29 december 2007

Ränta-på-ränta-effekten och inflation

Jag läser en del ekonomibloggar och en sak som ganska ofta kommer upp är ränta-på-ränta-effekten, dvs att om man får ränta på sina pengar och låter pengarna plus räntan stå kvar till nästa år så kommer nästa års ränta att baseras på räntan plus pengarna, osv. Detta gör att om man sätter in sina pengar på ett konto, eller på annat sätt investerar dessa så att man får en avkastning, så kommer de att växa i ökande takt.

En sak som de flesta glömmer när de gör beräkningar som baseras på ränta-på-ränta-effekten är att ta hänsyn till inflationen. Samtidigt som man får inlåningsräntan så minskar nämligen pengarnas värde, dvs priserna på de varor som man vill köpa för sina pengar stiger i värde. Detta beror på inflationen, vilket de flesta av bloggens läsare förmodligen känner till. För att räkna på ränta-på-ränta-effekten bör man alltså ta hänsyn till infationen för att få en korrekt bild.

Idag är inflationen 3,3%, vilket är ovanligt mycket och kanske bara en temporär topp. Riksbanken mål är att hålla inflationen kring 2%, vilket heller inte är försumbart, i synnerhet inte om man jämför med bankräntor.

För att förtydliga vad jag menar så visar jag ett räkneexempel.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Förutsättningar
Antag att Lisa sätter in 100 000 SEK på ett konto med 4% ränta och har pengarna där i 10 år. Under dessa år är inflationen 2% per år.

Uträkning
I ett första steg räknar vi ut hur mycket pengar Lisa har efter tio år. Detta gör vi genom att multiplicera det insatta beloppet med faktorn 1,04 tio gånger. För att komma fram till faktorn 1,04 kan man tänka att om Lisa hade tagit ut pengar efter ett år så hade hon tagit ut 104% av vad hon satt in.

100 000 SEK *(1,04)^10 = 148 000 SEK

I ett andra steg så räknar vi ut hur myket pengar som behövs vid slutet av tioårsperioden för att uppnå ett motsvarande värde som de 100 000 SEK som investeras vid periodens början. För att komma fram till denna summa gör vi motsvarande beräkning, men byter ut inlåningsräntan mot inflationen. Detta ger nedanstående:

100 000 SEK * (1,02)^10 = 122 000 SEK

Lisa har som alla kan se tjänat på att ha sina pengar på ett konto med 4% ränta, men det är viktigt att komma ihåg att värdet på pengar har försämrats under dessa tio år och vad som vid en första anblick verkar vara väldigt bra kan vid närmare fundering inte vara fullt lika bra.

Om man vill räkna ut en inflationsjusterad ränta kan man dividera (1+räntan) med (1+inflation), t ex 1,04/1,02 som i exemplet ovan. En beräkning baserad på en inflationsjusterad ränta skulle alltså ge följande resultat:

100 000 SEK * (1,04/1,02)^10 = 119 000 SEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

En annan intressant aspekt av inflation är att vad som vid tillfället då ett lån tas uppfattas som ohyggligt mycket pengar kan efter 20-30 år vara en ganska oansenlig summa pengar. Många som har köpt hus eller lägenhet har tack vare inflationen sett sina lån, i alla fall till viss del, ätas upp av inflationen, vilket de förmodligen inte haft någonting emot :)

mvh Charlie

27 december 2007

Skynda fynda!

Jag upptäckte precis att det var rea hos Loopia. Fram till och med nyårsafton kan man beställa .se-domäner för 19 kr/st. Trots att jag inte hunnit göra någonting med de domännamn som jag registrerade tidigare i år så slog jag till och beställde tre stycken nya. Under ett tag var det på väg att bli riktigt många, men jag tog mitt förnuft till fånga till slut.

mvh Charlie

25 december 2007

Kursdata till egna applikationer

Mellan julskinka och lutfisk har jag funderat på lite nya webapplikationer som skulle kunna vara intressanta att utveckla. För att dessa applikationer skall bli riktigt intressanta så skulle jag vilja få tillgång till aktiedata på ett automatiskt sätt. Denna data måste inte vara i realtid. Det blir för jobbigt och för dyrt, men om möjligt så skulle jag gärna kunna få aktiedata efter att börsdagen är slut. Är det någon som vet var man kan få tag i aktiedata på detta sätt? Allra helst så skulle jag vilja ha det som en RSS-feed.

mvh Charlie

23 december 2007

"Aktielott"

En del av denna dag före doppardagen spenderade jag på biblioteket. Anledningen till att jag var där var att jag är tvungen att sätta mig in i ett ganska omfattande material och eftersom jag har lättare att koncentrera mig när jag är på biblioteket så försöker jag att vara där så ofta som jag kan. Tyvärr är det ändå inte så lätt att hålla koncentrationen på topp. Idag försvann mina tankar iväg på olika sätt att handla med aktier.

När jag är på biblioteket så brukar jag sitta ganska nära avdelningen med ekonomilitteratur. Det är ingen slump och en inte alldeles oförsumbar del av min tid går åt till att läsa lite tidningar och kolla i lite böcker. Idag, när jag pausade från min egentliga anledning till att jag var där, så ögnade jag igenom en bok som handlade om Elliot-vågor. Jag har hört talas om begreppet förr, men inte tagit det riktigt på allvar. Jag gjorde samma slutsats idag. Jag tror inte på teorierna med Elliot-vågor och kommer att hålla fast vid min ståndpunkt tills att jag blivit överbevisad, men en sak håller jag med om, det finns helt klart en hel del psykologi som styr börskurserna. Det skulle vara ganska intressant att ta fram en modell som tog avstamp i just psykologin. Naturligtvis skall man inte underskatta värdet av att göra en ordentlig analys av aktien innan man köper den, men om man kan kombinera detta så skulle det förmodligen kunna bli ganska efffektivt.

Jag funderar på att handla efter detta nya system under nästa år. Förmodligen kommer jag inte helt och hållet att gå över till detta nya system, men jag kommer kanske att prova i liten skala och om det fungerar så kommer jag att övergå mer och mer till detta.

I stora drag fungerar detta nya system enligt nedan:

1. Välj med hjälp av analys ut en lämplig aktie som är köpvärd och naturligtvis till vilket pris aktien är köpvärd (baserat på tillgänglig information).
2. Bestäm på vilken sikt aktien skall finnas med i portföljen. För att förenkla systemet kan man dela in detta i ett antal steg, t ex kort sikt, medellång sikt och lång sikt.
3. Baserat på vilken sikt som man valt så får man via en tabell, som man gör själv, en stop-loss-nivå och en säljnivå. Ju längre sikt som aktien skall hänga med, desto större spridning mellan sälj- och stop-loss-nivå. T ex kort sikt: -10%, 10%, medellång sikt: -15%, 15%, lång sikt: -30%, 30%. Stop-loss- och sälj-nivån måste naturligtvis inte vara varandras motsvarigheter som det är i exemplet.
4. Förutsatt att man får aktien till det pris som man bestämt i punkt 1 så lägger man in nivåerna från punkt 3 på väldigt lång sikt.

Poängen med detta system är att man begränsar förlusten till den stop-loss-nivån som man matat in och eftersom man matat in en säljnivå så har man möjlighet att fånga en tillfällig uppgång. Om man skall titta rent statistiskt så är det mer sannolikt att den övre säljnivån utlöses än den undre, vilket gör att det blir en ganska intressant "lott". Förvisso vet man inte när någon av nivåerna kommer att utlösas och det är naturligtvis en nackdel. Dessutom så riskerar man att missa en riktig stor uppgång. Fördelarna är dock att man inte fäster sig vid någon aktie eller att man inte rycks med av marknadens nycker. Man har redan från början bestämt två olika slutscenario och behöver inte fundera efter det att man köpt aktierna, vilket i många fall kan vara en fördel.

Man kan likna den här typen av handel som att man köper en lott med väldigt stor chans till vinst och begränsad förlust. Det kan ta tid innan man får veta om man vunnit, men det kan det kanske vara värt.

Vad tycker ni? Är det någonting som ni tror kan funka? Jag är medveten om att det blir en konst att välja bra nivåer, men det skall nog kunna gå.

mvh Charlie

22 december 2007

Sista finjusteringar inför årsslutet

Efter året börjar lida mot sitt slut så är det hög tid att räkna på sina realiserade och orealiserade resultat. Jag hade tills för igår en samlad realiserad vinst, medan jag hade en hel del orealiserade förluster. (Med andra ord hade de aktier jag sålt under året tillsammans genererat en vinst, medan de aktier som jag för närvarande äger inte har gått så bra och står på lägre än vad jag köpte dem för.) För att inte hamna i skattemässigt ofördelaktig situation, eller med andra ord betala reavinstskatt för vinsten som jag gjort under året samtidigt som jag äger aktier som står på minus, så sålde jag en del Broström igår och en del Readsoft också. Räknat i realiserat resultat har jag nu gått ganska exakt +-0 SEK på helåret, vilket inte är så bra. Eftersom jag med största sannolikhet inte kommer att sälja fler aktier under året så kommer detta också att vara slutresultatet för 2008.

Anledningen till att jag sålde Broström var att min exponering mot detta företag var för stor. Jag ägde helt enkelt för mycket aktier för att kunna anses ha en bra riskspridning. En annan anledning var att jag hade en ganska stor ansamlad förlust i företaget. Jag fick 49,70 SEK, vilket är ganska OK trots allt.

Av nästan identiska anledningar sålde jag Readsoft. Jag fick 15,10 SEK, vilket också var ganska OK om ser på börsdagen som helhet.

För övrigt så lämnade Riksbanken räntan oförändrad trots stigande inflation. Min analys är att det fanns två dåliga alternativ och de valde det minst dåliga. Det skulle förvåna mig mycket om det inte kommer ränteökningar i början av nästa år. Riksbankens överordnade mål är trots allt att hålla inflationen runt 2%, vilket inte är fallet idag. Den senaste siffran jag såg var på 3,3%.

God Jul och Gott Nytt År!

mvh Charlie

17 december 2007

Förnyad oro

Tyvärr har jag inte hunnit ta del av de senaste ekonominyheterna i detalj, men efter att snabbt ha ögnat igenom nyheterna så förstår jag att oron har fått förnyad kraft. Jag sitter lugnt kvar i båten och det enda jag förmodligen kommer att hinna med innan året är slut är en snabb realisation av någon förlust. Jag sitter nämligen fortfarande med en liten vinst, vilket är onödigt med tanke på att jag har en del orealiserade försluster.

På onsdag skall det bli intressant att se om Riksbanken väljer att höja räntan eller om lågoddsalternativet bibehållen ränta blir deras val. Jag vet egentligen inte vad jag tycker i frågan, men det minst dåliga alternativet verkar vara en bibehållen ränta. Detta kommer naturligtvis leda till att risken finns att inflationen far iväg, men det är nog ändå bättre än att höja räntan och kanske kväsa ekonomin.

mvh Charlie

12 december 2007

Min syn på långsiktighet

Jag har fått kommentarer ett par gånger angående långsiktighet, eller snarare min avsaknad på just långsiktighet i mitt sparande. Det är säkert på många sätt en motiverad kommentar på många sätt, men jag tycker samtidigt att hysterin kring långsiktighet är något onyanserad.

En del av de som predikar långsiktigt sparande likställer detta med köp- och säljbeslut baserade på genomarbetade analyser. Naturligtvis är inte detta korrekt. Det inser nog alla, men likväl görs denna tankegroda ibland. I många fall är det naturligtvis så att genomarbetade köp- och säljbeslut ofta ger ett långsiktigt sparande. Om man gör genomarbetade analyser av ett antal bolag så väljer man naturligtvis det med störst potential. Ofta tar det lite tid innan denna potential visar sig i kursen och då får man ju också äga aktien ett tag, men, och verkligen men, denna potential kan infinna sig tidigare och då är det inte på något sätt självklart att inte sälja. Potentialen skall man sätta i ljuset av den information som finns tillgänglig. Om informationen ändras så kan även potentialen ändras. Min poäng är att om man köper aktier för att man tycker att de är undervärderade då kan det gå väldigt fort i vissa fall innan man säljer dem.

Jag menar inte att alla mina korta affärer har triggats av att jag tycker att aktien är undervärderade. I vissa fall har det varit att jag har haft många köporder liggande och om jag fångat för många aktier så har jag fått sälja en del. En annan anledning till att jag gjort, och fortfarande till viss del gör, korta affärer är att det är en risk att äga aktier. De senaste månaderna har mycket riktigt visat detta.

Många sparare menar att de sparar på 30-40 års sikt och att det då inte spelar någon roll hur aktieutvecklingen går under ett år. Det dessa sparare glömmer bort i detta resonemang är att 30-40 år är väldigt lång tid. För det första vet man inte hur ens eget liv kommer att gestalta sig under denna långa tid. Man kanske vill omskola sig, köpa hus, starta eget företag, skaffa familj etc. Den andra anledningen är att man inte vet vad som händer i världen på 30-40 års sikt. Börsen har förvisso gått väldigt bra under väldigt lång tid, men att extrapolera denna utveckling 30-40 år framåt skall man nog vara försiktig med. Nu tror jag i och för sig att de flesta som sparar på denna sikt är väl medvetna om detta, men jag kan inte låta bli att tycka till lite. Det dessa sparare egentligen menar, för jag förstår egentligen vad de menar, är att man vill ha en kontinuerlig avkastning i form av utdelning och en hygglig utveckling av innehavet. Denna linje har jag så smått börjat att anamma, men jag kommer inte att släppa mina korta affärer. Jag tror nämligen absolut att man kan tjäna pengar på korta affärer. Det är svårt och det tar tid, men visst går det.

Slutligen skall man komma ihåg att en del av de som talar för långsiktigt sparande har ett visst egenintresse av att de sparare inte flyttar sina pengar hela tiden :)

mvh Charlie

11 december 2007

Ännu mer bra drag

Detta inlägg är en fortsättning på gårdagens inlägg där jag gick igenom innehaven i min portfölj. Mitt förra inlägg hittar ni här.

NIBE Industrier är en gammal favorit som jag har ägt i omgångar. De aktier som jag har för tillfället har jag köpt och sålt i omgångar. I september köpte jag ett antal för 71,25 SEK. Månaden därpå, oktober, köpte jag på mig ytterligare aktier för 68,5 SEK. Bara några dagar efter att jag köpte dessa ytterligare aktier så sålde jag dessa aktierna för 71,5 SEK. Anledningen till detta var främst att jag var lite osäker och tyckte att det var lika bra att minska på innehavet. Det visade sig vara ganska bra timing. Kursen gick ned något och månaden därpå, november, köpte jag tillbaka aktierna för 60,5 SEK. Några dagar senare så sålde jag dessa igen för 61,5 SEK. Jag var fortfarande osäker och ville inte ligga med för många aktier i bolaget.

Efter att ha funderat lite till så kom jag fram till att jag nog ändå ville satsa lite mer på bolaget och köpte då tillbaka aktierna för 62,5 SEK. Naturligtvis så var det inte så mycket poäng med att köpa och sälja fram och tillbaka som jag gjorde, men det var tur att jag tog mitt förnuft till fånga och köpte tillbaka dem. Idag ligger dem nämligen i 70,25 SEK och har alltså utvecklats fint den senaste månaden.

Readsoft är ett intressant innehav som jag hoppas på mycket under det närmsta halvåret, eller året. Jag har inte riktigt bestämt min investeringshorisont än, men jag kommer i alla fall att ha aktierna så pass länge så att jag får vara med och ta del av säljresursinvesteringarna som gjorts under året. Jag hoppas nämligen att dessa investeringar skall ge klirr i kassan (!) under nästa halvår och år. Om ingenting har hänt till sommaren är det möjligt att mitt tålamod tryter, men fram till dess så skall de få en chans, tror jag. Om, naturligtvis om, det inte kommer nya kort på bordet, vilket det iofs gör hela tiden.

Jag har köpt i två omgångar, en gång i februari för den astronomiska summan 24,80 SEK per aktie, vilket är vansinnigt dyrt, och ganska nyligen för 14,80 SEK, vilket var ett klipp. I dagsläget står kursen i 16,20 SEK och det har rört sig i rätt riktning under de senaste dagarna. Jag hoppas på att kursen letar sig upp till 20 SEK-nivån. Det känns inte helt orimligt i ett halvårsperspektiv.

SCA köpte jag efter att ha läst om SCA på bloggen A-aktietips. Det känns som en intressant kombination med intressanta produkter (iaf ur ett investeringsperspektiv), ny VD och en massa härlig skog. Jag köpte aktierna i två omgångar, dels i juni för 114 SEK, dels i november för 109 SEK. SCA skall vara i min portfölj länge. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på riktkurs för SCA, men jag skall ha dem på lång sikt. Om de ger mig motsvarande bankränta i avkastning och tickar upp på ett bra sätt så är jag rätt nöjd.

SHB har jag köpt i omgångar. De jag äger nu betalade jag 199 SEK för. Dessa aktier är precis som SCA-aktier en del av mina långsiktiga innehav. Jag gillar SHB för att de är stabila. Det är främsta anledningen till att jag valt att köpa aktier i denna bank och ingen annan. Tidigare hade jag även aktier i Swedbank, vilket också är en bank som jag gillar även om det är lite läskigt med bankaktier för tillfället.

Skanska köpte jag i början av månaden för 120,50 SEK. Utvecklingen har varit väldigt bra och idag är kursen på 130 SEK. Anledningen till att jag köpte Skanska var att jag saknade ett byggbolag i portföljen och jag kände mig manad att köpa på mig mer aktier för att jag skulle följa min budget, dvs hur jag har planerat att skyffla in pengar på börsen.

Det var portföljen i korta drag. Kommentera gärna.

mvh Charlie

10 december 2007

Bra drag för tillfället

Idag har varit ytterligare en trevlig dag i portföljen. Det känns som att börsen successivt börjar återhämta sig från all kreditoro, och möjligen börjar allt fler känna att den kraftiga reaktionen nedåt var något av en överreaktion. Jag är dock fortfarande livrädd och kollar efter kreditspöken under sängen innan jag lägger mig varje kväll.

Jag tänkte stämma av lite i portföljen idag faktiskt. Det var länge sedan.

Alfa Laval är ganska exakt på +-0% just nu efter att först ha skjutit upp som en raket till nivåer runt 500 SEK och sedan fallit pladask ner till nivåer runt 350 SEK. Det har hänt mycket, men nu är den som sagt tillbaka där jag startade för nån månad sedan. Alfa Laval är för övrigt bland de största aktörerna i världen på jojos, nej förlåt, värmepumpar :)

BE Group var ett bra köp. På kort tid har de tickat upp runt 7% till 60 SEK. Jag köpte på 56 SEK. Hoppas att trenden håller i sig. Jag skall göra mitt bästa för att fortsätta vara vän med den.

Broström har ryckt upp sig på senaste tid och har de senaste veckorna klättrat upp från 46 SEK till 57 SEK. Det är bra. Tyvärr har jag köpt i omgångar. De första kring 75 SEK, några kring 65 SEK och ytterligare några runt 55 SEK. Det var lite dyrt så här i efterhand och jag köpte lite onödigt många också. Än så länge har detta varit dåliga affärer, men positiva trenden kanske håller i sig. Jag hoppas på en bra utdelning. Det är förresten möjligt att jag säljer av några om kursen pinnar up lite till. Jag har onödigt många aktier i Broström.

Ericsson är ingen rolig historia. Jag fattar inte det som har hänt. Det är otroligt för mig att man veckan innan kvartalsrapport upptäcker att man missat målet med 40%. Väldigt märkligt. Mina Ericsson-aktier, som jag köpte i samband med att de sista dinosaurierna dog ut, eller mer precist och något mer ärligt för 2,5 år sedan, ligger jag nu back på. Usch och fy! Långsiktiga investerare skall ju bli rika. Hur som helst, det kanske ordnar sig. Sony Ericsson går ju i alla fall bra.

Gunnebo Industrier är en trevlig aktie som i princip ingen handlar med. Eftersom ingen handlar med dem så slår det ganska mycket. Jag var med på introduktionen, men sålde av efter ett tag. Idag äger jag dem igen, men har för tillfället en förlust i aktien. Jag köpte för drygt 180 SEK och idag är det något under 150 SEK. Det ordnar sig nog. Spik är bra.

HiQ International är en trevlig aktie som jag köper och säljer till och från. Det som är bra med HiQ är att de tjänar bra med pengar och att de delar ut mycket av de pengarna till ägarna. Det gillar jag. Nuvarande köpkurs är 35,33 SEK och de ligger nu i knappt 37 SEK. Det skall dock tilläggas att jag tog en förlust i dem för ett kort tag sedan. Jag skall nog publicera ett inlägg som heter Charlies HiQ-år där man får följa all trading i detta trevliga IT-konsultbolag.

Investor köpte jag för 162 SEK och de står idag i 153 SEK. Det hade varit bättre om det varit tvärtom, men det kommer att ordna sig. Investor kommer att finnas med i min portfölj under lång tid framöver. Det är i alla fall vad jag känner just nu, men det kan ändras fort.

Nu tröt orken. Jag får ta resten imorgon, eller en annan dag.

Kommentera gärna. Jag blir glad av kommentarer.

Läs förresten Anders nya inlägg om företaget Fiskars på A-aktietips, länk finns på http://www.ekonomibloggar.se/ (vilket är min sida som jag försöker få fler att besöka :) )

mvh Charlie

09 december 2007

Nordnets fondkväll och internetprojekt

Jag blev tipsad att Nordnets fondkväll den 14 november finns att se på Nordnets hemsida. Eftersom jag är av den rastlösa sorten så har jag inte förmått mig att se hela arragangemanget, men jag såg faktiskt avsnitten med Charlie Söderberg och - hör och häpna - jag tyckte det var bra. Visst, det var inte så mycket nytt egentligen, men synsättet är intressant. Han har fruktansvärt rätt i att personer som får ett ökat inflöde av pengar, med väldigt få undantag, ser till att öka utflödet på samma gång. Det är min erfarenhet i alla fall.

Här finns en direktlänk till fondkvällen:
https://www.nordnet.se/mux/page/nordnetkvallenMain.html.

När jag såg inslaget blev jag faktiskt lite inspirerad att lägga in en högre växel med mina egna projekt. De projekt som ligger närmast till hands är ett antal mindre avancerade webbprojekt. De kommer inte att ge så mycket intäkter, men de kommer att täcka de initiala kostnaderna. Det är viktigt. En annan viktig del är att de förmodligen kan ge ett värde även om jag inte uppdaterar dem dagligen, eller t o m mer sällan än så. Det är också bra. (En blogg är inte speciellt bra ur den aspekten :) ) En tredje viktig sak är att det inte kommer att krävas fruktansvärt mycket jobb av mig, vilket är väldigt viktigt.

mvh Charlie

07 december 2007

Framåt marsch!

Den senaste tiden har varit en trevlig tid, såväl portföljmässigt som livet i övrigt. Skanska, mitt senaste tillskott, har utvecklats fint och har sedan i tisdags när jag köpte dem gått upp runt 3,5%. Det känns bra även om jag har för avsikt att behålla dem ett tag.

Andra positiva nyheter i portföljen är att Broström fortsätter att ta igen förlorad mark och är nu uppe i 56,25 SEK efter att ha stigit med hela 2,75 SEK under dagen. Jag ligger fortfarande rejält back i Broström efter att hakat på precis innan nedgången satte igång och sedan fyllde jag på i nedgången dessutom. Jag tycker fortfarande att aktien är värd 70 SEK som jag gav och tror att aktien kommer att repa sig. Broströms business är förvisso allt annat än min typ av business, men jag tycker att nyckeltalen ser bra ut och jag tror att oron för en nedgång har överdrivits. En insider som håller med mig är Arvid Svensson Invest som punpat in en del pengar under höstens nedgång.

HiQ som jag skrivit om tidigare har utvecklat sig precis som jag hoppats och efter ett litet hack i uppgångskurvan så steg den idag med hela 1,10 SEK till 36,80 SEK. Trevligt. Jag är glad att jag vågade putta in pengar vid 32,10 SEK även om allt då såg mörkt ut.

Jag tror faktiskt att året kommer att sluta på ett ganska positivt sätt och det skulle inte förvåna mig om index, åtminstone under en kort period, kommer att leta sig upp över nollstrecket. Vad tror ni?

mvh Charlie

04 december 2007

Skanska trots allt

Precis som jag antydde igår så blev det ett antal Skanska idag. Jag har länge funderat på att köpa på mig Skanska-aktier, men mina köpordrar har inte tidigare gått igenom. Igår lade jag en ganska rimlig köporder på 120,50 SEK som gick igenom idag. Det var med blandade känslor som jag såg att ordern gått igenom. Jag är, som jag tidigare nämnt, ganska tveksam till aktiemarknaden för tillfället. Å andra sidan så har det skett en korrigering nedåt och kurserna är kanske ganska OK trots allt. Det är svårt att veta vad som skall hända och jag tror att det häftiga svängningarna är ett tecken på att många andra också är tveksamma och osäkra. Skanska kommer nog att finnas med ett tag i portföljen, men om det blir en nedgång runt 10-15% så kommer jag att göra mig av med dem.

Jag borde egentligen sätta mig ner och skaffa mig en ordetlig strategi för hur jag skall gå tillväga med mina aktieinnehav. Tyvärr har handlandet varit ganska ad-hoc-styrt den sista tiden och det är inte bra. Förhoppningsvis kan jag få lite tid i mellandagarna att sätta mig ner och skapa lite ordning.

Är det någon som har någon bra strategi för aktiesparande?

mvh Charlie

03 december 2007

Blir december en lugn månad?

Det har varit bråda dagar de senaste dagarna och ingen tid över till aktiespekulation över huvud taget. Jag kommer förmodligen att ligga still under hela veckan i de positioner som jag har just nu, men det är möjligt att jag säljer av en del Readsoft om kursen sticker upp. Jag känner, som jag nämnt tidigare, inte helt bekväm med mitt relativt sett stora innehav i företaget.

En intressant iakttagelse som jag gjorde under dagen var att Alfa Laval backade drygt 4%. En anledning till det kan vara att det publicerades ett nyhetsmeddelande där man påpekade att Alfa Laval inte fått någon order på över 5 miljoner Euro, vilket är deras definition av en stororder, under varken oktober eller november. Det var två år sedan något sådant hände, vilket naturligtvis är negativt, men å andra sidan inget som skall förstoras allt för mycket. Alfa Laval känns dock som en väldigt känslig aktie för tillfället. Minsta nyhet får stor påverkan på kursen. Om jag handlat som jag gjorde förr så hade jag förmodligen legat och fiskat runt 380 SEK för att sedan försöka sälja runt 400 SEK.

Förmodligen och förhoppningsvis kommer december månad att bli en lugn månad. Enligt min budget så skall jag egentligen putta in lite pengar på börsen under månaden. Det blir förmodligen också så. En het kandidat är Skanska som jag spanat in under lång tid. Jag gillar direktavkastningen och ett byggbolag skulle vara ett bra komplement i portföljen. Samtidigt så har jag för mig att Skanska är relativt sett ganska beroende av den amerikanska ekonomin, vilket borde tala för att låta bli. Jag får se hur det blir. En sak är säker - jag måste inte köpa aktier :)

mvh Charlie

30 november 2007

Bra drag i portföljen

Idag har det varit en bra dag i portföljen. En del av den extrema pessism så rådde för bara ett litet tag sedan är idag något mer nyanserad. Det finns fortfarande mycket som oroar, men sänkta räntor och fallande oljepriser brukar få aktiehandlare att känna sig trygga, så även idag.

De flesta av mina aktier har pinnat upp under dagen. Eftersom jag inte tror att faran är över så är det möjligt att jag minskar min exponering mot aktiemarknaden genom att sälja av ytterligare något om det fortsätter upp under nästa vecka. Vi får se. Det känns samtidigt inte osannolikt att december blir en ganska bra månad och det är nog inte heller osannolikt att året slutar på +-0%. Detta talar naturligtvis för att behålla aktierna. Vi får som sagt se. Just nu sitter jag ganska still.

Tyvärr följde inte Readsoft med upp under dagen utan stod kvar och stampade runt 15 SEK och strax under. Det verkar som att aktien har någon form av nivå runt 15 SEK som den fastnat på, vilket alltid är nåt. Jag hoppas mycket på Q4-rapporten och att nästa år blir ett framgångsrikt år där Readsoft slår mynt av sina investeringar i säljresurser. Jag ligger som jag nämnt tidigare för tungt i Readsoft så kommer det en liten uppgång, typ 5%, så kommer jag att låta en del aktier få flyga iväg ut från min lilla depå.

Trevlig helg!

mvh Charlie

28 november 2007

The trend is not my friend...today

Man brukar rätt ofta stöta på talesättet "the trend is your friend" om man läser om hur man skall handla med aktier. Det ligger säkert en del sanning i ett sådant uttalande, men det finns också exempel på kurser som har gått ner efter att de gått upp :)

Idag sålde jag mina Axfood-aktier för 243 SEK. Det var en bra affär. På ganska exakt två månader så har kursen gått upp med 10% och jag tog, som sagt, hem vinsten idag. Det finns egentligen två anledningar till mitt agerande. För det första så är jag för exponerad mot aktiemarknaden för tillfället. Det är oroliga tider och det är inte bra att sitta på för mycket aktier i oroliga tider. Kursen kommer förmodligen att gå upp och ner den närmsta tiden och då kan det vara en god idé att sälja en dag när det går upp. En andra anledning till att jag sålde är att jag inte anser att det finns väldigt mycket mer att hämta av aktien i det korta perspektivet. Det finns förvisso en bra utdelning som kommer att komma och människor kommer att fortsätta att handla mat, men just idag så tyckte jag att det var bättre att ta hem vinsten. 10% var vad jag ansåg vara en rimlig uppgång när jag köpte aktierna i slutet av september. Idag är jag därför nöjd.

Jag har även funderat en del på Readsoft under dagen. Det var lite synd att inte kursen följde med upp idag. Det hade varit skoj. Jag trodde att den nya ordern skulle få lite effekt, men den har uteblivit. Det som talar för är att insiders varit ganska aktiva och köpt, vilket inte säger jättemycket men det är iaf inte dåligt. Eftersom jag ligger tungt i bolaget nu så kommer jag att sälja av en hel del om kursen fortsätter ned till 13,80 SEK för att inte riskera alltför mycket. Förhoppningsvis så kommer inte kursen att gå så lågt utan istället att vända upp. Om kursen vänder upp så kommer jag att möjligtvis att sälja av en del runt 17 SEK, men situationen kan vara en helt annan när kursen står på den nivån så det är svårt att uttala sig mer precist om säljnivån. På några månaders sikt tror jag dock att en sådan nivå är ganska trolig. Mycket hänger på Q4-rapporten och om de nya säljarna har fått upp flåset.

mvh Charlie

27 november 2007

En ganska bra dag

Det blev en ganska bra dag i portföljen idag. Axfood pinnade upp 7,00 SEK till 240,00 SEK, vilket är bra. Aktien har stått sig bra under de senaste dagarnas börsoro, vilket naturligtvis känns tryggt. Jag funderar ändå på att sälja innehavet om kursen fortsätter upp den närmsta tiden. Anledningen till att jag funderar på att sälja är att det börjar kännas som att sannolikheten för en nedgång eller sidledsrörelser är högre än sannolikheten för fortsatt uppgång. Även om jag säljer så kommer jag att hålla ett öga på aktien och det är inte omöjligt att jag köper tillbaka den ganska snabbt om det kommer en nedgång kort efter att jag sålt. Vi får se hur jag gör, men kursen 240 SEK var vad jag hoppades på när jag köpte, vilket talar för att sälja. En annan anledning till att jag funderar på att sälja är att jag ligger lite för tungt i aktier just nu med tanke på den rådande osäkerheten.

Jag köpte ett ganska stort antal Readsoft-aktier idag för 14,80 SEK. Anledningen till att jag köpte är att jag tycker att aktien har drabbats väldigt hårt den senaste tiden. Resultatet har förvisso inte varit jättebra, men 2007 har kommunicerats ut som ett investeringsår. Bland annat har man ökat säljstyrkan med 25%. Detta kommer förhoppningsvis ge bra skjuts åt företaget nästa år. Igår kommunicerades det dessutom ut från företaget att de fått en order på 5 MSEK. Det var denna order som till slut fick mig att bestämma mig för att öka i bolaget. Eftersom jag ligger tungt i bolaget så kommer jag att sälja av en del om det blir en uppgång inom kort.

mvh Charlie

26 november 2007

Positiva tongångar

Det kändes bra att se att börsen stiga i förmiddags. Till skillnad från en del andra, som säger sig gilla att handla billigt, så gillar jag inte när börsen går ner alltför mycket. En alltför sur börs kan nämligen leda till att investeringsviljan försvinner, vilket i sin tur kan leda till färre arbetstillfällen, vilket i sin tur leder till minskad konsumtion, vilker i sin tur leder till ännu färre arbetstillfällen o.s.v., med andra ord lågkonjuktur. Jag är inte sugen på lågkonjunktur och därför blev jag glad när börsen stack upp.

Broström började fint under dagen och toppade 54 SEK efter rapporter om stigande rater, dvs bättre betalt. Under dagen föll kursen ned något och nu (17.00) så är kursen nere på 50,75 SEK. Förmodligen drog Concordias vinstvarning ned Broström något, men vad jag förstår så är Concordia och Broström inte direkta konkurrenter. Hur som helst, jag planerar att behålla Broström ett tag till och jag hoppas att den nu påbörjade återhämtningen håller i sig. Tyvärr sitter jag inne med lite väl många Broström-aktier och därför funderar jag på att sälja av en del. Det är mycket möjligt att jag säljer av en del runt 56-57 SEK om kursen tar sig till de nivåerna inom kort.

Gunnebo Industrier, GIAB, hoppade upp ett rejält snäpp idag. Kursen för en stund sedan låg på 160 SEK, vilket är +6,50SEK jämfört med i fredags. Omsättningen har hittills endast varit 1400 st, vilket är väldigt lite. Fördelen med låg omsättning är att det går att göra fynd. Nackdelen är att det kan vara svårt att hitta en köpare den dagen man vill sälja.

En annan aktie som jag skrivit om på sista tiden är HiQ. Kursen fortsatte upp idag och är i nuläget på 34,50 SEK, vilket är +1,10 SEK från igår.

Överlag har det varit en bra dag i portföljen, men jag ligger fortfarande en del minus.

mvh Charlie

25 november 2007

Ekonomibloggarnas framfart

För ett tag sedan så registrerade jag adressen www.ekonomibloggar.se. Den främsta anledningen till att jag gjorde det var att jag tyckte att det saknades en bra startsida för ekonomibloggar samt att jag trodde att det skulle bli vanligare med ekonomibloggar. Jag har haft delvis rätt.

Efter att jag startat ekonomibloggar.se så upptäckte jag Google Reader som till viss del löser det problemet som jag löser med ekonomibloggar.se, nämligen att enkelt se vilka bloggar som är uppdaterade. Fördelen med ekonomibloggar.se är trots det att man inte behöver sätta sig in i något nytt program utan bara behöver gå in på en hemsida. En annan fördel är att man kan upptäcka nya ekonomibloggar på ett enkelt sätt.

Den andra anledningen till att jag startade ekonomibloggar.se var, som sagt, att jag trodde att det skulle bli vanligare med ekonomibloggar. Det har blivit vanligare, men framförallt har publiciteten ökat. För ett par dagar fanns det en artikel på di.se:s sida som hette "De populäraste aktieblogggarna", eller något liknande. Klirr-i-kassan.se omnämndes inte i texten, men det fanns en hänvisning längre ner i artiklen, vilket gladde mig mycket och ökade på besöksstatistiken. Idag finns det en annan artikel på di.se:s sida som handlar om ekonomibloggar, nämligen en intervju med den hemliga finanskvinnan. Det är intressant att se att intresset växer för ekonomibloggar och att en tidning som DI väljer att uppmärksamma detta.

Slutligen så känns det kul att se att finanskvinnan får uppmärksamhet. Det är hon värd.

mvh Charlie

24 november 2007

HiQ-analys

Det blev precis som jag antydde i mitt förra inlägg, dvs jag köpte lite fler HiQ. Affären gick igenom den 21 november och jag fick betala 32,10 SEK. Så här i det korta perspektivet så var det en bra affär. HiQ slutade i fredags på 33,40 SEK efter en uppgång på hela 2,40 SEK, vilket omräknat i procent blir hela 7,74%. Jag misstänker att uppgången till viss del beror på att det ligger en bra utdelning kring hörnet. Förra året delade bolaget ut 2,10 SEK/aktie efter en vinst på 2,23 SEK/aktie i alla fall enligt den information som jag har. Efter årets första nio månader ligger resultatet på 1,82 SEK/aktie, jämfört med 1,57 SEK för samma period under förra året. Jag räknar med att HiQ delar ut minst lika mycket som förra året. Detta ger en direktavkastning på 6,3 % räknat på slutkursen i fredags.

Utöver en bra direktavkastning så finns även möjligheten att HiQ köps upp av en större aktör. Jag är inte tillräckligt insatt i branschen för att kunna göra någon närmare bedömning av sannolikheten för ett sådant köp, men med tanke på att Mandator köptes upp av en utländsk jättekoncern (någon som kommer ihåg namnet?) som ville stärka sin position i Norden så känns det i alla fall inte uteslutet även om jag inte räknar med det.

Anledningen till att HiQ har gått ner en del på sista tiden beror förmodligen på två saker. För det första så är HiQ beroende av Ericsson eftersom Ericsson är en stor kund. Lyckligtvis har HiQ andra stora kunder, vilket förhoppningsvis innebär att företaget kan gå bra även om Ericsson haltar för tillfället. Dessutom skall man komma ihåg att det finns ramavtal bolagen emellan, vilket förvisso inte är några garantier, men i alla fall bra att de finns. Min uppfattning är att HiQ:s beroende av Ericssons börskurs är något överdrivet. En annan anledning till att HiQ:s kurs har gått ner en del är troligtvis för att många människor fortfarande ser IT-konsulter som riskfylld business. Det är det inte. Dagens IT-konsultbolag går bra och det har hänt mycket sedan slutet av nittiotalet.

Ytterligare en sak som talar för HiQ är att de har förhållandevis låg personalomsättning, vilket är positivt i en tid då IT-kompetens är hårdvaluta. Jag hoppas att de kan hålla personalomsättningen låg även i framtiden.

Sammanfattningsvis så tycker jag att HiQ kan vara en intressant aktie att äga för tillfället, men med tanke på börsklimatet som råder så gäller det att vara försiktig. Ta inte för stora risker och kolla upp all information innan du tar ett beslut att köpa aktier.

Kommentera gärna!

mvh Charlie

20 november 2007

Nya tag

Det har varit ett par jobbiga börsdagar den senaste tiden, men idag så blev det äntligen en dag som slutade på plus. De få analyser som jag har läst den senaste tiden pekar alla på kreditoron, vilket mer eller mindre kan tolkas som en allmän oro för att högkonjunkturen är slut för denna gång. Detta är i sig inte något nytt, men omfattningen har inte varit utredd tidigare. Det är i alla fall min lekmannaanalys av läget.

Jag har under dagen funderat på att köra ytterligare en kort affär i HiQ, men jag är lite tveksam. Anledningen till att HiQ är tillbakapressad beror förmodligen på att Ericsson är tillbakapressad, men frågan är om detta beroende är överdrivet. Jag lurar lite på att detta beroende är något överdrivet och i sådant fall kan det vara en god idé att chansa med ett par HiQ-aktier.

En annan aktie som jag har funderat på att satsa några chanspengar på är Gunnebo Industrier. Jag har förvisso redan en del, men jag tycker att värderingen är intressant. Omsättningen i Gunnebo Industrier är väldigt liten, vilket ibland kan medföra överdrivna kursrörelser. Nån måste helt enkelt ta ansvar och höja omsättningen :)

Det finns en del andra aktier som jag funderar på att satsa en slant på, men några större investeringar blir det inte tal om för tillfället.

mvh Charlie

19 november 2007

En annorlunda affärsidé

Idag gick börsen "fett back" och så gjorde även min portfölj, därför kommer dagens inlägg att handla om akvariefiskar och inte om aktier. Det är möjligt att jag skriver några rader om aktier när jag gråtit ut, men först, som sagt, en affärsidé som handlar om akvariefiskar.

För nästan två år sedan blev jag hängiven akvarist. Det var lite av en högoddsare faktiskt. Jag har förvisso haft husdjur när jag var liten, men de mötte alla döden på mer eller mindre besynnerliga sätt. Det är inte det att jag är djurplågare, inte på något sätt faktiskt. Det är bara det att jag har haft otur med djur helt enkelt. Hur som helst, utan att gå in på undulater som dog av halvtrasiga kylskåp och kaniner som inte ville äta grönsaker, så är jag inte den typiske husdjursägaren.

Efter att jag köpt ett relativt stort akvarium och byggt världens dyraste och tyngsta akvariebänk (jag lade säkert ner 100 arbetstimmar på åbäket, körde åtskilliga gånger till byggmarknaden och köpte material för ganska mycket mer än vad en väldigt fin och fädig akvariemöbel kostar) så började jag att köpa på mig växter och fiskar. Eftersom jag inte kan så mycket om akvariefiskar, och naturligtvis kunde ännu mindre för två år sedan, så frågade jag mig fram. Eftersom jag inte kunde så mycket så litade jag på försäljaren, vilket ledde till att några fiskar svalt ihjäl för att de var för långsamma och andra fiskar blev uppätna. Efter att jag lärt mig vilka fiskar som äter andra fiskar och vilka säljare som struntar i vilka fiskar som äter andra fiskar så fick jag ganska bra balans i akvariet till slut.

Med mina samlade erfarenheter från akvarievärlden så har jag nu kommit fram till en affärsidé. Det är möjligt att det redan finns denna typ av verksamhet, men inte vad jag vet i alla fall. Oavsett vad så kommer inte jag att förverkliga affärsidén. Jag kan helt enkelt för lite. Dessutom tror jag inte att man kommer att tjäna så mycket på den.

Affärsidén är att driva en köper-byter-säljer-verksamhet för fiskar. Med andra ord en butik där man kan sälja fiskar som man odlat upp själv i utbyte mot exempelvis presentkort i butiken eller kontanter. Fördelen med detta är att man drar till sig två typer av kunder, dels användaren som köper ungfisk som han odlar upp till stora fina fiskar och som sedan får en slant för besväret, dels användaren som är beredd på att betala ganska mycket för att få stora fiskar direkt. Den förste typen är förmodligen en ungdom och den andre typen är förmoldigen någon som hyr ut akvarier med fiskar. Verksamheten borde kombineras med en bra webblösning så att många akvarieentusiaster kan ta del av utbudet. För riktigt exklusiva fiskar skulle man kunna anordna auktioner. Jag tror att ni fattar galoppen - en modern akvariebutik helt enkelt.

Precis som jag antydde ovan så är inte denna idé någonting som man man kommer att bli miljonär på, men det kan vara en idé att tänka nytt om man är akvarieentusiast och drömmer om att starta sin egen butik.

Vad jag egentligen försöker belysa är att det finns möjlighet att tänka nytt i de flesta branscher och Internet kan vara en krydda som gör att man sticker ut gentemot konkurrenterna.

Det var förmodligen det knäppaste inlägget på länge.

mvh Charlie

16 november 2007

Ommöblering i IPS-portföljen

Jag har en IPS-fondportfölj som jag har skrivit om tidigare, se här. Eftersom jag är lite osäker på hur utvecklingen i Kina kommer att te sig så valde jag idag att byta ut de fondandelar som jag hade i JF China (USD) Fund A (Utd) mot andelar i MLIIF Latin American A2 $ (Ack) . Jag byter alltså från Kina till Latinamerika. Jag har fortfarande kvar fonder som är riktade mot Asien i min PPM-portfölj. Genom detta byte får jag dessutom in min första fond som är riktad mot Latinamerika. Vi får se hur det går. Det var ganska svårt att välja eftersom utbudet var ganska skralt.

Vad tror ni? Kommer Kina att krascha?

mvh Charlie

Spontanshopping - BE group

Jag har tidigare tittat på BE Group och köpt och sålt dem i omgångar. Efter att ha hållt på och köpt och sålt fram och tillbaka ett par gånger runt 80-kronorsnivån (om jag inte minns fel) så lade jag till slut av eftersom jag blev rädd för att stålpriset skulle sticka iväg och att stålhandlarna skulle hamna i kläm. Det var min lekmanna-analys. Sett i backspegeln så var detta ett bra beslut (ungefär lika bra beslut som beslutet att köpa andra aktier var dåligt :) ).

Idag så tittade jag lite på företaget och tyckte att det såg ganska intressant ut. Jag gick en del på historisk utdelning, vilket jag gör ganska mycket för tillfället. Det var ett ganska litet antal jag köpte och jag betalade 56 SEK. Eftersom jag är lite skakis efter de senaste börsdagarna så funderar jag på att sälja dem ganska omgående om kursen sticker upp. Om inte kursen sticker upp den närmsta tiden så får jag väl dras med dem ett tag, men det kan jag leva med.

Under dagen så har jag funderat en del på de senaste dagarnas nedgång. Det är klart att det finns indikatorer som säger att nedgången kan fortsätta en bit till. Jag tänker närmast på oljepriset, inflationen, vinstvarningarna, nedskrivningarna etc., men det finns även en del som pekar på att det kommer vara ganska bra tider framöver. Jag tänker närmast på de prognoser som företagen har gjort och en del konjunkturbedömningar. Jag vet inte riktigt hur jag skall agera, men just idag så känns det inte som att jag vill köpa XACT BEAR-aktier. Det är faktiskt så att tanken på att köpa XACT BULL har slagit mig. För att detta skall hända skall dock kurserna ner ett par procent till.

Vad tror ni? Kommer OMX att sluta på minus för helåret? Kommer det t o m att sluta på mer än -10%, dvs fortsatt nedgång?

mvh Charlie

14 november 2007

Smärre ommöblering

Jag sålde de HiQ-aktier som jag köpte igår. Säljkursen blev 36,80 SEK. Det blev en liten vinst, men den stora vinsten är att jag minskar den samlade realiserade vinsten under året. Genom de aktierna som jag köpte igår sänkte jag nämligen medelanskaffningsvärdet för mina NIBE, dock inte så mycket så att det blir mindre än vad jag sålde aktierna för idag. På så sätt kommer denna lilla vinstaffär att räknas som en förlustaffär, vilket gör att jag minskar min realiserade vinst under året och på så sätt minskar skatten. Naturligtvis så skjuter jag fram problemen, men det gör jag gärna.

Förutom HiQ-försäljningen så köpte jag ett gäng NIBE för 62,50 SEK. Det är tänkt som en förhållandevis kort affär, men inte fullt lika kort som HiQ-affären. Om NIBE letar sig upp mot 65-66 SEK inom de närmsta dagarna så kommer jag med stor sannolikhet att sälja. I nuläget känns det nämligen som att sannolikheten för att NIBE skall falla dramatiskt är ganska låg, bland annat tänker jag på att NIBE redan har vinstvarnat (och sannolikt har de agerat med marginal) med en relativt hård dom av marknaden som följd samt att börsen som helhet gått ned efter det. Jag tycker att NIBE ser ganska attraktiv ut i nuläget. Ett högt oljepris borde förresten kunna få fart på försäljningen av värmepumpar.

mvh Charlie

13 november 2007

Alfa Laval backar

Det fanns en ljusglimt i min portfölj fram till idag, nämligen Alfa Laval. Jag lyckades att pricka in en riktigt bra uppgång, men efter dagens dystra meddelanden från företaget så backade aktien kraftigt. Ganska trist, men jag har för avsikt att behålla aktierna ändå.

Jag fyllde på med lite HiQ idag. Det som lockar är direktavkastningen, men också att jag tror att IT-konsultsidan har en ganska bra framtid. Jag betalade 35,80 SEK. Om kursen sticker upp en liten aning så kommer jag att sälja av en del av mina aktier i bolaget. I nuläget har jag nämligen något fler än vad som kan anses klokt ur riskspridningssynvinkel.

En annan sak som jag noterade var att insiders köper i Broström. Kursen gick upp något, men jag ligger fortfarande back en hel del.

Ytterligare en grej som jag noterade var att det surrar utköpsrykten kring Securitas Direct. Det är möjligt att det är mer än bara rykten, men jag har i alla fall inte sett något erbjudande än.

Om kursen sticker upp de närmsta dagarna så kommer jag förmodligen även att införskaffa några XACT BEAR, vilket kanske inte förvånar den som har följt mig ett tag.

Uppdaterat:
Jag läste precis att det ligger ett kontantbud på Securitas Direct på 26 SEK. Vissa hoppas tydligen på mer med tanke på att aktien handlades under slutet av dagen för över 26 SEK.

Jag såg även att Dow Jones pekar uppåt, vilket förhoppningsvis kan pigga upp portföjen under morgondagen.

mvh Charlie

12 november 2007

Dagens skörd

Precis som jag antydde i gårdagens inlägg så försvann XACT BEAR ur portföljen idag. Jag fick 48,95 SEK för dem och kammade hem en ganska bra vinst på dem. Jag skulle gissa att snittpriset på dem som jag sålde låg runt 42-43 SEK. Jag kommer med ganska stor sannolikhet att köpa på mig XACT BEAR-aktier inom kort. Det finns en hel del indikationer på att de kan vara en intressant krydda framöver. Det som talar för en nedgång är, som jag ser det, framförallt oljepriset och den låga dollarn. Kreditoron spökar naturligtvis fortfarande också. XACT BEAR är min daytrading-hobby. Den sista aktien som jag tillåter mig själv att daytrada med.

Jag sålde även en del NIBE idag. De såldes till kursen 62,00 SEK, vilket var OK med tanke på att jag för ett par dagar sedan köpte motsvarande antal för 60,50 SEK. Det var däremot sämre med tanke på att jag har en hel drös med aktier kvar som jag köpte för runt 70 SEK. Det är mycket möjligt att jag köper tillbaka NIBE-aktierna igen. Funderar faktiskt på att lägga in en köporder redan idag. Jag gillar NIBE och jag gillar att ledningen reagerar direkt på vikande siffror med rejäla åtgärder. Det är sunt.

mvh Charlie

11 november 2007

Planering inför morgondagen

Det skall bli intressant att se hur morgondagens börs ter sig. Jag kommer att hålla ett speciellt öga på Broström. Det är inte alls omöjligt att jag säljer av en del av dessa under morgondagen om kursen sticker upp något.

Om nedgången fortsätter så kommer jag förmodligen att titta lite nämre på papper med bra direktavkastning, men för att jag skall börja göra det får kursen gå ned ännu en bit. Om kursen går ned ännu en bit så kommer jag förmodligen också att sälja mina sista XACT BEAR.

mvh Charlie

En ny sorts gym

Igår förnyade jag mitt gym-kort. Det var ganska dyrt, trots jag inte håller till på de mest fashionabla gymmen. Efter att jag tränat så började jag fundera på hur lika alla gym är i Sverige. I princip alla kör samma koncept. Man betalar en årsavgift, eller månadsavgift, och får tillgång till en massa styrketräningsredskap och omklädningsrum. Om man kan tänka sig att bara träna på dagtid så kan man få sitt kort något billigare. En del gym erbjuder även olika former av träningspass och en del även pool.

Efter att jag hade tränat i går kunde jag inte att låta bli att dra paralleller till golfvärlden. I den världen är det vanliga att man köper en spelrätt för att få tillgång till banan. Spelrätten kan man sedan sälja när man slutar i klubben. Eftersom man oftast inte får mer för spelrätten än vad man gett från början så kan man likna det hela vid ett sorts ofördelaktigt lån till klubben. Nu menar jag inte att det är något fel med det här systemet. Det är bra på många sätt och förmodligen en nödvändighet för att få ekonomin att gå ihop i de flesta golfklubbar.

Min fundering igår var om man inte skulle kunna slå samman dessa olika tankesätt. Skulle man kunnna ha ett gym där man köper in sig i gymmet när man blir medlem? Fördelen med detta skulle vara att man kände mer för sitt gym. Man skulle förmodligen vara mer rädd om utrustningen och förmodligen så skulle man även försöka uppmuntra sina kompisar att träna på samma gym. Det skulle spridas ett engagemang för gymmet, vilket skulle kunna vara intressant. Naturligtvis är det problematiskt ur ett ägarperspektiv att ge ifrån sig delägande till människor som man inte känner, men å andra sidan så skulle man få in pengar i bolaget och ha ägare som var väl insatta i verksamheten och som skulle fungera som bra säljare.

Förmodligen så finns det olika anledningar till att detta inte funkar, eller så finns det redan bara det att jag inte stött på det. Är det någon som har hört om liknande upplägg?

mvh Charlie

10 november 2007

Om man levt som man lärt

Under det knappa år som jag drivit klirr-i-kassan.se så har jag skrivit metervis om XACT BEAR och varför det är intressant att spekulera i dessa björnaktier. Jag har nämligen trott att superkonjunkturen till slut skulle vika och att det då skulle öppnas möjligheter för att köpa stabila bolag till bra priser samt att tjäna en hacka på XACT BEAR.

Tyvärr har jag inte riktigt levt som jag har lärt. Min förkärlek till likviditet har under året gjort att jag nästan hela tiden legat en bit bakom index. Det har varit tråkigt. Under september månad så lade jag om min strategi och bestämde mig för att bli långsiktig i mitt sparande, dvs inga affärer över dagen längre som kunde ge 1-2% i avkastning, utan affärer på 1 års sikt eller längre som kan ge 10-15% per år. Den största anledningen till att jag lade om min strategi var att min kortsiktiga strategi tog för mycket tid och gav förhållandevis små intäkter. Det var så här i bakspegeln förmodligen inte det bästa tillfället att börja plöja in pengar på börsen.

Tur nog har jag en del XACT BEAR kvar. Jag ligger ungefär +10% på de björnaktier som jag har kvar, vilket naturligtvis är kul, men det är bara en liten del av de som jag hade tidigare. Det är alltid fel att se tillbaka på affärer och tänka på vad som hade hänt om man gjort på ett annat sätt. Jag hade satt upp tydliga mål med de innehav som jag hade och det blev bra affärer. Det var redan när jag köpte på mig en massa björnaktier min tanke att sälja av dem ganska omgående med en liten vinst. Så blev det också. Det var även min tanke att behålla en del av XACT BEAR-aktierna längre om trenden skulle bära av nedåt. Så blev det också. Jag hade kunnat vara betydligt mer kall, men det var jag inte.

Min strategi i det korta perspektivet är nu att hitta bolag med bra direktavkastning och med en hyggligt ljus framtid som har dragits med ner av det sura börshumöret. Oljepriset och den vikande bostadsmarknaden oroar mig en del och jag skall minska inflödet från mitt bankkonto till börsen. Förmodligen kommer jag även att göra mig av med något förlustpapper under de närmsta månaderna. Jag har nämligen en hel del orealiserade förluster samtidigt som jag ligger plus på helåret vad gäller reasliserat resultat.

Ett annat alternativ som jag funderar på är att helt strypa tillflödet och istället sälja ett förlustpapper och putta in dessa pengar i björnaktier. "Trenden är din vän". Är det inte så man säger ;)

mvh Charlie

"Sveriges populäraste finansbloggar"

Jag upptäckte precis att min blogg omnämnts som en av "Sveriges populäraste finansbloggar" på DI.se, se länk. Det känns väldigt förvånande och väldigt kul. De senaste dagarna har jag funderat på om jag skulle lägga ner bloggen faktiskt. Nu har jag dock, helt plötsligt, fått ny kraft.

För alla nya läsare så skriver jag här på bloggen om mina funderingar kring aktier, bostadspriser, entreprenörskap, etc. Jag har tidigare handlat ganska mycket med aktier på kort sikt, men det senaste halvåret har jag inte haft så mycket tid, vilket har gjort att jag börjat handla på lite längre sikt. Det har varit en ganska stor omställning faktiskt. Under de senaste månaderna har jag successivt börjat att föra in mer pengar på börsen. Tyvärr har det varit ganska taskig tajming, men det kommer nog att ordna sig på lite sikt.

För tillfället tittar jag en del på SCA. Jag har köpt i omgångar, senast för 109 SEK. NIBE tycker jag också, med tanke på dagens kurs, kan vara ett intressant alternativ att sätta in en slant i. Broström har jag pumpat in en del pengar i den senaste tiden, vilket jag till viss del ångrar idag. En annan spännande aktie som jag följer är Readsoft som jag tror kan lyfta under nästa år när de fått sin utökade säljorganisation på plats. HiQ är ett IT-konsultbolag som jag tror att kan vara en god investering, om inte annat för att IT blir allt viktigare för allt fler företag. Vidare verkara HiQ vara ett välskött företag och har en god direktavkastning.

Sist skulle jag vilja tipsa om en blogg som i mina ögen är en av de mest intressanta ekonomiblggarna nämligen Anders aktietips.

mvh Charlie

09 november 2007

Mer NIBE

Idag fyllde jag på med lite mer NIBE. Jag betalade 60,50 SEK, vilket jag hoppas var ett kap. Det känns alltid tråkigt att handla aktier när börsen och allt annat pekar nedåt, men jag har bestämt mig för att hålla mina uppsatta mål om hur mycket jag skall fylla på med varje månad. Jag är fortfarande relativt likvid, men jag funderar ändå på att dra ned på överflyttningstakten från bankkontot till aktier.

För övrigt ligger jag back på nästan alla mina aktier, förutom Alfa Laval och XACT BEAR. Jag har gjort en del vinster under året som drar upp en del, men jag ligger minus på helåret.

Jag funderar förresten lite på att köpa på mig mer Gunnebo Industrier. Det är väldigt låg handel i GIAB, vilket gör att det kan bli lite väl stora kursslag ibland. Företaget känns stabilt. Om de fortsätter ned lite till så är det inte omöjligt att jag slår till.

mvh Charlie

08 november 2007

Dåliga affärer på sur börs

Jag har gjort en del affärer på senaste tiden. Tyvärr enbart dåliga affärer. Jag har bland annat köpt fler Broström för vilka jag fick slanta upp 56 SEK. Dumt. Jag har även köpt mer SCA för 109 SEK, vilket kanske inte var så dumt.

Tidigare idag funderade jag på om jag skulle sälja av mina XACT Bear. De få som jag har kvar alltså eller om jag skall behålla dem ett tag till. Det blir att jag behåller de ett tag till.

Det är inte roligt med börsen för tillfället. Jag ligger minus på helåret, vilket är kass. Ericsson har stor del i min förlust. Broström har även dragit ner portföljen ganska rejält. Readsoft-aktierna är heller ingenting som muntrar upp min tillvaro.

Mäklarstatistik

För någon dag sedan så publicerades det ny mäklarstatistik. Statistiken visade, som många redan gissat, att priserna är på väg nedför. Detta trenbrott är ganska intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Frågan är om oljepriset, matpriser, nya löneavtalen etc kommer att pressa upp inflationen så att Riksbanken tvingas att höja räntan ytterligare och att den hittills lilla nedgång eskalerar eller om detta bara är lite hicka som snart går över. Jag är, som jag redan sagt ungefär 3546 gånger, tyvärr en dysterkvist och tror att de glada bostadskarriärdagarna för tillfället är över.

Ett bra tips för den som vill läsa om hur priserna har påverkats i den egna kommunen är maklarstatik.se.

mvh Charlie

Tradedoubler-annonser

Jag fick ytterligare en fråga av David. Tack David! Det har varit lätt att komma på saker att skriva om på sistone :) Denna gång handlade frågan om Tradedoubler-annonser, vilket inte är väsenskilt från Google-annonser, men det finns en del skillnader som jag tänkte presentera nedan.

Google-annonser fungerar i princip som så att hemsideinnehavaren upplåter en del av sin sida för annonser från Google. Google väljer själv ut vilka annnonser som skall visas och på ett magiskt (eller åtminstone icke-redovisat sätt) så utgår betalning till hemsideinnehavaren för varje klick och i vissa fall även för antalet besökare. Google-annonser, eller Google AdSense som det egentligen heter, är ett väldigt enkelt sätt för en hemsideinnehavare att annonsera.

Det finns förmodligen många anledningar till varför inte Google redovisar hur mycket man får per klick. En anledning är helt säkert att det är en väldigt komplex modell som beror på många olika faktorer. En faktor är förmodligen hur många som vill annonsera på sidan, dvs efterfrågan på annonsutrymmet.

Tradedoubler och många andra s.k. affiliate-nätverk bygger till skillnad på Googles tjänst på fasta priser. Man vet som hemsideägare, s.k. publishers, hur mycket pengar man får för klick, lead (t ex att någon skriver upp sig för ett nyhetsblad på sidan som gör reklam för) , sales (oftast i procent på köpeskillingen) och ibland även unik besökare (UV, dvs unique visitor). Fördelen med detta system är att du själv kan påverka vilken reklam som visas. En annan fördel är att du vet vad du får betalt. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta kräver ganska mycket jobb för att det skall bli bra.

Jag tycker inte att jag har så mycket tid att lägga på att utforma annonseringen på ett effektivt sätt, därför har jag valt att använda mig av Googles lösning i första hand. Överlag så är jag nöjd. Ett tips är att läsa de optimeringstips som Google själv ger på sin hemsida. De är bra och instruktiva.

Lycka till!

David: Har du någon sida idag?

mvh Charlie

06 november 2007

Google-annonser

Jag fick en fråga av David efter mitt förra inlägg. Frågan gällde hur man gjorde för att lägga till Google-annonser på sin hemsida, alternativt blogg. Det är väldigt enkelt och jag hade kort tänkt berätta hur man gör.

1. Gå in på Google.se.
2. Välj "Annonseringsprogram".
3. Välj "Google AdSense" (Om du istället vill annonsera så väljer du "Google AdWords"). Här finns en direktlänk.
4. Välj "Registrera dig nu" och fyll i dina uppgifter.

När du väl har lagt in dina uppgifter så får du ett lösenord och en egen profil. Du loggar in på samma sida som knappen "Registrera dig nu" finns.

Du väljer inte själv vilka annonser som visas på din hemsida utan beroende på vad du skriver om så väljer Google ut lämpliga annonser. Du kan blockera annonsörer som du inte vill förknippas med.

Ett tips är att inte välja att få hem ersättningen som en check, eftersom det kostar 150 SEK att lösa in en utländsk check på en svensk bank. Väl istället att få det som en kontoinsättning.

Observera att man inte får klicka på sina egna länkar och att man heller inte får delta i s k trafikutbytesprogram.

Det var allt som jag kom på just nu. Är det någon som har något att tillägga?

mvh Charlie

05 november 2007

Webbprojekt

Jag har inte skrivit om mina projekt på ganska länge. Anledningen är att jag inte har haft tid att sätta igång eller underhålla dem på ganska länge. Det känns lite synd och jag funderar faktiskt på att sälja av en del av de domännamn som jag köpte för några månader sedan. Det tar lite emot eftersom jag vet att de i princip inte är värda någonting så länge som de är just bara domännamn.

Min idé med att göra en sammanställning av olika ekonomibloggar, ekonomibloggar.se, är i nuläget den enda idén som jag kommit någonstans med. Förmodligen så kommer jag att ha väldigt mycket att göra fram till mars, men efter det så kommer jag förmodligen att ha mer tid till att förverkliga projekten.

mvh Charlie

Jobba i Danmark

Jag bor i den södra delen av Sverige, närmare bestämt i Malmö. Det är ganska intressant att bo i denna del av Sverige just nu. För inte så länge sedan så byggde vi ett högt snurrat hus som kostade i runda slängar en miljard att bygga (eller, förresten, vi och vi, det var HSB som gjorde det). Nu håller vi på att gräva en tunnel under hela stan så att tågen till Danmark skall kunna ta snabbaste vägen till bron. Detta projekt kommer nog också att kosta runt en miljard kronor. Däremellan har vi även hunnit med att bygga en yttre ringväg som går runt vår gamla ringväg. Det skulle inte förvåna mig om detta projekt också kostade en miljard kronor :) Förresten, mitt i allt detta har vi även satt igång en högskola som riktar sig mot näringslivet, vilket inte är så dumt när hälften av alla ungdomar skall läsa vidare. Alla dessa projekt är jag väldigt glad att de har gjorts. Malmö är idag en helt annan stad än vad den var för tio år sedan och det kommer förmodligen bara att bli bättre.

Det största anledningen till att Malmö är intressant stad att leva och verka i är att den ligger i en intressant gränsregion. Sverige och Danmark är på många sätt annorlunda, vilket gör att gränsregionen blir än mer intressant.

Att det sker ett utbyte mellan de två länderna syns inte minst genom att många svenskar väljer att jobba i Danmark och att många danskar väljer att bo i Sverige. Antalet svenskar som jobbar i Danmark ökar väldigt snabbt. Det finns som jag ser det två huvudanledningar till att antalet ökar så snabbt som det gör. För det första så är det väldigt lätt att få jobb i Danmark. Det är dessutom lika lätt att bli av med jobbet, men så länge som det finns andra jobb att få så är det inte så många som klagar. En andra anledning till att många väljer att jobba i Danmark är att lönen är mycket bättre än vad den är i Sverige. Jag skulle gissa att lönen är ungefär 20-30% högre i Danmark för akademiker, vilket naturligtvis gör det intessant för många. Nackdelen med att jobba i Danmark är, förutom att man inte har samma anställningstrygghet, att man får ta ett större ansvar själv. Till exempel lägger den danska staten ett större ansvar på individen vad gäller pensionssparande. Det är något hårddraget upp till var och en att se till att man har pengar när man går i pension. En annan skillnad är möjligheterna att stanna hemma pga sjukt barn och föräldraledighet.

Är det någon som har annan erfarenhet av att arbetssituationen i Danmark? Kommentera gärna.

mvh Charlie

27 oktober 2007

Bostadspriserna vänder ner

Jag är, som den återkommande läsaren vet, skeptisk till bostadspriserna i Sverige och jag tror att det kommer att bli en nedgång. Enligt en artikel i Sydsvenskan idag så har priserna i Malmö börjar att röra sig nedåt, vilket gör att jag faktiskt tycker att jag har haft lite rätt. Det kan naturligtvis vara så att detta är en tillfällig nedgång och att priserna kommer att fortsätta upp med 25-30% årligen under flera år framåt. Jag är dock skeptisk.

Det finns som jag ser det två huvudscenario. Det första scenariet är att bostadspriserna står och stampar under ett par år för att sedan börja gå uppåt i en maklig takt om ungefär 5% per år, dvs i takt med inflationen och tillväxten i Sverige i övrigt. Det andra scenariet är att Riksbanken kommer att vara tvungen att höja räntorna för att få inflationen i schack. Jag är väl medveten om att inflationen är i schack för tillfället, men med tanke på löneökningar, stigande oljepris, dyrare matpriser mm så finns det en risk att det kommer att krävas ytterligare räntehöjningar för att hålla inflationen i schack. Det är möjligt att högt belånade bostadsägare kommer att komma i kläm. Förvisso kommer en del av lånen att ätas upp av inflationen, men det finns en risk att bostadskostnaderna kommer att öka mer än vad som äts upp av inflationen.

Jag hoppas naturligtvis på mitt första huvudscenario. Jag gör det främst för att en bostadskrasch förmodligen kommer att leda till att det blir generellt sämre tider, mao lågkonjunktur. Sjunkande bostadspriser leder nämligen till minskad konsumtion, vilket i sin tur leder till sämre företagsresultat, vilket i sin tur leder till högre arbetslöshet, vilket i sin tur leder till ännu lägre bostadspriser, vilket i sin tur leder till ännu lägre konsumtion...osv. Att en bostadskrasch sätter igång en lågkonjunktur har hänt förr. Tyvärr är minnet kort hos de flesta.

Innan jag slutar så vill jag passa på att ge alla beslutsfattare i landet som är skyldiga till att det inte byggts hyresrätter med rimliga hyror sedan Hedenhös en känga. Det är välidgt tråkigt att höra om människor som tvingas att köpa en bostad mot sin vilja bara för att det inte finns några andra alternativ. Det finns inget egenvärde i att människor skall äga sin bostad.

Säg gärna emot.

mvh Charlie

23 oktober 2007

Alfa Laval och SHB rapporterar

Det var verkligen roligt att se Alfa Lavals rapport idag. Positiva nyheter var precis vad som behövdes i min portölj efter gårdagens sura börsdag. Det är möjligt att det var en överreaktion och att aktien kommer att backa något under morgondagen, men det spelar mindre roll. Företaget levererar och verkar fungera väldigt effektivt. Till helgen får jag föroppningsvis tid att gå igenom rapporten mer i detalj, men eftersom jag varken funderar på att sälja eller att köpa mer så är det inte prioriterat.

Handelsbanken levererade också en bra rapport idag. Det var skönt att se att de inte satt med några lik i garderoben. Kursreaktionen var måttlig, för att inte säga snål. Jag tycker att Handelsbanken är ett stabilt företag som tjänar bra med pengar utan att ta för stora risker, dvs precis så som en bank skall vara. Jag är inte kund hos SHB idag, men det är inte omöjligt att jag i framtiden kommer att välja SHB istället för min nuvarande bank. Det är inte heller otänkbart att jag stoppar in lite nya pengar i SHB så småningom. Det känns som en relativt trygg placering utan att vara alldeles för tråkig.

Värt att nämna är att Readsoft spottade upp sig ganska rejält under dagen, vilket var kul. Handeln i Readsoft är såpass låg att det blir ganska stora svängningar, något som man naturligtvis kunde utnyttja om man nu var en sån som handlade kortsiktigt. Nu är jag dock en långsiktig invsterare :)

Vinstlyft för Alfal Laval, DN.se
SHB undgick krisen, DN.se

mvh Charlie

22 oktober 2007

Så var det minus på helåret

Tyvärr har jag varit väldigt upptagen de senaste dagarna och har knappt alls haft tid att läsa de ekonomiska nyheterna. Det jag har hunnit konstatera är att den senaste tidens oro på den amerikanska marknaden har spridit sig över världen ännu en gång och nu är OMX-index på minus för helåret igen. Svängningarna den senaste tiden har varit dramatiska och det känns inte helt bekvämt.

Readsoft presenterade en rapport idag. Intäkterna ökade med 26%, vilket är bra, men å andra sidan så ökade utgifterna också vilket ledde till att kvartalet slutade på -4,6 MSEK. En intressant sak som jag såg när jag läste rapporten var att avskrivningarna för utveckling ökat ganska dramatiskt och ligger i den senaste rapporten på runt 11 MSEK. Jag tror på bolaget och jag tycker att det är kul att se att de öppnar nya kontor och att de tillåter bolaget att växa även om detta medför att bolaget går svagt minus resultatmässigt. Det är förmodlilgen helt medvetet eftersom detta år är sagt att vara avsett för att förbättra försäljnings- och leveransapparaten. Trots att mina Readsoft-aktier har utvecklats katastrofalt (-25% ungefär) så tror jag fortfarande på bolaget och jag hoppas att jag under nästa år kan få se ett bolag som vänder till vinst. Det underliggande behovet att automatisera dokumenthantering känns helt rätt.

Om kurserna fortsätter ned ytterligare något så säljer jag mina XACT BEAR (de som jag har kvar), möjligtvis köper jag några SCA och kanske även ett par Industrivärden om andan faller på.

mvh Charlie

20 oktober 2007

Tuffa tider och kapitalförsäkringar

De senaste börsdagarna har varit mindre roliga och efter bomben som Ericsson släppte har en ganska trevlig utveckling i portföljen vänts till en dålig utveckling. I nuläget ligger jag faktiskt något back på helåret om man räknar med både realiserade och orealiserade vinster och förluster. Om man bara räknar med realiserade vinster så ligger jag en del plus, vilket gör att jag kanske kommer att sälja av en del förluster i slutet av året om läget är ungefär detsamma som nu. (Det är nämligen dumt att skatta för realiserade vinster om man har orealiserade förluster innestående.) Denna möjlighet har man inte med kapitalförsäkring, där betalar man 1% av portföljens värde vid årets slut i skatt, vilket gör att kapitalförsäkringar inte i alla lägen är det bästa altiernativet.

En fördel med att inte ha sina fonder/aktier i en kapitalförsäkring är att man kan anpassa risknivån under slutet av året efter hur bra den tidigare delen av året har gått. Om man till exempel har gjort bra affärer under det första havåret och realiserat en bra slant med pengar så är det mer intressant att ta större risker under resterande delen av året. Om man gör en förlust kan man nämligen kvitta denna mot en del av den vinsten som man har realiserat under den tidigare delen av året. Detta är förmodligen gammal skåpmat för de flesta, men det är förhoppningsvis nytt för någon.

Jag kommer förmodligen inte att öka risknivån i portföljen under den kvarvarande delen av året, utan kommer istället att passa på att sälja av en del gamla förlustpapper för att på så sätt slippa en onödigt hög reavinstskatt. Mina förlustpapper är i nuläget Ericsson, Broström och Readsoft. Det sistnämnda företaget tror jag på och det kommer jag inte att sälja. Ericsson kommer jag förmodligen inte heller att sälja. Det är möjligt att jag gör mig av med Broström faktiskt. En annan möjlighet är att jag säljer Broström och sedan köper tillbaka dem direkt, bara för att realsiera förlusten under detta år.

mvh Charlie

18 oktober 2007

Oroväckande vinstvarningar

Jag har funderat en del efter att Ericsson släppte sin vinstvarning. Det är mycket som är väldigt märkligt som jag ser det. För det första så förstår jag inte hur en företagsledning kan bli tagna på sängen en vecka innan man skall rapportera en kvartalsrapport. För att sätta detta i ett sammanhang så blir vinsten omkring 40% lägre än vad analystikerna förväntade sig, vilket är mycket. Dessa förväntningar är i sin tur baserade på Ericssons egna uttalande, av vilka en del bara är omkring en månad gamla (Jag tänker på Ericssons kapitalmarknadsdag som hölls för inte så länge sedan).

För det andra så börjar jag så smått att ifrågasätta aktieägande för tillfället. Två stabila bolag, Ericsson och NIBE, har båda vinstvarnat och det med besked. Idag känns det som att det tapp som Ericsson-aktien har gjort inte är orimligt. Aktien har ungefär backat med 30% sedan det blev känt att vinsten blir 40% lägre. Denna reaktion känns än mer motiverad med tanke på det intrycket som ledningen lämnar, nämligen ovetande om vad som händer i företaget. Jag vet inte vad som är värst, om de visste men inte berättade eller om de inte visste och således inte kunde berätta. Det ena säger att de inte är att lita på och det andra säger att de är inkompetenta.

Nu är jag inte så arg som jag verkar. Bolag stöter ibland på problem. Det händer alla företag förr eller senare. Det som skiljer duktiga företagsledare från dåliga är hur de väljer att hantera dessa problem. Jag gillar NIBE:s sätt att ta sig an problemen. För det första så går man ut och säger att man har problem och i samband med detta så presenterar man en ordentlig åtgärd. I fallet med Ericsson så rycker man på axlarna och skyller på att man inte visste. Om man som VD inte kan överblicka vad som händer i företaget så är det någonting som är allvarligt fel. Att mariginalerna på mjukvara är större än på basstationer eller vad man försökte få fram under presentationen imponerar inte på mig.

Om man för ett ögonblick släpper att Herr Svanberg gjorde en av sina sämre insatser som VD och ser det hela i ett större perspektiv så kan denna kvartalsrapport innebära att en försiktighet och pessimism smyger sig in på börsen och att det blir lite lugnare för en tid framöver. Detta kan vara intressant eftersom köplägen kan infinna sig, men det kan också bara bli trist och röda siffror.

Min taktik de senaste dagarna har varit att fylla på med lite gamla favoriter, HiQ för 41,30 SEK och NIBE 68,50 SEK. Eftersom jag sitter på en del i NIBE och eftersom NIBE faktiskt är ett företag i en kris, mer eller mindre allvarlig, så skickade jag tillbaka en del av mina NIBE för 71,50 SEK tidigare idag. HiQ har jag kvar, även om jag förmodligen snart kommer att sälja dessa igen. Det finns nämligen en fin utdelning som hägrar i HiQ och jag tror att denna kommer att dra upp kursen något allt eftersom tiden går. Jag siktar på att sälja mina HiQ för runt 42,50 - 43 SEK inom ganska kort tid. Anledningen till att jag funderar på att sälja mina HiQ beror på att HiQ förmodligen är ganska beroende av Ericsson. Min gissning är att HiQ kommer att åka jo-jo under en tid framöver och jag kommer att köpa och sälja en del. Om jag blir sittande med HiQ så gör det inget. Det är en bra aktie att äga. Om jag inte blir sittande med HiQ så gör det inget. Det finns bättre aktier att äga :)

mvh Charlie

16 oktober 2007

Oroväckande vinstvarning

Det köndes inte alls bra när Ericsson vinstvarnade idag och det efterföljande fria fallet på som värst runt 30% gjorde det inte särdeles kul att vara Ericsson-ägare. Det är smått ironiskt att mitt sedan tidernas begynnelse långsiktiga innehav är det som gått sämst. Jag börjar inte att ifrågasätta mina nya strategi med långsiktiga innehav, men lite konstigt känns det.

Jag passade på att köpa tillbaka HiQ idag för 41,30 SEK. Förmodligen så kommer jag relativt snart att sälja dem igen. Om de går upp mot 43 SEK så försvinner de ur portföljen igen. Jag köpte även på mig ytterligare NIBE för 68,50 SEK. Eftersom jag sitter på en del NIBE så siktar jag på att göra av mig med en del om kursen går upp mot 72-73 SEK.

mvh Charlie

12 oktober 2007

Små ommöbleringar

Jag har haft en väldigt bra utveckling på många av de aktierna som jag köpt de senaste två månaderna. Alfa Laval köpte jag 070809 och de aktierna har stigit med hela 12 %. Investor köpte jag dagen efter, dvs 070810, och de har stigit 8 %. Gunnebo Industrier kom in en månad senare, 070911, och de har stigit med 9 %. NIBE köpte jag 070921 och de ligger i dagsläget oförändrade. HiQ köpte jag 070925 för 38,60 SEK och sålde igår, 071011, för 43,20 SEK, vilket motsvarar en ökning på runt 12 %. Broström köpte jag 070925 och de har backat något sedan dess, runt -5%. Axfood köpte jag 070927 och de har stigit med knappt 5 %.

Det var med andra ord ett bra tillfälle att hoppa på aktiemarknaden. Nu var det en del yttre omständigheter som gjorde att jag köpte på mig aktier snarare än att jag tyckte att läget var exceptionellt bra för att köpa aktier. Jag gick i funderingar på att köpa en bostadsrätt, men kom efter en tids funderande fram till att jag fortsätter att bo i hyresrätt ett tag till, även om en bostadsaffär alltid är en bra affär på lång sikt :)

Eftersom jag har köpt på mig en hel del under den senaste tiden så beslöt jag mig för att sälja av en del innehav. Jag sålde bland annat av Ratos relativt omgående efter att jag köpt dem. Främsta anledningen till detta var att jag inte kunde bolaget speciellt bra och att jag hellre ville äga Investor än Raots, något som visat sig vara rätt beslut i detta korta perspektiv. Det är möjligt att jag köper på mig Ratos igen, men just nu så avvaktar jag.

Anledningen till att jag sålde av HiQ var främst för att jag tror att uppsidan är något begränsad efter den senaste tidens höjning. På samma sätt som branschen konsolideras och uppköp är ett lockande sätt för att bilda en bra bas för en utländsk aktör (t.ex. Fujitsu köpte Mandator för att snabbt komma in på den svenska marknaden) så kommer en vikande konjunktur att ganska snabbt visa sig hos konsulterna. Dessutom är det ganska lätt att räkna på konsultbolag, multiplicera antalet anställda med 1SMEK för att få omsättningen och räkna med 10% i vinstmarginal. Uppsidan är som sagt begränsad på konsultsidan. Därför sålde jag. Jag tror fortfarande på bolaget och om kursen sticker under 41-42 SEK så är det möjligt att jag hoppar på igen.

Förresten, jag köpte på mig en bunt XACT BEAR igår för 40,60 SEK som jag sålde idag för 41,10 SEK. Ett halvlyckat trading-återfall.

mvh Charlie

09 oktober 2007

A-kassa - inget för entreprenörer

Mannen bakom bloggen diversifierad har i ett par inlägg diskuterat om det är möjligt att driva företag vid sidan om en fast anställning utan att förlora rätten till A-kassa. Det ser mörkt ut. Om man tjänar runt 1000 SEK i månaden på sin bisyssla så verkar det vara OK, men om man tjänar mer så riskerar man att förlora rätten till sin A-kassa. I praktiken innebär detta alltså för de flesta att det inte går att driva någon form av företag vid sidan om en anställning. Detta är galet och jag hoppas att jag har fel.

Jag var iofs medveten om problematiken sedan tidigare och det var faktiskt jag som uppmärksammade diviersifierad på att det kunde vara ett problem. Även om jag visste om det sedan tidigare så blir jag ändå förbannad. Sverige skall vara ett föregångsland för entreprenörer och socialdemokraterna vill vara entreprenörernas parti. Upp till bevis! Ställ upp konkreta förslag hur nu vill ändra förutsättningar för alla som vill starta ett företag vid sidan om en fast anställning. Till alliansen så är frågan istället varför inte förutsättningar ändrades när ni tog över makten? Till alla fackförbund så är frågan: finns det några som helst planer på att ändra reglerna?

Tyvärr tror jag inte att reglerna kommer att ändras och om jag i framtiden kommer att driva företag vid sidan om en anställning så kommer jag att göra detta i aktiebolagsform. Det kommer att kosta runt 10 000 SEK om året för revision och jag måste pytsa upp 100 000SEK för att täcka aktiekapitalet, men det finns som jag ser det inget annat alternativ. Pengarna som jag tjänar måste dessutom ligga kvar i bolaget. Det är möjligt att det dessutom finns regler som gör att det ändå kommer att klassas som inkomst. Är det någon som vet? Kan man använda ett aktiebolag som en spargris?

Kommentera gärna.

mvh Charlie

02 oktober 2007

Köpt och sålt!

Sedan sist jag skrev har jag köpt på mig Axfood till priset 119 SEK. Motiveringen till att köpa Axfood var som i de senaste fallen bra direktavkastning. Om man skall titta på historisk utdelning så ligger direktavkastning (utdelning/aktiepris) ungefär runt 5%, vilket inte är dåligt med tanke på att avstämningsdagen, dvs den dagen man måste äga aktien för att få utdelning, ligger ungefär ett halvår fram i tiden.

Eftersom jag köpt en del den sista tiden så låg jag något över den budget som jag lagt (jag har lagt en budget för hur mycket jag skall nettohandla varje månad så att jag sprider inköpstillfällena). På grund av att jag ligger något över denna budget valde jag idag att sälja mina Ratos får 194 SEK. Det är möjligt att jag köper på mig Ratos igen, men jag kan företaget ganska dåligt och jag valde därför att sälja av. Ett annat alternativ var att jag skulle sälja av hälften av mina Broström, men tyvärr gick inte säljordern igenom. Jag kommer att fortsatt ha liggande säljordrar på Broström och om kursen sticker upp till runt 71-72 SEK så kommer jag att sälja av en del.

Jag är ganska nöjd med mina nya innehav, Axfood och HiQ, men mindre nöjd med NIBE. Samtlige tre innehav är i nuläget tänkta på längre sikt, men det är ändå kul när det går bra i det korta perspektivet.

mvh Charlie

26 september 2007

En intressant situation

Det börjar bli en ganska intressant situation på börsen. Utdelningarna närmar sig samtidigt som kreditoron spökar vidare. Mina senaste köp, HiQ och Broström, berodde till stor del på möjligheterna till utdelning. Till skillnad från bankränta så får man utdelning om man äger aktien på avstämningsdagen, vilket gör att direktavkastningen egentligen är det dubbla om man köper dem ett halvår före avstämningsdagen. En intressant räkneövning som jag hoppas att alla hängde med på. Jag kommer därför att fokusera mina kommande köp på aktier som jag tror kommer att ge en bra utdelning till våren.

Hur resonerar ni? Vilka aktier tror ni är prisvärda för tillfället? Ska man ha aktier över huvud taget?

mvh Charlie

25 september 2007

HiQ in och påfyllning Broström

Jag fortsätter att fylla på med aktier. Idag handlade jag HiQ för 38,60 SEK samt fyllde på med fler Broström för 68 SEK. I båda fallen handlar det om bolag med bra historisk direktavkastning. Enligt de siffror som jag har tittat på så har både en direktavkastning på runt 5%, vilket är bra. En annan nog så viktig anledning till att jag handlade aktierna är att jag tycker att båda bolagen verkar vara välskötta.

HiQ kommer nog att hänga med ett tag, men är inte ett av innehaven som jag funderar på att låta gå vidare till mina barnbarn. Om de sticker upp till 41-42 SEK utan någon egentlig ny information kommit fram så säljer jag av dem. Om inte så kommer jag förmoldigen att behålla dem fram till utdelningen och sedan kanske sälja dem ett par månader efter utdelningen. Det är planen idag, men den kan ändras snabbt.

Efter dagens påfyllning av Broström så sitter jag med lite väl många Broström-aktier. Det är klart att olja kommer att fortsätta skeppas runt i världen, men jag vill inte vara för beroende av Broström ändå. Om kursen tickar upp ett litet snäpp, säg runt 71 SEK, så säljer hälften, annars får jag väl dras med dem ett tag och hoppas på en jätteutdelning.

Readsoft har fortsatt svagt uppåt, vilket känns kul. Inköpskursen på 24,80 SEK är fortfarande en bra bit bort, men sedan en dryg månad tillbaka har kursen gått upp från runt 18 SEK till runt 20 SEK. Det är mellan tummen och pekfingret 10%. Det skulle kännas roligt om det annonserades ut någon jätteorder i Asien, men det kommer nog. Den numere långsiktige Charlie har tid att vänta :)

Ratos har trillat tillbaka en 4-5% sedan jag köpte på 190,50 SEK. Det är inte så bra och jag har naturligtvis börjat fundera på varför jag egentligen köpte Ratos. Nåja, det vänder väl. En annan mindre rolig kursutveckling är NIBEs kursutveckling. Den har fortsatt nedåt och man kan väl konstatera att marknadens dom var ganska hård. Det finns en hel del andra bolag med högt uppskruvade förväntningar. Det skall bli intressant att se om det kommer fram andra bolag som måste erkänna att de inte kommer att nå målen.

mvh Charlie

23 september 2007

Funderingar kring pension

Häromdagen såg jag ett inslag på Aktuellt som handlade om det nya pensionssystemet och konsekvenserna av detta. En intressant och något oroväckande konsekvens är att personer som är födda på 60-talet måste jobba ungefär till de är 69 år om de vill ha motsvarande pension som dagens pensionärer får när de är 65 år. Denna typ av undersökning skall man naturligtvis ta med en nypa salt, men det är helt klart att 60-talister och 70-talister inte kan räkna med samma fördelaktiga pensioner som 40-talisterna. 50-talisterna kommer förmodligen att kunna räkna med nästan lika bra pensioner som 40-talisterna och 80-talister och senare är det för tidigt att uttala sig om.

En anledning till att det kommer att bli tuffare för dagens unga att få en bra pension är att pensionen baseras på hela arbetslivet, vilket inte är fallet i det tidigare pensionssystemet. Detta innebär att det är viktigt att komma i arbete tidigt och att inte vara utanför arbetsmarknaden under långa perioder. Detta är på sitt sätt negativt för de som väljer att läsa på universitetsnivå eftersom en högre utbildning fördröjer inträdet på arbetsmarknaden och då även senarelägger pensionen.

Varje gång det nya pensionssystemet kommer på tal så betonas vikten av att ha ett eget pensionssparande, där IPS (Individuellt Pensionssparande) är ett vanligt alternativ. Problemet med denna typ av pensionssparande är att det alltid låser in pengar under väldigt lång tid, alldeles för lång tid i min smak. Fördelen är dock att man kan få en del skattemässiga effekter av ett sådant sparande. För att man skall kunna dra nytta av dessa effekter skall man ha en ganska hög lön, åtminstone en lön så att man betalar statlig skatt, vilket jag tror är en 27 - 28 000 SEK i månaden. (Jag kan inte IPS-systemet i detalj så rätta mig gärna om jag har fel.)

Ett annat sätt att se på saken är att se till att man har möjlghet att tjäna pengar på många olika sätt. Man kan till exempel under senare delen av sitt arbetsliv successivt förbereda så att en hobby kan utvecklas till att bli en inkomstkälla. Om man till exempel är intresserad av att restaurera gamla möbler kan det vara en idé att utveckla denna hobby så att när man vill sluta sitt "vanliga" jobb har man ett annat friare jobb som kan ta vid. Jag är medveten att inte alla passar att vara egna företagare, men om inte arbetsplatsen som man har passar för en person runt 70 år kan lösningen vara att skapa denna arbetsplats själv. Om man kan bygga upp en egen verksamhet under tiden som man jobbar så kan övergången till att vara egen bli lättare.

Det var min fundering kring pension.

mvh Charlie

21 september 2007

NIBE in i portföljen

Det händer ganska mycket för tillfället i portföljen. Idag efter en kort tids funderande så köpte jag aktier i NIBE. Jag prickade inte dagslägsta utan fick de för 70,25 SEK, vilket jag tycker är helt OK. Anledningen till att jag köpte var att jag tycker att marknaden överreagerade. NIBE kommer inte att kunna hålla vad de lovat och vinstprognosen och omsättningsprognosen dras därför ned. Detta är naturligtvis tråkigt, men frågan är om det -22%-tråkigt eller om det kanske borde vara -10%-tråkigt från 90SEK-nivån.

Jag är inte helt påläst på NIBE och kommer heller inte att hinna läsa på så mycket, men jag chansar lite. NIBE verkar vara ett välskött bolag och jag tycker att en VD som har tagit ett bolag som NIBE till de nivåer som de är på idag förtjänar stor respekt. Alla bolag ställs inför motgångar från tid till tid. Jag är en förespråkare av att man skall ta tag i problemen när dessa uppstår, något som NIBEs ledning har gjort. Detta är alltså förmodligen helt rätt ur ett bolagsperspektiv även om det i korta perspektivet kommer att kosta lite pengar.

NIBE kommer förmodligen att ligga och skvalpa i portföljen ett tag, men sticker kursen under 60 SEK då drar jag mig nog ur. Å andra sidan om kursen sticker upp till 85 SEK så tar jag nog hem pengar. Det är trots allt ett bolag med problem.

mvh Charlie

19 september 2007

3,2%

Idag var det glada miner på börsen. Anledningen till detta var att Fed igår kväll, svensk tid, bestämde sig för att sänka räntan med hela 0,50%. Fördelen med sänkningen är att det blir mer intresant och lönsamt för företag att investera, vilket förhoppningsvis gör att konjunkturen håller sig på fortsatt hög nivå, samt ur ett aktiemarknadsperspektiv att det blir mer intressant att ha pengarna på börsen än på banken, vilket gör att aktiepriserna stiger. Nackdelen med en låg ränta är att det finns risk för att inflationen sticker iväg, men Fed sade i samband med sänkningen att man skulle noga följa inflationssiffrorna, vilket jag tolkar som att man mycket väl kan höja med 0,25% om inflationen börjar visa oönskade effekter, dvs att den går upp för mycket.

Jag tycker att man kan konstatera två saker. För det första så anser Fed att det finns problem i den amerikanska ekonomin och att den senaste oron mer eller mindre varit befogad. För det andra så tar Fed problemen på allvar i och med räntesänkningen. Det är förvisso bra att Fed agerar om man anser att det finns problem, men frågan är om en räntesänkning på hela 0,50% ändå var det rätta. Jag är av uppfattningen att man gör klokt i att påverka ekonomiska system så lite som möjligt, vilket innebär att, om möjligt, man skall göra små ändringar istället för stora. Nu sitter jag naturligtvis inte med alla kort på borden, men att jubla över att Fed sänker räntan med 0,50% känns inte rätt. Fed agerar inte för att vara snäll mot aktiemarknaden utan en sänkning på 0,50% grundas på att man bedömer att detta är nödvändigt för att hålla en sund och god ekonomi.

Jag tyckte att mottagandet av beslutet fick ett alldeles för varmt och oproportionerligt mottagande.

Pratar jag i nattmössan? Är det någon som vet hur Fed tänker? Är uppgången motiverad? Är detta ett desperat drag av en ekonomi som till varje pris vill suga sig fast vid superkonjunkturen? Är jag för negativ?

mvh Charlie

18 september 2007

Ratos in i portföljen

Idag gick ytterligare en köporder igenom, nämligen en köporder som avsåg Ratos. Priset för aktierna landade på 190,50 SEK, dvs en bit över slutkursen på 189 SEK.

mvh Charlie

17 september 2007

Venture cup

Nu börjar det dra ihop sig för årets omgång av Venture cup, en affärsplanstävling som har till syfte att stimulera nyföretagande i Sverige. Passa på!

Lycka till!

/Charlie

15 september 2007

Låt Morningstar hålla dig informerad

Morningstar har en bra tjänst som jag använder för att hålla koll på mina PPM- och IPS-fonder, nämligen en e-mail-bevakningstjänst. Tjänsten funkar som så att man skapar en fondportfölj och därefter klickar i att man vill ha en uppdatering varje vecka via e-mail. Efter att man gjort detta så dimper det ner ett e-mail en gång i veckan som redovisar hur ens olika fonder utvecklar sig.

Jag tycker att detta är ett ganska bra sätt att hålla koll på sina fonder. Risken med PPM- respektive IPS-fonder är annars att man tappar intresset när det börjar gå sämre eller att man inte håller koll på dem när man har mycket annat att stå i.

Så det var dagens tips. Väl bekommen.

Är det någon som sitter på liknande tips? Jag har letat lite efter en tjänst som skickar e-mail när en aktiekurs går under en viss nivå, men jag har inte hittat någon sådan tjänst än. Om jag hade hittat en sådan tjänst hade jag kopplat den till min mobil.

mvh Charlie

14 september 2007

XACT BEAR - en sammanställning

Jag har skrivit ganska mycket om XACT BEAR här på bloggen. För er som inte känner till XACT BEAR så är detta en börsnoterad fond som är konstruerad på ett sådant sätt att när OMX-index går ned 1% så går fonden upp 1,5%, och vice versa. Det vill säga en fond som man skall äga om man tror att börsen kommer att gå nedåt.
Under andra halvan av 2005 började jag tro att "superkonjunkturen" skulle börja vika. Det var, så här i efterhand, helt fel, men det var hursomhelst vad jag trodde då. Då mitt intresse för att göra affärer på något sätt ändå behövde stillas så började jag att handla med XACT BEAR-andelar (som jag antar är den korrekta benämningen).
Eftersom börsen fortsatte upp så var det ganska svårt att göra bra affärer, men trots allt så lyckades jag ibland att pricka in en och annan vinstaffär och i de flesta andra fall minimera förlusterna ganska väl. Detta ledde till att jag klarade av att gå ungefär +-0 även i tider då börsen gick upp. Tanken på att det förr eller senare skulle komma en börsnedgång fick mig att fortsätta att handla med XACT BEAR.
Efter den senaste börsturbulensen lyckades jag äntligen att göra lite bra affärer, vilket gör att jag nu ligger en del plus, inte mycket men ett par procent plus räknat från 2005. Det är som sagt inte mycket, men jag är ändå nöjd. Under dessa år har jag skaffat mig en bra strategi som bygger på att jag köper och säljer på många nivåer, dvs att jag fyller på med aktier om det går nedåt och att jag successivt säljer av om det går uppåt. Jag jobbar även med undre säljnivåer, dvs allt-verkar-gå-åt-pipan-så-jag-tar-och-säljer. Innan nedgången var jag mycket nära min undre gräns, dvs jag började mentalt att acceptera mitt nederlag och sälja av ett för mig stort antal aktier med förlust. Börsnedgången räddade mig dock och jag sålde till slut med bra vinst.
Nedan så kan ni följa mina affärer i XACT BEAR från slutet av 2005 till slutet av augusti 2007.
De gula trianglarna indikerar försäljning och de cerisa kvadraterna indikerar köp. Om ni inte tycker att antalet inköp och försäljningar överensstämmer så har ni helt rätt. I slutet av augusti 2007 hade jag en del aktier innestående och jag har dessutom handlat med olika många aktier vid de olika tillfällena.
En slutsats som man naturligtvis kan dra är att man inte tjänar så mycket på att handla i ett kort perspektiv. Jag har nämligen inte gjort några stora pengar på dessa affärer även om jag som sagt ligger på plus (även med courtage inräknat). En annan slutsats som man kan dra är att man med ett bra system och uthållighet kan tjäna pengar i ett kort perspektiv även om kursen utvecklar sig dåligt. Nu vet jag att den allmäna uppfattningen är att man inte tjänar pengar på att göra korta affärer. För min del gör det bara saken mer intressant. Jag köper gärna aktier av någon som har ägt aktier i 20 år och som inte bryr sig så noga om vilken kurs de säljer till, och säljer gärna dessa aktier några dagar senare till någon annan som skall äga dessa aktierna i 20 år och inte bryr sig så noga om vilken kurs han eller hon köper till.


2005: De första stapplande stegen

2006, kvartal 1, två vinstaffärer trots allt

2006, kvartal 2, en vinstaffär

2006, kvartal 3, fortsatt kämpigt

2006, kvartal 4, låg aktivitet

2007, kvartal 1, lite mer affärer


2007, kvartal 2, ganska låg aktivitet

2007, Q3, äntligen lite bra affärer
mvh Charlie