10 november 2022

Dedicare, Careium: Sålt och ökat

För någon  dag sedan så lämnade jag Dedicare. Det har varit en bra resa, men nu tycker jag att mycket är inprisat. Q3-rapporten var bra, men jag får intrycket att de flesta stjärnorna just nu står helt rätt för bolaget och att det är många som tror på förvärvet i Storbritannien. Det är inte alls omöjligt att det blir en väldigt fin resa framöver. Jag hoppas det, dock så tycker jag att fallhöjden ser något mer besvärlig ut. Det går inte att komma ifrån att det handlar om konsultverksamhet och det går inte att komma ifrån att det finns en övre gräns för vilka marginaler som kommer att accepteras av landsting och andra köpare. Jag köper tanken att ett större företag kan slå ut over head-kostnader på fler personer, men jag tror eventuellt att man är lite för optimistisk i sina antaganden, eventuellt. Det var inte ett helt enkelt beslut, men med en kurs strax under 120 SEK så tycker jag att uppsidan känns begränsad. Det är möjligt att jag hoppar på vid senare tillfälle igen. Tack till Kvalitetsaktiepodden som fick mig att få upp ögonen för investeringstillfället.

Att jag sålde mina Dedicare-aktier handlade inte bara om att jag tyckte att det kunde vara en idé att lämna utan även om att jag tycker att det ser intressant ut med Careium. Jag fyllde på härom dagen för runt 8 SEK. Börsvärdet ligger runt 200 MSEK och man har ungefär lika mycket i skuld. Man har cirka 400 000 abonnenter (eller anslutningar som man kallar det) och på rullande tolv månader så ligger omsättningen på knappt 600 MSEK. Det har sannolikt tagits en hel del kostnader för att komma tillrätta med verksamheten i UK. Man har förlorat en del kontrakt. Det står också att man har avslutat olönsamma avtal. Jag gissar att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Man har även minskat personalstyrkan, vilket sannolikt också drivit upp kostnaderna. Överlag så ser inte nyckeltalen helt bra ut, men jag tycker att det finns anledning att tro att man kommer att få ordning på torpet. Det handlar till syvende och sist inte om att lösa problem som aldrig tidigare påträffats. Det handlar om att se över verksamheten så att man har kostnader och intäkter i balans. Det är säkert en del som kunde ha gjorts annorlunda, och det är säkert så att det kommer att ta några ytterligare kvartal innan man är helt tillbaka på banan, men jag tycker att det finns tillräckligt med indikationer för att öka. Det kan vara fel, men det är jag beredd på. Det står också i rapporten att man brutit en av sina covenanter, men att man fått en waiver. Jag ska inte försöka mig på en tolkning och den som vill få en bättre bild bör läsa i rapporten. Det oroar dock inte mig jättemycket och jag tror faktiskt att man ska klara sig utan nyemission. Det finns absolut en risk, men det kan jag leva med. För den intresserade så nämns faktiskt Careium kort i senaste avsnittet av Börspodden.

När jag tittar på Careium så tror jag att aktien skulle kunna leta sig upp mot intervallet 12-15 SEK. Det känns inte otänkbart med en vinst runt 1 SEK per aktie. I nuläget är min riktkurs 12 SEK och jag tror att man kan komma att nå den under det kommande året, dvs i slutet av 2023. Det är möjligt att det är för positivt och det är möjligt att det blir fortsatta problem i UK och nyemission. Framtiden kommer att visa. Det ska bli intressant att följa. Jag ska läsa på mer den närmsta tiden och jag kommer att läsa Q4-rapporten kritiskt. Om jag inte tycker att saker och ting rör sig i rätt riktning så kommer jag sannolikt att lämna. Tyvärr har jag ibland hållit fast vid idéer för hårt, vilket kan bli dyrt. Det gäller att våga utmana sig själv och sina antaganden.

Inga kommentarer: