07 december 2022

XXL: Ökade

Jag har läst på lite om Freddy Sobin och jag har även räknat på skuld, kassa, kassaflöde börsvärde mm och sammanlagt så kom jag fram till att det kanske ändå skulle kunna vara en idé att gå in med mer pengar i XXL. Och från tanke till handling gick det fort. Det är riskfyllt och min exponering är nu ganska stor mot XXL.

Det ska bli väldigt intressant att se rapporten den 8 februari. Jag tycker att det är hyggligt goda förutsättningar för att lagret ska kunna betas av och jag tror att en effekt av det kommer att vara att den finansiella ställningen förbättras. Det i sin tur kommer sannolikt att få en del att se annorlunda på bolaget. Det kommer eventuellt inte att vara särskilt höga marginaler under Q4, men jag tror att det minskade lagret kommer att väga upp detta. Det finns egentligen inga riktigt bra indikatorer för att det ska bli som jag tror (och det avspeglas i kursen), men om jag skall lyfta upp något så tror jag att rädslan för högre elpriser och högre räntekostnader eventuellt minskat hos konsumenter (om det är motiverat eller inte kan diskuteras) och jag tror även att det har handlats både vinterkläder för att hantera kylan och sannolikt även en del Black Week-fynd. 

Det är stor risk och risken för att det kommer en nyemission kan på inget sätt uteslutas.

Inga kommentarer: