23 september 2015

Matse: Jämförelse mellan Mathem och Matse

Mathem är som bekant inte ett noterat bolag och släpper därmed ekonomiska siffror när det passar och inte i form av rapporter. För inte så länge sedan gick man dock ut och sa att man haft en omsättning för Q2 på 172 MSEK och tidigare har man sagt att man haft ungefär detsamma i Q1. Q2 hade Matse en omsättning på 49 MSEK, vilket faktiskt var något sämre än Q1-omsättningen som landade på 52 MSEK.

Baserat på Q2-siffrorna så är Mathem ganska exakt 3,5 gånger större än Matse. Eftersom Q1-siffrorna var högre för Matse och ungefär samma för Mathem så är motsvarande siffra något lägre för Q1. Räknat på första halvåret så är alltså storleksförhållandet, räknat på omsättning, mellan Mathem och Matse något under 3,5 gånger.

Om man istället räknar på omsättningssiffrorna för 2014 så blir motsvarande siffra strax över 3,5 (447 MSEK / 126 MSEK) och det är ganska intressant tycker jag. Det är nämligen lätt att tro, när man läser nyheter kring Mathem, att företaget drar ifrån och det är alltså något missvisande. I absoluta tal drar naturligtivs Mathem ifrån och skillnaden blir större, men relativt sett är det alltså inte så, snarare tvärtom.

Det är lite svårt att exakt veta hur mycket marknaden för lösplock på nätet egentligen växer, men om man tar D-food index som ett riktmärke så växer båda mer än marknaden.

Mathem har gett en prognos som förmodligen inte kommer att infrias. Man har t ex sagt att man siktar på en omsättning på 850 MSEK under 2015 . Man ligger runt 350 MSEK för Q1-Q2 och så det gäller att man har bra snurr under resten av året för att nå 850 MSEK på helåret. Man ska då också komma ihåg att juli vanligtvis är en riktigt svag månad, åtminstone för Matse och förmodligen även för Mathem. Matses mål på 400 MSEK för 2016 känns för övrigt också som en utmaning.

Man kan även konstatera från insiderhandeln i Matse att Gustav Brandberg har handlat mer aktier i bolaget. Det är kul.

21 september 2015

Matse: Rullande tolvmånadersomsättning

Jag roade mig precis med att göra en graf på Matse:s rullande tolvmånadersomsättning, se nedan:

 

Enligt mina beräkningar är den rullande tolvmånadersomsättningen 163 MSEK (september 2014 - augusti 2015). Det känns OK och inte helt orimligt att man skall nå 200 MSEK för helåret för koncernen. Om man t ex växer med 4%, räknat på rullande tolvmånadersomsättning, under resten av året kommer man att landa på drygt 190 MSEK. Till  dessa 190 MSEK skall man räkna in bidragen för Cold Cargo och matsajterna. Med omsättningen även för dessa skulle man nog komma upp i 200 MSEK.

Om man tittar närmre på hur rullande tolvmånaders har utvecklat sig under 2014 och 2015 så är vi nere på en period av låg tillväxt nu under sommarmånaderna precis som förra året. Skillnaden jämfört med förra året var att tillväxten tog fart igen i augusti, medan så inte har varit fallet i år. Det finns naturligtvis bra förklaringar, tex att man öppnade Stockholmssiten under våren 2014, men det har ändå varit relativt svagt den senaste tiden. Det blir inte roligare för en Matse-aktieägare att höra att Mathem slår omsättningsrekord för samma månad.

 
Det skall bli intressant att se hur årsomsättningen för Matse Holding kommer att stå sig mot Mathem. Mitt tips är att Matse kommer att ha växt mer än Mathem och därmed tagit marknadsandelar. Det är positivt, särskilt med tanke på att Mathem är väldigt mycket mer aggressiva än vad Matse är. Min känsla är att Mathem satsar allt på att bli ohotad etta och är beredda på att satsa rejält på att bygga upp sin ställning. Matse verkar ha tänkt att det är bättre att inte låta kostnaderna skena och att se till att växa i en takt så att man hinner med och kan leverera en bra tjänst. Risken med att trycka på för mycket kan vara att Mathem förlorar kunder och gillar de konceptet, men inte leverantören, kommer kunderna förmodligen att hitta till Matse eller ICAs hemkörningstjänst.

Det jag gillar med Matse är att många är av uppfattningen att Matse är ett förhoppningsbolag. Det finns väldigt lite förhoppning i Matse jämfört med t ex ett biotech-bolag i mina ögon. Matse är gnet och hårt arbete kombinerat med en del affärsmannaskap, men risken att bolaget skulle rasa ihop från en dag till en annan ser jag som ganska liten.

Det jag ser som en risk med Matse är att man inte skall kunna stå emot ICAs satsning. Jag har tidigare avfärdat detta med att ICA inte verkar ha en bra struktur och modell för online. Det står jag för, men likväl: om man trycker på sin online-del, vilket man gör så kommer det att bli tufft för ett företag som Matse. Det som lugnar mig är att Matse befinner sig i en marknad som växer enormt snabbt och en plattform på en sådan marknad är intresssant även om det är en relativt liten plattform.

Snart kommer septembersiffrorna och förhoppningsvis är det bra siffror.

18 september 2015

Matse tar in pengar via konvertibellån och Mathem avancerar

Att Matse skulle behöva mer pengar var väntat, men att man skulle välja att ta in pengar via konvertibellån trodde inte jag. Mitt förhandstips var att man skulle göra på samma sätt som när man tog in familjen Brandberg, dvs genom en riktad nyemission. Nu tar man alltså in mer pengar via konvertibellån och det är Gavia Food Holding och Isac Brandberg AB som tecknar, alltså familjen Mattsson och familjen Brandberg. I en första vända tar man in 10 MSEK, men man har beslutat att man kan ta in ytterligare 20 MSEK om så behövs, vilket sannolikt kan vara fallet. Villkoren är att man betalar en ränta på 4,5% och att lånet förfaller den 31 maj 2016. Konverteringskursen är 20 SEK. Sedan kommer biten om  man väljer att göra en nyemission eller annan kapitalanskaffning under låneperioden. Den lyder "Genomför bolaget en kapitalanskaffning tidigare än förfallodagen gäller den konverteringskurs som motsvarar 100 procent av den emissionskurs för aktien som tillämpas i samband med kapitalanskaffningen. Konverteringskursen ska dock inte understiga 15:60 kronor. Lånet kan medföra en maximal utspädning om 10,0 procent av kapitalet vid konvertering på 15:60 kronor." Förhoppningsvis ska man inte behöva göra någon ytterligare kapitalanskaffning under perioden. 

Jag tror att detta är positivt. Att man inte väljer att ta in ytterligare ägare är bra på så sätt att ägarbilden hålls samman. Det talar som jag ser det för att man vill kunna agera hyggligt självständigt om det dyker upp tillfällen som t ex att sälja bolaget. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om man har fått ett par propåer, men jag tror inte att man är intresserad av att sälja till rådande värderingar. 


Mathem har levererat lite nyheter den senaste tiden. Först så aviserade man att man haft en rekordmånad under augusti med en försäljning på 55 MSEK (http://breakit.se/artikel/1323/mathem-kakar-marknadsandelar-satter-nya-omsattningsrekord) eller en ökning på 67%. Det är ganska mycket mer än de 12 MSEK som Matse levererade under samma period, men man håller ställningarna så till vida att Mathem verkar vara runt 4-4,5 gånger större. Det man skall komma ihåg vid jämförelsen är att Mathem förmodligen lägger helt andra summor på marknadsföring än vad Matse gör. Om man skulle göra en marknadsföringskostnad per tillväxtkrona-analys så tror jag att Matse skulle ligga ganska bra till. Det är kanske en klen tröst för en tvåa.


Den andra nyheten som Mathem levererade var att man köpt matvaran.se (http://breakit.se/artikel/1357/nnu-en-jatteaffar-i-matbranschen-mathem-koper-storkonkurrent). Om jag förstår saken rätt så var matvaran.se ett samarbete mellan ett ganska stort antal ICA Maxi-butiker (möjligen även någon ICA Kvantum, 19 stycken totalt tror jag i alla fall) som istället för att välja ICAs egen online-plattform skapade en egen. Nu, när ICA ska bli marknadsledare inom online, så verkar det inte som att ICA-handlarna får köra eget race längre utan måste sälla sig till gruppen. Detta kan man ju hålla i åtanke om ICAs online-dominans flyger i taket och likaså om D food index tar ovanlig fart. Att Mathem var intresserade av att köpa matvaran.se kan jag förstå, men det stora i det hela är att man helt plötsligt börjar sälja på väldigt många ställen i landet och det samtidigt. Thomas Kull, grundare och VD, säger så här:


”Vi hoppas kunna få över en större del av omsättningen, men kunderna väljer själva. Det som händer nu är att vi omgående öppnar upp försäljning i Linköping, Norrköping, Motala, Gävle och Sandviken. Det vill säga platser där de har funnits, men vi inte har funnits.”    

11 september 2015

Matse: Funderingar kring framtiden

Q3 kommer inte att bli en munter historia. Under Q1 och Q2 kom man upp i strax över 100 MSEK i omsättning och det kändes som att det var fullt möjligt att helåret skulle kunna hamna runt 200 MSEK, vilket skulle innebära att en dubbling skulle krävas under 2016 för att nå det uppsatta utkommunicerade målet på 400 MSEK. Vid halvårsskiftet kändes det som ett tufft, men möjligt mål. Sedan dess har man levererat omsättningssiffror på runt 8 och 12 MSEK för juli respektive augusti för Mat.se och det känns sannolikt att man kommer upp i en omsättning för Q3 på runt 40 MSEK eller lägre. Om man omsätter under 40 MSEK under Q3 skulle det krävas omsättningssiffror på strax under 20 MSEK för oktober, november och december för Mat.se för att Matse Holding skall komma upp i 200 MSEK för helåret. Det känns inte bra att trenden för de senaste kvartalsomsättningssiffrorna är negativ (även om det finns ett säsongsmönster med dåliga sommarmånader som spelar in).

Det som jag tror kommer att hända under Q3 är att D food index kommer att gå upp rejält tack vare att ICA satsar allt mer på e-handel. Jag vet inte, men jag misstänker att en hel del av den e-handel som skett via handla24.se och matkassen.se inte har räknats in i ICAs e-handel och därmed inte tagits med i D food index. Det är möjligt att detta är helt fel, men om det är så kommer det att lyfta indexet ytterligare.

Från Matses håll har man sagt att ICAs satsningar är till Matses fördel, men jag vet inte riktigt längre. ICA är ett superstarkt varumärke medan Mat.se är mer eller mindre okänt och kan snabbt förpassas till en historisk parentes. ICA har alla sina fysiska butiker som kan fungera som upphämtningsställe medan Matse erbjuder upphämtning på en parkeringsplats i Göteborg vad jag vet. Det är möjligt att man har fler platser för upphämtning, men ingenting som jag vet något om. Om jag går till mig själv så tycker jag inte om att vara bunden till att vara hemma en viss tid. Det är mycket möjligt att jag inte är som de flesta andra, men jag tror att många tänker likadant.

Coop, Axood och Bergendahls borde vara lite stressade av ICAs satsningar på ehandel.För egen del så tror jag att Bergendahls är den mest sannolika köparen av Matse av dessa aktörer, men att vara den mest sannolika köparen av en liten grupp företag innebär naturligtvis inte att det kommer att bli så. Det kan mycket väl vara så att det kommer in någon utifrån eller att Matse inte blir uppköpt alls, men jag hade inte blivit jätteförvånad om Bergendahls hade slagit till.  

03 september 2015

Matse: Augusti var inte vad jag hoppats på

Augustiförsäljningen blev inte alls så bra som jag hade hoppats. Utvecklingen per leveransdag var nere på låga 47%, vilket är all time low från januari 2014 till idag. Det är naturligtvis inte kul att man inte växer fort och jag funderar starkt på om detta är en anledning att minska eller helt lämna aktien. Så som jag känner nu kommer jag nog att minska om det dyker upp ett tillfälle.


När jag var inne på mat.se så hittade jag ett intressant klipp om mat på nätet: