26 december 2022

XXL: Riktad nyemission och kanske en vändpunkt

Precis innan julhelgen så kom det information om att XXL tagit in nya pengar genom en riktad nyemission. Sannolikt har diskussionen kring denna riktade nyemission pågått en tid och det är vad jag kan se befintliga ägare som tecknar, vilket i sin tur kommer att leda till att ägandet blir mer koncentrerat i bolaget. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, men inte heller nödvändigtvis positivt.

Förutom att man aviserade om den riktade nyemissionen på 500 MNOK, som kommer att få till effekt att det aktieantalet ökar med 135 miljoner aktier, dvs från dagens cirka 250 miljoner aktier till cirka 385 miljoner, så aviserades det att befintliga ägare även ska få teckna fler aktier förutsatt att ett antal villkor uppfylls, bl a ska inte kursen falla under teckningskursen på 3,70 SEK.  Om jag förstått rätt så gäller erbjudandet de ägare som inte var med i den riktade om ca 27 miljoner aktier, vilket - om jag förstått saken rätt - gör att antalet aktier utökas ytterligare till cirka 410 miljoner aktier. Nedan har jag klippt in en del pressreleaser från bolaget kopplade till de olika erbjudandena.

I samband med att man aviserade om nyemissionen och möjligheten för befintliga aktieägare att teckna aktier så gjordes en vinstvarning, eller trading update. Enligt denna så kommer Q4-omsättningen att hamna på 2.3 - 2.4 BNOK och EBITDA landar på 50-100 MNOK, dock före nedskrivningar av lagret eller kostnader kopplade till nedläggningen av den österrikiska verksamheten, som man också aviserade att man ska lägga ner.

Om man kombinerar informationen från trading uppdateringen med Q3-informationen, se nedan, så kommer sannolikt 2022 att landa på 8.8 BNOK och vinsten EBITDA runt 500 MNOK, vilket ska jämföras med 10 BNOK och EBTIDA på ca 1300 MNOK för 2021. Det är ingen bra utveckling, men som jag har skrivit många gånger tidigare så finns det en del förmildrande omständigheter. En sak som jag dock känner mig bekymrad över är att det verkar som att XXL tappar marknadsandelar, åtminstone i Norge. Det handlar alltså inte bara om en generell nedgång triggad av konsumenter som dels handlade på sig en massa under covidåren, dels just nu oroar sig över boräntor och elpriser. Det kan dock vända och det verkar som att det finns en plan.

När jag läste om den riktade nyemissionen så blev jag faktiskt glad. Det gjorde initialt att kursen åkte ner, vilket innebar att jag kunde ha köpt billigare än vad jag gjorde för ett tag sedan, men om man lyfter blicken något så innebär detta att diskussionen om en eventuell nyemission är till ända. Det kommer med andra ord inte längre ligga en vår filt över bolaget kring den finansiella ställningen. Detta är nu, som jag ser det, utrett och de stora ägarna går in med mer pengar. Mindre ägare, som inte får vara med i den riktade nyemissionen, får vara med och teckna i denna mindre nyemission.

Det är dock en del märkliga saker som har ägt rum. En praktisk sak är att möjligheten att vara med i småägarnyemissionen annonserades den 21 december och för att få vara med och teckna aktier så skulle man äga aktier den 21 december, dvs samma dag. Det handlar också om "non-tradeable subscription rights", dvs teckningsrätter som inte går att sälja (om jag förstår saken rätt). Det är nog första gången för min del som jag råkar ut för teckningsrätter som inte går att handla med. Det hela känns något märkligt, men det är inte det största problemet.

Det som gör att man börjar fundera kring hur saker och ting egentligen har skett är att det är en del händelser som har utfallit på ett sätt som nu till slut landar i att de större ägarna köper aktier för 3.70 NOK. I maj annonserades det att Pål Wibe lämnade sin VD-post efter att han och styrelsen inte längre hade samsyn. I juni delades det ut 0.60 NOK per aktie. Under hösten har det varit väldigt tyst från företaget. För någon vecka sedan blev det annonserat att Freddy Sobin tar över som VD och tillträder i maj 2023. Precis innan jul blir det klart att det blir en riktad nyemission där de större ägarna är med och tecknar. Mindre ägare får vara med, men det blir med teckningsrätter som det inte går att handla med och ex-dag är samma dag som pressreleasen.

Det är på många sätt märkligt att ett bolag som XXL skall behöva hamna i en situation så att man måste ta in pengar via en riktad nyemission. Det är ett bolag som säljer sportartiklar, dvs en ganska förutsägbar verksamhet jämfört med många andra verksamheter, och man har på ganska kort tid byggt upp en skuld som tvingar en till att ta in mer pengar. Det är lätt att bli konspiratorisk och eventuellt så har händelseutvecklingen inte varit helt illa för storägarna sett i ett större perspektiv. Eventuellt så är händelseutvecklingen inte helt slumpartad. John i Börspodden nämnde XXL i det senaste avsnittet för den som är intresserad.

Att det blir lite smolk i bägaren när storägare går in och "räddar" ett bolag som behöver tillskott är inte ovanligt. Det finns egentligen, som jag ser det, två sätt att reagera på den informationen som har kommit ut. Antingen så blir man arg och tycker att det hela inte känns bra. Det bästa i ett sådant läge är sannolikt att sälja och gå vidare. Om man däremot kan acceptera saker för vad de är och tänka att det kanske kan öppnas upp möjligheter så kanske den senaste tidens utvecklingen kan utgöra en vändpunkt, eventuellt. Jag tror nämligen inte att det pumpas in nya pengar om det inte har gjorts en ordentlig analys. Det kan också ha varit så att man har sett vart det hela har barkat och inte känt sig jättestressade, vilket har spätt på nedgången, eventuellt. Om det har varit så får vi sannolikt inte veta och om det nu är så borde man ha kunnat se det och väntat till det kom information. Det tar jag med mig.

Teckningsrätterna kommer att ha lösen i mars om villkoren uppfylls och paketet klubbas igenom. Det innebär, tror jag, att det finns en del som tyder på att kursen inte kommer att sticka upp särskilt mycket. Det skulle kunna vara intressant att se om det kommer statistik som tyder på att konsumenterna syn förändras. Att fler ser positivt på framtiden i kombination med att barnen växer ur sina fotbollsskor, mm kan komma att bli en trigger.

Det man inte ska glömma när man pratar om nyemissionen är att förutom att det sker en utspädning så minskar skuldsättningen, vilket gör att "enterprise value" (EV), (bolagsvärde på svenska?) påverkas på mer än ett sätt. 

Jag har inte fullt ut bestämt hur jag kommer att agera på de förändrade förutsättningarna. I grunden så tror jag att det som har skett är positivt. Skuldsättningen och risken för en eventuell nyemission kommer inte att dra ner kursen. Storägarna har valt att skjuta till pengar och därmed är en del risker mindre. Det kommer att komma en ny VD i maj som kommer att förändra saker. Nuvarande koncept verkar inte fungera och även om det inte finns några garantier på att bolaget kommer att ta marknadsandelar igen så ligger i alla fall en kursändring i korten, tror jag. 

Eftersom antalet aktier ökar och även att jag är lite mer oroad över framtiden så har jag kommit fram till att en riktkurs på 8 NOK är mer rimlig än 10 NOK som var min hypotes sedan tidigare. Det känns inte osannolikt att kursen kommer att ligga runt nuvarande nivåer, runt 4 NOK, de kommande nivåerna med tanke på den kommande nyemissionen.

Jag har inte fullt ut bestämt hur jag kommer att göra. Om kursen kommer att leta sig ner till 3.70 NOK så är det inte omöjligt att jag fyller på med fler aktier, men sannolikt kommer jag att ligga kvar med de aktier som jag har och använda de teckningsrätter som jag får. Andra aktier som jag tittar på är Careium, Tobii,  Alfa Laval och Inwido. Även Episurf tycker jag känns lite intressant efter de positiva FDA-nyheterna.
https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=14BA55F8C24C1DE2

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=3E8CD38F5302261B

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=F5C80B87B3EC8BD0

https://www.di.se/ditv/borskoll/xxls-tf-vd-det-har-varit-mer-utmanande-an-vi-trodde-i-q3/


19 december 2022

Fenix Outdoor: Intressant, men jag avvaktar

Ett bolag som jag har tittat på ett tag, men som jag länge tyckt varit för dyrt är Fenix Outdoor. Starka varumärken är ofta ganska intressant och Fenix sitter framförallt på ett riktigt starkt varumärke - Fjällräven. Det är inte det enda varumärket som man har i portföljen, men det är det starkaste. Utöver de egna varumärkena så har man även sina egna Naturkompaniet-butiker. Det är en ganska intressant kombination som jag ser det, men det kommer med en ganska hög prislapp trots allt tycker jag. Man kan så klart ha olika åsikt om det hela, men jag tycker att Fenix Outdoor tyvärr inte känns fullt så intressant ändå och jag tror därför inte att jag kommer att köpa.

En anledning till att jag inte kommer att köpa är att jag tycker att det finns en moderisk som inte går att bortse ifrån. Idag är Fjällräven ett populärt varumärke som många kundgrupper gillar och är beredda att betala ganska mycket för. Det är bra kvalitetsprodukter, men det är även en fråga om mode enligt mitt sätt att se på saken. Det är inte säkert att Fjällräven alltid kommer att ses som ett intressant märke och då kommer det att kunna slå ganska hårt försäjningen.

En ytterligare anledning att jag är tveksam är en eventuell kommande recession. Om konsumenter får mindre pengar att röra sig med så kommer det sannolikt att slå mot de flesta bolag som säljer till konsumenter. Fenix är inget undantag tror jag, och eftersom man ligger högt prismässigt så kan det vara en typ av vara som drabbas relativt hårt, eventuellt. Det kanske inte blir så, men jag tycker inte att det känns osannolikt.

En tredje anledning som gör att jag inte trycker på köpknappen är att Fenix kanske inte är en vinnare om allt mer handel rör sig mot nätet. Naturkompaniet har ehandel och Fenix produkter, som t ex Fjällräven-produkterna, säljs via många duktiga e-handlare, men Fenix produkter gör sig sannolikt bäst i en miljö där man kan se och ta på produkterna. Om inte det vore fallet verkar det något bakvänt att Fenix har sina egna fysiska butiker. Förutom att produkterna inte kommer fram på lika bra sätt via nätet som via fysiska butiker så finns det även en risk att nya produkter vinner mark. Revolution Race har nog inte tagit så mycket marknadsandelar från Fjällräven, men jag tror nog att i alla fall några kunder valt Revolution Race istället för Fjällräven. Även om det inte har förlorats någon alls marknadsandel från Fenix så har någon förlorat marknadsandelar till Revolution Race. Jag tycker att man kan se Revolution Race som en påminnelse på att det kan komma fram nya aktörer ganska fort och jag tror att vi kommer att vi har ändrat våra köpmönster de senaste åren och att vi kommer att ändra våra köpmönster ytterligare under de kommande åren. Det är inte säkert att Fenix kommer att vara vinnare i en sådan föränderlig miljö....eller så blir man det.

Sammanfattningsvis, jag gillar bolaget och jag använder produkterna. Tyvärr tycker jag att det finns en del orosmoln och jag tycker att det finns annat som känns mer prisvärt. Av den anledningen så kommer jag att avstå, i alla fall som det känns nu. Vi får se om det var ett riktigt beslut.  

12 december 2022

Hushållens ekonomi under Q3

Jag har köpt aktier i en hel del bolag som är beroende av att privatkonsumtionen håller i sig i Sverige och övriga Norden. Det ser lite olika ut och jag har tyvärr ganska dålig koll på hur situationen ser ut i Norge, Danmark och Finland, men jag tycker mig ha OK koll på Sverige (eller i alla fall inte fullt lika dålig). Det finns naturligtvis många som har betydligt bättre koll än vad jag har, t ex alla som arbetar professionellt med att följa frågor som dessa, men jag tycker att det är intressant och jag tycker att det till viss del florerar en del "sanningar" i media som man faktiskt kan ifrågasätta.

Det mesta i ett samhälle blir bättre med tiden. Sjukvården idag är betydligt bättre än för 20 år sedan även om det finns brister idag. En stor anledning till att det är bättre idag än för 20 år sedan är att man idag har tekniska hjälpmedel som man inte hade för 20 år sedan. Om man läser dagens skörd av Twitter-inlägg eller veckans senaste nyhetsartiklar så får man lätt intryck av att sjukvården knappast har utvecklats åt rätt håll. Jag säger inte att de som kritiserar vården inte har en poäng (för det kan det säkert finnas), men många stora förändringar som har skett över lång tid presenteras inte i social media eller i tidningsartiklarna. Att t ex överlevnadsgraden för en viss cancerform förbättrats en eller två procent under ett år är ingen större nyhet, men om det har varit fallet tjugo år i rad så är förbättringen markant. Min poäng är att förändringar som sker över många år är lätta att missa.

När det kommer till bostadspriser så tycker jag att media just nu är förhållandevis kortsiktig och istället för att ta ett långsiktigt perspektiv på saken så väljer man det kortsiktiga. Det är naturligtvis mer slagkraftigt att prata om att räntekostnaderna kommer att öka med t ex 50% (eller vad det nu kan vara) än att prata om hur räntan står sig mot historiska räntor. Nyhetsrapporteringen är med andra ord på många sätt sensationsdriven och även om det tyvärr kommer att finnas många som kommer att hamna i ett tufft ekonomiskt läge och kanske kommer att behöva sälja sitt boende med förlust så kommer den stora massan att kunna hantera ett ränteläge runt 4-5%, tror jag. 

Om man tittar på SCB:s Sparbarometer för Q3 (länk nedan) så hittar man bland annat nedanstående figur:

Under juli till september så nettolånade svenska hushåll 33 miljarder. Det är mycket pengar så klart, men sett i ljuset av vad nyupplåningen förhållandevis låg. Även om kriget varit igång ett tag och även om det var klart under tredje kvartalet att energipriser och räntor var på väg uppåt så var det säkert så att en del affärer som slutfördes under Q3 hade börjat ett tag tidigare. Annorlunda, det finns säkert en tröghet i systemet. Om man tittar bakåt för att se när det lånades ut på samma nivåer så får man faktiskt gå tillbaka nästan tio år, eller närmare bestämt första kvartalet 2014. Det ska bli intressant att se om det t o m kan bli så att en del väljer att amortera under detta kvartal, dvs fjärde kvartalet. Det borde kunna få ner nettolånandet en del. Min gissning är att nettolånandet kommer att vara lågt även i nästa rapport.

När det kommer till belåning så har alltså de förmaningar och det ändrade ränteläget fått effekt. Den samlade summan som har lånats ökar trots allt. Det verkar dock som att många (eller kanske bara några väldigt mycket) bygger upp en buffert för tuffare tider. I SCB:s rapport så kan man hitta följande figur: 


Under förra kvartalet så sparades 106 miljarder. Skulderna ökade med 30 miljarder, vilket ger ett nettosparande på 76 miljarder. Av någon anledning så är skulderna i detta sammanhang 30 miljarder och inte 33 miljarder som det är i figuren ovan. Det finns säkert en bra förklaring, men tyvärr ingen jag känner till. För helhetsbilden spelar det dock mindre roll.

Det är faktiskt anmärkningsvärt stort nettosparande. I diagrammet ovan så kan vi se att även om man går tillbaka till 1996 så ligger vi en bra bit högre. Om man läser i rapporten så nämns det att det är ett rekord för ett tredje kvartal. Tyvärr så visar bara diagrammet tredje kvartal, vilket inte ger en fullständig bild. Det står dock i rapporten att sparandet under de tre kvartalen under 2022 var på hela 357 miljarder. Det är mycket och det är helt tydligt att det sparas ordentligt.

Samtidigt som det målas upp nattsvarta rubriker i tidningar och i social media så har alltså sparandet varit på rekordnivåer under de senaste kvartalen. Om man som jag är intresserad av hur det går för XXL, Byggmax och andra retail-bolag så står det alltså tämligen klart som jag ser det att många har valt att spara istället för att konsumera. Det handlar kanske inte om att pengarna inte finns utan om att man har tagit det säkra före det osäkra, vilket sannolikt är klokt. 

Det finns en de som tyder på att sparandet inte är jämnt fördelat mellan de som har mycket och de som har lite. Det finns andra rapporter som visar att det är stora skillnader, men en indikation på att det är olika tycker jag man kan se i att det säljs fonder, men köps aktier. Det skulle kunna vara så att fler väljer att direktäga aktier istället för att äga fonder, men jag gissar att det i de flesta fall inte är samma person som säljer fonder och köper aktier. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Även om vi inte vet hur fördelningen ser ut kring sparandet så har svenskarna som helhet sparat under året, men än så länge så har sannolikt inte de värsta elräkningarna skickats ut och de värsta bolånechockerna har sannolikt (tyvärr) heller inte ägt rum. Det kommer att bli en tillvänjningsperiod och sannolikt så kommer det att bli tufft.  

Om man tittar SEB:s Sparbarometer för Q3 (se länk nedan) så hittar man en del information som också finns i SCB-rapporten, men även en del annat intressant. Det finns till exempel en bild som visar hur hushållens förmögenhet är fördelad per tillgångsslag, se nedan:


Det blir väldigt tydligt när man tittar på ett diagram som det ovan att fastigheter är verkligen merparten av hushållens förmögenhet. Det man inte ska glömma är att en hel del av fastighetsvärdena dessutom är oskattade, vilket för övrigt även stämmer vad gäller tjänstepension, som är större än direktägda aktier. Skulderna däremot, som ligger runt 5200 miljarder, vilket visas mer i detalj i rapporten, kommer att behöva betalas med skattade pengar och det spelar roll. Jämförelsen blir med andra ord inte riktigt korrekt som jag ser det. Man skulle kanske kunna säga att det finns fler faktorer som man måste ta i beaktande och det stämmer säkert.

En annan intressant sak som visas i SEB:s rapport är hur nysparandet fördelas. Det pumpas in pengar i premiepensioner och tjänstepensioner, vilket egentligen inte görs som en effekt av ett medvetet val utan snarare som en effekt av överenskommelser inom ramen för anställningsavtal. Posterna säger på så sätt inte så mycket om hur personer i Sverige väljer att använda sina pengar som inte används till konsumtion. De säger däremot en del om hur mycket pengar som varje kvartal avsätts till pensionssparande, och även hur mycket som avsätts till pensionssparande jämfört med t ex inflöde i kategorin direktägda aktier.

Om man ska komma komma ihåg att jämförelsen tillgångar mot skulder inte är en helt okomplicerad och rak p g a skatteeffekter så ska man när det kommer till nysparandet komma ihåg att en stor del av detta faktiskt är bundet under många år framöver. Annorlunda, om man tänker att det trots allt finns en del nysparande så är det en ganska liten del av detta som snabbt skulle kunna användas för att minska ner skulden.

Det finns säkert mycket mer och kanske bättre slutsatser som man kan dra av rapporterna och jag rekommenderar verkligen att läsa igenom dem. Överlag så tror jag att det är mer givande att läsa denna typ av rapporter än mycket annat som finns i flödet.

Länkar:  

https://sebgroup.com/siteassets/cision/documents/2022/20221201-historisk-inbromsning-av-hushallens-skulder-sv-0-3192200.pdf

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/sparbarometern/pong/statistiknyhet/sparbarometern-3e-kvartalet-2022/


07 december 2022

XXL: Ökade

Jag har läst på lite om Freddy Sobin och jag har även räknat på skuld, kassa, kassaflöde börsvärde mm och sammanlagt så kom jag fram till att det kanske ändå skulle kunna vara en idé att gå in med mer pengar i XXL. Och från tanke till handling gick det fort. Det är riskfyllt och min exponering är nu ganska stor mot XXL.

Det ska bli väldigt intressant att se rapporten den 8 februari. Jag tycker att det är hyggligt goda förutsättningar för att lagret ska kunna betas av och jag tror att en effekt av det kommer att vara att den finansiella ställningen förbättras. Det i sin tur kommer sannolikt att få en del att se annorlunda på bolaget. Det kommer eventuellt inte att vara särskilt höga marginaler under Q4, men jag tror att det minskade lagret kommer att väga upp detta. Det finns egentligen inga riktigt bra indikatorer för att det ska bli som jag tror (och det avspeglas i kursen), men om jag skall lyfta upp något så tror jag att rädslan för högre elpriser och högre räntekostnader eventuellt minskat hos konsumenter (om det är motiverat eller inte kan diskuteras) och jag tror även att det har handlats både vinterkläder för att hantera kylan och sannolikt även en del Black Week-fynd. 

Det är stor risk och risken för att det kommer en nyemission kan på inget sätt uteslutas.

03 december 2022

Scandic Hotels: RevPAR för november

När det kommer till Scandic Hotels och även Pandox så levererades RevPAR-siffror för november alldeles nyligen. Det ser fortsatt bra ut och det är mycket som tyder på att Q4 kommer att bli ett helt OK kvartal för hotellnäringen. 

Sannolikt är det mestadels affärsresenärer under november så det är sannolikt svårt att säga så mycket om den dalande efterfrågan från konsumenterna, men eventuellt kanske det kommer att synas i december-siffrorna. Överlag så tycker jag att siffrorna ser bra ut. 

Careium: Ny VD - Christian Wahlén

Nyligen så meddelades att Christian Wahlén blir ny VD på Careium. Maria Khorsand som nyligen tillträdde som interims-VD kommer med andra ord inom någon månad lämna för att ge plats åt Christian. Christian sitter sedan tidigare i år i styrelsen för Careium och han är på så sätt inte en helt ny bekantskap för bolaget. Det bådar gott tycker jag. Risken att det blir en felrekrytering känns därmed lägre än i många andra fall.

Om jag förstår saken rätt så har Christian en bakgrund som psykolog, men har de senaste åren haft olika ledningsbefattningar. Närmast kommer han från en tjänst på Kry. Han verkar ha jobbat en hel del med att ta fram olika former av digitala vårdtjänster, vilket sannolikt kommer att bli en tillgång framöver. Det han kanske inte har så stor erfarenhet av är att skapa ordning efter större förvärv som inte riktigt gått som tänkt, vilket just nu är situationen i Careium. Någonting måste ha gått snett när man förvärvade verksamheten i Storbritannien och det hela känns ganska märkligt. Att det ibland blir fel vid förvärv händer, men det blir inte desto mindre kännbart. Överlag så tycker jag att det verkar vara en bra rekrytering och det skall bli intressant att se vilket avtryck han gör.

Precis som med XXL så tycker jag att bara det faktum att man har utnämnt en ny VD är i sig en positiv sak. Att det inte finns en permanent VD på plats leder i de flesta fall, enligt min erfarenhet, att många processer hamnar i ett vänteläge. Jag tror att man allt eftersom förstår hur tankarna har gått. Sannolikt kommer man under nästa kapitalmarknadsdag eller investerarpresentation bättre förstå hur tankarna går kring framtiden.

Det har varit en hel del insiderköp i Careium och jag förväntar mig att Christian inom kort köper på sig en hel del aktier. Enligt vad jag kan se från hemsidan så äger han i nuläget runt 2500 aktier, dvs aktier för 20-25 kSEK. Eventuellt kommer han att vänta till efter Q4-rapporten har presenterats, vilket nästan kommer att sammanfalla med att han tillträder, eller så passar han på att handla nu innan det blir en tyst period inför Q4-rapporten. Det ska bli intressant att se hur han agerar i denna fråga. Jag hoppas att han köper på sig aktier så snart som möjligt. Det hade känts bra.

Överlag så är jag positiv till Careium. Framförallt så tycker jag att nedsidan känns begränsad. Jag förstår det som att man skalar bort det som inte fungerar i den brittiska verksamheten. Om jag förstår saken rätt så har man sagt upp en del kundsamarbeten av just denna anledning. När väl denna storstädning är klar så bör situationen vara annorlunda och det bör få till effekt att vinsten går upp. Rätt eller fel, det är för tidigt att säga, men jag tycker att oddsen känns attraktiva. Förhoppningsvis kan det visa sig redan i nästa kvartalsrapport. Om kursen skulle hoppa upp till 12 SEK eller mer så kanske jag lämnar faktiskt.

De senaste dagarna så har aktien tickat upp från runt 8 SEK till runt 9 SEK. Det kan verka vara en mindre uppgång och det är det om man köpt runt 25-30 SEK, men om man gått in runt 8 SEK så är det en uppgång på över 10% (fantastiskt med relativa jämförelser ;)). Jag tror nog att jag kommer att fortsätta att trycka in pengar i Careium trots den senaste tidens uppgång. Vi får se lite hur det blir, men just nu är det min plan. Om kursen skulle hoppa upp till 12 SEK eller mer så kommer jag eventuellt, som jag skrev ovan, lämna. Sannolikt kommer jag inte att köpa högre än 10 SEK, i alla fall inte innan Q4-rapporten. Nedan finns en kursgraf lånad från Avanza: Det som oroar mig lite med Careium är att det ska komma någonting som snabbt gör trygghetslarm överflödiga. Det är kanske att dra det för långt, men skulle en 80-åring som har en Apple Watch och en iPhone behöva ha ett ytterligare system? På samma sätt, en äldre person som har ett hemlarm med en massa kameror, skulle han eller hon behöva ett trygghetslarm eller skulle det kanske vara en bättre idé att använda en mjukvara som kan identifiera en person som ligger på marknaden? Det är möjligt att jag tänker för mycket och det är möjligt att man snarare ska se det som att man säljer en tjänst och att det kan vara intressant även om det kommer att finnas (eller t o m redan finns) olika former av DIY-lösningar. Jag är inte helt övertygad om att bolaget på alla sätt har framtiden för sig och när jag läser om den nye VD:ns bakgrund så kan jag inte låta bli att fundera på om man kanske vill bredda sig så att man inte bara är exponerade mot trygghetslarm. Det är spekulationer från min sida och inget annat, men jag är likväl lite tveksam till hela konceptet med trygghetslarm. Det som får mig att tro att det ändå finns en marknad är att de flesta kommuner mm vill ha tjänsten, inte hårdvaran, och om man köper en tjänst så innebär det (förhoppningsvis) att man t ex kan säkerställa att batterierna inte laddat ur.

För att sammanfatta, på många sätt tycker jag att Careium är ett intressant case och jag tycker att det har gått ner lite väl mycket, men det är inte utan tvivel som jag äger aktier. Eventuellt kommer jag att köpa på mig ännu fler aktier, men sannolikt inte över 9-10 SEK, och om kursen sticker upp till 12 SEK utan att det kommit någonting som ändrar i sak så är det relativt sannolikt att jag säljer.   

Bokrecension: Atomic Habits

Nyligen så lyssnade jag färdigt på boken Atomic Habits på Audible.com, Amazons ljudbokstjänst. Det är en bok som jag tycker passar ganska bra att lyssna på och om man t ex pendlar till jobbet med buss eller i bil. Det är säkert en bok som funkar bra att läsa på vanligt sätt också, men det har jag inte testat. Generellt tycker jag att vissa böcker inte riktigt passar som ljudböcker och det har hänt att jag har slutat lyssna för att jag tycker att det blir svårt att följa. I vissa fall kanske det beror på att jag inte gillar boken, t ex för att den går alldeles för mycket ner på detaljer. Jag gillar att läsa om olika saker och ibland råkar jag få tag på någon tegelsten som går väldigt djupt in på något ämne som jag egentligen inte är superintresserad av. Till exempel har jag köpt på mig ganska mycket böcker om kinesisk historia och det är absolut intressant, men 1000 sidor eller drygt 40 timmars lyssning blir för mycket för mig. jag är helt enkelt inte tillräckligt intresserad. Åter till ämnet och för att sammanfatta, Atomic Habits tycker jag funkar ganska bra i ljudboksformat.  Boken Atomic Habits av James Clear är välkänd och det är många som gillar boken. Den dök upp som rekommenderade böcker i mitt flöde på lite olika sätt och jag har ganska länge haft den sparad som en bok som nog skulle kunna vara intressant. Det dröjde dock ett tag innan jag tog mig tid till att lyssna på den. Anledningen var att jag inte tyckte att den verkade superintressant och det var egentligen nu med facit i hand inte helt fel, men den var bättre än jag trodde. 

Den tar upp saker som man kanske känner igen från andra böcker som t ex Tim Ferriss "4-timmars arbetsvecka" eller "Nudging" av Richard Thaler. Jag tycker att boken var bra och jag rekommenderar alla som tycker att den verkar vara intressant att lyssna på den eller läsa den, men jag hade kanske hoppats på lite mer. För min del kommer den att hamna i kategorin av böcker som är intressanta inom området produktivitet, dock så kommer den inte med så mycket nytt, tycker jag. Om man inte har läst någonting alls inom området så tror jag att man kan tycka att boken är en riktig höjdare så det bör man hålla i åtanke. 

Om jag skulle sätta ett betyg på boken så landar det på 4 av 5. Även om jag är lite skeptisk och tycker att det inte är så mycket nytt i boken så tycker jag att den är intressant. Att den i mitt tycke inte kommer med någonting direkt nytt tycker drar ner betygen något, men å andra sidan så lovar inte boken att den skall leverera insikter som ingen någonsin tidigare har presenterat. Det är populärvetenskap. Om jag skulle rekommendera boken till någon så är det till någon som kanske inte tidigare har läst så mycket om personlig effektivitet/produktivitet. Att jag kan verka lite negativ så ska man verkligen se det i ljuset av att jag har läst några böcker inom området tidigare. Om man inte har läst så mycket inom området så tycker jag verkligen att man ska göra det. Det räcker med att man tar med sig några småsaker från boken, eller en liknande bok, så kan det ha väldigt stor inverkan.

01 december 2022

Inwido: Sålde mina aktier

Idag så sålde jag mina aktier i Inwido. Det var lite av ett överilat beslut, men inte helt och fullt ändå. När jag köpte så var jag lite tveksam, men tyckte att nyckeltalen var lockande och jag tyckte (och tycker till viss del fortfarande) att nyckeltalen var ganska intressanta även om det kommande året eller åren sannolikt kommer att bli tuffa. Jag är inte alls säker på att det var rätt beslut, och jag utesluter inte att jag köper tillbaka igen, men när det kom till kritan så ska det mycket till för att kursen skall lyfta om kvartal efter kvartal bjuder på minskande försäljning och vikande vinst.

Man skulle absolut kunna fråga sig varför jag inte minskar i något av mina större innehav istället, tex Byggmax. Det är ingen dum fråga på något sätt, men jag tycker att Byggmax är mer intressant, bl a eftersom en ganska stor del av skulden består av framtida leasingsavgifter. Om man följer IFRS 16 så ska det anses vara skuld så det är egentligen inte fel, dock så tycker jag att det blir något missvisande när man jämför ett bolag som Byggmax som har cirka 200 butiker, som man ofta har långa kontrakt på och som på så sätt leder till "leasingskulder", med bolag som inte har butiker.

Careium utvecklas ganska fint idag. Det är inte så mycket aktier som omsätts dock. Det är inte omöjligt att jag skickar in pengarna från Inwido-affären in i Careium. Vi får se.