23 september 2022

XXL: Ökat

Framtiden får utvisa om det var klokt, men oavsett vad så köpte jag idag på mig fler XXL-aktier. Jag övervägde en del andra alternativ, bl a att köpa aktier i Careium eller att inte köpa akter alls. Det är inte omöjligt att jag ökar även i Careium vid senare skede.

Bakgrunden till att jag köper är att jag tycker att marknaden prisar in väl mycket elände i XXL:s kurs. Det kan mycket väl vara fel, men det är så jag resonerar.

Att det kommer att bli tuffare tider och att det kommer att bli mindre pengar över för konsumtion för de flesta hushåll i Sverige och på andra håll är, som jag ser, tydligt, dock så tror jag att man till viss del överreagerar och drar för stora och långtgående slutsatser. Jag tycker att man ser liknande nyhetsrapportering som man såg under Corona. Många experter uttalar sig väldigt säkert om vad som kommer att hända. Under Corona var det t ex många som sa att hotellmarknaden inte skulle komma tillbaka till någonting som liknande situationen innan Corona. Det är fortfarande för tidigt att säga, men jag skulle vilja säga att fysiska möten äger rum, hotell finns kvar och sannolikt kommer det vara så även i framtiden. Jag säger inte att det resemönster är oförändrade. Efterfrågan kan alltså komma att minska, dock så är det lätt att överdriva effekterna. Att det lätt blir överdrifter är helt enkelt, tror jag, för att det är mer spektakulärt och därmed mer intressant, vilket i sin tur leder till att det når ut i media. Balanserade bedömningar där man trycker på osäkerheterna blir med andra ord inga bra rubriker.

Om man tittar på vad elpriserna kommer att få för effekt för konsumenterna så kan man titta på ett exempel som Claes Hemberg, f d Avanzaprofil, twittrade om tidigare idag (siffrorna kommer från GodEliSverige):


De kallaste månaderna på året kommer med andra ord att bli kännbara. Det finns risk att hushåll som har stora villor med direktverkande el kommer att behöva betala runt 50 000 SEK för vintermånaderna december, januari och februari, vilket ska jämföras med förra årets 12 000 SEK. Skillnaden på 38 000 SEK blir garanterat kännbar för många hushåll, men för andra så kommer det inte att innebära någon väsentligt skillnad i ett längre perspektiv. Det kan vara så att man väljer bort en resa eller att man avvaktar med att renovera ett badrum eller så använder man sina besparingar. Det ska heller inte uteslutas att det blir någon form av statligt stöd.

I min bok så är det ganska säkert att det kommer att komma någon form av stöd från statligt håll. Danmark tog i princip bort energiskatten och även om Sverige sannolikt kommer att välja en annan väg så kommer det att komma någon form av plåster på såren, tror jag. Det som tyvärr är mindre sannolikt, men kanske inte helt uteslutet är att Ukraina-kriget tar slut eller att man når en lösning som gör att energikrisen mildras. Det är inte sannolikt, tyvärr, tror jag, men det är inte heller uteslutet som jag ser det. Förr eller senare så kommer man att nå en lösning. I nuläget så tror jag att marknaden i princip sätter chansen till en lösning av konflikten till noll.

Det jag också tycker att man ska fundera på är hur många som sitter i ett hus som gör av med 20 000 kWh per år. Det finns absolut de som gör det, men jag tror att många på olika sätt har energieffektiviserat sina hus, t ex genom att installera värmepump, så sannolikt är 20 000 kWh ganska högt. Jag har inte hittat några bra siffror som visar på vad snittförbrukningen faktiskt är för villor i Sverige, men jag misstänker att den är en bra bit under 20 000 kWh/år. Det man också bör fundera på är hur mycket av energiförbrukningen som faktiskt är konsumtion som kan avvaras. Ett uppvärmd pool eller ett uppvärmt garage kanske man kan dra ner på utan större problem. All elkonsumtion är med andra ord inte helt nödvändig och det finns absolut besparingspotential (se t ex Günther Mårders elsparande).

Min slutsats när jag tittar på elpriset och den kommande vintern är att det kommer att bli kännbart, men att det inte kommer att leda till stora förändringar för det breda flertalet. 

De höga elpriserna, som i alla fall till viss del beror på Ukraina-kriget, ligger även till viss del bakom inflationen, som i sin tur har haft effekt på räntan. Den höga räntan, nu 1,75%, vevas ganska friskt i diverse sammanhang. Det är relativt sett en stor höjning, från 0,75% till 1,75%, och det får så klart stor effekt för många. Det man ska komma ihåg är att de flesta inte har stora bolån (många bor i hyresrätt, många har länge bott i sitt hus och har betalat av sitt lån, om man bor på landsbygden så är priserna lägre och därmed behövs inte lika aggressiv belåning, osv). Även den höga räntan kommer alltså sannolikt inte leda till, tror jag, att de stora flertalet kommer att ändra sina beteenden markant. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Jag tror att många tar det säkra före det osäkra för närvarande. Många är lite oroade inför kommande elräkningar och räntehöjningar, och det är nog sannolikt att många bygger upp en liten buffert för att känna sig trygga. När det väl visar sig att det inte blev fullt så illa som rubrikerna säger så tror jag att konsumtionen kommer att komma tillbaka. Det kan också bli på annat sätt, eventuellt.

Även om jag köper aktier i nuläget så är det ingenting som jag egentligen rekommenderar. Det är väldigt osäkert läge och det mycket väl bli många tuffa år framöver. Ränteläget är ett annat. De glada dagarna kan tyvärr vara över för denna gång. Om man ändå vill köpa aktier så tycker jag att man ska ha ett ganska långt perspektiv, två år eller mer. Om man kan tänka sig att ge investeringen två år så tror jag att det kan bli bra. Även det kan vara fel, men det är så jag tänker.

Åter till XXL. Det ska bli intressant att följa XXL de kommande månaderna. Q3-rapporten är jätteviktig som jag ser det. Om det blir ytterligare en besvikelse så kommer det att spä på de negativa känslorna kring bolaget. Min hypotes är att det inte kommer att vara så nattsvart som många verkar tro och jag tror att en och annan kommer att våga sig in i bolaget framåt slutet av året när det finns lite mer information att gå på.

Om det fortsätter nedåt så kommer jag nog att även öka i Careium. Jag väntar nog någon vecka innan jag slår till, om jag över huvud taget slår till.


22 september 2022

Byggmax: Köpknappen avdammad

Sent idag så passade jag på att öka i Byggmax. Om man tittar på siffrorna som presenterades i samband med Q2-rapporten så ser man följande:Det är sannolikt så att Byggmax kommer att drabbas av de sämre tiderna och man kan tycka att det verkar rimligt att Byggmax följer BHG nedåt, men jag ser det inte riktigt på samma sätt.

Om man tittar på eget kapital per aktie så låg det i samband med Q2-rapporten på drygt 37 SEK, dvs ungefär samma nivå som dagens kurs. Det är ingen garanti att köpa aktier till eget kapital är en bra affär, men jag tycker att det ger en fingervisning om att det är ett pressat läge och att tuffa tider är inprisat.

Vad gäller vinsten per aktie efter första halvåret så ligger den på 2,72 SEK, ganska ordentligt ner från från 2021 (då vinsten låg på 5,53 SEK). Även om vinsten pekar nedåt så är vinsten sett till dagens kurs på cirka 38 SEK inte så dåligt, enligt mitt sätt att se. Jag tror att vinsten för helåret bör hamna över 4 SEK och det känns inte otänkbart att den kan leta sig upp eller t o m över 5 SEK. Jag tycker att det ger ganska bra förutsättningar.

Anledningen till att Byggmax handlas på så låga nivåer (vilket jag tror att det är) beror sannolikt på att många räknar med att hushållens konsumtionsutrymme kommer att  minska rejält och att det kommer att slå mot Byggmax. Allt talar för att hushållen kommer att få det tuffare framöver, kanske under de kommande två-tre åren, eventuellt längre, men jag tror inte att Byggmax kommer att vara den stora förloraren. För det första så tror jag att Byggmax försäljning till stor del är behovsstyrd och inte nöjesstyrd, dvs "must have" och inte "nice to have". Man kan så klart ha olika definitioner och syn på vad som är vad, men oavsett var man drar gränserna så tror jag att en ganska stor del hamnar i "must haves". Till exempel, ett staket som faller samman för att det är ruttet kommer sannolikt att bytas ut. Det kanske skjuts upp en tid, men förr eller senare så vill man ha en gräns mellan sin tomt och grannens tomt. I en del fall så kommer det sannolikt att göras köp, t ex värmeväxlare, för att minska energiförbrukning, vilket kommer att tala för Byggmax. En annan drivande faktor för Byggmax är att fler kommer att göra jobbet själv för att spara pengar. En effekt av att DIY-segmentet ökar är att fler sannolikt kommer att hitta till Byggmax, som framförallt är stora inom DIY. Det känns heller inte orimligt att det kommer att ske en downtrading, dvs att fler kommer att leta efter lägre priser, vilket kommer att gynna Byggmax.

Överlag så tycker jag att det var ett läge att öka. Det ska bli intressant att se om det kommer att fortsätta ned. Det känns inte helt otänkbart, men det är OK. Jag antar att Byggmax kommer att leta sig upp eller t o m över 50 SEK under 2023, inräknat utdelning.

Det är möjligt att jag även ökar i XXL och Careium. Vi får se.  

07 september 2022

Scandic Hotels: Bara riktkurssänkning som skickar ner kursen?

Eiendomsspar som äger aktier i Pandox, som äger hotellfastigheter som bl a Scandic Hotels hyr, har ökat i Scandic Hotels och äger nu runt 2.5%. Jag har svårt att se att det har någon större betydelse egentligen och jag tror att det är som Eiendomsspar säger att det handlar om en finansiell placering. Det är möjligt att det är fel och det är möjligt att det är en nackdel att ett fastighetsbolag, som Scandic Hotels är beroende av, ökar sitt ägande i bolaget, eventuellt. Det skulle kunna göra det mindre intressant kanske för andra fastighetsbolag att göra affärer med Scandic Hotels. Å andra sidan så skulle man kunna hävda att det är positivt att ett företag som Eiendomsspar, som måste anses ha branschkunskap, väljer att köpa aktier i Scandic Hotels. Om det skulle kunna leda till en större affär på sikt så skulle det t o m kanske kunna elda på kursen. Jag tror som sagt inte att man skall dra för stora slutsatser, men om något så tycker jag att man ska se det som positivt.

Förutom att Eiendomsspar har köpt fler aktier så kom även Deutsche Bank med en riktkurssänkning, från 45,90 till 39,10 SEK. Det är möjligt att det är anledningen till att kursen stack ner med knappt 7% idag. Efter snytingen så ligger kursen på drygt 34 SEK. Det kan mycket väl vara någonting annat som ligger bakom nedgången. Det känns ganska rimligt faktiskt att det är någonting annat som ligger bakom. På många sätt är jag faktiskt lite överraskad att kursen tagit så mycket stryk. Augusti kom in som en riktigt bra månad och jag tror faktiskt att september kommer att vara OK även den, elpriser och inflation till trots.

Scandic Hotels är ett stort innehav för mig så även om jag tycker att det ser aptitligt ut så kommer jag nog inte att öka. Om jag skulle öka i något av mina större innehav så ligger XXL närmre.  

Camurus: Det tickar på fint

Camurus kom med en uppdatering och den var positiv. Jag har inte satt mig in några detaljer, men det verkar ticka på enligt plan eller t o m lite bättre, och för den som är intresserad så kan det vara en idé att läsa vad som skrivs om och av bolaget.

Det som fortfarande irriterar mig är den amerikanska marknaden och hur samarbetet med Braeburn har utvecklats. Vad jag förstår så kommer det att lämnas in en ny ansökan och det kommer att en tid, sannolikt runt sex månader om jag får gissa, innan Brixadi kan börja säljas i USA. Tyvärr verkar det inte vara mycket som man kan göra utan det blir att fortsätta vänta. Förr eller senare ska det säkert komma bli tillåtet även i USA.  

06 september 2022

Den stundande energikrisen

Det kommet att bli en tuff vinter. Frågan är dock hur tufft det kommer att bli. För någon dag sedan såg jag en artikel där man la fram att en familj som i vanliga fall betalar runt 35 000 SEK under vintern kan komma att få betala runt 85 000 SEK enligt de prognoser som för närvarande ligger. Man kan ha synpunkter om det stämmer. Det kanske ska vara mer? Eller så ska det vara mindre? Tyvärr kommer det inte bara att handla om elpriser i vinter. Utöver elpriserna kommer lånekostnaderna sannolikt också bli högre.

Det jag tycker att man missar i debatten är att det kommer att bli dyrare, men det kommer inte att bli total kris, i alla fall tror inte jag det. Informationsgivningen är påverkad av att det är valrörelse och även om vi står inför en tuff vinter så står vi inte inför en systemkris. Min gissning är att många är rädda och osäkra idag, men att det inte kommer att bli fullt så illa som många tror. Det är möjligt att det är fel, men jag håller det inte för otroligt.

Man kan också fundera på vad som kommer att hända när vi väl har tagit oss igenom krisen. Jag gissar att en hel del hushåll kommer att komma ut på andra sidan något mer vältrimmade. Man har förhoppningsvis sett över sina kostnader och man kanske även har fått ner elförbrukningen. Naturligtvis kommer inte alla hushåll att kunna ändra sig och det kommer att bli en hel del som av olika anledningar hamnar i kläm. Tyvärr känns det inte helt osannolikt att en del verksamheter, som är elintensiva, kommer att behöva lägga ner och att det i sin tur kommer att leda till uppsägningar.

Överlag så är jag ganska optimistisk trots allt. Det kan mycket väl vara fel, men jag tror inte att de kommande kvartalen kommer att helt ta död på varken besöksnäringen, affärsresandet eller sporthandeln. Med andra ord så tror jag faktiskt att Scandic Hotels, Pandox och XXL kommer att tugga på.

Vad gäller andra storinnehav så är det värt att nämna att många insiders har köpt aktier i Byggmax. Det är naturligtvis positivt och jag håller det inte för osannolikt att Byggmax för närvarande säljer både isolering och värmepumpar. Sannolikt säljs det även en del nya fönster.

Jag är lite oroad över XXL trots allt. Om det kommer en nyemission så kommer jag sannolikt att vara med på den och jag har så smått börjat spara i ladorna så att jag kan vara med på den. Någonting borde hända inom inte allt för långt. Min utgångspunkt är fortfarande att det inte kommer att bli någon nyemission. Om det stämmer återstår att se. 

Om det inte blir nyemission hos XXL så kommer jag eventuellt att fylla på med fler Husqvarna. Jag kikar även en del på Careium.      

03 september 2022

Scandic Hotels: RevPAR augusti

RevPAR-siffrorna för augusti kom in riktigt bra. Sannolikt kommer septembersiffrorna även dem att vara helt OK. Det är en hel del evenemang inbokade och jag tror att reseefterfrågan kommer att hålla i sig ganska bra. Många som har suttit och jobbat på olika håll utan att träffas kommer eller har redan träffats nu efter att reserestriktionerna hävdes.

Min gissning är att Scandics Q3 kommer att vara riktigt bra och det känns inte omöjligt att man kommer att gå ut i förtid och flagga för att intäkter och vinst kommer att vara högre än förväntningarna. Det återstår att se, men jag håller det inte för otroligt.

Affärsvärlden har analyserat Scandic och landat i en neutral rekommendation. Jag har inte läst analysen, men om jag förstår saken rätt så tycker man att det ser bra ut för stunden, men att det kommer att bli tuffare framöver. Det kommer sannolikt att bli tuffare framöver, men jag tror att andra hotellkedjor kommer att drabbas hårdare och jag tror att både affärsresandet och nöjesresandet kommer att hålla i sig ganska bra. Om det skulle komma ytterligare en allvarlig Corona-våg så skulle det så klart kunna ändra saker och ting ganska radikalt, dock tror jag att sannolikheten för det är låg.

Överlag så tycker jag att det ser bra ut och jag tror att blankningen kommer att gå ner framöver. Min hypotes är, som jag skrivit tidigare, att den höga blankningen är kopplad till konvertibellånen. Om kursen klättrar ganska mycket över lösenpriset kanske en och annan konvertiltagare väljer att avstå blankningen, eventuellt. Det är möjligt att jag tänker fel kring detta, men det hur som helst så som jag tänker.

Det ska bli intressant att se Q3-rapporten. Jag är hoppfull.

RevPar-sffrrona augusti från Benchmarking Alliance (www.benchmarkingalliance.com):28 augusti 2022

Genomgång av portföljen

Nedan följer en kort uppdatering av portföljen. Jag är generellt tveksam till börsen och jag tror att det kan komma att vara tufft ganska länge till, framförallt som en effekt av de högre räntorna. Även om jag tycker att det finns en del som tyder på att det kommer att vara tufft så kommer jag ändå att fortsätta skjuta till pengar till aktieportföljen.

Byggmax (Behåll, riktkurs 70 SEK)

Jag har skrivit mycket om Byggmax och jag tycker att det ser ganska intressant ut trots allt. Q2-rapporten var i mina ögon OK och jag hoppas att Q3-rapporten kommer att vara OK eller t o m  överraska något på uppsidan. Om jag inte redan legat tungt i aktien så hade jag eventuellt fyllt på ytterligare. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om bolaget kommer att göra en vinst på 6 SEK per aktie under 2022. Det är möjligt att det är för högt, men det är min utgångspunkt för tillfället.

Många som pratar om Byggmax tycker jag resonerar lite fel när man säger att bolaget kommer att förlora mycket på sjunkande bostadspriser. Jag känner mig ganska övertygad om att det är antalet småhustransaktioner som är det viktiga för Byggmax. Mattias Ankarberg har skrivit det i något sammanhang tror jag, och jag tror att det stämmer. Om priserna går uppåt så är det så klart positivt, men det är viktigare med många transaktioner. Om man tror som jag att det är antalet transaktioner som är viktigt så är det två saker som jag tycker att man skall tänka på. Antalet transaktioner skiljer sig inte jättemycket över tid och faktorer som åldrande mm spelar även in. För det andra så är många småhusägare i Sverige förhållandevis gamla och det gör att det finns en del transaktioner som kan förväntas de kommande åren. Det är möjligt att jag är fel på det, men jag tror att renoveringar och efterfrågan på byggmaterial kommer att bestå.

En annan sak som jag tycker att man skall komma ihåg när det kommer till renoveringar och byggprojekt är att byggnader kräver underhåll. Annorlunda uttryckt, ett trädäck varar inte för evigt utan efter 15-20 år (kanske tidigare än så eller i vissa fall senare) så kommer man att behöva byta ut trädäcket. Tak måste bytas ut, man behöver måla om träpaneler etc. Ibland verkar många som uttalar sig om Byggmax vara av uppfattning att byggprojekt är ett sorts nöjesprojekt som man kommer att välja bort om det blir sämre tider. Det finns säkert exempel på en del byggprojekt som inte är av nöden krävda, men en hel del är. Man skall också komma ihåg att en hel del av projekten faktiskt är kopplade till besparingar. Att förbättra isoleringen i en 70-talsvilla är sannolikt ganska enkelt att räkna hem idag.

Jag har justerat ned min riktkurs en del. Det kanske är lite märkligt, men jag tycker att det kan vara på sin plats. Vinsterna minskar trots allt. 2021 var ett år som påverkades positivt av pandemin och att vinsten minskar under 2022 är på alla sätt vad alla förväntar sig. Man skall även väga in att de finansiella målen för 2025 inte är jätteoffensiva, vilket kan göra att man blir lite tveksam. Sannolikt har man inte tagit höjd för de tuffare tiderna när dessa mål sattes så det skulle eventuellt kunna vara så att dessa blir svårare att nå trots allt. Lyckligtvis kan Byggmax till viss del påverkas positivt av sämre tider av att allt fler gör jobbet själv istället för att köpa in tjänsten och i egenskap av lågprisaktör så får man säkert några kunder som väljer Byggmax framför andra dyrare alternativ.

Det som lite grann oroar mig är satsningarna i Danmark. Det skulle kännas väldigt skönt om det visar sig att man kan tjäna pengar i Danmark. Svenska företag har ibland svårt att etablera sig i Danmark och det oroar mig lite grann. Om det visar sig att den danska satsningen inte riktigt blir så lyckad så kommer det att ytterligare dra ner.

Överlag så är jag positiv till Byggmax. Man har ett bra erbjudande och man kommer att kunna att leverera bättre erbjudande i takt med att man växer. Jag gillar caset, men eftersom jag redan ligger tungt så kommer jag inte att öka.

Scandic Hotels Group (Behåll, riktkurs 50 SEK)

Scandic kommer sannolikt att leverera en bra Q3-rapprot. Nästa vecka kommer man att kunna se vad RevPAR landade på under augusti i huvudstäderna. Förmodligen kommer det att vara ganska bra siffror. Det finns ganska lite som tyder på att situationen i augusti skulle skilja sig så mycket från juli och av den anledningen så tror jag att det kommer att bli ganska bra siffror.

Den senaste tiden har aktien handlats kring 40 SEK. Innan året är slut så tror jag att kursen kan komma upp till 50 SEK. Om det blir så kommer jag att sälja, men det är möjligt att det är för mycket att hoppas på att kursen går upp runt 25% under årets sista månader. Vi får se. Överlag så tycker jag att både marknaden och bolaget utvecklas bra.

XXL (Behåll, riktkurs 10 NOK)

Om Byggmax och Scandic Hotels känns ganska bra så har tyvärr mina investeringar i XXL blivit heldåliga. När man tittar på XXL så tycker jag att det ser billigt ut sett till t ex EV per butik. Jag trodde att Q2 skulle bli bra som en effekt av att konsumenter kom tillbaka till butikerna. En annan sak som jag hoppades på var cykelförsäljningen i Q2. Tyvärr blev Q2 en besvikelse och kursen har fortsatt nedåt.

Pål Wibe skall sluta som VD och det bådar på många sätt inte gott. Jag hade hoppats på Pål Wibe och mitt intryck av honom var bra. Det har nu gått en ganska lång tid sedan Pål meddelade att han inte ville fortsätta som VD eller, om det var tvärtom, att styrelsen bad honom att lämna. Det spelar mindre roll som jag ser det vem som initierade uppbrottet. Det som är jobbigt nu är att skutan har en kapten som bara är kapten till dess att det utses en ny kapten. Man befinner sig på så sätt i ett vakuum och det är inte bra, särskilt inte i dessa speciella tider med post-pandemieffekter och allmän konjunkturoro.

Jag tror att XXL utvecklas OK i Sverige, men i Norge verkar man ha stött på problem. Det bådar inte gott eftersom den norska marknaden är hemmamarknaden och den största marknaden för XXL. Det är möjligt att man kan hitta tillbaka till gammal form, men att man blir utmanad i Norge känns inte helt bra. Tyvärr har jag inte så bra koll och det är möjligt att jag överdriver risken.

Det skrivs en del om att det finns risk att det kommer att behövas ytterligare pengar från ägarna om nästa kvartal även det kommer att vara dåligt. Det är möjligt att det stämmer. Det som inte känns helt bra i sammanhanget är att man nyligen delade ut 0:60 NOK. Det ska bli intressant att se vad som sägs om den finansiella ställningen i samband med att man presenterar Q3-rapporten. För egen del så tycker jag inte att det ser så illa ut och jag jobbar efter hypotesen att det inte kommer att behöver skjutas till pengar, men jag kan mycket väl ha fel.

Även om det känns motigt så tror jag att XXL kommer att komma igen. Det finns en del märken som går bra, tex Craft (som är del av New Wave) och förhoppningsvis kan en del spilla över på XXL. De egna varumärkena är också intressanta.

Det ska bli intressant att se vad som händer med bolaget framöver. Det kommer sannolikt inom kort presenteras en ny VD. Det är positivt och jag tror att det eventuellt i samband med det kan komma att komma mer information om hur man ser på framtiden. Det återstår att se.

För runt 6 NOK så tycker jag att det ser hyggligt köpvärt ut. Det har varit mycket negativt runt bolaget och om man kan vända trenden så kan det gå upp ganska snabbt. Riktkursen som jag jobbar efter är 10 NOK fram till nästa sommar. Det kan mycket väl bli tufft. Eftersom det finns så mycket osäkerheter kring bolaget och eftersom jag redan ligger tungt så ligger jag kvar, men ökar inte.

Övriga bolag i portföljen är följande:

SCA B

Pandox B

SEB A

Huscompagniet

Ferroamp

Caliditas

Camurus

Firefly

Telia

Holmen B

Tobii Dynavox

Tobii

Dedicare

Husqvarna

Trelleborg

Skanska

Stora Enso

Shop Apotheke Europe

Careium


03 augusti 2022

XXL: Tankar om en eventuell minskning

Precis som jag skrev i mitt tidigare inlägg så har jag hamnat snett i XXL. Det är en hel del som jag skulle vilja ha ogjort och jag har förhoppningsvis lärt mig en del. Det jag framförallt har lärt mig är att inte gå in för tungt för snabbt. I fallet med XXL så byggde jag snabbt upp min position så att det blev en av de största i portföljen. Det var fel sett så här i efterhand.

Q2-rapporten var på många sätt en besvikelse. Jag hoppades att de stora cykellagerna som man byggt upp skulle göra att Q2-rapporten levererade bra cykelförsäljning, men den uteblev, eller åtminstone blev inte så bra som jag hade hoppats. Det jag även hade hoppats på var att återöppningen av samhället skulle göra att fler letade sig till butikerna och att det skulle få fart på försäljningen. Det var feltänkt. Försäljningen minskade istället. Det är möjligt att det vi ser nu är en bieffekt av pandemin. Kanske, eller sannolikt, var det så att efterfrågan fick en boost under pandemin och trots att affärerna var nedstängda så ökade efterfrågan. Det är lite oroväckande och det är lätt att hamna i ett resonemang att fysiska butiker inte är någon kritisk tillgång. Å andra sidan, pandemiåren har varit annorlunda och t ex friluftsliv har varit ett av ganska få alternativ som varit tillgängligt. Att efterfrågan har varit hög under pandemin kanske egentligen mer handlar om vilka fritidssysselsättningar som varit möjliga och kanske ska man vara försiktig med att dra slutsatser om fysiska butikers framtid från Q2-rapporten. Om det visar sig att det framför allt handlar om att många köpte väldigt mycket friluftsprylar, cyklar mm under pandemin och att vi nu upplever en sorts baksmälla. Om jag läser nyhetsflödet rätt så är det åtminstone till viss del en generell minskning och e-handeln drabbas hårdare än de fysiska butikerna.

Jag tror att sportutrustning, sportkläder, friluftsutrustning och andra produkter som XXL säljer kommer att fortsätta sälja framöver. Även om det blir tuffare tider så tror jag att XXL:s produkter kommer att sälja. Eftersom XXL ofta erbjuder låga priser så kan eventuellt tuffare tider göra att bolaget tar marknadsandelar. Det finns med andra ord en del som talar för bolaget.

Att Q2:an var svag är inte bra, men jag tycker att det finns en del anledningar som om inte kan förklara nedgången till viss del. Det som gör mig mer fundersam är följande:

- VD:n lämnar

Pål Wibe lämnar bolaget. Det är annonserat och inom kort räknar jag med att det kommer att presenteras en ny VD. Det bör komma inom kort eftersom jag har svårt att se att meningsskiljaktigheterna uppkom helt plötsligt utan det måste ha varit en process. Även om man inte har talat med någon annan förrän jakten på en ersättare är igång så gissar jag att tankearbetet redan var igång när pressmeddelandet kablades ut.

Att Pål Wibe lämnar känns inte bra. Det är förvisso så att VD:ar byts ut och det är möjligt att saken inte ska förstoras. VD-bytet känns dock inte, i kombination med Q2:an, att det bara handlar om personkemi eller att man har lite olika syn på vilka aktivitet eller projekt som ska prioriteras. XXL:s koncept känns svajigt just nu och det tar sig uttryck i att kursen står bottenlågt. 

- Oroväckande finansiell position

Att vinsten under Q2 föll ganska rejält har gjort avtryck i balansräkningen. Det finns de som spekulerar i att det finns risk för nyemission och även om jag inte riktigt känner att jag kan göra någon riktigt bra bedömning så ser jag det inte som osannolikt. Jag tror att oron för att det kan komma en nyemission trycker ner kursen. Om det kommer klargöranden så skulle det kunna skicka upp kursen, eventuellt. Om det å andra sidan kommer information om att det blir en nyemission så kommer sannolikt kursen att gå ner ytterligare. Jag antar att det inte kommer att komma mer information innan Q3-rapporten, vilket gör denna rapport viktig. Det är möjligt att jag har fel, men jag räknar inte med att det kommer mer information kring den finansiella positionen innan Q3-rapporten. Det som eventuellt skulle kunna göra att det faktiskt gör det är att skulle kunna komma mer information är att det sannolikt kommer att komma information om en ny VD innan Q3-rapporten presenteras.

Det som dessutom gör mig förbryllad är att man nyligen delade ut pengar. Det känns inte helt förtroendeingivande att det nu spekuleras i om det kommer att behövas en nyemission eller ej. Det är möjligt att det är jag som tänker fel kring nyemissionen och att balansräkningen kanske är lite ansträngd, men att bolaget kommer att kunna ta sig igenom dessa tuffa kvartal trots utdelningen. Frågan är om styrelsen hade föreslagit utdelningen om man vetat att det skulle bli så pass tuffa kvartal som det faktiskt har blivit. En del av utmaningarna har förvisso tillkommit efter att beslutet togs, men trots det så känns det inte helt bra.

- Unique Selling Points

När det kommer till faktorer som talar för att XXL kommer att kunna visa fin tillväxt framöver och fina vinster så känns det inte helt uppenbart för närvarande. Om jag inte kommer ihåg fel så finns det planer på att reducera storleken på en del butiker. Det känns inte helt tryggt när ett bolag som heter XXL reducerar storleken på butikerna. Det känns som att det finns en del i grundkonceptet som inte riktigt håller på alla sätt. Återigen, det är möjligt att jag förstorar bagateller och det kanske bara är klokt att minska butiksytan för en del butiker.

Det jag tycker fungerar och som också lockar mig till butikerna är att det finns ett stort utbud och hyggliga priser. När det kommer till cyklar, som jag gillar, så tycker jag att man har ett ganska bra upplägg. Det egna varumärket "White" tycker jag har ett intressant prisläge. Det går säkert att hitta bra alternativ, men när det t ex kommer till att hitta en bra cykel till ett barn så är det ofta lättare att åka och titta på, eller köpa, en cykel i en fysisk butik istället för att beställa en på nätet. Det finns säkert de som tycker annorlunda, men jag tror att den egna cykelbusinessen har ett värde. Jag tycker även att samarbetet med Scott är bra. Sannolikt kommer man att kunna göra mer vad gäller det egna varumärket "Neomondo". Samarbetet med Haglöfs tycker jag också känns bra. Det finns inte så många fysiska butiker för varumärken som Haglöfs som jag ser det. Naturkompaniet är del av Fenix Outdoor och det blir nog något märkligt för ett märke som Haglöfs att dela hylla med varumärken som Fjällräven, som också är del av Fenix Outdoor. 

Man kan fundera mycket kring vad XXL har för konkurrensfördelar och det tror jag absolut att ledningen också gör. I samband med att man presenterar en ny VD så tror jag att man kommer att presentera information om hur man ska kunna få igång tillväxt och vinst.

För att sammanfatta så är jag bekymrad kring XXL och jag vet egentligen inte riktigt vilket ben jag ska stå på. Marknaden ogillar osäkerhet och jag tycker att det prisas in ganska ordentligt i dagens kurs (runt 6.50 NOK). Mer information, t ex information om vem som blir bolagets nästa VD, skulle kunna minska osäkerheten och därmed göra att kursen tickar upp, eventuellt. Jag tror att de stora spelarna kommer att vara vinnare i framtiden och jag tror även att omnikanal kan vara en bra väg fram. XXL är hyggligt placerade i båda avseenden som jag ser det.

Jag gjorde fel som köpte innan Q2-rapporten. Det var fel beslut, men det är gjort. Jag såg inte VD-bytet komma. Det har påverkat kursen negativt och det är kanske en effekt av att resultaten uteblivit och därmed kopplat till den svaga Q2:an. Nu när kursen pressats ganska ordentligt så är situationen en annan. Det kan bli så att det kommer en nyemission och det skulle mycket väl kunna pressa kursen ytterligare. Det är en risk. Vi får se hur jag gör. Jag kommer inte att öka. Eventuellt kommer jag att ligga kvar med nuvarande innehav. Ett annat möjligt alternativ är att jag minskar. Även om jag ser risker med att ligga kvar så tror jag nog att jag kommer att ligga kvar faktiskt. Vi får se.

02 augusti 2022

Byggmax, Scandic Hotels, XXL: Några tankar om storinnehaven

Jag har funderat en del den senaste tiden kring portföljen och de olika innehaven. Nedan kommer ett par tankar om de tre största:

Byggmax

I Q2-rapporten kan man läsa följande:

Byggmax är svåranalyserat eftersom pandemin var en speciell tid som gynnade bolaget. En effekt av detta är att jämförelsetalen måste ses i ljuset av att de kommer från en speciell tid. Frågan är om den nedgång som man ser ska ses som ganska positivt eftersom omsättningen inte går ner fullt lika mycket som man skulle kunna tro givet att samhället öppnat upp? Å andra sidan så kan man se det hela som att bolaget visar negativ tillväxt och att bolaget kämpar. Jag tror att bolaget gynnades under pandemin, men jag tror att den underliggande tillväxten, som man kunde se innan pandemin, kommer att fortsätta efter pandemin. Annorlunda uttryckt, jag ser glaset som halvfullt.

I slutet av mars publicerade placera en av få analyser av bolaget, se https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2022/03/30/bottenkanning-i-prispressat-byggmax.plc.html. Vid tillfället för analysen så var kursen ca 70 SEK och det gjordes en del insiderköp ungefär på dessa nivåer. I analysen så presenterades följande estimat:

Det känns fullt möjligt som jag ser det att man kommer att nå de estimat för 2022 som nämns ovan. Om man ser på första halvåret så har förvisso omsättningen backat, men inte så mycket som estimaten ger vid hand. Det som inte talar för en sådan slutsats är att Q2 visar på en större omsättningsminskning än Q1 och om detta är ett tecken på att omsättningen kommer att minska så skulle det kunna göra att estimaten inte uppnås. Jag tror att det finns mycket som tyder på att omsättningen kommer att öka, bland annat de många nya butikerna som öppnats de senaste åren tror jag kommer att generera ytterligare försäljning. Det tar ett tag för konsumenter att hitta till butikerna och jag tror att det finns en del att hämta från de nya butikerna.

Vad gäller vinsten så tror jag att de många investeringarna som gjordes i uppgraderingarna under förra året gör att vinsten kommer att vara ganska OK under Q3 och Q4. De flesta butikerna är nu uppgraderade och istället för att ta kostnaderna för uppgraderingarna kan man nu skörda frukterna.

Överlag är jag positiv till Byggmax och jag tror till viss del att 2022 kommer att vara lite av ett år där de stora pandemi-investeringar som gjordes under 2021 får effekt på försäljningen.

Min riktkurs för Byggmax är 70 SEK. Det är mycket möjligt att den kan justeras upp om Q3 visar att marginal och omsättning kommer in bättre än vad jag väntar mig.

Scandic Hotels

Scandic visade under Q1 att det finns ett uppdämt behov av att resa och bo på hotell. Innan Q2-rapporten presenterades så gjordes en omvänd vinstvarning. Rapport kom in i linje med den omvända vinstvarningen. Rapporten finns här : https://www.scandichotelsgroup.com/files/Q2_presentation.pdf.

Det finns mycket intressant att läsa i rapporten, men om man ska lyfta fram en sak så är det sliden som visar justerad ebitda för de senaste åren, se nedan:


Q2 sticker ut som ett väldigt bra kvartal och även om det finns faktorer, tex att det kommer att komma en utspädning på ca 20% när konvertibellånen når sin lösendag, så tycker jag att det ser ut som att Scandic navigerade pandemin på ett bra sätt och att man nu kan skörda frukterna av att samhället öppnar upp. Jag gissar att det finns en del investerare som gärna vill se ett eller två ytterligare kvartal innan man vågar på sig att ge sig in i aktien. Jag tycker att det ser intressant ut och min riktkurs är fortsatt 45 SEK. Det är möjligt att det finns ytterligare uppsida.

Q3 är vanligtvis ett bra kvartal för Scandic, se bild ovan. En pusselbit som indikerar att det kommer att bli ett ganska bra Q3 är RevPAR-siffrorna som kom igår, se nedan från https://www.benchmarkingalliance.com/.


Om kursen går upp en bit skulle det kunna leda till att blankningen. Sannolikt så är åtminstone en del av blankningen kopplad till konvertibellånen. Om jag minns rätt så är lösenkursen ca 43 SEK och lösendagen i oktober 2023 (osäker på om detta stämmer). Det känns inte omöjligt att blankningen minskar om kursen håller sig stabilt över 47-48 SEK. Eventuellt skulle en minskning av blankningen att elda på kursen. Vi får se. Det spelar ofta inte ut som man tror, men jag kan inte låta bli att fundera på om blankningen skulle kunna vara bra för kursen.

En mer rättfram tolkning är att blankningen är hög för att Scandic står inför tuffa tider. Resor kanske kommer att prioriteras ned om vi står inför tuffare ekonomiska tider. Många av de affärsresor som gjordes 2019 kanske kommer att ersättas av Teams-möten under 2023. Det är möjligt, men jag tror att även om så är fallet så kommer det att finnas en efterfrågan av hotellnätter. Jag känner mig faktiskt inte så orolig. Istället så tror jag att man har dragit för stora slutsatser om vad pandemin kommer att ha för konsekvenser långsiktigt.

Vad gäller Byggmax så känner jag mig ganska OK med min position och det finns en risk att Q3 inte kommer att vara super. I fallet Scandic så tror jag tvärtom att det finns en del som talar för att Q3 kommer att kunna vara bra och att det eventuellt skulle kunna få en och annan att se på bolaget på ett annat sätt. Det är inte säkert på något sätt, men jag tycker att det är värt chansningen. 

XXL

Byggmax och Scandic har varit case som jag varit inne och vevat i under ett par års tid. XXL har jag köpt på mig under ungefär ett års tid. Hittills har det varit ett riktigt dåligt beslut.

Till skillnad från Scandic så gjorde man en vinstvarning innan Q2-rapporten. Rapporten går att nå här: https://www.xxlasa.com/wp-content/uploads/2022/07/XXL-ASA-Interim-report-Q2-2022.pdf. I rapporten kan man bland annat se följande:


Jag trodde efter att Q1-rapporten presenterades att Q2 skulle kunna komma in ganska bra, men så blev det inte. Försäljningen hackar och vinsterna ligger på klart lägre nivåer än under 2021. Det är möjligt att det kommer att ordna upp sig under Q3, men det känns inte som att det är självklart.

Utöver en Q2-rapport som inte imponerade så meddelade bolaget att VD:n Pål Wibe kommer att lämna som VD. Det finns, vad jag vet, inte satt något datum när Pål kommer att lämna och någon annan kommer att ta över, men jag gissar att man kommer att presentera någonting inom ett par månader. Jag gissar att man kommer att presentera en ny VD redan under augusti, men det kan vara fel.

Anledningen till att Pål Wibe lämnar som VD sägs vara att han och styrelsen inte är överens när det kommer till vad som ska prioriteras. Det är tämligen luddigt som jag ser på saken och det känns inte helt bra att man inte kan vara mer specifik. Det är lätt att tro att det handlar om att resultaten uteblivit och att prioriterings-argumentet mest är en rökridå. Å ena sidan är det bra att man byter VD om man inte når sina mål, å andra sidan så kommer det inte att hjälpa bolaget att skicka iväg en kompetent person om affärsmodellen inte håller. Även om det sannolikt är rätt att gå skilda vägar om man inte ser en framtid för ett samarbete så tycker jag att VD-bytet är negativt. Pål Wibe var en anledning att jag köpte och jag tror att han är högst kompetent som retail-VD.

Det jag hoppas på är att man kommer att presentera en ny VD och en ny plan för hur man skall kunna vända trenden för bolaget. Förhoppningsvis så kommer man att lyfta fram en relativt tydlig plan som visar på hur man ska kunna öka intäkter med hjälp av click & collect, hur man skall kunna utnyttja sina butiker på ett bättre sätt, hur man skall kunna samarbeta med olika varumärken på ett bra sätt, osv. Det jag inte vill se är att man presenterar ett namn och att man därefter säger att man skall återkomma om tre-fyra månader med en plan för hur man skall göra bolaget mer intressant.

Överlag så är jag negativ till XXL och jag har gjort en felbedömning. Det enda som gör att jag i dagsläget inte säljer är att jag tycker att nuvarande värdering är så pass låg att jag har svårt att se att det kan bli så mycket lägre. Det är så klart sant att bolaget kan bli värt noll (i alla fall i teorin), men eftersom det finns en fungerande verksamhet så ser jag inte att det kan gå ner så mycket mer. Det känns inte otänkbart att en ny VD skulle kunna få fart på saker och ting, och att det skulle kunna få fart på kursen, eventuellt. Med nuvarande kurs bör det även finnas möjlighet för bolaget att överraska positivt vad gäller Q3-rapporten. Det som skulle kunna tala för bolaget är också att det köptes en hel del sportutrustning under pandemin och att efterfrågan därför inte är så stor nu, men att den kommer tillbaka under 2023. Vi får se.

Vad gäller riktkurs för bolaget så tror jag att kursen kan hoppa tillbaka till 10 NOK under innevarande år. Eventuellt skulle den kunna ticka upp ytterligare något om det kommer positiva nyheter. Jag vet inte riktigt hur jag skall göra med detta innehav. Sannolikt kommer jag att minska, men jag kommer inte att ha bråttom. Jag har inte helt gett upp hoppet och jag tror att man eventuellt skulle kunna bli en intressant spelare, tex ett sorts nordiskt Decathlon.

29 juni 2022

Inwido, Bygghemma: Köpläge?

De flesta dagar är röda för närvarande och det är mycket som jag önskar att jag hade gjort annorlunda så här med facit i hand, dock så ältar jag inte och är inte förtvivlad. Det kommer att vända och det kommer att bjudas på bra köptillfällen. För egen del så tror jag inte att det kommer att bli en snabb vändning, tyvärr. Den höga räntan, i alla fall i jämförelse med vad det varit de senaste åren, är sannolikt här för att stanna och jag har svårt att se att vi inom kort kommer att överträffa tidigare indextoppar. Jag kanske har fel, men det är vad jag tror.

Den senaste tiden så har jag tänkt och investerat mycket i XXL. Det har varit fel, men så är det ibland. Jag tror att det kan komma positiva nyheter inom kort, t ex när en ny VD ska presenteras. Jag gissar att man i samband med att man presenterar en ny VD kommer ut med en ny inriktning för bolaget. Förhoppningsvis kommer det att vara någonting som verkar vettigt. Vi får se. Överlag så tycker jag att värderingen av XXL känns ganska låg och jag tror att det bolaget förvisso kommer att känna av att mindre pengar läggs på sällanköpsvaror, men jag tror att en del olyckskorpar har tagit i för mycket.

Två bolag som jag funderar på att ta in i portföljen är Inwido och Bygghemma. Jag tycker att dessa aktier har straffats ganska hårt och jag tror att kommande kvartal inte kommer att vara fullt så illa som alla tror. Att sälja fönster, som Inwido gör, ligger i tiden som jag ser det. För den som vill sänka sina elkostnader och som inte har bra fönster redan så är bra fönster en bra investering. Bygghemma tror jag är ganska framåtlutade och jag tror att man kommer att kunna ta marknadsandelar framöver på en marknad, som kanske kommer att få det tuffare framöver, men som inte kommer att försvinna. Eventuellt kommer de tuffare tiderna öppna upp möjligheter för Bygghemma. Det är nog inte bråttom att springa in i aktierna, men det ser ganska intressant ut.   

18 juni 2022

Byggmax: Ingen vinstvarning (än)

Byggmax har straffats en del den senaste tiden, sannolikt som en effekt av att mycket tyder på att sällanköpsvaror kommer att ha några tuffa år framöver. Det kommer sannolikt att bli ett antal kämpiga kvartal för Byggmax den närmsta tiden och det är en hel del som talar för att man kommer att ha svårt att sälja för lika mycket som man gjorde under pandemikvartalen. Det ska bli intressant att se Q2:an och det ska också bli intressant att se om man passar på att göra någon "financial update" på samma sätt som XXL innan den planerade rapporten. Jag tror det inte. Min gissning är att man kommer att rapportera Q2 enligt plan.

Min gissning är att man kommer att gynnas av två faktorer de kommande kvartalen. För det första så kommer man att gynnas av att man är på plats i Danmark och att man kan köpa virke i svenska kronor och sälja i danska kronor. Just nu står DKK i ca 1,40 SEK och det tror jag inte är dåligt för den nya verksamheten i Danmark. Naturligtvis kan även andra nyttja växelkursen, men det hur som helt positivt för Byggmax. Det man ska komma ihåg är att den danska verksamheten är ganska liten än så länge och effekten är därmed begränsad.

Det som jag tror kommer att göra större skillnad för resultatet är att man nu har uppgraderat de flesta butikerna till 3.0 (vilket innebär att butikerna har ett större utbud). Mattias Ankarberg har vid något tillfälle sagt att det kostar ca 1 MSEK att uppdatera en butik och jag tror att man passat på att uppdatera så många butiker som möjligt under pandemikvartalen för att kunna ta dessa kostnader när intäkterna varit ovanligt goda.

Jag tror att en del tänker lite fel när det kommer till de minskande husförsäljningssiffrorna. Även om det inte säljs lika många fritidshus just nu så var det bra drag under pandemin. All form av renovering i dessa fritidshus gjordes sannolikt inte direkt och jag tror att det finns en hel del projekt som ligger i pipelinen. 

Min syn på Byggmax ligger i stort sett kvar och jag tror att man kommer att kunna leverera en ganska hygglig vinst för 2022 även om den sannolikt inte kommer att komma upp i samma nivå som 2021. Jag tror att marknaden kanske kommer att se på Byggmax på ett lite annat sätt om de kommande kvartalen kommer att visa hygglig vinst. Många ser fortfarande Byggmax som en pandemivinnare som i princip kommer att klappa ihop nu efter pandemin. Jag har skrivit det många gånger förr; jag håller med om att Byggmax var en pandemivinnare, men jag tror att allt positivt som har hänt inte bara skall hänföras till pandemieffekter. Min hypotes är att bolaget är i gott skick och att man kommer att kunna fortsätta att visa fin tillväxt, leverera bra vinster och ta marknadsandelar. Vi får se hur det går. Q2:an kommer att vara viktig.

Tobii: Funderar på att öka

Jag tror att det kan komma en del förvärv under andra halvan av året. Det är inte säkert på något sätt och det kan mycket väl bli fel, men eftersom den ökande räntan har skickat ner en hel del kurser ett par snäpp och dessutom försvagat kronan en del så kanske det kan komma bud. Det är så klart inte säkert och det är högst spekulativt, men jag håller det inte för otroligt.

Att köpa ett bolag för att man tror att det kommer att komma ett bud är nog generellt ingen bra idé. Det är svårt att förutsäga när bud kommer och risken är stor att man blir besviken. Jag tror däremot att man kan använda möjlighet till bud som en sorts krockkudde. Om det skulle riktigt illa så finns det nog någonting i bolaget som faktiskt har ett värde. I fallet med Tobii så tror jag att bolaget kommer inte att falla hur mycket som helst utan att det blir intressant för någon större spelare att köpa bolaget.

Tobii sitter på mycket kunskap när det kommer till eye tracking och man brukar framhålla sin kompetens inom detta område. Man brukar även lyfta att man har jobbat med att bygga upp en stark patentportfölj. Det är alltid svårt att avgöra om bolaget har snurrat in i en massa återvändsgränder och att forskningen som har gjorts egentligen inte har så stort värde eller om man faktiskt har varit på mer eller mindre rätt spår för det mesta. Jag vet inte, men jag tycker att de design wins och samarbeten som man annonserat tyder på att man är ganska bra på det och att man har någonting som är intressant.

Om man bara tittar på de finansiella siffrorna så blir slutsatsen lätt att det blir svårt att motivera något bud. Det man inte ska glömma, som jag ser det, är att Tobii lägger ner väldigt mycket resurser på forskning och det gör att nuvarande kassaflöden mm inte riktigt ger samma information som t ex i ett bolag som bara lägger 1-3% av sina intäkter på forskning och utveckling. Om man leker med tanken att någon inom automotive skulle vilja förbättra sin position inom kommande teknologier så skulle det kanske kunna vara motiverat att köpa ut Tobii. Eftersom allt som Tobii har inte är relaterat till fordonsindustrin hade en köpare kanske sålt vidare de delar som t ex har med spel att göra till en annan aktör. Om man redan har egen utveckling inom eye tracking så hade man kanske bantat ner antalet anställda så att man fått ner kostnader. Att inte vara på börsen hade i sig varit en ganska stor besparing.

Det jag också har funderat på är att det känns relativt vanligt att bolag som splittas upp på samma sätt som Tobii gjort i Tobii och Tobii Dynavox ofta leder till att ett eller båda av bolagen blir uppköpta eller på annat sätt lämnar börsen. Jag har ingen data som stödjer att det är så, men jag ser det som troligt. Genom att dela upp ett bolag i mindre delar så blir det mer intressant för köpare eftersom de då behöver stuva om mindre efter att de har köpt.

En annan anledning till att jag funderar på att öka är naturligtvis att det känns som att bolaget står på randen till sitt riktiga genombrott. Det är väldigt dumt att sticka ut hakan på ett sådant sätt och när man säger någonting sådant så har man oftast fel. Det riktiga genombrottet kommer bara en gång och alla andra gånger kommer det inte något genombrott, dock pratar alla börsbolag som inte går med vinst om att genombrottet snart kommer. Om man vill ha rätt skall man med andra ord vara pessimist. Att jag tror på ett genombrott beror på att jag tycker att både spelindustrin och fordonsindustrin alltmer lyfter fram AR och VR. Det kanske ligger längre fram, men jag tror att t ex head-up displays och ögonstyrning i bilar snart kommer att vara på plats ganska brett. Sony pratar redan med Tobii om kommande lösningar till sin spelkonsol och jag är nästan förvånad att VR inte har slagit igenom mer än vad det har gjort hittills. Eventuellt så kommer det inte att bli någon stor grej någonsin, men jag tror att det kommer att bli ganska vanligt inom ett par år.

Ytterligare en sak som gör Tobii intressant är att de är ganska försummade. Ingen är speciellt intresserad av Tobii för närvarande som jag ser det. Att ropa att ögonstyrning blir allt vanligare och att Tobii har den bästa tekniken säljer idag inga lösnummer. Det är gamla nyheter och alla som är intresserade av börsen har läst eller hört det tidigare. Min gissning är att det i sin tur har gjort att bolaget inte riktigt har så många ögon på sig och "neglected firms" kan vara intressanta som investeringar.

Allt ovanstående är bara spekulation och lösa tankar. Om man tror på Tobii så bör man läsa igenom de senaste rapporterna och titta på de senaste presentationerna. Sannolikt är det även en bra idé att titta på vad andra inom ögonstyrning håller på med. 

Eventuellt så kommer jag att köpa fler aktier i Tobii, men det kan också bli att jag köper något annat. Ett sådant bolag är Ferroamp, ett annat är Episurf

15 juni 2022

XXL: Vinstvarning och tvåsiffrigt ras

XXL lämnade en s k "financial update", eller annorlunda uttyckt gjorde en vinstvarning, och kursen stack ner rejält, runt 15% från i mitt tycke redan låga nivåer. Det kan vara så att det finns saker som sker som jag inte ser eller förstår och att bolaget är sakta på väg mot konkurs, men jag tror inte att det är så illa. Att jag har hamnat snett i min investering är helt klart och att Q2 skulle komma in så dåligt som den gör hade jag inte räknat med, men jag tycker ändå inte att det är fullt så illa som marknaden i stort tycker och jag tycker också att marknaden tar ut den dåliga Q2:an både på förhand och när den väl levereras. Sammantaget tycker jag att nedvärderingen är väl stor.

Pressmeddelandet från igår lyder:

Om man tittar på vad marknaden trott så spretar det en del, men om man tittar på den informationen som finns på market screener, se länk nedan, så finns det uträkningar som visar på att sales förväntades hamna på 2.5 BNOK och EBITDA 375 MNOK, vilket då skall jämföras med ca 200 MNOK enligt pressmeddelandet. Naturligtvis är det mycket sämre och det går inte att säga att kommande Q2 kommer att vara en bra rapport. Man kommer sannolikt att gå med vinst under 2022, men det kommer inte att bli ett bra år. Q2-rapporten är viktig och det bådar inte gott för Q3 att man landat så snett under innevarande kvartal.

https://www.marketscreener.com/quote/stock/XXL-ASA-18142963/financials/

Det jag tycker att man missar när man tittar på pressmeddelandet är att vinstvarningen inte kan sägas vara en överraskning. Kursen har fallit med 60% det senaste året. Det finns många anledningar till det och det är möjligt att kursen var orimligt hög för ett år sedan istället för att den skall vara låg idag. Det återstår så klart att se. Nedan finns en graf som jag tagit fram via Avanzas sida (www.avanza.se):Vad gäller XXL så har jag hittills tänkt fel. Jag trodde att cykelförsäljning och framförallt allmän återuppöppning av samhället skulle gynna XXL, men det var fel. Att Pål Wibe kommer att bytas ut mot en annan VD känns på många sätt mer rimligt nu när man ser vinstvarningen. Tyvärr kan händelser som pandemin göra att marknader förändras. Det verkar vara så att Q2 generellt varit ett dåligt kvartal för sporthandlarna (kanske beroende på ovanligt starka kvartal under pandemin), men det känns ganska rimligt som jag ser det att det inte handlar om branschspecifika problem enbart, utan även om bolagsspecifika. Eventuellt kan det vara så att de stora butikerna inte är en framgångssaga utan att alltfler väljer att handla i mindre butiker som ligger nära. För egen del så har jag köpt en del på Stadium den senaste tiden. Att jag inte valt XXL beror på att det ligger en bra bit från där jag bor. Eventuellt så har pandemin gjort att alltfler handlar på nätet istället för i butik. Det finns säkert många förklaringar.

Jag tror och hoppas att när röken har lagt sig och en ny VD har presenterats så tror jag att det kan komma lite positiva nyheter för bolaget. Sannolikt så kommer den nye VD:n att ganska omgående få sätta tänderna i en ny plan för att vända försäljningsutvecklingen. Om jag skall gissa på något så tror jag att man kommer att jobba med egna varumärken. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. 

Man kan också fundera på varför vinsten går så mycket som den gör när omsättningen bara går ner runt 10%. Det kan vara precis som det står i pressmeddelandet, men man kan också fundera på om man vill ge den kommande VD:n ett dukat bord och att Pål Wibe, nuvarande VDn som slutar 1 sept, får ta så mycket kostnader som det bara går sitt sista kvartal. Det är sannolikt inte fullt så enkelt och jag tror att förklaringen inte håller hela vägen, men det är likväl en fundering.

Efter dagens vinstvarning så är jag rätt trött på att äga en hel del aktier i XXL. Det är bara mitt eget fel och jag borde ha styrt pengarna annorlunda. Förvisso är det mycket som har gått nedåt, men jag har haft fel i min analys och det gillar jag inte. När det väl vänder så ska jag successivt skala av mitt innehav. Sannolikt så blir det när det kommer en ny VD eller när Q3-rapporten släpps. Vi får se.

 


12 juni 2022

Scandic Hotels: Omvänd vinstvarning

Det var intressant och roligt att läsa Scandic Hotels vinstvarning. Jag trodde att Q2 skulle komma in bra, men att den skulle vara så bra som det aviserades i pressmeddelandet förvånade mig. Det kan vara så att det finns ett uppdämt behov och att man inte ska extrapolera alltför mycket, men även om man väljer att se det på det sättet så tycker jag att siffrorna är övertygande. Även om det finns ett uppdämt behov så är det många långväga gäster som fortfarande inte kommer till Sverige. Det finns med andra ord kundgrupper som fortfarande lider av pandemin. Om jag ska gissa så tror jag att flertalet investerare just nu säger saker som "att det ser lovande ut, men vi skulle nog vilja se ytterligare några kvartalsrapporter innan vi tar ställning". Annorlunda, jag tror att om man kan visa att Q2-rapporten inte är ett engångsföreteelse utan att marknaden verkligen har vänt så kommer fler att köpa aktier.  De i mitt tycke ogrundade idéerna att resandet skulle gå ner till markant efter pandemin tror jag kommer att komma på skam. Resandet kommer att ändras. Fler möten kommer att hållas digitalt, men att den långa trenden att människor reser mer tror jag kommer att hålla i sig.

Efter den nya informationen som levererades i samband med vinstvarningen så har jag justerat upp min riktkurs till 50 SEK och att det kan nås innan året är slut, dvs inom sex månader. Det är inte säkert, men jag tror att det är sannolikt. Jag tror inte att Q2-rapporten är ett undantag utan jag tror att kommande rapporter också kommer att vara bra. Om jag har rätt? Återstår att se. Riskfritt? Nix.   

08 juni 2022

Careium: Ökade idag

Jag tycker att Careium har tagit väl mycket stryk. Tyvärr har jag haft det ganska hektiskt under den senaste tiden så det har inte blivit någon närmare analys. Det nyckeltal som jag tycker känns intressant att titta på är värdering per användare. Även om det kan finns en del luft och osäkerhet i en användarsiffra så tycker jag att den säger en del. Det ska bli intressant att se nästa kvartalsrapport och kanske även rapporten efter det. Om jag får gissa så tror jag att det kommer att finnas en del positiva indikationer i dessa rapporter. Eventuellt kan det finnas en och annan som tittar på bolaget med lite andra ögon om ett halvår-år. Vi får se. Sannolikt kommer aktierna att ligga ganska länge i portföljen och jag tror att det kan finnas en uppsida från dagens 13-14 SEK till 18-19 SEK eller till och med något högre inom ett år. Jag har ökat något under de senaste dagarna.

Det ska bli intressant att se Byggmax, XXLs och Scandics Q2-rapporter. Det är mina tre tyngsta innehav så bara av den anledningen är det intressant, men det är också intressant av andra anledningar. Byggmax tycker jag är ganska felbedömt av marknaden. Level 1-tänkandet att alla som jobbade hemma har redan byggt trädäck ger jag inte mycket för. Det kan vara rätt, men jag tycker att det är dåligt underbyggt. Byggmax gynnas av hög aktivitet på bostadsmarknaden och inte fullt lika mycket av att priserna ökar. Renoveringar sker nämligen i samband med överlåtelser. Renoveringar resulterar i sin tur i försäljning av byggmaterial. Jag tror att kommande oro på bostadsmarknaden kommer att till viss del öka aktiviteten faktiskt. Även om det historiska data kanske inte nödvändigtvis visar att ökad ränteoro ger fler överlåtelser så tror jag att med dagens åldersfördelning bland småhusägarna så tror jag att det kan spela viss roll. Många äldre bor kvar i sina hur och eventuellt kan en oro över lägre huspriser göra att fler äldre väljer att sälja. Vi får se. Jag tror även att med nästan samtliga butiker uppgraderade så kommer kostnadssidan att kunna hållas något lägre, vilket kan få till effekt att även om pandemiboosten i försäljningen inte längre finns kvar så kommer kanske lägre kostnader att kunna göra att vinsten är hygglig i alla fall. Det återstår att se och jag tycker att värderingen känns ganska rimlig, t o m ganska intressant.

XXL är verkligen inte i ropet för tillfället. VDn kommer att lämna inom kort och det känns inte positivt även om det är rätt att gå skilda vägar om man inte har samsyn. Q1-rapporten var på många sätt en besvikelse, men jag tycker att marknadens reaktion är något överdriven. Det är möjligt att det är rätt att handla ner aktien till dagens låga nivåer och framtiden kanske är ganska mörk för bolaget. Det jag tycker känns intressant är att konsumenter har kommit tillbaka till butikerna. Många av XXLs produkter är på många sätt intressanta och har nog framtiden för sig, vilket också talar för att bolaget kommer att finnas kvar. Även om det finns en del som pekar till XXLs nackdel, som att Nike vill sälja allt mer direkt till slutkunder, kan också vara en nackdel. All försäljning av sportutrustning kommer inte att ske online och den som finns kvar i butik kommer att behöva leverera något extra. Jag tror att XXL har förmåga att göra det och jag tror att XXLs butiker kan komma att ses som en ganska bra tillgång i framtiden. Även om jag tycker att caset fortfarande är intressant så har Q1-rapporten och meddelandet om att VDn ska sluta fått mig att bli lite mindre entusiastisk. Jag tror att Q2-rapporten kan komma in helt OK och jag skulle gärna läsa den innan jag eventuellt minskar. Vi får se var det landar.

Vad gäller Scandic så tycker jag att det finns ett par positiva indikationer; insiderköp och RevPAR-siffror som går åt rätt håll. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om Q2-rapporten kommer in riktigt bra och jag tror eventuellt att det kan leda till att kursen hoppar upp ett par snäpp. Jag jobbar fortfarande efter 45 SEK som riktkurs, men jag skulle inte bli jätteförvånad om 48-50 SEK kan nås inom 6-12 månader. Jag ligger kvar med mitt innehav och jag känner mig ganska optimistisk. 


13 maj 2022

XXL: Ytterligare aktier

Idag på morgonen så ökade jag ytterligare i XXL. Jag var inte medveten om att Pål Wibe hade bestämt sig för att lämna (eller fått lämna) vid tillfället när jag tryckte på köpknappen. När jag väl insåg att det var ett VD-byte på gång så blev jag något fundersam och trodde att det kanske skulle fortsätta ner ännu mer, men det blev det motsatta och jag tror kanske att det var ett ganska bra köp trots allt.

20 april 2022

XXL: Ökat ytterligare

Idag så passade jag på att öka i XXL enligt plan. Kursen stack upp efter att Arctic ändrat sin rekommendation från behåll till köp samt att man aviserat att man tycker att en riktkurs på 13 NOK är rimlig. Tyvärr föll kursen tillbaka efter att jag köpt, men jag tror att nuvarande nivåer är ganska intressanta. Det kan visa sig vara helt fel, men det är vad jag tror. De kommer inom kort komma en Q1-rapport och jag tror att förväntningar är för lågt ställda. Det finns, som jag ser det, möjlighet att överraska positivt. Utöver resultatet som sådant så tror jag även att - eller kanske framförallt - guidningen framåt kommer att vara positiv. Det är möjligt att ganska många reviderar sina estimat efter Q1-rapporten, tror jag. Eftersom handeln är relativt liten i aktien så skulle lite nyheter, lite uppmärksamhet och en annan syn på bolagets framtid kunna få ganska stor effekt på kursen. Det är kanske att hoppas på för mycket, men jag tror att det kan bli bra och jag har placerat mina pengar därefter. Innehavet är nu ungefär lika stort som Scandic Hotels-innehavet eller uttryckt i procent, ca 15% av portföljens värde.

Imorgon rapporterar mitt största innehav - Byggmax. Det ska bli intressant att se om Right Priced Tiles och andra delar i produkterbjudandet kan göra att den säsongsmässigt dåliga Q1:an levererar bättre. Jag tror att det kommer att vara så och jag tror att en del av de som tror att 2022 kommer att vara väsentligt sämre än 2021 kan komma att få en del att fundera över efter Q1:an. Det är inte säkert och det är ett kvartal som är av mindre betydelse, men eventuellt så kommer det att få en och annan att tänka om kring Byggmax. Jag tror inte att rapporten imorgon kommer att få jättestort avtryck i kursen, man kanske kan det bli en uppjustering. Naturligtvis kan det även bli en besvikelse.  

19 april 2022

Swedbank: Sålt mitt innehav

Jag tycker fortsatt att XXL ser intressant ut och jag har funderat på att öka ytterligare. Det kan vara så att det är feltänkt, men jag tycker att det kan vara intressant att öka ytterligare. För att frigöra lite medel så passade jag idag på att sälja mina Swedbank-aktier. Aktierna har legat länge i portföljen och jag hade egentligen ingen riktig plan för innehavet mer än riskspridning. Det är en bra direktavkastning och det är möjligt att banken kommer att vara en vinnare i kommande räntehöjningsmiljö, men det är inte säkert. Eventuellt så kan det vara så att det blir en och annan kreditförlust framöver för Swedbank. Det kommer sannolikt att bli en del negativa överraskningar i ljuset av räntehöjningar och komponentbrist. En del bolag kommer att få det tufft och för en del kommer dessa tuffa tider resultera i kreditförluster för banken. Jag tror att det är ganska lugnt för en bank som Swedbank och jag tror att man har lärt sig av tidigare misstag, dock så ser jag få triggers i aktien.

Det blev en försäljning av Swedbank, men det blev inget köp av XXL. Jag trodde att jag skulle kunna fiska upp aktierna något lägre än vad som blev fallet. Det är möjligt att jag plockar upp dem imorgon om tillfälle ges eller så blir det senare i veckan. Vi får se var det landar. 

12 april 2022

XXL: New Waves omvända vinstvarning

Idag kom New Wave med en omvänd vinstvarning. Q1-omsättnningen och vinsten landar betydligt högre än förra året och även väsentligen högre än estimaten. Det är naturligtvis roligt och en liten del av mig ångrar att jag inte passade på att hoppa på tåget när tillfälle bjöds. Det är nog inte för sent, men inte fullt lika intressant.

Jag har inte riktigt sett hur Q1-rapporten för New Wave fördelar sig på de olika affärsområdena, men efter att ha tittat snabbt så verkar området Sport & Fritid stå för knappt hälften av omsättningen. En stor del av detta område är försäljning kopplad till varumärket Craft, men det finns även andra varumärken. Craft-produkter verkar alltså ha sålt ganska bra under Q1. Sådana produkter säljs bland annat på XXL, men även på andra håll och även direkt till föreningar. Även om man inte ska dra för stora slutsatser så är det ytterligare en pusselbit som verkar tyda på att XXL:s Q1 kommer att vara ganska OK. Det behöver inte vara så, men jag tror att det kan bli bättre än vad en del tror.

Tyvärr har inte kursen vänt upp som jag trott utan den fortsätter sin resa nedåt. Det känns lite trist och om jag ska vara självkritisk så borde jag ta det lite lugnare och väntat till nedåttrenden bryts. Det kommer nog ordna sig, förhoppningsvis. Den kommande rapporten ska bli intressant och jag hoppas att New Wave-rapporten ger en fingervisning.

08 april 2022

XXL: Ökade efter dagens nedgång

Idag stack kursen i XXL ned under tian och jag tänkte lite och kom ganska snabbt fram till att det var läge att öka. Det verkar som att nedgången triggades av sänkt riktkurs av Nordea. I vanlig ordning så är motiveringen inte tillgänglig (för den som inte betalar) och det enda som kommuniceras är riktkursen, i detta fall 9 NOK. Handeln stack upp ganska ordentligt och det spädde säkert på nedgången.

Det är möjligt att jag är fel ute och det är möjligt att jag inte ser saker som jag borde, men jag tycker att det ser attraktivt ut på dessa nivåer och jag har faktiskt svårt att se att Q1-rapporten kommer att vara en riktig besvikelse. Förväntningarna bör, sett till kursen, vara lågt ställda och jag tror att nuvarande nivåer är rätt intressanta. Naturligtvis skulle jag ha haft lite mer ro och inte sprungit in i aktien så som jag har gjort, men det är alltid lätt att vara efterklok. När det väl vänder så tror jag att det kan vända med besked.

En intressant sak som jag förresten läste om Nordeas analys så var det att man i analysen trodde att konsumenter skulle välja att lägga mer pengar på resor istället för XXLs produkter. Det är möjligt att det är korrekt, men vad gäller alla de som bokat sommarresa till svenska fjällen så tror jag att ett och annat produktköp kommer att göras trots att många vill resa. Det är alltid svårt att dra några riktiga slutsatser från ett utdrag, men spontant så kändes det inte som att det var så mycket nytt egentligen. Vem vet, det kanske är en klockren analys. Hittills har jag haft fel i alla fall. 

06 april 2022

Scandic Hotels: RevPAR - mars
XXL: Kommer sannolikt att öka ytterligare

Kursen i XXL har fortsatt att gå kräftgång och den har inte vänt upp som jag trodde att den skulle göra. Just nu är det en tyst period och det kommer med andra ord inte komma några direkta nyheter innan rapporten som kommer om ett par veckor. I stort tycker jag att caset är ganska intakt. Sannolikt så har det varit en och annan småsparare som har valt att minska sin exponering och det kan även vara så att några fonder har valt att minska som en effekt av utflöde. Det är bara spekulationer från min sida, men jag gissar att det är så. De större ägarna verkar ligga kvar.

Jag tror inte att Q1 kommer att vara bra, men jag tror att den kommer att vara något bättre än konsensus. Det känns heller inte otroligt om det kommer att flaggas för en hygglig inledning på Q2. Anledningen att jag tror att det kan komma den typen av nyheter är dels återöppningen av samhället. Den direkta effekten är att det är fler kunder i fysiska butiker och jag tror att det kommer att leda till att XXLs försäljning ökar. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Vad gäller cyklar så tror jag att det finns en relativt stor efterfrågan. Det har varit väldigt långa leveranstider på många håll. Jag tror att det är en kombination av både brist på vissa komponenter och en hög efterfrågan.

Att XXL kan ha relativt goda tider för tillfället tror jag också har att göra med att många kommer tillbaka till gymmet eller liknande. Jag tror att det gör att det är ganska goda tider för försäljning av träningskläder, skor mm.

Friluftssegmentet tror jag också har haft det ganska bra. Preppingen fick en skjuts när Ukraina-Ryssland-kriget startade och jag tror att det har sålts både stormkök, frystorkad mat, mm hos XXL den senaste tiden. Alla som ska till Sälen och Åre i sommar har nog också köpt på sig en del utrustning.

Jag ligger redan ganska tungt i XXL, dock så är det inte uteslutet att jag kommer att köpa på mig mer. Jag tycker att det ser ganska intressant ut, som sagt, och jag tror att nedsidan är begränsad. Det som skulle kunna ske är så klart att Norge visar klart sämre siffror. Det skulle kunna vara riktigt jobbigt om XXL börjar få det kämpigt på sin hemmamarknad. Vi får se hur jag gör.

22 mars 2022

XXL: Snabba tankar kring varför jag tror på bolaget

 Här kommer några snabba anledningar till att jag valt att öka:

- Bra Q4-rapport

Även om det indikerades i samband med Q4-rapporten att januari varit förhållandevis svag så tror jag att februari och mars varit desto starkare. Mingissning är att Q1 kommer att överraska positivt och jag jobbar efter hypotesen att guidningen för Q2 kommer att vara relativt positiv.

- Stark rapport av Nike

Det går inte att dra för stora slutsatser av Nikes rapport, men jag tycker att det är en intressant pusselbit blad många. Nike kom med siffror nyligen som slog estimaten och jag tror inte enbart att det beror på att Nike levererade som bolag utan även att det varit en generell god marknad för sportartiklar under de senaste månaderna. Jag kopplar det till återöppningen av samhället.

- Stark balansräkning

XXL har en stark balansräkning och det är viktigt. Jag tror att det gör att nedsidan är begränsad från nuvarande nivåer.

- Positiv trend i Sverige

Sverige visar en positiv utveckling inom XXL och jag tror att den trenden kommer att hålla i sig. När väl ett varumärke börjar sätta sig hos konsumenter så vänder det inte väldigt snabbt utan det är sannolikt att trenden håller i sig och eventuellt även förstärks. Det är möjligt att jag är fel ute, men jag tror att hjulen börjat snurra på bra i Sverige.

- En del slutsålda cyklar och andra produkter

Jag äger inte bara aktier i XXL utan jag handlar också hos XXL från tid till annan. Det kan vara så att slutsålda produkter som visas på hemsidan kan vara där för att öka sannolikheten till ett köp, men jag tror faktiskt att man har varit ganska bra på att ta fram bra erbjudanden och jag tror faktiskt att mycket har sålt slut. Även på cykelfronten så ser det rätt utgallrat ut tycker jag. Det är möjligt att den icke-representativa sökningen som jag har gjort på hemsidan inte alls ger något av värde, men eventuellt kan det vara ytterligare en pusselbit.

- E-handeln går ner generellt

Det har kommit en del rapporter den senaste tiden som visar att e-handeln går ner. Anledningen sägs vara att allt fler personer väljer att besöka butiker istället för att handla på nätet. Jag tror att det gynnar XXL.

- Omnikanal

Jag tror att omnikanal-erbjudandet som XXL har är ganska intressant för många. Det är bekvämt att beställa till butik så att man vet att varan finns inne och när man väl är där så kan man passa på att köpa varor som man vill se innan man köper. Det är även enkelt att byta i butik.

Det ska bli intressant att följa bolaget de kommande månaderna och jag funderar faktiskt på att öka ytterligare. En aktie som jag funderar på att lämna är Huscompaniet, men jag tror att jag skall lugna mig något.

Riktkursen som jag jobbar efter är 15 NOK och jag tror att det är möjligt att vi kan nå den nivån innan sommaren, dvs juni eller tidigare.  

21 mars 2022

TUI, XXL: Helt lämnat och ökat ytterligare

Idag sålde jag mina sista TUI. Det blev en förlust. Det är förhållandevis sällan som jag säljer med förlust, men ganska ofta när jag sammanfattar mina affärer så tänker jag att det förmodligen skulle vara nyttigt med fler förluster för mig för att kunna höja totalavkastningen. Det är egentligen två delar i det resonemanget. För det första tar jag ofta relativt lite risk, vilket får effekt att det ofta är relativt liten uppsida. Ett sådant exempel är Huscompaniet. Trots ganska trist marknaden och inte så mycket uppmärksamhet så ligger jag ungefär runt plus-minus noll. Om jag istället fokuserat mindre på att ha begränsad nedsida kanske avkastningen i stort blivit bättre. Det går att resonera på olika sätt. Den andra anledningen till att jag borde ha mer förluster är att jag ligger väl länge på innehav som inte utvecklas så som jag har tänkt mig. Det händer att jag tänker "det kommer nog vända och ingenting har ändrats i mitt case", men även om det kanske är sant så är det också sant att de triggers som jag trodde skulle inträffa inte inträffat och det i sig är anledning att lämna och se sig om efter andra aktier. Även i detta fall så går det att tänka på olika sätt, men att ligga kvar när man hamnat snett är nog sällan bra. Bättre att riva av plåstret.

Anledningen till att jag säljer TUI är att det nu finns två nackdelar, när jag köpte fanns det bara en. Den nackdelen som jag såg när jag köpte är miljöaspekten. Jag tror att förhållandevis många väljer bort flygresor, vilket innebär att efterfrågan på charterresor mm minskar. När jag köpte så tyckte jag att det var inprisat i kursen och jag trodde (och tror) att efterfrågan inte helt kommer att försvinna. Idag så tror jag att ägarskapet i TUI är en ytterligare anledning att vara tveksam. Även om Mordashov äger 30-34% av bolaget så komplicerar det saker och ting. Sannolikt kommer det även att innebära att fler väljer bort att köpa av TUI, vilket naturligtvis inte är bra om man är aktieägare. Det är möjligt att man når en lösning och det är möjligt att någon kommer att köpa ut Mordashov, men jag är inte säker på att det kommer att gå helt enkelt. Om det blir skakigt och om det blir oro i ägarledet så kommer det inte att vara bra för verksamheten. Jag tyckte att det sammantaget inte kändes tillräckligt intressant. Det är möjligt att det kommer att visa sig vara fel, men så blev det.

En annan anledning till att jag sålde är att jag tycker att XXL ser intressant ut under 12 NOK och jag tror att 15 NOK kan nås om bara ett par månader. Min gissning är nämligen att Q1:an kommer att vara ganska bra och jag tror även att en helt OK Q4:a och en Q1:a som pekar på att mycket pekar åt rätt håll kommer att få en och annan att hitta tillbaka till aktien. Det stundar dessutom en utdelning på 0:60 NOK om ett par månader. Det kommer nog också att kunna driva kursen, eventuellt. XXL är inte ett bolag utan problem. Man har en stark marknadsposition i Norge och man tar marknadsandelar i Sverige som jag förstår det. Bolaget är drabbat av pandemin av den enkla anledningen att man i första hand säljer i fysiska butiker. Att det inte längre finns restriktioner är alltså, allt annat lika, positivt för bolaget. Även om Corona-restriktionerna har trappats ned så har inte kursen hoppat upp utan den har fortsatt ned i den allmänna nedgången. Enligt mitt sätt att se så har det blivit en dubbelsmäll i XXL och man handlas därför på låga nivåer. Det är möjligt att jag ser det hela lite för enkelt och så är det kanske, men jag tror att det finns möjlighet att kursen kan lyfta.

Att XXL är ett återöppningscase tror jag att de flesta håller med om. Jag tror eventuellt att efterfrågan på friluftsprodukter kommer att hålla i sig och även om många handlade friluftsprodukter, t ex kängor, förra året så tror jag att t ex försäljningen av stormkök, frystorkad matt mm varit ganska OK. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om en del som ska tillbaka till gymmet efter att ha varit borta därifrån under pandemin känner att det är kul med nya kläder. Förmodligen är det även en och annan som har anmält sig till något lopp som tycker att det är kul med nya skor. Jag tror med andra ord att det inte bara handlar om att folk har hittat tillbaka till butikerna (och att e-handeln som effekt minskar) utan även att vissa kategorier dessutom påverkas positivt av att många går tillbaka till ett liv som det såg ut innan pandemin. Det återstår att se om jag resonerat rätt, men jag har en känsla av att Q1 kommer att vara helt OK och kanske, kanske att den överraskar en och annan.

Jag kommer inte att fylla på med ytterligare XXL inom den närmsta tiden och jag skall djupdyka lite mer i rapporterna. Det är möjligt att jag återkommer ytterligare inlägg. Om jag hittar någonting som ställer allt på ända så säljer jag, men det håller jag inte för troligt.

17 mars 2022

XXL:Ökning

Den senaste tiden så har jag ökat i XXL. Jag tror att det finns en uppsida och jag håller det inte för otroligt att vi kan nå 15-16 NOK inom ett halvår. Det är möjligt att det är för offensivt, men det är hur som helst mitt antagande, min arbetshypotes. Nedsidan tror jag inte är jättestor vid nivåer kring 12 NOK. Det kan så klart vara fel, men återigen, det är vad jag tror.

Den mesta nyhetsrapportering handlar så klart just nu om kriget i Ukraina. Om man tittar bland de artiklar som inte har med kriget att göra så tycker jag att det finns en hel del som tyder på att kunder hittar tillbaka till butikerna, bland annat visas detta genom att e-handeln minskar. Det är bra för XXL att folk kommer tillbaka till butikerna och jag tror eventuellt att en del köp skjutits på framtiden under pandemin, eventuellt. Friluftstrenden (som till viss del också sammanfaller med preppingtrenden) och cykeltrenden ser jag som någonting som verkar till XXL:s fördel. Faktum är att jag tror ganska mycket på XXL och jag har köpt på mig en hel del.

När det kommer till förändringar i portföljen så funderar jag på om det skulle vara en idé att göra mig av med mina Huscompagniet-aktier. Det går bra för verksamheten, men om det inte kommer ett bud eller liknande så ser jag inte så många triggers som skulle kunna lyfta kursen. Det har inte varit den affär som jag hoppats på, men så blir det ibland. Det har inte var totalkollaps heller. Eftersom DKK/SEK är ganska fördelaktig för närvarande så funderar jag på om det skulle kunna vara en idé att skifta till något bolag som handlas i SEK, eventuellt. Eventuellt så skulle jag kunna tänka mig att fylla på i Careium, Ferroamp och Calliditas, kanske även Camurus. Kanske även lite mer i XXL.

09 mars 2022

TUI: Minskning

Idag så hoppade börsen upp och jag valde att minska med ungefär hälften i TUI. Anledningen är framförallt att den störste ägaren är föremål för sanktioner. Det är möjligt att det hela är överspelat och det är möjligt att det inte kommer att få några direkta konsekvenser, men jag ser det som en risk. Det är naturligtvis så att TUI inte är föremål för restriktioner bara för att en av ägarna, låt vara den störste ägaren, är föremål för restriktioner, men det finns en risk och jag tycker inte riktigt att den avspelas i värderingen. Det är möjligt att den gör det och det är möjligt att siffrorna så kommer att presenteras i nästa kvartal är så pass bra att de uppväger mer än väl den risk som det innebär att ägaren till 30% av bolaget är en person med nära koppling till Putin. Det återstår att se och jag väljer att dra ner på min exponering.

Det är inte helt klart för mig egentligen vem som sitter på de 30% som tidigare Mordashov sitter på. Det har skett transaktioner, men om jag förstår saken rätt så är det mellan bolag som har koppling till Mordashov. Eventuellt kommer det en lösning inom kort och eventuellt så är detta, som jag skrev ovan, redan inprisat i kursen. Vi får se. Om det är så att det inte längre finns en koppling mellan TUI och Mordashov, vilket jag inte tror, så tycker jag att bolaget inte kommunicerat detta på ett tydligt sätt.

När det kommer till sanktioner så finns det så klart legala problem kopplade till dessa. Det är kanske inte det värsta när allt kommer omkring. Om det visar sig att TUI på olika sätt hamnar i blåsväder rent varumärkesmässigt och att folk som reser med TUI blir starkt ifrågasatta, dvs om det hela utvecklar sig till en varumärkesfråga, så är det värre för alla småsparare.

Det är inte helt enkelt tycker jag. Mitt investeringscase att folk kommer att vilja resa när restriktionerna släpps tror jag fortfarande stämmer. Jag känner mig t o m nästan mer övertygad nu än för en månad sedan, men jag vet inte riktigt hur bolaget kommer att påverkas av att Mordashov finns i ägarlistan. Det återstår att se och jag tror att det jobbas på olika lösningar.

Pengar kommer eventuellt att pumpas in i XXL. Det är inte säkert, men det är mitt huvudspår. Även Careium och Ferroamp är bolag som jag funderar på att öka i. 

02 mars 2022

Byggmax: Köper Bygmax

För någon dag sedan så meddelades det att Byggmax köper en dansk ehandlare som omsätter ca 100 MDKK. Det är goda nyheter. Man har för inte speciellt länge sedan köpt ett annat bolag i Danmark - Naestved. Naestved (lite osäker på om jag kommer ihåg namnet rätt) är ingen e-handlare utan en aktör med fysiska butiker. Kombinationen av dessa två kommer sannolikt att bli riktigt bra. Bygmax kommer sannolikt att kunna leverera till Naestved-butikerna och inom inte alltför lång tid så kommer det nog att finnas click & collect i Danmark. Jag förväntar mig att Naestved-butikerna snart byter namn till Bygmax. Vi får se om jag är på rätt spår.

Det som är intressant i sammanhanget är att kostnadsläget sannolikt är något högre i Danmark än i Sverige. Jag gissar att en hel del Södra-virke, köpt i Sverige, kommer att skickas ner till Danmark. Det är möjligt att jag tänker fel, men jag gissar att när det kommer till virke så kommer man att kunna ha hyggliga marginaler i Danmark så länge växelkursen är runt 1,40 SEK per DKK, dvs ungefär som den är just nu.01 mars 2022

XXL: Påfyllning

Det satt ganska hårt inne, men jag kom fram till att det trots att läget kan bli sämre än vad det är nu ändå kan vara läge att köpa mer aktier. Mitt val föll på XXL. Jag tycker att aktien är hyggligt pressad och jag tror att bolaget kan vara en vinnare i återöppnandet av samhället. Det är på inga sätt säkert och det kan mycket väl bli ännu sämre innan det blir bättre.

Förhoppningsvis så kan man inom kort nå en fredlig lösning, dock så tror jag inte att det är det mest rimliga alternativet. Om jag skall gissa så tror jag att det kommer att vara fortsatt oroligt och fortsatt krig ett ganska bra tag, tyvärr. Det är möjligt att jag är fel på det och det är möjligt att jag är för pessimistisk, men jag har svårt att se att Putin kommer att backa eller på annat sätt erkänna sig besegrad. I en värld med krig i Europa så ändras mycket i grunden och många av de antagandena som många framtidsprognoser bygger på ändras. Effekten kan bli ytterligare nedgångar.

Jag har svårt att känna mig hoppfull, men som med allting så kommer kriget att ta slut och jag tror egentligen att ingen vill ha krig. Förhoppningsvis kommer det att gå relativt snabbt och förhoppningsvis så kan förhandlarna nå en lösning så att kriget kan upphöra. 

17 februari 2022

Careium, Ferroamp: Hårda kvartalsdomar

Det är tuffa tider på börsen för tillfället och en del bolag straffas riktigt hårt. Det kan man så klart tycka vad man vill om och det är kanske inte helt fel att bolag där vinster ligger långt fram i tiden går ner när en del tyder på att räntan kommer att gå upp. Det jag tycker är intressant när det blir generella nedgångar är att just allt går ner (vilket så klart hör ihop med begreppet "generell"). Det kan med andra ord vara intressant att plocka upp en del bolag som redan fått stryk eller som varit bortglömda.

Ferroamp tycker jag fortsatt är intressant och jag blir inte speciellt förvånad av att de är drabbade av komponentbrist. Det är nog inte helt lätt för en liten aktör att ställa tuffa krav och jag tycker att reaktionen är ganska hård. Man kan så klart säga att det finns annat som är ännu "billigare" och det är sant så klart. I slutändan handlar det om en relativ jämförelse. Om det finns annat som är mer intressant så spelar det mindre roll om Ferroamp är intressant. Det jag tycker är intressant med Ferroamp är att försäljningstrycket finns kvar och komponentbristen är tillfällig. Det är mycket möjligt att jag kommer att gå in med mer pengar under de kommande månaderna.

En annan aktie som jag tycker är lite småintressant är Careium. Rapporten som levererades var inte på topp och det går att ha synpunkter, men jag tror att saker och ting kommer att falla på plats allt eftersom. Jag kan inte påstå att jag känner mig jätteorolig. Det som jag gillar med Careium, och faktiskt även med Ferroamp, är att det finns generella starka trender som verkar till deras fördel. I fallet med Careium så kommer behovet av bra trygghetslarm att finnas under lång tid framöver och om inte Careium helt går bort sig så kommer man att kunna tjäna pengar.

En del av mig är lite sugen på att minska något i Byggmax och Scandic Hotels, men jag tror nog att jag kommer att behålla dessa som mina största innehav. Jag tycker att de fortsatt är intressanta och jag tycker att de kompletterar varandra väl. Det krävs inte mycket för att Byggmax skall förvåna positivt och eventuellt om det inte går att resa till sommaren på grund av oroligheter så kanske, kanske kommer det att fortsätta byggas. Det är dock, som jag ser det, något av en missuppfattning att det krävs restriktioner för att någon skall handla på Byggmax (något tillspetsat). Anledningen till att Byggmax växer beror till stor del pga att allt fler gör byggarbeten själv och i en del fall så handlar man byggmaterialet själv. Att Corona påverkat Byggmax positivt är dock ställt bortom allt tvivel, men jag tror att bolaget kommer att förvåna på uppsidan under 2022. Scandic Hotels tror jag kommer att leverera helt OK siffror och jag tror att en del kommer att bli förvånade. Det kan vara rätt och det kan vara fel.

Ett annat bolag som är på min radar är XXL. Enligt mitt sätt att se på det så är det ett ganska enkelt bolag att räkna på. Man har cirka 100 butiker och man är stora inom cyklar och även inom friluftssegmentet. Båda två segment som jag tror kommer att växa kommande år. Det som är intressant med XXL är att de drabbats hårt under pandemin samtidigt som de har haft en del utmaningar som inte är kopplade till pandemin. I den senaste rapporten så tycker jag att det finns ljusglimtar, framförallt gillar jag att det ser lite bättre ut i Sverige. Jag känner mig ganska positiv inför framtiden och jag tror att vi kan nå nivåer runt 16 NOK under året. Det är upp cirka 15% från nuvarande nivåer. Det är inte otänkbart att jag ökar om tillfälle uppstår.

Överlag så tycker jag att det finns en del som ser intressant ut, dock så tror jag att det kan komma att vara fortsatt stökigt på börsen. Inflationen tror jag inte är övergående, även om de höga elpriserna december/januari gav en extra skjuts, och jag tror att räntorna kommer att klättra uppåt. Vi får se.   

14 februari 2022

Byggmax: Ökning

Idag när oron för krig sänkte börsen så passade jag på och fyllde på med fler Byggmax-aktier. Köpte landade något över 68 SEK. Scandic Hotels stod emot relativt bra idag. Sannolikt berodde det på ett antal höjda riktkurser för bolaget. 

13 februari 2022

Scandic Hotel: Bra Q4, minkskning

Scandic Hotel kom in med en bra rapport och marknaden reagerade med att skicka upp kursen en bit. Eftersom jag ligger rätt tungt och eftersom kursen är över min riktkurs på 45 SEK så passade jag på att minska. Det var ingen stor minskning, cirka 10% av aktierna, och bolaget är fortfarande mitt näststörsta innehav efter Byggmax.

Om man tittar på RevPar-siffrorna för januari så dessa bättre än 2021, men det man ska komma ihåg är att det är två dåliga månader som jämförs. Båda januari 2021 och januari 2022 är påverkade av pandemin och restriktioner. Det är med andra ord inte helt enkelt att dra alltför stora jämförelser. Min gissning är att februari kommer att vara ännu bättre och jag tror att man på allvar kan komma att se de slopande restriktionerna i mars-siffrorna. Nedan finns RevPar (revenue per available room) från Benchmarking Alliance (www.benchmarkingalliance.com):I den senaste avsnittet av Placera-podden så diskuteras Scandic Hotels och andra återuppöppningscase. Man kan sammanfatta det hela med att de som pratar inte ser Scandic Hotels som en intressant investering för närvarande och man lyfter bland annat fram den nyemission som gjordes under pandemin och att denna påverkar kursen. Annorlunda uttryckt, att jämföra dagens kurs med kurserna innan nyemissionen blir missvisande eftersom antalet aktier är betydligt större efter nyemissionen. Det är naturligtvis sant, men jag tror att även om värderingen har kommit upp så finns det saker som går att lyfta fram som talar till bolagets fördel.

IFRS16-effekter

Det första som jag tycker är intressant att lyfta fram och som jag har planerat att titta närmre på men aldrig riktigt kommit till skott med är hur IFRD 16 påverkat Scandics balansräkning. Enligt detta nya redovisningsdirektiv så skall kommande hyresbetalningar redovisas som skuld, vilket inte var fallet tidigare. För Byggmax och Scandic m fl som inte äger sina butikslokaler/hotellfastigheter och som skriver långa avtal så gör detta stor skillnad. Att t ex Scandic skriver ett tjugoårigt hyresavtal med Skanska om ett nytt hotell i Östersund blir alltså en affär som direkt påverkar skuldsättningen enligt IFRS16. Det är inte helt och fullt rimligt som jag ser det för denna skuld är sannolikt något positivt och något som Scandic ser som ett framsteg. När man tittar på Scandic måste man alltså vara ganska noga med hur bolagets skulder är sammansätta. Om det handlar om ganska attraktiva långa hyresavtal kanske det inte är det så illa. Jag är ingen expert på IFRS16, men jag försöker att få en bättre förståelse för vad skulderna verkligen består av, 

Affärsresande som bor på Scandic

En annan sak som är viktigt att komma ihåg när det kommer till Scandic är att affärsresande kommer i mer än en form. Många affärsresande som bor på Scandic är personer som skall serva eller installera system på olika håll. Denna typ av arbeten är inte lika lätt att ersätta som ett möte mellan två personer där några tabeller, priser mm ska diskuteras. Jag tror att det finns en backlog att beta av inom ganska många branscher och jag tror att vi kommer att se ett ökat resande inom det närmsta året. Det är en del affärsresande som inte kommer att komma tillbaka, men jag tror inte att Scandic är den kedja som kommer att drabbas hårdast. 

Det man även ska ta i beaktande är att Scandic sannolikt kommer att gynnas av s k "downtrading", dvs om det skall sparas på resande så kommer det eventuellt att till viss del faktiskt gynna Scandic eftersom en del företag kommer att vilja billigare hotell. Nettoeffekten kanske blir negativ, men det kommer eventuellt att finnas vissa ljunspunkter.

Det nya normala

Om jag inte räknar fel så är det inbakat i Scandics nuvarande kurs att fler möten kommer att ta digitalt och att affärsresandet inte kommer att komma tillbaka till tidigare nivåer. Jag tycker att det är lite märkligt och jag tycker att det är mer rimligt att anta att vi kommer att gå tillbaka till samma nivåer som tidigare, i alla fall ungefär. 

Att pandemin kommer att leda till bestående förändringar är nog ett rimligt antagande, men precis som att antalet som valde att flyga inte minskade efter 9/11 så tror jag ett liknande utfall är att vänta. Det kan vara fel och det kan vara rätt. Om det nu blir så att fler väljer att t ex flytta från Stockholm (vilket redan påbörjades innan pandemin) så tror jag att det kommer att driva efterfrågan på hotellnätter. När utflyttarna några gånger per år, antingen arbetsrelaterat eller fritidsrelaterat, åker in till Stockholm så kommer man i en del fall att bo på hotell.

Den ökande turismen

En annan sak som är intressant att se är att flera lågprisflygbolag kommer att börja flyga till Arlanda. Det kommer att öka turismen, vilket är bra. Om man tittar på vad som är drivande för tillväxten för hotell i Sverige så är utländska turister en viktig del. Att det blir billigare att ta sig till Stockholm med flyg är någonting positivt.

Värdering per hotellrum

Jag tycker att det är intressant att titta på värdering per hotellrum. Precis som jag skrev ovan så blir det lite olika beroende på hur man ser på framtida hyresskulder, men om man skall jämföra tycker jag att man skall titta på siffrorna exklusive IFRS 16. Det kan säkert finnas anledning att se på andra sätt, men det är så jag resonerar. Eftersom Scandic Hotels har cirka 50 000 rum så värderas ett rum i storleksordningen några hundratusen kronor (jag ska vid något tillfälle göra en riktig uträkning, men eftersom de siffror jag har är baserad på rätt gammal information så håller jag det väldigt generellt). 

Varför är det intressant att titta på värdering per rum? Jag tycker att det är ett väldigt intressant faktiskt. Att ett hotellrum kostar 1000-3000 SEK per natt känns rimligt och städning mm går att relatera till om man tänker på ett enskilt rum. Naturligtvis finns det stora risker med all form av generalisering, men jag tror att det är en bra övning. Även om Scandic inte äger fastigheterna så tycker jag inte att uträkningen är berättigad.

Om man jämför att köpa Scandic med att köpa ett torp eller hus för att hyra ut via AirBnB så blir uträkningen ganska intressant. Förvisso så får du ta del i en värdeökning av om du köper ett torp, men jag tycker att Scandic-alternativet känns mer lockande. Naturligtvis är jämförelsen haltande på många sätt, men jag tycker ändå att det är intressant.   

Kostnadsbesparingsprogram

Det jag tycker också är värt att lyfta är möjligheten som getts under pandemin att dra ner på kostnader. De allra flesta företag kommer ut mer vältrimmade efter ett stålbad. Jag tror inte att Scandics resa genom pandemin kommer att vara annorlunda. Bolaget som nu slår upp dörrarna är en maskin som kommer att kunna leverera på ett sätt som man inte gjorde innan pandemin. Det är vad jag tror.

***

Om man summerar så tycker jag att Scandic är missuppfattat och jag tror att antagandena som gjorts om vad som skall hända efter pandemin kommer att komma på skam. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Trots att jag fortfarande tror på bolaget och tycker att värderingen känns rimlig så har jag nyligen minskat. Jag har legat tungt i bolaget och jag har köpt mycket aktier mellan 20 och 35 SEK (ungefär) och jag har i alla fall oftast haft 45 SEK som riktkurs. När jag räknade så tyckte jag att det var rimligt. Reaktionen på Q4-rapporten var positiv och jag trodde att eventuellt någon blankare gett upp, men det verkar inte vara så. Sannolikt var uppgången driven av någonting annat. Jag passade på att sälja en del (ca 10%). Möjligtvis kommer jag att minska ytterligare något, dock så tror jag att bolaget kan överraska positivt under Q1 (januari verkar ha gått bättre än förra året iaf) och av den anledningen så avvaktar jag att sälja mer. Just nu håller jag på att funderar lite och det hela kan landa lite hur som helst, men jag ska försöka att inte göra någonting förhastat. (En anledning till att jag avvaktar är att jag så här i efterhand sålde för många aktier för tidigt i Byggmax. Det kan mao både vara en fördel och en nackdel med en riktkurs som man sätter upp som ett mål för sig själv.)