när jag läser om den nye VD:ns bakgrund så kan jag inte låta bli att fundera på om man kanske vill bredda sig så att man inte bara är exponerade mot trygghetslarm. Det är spekulationer från min sida och inget annat, men jag är likväl lite tveksam till hela konceptet med trygghetslarm. Det som får mig att tro att det ändå finns en marknad är att de flesta kommuner mm vill ha tjänsten, inte hårdvaran, och om man köper en tjänst så innebär det (förhoppningsvis) att man t ex kan säkerställa att batterierna inte laddat ur.

För att sammanfatta, på många sätt tycker jag att Careium är ett intressant case och jag tycker att det har gått ner lite väl mycket, men det är inte utan tvivel som jag äger aktier. Eventuellt kommer jag att köpa på mig ännu fler aktier, men sannolikt inte över 9-10 SEK, och om kursen sticker upp till 12 SEK utan att det kommit någonting som ändrar i sak så är det relativt sannolikt att jag säljer.   

Bokrecension: Atomic Habits

Nyligen så lyssnade jag färdigt på boken Atomic Habits på Audible.com, Amazons ljudbokstjänst. Det är en bok som jag tycker passar ganska bra att lyssna på och om man t ex pendlar till jobbet med buss eller i bil. Det är säkert en bok som funkar bra att läsa på vanligt sätt också, men det har jag inte testat. Generellt tycker jag att vissa böcker inte riktigt passar som ljudböcker och det har hänt att jag har slutat lyssna för att jag tycker att det blir svårt att följa. I vissa fall kanske det beror på att jag inte gillar boken, t ex för att den går alldeles för mycket ner på detaljer. Jag gillar att läsa om olika saker och ibland råkar jag få tag på någon tegelsten som går väldigt djupt in på något ämne som jag egentligen inte är superintresserad av. Till exempel har jag köpt på mig ganska mycket böcker om kinesisk historia och det är absolut intressant, men 1000 sidor eller drygt 40 timmars lyssning blir för mycket för mig. jag är helt enkelt inte tillräckligt intresserad. Åter till ämnet och för att sammanfatta, Atomic Habits tycker jag funkar ganska bra i ljudboksformat.  Boken Atomic Habits av James Clear är välkänd och det är många som gillar boken. Den dök upp som rekommenderade böcker i mitt flöde på lite olika sätt och jag har ganska länge haft den sparad som en bok som nog skulle kunna vara intressant. Det dröjde dock ett tag innan jag tog mig tid till att lyssna på den. Anledningen var att jag inte tyckte att den verkade superintressant och det var egentligen nu med facit i hand inte helt fel, men den var bättre än jag trodde. 

Den tar upp saker som man kanske känner igen från andra böcker som t ex Tim Ferriss "4-timmars arbetsvecka" eller "Nudging" av Richard Thaler. Jag tycker att boken var bra och jag rekommenderar alla som tycker att den verkar vara intressant att lyssna på den eller läsa den, men jag hade kanske hoppats på lite mer. För min del kommer den att hamna i kategorin av böcker som är intressanta inom området produktivitet, dock så kommer den inte med så mycket nytt, tycker jag. Om man inte har läst någonting alls inom området så tror jag att man kan tycka att boken är en riktig höjdare så det bör man hålla i åtanke. 

Om jag skulle sätta ett betyg på boken så landar det på 4 av 5. Även om jag är lite skeptisk och tycker att det inte är så mycket nytt i boken så tycker jag att den är intressant. Att den i mitt tycke inte kommer med någonting direkt nytt tycker drar ner betygen något, men å andra sidan så lovar inte boken att den skall leverera insikter som ingen någonsin tidigare har presenterat. Det är populärvetenskap. Om jag skulle rekommendera boken till någon så är det till någon som kanske inte tidigare har läst så mycket om personlig effektivitet/produktivitet. Att jag kan verka lite negativ så ska man verkligen se det i ljuset av att jag har läst några böcker inom området tidigare. Om man inte har läst så mycket inom området så tycker jag verkligen att man ska göra det. Det räcker med att man tar med sig några småsaker från boken, eller en liknande bok, så kan det ha väldigt stor inverkan.

01 december 2022

Inwido: Sålde mina aktier

Idag så sålde jag mina aktier i Inwido. Det var lite av ett överilat beslut, men inte helt och fullt ändå. När jag köpte så var jag lite tveksam, men tyckte att nyckeltalen var lockande och jag tyckte (och tycker till viss del fortfarande) att nyckeltalen var ganska intressanta även om det kommande året eller åren sannolikt kommer att bli tuffa. Jag är inte alls säker på att det var rätt beslut, och jag utesluter inte att jag köper tillbaka igen, men när det kom till kritan så ska det mycket till för att kursen skall lyfta om kvartal efter kvartal bjuder på minskande försäljning och vikande vinst.

Man skulle absolut kunna fråga sig varför jag inte minskar i något av mina större innehav istället, tex Byggmax. Det är ingen dum fråga på något sätt, men jag tycker att Byggmax är mer intressant, bl a eftersom en ganska stor del av skulden består av framtida leasingsavgifter. Om man följer IFRS 16 så ska det anses vara skuld så det är egentligen inte fel, dock så tycker jag att det blir något missvisande när man jämför ett bolag som Byggmax som har cirka 200 butiker, som man ofta har långa kontrakt på och som på så sätt leder till "leasingskulder", med bolag som inte har butiker.

Careium utvecklas ganska fint idag. Det är inte så mycket aktier som omsätts dock. Det är inte omöjligt att jag skickar in pengarna från Inwido-affären in i Careium. Vi får se.

30 november 2022

XXL: Ny VD - Freddy Sobin

XXL presenterade idag en ny VD, Freddy Sobin. Freddy är för närvarande VD på Kicks, som ingår i Axel Johnson-koncernen. Han har varit där i cirka fem år och han har även tidigare varit ordförande för Outnorth, som idag ingår i Egmont-koncernen. Enligt vad jag kan se så har han även varit med och startat, eller i alla fall byggt upp, Tretti.se.

Jag har känt att rekryteringen av en ny VD dragit ut på tiden och jag har nästan börjat misströsta faktiskt så dagens nyhet var bra bara av det faktum att det presenterades en VD. Även om jag inte känner till Freddy sedan tidigare så tycker jag att det verkar vara en person med en intressant profil och jag tror nog att det kan bli bra. Det är uppenbart att styrelsen med Hugo Maurstad i spetsen har sökt efter en VD som både är entreprenör och med gedigen erfarenhet från e-handel. Det som saknas är erfarenhet av att vara börs-VD. Det är så klart ganska få som har erfarenhet av att vara börs-VD sedan tidigare och det är kanske klokt att man inte haft det som ett absolut krav. 

Det är lite av en överraskning att man väljer en svensk som VD. Det verkar gå ganska bra för XXL i Sverige och jag tror eventuellt att det kan ha spelat in. Sannolikt vill man växa i Sverige och det verkar som att Freddy är en person som kan den svenska marknaden bra. Jag vet inte riktigt hur stor den svenska marknaden är i jämförelse med den norska, men givet befolkningsskillnaden så antar jag att det är en ganska stor skillnad. 

Freddy tillträder i maj. Fram till att han tillträder så kommer nuvarande interim-VD,  Stein Eriksen, att vara kvar och efter att Freddy tillträder så kommer han att gå tillbaka till sin tidigare roll som CFO. Det gillar jag. Att Stein kommer att gå tillbaka som CFO ger kontinuitet och det tror jag är bra. Jag antar att våren kommer att bli lite av en storstädning så att Freddy kan börja dra upp nya planer under sommaren. Sannolikt kommer man att minska kostnaderna genom att minska lokalytorna och sannolikt även göra lite förändringar i Österrike (vilket man t o m kanske sagt att man ska göra).

Om man tittar på Outnorth, vilket verkar vara ett företag som Freddy känner väl till, så har mycket gjorts rätt så vitt jag kan se. Man har en ganska bra varumärkesportfölj, bland annat Fjällräven och Osprey. Outnorth har även samarbete med Friluftsfrämjandet, vilket nog är ett ganska bra drag om man man vill nå ut med sitt friluftssortiment. XXL har idag en hel del Team Sales till bl a fotbollsklubbar i Sverige (och jag antar detsamma gäller i Norge) och det skulle inte förvåna mig jättemycket om man försöker sig på något liknande inom friluftssegmentet. En annan sak som Outnorth har gjort bra är egna varumärken, eller private label. Det är möjligt att man har mer än ett eget varumärke, men det jag känner till är Urberg och det tror jag har varit en framgång för Outnorth. Jag antar att Freddy kommer att fortsätta att jobba med den egna varumärkesportföljen, som i alla fall består av Neomondo (kläder) och White (cyklar).

Överlag så är jag glad över dagens nyhet och jag hoppas att det ska bli bra. Tyvärr kan jag inte låta bli att känna viss oro för att det skall bli på samma sätt som det blev med Pål Wibe, dvs att VD och styrelse inte har samsyn. Om det skulle hända för XXL igen och man skulle ge sig ut för att igen leta efter en ny VD då hade det varit riktigt illa.

Det är svårt att ändra riktkurser eller på annat sätt se på bolaget med andra ögon efter att denna nyhet presenterats. Sannolikt så kommer det inte att hända så mycket kursmässigt den närmsta tiden. Jag gissar att en och annan kommer att passa på att sälja inför årsskiftet för att inte ha sänket XXL i portföljen till årsskiftet. Eventuellt kommer Freddy att köpa aktier redan innan årsskiftet för att vis att han tror på bolaget eller så väntar han till dess att han tillträder. Det återstår att se, men om det kommer ett förtida insiderköp så skulle det eventuellt kunna trigga vidare uppgång, eventuellt. 

Om det är någonting som skulle kunna få kursen att ticka uppåt så tror jag att det skulle kunna bero på att fjärde kvartalet kommer in relativt starkt. Om det visar sig att lagret betas av och att man får in en hygglig vinst så att man kan stärka balansräkningen så kan synen på bolaget ändras en del. I nuläget tycker inte jag att man kan utesluta en nyemission, men jag tror (hoppas) inte att det kommer att behövas. Det är dock på inget sätt säkert och det finns säkert många som är bättre på att bedöma det än vad jag är.Ovan ser man bilder som är hämtade från senaste kvartalsrapporten. Omsättningen släpar efter det pandemidopade 2021, men inte med särskilt mycket. Det säljs absolut varor i XXL:s butiker, dock så viker marginalerna ordentligt och vinsten sjunker markant. Jag förstår det som att en del av förklaringen till att vinsten faller som den gör är att man har hamnat snett med lagret. Det är möjligt att man kan visa att ett stort lager inte nödvändigtvis är fel på samma sätt som Torsten Jansson och New Wave. Tyvärr är det nog inte helt jämförbart. XXL:s lager blir nog snabbare inaktuellt än New Waves.

Det finns en del som tyder på att Black Friday, eller Black Week, har varit ganska OK för sporthandeln. Boozt rapporterar att de haft bra försäljning. Det skulle kunna vara en generell effekt och det kan vara så att XXL också kunnat leverera helt OK försäljning. Det återstår att se och det är nog klokt att inte ha för stora förväntningar.

Det är väldigt enkelt att avstå en investering i XXL för närvarande. Konsumenter får mindre i plånboken med höjda räntor, högre elpriser mm, vilket bör allt annat lika leda till försämrad försäljning. De flesta kurvorna pekar brant nedåt och om man drar ut dessa kurvor så tyder allt på att det kommer att bli tufft under de kommande året eller åren. XXL har uppenbart en del bolagsspecifika problem utöver de branschgenerella problemen, vilket ytterligare ökar tveksamheten i att investera. Det som gör att jag ändå tror att det kan finnas en uppsida är att mycket är inprisat och när det väl kommer en vändning (förr det kommer att komma en punkt när försäljningen tar fart igen). På lite längre sikt så tror jag att det kan bli bra med Freddy som VD, men det återstår att se.

Även om jag kan verka positiv till XXL så är det ett bolag med problem och om det mot förmodan skulle komma en uppstuds som skapar en möjlighet att minska eller lämna helt så gör jag kanske det. Om det t o m skulle bli så att det verkar gå ännu sämre för bolaget så kanske jag biter i det sura äpplet, tar förlusten, och går vidare.

Några länkar:

https://www.axeljohnson.se/nyheter/freddy-sobin-ny-vd-for-kicks/

 https://www.market.se/affarsnyheter/vd-byte/har-ar-sobins-nya-jobb-blir-koncernchef-for-xxl-en-av-de-mest-talangfulla-inom-retail/

28 november 2022

Bokrecension: A Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century

Jag brukar inte skriva ner så mycket om böcker som jag läser och det tänkte jag ändra på. Det kommer inte att bli några längre inlägg i de flesta fall, bara några korta rader om vad jag tyckte och tänkte om boken. I vissa fall kommer det kanske även att bli lite reflektioner som inte nödvändigtvis är direkt kopplade till boken.

Den senaste boken som jag har läst är boken "A Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century". Precis som titeln antyder så handlar boken om hur illa vi människor egentligen är anpassade till det samhälle som vi lever i. Mycket i vår vardag har ändrats de senaste 100-200 åren, men vi har fysiskt och psykiskt inte ändrats mycket eller kanske t o m inte alls. 


På en del sätt påminner boken om "Sapiens". Temat är inte detsamma, men det finns vissa likheter. Till exempel så dras paralleller mellan våra nutida samhällsproblem och våra stenåldersanpassade kroppar och psyken. När jag läste "Sapiens" så tyckte jag att den var riktigt bra och om man inte har läst "Sapiens" så tycker jag att den boken är mer intressant. Denna bok har en annan vinkling. Om "Sapiens" mer försökte förklara hur mänskligheten utvecklats över tid så tar denna bok mer avstamp i hur våra stenåldershjärnor påverkas av mobiltelefoner som öser ut notifieringar, hur många äldre samhällen hade olika former av invigningsriter till vuxenlivet och att vi på en del håll i världen idag skalat bort dessa riter, osv.

Om jag skulle sätta ett betyg på boken så får det bli 4 av 5. Det finns många intressanta saker att ta med sig från boken och den är intressant. Den är inte speciellt tung och det går att läsa den på en längre tågresa eller på några kvällar i läsfåtöljen. Om man har läst mycket liknande så tror jag kanske att man kan tycka att det är en del som man känner igen. Det finns t ex en del saker som jag känner igen från Anders Hansens böcker "Hjärnstark" m fl och det är klart att det är mer intressant att läsa om saker som man inte har läst om tidigare, men jag skulle inte säga att det var så mycket som jag hade stött på tidigare. Jag tycker inte riktigt att boken fullt ut går att jämföra med böcker som "Sapiens" av Harari, som jag nämnde tidigare, eller "Tänka snabbt och långsamt" av Kahneman. Båda dessa böcker gillade jag skarpt när jag läste dem, och jag tycker inte att denna bok riktigt håller samma nivå. Ytterligare böcker som jag rankar som 5 av 5 är "Fooled by randomness" och "Black swan" av Taleb.  

27 november 2022

Byggmax: Kina och import från låglöneländer?

Världen är föränderlig. Idag är mycket fokus på kriget i Ukraina och de skenande priserna som följer i kölvattnet. Kriget i Ukraina påverkar i högsta grad, men även om dagens mediabevakning ofta är ganska enkelspårig så är världen mer mångfacetterad. Det jag tror kan vara ganska viktigt att hålla koll på är de spänningar som riskerar att eskalera mellan USA och Kina. Även om det inte leder till krig så kan det leda till olika former av handelsrestriktioner, eventuellt. Om det skulle ske så kan det få effekt på en hel del svenska företag, tex kan det komma att bli tuffare att importera från Kina.

Att det kan komma att bli svårare att importera från Kina pga handelsbråk mellan Kina och USA, som spiller över på Europa, är sannolikt inte enda anledningen till att det kan komma att bli svårare att importera från Kina. Det blir alltid viktigare med regelefterlevnad (compliance) och en effekt av detta kan komma att bli att det blir svårare att köpa billigt från t ex Kina. 

Om man tittar på bygghandeln så har Byggmax, enligt mitt sätt att se, flyttat fram sina positioner inom småprojekt. Om Byggmax för några år sedan till stor del handlade om trallvirke så har man under de senaste kvartalen, efter att satsat på sitt 3.0-koncept, breddat sitt utbud och nu är man till viss del även konkurrenter till Jula, Biltema etc. Jag är ingen expert när det kommer till retail, men jag får intrycket av att Biltema, Jula, etc skulle påverkas ganska ordentligt om det skulle bli svårare att importera från låglöneländer. Det handlar inte bara om Kina så klart och jag tror redan idag att en del produktion flyttat från Kina till andra länder för att komma ner i kostnader.

Om det skulle försämrade handelsrelationer till Kina och andra delar av Asien så skulle det alltså kunna ändra om även på den svenska marknaden. En kopplad aspekt, dock en annan, är regelefterlevnadsaspekten. Om det blir ännu viktigare att kunna redovisa var metaller mm kommer ifrån och att de som har producerat har hyggliga arbetsvillkor så skulle det också kunna leda till förändringar på den svenska marknaden.

Jag har tidigare tänkt i dessa banor och tänkt att detta skulle kunna vara en anledning att köpa HM. Min gissning är nämligen att HM har bättre regelefterlevnad än en del av sina mindre konkurrenter. Om det blir större krav på sjysta villkor så skulle det eventuellt kunna gagna HM. Det känns inte otänkbart att ett liknande resonemang skulle kunna användas för Byggmax. Det känns inte otänkbart att Byggmax skulle kunna vara en relativ vinnare om det skulle bli svårare att importera billigt.

Ovanstående är bara spekulationer från min sida och det är bara att se som lösa funderingar. Även om det skulle kunna vara så att Byggmax skulle kunna vara en relativ vinnare så är det i nuläget ingenting som direkt tyder på att det kommer att bli svårare att fortsätta importera från låglöneländer. Det är med andra ord inte bara osäkert om det kommer att synas i kursen för Byggmax, men också någonting som sannolikt ligger ganska långt fram i tiden.   

26 november 2022

Byggmax, Scandic Hotels, XXL, Careium: Mina större poster och en bubblare

Det har varit ett stökigt år på börsen och det är lätt att tappa fokus när det är illrött i portföljen. Att det är krig i Europa och att lågräntemiljön mer eller mindre har förpassats till historien gör också att det är stora förändringar på gång. Jag tror att det kommer att vara fortsatt stökigt under 2023 och jag tror att det gäller att försöka hålla sig kall och att ha en plan som man håller sig till. Pengar som man planerar att använda bör man inte ha på börsen generellt sett, men det gäller nog ännu mer just nu när det finns stora osäkerheter.

Om man lyfter blicken lite så tror jag ändå att det finns anledningar till att hysa visst hopp. Många bolag handlas på riktigt låga multiplar. En del som är ordentligt skuldsatta och som verkar inom branscher som kommer att ha det tufft kommande år förtjänar förmodligen att handlas på låga multiplar, men en del bolag som har balansräkningen i gott skick och som sannolikt kommer att kunna ticka på ganska OK även om kommande år blir tuffa kanske egentligen förtjänar något högre multiplar, eventuellt.

Byggmax, mitt största innehav, är ett bolag, enligt mig, som handlas på ganska låga nivåer. Under 2021 så landade vinsten runt 13 SEK (om jag minns rätt) och sannolikt kommer man att landa runt 6-7 SEK under 2022. Efter tre kvartal ligger man runt 6,50 SEK om jag minns rätt. Det man ska komma ihåg är att 2022 är ett kvartal där man dels påverkas negativt av att det handlas mycket byggmaterial under 2021 och 2020, dvs pandemiåren, dels att höga elpriser och höjda räntor hållit tillbaka efterfrågan. Enligt mitt sätt att se så har Byggmax presenterat runt 6-7 SEK under ett år som faktiskt varit ett ganska tufft år. PE-talet (räknat på förväntad vinst under 2022) på under 10 är alltså räknat på ett ganska tufft år. Det går att argumentera för att det kommer att bli värre, men jag tycker också att man kan argumentera för att det kommer att kunna bli bättre under 2024-2025 om det fortsätter att vara svag efterfrågan av den enkla anledningen att mycket underhåll måste göras och kan inte skjutas upp hur länge som helst. Det återstår att se. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om vinsten per aktie för 2023 landar på ungefär samma som 2022, dvs 6-7 SEK, kanske t o m högre. För min del har 2022 hittills varit ett bra år för Byggmax och jag är glad att se att man kan leverera helt OK trots tuffa marknadsvillkor. Min riktkurs för Byggmax är 70 SEK under 2023. Det är upp 40% från dagens nivåer så det är väl tilltaget. Det är inte alls säkert att kursen nås under 2023, men det är vad jag kommer fram till är ett rimligt pris när jag räknar på det. Anledningen till att jag tror att det kanske inte infrias är att det skulle vara en riktigt, riktigt stark kursutveckling.

När det kommer till mitt näststörsta innehav, Scandic Hotels, så tycker jag att det ser fortsatt bra ut. I nästa vecka kommer RevPAR-siffrorna för november och de kommer sannolikt att visa fortsatt fin utveckling. Det verkar som att hotellgästerna har hittat tillbaka och det verkar inte synas någon direkt prispress. Att företag helt skulle sluta med affärsresor har kanske inte så många trott, men min bild är att många varit väl radikala när man gjort sina prognoser för framtida efterfrågan. Det är sannolikt så att vi ser ett uppdämt behov från pandemin och det skulle kunna vara så att det blir en liten nedgång i efterfrågan när puckeln som man pushat framåt är hanterad. Å andra sidan, man skulle kunna argumentera att det fortfarande inte kommer så mycket resenärer från Kina, USA och en del andra länder och att det på så sätt fortfarande finns efterfrågedippar kopplade till pandemin. Det stora som jag ser det när det kommer till Scandic är dock att man verkar komma ut pandemin som ett effektivt bolag och jag tror att man är relativ vinnare i branschen, dvs man tar marknadsandelar. En anledning till att jag tror att Scandic står ganska starkt är att man inte är lika beroende av mellanhänder som en del mindre hotellkedjor. Scandic är duktiga på att utnyttja sin storlek och sitt varumärke och det spelar stor roll om bokningar sker på egna sidan eller via någon jämförelsesajt. Min riktkurs för Scandic under 2023 är 45 SEK. Det man ska komma ihåg när det kommer till Scandic är att det finns ganska stora konvertibellån och det gör att alla multiplar mm skall ses i ljuset av dessa lån. 

Det tredje största innehavet i min portfölj är XXL. Det har varit en riktig felinvestering från min sida. Jag gick in med idén att efter pandemin så skulle konsumenter komma tillbaka till butikerna och att Pål Wibe skulle kunna vända trenden och få ordning på skutan. Tyvärr har inte konsumenterna kommit tillbaka till butikerna i den omfattningen som jag trodde och tyvärr har även XXL förlorat marknadsandelar i Norge, dvs hemmamarknaden. Det är inte bra. Att det verkar gå hyggligt i Sverige är en ganska klen tröst i sammanhanget. Pål Wibe lämnade som VD efter att han och styrelsen inte hade samsyn. Så här i efterhand borde jag snabbt dragit öronen åt mig och lämnat helt eller i alla fall delvis. Under många månader nu så har bolaget varit utan ordinarie VD . Ju längre tiden går utan VD, desto sämre har utvecklingen för bolaget varit. Förtroendet för bolaget är väldigt, väldigt lågt. Den senaste pressreleasen när Q3-rapporten presenterades gav tyvärr ingen positiv bild. Det var växelvis på engelska och norska. Publiken ville veta vem som är ansvarig för lagret? Att lagret är för stort är ett problem, men det är knappast det största problemet som bolaget har. Faktum är att jag tror att lagret är ett symptom på att det är mycket annat som inte stämmer. Man köper produkter som inte efterfrågas och jag gissar att man även har försökt att vara lite smart för att kunna ha varor på plats även om det blir problem med leveranser eller liknande. Det är mycket som inte har stämt för XXL den senaste tiden och på många sätt är marknadens dom rättvis. Man har inte levererat och det har fått effekt i kursen. Det jag ändå inte kan komma ifrån är att när lagervärde och börsvärde inte står helt långt ifrån varandra då kan det vara så att man börjar närma sig något form av golv. Det kan vara helt fel och det skulle kunna resultera i konkurs, men jag tror inte att det kommer att bli så. Min gissning är att XXL kommer att leverera en OK Q4 (jag har haft fel många gånger tidigare vad gäller XXL) och jag tror att det kommer att komma en VD på plats förr eller senare. Vi får se var det hela landar. Om det visar sig att det finns hopp så kan det snabbt vända kursmässigt, tror jag. Vad gäller riktkurs så jobbar jag nu efter en riktkurs på 10 NOK under 2023. Det är upp knappt 150% från dagens nivåer, ganska offensivt och mindre sannolikt, men likväl det case som jag jobbar efter. Risky business och verkligen inte säkert på något sätt.

En aktie som jag tror rätt mycket på är Careium. För neglected firm-jägare som jag så finns det en del att gilla. Minimalt med uppmärksamhet och det är inte många som bryr sig om bolaget. Det finns säkert de som fått ett par Careium-aktier i samband med att verksamheten skildes från Doro och som sålt för att bolaget inte har levererat som man hoppats på. Jag har skrivit tidigare om Careium och jag tycker att det verkar som att Q3 var ett kvartal då man rensade ut en hel del. Det kan vara fel och det kan mycket väl vara så att Q4 inte blir ett bra kvartal, men man är igång med att städa upp i den brittiska verksamheten och det kan vara så att en stor del av kostnaderna för städjobbet har tagits redan. Det är högst spekulativt så klart och jag har inte mycket belägg. Om det skulle vara som jag tror så är det inte första gången som en avgående VD fått rensa upp innan han eller hon lämnar. När det kommer till Careium så tror jag att det kan finnas en riktigt ordentlig uppsida om det visar sig att man har fått eller håller på att få rätsida på verksamheten. Jag har en offensiv riktkurs även i detta fall och jag tror att det är fullt möjligt med en kurs på 12 SEK under 2023, dvs en uppgång på knappt 50%. Det är inte omöjligt att jag fyller på med mer aktier i Careium. Det är dock inte säkert för jag har lärt mig en läxa från mitt misslyckande i XXL.

Överlag så ser jag möjlighet till ganska ordentliga uppgångar. Det är på inget sätt säkert och det ska kanske tilläggas att när jag räknar så räknar jag vid vilken kurs som jag skulle sälja, inte nödvändigtvis vad jag tror är sannolikt att kursen kommer att hamna på. Om alla de riktkurser som jag skrivit om ovan skulle infalla samtidigt så skulle det innebära att min portfölj under nästa år skulle lyfta hejdlöst, och det är inte så sannolikt. Det gäller alltså att se riktkurserna i detta ljus. Fördelen att använda riktkurser på detta sätt är att det minskar risken för att man säljer bort sig för tidigt.        

11 november 2022

Careium: Ytterligare aktier

Det är ganska låg omsättning i Careium så jag fortsatte att handla aktier idag. Det ser intressant ut och jag ser framemot att följa bolaget de kommande kvartalen.

Överlag känns det ganska positivt nu efter att US-inflationssiffrorna överraskade positivt. Jag tror egentligen inte att det handlar om att denna enda datapunkt är speciellt viktig utan snarare om att det var så mycket elände inprisat att det räckte med en lite ljusglimt för att perspektiven skulle ändras. Förutom att det kommer inflationsstatistik som ger hopp så tycker jag att det finns en del som tyder på att det inte kommer att bli fullt så illa som många tror eller i alla fall har trott. Med andra ord så tror jag nog att det kan fortsätta upp en bit eller i alla ligga kvar kring nuvarande nivåer. Det är så klart svårt att säga med säkerhet, men jag tycker att det finns skäl att vara ganska positiv. Careium har dock ganska specifika problem så vad gäller just Careium så tror jag det framförallt handlar om att man får kontroll på den egna verksamheten i första hand och ekonomin i stort i andra hand.  

10 november 2022

Dedicare, Careium: Sålt och ökat

För någon  dag sedan så lämnade jag Dedicare. Det har varit en bra resa, men nu tycker jag att mycket är inprisat. Q3-rapporten var bra, men jag får intrycket att de flesta stjärnorna just nu står helt rätt för bolaget och att det är många som tror på förvärvet i Storbritannien. Det är inte alls omöjligt att det blir en väldigt fin resa framöver. Jag hoppas det, dock så tycker jag att fallhöjden ser något mer besvärlig ut. Det går inte att komma ifrån att det handlar om konsultverksamhet och det går inte att komma ifrån att det finns en övre gräns för vilka marginaler som kommer att accepteras av landsting och andra köpare. Jag köper tanken att ett större företag kan slå ut over head-kostnader på fler personer, men jag tror eventuellt att man är lite för optimistisk i sina antaganden, eventuellt. Det var inte ett helt enkelt beslut, men med en kurs strax under 120 SEK så tycker jag att uppsidan känns begränsad. Det är möjligt att jag hoppar på vid senare tillfälle igen. Tack till Kvalitetsaktiepodden som fick mig att få upp ögonen för investeringstillfället.

Att jag sålde mina Dedicare-aktier handlade inte bara om att jag tyckte att det kunde vara en idé att lämna utan även om att jag tycker att det ser intressant ut med Careium. Jag fyllde på härom dagen för runt 8 SEK. Börsvärdet ligger runt 200 MSEK och man har ungefär lika mycket i skuld. Man har cirka 400 000 abonnenter (eller anslutningar som man kallar det) och på rullande tolv månader så ligger omsättningen på knappt 600 MSEK. Det har sannolikt tagits en hel del kostnader för att komma tillrätta med verksamheten i UK. Man har förlorat en del kontrakt. Det står också att man har avslutat olönsamma avtal. Jag gissar att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Man har även minskat personalstyrkan, vilket sannolikt också drivit upp kostnaderna. Överlag så ser inte nyckeltalen helt bra ut, men jag tycker att det finns anledning att tro att man kommer att få ordning på torpet. Det handlar till syvende och sist inte om att lösa problem som aldrig tidigare påträffats. Det handlar om att se över verksamheten så att man har kostnader och intäkter i balans. Det är säkert en del som kunde ha gjorts annorlunda, och det är säkert så att det kommer att ta några ytterligare kvartal innan man är helt tillbaka på banan, men jag tycker att det finns tillräckligt med indikationer för att öka. Det kan vara fel, men det är jag beredd på. Det står också i rapporten att man brutit en av sina covenanter, men att man fått en waiver. Jag ska inte försöka mig på en tolkning och den som vill få en bättre bild bör läsa i rapporten. Det oroar dock inte mig jättemycket och jag tror faktiskt att man ska klara sig utan nyemission. Det finns absolut en risk, men det kan jag leva med. För den intresserade så nämns faktiskt Careium kort i senaste avsnittet av Börspodden.

När jag tittar på Careium så tror jag att aktien skulle kunna leta sig upp mot intervallet 12-15 SEK. Det känns inte otänkbart med en vinst runt 1 SEK per aktie. I nuläget är min riktkurs 12 SEK och jag tror att man kan komma att nå den under det kommande året, dvs i slutet av 2023. Det är möjligt att det är för positivt och det är möjligt att det blir fortsatta problem i UK och nyemission. Framtiden kommer att visa. Det ska bli intressant att följa. Jag ska läsa på mer den närmsta tiden och jag kommer att läsa Q4-rapporten kritiskt. Om jag inte tycker att saker och ting rör sig i rätt riktning så kommer jag sannolikt att lämna. Tyvärr har jag ibland hållit fast vid idéer för hårt, vilket kan bli dyrt. Det gäller att våga utmana sig själv och sina antaganden.

01 november 2022

Scandic Hotels, Pandox: RevPAR oktober

Idag så presenterades RevPAR-siffror för oktober på Benchmarking Alliance hemsida (https://www.benchmarkingalliance.com/), se nedan:Det fortsätter gå bra och så här en tredjedel in i fjärde kvartalet så ser det ganska ljust ut både för Scandic Hotels och Pandox Det man ska komma ihåg när det kommer till RevPAR-siffror är att vi nu relativt snart kommer att ha jämförelsetal som inte är pandemipåverkade. Oktobersiffrorna från förra året är, skulle i alla fall jag vilja påstå, påverkade av pandemin och därför ska det vara en markant förbättring. Det är det också, därmed är allt frid och fröjd. I Stockholm ligger RevPAR på knappt 900 SEK, vilket är väldigt bra skulle jag vilja säga. I Köpenhamn är det inte fullt lika stor uppgång och RevPAR-siffran ökar endast med 27%, vilket är betydligt mindre än de knappt 60% som visas för Stockholm. 

Överlag så tycker jag att det ser bra ut, men jag tycker inte att det är några större överraskningar.

31 oktober 2022

XXL, Inwido: Inte fullt så illa som befarat, men ändå köp i fönsterbolaget

XXL-rapporten var inte bra. Försäljningen viker, man tappar marknadsandelar och det verkar inte riktigt som att man har en plan för hur man ska komma tillbaka . Det ser med andra ord mörkt ut. Det man i och för sig ska komma ihåg är att det är mycket elände inprisat. Det är intressant att se att kursen faktiskt ungefär legat still efter rapporten (eller t o m gått upp en bit). Den senaste riktkursjusteringen som jag har sett, vilket också är den enda jag sett efter rapporten, visar på att kursen är ungefär där den bör vara. 

Om man ska se framåt så kommer det förr eller senare att anställas en permanent VD. Det kommer sannolikt att vara en positiv injektion, men det är inte säkert. Även om det har tagit tid att få in en VD så ser jag ändå en ny VD som en möjlig positiv trigger.

Det är även möjligt att Q4-rapporten faktiskt inte kommer att vara så usel och att man kommer att kunna beta av sitt relativt sett stora lager. Det är inte heller säkert och tyvärr finns det en hel del som tyder på att det kommer att vara ganska lågt tryck i sportbutikerna under Q4. Det som eventuellt skulle kunna generera en del försäljning är att bokningsläget ser relativt ljust ut för den kommande vintern. Skistar har indikerat att det ser ganska OK ut. Det skulle även kunna bli så att en del av den försäljning som uteblivit under de senaste två kvartalen kommer att tas igen i nästa kvartal, eventuellt.

Jag har bestämt mig för att inte öka i XXL, dock så kommer jag inte att lämna i panik. Det borde inte behövas särskilt mycket för att bolaget skall kunna ses i lite annat ljus. Om det aviseras en ny plan och en ny VD och det får kursen att ticka upp så är det möjligt att jag säljer av en del (förutsatt att jag inte tycker att planen förändrar någonting faktiskt). Det känns inte helt uteslutet att det blir en nyemission i XXL och eventuellt skulle det få kursen att vika ytterligare. Jag tror att man kommer att försöka undvika det så mycket som möjligt, men det känns inte osannolikt.

Jag satt med lite pengar vid sidlinjen bland annat för att jag trodde att det skulle kunna bli en nyemission i XXL. Eftersom det inte verkar bli det i närtid så tänkte jag om och valde att köpa aktier i en nygammal bekant - Inwido.  Jag tror på sitt sätt att Inwido kan vara ett svårt köp just nu. Sannolikt kommer de kommande kvartalen att vara tuffa med vikande byggkonjunktur. Det finns med andra ord risk att de kommande kvartalen kommer att visa tvåsiffriga omsättningstapp och även vikande vinster. Det är sällan bra och jag förstår absolut de som tycker att det är klokt att vänta. Det man ska säga är att den vikande försäljningen kommer inte att komma som en överrakning för någon och jag tror eventuellt att det kan bli en och annan överraskning på uppsidan. Det kan vara fel, men det är vad jag hoppas på.

Anledningen till att jag köper Inwido är att jag tycker att det ser välskött ut och jag tycker att nyckeltalen ser attraktiva ut (även om man har tuffa kvartal framför sig). Det skulle kunna bli så att Inwido kommer att kunan växa under dessa tuffa tider och kanske kommer man att kunna komma ut starkare och med större marknadsandelar när man har krigat sig igenom de tuffa tiderna. Det behöver inte vara så, men det skulle kunna bli så. Att marknaden är ganska fragmenterad och att Inwido är en förhållandevis stor spelare tror jag gör att man står något bättre rustade än en del andra aktörer.

Det som eventuellt skulle kunna förvåna på uppsidan är att det kommer att komma initiativ eller subventioner som är riktade mot energieffektivisering. Moderna fönster är ofta mer energieffektiva än gamla fönster och alla som tilläggsisolerar gör klokt i att också se över sina fönster. Tyvärr verkar inte politiker att tycka att energieffektivisering är särskilt spännande, vilket är synd på många sätt. Om det blir ändring så kan det gynna Inwido, tror jag.

Inwido kommer sannolikt att ligga i portföljen ganska länge. Jag tror att kursen kan komma att sticka upp mot 125-130 SEK innan utgången av 2024, dvs lite drygt två år. Förhoppningsvis kommer det att vara utdelning under tiden. Utdelningen är inräknad i min riktkurs. Vi får se hur det går. Det är inte helt omöjligt att jag lämnar Inwido om jag hittar något som känns mer intressant. Jag ser nämligen en hel del moln på himlen framöver och jag är inte säker på att det kommande året kommer att vara något vidare, dock ser jag nedsidan som tämligen begränsad. Vi får se var det hela landar.

Jag är även lite intresserad av att plocka upp Thule. Det var ett tag sedan jag tittade på bolaget för jag tycker att det har sett ganska dyrt ut, men nu när det har gått ner ganska kraftigt så kanske det kan vara en idé att hoppa på. Vi får se hur det blir.

En annan aktie som jag tittar på är Careium. Jag äger redan aktier och det har hittills varit en riktigt usel investering. Förvärvet i Storbritannien verkar inte alls gått enligt plan och jag tror att marknaden har tappat både förtroendet och intresset. Det är möjligt att det tar lång tid innan man är helt på banan igen, men min känsla när jag läser Q3:an är att man tar ganska mycket kostnader. Det känns som en rapport där man försöker rensa ut så mycket som möjligt. Det kanske inte stämmer, men det är min känsla. Eftersom jag redan ligger relativt tungt i bolaget så ligger jag still utan att öka, men det känns lite intressant. Tyvärr har jag haft en del dyra läxor genom åren när det kommer till bolag som skall vända trender, t ex Telias äventyr i öst tog betydligt längre tid än jag trodde, likaså bankäventyren i Baltikum tyngde längre än vad jag trodde. Det är intressant att följa Careium och det skulle faktiskt inte förvåna mig jättemycket om bolaget köptes ut från börsen. Vi får se. 

26 oktober 2022

Byggmax, XXL: Bra Q3-rapport och spännande morgondag

Det var roligt att se Byggmax Q3-rapport. Tyvärr har jag inte satt mig in närmre i rapporten utan jag har bara skummat de viktigaste nyckeltalen. Sannolikt kommer det att bli tuffare framöver, men jag tycker att det var en rapport som undanröjde en del tvivel. I nuläget (om jag kommer ihåg rätt) så ligger vinst per aktie på 6.37 SEK (Q1-Q3) och det är mer än vad jag hade hoppats på. Innan rapporten så spekulerade jag i att vinsten skulle kunna hamna runt 5 SEK för helåret. Även om Q4 kan komma att bli ett förlustkvartal så tror jag inte att det kommer att bli så pass dåligt att resultatet sjunker ända ner till 5 SEK. Det är rimligt att anta, tror jag att vinsten på helåret landar på 6.00-6-50 SEK. Vi får se. Jag kommer att hålla kvar i mina aktier.

XXL rapporterar imorgon och det kommer att bli en viktig rapport. Förhoppningsvis så är inte rapporten fullt så illa som marknaden prisar in och förhoppningsvis får alla analytiker som sänkt riktkursen anledning att skruva upp, men det är inte säkert. Just nu är det rea hos XXL och även om man inte skall dra för stora växlar så finns det en risk att lagret har växt sig så pass stort att man känner sig tvingad att minska. Magkänslan är inte särskilt bra, tyvärr. Att det ännu inte har presenterats en ny VD är heller ingenting som gör mig särskilt positiv. Det är naturligtvis viktigare att det blir rätt än att det går snabbt, men att det drar ut på tiden kan bero på att de som man gör gett jobbet har vissa betänkligheter och det är så klart inte bra. Det är bara spekulationer från min sida och det kan svänga, men jag börjar alltmer tro att mina köp i XXL var misstag. Det återstår att se och jag har ännu inte gett upp. Rapporten imorgon är viktig. 

14 oktober 2022

XXL: Kommer det en inbjudan till Q3-presentationen?

Om man tittar på hur många dagar innan själva presentationen av kvartalsbokslutet som inbjudan brukar komma så borde en inbjudan komma nu när som helst. När det väl kommer en inbjudan till så bör sannolikheten att det kommer en vinstvarning att gå ner ganska rejält, tror jag. Det är fortfarande ganska många dagar kvar till dess att rapporten ska presenteras så det kan dröja ett par dagar till, men ganska snart borde den komma...om inte det kommer en vinstvarning istället. Även om det inte är osannolikt så är min utgångspunkt att det inte kommer att bli någon vinstvarning. Anledningen är att den borde ha kommit vid här laget.

En anledning till att det eventuellt dröjer med en inbjudan är att ledningen på XXL sannolikt jobbar med finansieringsfrågan. Skulden har ökat en del de senaste kvartalen och den är nu uppe i drygt en miljard. Det är relativt mycket i sammanhanget och för inte speciellt länge sedan, cirka ett år sedan, fanns det ingen skuld. Lagret är också ganska stort, vilket kan vara ett problem eftersom det kan leda till nedskrivningar, vilket påverkar balansräkningen. I den senaste rapporten var lagret värderat till 2,8 miljarder (om jag minns rätt). I den bästa av världar så har man lyckats sälja av mycket av lagret under Q3, men jag tror tyvärr inte att man skall ha för stora förhoppningar. Det känns inte osannolikt att en ganska stor del av lagret är cyklar. Anledningen till att jag tror det är att man inför Q2 pratade om att man hade förberett sig inför cykelsäsongen genom att fylla lagren. Förhoppningsvis har en hel del av dessa cyklar kunnat säljas under Q3. Det återstår att se (och naturligtvis är inte hela lagret cyklar).

Det som också ligger i korten är VD-bytet. Jag läste någonstans att en ny VD skulle presenteras under september. Det är möjligt att det var felaktig information och det kan t o m vara så att jag kommer ihåg fel. Att VD-bytet drar ut på tiden är inte jättebra. Det borde kunna gå ganska snabbt tycker jag, men uppenbart har det inte varit helt enkelt. Det verkar inte finnas någon internt. Om det skulle funnits så borde det inte ha tagit så lång tid.

Att det inte har kommit en vinstvarning, att det inte är osannolikt att man har kunnat beta av en del av lagret, att t ex Craft säljer ganska bra (vilket jag skrivit om tidigare) och att man snart kommer att presentera en ny VD tycker jag sammantaget ger att det skulle kunna vara läge att köpa. Det är möjligt att det helt fel och bara önsketänkande från min sida. Jag vet helt enkelt inte, men jag tycker att oddsen känns ganska bra. Anledningen till att jag ändå inte köper ännu mer är att jag redan ligger tungt och att det känns heller inte osannolikt att man på något sätt måste fråga ägarna om kapitaltillskott. Om det sker så skulle det kunna ske genom en riktad nyemission som inte görs tillgänglig för småsparare. Det känns inte omöjligt att en och annan större aktör skulle kunna vara intresserad av att köpa till förmånliga villkor som är räknade med utgångspunkt från dagens låga kurs. Det finns många andra tänkbara scenario så klart, men att man tittar på en smidig lösning känns inte omöjligt. Vi får se.

Det ska bli intressant att se rapporten. Sannolikt kommer jag inte att göra någonting innan rapporten.

 

04 oktober 2022

XXL, Scandic Hotels: Skistars rapport

Idag rapporterade Skistar och det var lite av en innan blandad kompott kan man säga. Bokningsläget för vintern är upp 7% jämfört med 2019/2020, dvs säsongen pandemin. Det är ganska OK tycker jag givet förutsättningarna. Sommarkvartalet, juni till augusti (om jag förstått saken rätt) var bra och det kanske kan vara en indikation på att det har cyklats och vandrats en del under sommarmånaderna även i år.

Det är lätt att se vad man vill se och det är på inget sätt säkert att bara för att relativt många spenderat tid och pengar i svenska och norska fjällen i sommar att det har sålts sportartiklar på XXL. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Även om man inte ska dra för stora växlar så tycker jag att det är positivt för XXL.

Det är möjligt att intresset för att turista i Sverige och Norge även skulle kunna ha en positiv inverkan på Scandic Hotels. Precis som att en svag krona påverkar Skistar positvt så borde detsamma gälla Scandic Hotels, i alla fall när det kommer till privatresenärer (vilket enligt vad jag förstår står för cirka en tredjedel av Scandics omsättning i nuläget). Det är möjligt att det är andra faktorer som är betydligt viktigare och det är möjligt att Skistars resultat inte korrelerar med Scandics, men jag tycker att de relativt sett ljusa prognoserna känns uppmuntrande. Om det är riktigt eller ej får framtiden utvisa.

 

02 oktober 2022

Scandic Hotels: RevPAR september

Benchmarking Alliance (https://www.benchmarkingalliance.com/) publicerade igår RevPAR (Revenue Per Available Room) för september, se nedan:Det är fortsatt väldigt bra siffror och det är mycket som tyder på att Scandic Hotels kommer att presentera ett bra resultat för Q1. Det är naturligtvis så att RevPAR inte ger hela sanningen, men det är en ganska bra pusselbit som jag ser det.

Det jag kommer att titta lite extra på i Q3-rapporten är guidningen för framtiden. Jag tror inte att den kommer att bli bra, men kanske kommer den inte bli fullt lika dålig som många tror. Eventuellt. Vi får se. Jag ligger kvar med mina aktier.

28 september 2022

XXL: Är bolaget rättvärderat?

Det kan vara så att XXL går samma öde till mötes som t ex Expert, Siba och andra elektronikhandlare gjorde för ett par år sedan eller så kommer XXL att studsa tillbaka mot medelvärdet. Annorlunda uttryckt, antingen kommer XXL att på sikt försvinna eftersom marknaden förändras och bolaget blir mer och mer irrelevant för varje dag som går eller så är den senaste tidens turbulens svängningar som drabbar de flesta bolag. Efter regn kommer sol, som man brukar säga.

Jag är inne på det senare alternativet. Det jag ser som mest sannolikt är att folk kommer att fortsätta köpa sportkläder och sportutrustning. XXL kommer sannolikt att fortsätta att vara en del av branschen och jag tror att stora butiker med stort utbud kommer att vara fortsatt relevanta. Att kombinera butikerna med e-handel och att ha ett bra omnikoncept tror jag kan bli intressant. Det är naturligtvis inte säkert, men det är vad jag tror. Det är som jag ser det mer sannolikt att XXL studsar tillbaka till en försäljning som ungefär ligger i linje med pre-pandeminivåer än att XXL helt klappar ihop och inte reser sig igen. Även om efterfrågan på sportartiklar kan variera över tid så kommer den sannolikt bestå mer eller mindre oförändrad. E-handeln kommer säkerligen att ytterligare öka, men jag tror att det finns plats för omniaktörer som XXL.

Förmodligen är det många som inte köper aktier i XXL för att man ser frågetecken kring den finansiella positionen. Det är rimligt. I den senaste kvartalsrapporten så adresseras frågan på så sätt att man skriver att man för samtal med banker, om jag minns och förstått rätt. Jag gissar att man presenterar mer information kring detta när Q3-rapporten publiceras. Jag hoppas att man har sålt en del cyklar under Q3 som man planerade att sälja under Q2 och att detta kan påverka kassaflödet positivt.

Det verkar som att cykelförsäljningen varit tuff under Q2 och även efter det. Thule och MIPS har båda vinstvarnat och båda vinstvarningarna talar för vikande cykelförsäljningar. Det verkar som att det byggts upp stora lager hos återförsäljarna under första halvåret och att många återförsäljare nu drar i handbromsen. Det känns på en del sätt som att den efter-pandemi-köpfesten som en del trodde skulle komma aldrig riktigt fullt ut kom. Jag tror att den dåliga Q2:an för XXL är väldigt nära kopplad till dålig cykelförsäljning och jag tror att man gick in i Q2 med stora lager.

Allting går dock inte dåligt. New Wave går bra och varumärket Craft verkar gå riktigt bra. XXL säljer Craft-produkter, vilket är en bra indikation, även om man inte ska dra för stora slutsatser. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om Q3 kommer att komma in ungefär som tidigare Q3-rapporter. De senaste åren har varit väldigt speciella och det är svårt att säga vad som är en normal Q3-rapport, men jag jobbar efter antagandet att Q3-rapporten kommer att vara ungefär på samma nivå som innan pandemin. Det kan vara fel, men det är vad jag jobbar efter.

I mitten av juni, en månad innan Q2-rapporten skulle rapporteras, så skickade XXL ut en pressrelease om att man inte skulle leverera enligt plan, dvs en vinstvarning. Q3 är slut om bara några dagar och än så länge har ingen pressrelease kablats ut, det är positivt. Min arbetshypotes är att det inte kommer att komma någon vinstvarning utan att man gör bedömningen att Q3 ligger i linje med vad man kommunicerat. Om marknaden gör samma bedömning av vad som är en avvikelse från tidigare kommunicerad guidning är så klart för framtiden att utvisa. Det är hur som helst positivt att det inte skickats ut någon pressrelease.

En pressrelease som jag däremot med spänning väntar på är vem som ska bli VD. Det ska bli intressant att se och jag tror att man i samband med VD-bytet kommer att presentera information om hur man har tänkt. Det är så klart inte garanterat att det blir så, men jag ser det som rimligt. Det som talar emot att det kommer någon information om inriktning eller bakgrund till varför den kommande VD:n utsetts till VD är att det inte kom så mycket information i samband med att Pål Wibe slutade. Det är dock enklare att presentera information om varför man utsett någon till VD än att presentera information kring varför någon slutar. I samband med att den nya VD:n presenteras så känns det inte osannolikt att mer strålkastarljus riktas mot bolaget. Det kan även vara så att en och annan analytiker uppdaterar sina riktkurser och syn på bolaget.

Det som gör att jag inte köper mer i nuläget är den finansiella positionen. Om det visar sig att man måste göra en nyemission så kommer kursen att pressas ytterligare, tror jag, och det skulle så klart inte vara kul. Precis som jag skrev ovan är det nog inte bara jag som funderar i de banorna. Det skulle kunna bli så att om det inte blir någon nyemission så skulle det kunna leda till att fler vågar sig in i matchen, dvs köper aktier.

Det är inte lätt att skapa sig en bra bild av XXL i nuläget tycker jag, men jag tycker att det är rätt nerkört och jag ser det inte som osannolikt att några av de frågetecken som finns kring bolaget kan komma att rätas ut inom en till två månader när Q3-rapporten presenteras och en VD presenteras. Eventuellt kan lite lugnande nyheter få kursen att hoppa tillbaka till "vanliga nivåer" (vad nu det är), vilket jag knappt vågar mig på att säga vad det kan tänkas vara, mer än att det är högre än nuvarande 4,5- 5 NOK. Vi får se vad det blir. Hög risk. 

23 september 2022

XXL: Ökat

Framtiden får utvisa om det var klokt, men oavsett vad så köpte jag idag på mig fler XXL-aktier. Jag övervägde en del andra alternativ, bl a att köpa aktier i Careium eller att inte köpa akter alls. Det är inte omöjligt att jag ökar även i Careium vid senare skede.

Bakgrunden till att jag köper är att jag tycker att marknaden prisar in väl mycket elände i XXL:s kurs. Det kan mycket väl vara fel, men det är så jag resonerar.

Att det kommer att bli tuffare tider och att det kommer att bli mindre pengar över för konsumtion för de flesta hushåll i Sverige och på andra håll är, som jag ser, tydligt, dock så tror jag att man till viss del överreagerar och drar för stora och långtgående slutsatser. Jag tycker att man ser liknande nyhetsrapportering som man såg under Corona. Många experter uttalar sig väldigt säkert om vad som kommer att hända. Under Corona var det t ex många som sa att hotellmarknaden inte skulle komma tillbaka till någonting som liknande situationen innan Corona. Det är fortfarande för tidigt att säga, men jag skulle vilja säga att fysiska möten äger rum, hotell finns kvar och sannolikt kommer det vara så även i framtiden. Jag säger inte att det resemönster är oförändrade. Efterfrågan kan alltså komma att minska, dock så är det lätt att överdriva effekterna. Att det lätt blir överdrifter är helt enkelt, tror jag, för att det är mer spektakulärt och därmed mer intressant, vilket i sin tur leder till att det når ut i media. Balanserade bedömningar där man trycker på osäkerheterna blir med andra ord inga bra rubriker.

Om man tittar på vad elpriserna kommer att få för effekt för konsumenterna så kan man titta på ett exempel som Claes Hemberg, f d Avanzaprofil, twittrade om tidigare idag (siffrorna kommer från GodEliSverige):


De kallaste månaderna på året kommer med andra ord att bli kännbara. Det finns risk att hushåll som har stora villor med direktverkande el kommer att behöva betala runt 50 000 SEK för vintermånaderna december, januari och februari, vilket ska jämföras med förra årets 12 000 SEK. Skillnaden på 38 000 SEK blir garanterat kännbar för många hushåll, men för andra så kommer det inte att innebära någon väsentligt skillnad i ett längre perspektiv. Det kan vara så att man väljer bort en resa eller att man avvaktar med att renovera ett badrum eller så använder man sina besparingar. Det ska heller inte uteslutas att det blir någon form av statligt stöd.

I min bok så är det ganska säkert att det kommer att komma någon form av stöd från statligt håll. Danmark tog i princip bort energiskatten och även om Sverige sannolikt kommer att välja en annan väg så kommer det att komma någon form av plåster på såren, tror jag. Det som tyvärr är mindre sannolikt, men kanske inte helt uteslutet är att Ukraina-kriget tar slut eller att man når en lösning som gör att energikrisen mildras. Det är inte sannolikt, tyvärr, tror jag, men det är inte heller uteslutet som jag ser det. Förr eller senare så kommer man att nå en lösning. I nuläget så tror jag att marknaden i princip sätter chansen till en lösning av konflikten till noll.

Det jag också tycker att man ska fundera på är hur många som sitter i ett hus som gör av med 20 000 kWh per år. Det finns absolut de som gör det, men jag tror att många på olika sätt har energieffektiviserat sina hus, t ex genom att installera värmepump, så sannolikt är 20 000 kWh ganska högt. Jag har inte hittat några bra siffror som visar på vad snittförbrukningen faktiskt är för villor i Sverige, men jag misstänker att den är en bra bit under 20 000 kWh/år. Det man också bör fundera på är hur mycket av energiförbrukningen som faktiskt är konsumtion som kan avvaras. Ett uppvärmd pool eller ett uppvärmt garage kanske man kan dra ner på utan större problem. All elkonsumtion är med andra ord inte helt nödvändig och det finns absolut besparingspotential (se t ex Günther Mårders elsparande).

Min slutsats när jag tittar på elpriset och den kommande vintern är att det kommer att bli kännbart, men att det inte kommer att leda till stora förändringar för det breda flertalet. 

De höga elpriserna, som i alla fall till viss del beror på Ukraina-kriget, ligger även till viss del bakom inflationen, som i sin tur har haft effekt på räntan. Den höga räntan, nu 1,75%, vevas ganska friskt i diverse sammanhang. Det är relativt sett en stor höjning, från 0,75% till 1,75%, och det får så klart stor effekt för många. Det man ska komma ihåg är att de flesta inte har stora bolån (många bor i hyresrätt, många har länge bott i sitt hus och har betalat av sitt lån, om man bor på landsbygden så är priserna lägre och därmed behövs inte lika aggressiv belåning, osv). Även den höga räntan kommer alltså sannolikt inte leda till, tror jag, att de stora flertalet kommer att ändra sina beteenden markant. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Jag tror att många tar det säkra före det osäkra för närvarande. Många är lite oroade inför kommande elräkningar och räntehöjningar, och det är nog sannolikt att många bygger upp en liten buffert för att känna sig trygga. När det väl visar sig att det inte blev fullt så illa som rubrikerna säger så tror jag att konsumtionen kommer att komma tillbaka. Det kan också bli på annat sätt, eventuellt.

Även om jag köper aktier i nuläget så är det ingenting som jag egentligen rekommenderar. Det är väldigt osäkert läge och det mycket väl bli många tuffa år framöver. Ränteläget är ett annat. De glada dagarna kan tyvärr vara över för denna gång. Om man ändå vill köpa aktier så tycker jag att man ska ha ett ganska långt perspektiv, två år eller mer. Om man kan tänka sig att ge investeringen två år så tror jag att det kan bli bra. Även det kan vara fel, men det är så jag tänker.

Åter till XXL. Det ska bli intressant att följa XXL de kommande månaderna. Q3-rapporten är jätteviktig som jag ser det. Om det blir ytterligare en besvikelse så kommer det att spä på de negativa känslorna kring bolaget. Min hypotes är att det inte kommer att vara så nattsvart som många verkar tro och jag tror att en och annan kommer att våga sig in i bolaget framåt slutet av året när det finns lite mer information att gå på.

Om det fortsätter nedåt så kommer jag nog att även öka i Careium. Jag väntar nog någon vecka innan jag slår till, om jag över huvud taget slår till.


22 september 2022

Byggmax: Köpknappen avdammad

Sent idag så passade jag på att öka i Byggmax. Om man tittar på siffrorna som presenterades i samband med Q2-rapporten så ser man följande:Det är sannolikt så att Byggmax kommer att drabbas av de sämre tiderna och man kan tycka att det verkar rimligt att Byggmax följer BHG nedåt, men jag ser det inte riktigt på samma sätt.

Om man tittar på eget kapital per aktie så låg det i samband med Q2-rapporten på drygt 37 SEK, dvs ungefär samma nivå som dagens kurs. Det är ingen garanti att köpa aktier till eget kapital är en bra affär, men jag tycker att det ger en fingervisning om att det är ett pressat läge och att tuffa tider är inprisat.

Vad gäller vinsten per aktie efter första halvåret så ligger den på 2,72 SEK, ganska ordentligt ner från från 2021 (då vinsten låg på 5,53 SEK). Även om vinsten pekar nedåt så är vinsten sett till dagens kurs på cirka 38 SEK inte så dåligt, enligt mitt sätt att se. Jag tror att vinsten för helåret bör hamna över 4 SEK och det känns inte otänkbart att den kan leta sig upp eller t o m över 5 SEK. Jag tycker att det ger ganska bra förutsättningar.

Anledningen till att Byggmax handlas på så låga nivåer (vilket jag tror att det är) beror sannolikt på att många räknar med att hushållens konsumtionsutrymme kommer att  minska rejält och att det kommer att slå mot Byggmax. Allt talar för att hushållen kommer att få det tuffare framöver, kanske under de kommande två-tre åren, eventuellt längre, men jag tror inte att Byggmax kommer att vara den stora förloraren. För det första så tror jag att Byggmax försäljning till stor del är behovsstyrd och inte nöjesstyrd, dvs "must have" och inte "nice to have". Man kan så klart ha olika definitioner och syn på vad som är vad, men oavsett var man drar gränserna så tror jag att en ganska stor del hamnar i "must haves". Till exempel, ett staket som faller samman för att det är ruttet kommer sannolikt att bytas ut. Det kanske skjuts upp en tid, men förr eller senare så vill man ha en gräns mellan sin tomt och grannens tomt. I en del fall så kommer det sannolikt att göras köp, t ex värmeväxlare, för att minska energiförbrukning, vilket kommer att tala för Byggmax. En annan drivande faktor för Byggmax är att fler kommer att göra jobbet själv för att spara pengar. En effekt av att DIY-segmentet ökar är att fler sannolikt kommer att hitta till Byggmax, som framförallt är stora inom DIY. Det känns heller inte orimligt att det kommer att ske en downtrading, dvs att fler kommer att leta efter lägre priser, vilket kommer att gynna Byggmax.

Överlag så tycker jag att det var ett läge att öka. Det ska bli intressant att se om det kommer att fortsätta ned. Det känns inte helt otänkbart, men det är OK. Jag antar att Byggmax kommer att leta sig upp eller t o m över 50 SEK under 2023, inräknat utdelning.

Det är möjligt att jag även ökar i XXL och Careium. Vi får se.  

07 september 2022

Scandic Hotels: Bara riktkurssänkning som skickar ner kursen?

Eiendomsspar som äger aktier i Pandox, som äger hotellfastigheter som bl a Scandic Hotels hyr, har ökat i Scandic Hotels och äger nu runt 2.5%. Jag har svårt att se att det har någon större betydelse egentligen och jag tror att det är som Eiendomsspar säger att det handlar om en finansiell placering. Det är möjligt att det är fel och det är möjligt att det är en nackdel att ett fastighetsbolag, som Scandic Hotels är beroende av, ökar sitt ägande i bolaget, eventuellt. Det skulle kunna göra det mindre intressant kanske för andra fastighetsbolag att göra affärer med Scandic Hotels. Å andra sidan så skulle man kunna hävda att det är positivt att ett företag som Eiendomsspar, som måste anses ha branschkunskap, väljer att köpa aktier i Scandic Hotels. Om det skulle kunna leda till en större affär på sikt så skulle det t o m kanske kunna elda på kursen. Jag tror som sagt inte att man skall dra för stora slutsatser, men om något så tycker jag att man ska se det som positivt.

Förutom att Eiendomsspar har köpt fler aktier så kom även Deutsche Bank med en riktkurssänkning, från 45,90 till 39,10 SEK. Det är möjligt att det är anledningen till att kursen stack ner med knappt 7% idag. Efter snytingen så ligger kursen på drygt 34 SEK. Det kan mycket väl vara någonting annat som ligger bakom nedgången. Det känns ganska rimligt faktiskt att det är någonting annat som ligger bakom. På många sätt är jag faktiskt lite överraskad att kursen tagit så mycket stryk. Augusti kom in som en riktigt bra månad och jag tror faktiskt att september kommer att vara OK även den, elpriser och inflation till trots.

Scandic Hotels är ett stort innehav för mig så även om jag tycker att det ser aptitligt ut så kommer jag nog inte att öka. Om jag skulle öka i något av mina större innehav så ligger XXL närmre.