28 november 2013

Etrion - vad betalar Buffett för en solcellspark modell större?

Det är som bekant för många som följer Etrion att Warren Buffett-bolaget Midamerican Energy, via dotterbolag, på allvar har gett sig in på solenergimarknaden. I januari köptes ett, vad jag förstår, påbörjat projekt om 579 MW upp från SolarPower för över 2 000 MUSD. Projektet beräknas vara igång under 2015. Länk: http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/midamerican-completes-1-billion-bond-offering-for-579-mw-california-projects_100011874/#axzz2lw44fQvl

Om man räknar på att Etrion idag har drygt 200 MW igång eller under utveckling så känns det enterprise value på 500 MUSD som Etrion ungefär har inte särskilt utmanande. Det skall dessutom tilläggas att jämföra vad Midamerican Energy betalade för projektet och enterprise value för Etrion är inte helt rättvist. Egentligen, som jag ser det, bör man lägga till det lån på 1 000 MUSD som Midamerican säkrat för projektet för att få projektet klart.

Dessutom så är mycket av det som kommer att produceras i Midamericans anlägggning kontrakterat på väldigt långa kontrakt, vilket naturligtvis spelar in på priset. I Etrions fall kommer ungefär 140 MW (anläggningarna i Chile) att säljas på den fria marknaden, vilket som jag ser det skapar en osäkerhet.

Det är alltid svårt att dra för stora slutsatser av sådana här jämförelser och jag skall villigt erkänna att jag inte är expert inom området, men jag tycker ändå att det är intressant att se vilka pengar som plöjs ner i projekt och jag skräms inte av Etrions värdering efter att jag har läst artikeln.

Kommentarer?

27 november 2013

Etrion - en analys på Redeye

En någorlunda ny analys av Etrion med teknisk analys-fokus:
http://www.redeye.se/aktiebloggen/etrion-corporation/etrion-i-fokus

Etrion - fortsatt snurrar det i mitt huvud

Jag måste säga att jag har kluvna känslor inför mitt aktieägande i Etrion. Min strategi för aktiehandel har de senaste åren varit att hitta aktier i bolag som har fungerande vinstdrivande verksamheter och som delar ut, dessutom gärna tillgångar som kan minska nedsidan (skog är ett sådant exempel) samt gärna att det finns triggers som kan få bolaget att värderas enligt andra premisser och därmed leda till ett kurslyft. Exempel på investeringar som har lyckats för min del enligt detta mönster är SCA som jag under många år ägde, samt Nokia som jag ägde under kortare tid, men där jag hoppades att någonting skulle hända som skulle omvärdera aktien. (I fallet Nokia så trodde jag främst på att NSN skulle särnoteras, och inte, som fallet blev, att mobilverksamheten såldes, men i vilket fall som helst så synliggjordes delarnas värde, vilket påverkade aktien positivt.)

I fallet med Etrion så tar jag betydligt mer risk än vad jag brukar. Bolaget håller idag på att bygga upp en verksamhet och det har förvisso pratats om utdelning 2015, men att ledningen pratar om utdelning i framtiden är i mina öron en helt annan sak än att kunna vila sig tillbaka på en lång och trogen utdelningshistorik, som t ex SCA. Det som kan ge lite trygghet är att man hittills har levererat som man lovat. Tekniken finns och är beprövad, solen lyser ungefär lika mycket varje år och att sätta upp panelerna när väl kontrakten är på plats kan inte vara någon större utmaning. På så sätt känner jag att risken i verksamheten, trots att den är under uppbyggnad, ändå är hanterbar.

Om allt går väl under uppbyggnaden av anläggningarna i Chile så kommer man troligen att vara kassaflödespositiva under 2015 och man räknar, som sagt, med att kunna ge utdelning. Ibland läser man att det hade varit bättre om man hade lättat på skuldbördan istället för att ge utdelning. Förmodligen väljer man det senare alternativet om man anser att man har lån som inte är så fördelaktiga eller om en starkare finansiell ställning skulle kunna gynna en i t ex upphandlingar. Det intressanta i detta sammanhang är som jag ser det att man räknar med att kunna ge utdelning vid en kapacitet på 200 MW. Eftersom det uttalade långsiktiga målet är mer än 200 MW och eftersom man kommer, förmodligen en bit in på nästa år, att presentera nya projekt så blir kalkylen för 2016 och framåt förmodligen än mer intressant ur aktieägarperspektiv när väl dessa ny projekt presenterats.

Etrion är dock högt värderat och jag kan förstå många av de som väljer att ta hem vinsten. Det är mycket som kan gå fel fortfarande. Det som tilltalar mig med bolaget är dock att man håller på att bygga upp en bra marknadsställning på en kommande marknad, tror jag iaf, och det kan vara mycket värt. Det finns naturligtvis andra aktörer på denna marknad, vilket är positivt som jag ser det för annars hade det varit lite svårare att motivera sektorn som en kommande marknad. Ett exempel är Berkshire Hathaway-kontrollerade Midamerican Solar som håller på att bygga en anläggning i USA på knappt 600 MW, inte illa. Lite intressant i sammanhanget är att Midamerican Solar gör detta i samarbete med SunPower. För VDn Marco Northland och en del andra i ledningen för Etrion är SunPower en tidigare arbetsgivare och jag gissar därför att det finns en hel del bra kontakter dem emellan. Jag har inte hittat någon referens, men jag gissar att Etrion anlitar SunPower precis som Midamerican Energy. För min del känns detta positivt. Att det görs ordentliga satsningar i USA kommer förmodligen att spilla över på resten av världen och ett företag som Etrion som kan visa upp ett fint track record gissar jag ligger bra till när det kommer till att förhandla fram kontrakt för mark att sätta upp anläggningarna. Att det sedan sitter en familj som storägare som har gjort borrhål på alla tillgängliga och otillgängliga platser i världen gör inte saken sämre. Det finns med andra möjligheter att måla upp en positiv bild över hur framtiden kan te sig. (Länkar: http://www.aboutsmallcap.com/2013/05/09/warren-buffetts-worlds-largest-solar-power-development-underway-near-la/http://www.etrion.com/management.php).

Att det finns många aktörer känns även viktigt eftersom infrastrukturen till många solsäkra platser är idag otillräcklig. Exempelvis hade det varit intressant med en kraftledning från Afrika till Europa, men för att sådana jätteprojekt skall bli av krävs det att man kan tänka sig att göra massiva satsningar i Afrika.

En liten intressant sak i närtid, närmare bestämt på måndag, är att aktien då kommer att vara med i indexet OMXSB. Jag skulle gärna läsa någon analys eller uppsats om hur aktiekurser påverkas när de tas med i ett index. Min magkänsla är att det måste vara positivt för en lågt omsatt aktie som Etrion. Min gissning är att aktien kommer att vara över 5 SEK innan året är slut och jag tror att det till stor del kommer att bero på att man är med i OMXSB. Om det dessutom skulle komma någon nyhet från bolaget om ytterligare projekt så kan det förändra saken naturligtvis, men det håller jag för ganska osannolikt eftersom man tidigare kommunicerat att det kan komma under början av nästa år. Det finns säkert de som tycker att det är spekulativt att räkna med en kursuppgång på grund av att aktien tas med i ett index. Det är möjligt att det är spekulativt (i synnerhet om man använder The Intelligent Investor-definitioner), men, allt annat lika, om flödet av pengar till aktien kommer att öka så bör det påverka kursen uppåt. Precis som jag har skrivit tidigare så är säkert en del av detta redan inprisat i kursen, men kanske inte allt.

Det finns något som heter "confirmation bias", jag har ingen bra översättning. Det kan vara så att det är precis det som jag håller på med just nu :)

21 november 2013

Bäst att du är snäll mot börsrobotarna

Jag hittade länken http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3789008.ece på 4020.se och jag tycker att det är intressant hur man bedömer kursmanipulation. En person som handlar med en aktie upptäcker att en annan aktör handlar enligt ett förbestämt mönster och utnyttjar detta för att tjäna pengar. I min värld är det helt oförståeligt hur något sådant kan vara olagligt. Man hävdar dessutom att det inte är god sed, vilket är märkligt när börsen är en plats där alla försöker tjäna pengar. Att utnyttja olika "felprissättningar" för att tjäna pengar känns naturligt och svårt att förbjuda.

Problemet som jag ser det är att ena parten har gjort en algoritm, en börsrobot, som automatiskt skall handla för dennes räkning, men inte tänkt på allt som kan hända och resultatet är att man förlorar pengar. I min värld får man då stå sitt kast. Att ge sig på småaktörer för att de inte anpassar sig efter börsrobotar tycker jag är absurt.
Etrion - påverkan av att vara del av OMXSB

Det kommunicerades ut för ett tag sedan att Etrion kommer att vara del av indexet OMXSB, som omfattar 60-80 företag på Stockholmsbörsen. Indexet används dels av indexfonder, men även som jämförelse för att värdera hur bra förvaltningen av svenska fonder varit. Många Etrion-aktieägare, däribland jag, hoppas naturligtvis att flödet av pengar till Etrion-aktien kommer att öka från den 2 december (stämmer väl?) när Etrion är del av indexet. För fonder som direkt följer OMXSB, till exempel XACT OMXSB, kommer det innebära att man kommer att köpa aktier i Etrion och för människoförvaltade (eller aktivt förvaltade) fonder som mäts mot OMXSB så kommer man att åtminstone att överväga köpa aktier i Etrion för att inte halka efter index.

Det finns ganska mycket pengar inom indexförvaltade fonder, en hel del av dem PPM-fonder. Det är förståeligt eftersom förvaltningskostnaden är låg och inte helt sällan lyfts indexfonder fram som bra alternativ för den som vill vara med på aktiemarknaden, men som inte vill direktäga aktier av olika anledningar, t ex för litet kapital för att få bra riskspridning.

Omsättningen av Etrion-aktier har de senaste dagarna varit under 10 MSEK, vilket innebär att det inte krävs särskilt många fler köpare för att det skall bli trångt i ingången. Jag gissar att Etrion kommer att få 0,02% vikt i indexet. Arise Windpower har idag denna vikt och jag gissar att när Arise försvinner ur indexet kommer Etrion att ta dess plats. En OMXSB-indexfond som förvaltar 2 500 MSEK kommer därmed att behöva köpa aktier för 0,5 MSEK (0,0002*2500=0,5). Eftersom det finns en hel del index- och indexliknande fonder och det inte alla gånger är helt klart exakt vilket index de skuggar så är mitt antagande att det kommer att leta sig 5-10 MSEK till Etrion pga av att de kommer med i OMXSB. Det är möjligt att det är alldeles för lågt, men det är min gissning. Eftersom omsättningen är ganska låg i aktien så kan det eventuellt ha en effekt på kursen. Dessutom skall man naturligtvis komma ihåg att en hel del av detta till viss del redan är kompenserat av marknaden på olika sätt.  

Nu har jag inte gjort det själv, men det man hade kunnat göra är att se hur utvecklingen för andra bolag, t ex Arise, har varit efter att de kommit med i indexet.

Sammanfattningsvis så tror jag inte att kursen kommer att påverkas jättemycket av att Etrion finns med i OMXSB, men jag har gärna fel. Omsättningen kommer troligitvis att öka och det är inte dåligt.

En annan intressant sak med Etrion är att man nyligen meddelade att man kommer att presentera ett nytt projekt om tre till sex månader, vilket borde vara februari till maj. Kapaciteten kommer då förmodligen att landa över 250 MW, min gissning, vilket påverkar kalkylen en hel del och, förutsatt att man fortsätter att leverera vad man lovar, så kan det skjutsa upp kursen. En del är säkert redan inprisat, men för mig är detta en bra trigger.

Länkar:
http://en.xact.se/Our-ETFs/Equity/XACT-OMXSB/#tab=underlying

http://en.xact.se/Our-ETFs/Equity/XACT-OMXSB/#tab=facts

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?treenode=11&ctgry=EUCA000545&sort=Year_5&ascdesc=Desc

18 november 2013

Etrion - fler projekt i pipen?

Jag gick åter in i Etrion. Det är en chansning, men efter att ha funderat så beslöt jag mig för att chansa. Det är mycket möjligt att jag kommer att ångra mig, men nu är jag hur som helst aktieägare i Etrion igen.

En sak som jag inte nämnde i förra inlägget är en del triggers i närtid som skulle kunna få kursen att sticka upp. Den självklara triggern skulle vara att man gav sig in i ytterligare projekt. VDn Marco Northland lär ha nämnt Japan som ett tänkbart ytterligare land. Eftersom man har satt igång ett ganska stort antal projekt i Chile tror jag inte att det skulle vara en högoddsare om det presenterades ytterligare projekt i Sydamerika. Om det installerade kapaciteten ökas så kommer det naturligtvis att påverka framtida avkastning och därmed kursen.

En ytterligare trigger skulle vara att någon aktör bestämmer sig för att ta större andel. Idag står Avanza och Nordnet för en ganska stor del av handeln, vilket sannolikt betyder att det är småsparare som står för en stor del av handeln. Förhoppningsvis skulle det kunna leda till en dominoeffekt där kursen sticker upp och fler vill hänga på.

Som nybliven aktieägare så hoppas jag på att det kommer att komma information om ytterligare projekt ganska snart. Jag ser det inte som orimligt att man presenterar nya projekt innan året är slut och det tror jag kommer att sätt fart på kursen. I min värld skulle det inte vara osannolikt att ett ytterligare land och anläggningar på runt 50 MW skulle kunna få kursen att hoppa upp till 6 SEK från dagens som ligger runt 4,60 SEK i skrivande stund.

14 november 2013

Etrion - mer tankar

Jag tycker att Etrion känns fortsatt intressant och jag har tänkt en del på om det är en bra idé att köpa aktier i bolaget. Egentligen är inte Etrion min typ av bolag, men jag tycker att det är intressant och det är möjligt att det kan bli min typ av bolag i framtiden. De snabba kurssvängningarna i kombination med att bolaget har kort historik gör det inte helt lättanalyserat, men jag ger mig på en kort analys.

Vad gäller ägarsituationen så känner jag mig trygg. Familjen Lundin står som största ägare och för mig är detta ett gott tecken. Om det skulle behövas mer pengar i framtiden så är det bra med en tydlig ägare som jag upplever kan sin sak.

Att bolaget från och med december kommer att tas med i ett av många index ser jag som en positiv signal av den enkla anledningen att många större aktörer, t ex fondförvaltare, kommer att kliva på om det går uppåt av rädslan av att stå utanför. För mig är detta ingen större sak, men ändock positivt.

Vad gäller bolaget så är börsvärdet ungefär 1 000 MSEK (5 SEK x 200 miljoner aktier) och "enterprise value" är ungefär 3 500 MSEK (528 MUSD 8 nov, kurs 4,94 SEK). Det finns ungefär 2 500 MSEK lån i bolaget.

Lite grovt för perioden Q1-Q3 2013 så omsatte man ung 45 MUSD och hade "operating profit" på runt 20 MUSD. Medtaget lånekostnaderna så försvann denna vinst och man hamnar ungefär på plus minus noll.

Det man kan konstatera är att när väl solcellerna är på plats så kostar de inte så mycket att producera el. Allt är naturligtvis relativt, men eftersom produktions- och markkostnad är förhållandevis lite i jämförelse med att driva kolkraftverk eller kärnkraftverk så tycker jag att det är intressant. Naturligtvis beror jämförelsen hur man räknar och i dessa siffror finns en hel del subventioner inräknat, men rörelsemarginalerna lockar ändå och det känns inte alls omöjligt att bolaget skall kunna ge utdelning under 2015 som VD:n har aviserat. Om det nu blir så eller inte kan bero på mycket. Möjligen kommer det att vara en bättre idé att lätta på skuldbördan eller investera i nya projekt.

De nuvarande siffrorna inkluderar 60 MW i Italien. Man har såvitt jag kan förstå levererat enligt tidigare utfästelser, vilket är positivt. Anledningen till att kursen har gått upp är, som alla som följer bolaget vet, att man när som helst kommer att börja bygga anläggningar i Chile. När väl anläggningarna är på plats så kommer man att totalt ha 200 MW, t o m lite drygt. Till skillnad från de italienska anläggningarna så kommer elen från dessa inte att subventioneras utan man tror sig kunna konkurrera utan några fördelar. Anledningen till att man tror att detta kommer att lyckas är att Chile är väldigt solsäkert och gruvindustrin i landet kommer att behöva mer el.

Det känns inte orimligt att man med de chilenska anläggningar kommer att kunna omsätta runt 150 MUSD årligen, dvs ungefär 3 gånger dagens omsättning. Det kan vara väl konservativt. Marginalen kommer nog inte att vara lika hög eftersom det inte finns subventioner, vilket gör att "operating profit" (verksamhetsvinsten?) troligen kan hamna runt 50 MUSD per år.

Frågan är då om man måste låna mer för att få de chilenska anläggningarna på plats? Jag gissar att man från chilenska statens sida velat att finansieringen är klar innan man sätter igång och jag förmodar att det inte kommer att behövas mycket mer lån för att få dem på plats. Det kan vara fel, men det är mitt antagande.

Räknat på runt 30 MUSD per år i lånekonstnader, vilket gör rum för några nya lån men inte så många, så kommer resultat att hamna på runt 20 MUSD, vilket skulle motsvara 0,1 USD per aktie eller omkring 65 öre/aktie. Om man har en riktigt aggressiv utdelningspolitik och delar ut hela 50 öre/aktie så skulle det innebära 10% direktavkastning på en kurs på 5 SEK. Det man dock skall komma ihåg är att VD:n själv säger att det kan bli dags för utdelningar 2015, så det ligger ett par år fram i tiden och 2015 kommer troligen inte så mycket som 50 öre per aktie delas ut.

Jag skulle inte bli jätteförvånad om Etrion väljer att ta in mer pengar i en nyemission under 2014. Man har idag stora lån, vilket är försvarbart som situationen ser ut nu, men om räntorna sticker upp kan det bli problem och det är möjligt att man vill välja att ta in pengar i tid. Spekulation från min sida så klart. Om det skulle bli en nyemission och det blir ett hopp ner för aktien så tror jag att det skulle kunna vara ett bra tillfälle att hoppa på tåget.

Jag tycker att 5 SEK känns lite för mycket för min del för att hoppa på. Bolaget har levererat vad de har sagt att de skall leverera och ledningen/större ägarna känns rätt, men det är mycket som skall gå rätt för att det skall bli bra. Uppsidan är faktiskt dessutom begränsad eftersom man inte kommer att kunna producera hur mycket som helst. Teknikutveckling och elpriset kommer att kunna göra en del, men inte hur mycket som helst. Naturligtvis kan man bygga fler anläggningar, men det tar tid innan dessa är på plats.

Sammanfattningsvis så kommer jag att hålla koll på aktien och om tillfälle dyker upp så kommer jag att hoppa på.

Kommentera gärna.

Länkar:
http://www.etrion.com/dm/Documents/qr_3_2013.pdf
http://www.etrion.com/dm/Documents/pn_Etrion_Presentation.pdf

07 november 2013

Etrion - hur intressant är det att vara i solpanelssvängen?

Idag tickade Etrions kurs upp ungefär tio procent. Jag har suttit på en del pengar som inte varit investerade ett tag och klippte till på 4,61 SEK. Egentligen gillar jag inte överilade beslut, vilket detta var, men jag har varit intresserad av Etrion ett tag och eftersom Q3-siffrorna var bra så tog jag en chansning.

För er som inte känner till bolaget så är det ett s k Lundin-bolag, där Lundinsfären är storägare. Bolaget äger och driver solcellsanläggningar om 60 MW i Italien och har långtgående planer att bygga ytterligare anläggningar i Chile som kommer att öka kapaciteten till ungefär det dubbla. Man räknar med att vara kassaflödespositiva under 2015. På följande länk finns en analys av bolaget från maj 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/etrion-corporation/spekulativt-kop-etrion.

Det finns ett par anledningar till att jag väljer att köpa:

- jag tror på solenergi och det kan vara så att energislaget kommer att få sitt stora genombrott de närmsta åren
- att det finns en tydlig ägare i Lundingruppen ser jag som positivt
- under de senaste åren har man byggt upp en kompetens kring att driva anläggningar och att Total väljer att saminvestera med Etrion i Chile ser jag som ett tecken på att Etrion anses vara kompetenta
- tekniken blir bättre och billigare, vilket minskar investeringskostnaderna
- Om det vill sig väl kan företaget bli uppköpt av något stort energiföretag som vill växa inom solenergisegmentet

Det som talar emot att köpa är bland annat att man är beroende av statliga subventioner för att få det att gå runt, åtminstone i stora delar av världen, och att man sitter på stora lån efter att ha byggt anläggningarna.

Att jag valde att hänga på och köpa halvt panikartat var att jag gissar att det kommer att komma lite mer ljus på bolaget efter dessa kvartalssiffror och en eventuell rekommendation från någon tidning eller storbank skulle kunna elda på denna småspararaktie ganska bra. Spekulativt så att det förslår, absolut.

Nån som har någon bra länk till en färsk Etrion-analys?

Uppdatering:
Efter att ha fått lite kalla fötter så valde jag att hoppa av på 4,68 SEK. Det var ett överilat köp och jag kände mig inte helt trygg. Det är mycket möjligt att jag hoppar på igen, men då skall jag ha bättre på fötterna.