29 januari 2020

Byggmax: Insiderköp och funderingar inför framtiden

Idag så läste jag att Per Haraldsson, inköpschef på Byggmax, köpt aktier och det är så klart positivt. Kursen kommer förhoppningsvis att hålla sig på nuvarande nivåer ett tag. Jag tror faktiskt inte att det finns så speciellt stor uppsida i det korta perspektivet om det inte händer något oförutsett och det ser jag som ganska osannolikt. En annan anledning till att jag inte tror att det kommer att gå fortsatt upp så mycket i det korta perspektivet är att kursen gått ganska starkt under en tid och det tror jag till viss del håller tillbaka ytterligare uppgångar.

Det som eventuellt skulle kunna elda på ytterligare uppgångar är att Byggmax är relativt okänsligt för vikande marknad i Kina eller liknande. Det finns så klart en indirekt påverkan på Byggmax och sannolikt så skulle det handlas mindre mängd byggmaterial om det blir tuffare tider, men jämfört med många andra bolag så tror jag att Byggmax inte är så påverkat. Om fler investerare börjar tänka i dessa banor så skulle det kunna få till effekt att fler väljer Byggmax framför bolag med mycket export. Det är möjligt att detta inte är så viktigt i sammanhanget, men eventuellt.

På temat varför Byggmax skulle kunna vara en bra investering så hörde jag för ett tag sedan ett inlägg som handlade om varför man skulle äga konjunkturokänsliga bolag och det fick mig att tänka lite. Inte sällan så hör man att bolag som ICA och Axfood är konjunkturokänsliga bolag som kommer att sälja oavsett vad som händer. Det är inte direkt fel, men om man som jag tror att framtiden kommer att vara betydligt mer transparent än idag så tror jag att det eventuellt kan få negativa effekter för många s k "säkra kort". Med transparens menar jag att det kommer att vara mer information och mer lättillgänglig information i framtiden.

Vad gäller livsmedel och detaljhandel så tror jag att det kommer att vara lättare i framtiden att ha bättre koll och jag tror att konsumenter kommer att vara intresserade. En väldigt stor del av den mat som köps slängs, vilket så klart är vansinnigt resursslöseri, och till viss del beror det på hur vi idag handlar mat. Butiker är uppbyggda för att maximera försäljningen och det lyckas man bra med. Resultatet blir dock att det köps varor som inte konsumeras utan slängs. Tyvärr finns det en uppfattning om att matkostnaden och hur man handlar "är vad det är" och med en sådan inställning så kommer man inte att nå förändring, men jag tror att det kommer att förändras. Även om e-handeln inom livsmedel inte riktigt utvecklats som jag trott så tror jag ändå att det kommer att ske förändringar. Dagens lösning är helt enkelt inte tillräckligt bra. Mitt tips är alltså att livsmedelsindustrin kommer att möta tuffa tillväxtutmaningar i framtiden (och att det finns strålande förutsättningar för fintech-bolag att ta fram lösningar som optimerar konsumenters ekonomi och förbättrar miljön).

Om den allmänna uppfattningen är att livsmedel kommer att handlas på samma sätt idag framöver även om det blir sämre tider så verkar det som att den allmänna uppfattningen är att bygghandlarna kommer att få det tufft om konjunkturen viker. Det kanske är sant och det är möjligt att det finns bra statistik som man kan vila sig mot, men jag tror att det inte är så självklart. Absolut så byggs det trädäck som inte byggts om det skulle vara på bekostnad av mat på bordet, men det är inte alltid så. En del av de brädor som köps på Byggmax används för att byta ut fasadpanel som har gjort sitt och den typen av underhåll gör man inte för att det är lajbans utan för att det måste göras. Det är möjligt att detta är ett confirmation bias-resonemang, men jag tror att konsensus-uppfattningarna är något obalanserade.

Att det handlas aktier av Per Haraldsson tycker jag stämmer väl överens med optimism som jag tyckte att Mattias Ankarberg gav uttryck för under conf call:et. Under 2019 så har man investerat i att bygga upp ett starkare butiksnät och även sin e-handel. Att man nu har många butiker och att man har tagit fram en infrastruktur och processer för click and collet eller collect@store tror jag kan ge goda förutsättningar för ett bättre 2020. Min magkänsla säger att man lagt förhållandevis lite pengar på marknadsföring under 2019. Det spelar också in. Om man väljer att satsa ordentligt på marknadsföring under våren så kan det både göra att trädgårdsavdelningarna såväl som ehandeln får sig ett ordentligt lyft. Om jag tror rätt så har man inte velat slå på trumman för mycket för e-handeln utan man har velat starta sakta så att man har systemet på plats innan man gasar t ex genom att öka marknadsföringsinsatserna. Byggmax är trots att det inte är enkelt på sätt och vis lättare att analysera än många andra bolag på börsen (även om jag köpt in mig alldeles för dyrt och för tidigt).

En annan sak som jag har funderat lite på är om man kan dra några slutsatser från ägarlistan. Det finns en del ägare idag som verkar vilja vara anonyma. Det kanske är fel, men det är så jag förstår saken. Eventuellt så kan det vara ett sätt för någon att förbereda för ett bud eller för att kunna ta ett större grepp om bolaget. Naturligtvis är detta vilda spekulationer från min sida och ingenting annat. Det skall bli intressant att se hur kursen utvecklas under året. Om kursen tickar upp mot 35 SEK innan utdelningen så kommer jag att minska eftersom jag har relativt sett väl mycket aktier.     

Per Haraldsson finns med bland de ledande befattningshavarna nedan:
https://om.byggmax.se/sv/ledande-befattningshavare

28 januari 2020

Byggmax: Q4 kommer in lite bättre än vad jag förväntat mig

Jag har precis lyssnat på conf call:et och i morse så läste jag snabbt igenom de snabba dragen av rapporten. Det såg ganska bra ut tycker jag. Man har börjat få ordning på Skånska Byggvaror och man kommer nog att kunna driva tillväxt på ett ganska bra sätt under 2020 med hjälp av nyöppnade butiker, 3.0-konceptet, trädgårdsavdelningar och - så klart - ehandelssatsningar. Det verkade som att Mattias Ankarberg, VD, såg positivt på 2020.

Det som ingen har sagt så mycket om är att det stökats om lite i ägarlistan. I dagens rapport ser det ut enligt nedan:


Om man tittar i Q3-rapporten så ser det ut enligt nedan:


Carnegie Fonder, Didner & Gerge och AMF Pension verka ha minskat sina positioner så pass mycket så att de inte syns bland de största ägarna. Nu syns Penser Yield och UBS Switzerland AG bland de största ägarna, men eftersom det numer krävs färre aktier för att hamna på listan över de största ägarna så behöver detta inte nödvändigtvis betyda att de har ökat. Man kan fundera över varför fondbolagen har valt att minska. En anledning kan vara att man ogärna vill ha sänket Byggmax bland sina innehav när man stänger böckerna för 2019. En annan anledning kan vara att Byggmax inte ingår i småbolagsindex (för det tror jag inte att man gör i större utsträckning).

Frågan är om säljtrycket från fonder kommer att avta den närmsta tiden eller om det finns fler aktier som fondbolagen vill sälja. Jag misstänker att det kommer att avta något, men det har jag inga belägg för. Det skall också bli intressant att se om kursen kommer att leta sig uppåt när det närmar sig utdelning. Jag ligger fortfarande kvar med samtliga aktier. Sticker kursen upp till 35 SEK så kommer jag att sälja av en del aktier.
Länk dagens Q4 2019-rapport:
https://mb.cision.com/Main/109/3018128/1180515.pdf

22 januari 2020

Pension: Hur ska man resonera och vem ger råd?

Ett ämne som jag länge har tänkt att skriva om är pension. Det finns ganska många anledningar till att jag har funderat på att skriva om detta ämne. En väldigt viktig anledning är att väldigt många som uttalar och ger råd - även om det alltid sägs att det inte är rådgivning - på många sätt antingen direkt eller indirekt betalas via avgifter för hantering av pensionspengar. Bara för att någon har en koppling eller får ersättning behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt så länge det är transparent och det tror jag att det ofta är. Dagens inlägg kommer hur som helst att handla om vad jag ibland hör och varför jag tycker att det ibland blir tokigt.

Att löneväxla är ingen självklarhet
Jag brukar inte säga så mycket när det diskuteras ekonomifrågor i sammanhang där jag inte känner personerna i fråga speciellt bra. När jag väl säger någonting så brukar det resultera i att det blir dålig stämning på olika sätt. Det beror säkert på mig till stor del, tyvärr.

En sak som jag någon gång har sagt är att det - för mig - absolut inte är en självklarhet att löneväxla (om jag har lön och kostnader som tillåter detta). Det är så klart att var och en får göra som man vill, men att låsa in pengar är negativt allt annat lika. Undantaget skulle eventuellt kunna vara om det skulle vara så att man inte har självdisciplin att hålla i pengarna utan gör av med allt som kommer in.

Argumentet är ofta att om man löneväxlar så finns det sannolikt möjlighet att ta ut pengarna till en lägre skattesats när man tar ut dessa som pensionär i framtiden. Det kan bli så. Det finns dock ett par saker som man måste fundera på. För det första så binder man upp pengarna som jag nämner ovan. Det är en nackdel på så sätt att om det skulle vara så att man behöver pengar - av någon anledning - så är dessa uppbundna under lång tid framöver. En anledning till att man skulle kunna behöva pengarna är för att kunna få ner boräntor till exempel. Idag spelar den egna insatsen viss roll, men eventuellt kommer den att spela större i roll i framtiden. Om man har pengar uppbundna i 20-30 år, beroende på hur gammal man är, så spelar inte det så stor roll för banken.

En ytterligare anledning till att det kan vara en nackdel att löneväxla är att du inte vet om din skatt kommer att vara lägre om 20-30 år. Det kanske är så att du kommer att få ut mindre per månad, men inte heller det är faktiskt säkert. Om du har valt väldigt bra fonder och om du ingår i en pensionslösning som tillåter att du kan sätta en hel del pengar i fonder så kanske du med en god portion tur har en riktigt rejäl slant när du väl går i pension. Det gäller på inget sätt alla, men av de som funderar på att löneväxla (vilket ofta är personer som tjänar bra) så är det inte omöjligt.

Det man heller inte skall glömma är att det finns sekundära skatteeffekter. Pengar som du har i handen (skattade pengar) kan du sätta i en ISK, vilket har varit en attraktiv lösning från ett skatteperspektiv de senaste åren. Samma möjligheter finns oftast inte om pengarna är låsta i pensionsfonder eller liknande (även om olika pensionssystem har olika villkor).

Överlag så tycker jag att det är eftersträvansvärt att sträva efter kontroll och att ha pengar i handen. Det är en välkänd sanning - "cash is king","bättre en fågel i handen än tio i skogen". Naturligtvis så finns det situationer när det är en bra lösning att löneväxla, men att generellt säga att det är en bra lösning tycker jag är att förenkla.

Se pensionssparandet som en del av ditt totala sparande
Jag tycker att det är en bra idé att ta med pensionssparandet när man sammanställer sin ekonomi. Exponeringen mot börsen blir större om man tittar på helheten för de flesta. Det beror på vilket system som man tillhör och om man har tjänstepension eller inte, men även om det skiljer för olika individer hur mycket pengar det handlar om så tycker jag att det är en bra idé. En idé kan t ex vara att ha en exponering mot tillväxtmarknader och globalfonder via sin pension och ha svenska aktier i en ISK utanför pensionen. Man kan tänka på olika sätt, men om man har allt riktat mot svenska storbolag som handlas under stor omsättning på börsen, dvs svenska indexfonder, både i sitt privata sparande och i sitt pensionssparande så har man en ganska stor exponering mot ett relativt smalt område. Det kan vara rätt om man vet vad man gör, men om det bara blivit på ett visst sätt så kan det vara en poäng att fundera igenom hur man vill ha det.

Var insatt
Ibland hör man personer säga att man inte har koll på sin pension för att man inte är intresserad. Det tycker jag är bra märkligt faktiskt. Det är kanske inte kul att sätta sig in i hur saker och ting fungerar och det kan vara så att man blir besviken när man får reda på hur det står still, men det bör inte hindra. Det finns absolut anledningar som gör att man inte är insatt och det skall man så klart ha respekt för, men man behöver inte sätta ambitionsnivån så högt. En sammanställning i Google Documents en gång per år med hjälp av www.minpension.se är en bra start som jag ser det.

21 januari 2020

Byggmax: Tankar inför Q4-rapporten

Den 28 januari så är det dags för ny rapport från Byggmax. En fråga som jag tycker att det skall bli intressant att få svar på är om det blir utdelning eller inte. Det har skrivits i kommunikationer från bolaget att man skall dela ut minst 50% av nettovinsten. Efter tre kvartal låg denna vinst på 2,4 SEK (om jag inte blandar samman siffrorna) och sannolikt kommer Q4 att vara -0,1 till -0,2 SEK per aktie tror jag. Det bör göra att en utdelning runt 1 SEK per aktie skulle kunna vara möjlig. Det man dock ska komma ihåg är att IFRS 16 har ställt till det en del för bolaget och det skulle vara så att man inte lämnar utdelning i år heller. Det skall bli intressant att se. Jag gissar att man kommer att dela ut en del och jag gissar att om man delar ut mindre än 1 SEK så kommer kursen att straffas. Det har varit en snabb uppgång och en skippad utdelning brukar leda till sura miner. Vi får se.

Tanken har slagit mig att minska innan rapporten. Det kommer sannolikt inte att bli så. Jag tror att de positiva tongångarna kan fortsätta och även om en del ägare har höga förväntningar på rapporten och på utdelning så har VD:n Mattias Ankarberg redan flaggat för att Q4 inte kommer att vara en bra rapport (det gjordes i samband med att Q3-rapporten presenterades). Det är naturligtvis ingen garanti för att det inte blir kursfall på en rapport som inte lever upp till förväntningar, men för en hel del av ägarna så tror jag att det finns en förståelse för och förväntan att Q4 kommer att komma in lågt.

Det var ett tag sedan Byggmax hade kapitalmarknadsdag och det skulle inte förvåna mig om det är dags under året. I Byggmax fall så tror jag att det kan vara positivt och skriverier om att Byggmax kommer att växa sin e-handel för att dra nytta av sitt stora butiksnätverk skulle kunna få en del att se på bolaget med andra ögon. Det är möjligt att jag har fel, men det skulle kunna bli så.

Enligt mitt sätt att se på saken så är det heller inte otänkbart att bolaget blir utköpt från börsen. Ett scenario skulle kunna vara att bolaget ställer in utdelningen och straffas ganska hårt och faller ner till ca 25 SEK. Efter att ha harvat runt ett bra tag runt 25 SEK så kommer det ett bud på 35 SEK, vilket motsvarar en budpremie på 40% räknat på kursen 25 SEK. Det är naturligtvis bara spekulationer från min sida och det är möjligt att ingen är intresserad av att köpa ut bolaget, men jag håller det inte för omöjligt. Vi får se.

Om det skulle bli en ryck uppåt 35 SEK innan rapporten, vilket jag ser som osannolikt, kommer jag nog att minska eftersom jag sitter på väl mycket aktier i bolaget.

13 januari 2020

Byggmax: Börsveckan säger köp

Idag så stack kursen i Byggmax upp en del. Det såg riktigt bra ut när jag kollade snabbt vid lunch, men under eftermiddagen så föll kursen en del och till slut landade kursen något över 27 SEK. Dagens uppgång verkar bero på att Börsveckan satte köp på Byggmax. Jag har själv inte läst Börsveckan och jag vet inte riktigt vad man har fokuserat på i analysen, men jag gissar att det handlar om att man tycker att kursen blivit väl nedtryckt och att det finns en hygglig sannolikhet att framtiden inte är så mörk som kursen prisar in. Det handlar alltså inte om att saker och ting kommer att förbättras utan att saker och ting inte kommer att bli fullt så illa som marknaden verkar tro. Det kan tyckas vara semantik eller hårklyverier, men jag tycker att det finns en viss skillnad. Om det skulle komma nyheter som på ett eller annat sätt gör att bolaget kommer in i ett annat ljus så kan det få stora effekter. Det är ingenting som jag räknar med utan det skulle vara en bonus. Jag tror att om man bara säljer hyggligt med nuvarande butiksbestånd så kommer det att motivera en kurs runt 35 SEK (räknat på att vinsten 2020 kan landa runt 3 SEK och något högre året därpå).

Det jag gärna skulle vilja förstå är hur skulden påverkats av de nya IFRS 16-reglerna. Om jag förstår saken rätt så räknas framtida hyreskostnader som man förbundit sig att betala som skuld. Det kanske är sant i perspektivet att om man skulle bryta kontraktet i förtid så kommer man inte runt att betala dessa avgifter, men med ett sådant resonemang så blir det stor fokus på nedsidan med avtalen. Om man väljer att se det ur det andra perspektivet så skulle man kunna se hyresavtalen som en tillgång i bolaget (inte strikt redovisningsmässigt). Man har avtal att få vara i butikerna under en lång tid framöver och om hyrorna är hyggliga så innebär det att avtalen är attraktiva och något bra för Byggmax. Det kan man så klart tycka, dock visas det inte i balansräkningen. Om man skulle ta ett exempel från privatekonomi så skulle det innebära att om man får ett hyreskontrakt på ett halvår så skulle det innebära att skulden ökar med sex gånger månadsavgiften, dvs att personen som ingick ett sådant avtal skulle få en skuld som skulle kunna påverka kreditvärdigheten. Det är möjligt att jag har missförstått reglerna kring IFRS 16 å det grövsta och i så fall så har jag investerat (eller handlat aktier) på felaktiga grunder.

Naturligtvis är jag glad för dagens uppgång. Det som även gör mig glad är att omsättningen ökar en del. Idag omsattes ca 1,8 miljoner aktier, dvs ca 3% av aktierna. Det kan tyckas vara av mindre betydelse, men jag tror att det är ganska viktigt för att aktien ska kunna utvecklas positivt. Det skapar intresse och det gör det möjligt för fler att känna sig bekväma att handla med aktien om omsättningen är högre. Förhoppningsvis är detta slutet på Byggmax nedåtresa. Vi får se.

10 januari 2020

Camurus: FollowTheMoney

Martin Nilsson och Joakim Rönning (hoppas att det blev rätt på namnen) från Nyhetsbyrån Direkt har ganska nyligen dragit igång en podd som jag tycker är väldigt trevlig och värd att lyssna på. Det som jag gillar med podden är att man har valt ett lite annat grepp jämfört med många andra finanspoddar, nämligen ett tydligt tema för varje avsnitt. Det är klokt på många sätt tycker jag, dels blir avsnitten relevanta under längre tid, dels så sticker man ut jämfört med de flesta andra poddarna som många gånger fokuserar på senaste veckans nyheter (vilket förvisso också kan vara intressant), vilket riskerar att bli mer av samma istället för intressant.

Ett avsnitt som är relevant för den som tycker att Camurus är ett spännande bolag är avsnitt 4 "Fentanyl: Kinas opiumrevansch och en amerikansk epidemi". I den får man en intressant genomgång av den opiodkris som härjar i USA. Tyvärr är det sällan så att händelser som sker successivt i små steg får speciellt mycket uppmärksamhet i media och opiodkrisen i USA tycker jag är ett bra exempel. Tio miljoner människor eller fler är påverkade av den kris som pågår i USA och även om vi kanske har sett toppen (eftersom det som jag förstår inte längre är lika lätt att skriva ut smärtstillande till patienter i USA) så är det tyvärr sannolikt så att problemen kommer att kvarstå under lång tid framöver. Lidandet är förstås väldigt stort och att man har deklarerat krig mot knarket är fullt förståeligt.

Podden är dock ingen podd som kastar fram aktietips även om börsbolag som är relevanta i sammanhanget nämns. Det tycker jag på många sätt är ganska skönt faktiskt. Jag börjar gärna med de stora dragen och mejslar det finstilta på egen hand.

Det skall bli intressant att följa Camurus under de kommande året. Jag tycker att det känns lovande på många sätt. Om tillfälle dyker upp (tex i form av en videopresentation) så skall jag försöka skapa mig en bättre förståelse, dvs mejsla lite bättre än vad jag gjort hittills.

FollowTheMoney når man bl a genom länken nedan: 
https://podcasts.nu/poddar/followthemoney

04 januari 2020

Bokrecension: Where good ideas come from av Steven Johnson


Jag läser en del böcker och ganska sällan så skriver jag ner någonting om böckerna som jag läser och det är lite synd eftersom jag snabbt glömmer bort vad jag läst och kanske ännu mer var jag har läst olika saker. Sedan ett tag tillbaka så har jag för vana att markera genom att göra ett hundöra när jag stöter på intressanta partier i en bok. Fördelen med detta är att jag kan lättare hitta tillbaka till intressanta exempel eller annat som jag tycker kan vara värt att komma tillbaka till. Det gäller ju så klart att man vet vilken bok som man läst vad i och genom att göra lite korta anteckningar på bloggen så tänkte jag göra det lättare för framtiden. Om det dessutom kan få någon att få upp ögonen för en bok som han/hon tycker är intressant så är det så klart ett trevligt plus.

Boken som jag senast läst heter "Where good ideas come from" av Steven Johnson. Det är inte en helt ny bok utan den gavs ut 2010. Även om de flesta tankar som finns med i boken inte har något direkt bäst före datum så spelar det in lite att boken är tio år gammal, men inte märkbart. Till exempel skriver Steven väldigt positivt om Twitter och vad sociala medier kan föra med sig för positiva saker. Det stämmer säkert fortfarande på många sätt än idag, men om Steven skulle skriva samma bok idag tio år senare så tror jag att han hade haft en lite annan inställning och kanske gett en mer nyanserad bild. Det är inte bara positivt och att det verkade vara det för tio år sedan är fullt förståeligt, dock idag när sociala medier har fått en helt annan plats i vardagen så tycker jag att bilden är lite annorlunda. Det är möjligt att det inte beror på att boken är tio år gammal utan mer på att jag har en annan bild än Steven, eller som det kanske ofta är så är det en kombination.

Detta är dock ingen bok om sociala medier utan en bok om hur idéer uppstår. Vad gör att människor kommer på saker? Det kan låta som en filosofisk fråga och det kanske man kan få det till också. Boken behandlar det dock mer ur ett naturvetenskapligt synsätt. Hur har förutsättningarna varit när stora idéer tillkommit? Är det bra med patent? Finns det saker att lära sig från Darwins teorier som går att tillämpa när man skall försöka bygga en miljö där idéer frodas?

Boken är till sin uppbyggnad strukturerad. Steven har identifierat sju aspekter som han behandlar var för sig på ett intressant sätt med relevanta exempel. Det är ett relativt enkelt språk även om det på sina håll dyker upp ord som man inte vanligtvis stöter på. Boken är på runt 200 sidor och jag uppskattar att man kan läsa igenom boken på 6-8 timmar.

Överlag så är det en bok som jag rekommenderar. Det är inte en bok som bara har sammanställt information som är relativt lättillgänglig. Möjligen kan man tycka det om man kan mycket om ämnet sedan tidigare, men för mig som snubblat över boken, så upplevde jag att det framfördes en hel del intressanta poänger i boken. Jag är generellt sett inte förtjust i böcker som mest sammanställer information utan jag vill gärna läsa om någonting nytt - idéer som är intressanta och som utmanar. Tyvärr tycker jag att många aktieböcker är just bara sammanställningar och det gör de flesta ganska oinspirerande att läsa, tycker jag.

Om man nu är intresserad av aktier och börsen, ska man då läsa boken? Det finns egentligen ingenting i boken som direkt knyter an till investeringar, men jag tycker att det finns saker att lära. I boken pratar t ex Steven om plattformar likt Youtube och hur dessa ofta blir väldigt viktiga. Det är intressant att läsa om och jag tror även att det kan vara någonting som kan vara av intresse när man investerar. Om man t ex tidigt kan se att ett bolag på ett eller annat sätt erbjuder en plattform som kan komma att bli väldigt viktig för många så skulle det kunna vara en bra anledning att köpa aktier. Amazon tycker jag är ett bra exempel. Jag ser Amazon idag som ett företag som erbjuder ett antal plattformar som används av många på olika sätt, och inte i första hand som ett retailbolag. Värdet ligger i att det är attraktivt för andra att använda Amazon för att sälja sina varor, dvs Amazon är en plattform som man använder för att nå kunderna. Om man insett detta tidigare kanske man hade kunnat se bolaget på ett annat sätt än vad många andra ser på bolaget och på så sätt kunna se den enorma tillväxtresan som Amazon gjort. Det är naturligtvis enkelt att säga någonting sådant här i efterhand, men som exempel fungerar det tycker jag. Annorlunda uttryckt, efter att ha läst denna bok så tror jag att man är bättre rustad för att värdera bolag som bygger på en eller flera innovationer. Det finns säkert även en poäng att gå lite utanför boxen och läsa sådant som man inte vanligtvis läser. Sannolikt så hjälper det till att få en att hitta nya ingångar och infallsvinklar. 

Boken kan även fungera som present till någon som håller på med innovationer på olika sätt. Det kan vara att han/hon arbetar med utveckling av nya produkter, är konsult inom liknande områden eller bara är allmänt intresserad av att lära sig nya saker.

Sammantaget, boken är klart läsvärd. Den får 4 av 5. Det är ingen bok som förändrar livet för en och som man gång på gång återvänder till, men den är intressant och det är mycket möjligt att den sätter igång en del tankar hos en. Det är alltså inte enbart ett trevligt tidsfördriv utan en bok som man lär sig något av utan att det känns ansträngande eller tråkigt.

02 januari 2020

Byggmax: Börsplus säger köp (enligt Omni ekonomi)

Idag så såg jag när jag scrollade igenom nyhetsflödet att Börsplus lär vara positiva till Byggmax och att man har satt köp i sin senaste genomgång. Ett annat bolag som nämndes i sammanhanget är Sats, gymkedjan. (Vad gäller Sats så tycker jag inte att det känns så speciellt spännande. Jag tror att de "enkla" kunderna idag väljer gym som t ex Fitness 24 Seven som har bättre pris och bättre öppettider. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror. Eventuellt är det någonting att kolla upp.)