26 december 2020

Hur tungt viktad bör man vara mot ett bolag?

När jag började investera i aktier så var ett av de första begreppen som jag lärde mig diversifiering. Annorlunda uttryckt, man skall inte lägga alla ägg i samma korg. Anledningen är enkel. Om det visar sig att något av bolagen som du äger aktier i har gjort något fel eller på annat sätt bjuder på en otrevlig överraskning så skall påverkan på din portfölj att vara begränsad. Det låter så klart rimligt och det är så klart också rimligt.

Det man ibland missar när det kommer till diversifiering är att det tar tid att läsa in sig på ett bolag och att hålla sig uppdaterad. Att ha en portfölj som består av hundra bolag är med andra ord svårt om man vill veta vad man äger och tror att det är klokt att veta vad man äger så klart. Det spelar också roll när det kommer till uppsidan. Om du lägger ner mycket tid och hittar ett bolag som du tror är missuppfattat eller på annat sätt felvärderat så spelar det inte jättestor roll om du har hundra bolag i portföljen med samma vikt. En dubblering av aktiekursen i en enskild aktie leder bara till en ökning med en procent på totalen. Det finns med andra ord en övre gräns vad gäller antal innehav i portföljen. Om jag inte missminner mig så visar forskning att fler än 13-14 olika innehav inte nämnvärt minskar risken utifrån ett diversifieringsperspektiv.

Bostaden och diversifiering
Det man också kan fundera på när det kommer till diversifiering är om det är rimligt att titta på aktieportföljen som sådan eller om man skall ta ett steg tillbaka och ta med ytterligare tillgångar i bedömningen. Många idag äger sitt boende och sannolikt så är boendet den enskilt största tillgången för de flesta. Om någonting skulle hända med bostaden så att värdet påverkats negativt så får det stor effekt. Att öka från tio till tolv olika aktier i portföljen kommer med andra ord för många inte göra så stor skillnad för de flesta. 

Att många är tungt viktade mot sin bostad är inte nödvändigtvis fel och de senaste decennierna så har det med relativt få undantag varit bra att äga sitt boende, dock så ska man komma ihåg att man, genom att äga sitt boende, har ganska dålig riskspridning. Det finns säkert en och annan som menar att en bostad är inte bara en investering och det må vara sant. Du är både fastighetsägare, som sådan har du kapitalkostnader och underhållskostnader, och hyresgäst. Att det inte syns några betalningsströmmar förändrar egentligen inte så mycket som jag ser det. Enligt mitt sätt att se så tycker jag att det mest rimliga ur ett diversifieringsperspektiv är att fundera på om det är rimligt att vara så tungt viktad mot bostad när allt kommer omkring. Tyvärr får jag ofta intrycket att det är banken som får fälla avgörandet, dvs om man får lån av banken så gasar man och kör ("bostadspriser går ju alltid upp på sikt"). Att spela lite säkert när det kommer till bostad behöver inte vara fel.

Man kan sälja aktier när man vill
Det jag också tycker att man skall fundera på när det kommer till aktier är att man kan sälja mer eller mindre när man vill. Det är ganska många som inte utnyttjar möjligheten att kunna sälja när man vill. Enligt mitt sätt att se verkar det finnas en uppfattning att man inte skall köpa och sälja för ofta. Jag tycker själv att denna uppfattning vilar på ganska bräcklig grund. Många gånger hör man personer prata om courtage-gödsling och liknande när man säljer och köper flera gånger fram och tillbaka. Det är en ganska daterad kommentar. Även de som helt missat framväxten av aktörer som drar nytta av möjligheterna att göra det hela mer effektivt, t ex Avanza, har fått möjlighet till lågt courtage via storbanker idag och att det skulle vara dyrt att handla med aktier är helt enkelt inte korrekt som jag ser det. Det finns naturligtvis risk att man säljer för tidigt eller att man på annat sätt tajmar illa, men det är en annan sak. Det viktiga är att det går att sälja om man tycker att det blivit fel och eftersom möjligheten att sälja finns så tycker jag att det kan vara på sin plats att ha ganska stor exponering mot en och samma aktie förutsatt att man dansar nära utgången. Ökar risken när man har stor exponering mot en och samma aktie? Yes box, men om man tror på caset och man är beredd att ta smällen så behöver det inte vara fel.

Den som vågar, vinner
Att handla med aktier är inte väsensskilt från livet i övrigt. Om du säger upp dig från jobbet för att lägga ett par års tid och en hel del av ditt sparkapital på att förverkliga en dröm så kommer du att vara extremt exponerad mot ett väldigt riskfyllt projekt. Många av de som funderar kring diversifiering och aktieportföljer hade kanske aldrig gett sig in på ett sådant projekt hur som helst, men det är ändå en intressant jämförelse. Att ligga med väldigt mycket aktier i ett bolag är bra mycket mindre riskfyllt än att lämna en trygg anställning, men ändå så är det många som inte uppfattar det på det sättet. Man ser det som olika saker.

Naturligtvis förstår jag att det finns andra anledningar till att man säger upp sig och det har jag förståelse för, men det går hur som helst att jämföra. Precis som med bostaden så är det lätt att frikoppla aktieportföljen från resten av livet och det gör att slutsatserna ibland blir lite fel, som jag ser det. Jag tycker att man skall se på sin ekonomi som helhet, inte aktieportföljen isolerat. Sannolikt är anledningen till att många tittar på aktieportföljen isolerat på att den teori som man utgår ifrån har tagits fram för aktieportföljer som förvaltas för fondbolag eller liknande och då blir saker som bostad och att säga upp sig inte en del av ekvationen. Man gör så klart som man vill, men jag vet hur jag väljer att se på saken.

Pensionssparande
Det som man ofta också glömmer när man pratar om diversifiering är pensionssparandet. De flesta svenskar har en ganska stor exponering mot aktiemarknaden via pensionssparande och ofta är detta sparande inriktat på indexfonder eller liknande. Det finns med andra ord en ganska ordentlig riskspridning hos många via pensionssparandet och att sitta på en handfull förhoppningsaktier som 25-åring är kanske inte så illa trots allt. 

Naturligtvis skall man inte ha alla ägg i samma korg och naturligtvis skall man kunna hantera smällar när de kommer. Jag håller med och tycker inte annorlunda. Det jag tycker ibland blir fel i diskussionen är att man inte ser saker och ting i dess rätta perspektiv. Det är vad jag vill belysa. 

25 december 2020

Bevakningslista: Uppdatering

Jag jobbar med en bevakningslista som har växt sig alldeles för lång och jag tänker att jag under 2021 skall jobba lite med hur jag väljer ut bolag och hur jag håller koll på olika bolag. Det jag gillar och som funkar för mig är att hitta bolag som har en underliggande verksamhet som fungerar och där det finns triggers som sannolikt förr eller senare med hygglig sannolikhet kan komma att påverka bolaget positivt. Vad gäller Matse som jag harvade i under ganska lång tid (innan bolaget köpte upp av Axfood) så handlade det hela om att näthandel av mat förr eller senare skulle få sitt genombrott. Det tog längre tid än vad jag trott, men till slut så blev det hela en OK affär. Idag hade jag kanske resonerat annorlunda, men jag ansåg då att Matse var en verksamhet som fungerade och att framtiden talade till bolagets fördel. Idag tror jag mycket på att Scandic. Det finns en verksamhet som fungerar. Corona har självklart ställt till det, men verksamheten fungerar, och förr eller senare, tror jag, kommer siffrorna att vända och då kommer det att bli en annan syn på bolaget.

Man skulle kunna säga att jag tycker att marknaden är för kortsiktig, men det skulle inte vara helt rätt. Enligt mitt sätt att se så handlar det om flöden och att det för många som agerar på marknaden är viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Det finns en bra bok som heter "Winning the loser's game" som jag har skrivit om tidigare som beskriver fenomenet ganska bra. Om jag kommer ihåg boken rätt så är slutsatsen att man inte skall göra fel, vilket ofta betyder gå sin egen väg. Det behöver inte vara så, men ofta är det så när det kommer till investeringar. Det är alltid säkrast att ta rygg på index och att vara helt för långt ifrån vad alla andra gör kan komma att stå en dyrt. "Marknaden kan vara irrationell längre än dina pengar räcker" heter det ibland och det är kanske inte direkt osant, men det säger också en hel del om hur många som handlar på marknaden tänker.

Sannolikt kommer vår tid, dvs 10-talet och kanske även 20-talet, att gå till historien som år då det var väldigt fördelaktigt att vara på börsen. Det pumpades in pengar och räntan sänktes. ISK infördes och det har absolut varit gynnsamt för många, inklusive mig. Courtagen har sänkts och mer och mer information har gjorts tillgänglig. Det har helt enkelt varit en tid då det varit bra att vara på börsen. Det syns nu även i statistiken. Det är många yngre som letar sig till börsen och det är som jag ser det mycket positivt. Det är kul om en och annan väljer att bygga upp en ekonomisk trygghet, men framförallt tycker jag att det är kul för att det gör att fler och fler får en inblick i företagande. Det är inte så att alla som är på börsen får någon förståelse för företagande, men själv har jag lärt mig mycket av att analysera bolag, lyssna på conf calls, läsa årsredovisningar och läsa om twittrares eller bloggares kommentarer. Det kan finns de som menar att det inte är företagande och det är så klart korrekt, men min poäng är att det ger en ökad förståelse, inte en total förståelse.

Åter till bevakningslistan. Det finns ett par bolag som jag är lite intresserad av. Det är Accenture, Siemens och Volkswagen. Accenture är, som jag ser det, ett intressant konsultbolag som jag tror kommer att kunna ha många goda år framför sig. Om jag skulle köpa ett konsultbolag så hade det npg varit Accenture. Enligt mitt sätt att se så har man mer strukturkapital än många andra konsultbolag, i alla fall börsnoterade sådana. Det som talar emot att köpa Accenture är att det är ganska svårgenomträngligt, men jag kanske skall ge det en chans. En hyggligt svag dollar gör det hela lite mer intressant. Siemens tycker jag är intressant efter att jag hörde Placera prata om bolaget. Man har ganska intressanta affärsenheter och det känns rimligt att de kommande åren kommer att vara ganska bra för Siemens. Precise som Accenture så är det ett jättebolag och det är inte helt lätt att bilda sig en bra uppfattning av bolaget. Slutligen Volkswagen, åter ett jättebolag, så kan det vara intressant med tanke på elbilstrenden och att de nya ID-bilarna nog skulle kunna bli en ganska bra grej. Alla kommer inte att köpa Tesla och jag tror att Volkswagen håller på sig att slå sig in på ett ganska bra segment av marknaden och jag tror att man kommer att kunna tjäna pengar. Att hela bilindustrin går mot abonnemangstjänster och kapar onödiga mellanled gör det hela lite mer intressant. 

Ytterligare ett bolag som jag fortsatt är intresserad av är Ocado. Bolaget är stora inom mat på nätet och man har bland annat sålt system för att hantera matnäthandel till ICA (om jag inte helt irrat bort mig). Tyvärr är det inte helt lätt att handla med brittiska aktier (det verkar som att man skulle vara tvungen att ringa en levande människa) så jag tror att det får vara faktiskt. En annan anledning - förutom krånglet och ett högre courtage - så har bolaget uppvärderats en hel del så helt superintressant är det inte.

Vi får se var jag landar med dessa aktiefunderingar. Det finns även några mindre svenska bolag som jag handlar en del i. Eventuellt kan det bli så att jag swingar lite fram och tillbaka och gör några procent innan de sticker upp till nivåer som jag tycker känns för höga. Blir det så, får det vara så. Det är möjligt att jag efter det kommer att titta på att köpa aktier i något av bolagen ovan. 

20 december 2020

Nyårscase

Det är alltid svårt att välja ut bra aktier och just nu känns det extra svårt. Många av de aktier som jag har tyckte varit felvärderade, framförallt Scandic Hotels och Byggmax, men även t ex Green Landscaping och Doro, har kommit upp en bit och känns inte fullt lika intressanta längre. Det är alltid kul att ta fram nyårscase och det är anledning nog att göra en lista, men eftersom jag har minskat en del i Scandic Hotels så sitter jag med ca 10% kassa så även av den anledningen så känns listan relevant. Det är naturligtvis inte fel att sitta med lite torrt krut om det skulle uppstå lägen, dock för att veta hur man skall agera om det uppstår lägen så gäller det i alla fall att vara förberedd. Det finns med andra ord många anledningar att göra en lista över intressanta case.

Listan är enligt nedan:

Scandic Hotels (nu 28 SEK, riktkurs 45 SEK under 2021)

Även om jag har minskat i Scandic Hotels så är det mitt största innehav och det är ingen slump. Jag tycker att Scandic är styvmoderligt behandlat på marknaden och det går inte ihop i min värld att saker och ting skall gå tillbaka ungefär som det var tidigare förutom att hotellmarknaden inte kommer att vara sig lik. Precis som jag har skrivit tidigare så tror jag att många av de allmänt accepterade gissningar som florerar kommer att komma på skam. Det kommer inte att bli en hotelldöd och jag bettar gärna på att saker och ting går tillbaka till så som det var tidigare än att saker och ting skall markant förändras, vilket för närvarande är konsensus enligt mitt sätt att se. Videomöten kommer inte att helt konkurrera ut affärsresande och människors lust att resa kommer att hålla i sig. Det skulle t o m kunna bli så att en acceptans till videomöten kan leda till att fler jobbar på distans, vilket skulle kunna leda till att efterfrågan på hotellnätter faktiskt ökar (eftersom team måste träffas ibland). Det kan även vara så att det finns ett uppdämt behov av att träffas efter Corona-isoleringen. Det känns också fullt rimligt att de trender som inte har med Corona att göra kommer att hålla i sig. T ex tror jag att andelen utländska turister i Sverige kommer att fortsätta att öka.

I Bråses analys i DI så lyfts den skrala balansräkningen fram. Det är nog få som trillar av stolen av att ett hotellföretag har det ekonomiskt tufft efter en pandemi. Det är självklart så att det ser illa ut, men att det ser illa ut har gjort att man har kunnat omförhandla hyreskontrakt och dessutom fått olika former av bidrag. Det är absolut tufft, men jag ser det som en temporär tuff tid och att företaget kan komma ut starkare efter denna pärs. Det är mycket möjligt att jag har fel och det är även möjligt att jag har rätt, men att det tar betydligt längre tid än vad jag tror (det har hänt förr). Jag gillar dock vad jag ser och jag tror att Scandic kan komma att överraska under 2021. Det räcker med lite ljus för att det skall kunna vända ganska snabbt. Min gissning är att vi kommer att se kurser runt 45 SEK under 2021. Det kan komma snabbt och sannolikt kommer det att svänga mycket under året, men jag tror att någon gång under 2021 så kommer vi att se så höga kurser. Det är upp mer än 50% från dagens kurs och det är enligt mig väldigt, väldigt offensivt. Att sticka ut hakan på detta sätt är kanske att vara övermodig, men om jag har rätt så kommer det att kännas extra skönt. Det är dock hög risk och det kan mycket väl bli en snabb resa nedåt om t ex vaccineringen tar längre tid eller om det kommer nya bakslag i Corona-kampen.

Doro (nu 45 SEK, riktkurs 55 SEK under 2021)

Jag tror ganska mycket på Doro och jag tror att man håller på att bygga upp något intressant med sina trygghetslarm. Om det blir så att man får till en affär med sina telefondel spå kan det sätta fart på kursen. Det är hög risk och jag tycker att dagens värdering inte är ett fynd. Det finns nog en uppsida hur som helst och jag tror att kursen kan hoppa upp till runt 55 SEK under 2021. Eventuellt triggas en uppgång av att det sker en strukturaffär, eller att de spekuleras om en affär, eller så triggas uppgången av att Care-delen fortsätter att utvecklas fint. Efter Corona-ädreboendedebaclet så tror jag inte att efterfrågan på trygghetslarm kommer att minska. Doro ligger i min portfölj.

Tobii (nu ca 55 SEK, riktkurs 70 SEK under 2021)

Tobii är en chansning och jag vet inte om det är rätt att ta med ett bolag som Tobii på en lista som denna. Jag har lyft fram Tobii tidigare och jag tycker att tekniken är intressant, dock har det skett en uppvärdering och det är ingen fyndvärdering som jag ser det. Jag tror dock att tekniken kommer att vinna mark och jag tror att det talar till Tobiis fördel. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om Tobii blev uppköpt faktiskt. Man fick backa från ett av sina förvärv för ett tag sedan och det är möjligt att det har satt igång en del tankar. Det skulle sannolikt vara lättare att få ut tekniken på bred front om man är del av någon av de stora amerikanska drakarna. Det ligger mycket förhoppning som jag ser det i Tobiis kurs, men det behöver inte nödvändigtvis vara fel. Jag äger aktien och jag tror att utvecklingen kan bli god under 2021. Hög risk.   

17 december 2020

Scandic Hotels: Minskade idag

Idag så minskade jag i Scandic Hotels till kursen 28,40 SEK cirka. Det kanske verkar konstigt att jag minskar med tanke på att jag var positiv i mitt senaste inlägg. Bakgrunden till att jag minskade är att jag tror att det kan bli svängigt framöver bl a med tanke på nedstängningen i Danmark och framförallt för att jag ligger väldigt tungt i bolaget. Det är inte osannolikt om det blir en riktig sättning ner till 22-24 SEK, men jag tror inte att vi kommer att gå ner så mycket. 

10 december 2020

Scandic Hotels: Det känns ganska bra

Scandic-kursen stack ner efter att Richard Bråse skrev en bra artikel om bolaget. Artikeln var alltså bra, dock var rådet sälj, vilket var ganska väntat. Det är alltid kul att läsa om bolag som man följer och det är speciellt roligt att läsa när någon går ner på djupet.

Det som jag inte håller med om i analysen är att man drar vissa slutsatser som kan verka självklara vid en första anblick, men som egentligen inte är det, eller i alla fall som jag tror är fel. Börspodden-Johan pratade lite om Scandic i senaste avsnittet i Börspodden och han höll mer eller mindre med Richard Bråse. Det är möjligt att de båda har rätt, men jag tror det inte och jag tror att Scandic kan vara ett ganska bra köp.

Här kommer några saker jag tycker är värda att lyfta fram (mycket har jag sagt tidigare):

1. Lättade restriktioner får snabbt avtryck

Anders Nissen, Pandox-VD, lyfte fram i något sammanhang att resandet ökade väldigt snabbt när restriktionerna lättade i somras. Det finns all anledning att tro att samma sak kommer att hända under 2021 när vaccin och naturligt avtagande ändrar förutsättningarna. 

2. Sänkta kostnader

I dagarna så kom man ut och sa att man förhandlat ner sina kostnader rejält. Det är smart och det är sannolikt del av den kompakta pessimism som man försöker sälja in. Naturligtvis kommer det att ta tid till dess att man kommer tillbaka, men det går inte att komma ifrån att man skapar förutsättningar för bättre förhandlingar om man säger att det kommer att ta flera år till dess att vi når normala nivåer.

3. Pessimistisk CFO på goda grunder

Många verkar ta fasta på att VD och CFO är väldigt negativa kring utsikterna. Det man måste komma ihåg är att det inte finns så många alternativ. Man förhandlar om statliga stöd och man förhandlar om sänkta hyreskostnader. Det skulle se väldigt konstigt ut om man aviserade att det skulle kunna bli en snabb återhämtning. Man skapar förutsättningar för att komma starkare ur krisen och det är alltid roligare att slå förväntningar än att inte nå förväntningar.

4. Större köp

Idag så aviserades det att 0.5% av bolaget bytt ägare och jag tror att det kan vara en ganska bra signal, särskilt med tanke på att affären gjordes något över rådande kurs. Det behöver så klart inte betyda någonting alls, men jag tycker att det kan vara en indikation på att det kan bli spännande under 2021.

5. Lätt att slå "compsen" under 2021

Q1 2021 kommer att vara en katastrof sannolikt, men övriga kvartal under kommande år tror jag skulle kunna bli ganska OK, och sett relativt siffror för motsvarande period 2020 så kommer de eventuellt att vara riktigt bra. Det är inte något viktigt, men jag tror att tvåsiffriga tillväxttal kan komma att ha viss psykologisk effekt (även om jämförelserna är ganska ointressanta eftersom förutsättningarna är helt olika).

6. Videomöten kan leda till fler hotellnätter

Det största felet som jag tror att många gör är att man inte ser videomöten i ett stort perspektiv. Att allt fler tar till sig distansarbete, videomöten, mm tror jag kan få till effekt att en hel del tjänster kommer att innebära 80% hemarbete alternativt kontorshotell och 20% på plats. Jag tror t ex att det kan komma att bli betydligt vanligare med personer som t ex bor i Åre och arbetar i Stockholm. Att folk flyttar från Stockholm är idag en realitet och jag tror att den trenden kan komma att stärkas av "videomötesrevolutionen". De personer som jobbar i Stockholm ibland kommer att efterfråga hotell och jag tror att Scandic kan bli en bra partner för företag som har personer som behöver hotell någon gång i månaden.

Jag tror även att man tänker fel när man tror att fysiska möten kan komma att ersättas i väldigt stor skala med videomöten. Om jag skall ta in en ny leverantör så vill jag besöka leverantören. Punkt, slut. Det är väldigt lärorikt att besöka ett företag. Det handlar inte bara om själva mötet och vad som sägs på mötet utan om mycket annat också. Är det städat? Ligger det massa bråten i hörnen? Verkar de som jobbar på företaget vara glada? Är det fart och fläkt?

Till viss del så tror jag att videomötesfeltänket bygger på en missuppfattning. Det är inte skitkul att åka på tjänsteresa. Det kan vara kul i början, men för de flesta så är resandet ett nödvändigt ont och man åker på resa för att man måste. Det kan vara att det är en maskin som krånglar och om man är en stor kund så förväntar man sig att någon kommer dit och fixar maskinen om den krånglar. Mycket kan lösas på distans och med 5G, IoT etc så kommer allt mer att kunna lösas på distans, men vi är inte riktigt där än, tror jag.

Den generella trenden att vi reser mer och mer tror jag alltså inte bryts av att folk lärt sig använda Zoom. Jag kan ha fel, men det är vad jag tror.

7. "Downtrading"

När väl resandet kommer igång så kommer det att vara med pressade resebudgetar och det kommer att vara till Scandics fördel, i alla fall relativt en del andra hotellkedjor. Många bolag har sparat mycket pengar under 2020 på lägre resekostnader och jag tror att man kommer att göra vad man kan för att inte kostnaderna skall sticka iväg. Man kommer att välja billigare alternativ och där kommer Scandic in. Jag tror att Scandic kommer att ta marknadsandelar under de kommande åren.

8. Fler turister till Sverige

Jag tror att naturtrenden och Sverige som land lockar många till att besöka Sverige. Sverige är inget turistland  i större omfattning och ganska få utländska turister kommer till Sverige. Jag tror att det kommer att ändras något och det talar till Scandics fördel. Det är naturligtvis inte direkt Corona-relaterat, men eventuellt kan det vara så att intresset för naturturism ökar som en effekt av Corona.

Det skall bli intressant att följa Scandic Hotels under 2021. Sannolikt kommer jag att minska eller sälja av helt under 2021. Om kursen skulle sticka upp till 35-40 SEK så kommer jag nog att minska eller t o m sälja allt, men det återstår att se. 

06 december 2020

Amazon - hur påverkas svenska handlare och företag?

Amazon lanserade sin näthandel för ett tag sedan och det hela får man nog säga är lite av ett antiklimax. Det är helt klart att Sverige inte är en viktig marknad för Amazon och det som man lanserade var på alla sätt inte imponerande. Cykellamporna från tyska Busch & Müller som jag ville köpa presenterades istället som cykellampor från Busch & Soptunna. Nog för att man kan göra mycket med automatisering, men användarupplevelsen var knappast på topp. 

Det stannar tyvärr inte där, även utbudet var ganska skralt. Jag hade en lista med saker som jag vill köpa och som jag hade hittat på tyska Amazon-sajten. Tyvärr var det bara ungefär halva listan som gick att köpa via svenska Amazon. Det kommer säkert att bli bättre, men jag kan inte säga att det första intrycket var på topp. Kort sagt, Amazons lansering i Sverige var ett magplask på många sätt och jag tror egentligen inte att man känner sig särskilt nöjda.

Jag har ju tidigare pratat om att Amazon kommer att ha stor påverkan när det väl lanseras. Den bilden är dock oförändrad, översättningsmissar till trots. Amazon har vid något tillfälle hänvisat till att alla marknader som de har lanserats på så har det fått på marknaden som helhet när man har fått frågan om vad som kommer att hända i Sverige. Det är naturligtvis inte givet att Amazon kommer att få effekt på marknaden som helhet bara för att så varit fallet i alla andra (i alla fall de flesta) andra marknaderna. Jag räknar dock att det kommer att hända en del.

Det man ska komma ihåg med Amazon är att det inte bara handlar om e-handel och storskalighet. Amazons plattform gör det möjligt för mindre spelare att nå stor geografisk spridning och att man kan hoppa över ett eller flera led. Det går t ex att köpa en sekatör från Felco direkt från Felco via Amazon, och om man gör det så kan man spara en dryg hundralapp jämfört med om man går till den lokala trädgårdsbutiken.

 Jag tror att företag som har en bra produkt och som är framåtlutade när det kommer till digital marknadsföring (affiliateprogram, snygga filmer etc) kan dra nytta av Amazon. Det är absolut så att Amazon tar en del för sin del i transaktionerna, men i jämförelse med vad det skulle kosta i form av tid och pengar att gå in i olika länder så är det förmodligen, i de flesta fall, en ganska bra affär för många. De som kan vara förlorare är distributörer och andra som agerar mellanhänder utan att tillföra så mycket värde. Det är nog få som ser sig själv som en part som inte tillför så mycket värde, men eventuellt kommer det att vara en del som får ett tufft uppvaknande. 

Jag tror även att företag som Fenix Outdoor kan komma att få det tufft framöver, i alla fall i vissa segment. Fenix brukar ses som en vinnare i dessa tider där uteliv är trendigt och stormkök är årets julklapp, men trender ändras och förutom att trender ändras så tror jag att det finns en risk att spelplanen ändras till bolagets nackdel. Idag skulle jag t ex gissa att de många sovsäckar som säljs i Sverige är av märkena Haglöfs, Fjällräven, Everest (Stadiums private label) och några till. Det finns väldigt många bra sovsäcksmärken som är relativt ovanliga i Sverige och jag gissar att det kan komma att ändras med Amazon och en armé av Youtubers med affiliatelänkar. Marknader som varit relativt stängda kommer alltså att öppnas upp och det kan komma att stöka till det för en del bolag. Nu är inte bara Fenix Outdoor Naturcompaniet utan väldigt mycket mer, framförallt supervarumärket Fjällräven. Det kan alltså vara så att Amazon faktiskt verkar till Fenix fördel, men jag är inte så säker. Faktum är att jag inte kan Fenix Outdoor alls bra, dock så tyckte jag att det kunde fungera som ett bra exempel.

Kommentera gärna om ni tycker att jag är fel på det. Varken Amazon eller Fenix Outdoor är bolag som jag kan eller följer.

02 december 2020

Camurus: Bakslag i USA

Idag så kom det negativa nyheter från Camurus. Det pågår ett skiljedomsförfarande mellan Camurus och Braeburn, som är Camurus partner i USA. Jag, och förmodligen många andra, trodde nog att det skulle kunna komma positiva nyheter kring den amerikanska marknaden, eller kanske rättare sagt klargöranden. Det är nämligen idag oklart vad som riktigt gäller, i alla fall som jag ser det. Camurus verkar vilja bryta med Braeburn eftersom man menar att Braeburn inte uppfyllt sina åtaganden. Braeburn är sannolikt av en annan uppfattning.

Det som kommunicerades idag och som fick kursen att sjunka med 10% cirka är att Braeburn fått en anmärkning av FDA angående kvalitetsbrister i produktionen. Det villkorade godkännandet som utfärdades 2018 som sa att Brixadi  (Buvidal i Europa) var OK från medicinsk synvinkel men som inte fick säljas eftersom det finns en konkurrerande produkt med exklusivitet fram till 1 december 2020, dvs igår. Efter dagens meddelande så är det alltså klart att "senast 1 december 2020" inte gäller på grund av att man inte har fått rätt på produktionen. Att en lansering i USA dröjer är inte bra. För varje dag som går så stärker konkurrenter sin marknadsposition på den viktiga amerikanska marknaden. Att man inte får rätt på situationen med Braeburn är inte förtroendeingivande och att man faller på att produktionen inte uppfyller kvalitetskraven är heller inte förtroendeingivande. (Även om det är Braeburn som har klantat sig vad gäller produktionen så drabbar det Camurus likväl)

En ytterligare sak som inte känns bra är att meddelandet om brister i produktionen kommer samma dag som produkten borde börjat säljas i USA. Det kanske är så att FDA har dröjt ända in i det sista med att meddela att det finns brister, men med tanke på att det har funnits gott om tid att få rätt på produktionen så känns det hela skumt. Är detta en del i den tvist som finns mellan Braeburn och Camurus? Kan det vara så att Braeburn gör vad man kan för att skjuta upp en eventuell lansering i USA?

Jag vet verkligen inte och jag har väldigt dålig koll på läkemedelsindustrin generellt, men mina tankar går i alla fall enligt ovan. Kanske är detta en mindre sak i sammanhanget som Tiberg säger i ett uttalande tidigare idag, men det går inte att säga annat än att det sänker förtroendet. Jag tror att de kommer att lösa sig och jag tror att det trots allt är en mindre sak i sammanhanget. Förhoppningsvis så kommer man snart fram till en lösning med Braeburn och om det händer så tror jag att det kommer att vara positivt. På samma sätt kommer det att vara positivt när väl den amerikanska marknaden öppnar sig för Camrus och Brixadi.

Även om jag sitter på ganska mycket aktier i bolaget (efter att de har gått upp en hel del sedan jag köpt) så kommer jag sannolikt att ligga kvar för jag tror att de underliggande trenderna talar till bolagets fördel. Vad gäller värderingen så tycker jag att det är väldigt svårt att avgöra.