30 juni 2008

Påfyllning XACT BULL

Idag slog jag till och fyllde med ytterligare XACT BULL-aktier. Jag hade egentligen tänkt att fylla på redan vid 126SEK, men eftersom jag inte hade pengar på mitt Aktiedirekt-konto så fick affären vänta något (se mitt tidigare inlägg XACT BULL- planering). Eftersom börsen rasat de senaste dagarna så var det tur att jag inte hade pengar på kontot. Tack vare detta fick jag aktierna för 118 SEK. XACT BULL stängde på 121,55 SEK, vilket i alla fall var en liten tröst i all nedgång.

För tillfället ligger jag kraftigt back. Jag kan bara konstatera att det var ett illa valt tillfälle att börja pumpa in pengar på börsen i höstas. Förhoppningsvis kommer oljepriset att vända nedåt och förhoppningsvis kommer Q2-rapporterna att vara mindre negativa än man befarar. Om det kommer att bli så kommer det förhoppningsvis att bli ett litet lättnadsrally.

Det känns väldigt svårt att sia om framtiden. Framförallt är jag orolig för oljepriset. Vill det sig riktigt illa har vi passerat peak oil utan att vi lyckats ställa om till ett mindre oljeberoende samhälle. Om det är så kommer hela världsekonomin att påverkas kraftigt och risken finns även att kombinationen sinande olja och oljeberoende samhällen kommer att leda till konflikter, vilket som alltid påverkar ekonomin i negativ riktning. Det är lätt att vara en dysterkvist med ett oljepris på 140 dollar!

Trots alla farhågor om en värld som faller samman på grund av ett högt oljepris så tror jag just nu att de senaste dagarnas kraftiga nedgångar är något av en överreaktion. En bostadsbubbla har briserat i världsekonomins nav med finansiell turbulens som följd samtidigt som råvarupriserna skjutit i höjden. Naturligtvis resulterar detta i att ekonomin saktar in och att kurserna dyker. Frågan är bara om nedgångarna står i paritet till vad som egentligen har hänt. Den finansiella oron är förmodligen inte över och precis som det har börjat pysa från en överhettad kinesisk ekonomi så kommer det förmodligen att bli lite tandgnissel när baltstaterna får uppleva att resultatkurvor även kan peka nedåt, men jag tror att de flesta av dessa möjliga negativa scenariona är väl inprisade i dagens kurser.

Samtidigt som det finns ett antal stora svarta moln på den ekonomiska himlen så finns det även möjligheter till solsken. Den starkt kommande ryska ekonomin kan till exempel bli väldigt intressant, något som bland annat SEB och Swedbank insett. Problemen till trots så har dessa båda banker valt att satsa stenhårt på östeuropa. Jag tror att det är helt rätt. Det finns en oerhörd potential i dessa länder, men det kan naturligtvis bli bakslag på vägen.

En annan solstrimma är att svenska företag är internationella. Många svenska företag är välskötta och världsledande. Oavsett om USA kommer att komma upp på fötter snabbare än väntat eller om BRIC-länderna kommer att ta över stafettpinnen så kommer en del svenska företag att kunna fortsätta att vara välmående, i alla fall så vitt jag kan förstå. Eftersom Stockholmsbörsen är en skum liten handelsplats så straffas alltid bolagen på denna börs hårdare, vilket egentligen är konstigt med tanke på att svenska företag i många fall är exponerade mot stora delar av världen till skillnad från t.ex. amerikanska eller kinesiska som många gånger är starkt exponerade mot sina hemmamarknader.

Det var dagens vilda funderingar om världsekonomin, hoppas att ni hängde med. Kommentera gärna.

mvh Charlie

24 juni 2008

Readsoft

Igår natt satt jag och räknade pressmeddelande, närmare bestämt pressmeddelande från Readsoft som gäller ordrar. Anledningen till att jag räknade dessa pressmeddelanden är att jag länge har haft en förhoppning om att mina Readsoft-aktier skall lyfta. Den senaste tiden har man investerat i sin säljorganisation, vilket gjort att 2007 blev ett ganska tråkigt år med knappt någon vinst, men jag är optimist inför framtiden.

Förhoppningsvis kommer den nya försäljningsorganisationen få ordrarna att rulla in, vilket kan leda till att marginalerna skjuter i höjden. Det skall inte glömmas att Readsoft till stor del är ett mjukvarubolag och säljer man mjukvaran många gånger så kan det bli schyssta marginaler (tillverkningskostnaden är som bekant låg för mjukvara :)). Jag hoppas även att man efter att ha levererat ett antal större projekt nu kan hantera dessa stora ordrar på ett bra sätt så att kunderna blir nöjda.

Ytterligare en anledning till att jag tror att Readsoft kan vara intressant är att deras lösningar kan vara intressanta i sämre tider. Readsofts lösningar ersätter personal, vilket är intressant när man skall effektivisera verksamheter, något som är intressant även i sämre tider.

Hur som helst, åter till pressmeddelandena. Under hela 2007 skickade Readsoft iväg totalt 15 pressmeddelanden som gällde ordrar runt om i världen. Hittills i år har Readsoft skickat ut pressemeddelanden om 12 ordrar. Det är ganska bra med tanke på att bara halva året har gått.

Efter att ha funderat lite grann slängde jag vid lunchtid in en köporder på 12,30 SEK. Den gick in och jag är nu ägare till ganska många Readsoft-aktier. Nu hoppas jag verkligen att kursen pinnar uppåt. Mitt snittpris är nu 16,05 SEK.

Är det någon mer än jag som följer Readsoft?

Rock n roll
Charlie

23 juni 2008

Funderingar kring oljepriset

I dagens Svenska dagbladet fanns en intressant artikel som handlade om oljepriset. Det intressanta i artikeln var först och främst att oljepriset har stigit ungefär från 55 USD/fat till runt 140 USD/fat på lite mer än ett och ett halvt år (från 1 januari 2007 till idag). Dollarn har under denna period rört sig mellan 7 och 6 SEK. Det finns alltså en valutaeffekt, men den är liten i sammanhanget.

En annan intressant sak som artikeln tog upp är att spekulationer i råvaror har ökat kraftigt de senaste åren. År 2003 var ungefär 13 miljarder dollar investerade i indexfonder knutna till råvarupriser jämfört med idag då hela 260 miljarder dollar är knutna till denna typ av indexfonder. Intressant. Detta är naturligtvis inte något bevis för att dagens höga bensinpris är en spekulationsbubbla, men det ger en viss antydan om att det kan finnas inslag av spekulation. Om dagens höga oljepris är en spekulationsbubbla så kommer denna, förr eller senare, att spricka, vilket kommer att leda till att de ekonomiska framtidsutsikter kommer att te sig klart mycket ljusare.

Om det däremot är så att oljan verkligen håller på att ta slut (och att den håller på att ta slut så pass mycket att det motiverar en prisdubbling på ett och ett halvt år) så är det mycket allvarligare. Samhället och ekonomin bygger på tillgång på olja och om denna tillgång stryps kommer det på inget sätt att handla om en lågkonjunktur i dess vanliga mening utan en omställning till ett helt nytt samhälle. En sådan omställning kommer att ta tid.

Jag tror att dagens oljepris är omotiverat högt och att det kommer att sjunka. Det finns starka intressen som gärna ser ett högt oljepris och jag tror att det förekommer tjuvknep för att hålla priset uppe. Omfattningen på spekulationen är jättesvår att ha en uppfattning om, men att tillgång och efterfrågan endast styr priset är nog inte hela sanningen. Min profetia är alltså att oljepriset inte kommer att fortsätta upp i skyn och att börsen kommer att lugna ner sig av detta faktum. Det är också viktigt att komma ihåg att ett högt oljepris ganska nära hänger samman med inflationen i Sverige (oljepris styr bensinpris, matpriser eftersom mat fraktas, mm), vilket gör att ett sänkt oljepris kommer att dämpa inflationen, vilket i sin tur kommer att ge Riksbanken möjlighet att låta bli att höja räntan.

Länk till artikeln

Kommentera gärna!

mvh Charlie

16 juni 2008

ekonomibloggar.se i ny version

Efter åtskilliga ursäkter så har jag äntligen tagit mig i kragen och hottat upp ekonomibloggar.se en aning. Det är fortfarande inget underverk inom webberi, men den är i alla fall något bättre än den tidigare versionen. Tyvärr finns det fortfarande lite fel på sidan, men de kommer att åtgärdas efter hand.

Tack för alla tips om bloggar och fel som funnits (och till viss del fortfarande finns) på sidan.

mvh Charlie

15 juni 2008

XACT BULL - planering

Precis som jag har nämnt i tidigare inlägg så köpte jag tillbaka XACT BULL för 148,20 SEK efter att jag sålt dem för 156 SEK. Anledningen till att jag sålde mina XACT BULL för 156 SEK var att jag köpte XACT BULL för 142 SEK tidigare i år och bestämde mig för att sälja dem om kursen stack upp 10% (vilket blir 156 SEK) eller om kursen stack ned 15% (vilket blir ungefär 120 SEK). För att kuna hålla dessa löften så lade jag in en säljorder och en stop-loss-order på så lång tid som det var möjligt. Genom att ordrarna var lagda så var det sedan bara att luta sig tillbaka och se vad som hände.

Anledningen till att jag agerade på detta sätt var först och främst för att jag visste att jag inte skulle ha tid att bevaka kursen. En annan viktig anledning var att jag tror på att hålla sig till en plan. Om man håller sig till en plan är det mindre risk att man dras med och fattar beslut som är grundade på de stora spökena "greed and fear" (girighet och rädsla). Nyckeln som jag ser det till att bli en duktig investerare är att man, förutom att man kan göra kloka bedömningar av företag, kan hantera dessa två känslor. Ett enkelt sätt att hantera dessa är att göra en plan från början som säger hur man skall agera i olika situationer.

Eftersom jag inte har någon plan i nuläget för mina XACT BULL så är det hög tid. Till skillnad från förra gången så hade jag tänkt att lägga in en ytterligare parameter denna gång nämligen påfyllnadsköp. Jag har valt att dela upp resonemanget i två delar, hur jag skall agera om kursen fortsätter ned och hur jag skall agera om kursen går upp.

Om kursen sticker ned med 15% från 148,20 SEK så kommer jag att köpa på mig mer XACT BULL. Med andra ord, jag kommer att lägga in en köporder på 126 SEK (0,85*148,20SEK). Om kursen fortsätter ned efter att jag har köpt så kommer jag att sälja när kursen har gått ned med 25% från 148,20 SEK-nivån. Alltså, jag kommer att ha en stop-loss-säljorder på 111 SEK (148,20 SEK*0,75). Denna stop-loss-order kommer att gälla rubbet, dvs även de aktierna som köpts på lägre nivå.

Om kursen går upp 10% från 148,20SEK-nivån så kommer jag att sälja. Det innebär att jag kommer att lägga in en säljorder på 163 SEK (148,20SEK*1,1). Om kursen först kilar ned så att jag kommer att köpa på mig fler aktier för 126 SEK så kommer jag att lägga in en ytterligare säljorder på 148,20 SEK, dvs 15% upp från 126SEK-nivån.

Liggande köpordrar:

XACT BULL á 126 SEK

Liggande stop-loss-säljordrar:

XACT BULL á 111 SEK

(Denna kommer att utökas till att omfatta dubbelt som många aktier om jag får igenom ovanståde påfyllnadsköp)

Liggande säljorder:

XACT BULL á 163 SEK

(Om påfyllnadsköpet går igenom så kommer jag att lägga till en säljorder på 148,20 SEK)

Det skall bli spännande att se hur det går. Jag tror inte att det kommer att bli ett påfyllnadsköp faktiskt utan jag tror att det är störst sannolikhet att säljordern på 163 SEK är den första ordern som går igenom. Min gissning är att denna går igenom i början av hösten, kanske september, men det är bara en magkänsla.

Tyvärr finns det mycket som oroar. Personligen är jag mest orolig för oljepriset. Det är för högt och risken är att detta kommer att leda till att hela världsekonomin går i baklås. Jag är även orolig för den höga inflationen, men jag skulle bli mer lättad om oljepriset började dala. Man skall naturligtvis komma ihåg att oljepris och inflation hänger ihop.

mvh Charlie

14 juni 2008

Månadsrapport maj

Maj blev ännu en månad med låg aktivitet i portföljen. En anledning till den låga aktiviteten är rätt och slätt tidsbrist. Jag har jobbat mycket och när jag inte har jobbat så har jag haft mycket annat inplanerat. En ytterligare anledning är att jag köpte på mig mycket aktier under början av året och byggde därmed på andelen av aktier, vilket gör att nettoköpet av aktier naturligt har minskat något för att på så sätt hålla andelen av aktier på en rimlig nivå.

Här kommer köp och försäljningar som gjorts under maj månad:


Köp
2008-05-19 Investor á 151 SEK


Försäljning
2008-05-07 XACT BULL á 156 SEK


Investor-köpet var som många av de senaste köpen påfyllnadsköp. Efter detta inköp ligger min snittkurs på 156,50 SEK och i fredags (13/6) var slutkursen 136,50 SEK. Inga jättebra köp alltså, men jag hoppas att Investor kan sköta pengarna på ett förtjänstfullt sätt och att mitt innehav blir en bra affär på längre sikt.


Om köpet av Investor inte var helt vältajmat så var försäljningen av XACT BULL desto mer vältajmad. I fredags (13/6) ligger kursen för XACT BULL på 140,40 SEK. Kursen har alltså stuckit ned ungefär 10% på en månad. Precis som jag nämnt i ett tidigare inlägg så har jag köpt på mig XACT BULL igen för 148,20 SEK, vilket var 5% ned från försäljningspriset 156 SEK. Sett i efterhand skulle jag naturligtvis kunnat vänta lite, men om man skall se det ur det ljusa perspektivet så är försäljningen och återköpet bättre än att behålla aktierna.

Det händer inte helt sällan att jag får kommentarer att det är dumt att sälja och köpa tillbaka. Det kan det visst vara. Man kan råka ut för att man säljer aktier som sticker iväg uppåt och man kan på så sätt missa en uppgång. Argumentet att man slänger iväg en massa pengar på courtage tror jag dock inte så mycket på. Om man har en bra nätmäklare som tar mellan 0,10 - 0,15 % per affär då är det en bra affär att sälja och köpa tillbaka 5% lägre. Om man har en nätmäklare eller bank som tar mer courtage så tycker jag att man skall fundera igenom om man får valuta för det höga courtaget som man betalar.

mvh Charlie

07 juni 2008

Broström finns i tankarna

Ett innehav som varit med ganska länge är Broström. Broström är ett rederi som är specialiserat på frakt av olje- och kemiprodukter till sjöss. De senaste åren har aktiekursen varit mindre rolig, bl a beroende på att det funnits för mycket kapacitet på marknaden, vilket naturligtvis gjort att priserna på deras tjänster pressats.


När jag köpte aktier i Broström så tyckte jag att det verkade vara ett bra alternativ av egentligen två anledningar. För det första var och är substansvärdet relativt högt. De har en flotta på 90 moderna båtar och fler båtar är beställda. Det är inte alls dumt att sitta på en modern flotta i dagsläget. År 2010 kommer nämligen enkelskrovade fartyg att förbjudas, vilket kommer att gynna Broström. En andra anledning till att jag valde att satsa på Broström var att de hade en attraktiv direktavkastning, något som är ganska viktigt för mig.


I det senaste numret av Aktiespararen så kan man läsa en analys om Broström. Tidningen ställer sig inte positiv till företaget utan ger Broström ett frågetecken. Min bild av företaget är dock ganska positiv och det är t o m så att jag funderar att fylla på en tredje gång.

Broströms aktiekurs sedan ett år tillbaka:

mvh Charlie

05 juni 2008

XACT BULL igen

Jag köpte på mig fler XACT BULL igår för 148,20 SEK. Om jag minns rätt så har jag tidigare skrivit om min liggande köporder för XACT BULL. När jag sålde mitt innehav av tjuraktier för ett par veckor sedan så slängde jag in en köporder som var 5% under försäljningspriset (som var 156 SEK).

Det skall bli intressant att se hur marknaden utvecklar sig. Förmodligen så kör jag samma linje som tidigare med mina Bull-aktier, nämligen en stop-loss på -15% från inköpspris och en liggande säljorder på +10%. Jag har inte riktigt bestämt mig. Det är möjligt att jag breddar intervallet lite, låt säga -30% och +20%.

Anledningen till att jag köper Bull och inte Bear, som jag handlade mycket med under 2007, är att jag tror att marknaden snart kommer att börja ticka uppåt. Förvisso drar hög inflation och högt oljepris ner humöret, men den så vansinnigt farliga kreditkrisen tror jag så smått börja ebba ut (även om tusentals amerikaner som lämnar sina hus för att de inte kan betala sina lån naturligtvis gör att man skräms upp en aning). Annorlunda uttryckt, jag tror att sannolikheten är större att börsen går upp 10% än att den går ner 10%.

Vad tror ni? Är det bull- eller bear-läge?

mvh Charlie