31 augusti 2023

XXL: Jag tecknar i nyemissionen

Efter att ha funderat och även efter att ha "lynchat" (dvs besökt en av XXL-butikerna) så har jag kommit fram till att det faktiskt kan vara värt risken att vara med på nyemissionen.

Min tankar är enligt nedan:

- Reversion to mean

Sporthandeln är inte speciellt märklig och man ska nog inte dra för stora slutsatser om att mycket kommer att ändras framöver. Jag tror att det mest sannolika är att saker och ting kommer att gå tillbaka till ungefär så som det var före räntorna stack upp och konsumenterna drog öron åt sig. Det kan mycket väl bli sämre innan det blir bättre, men jag tror faktiskt inte att vi står inför en strukturell förändring i närtid.

- Omnikanal

Jag tror allt mer på omnikanalkonceptet. Rena e-handlare har problemet att kunderna inte kan se produkterna innan man köper dem och som en effekt av det så har man förhållandevis höga returer. Eftersom konsumenter är vana vid att frakt ingår och att returerna är fria så är inte ren e-handel svaret på allt. Rena fysiska butiker tror jag också kommer att ha problem i framtiden eftersom många köpprocesser idag börjar vid datorn. XXL ligger i mitten och har båda delarna. Click & collect tror jag kan bli en lösning som alltfler väljer och jag tror att det går att göra en hel del med butikerna.

- Varumärkesägarna säljer direkt till konsument

Jag har den senaste tiden köpt träningskläder både i Nikes egna butiker och på XXL. När man är runt och tittar så blir det ganska klart, i alla fall som jag tolkar det hela, att Nike vill bara ha det senaste i sina flaggskeppsbutiker och en viktig anledning till att man har sina egna butiker är att skapa direktkontakt med konsumenter. Även om Nike kommer att vilja sälja mycket via egna kanaler så kommer det att finnas ett behov av att kunna minska sina lager från tid till annan och då kommer XXL att kunna fylla en funktion. Förutom att kunna ta in varor som samlat damm på lager så kommer fortsatt butiker som XXL att vara viktiga för Nike och jag tror inte att man kommer att dra det så långt så att man bara säljer via egna kanaler.

- Kostnaderna för Österrike-stängning kommer att minska

Det kostar att lämna en marknad och att stänga butiker. De senaste kvartalen så har nedstängningen i Österrike påverkat resultatet en hel del. När väl nedstängningen är klar så kommer det att påverka resultatet positivt.

- Ökat utbud på aktier

I den pågående emissionen som fick man ca 3.3 teckningsrätter per aktie. Eftersom det krävs 0.40 NOK för att omvandla en teckningsrätt till en aktie så måste befintliga aktieägare tillföra en hel del pengar för att inte bli utspädda. Man kan hävda att det är ren matematik när man tittar på beloppet som skall tillföras och börsvärde, men likväl så kommer en och annan ägare sannolikt inte att vara med. Det antar jag att Altor räknar med och av den anledningen så tror jag att man ser framför sig att man kommer att äga en stor del av bolaget efter att teckningsrätterna är inlösta. Rimligtvis så har resan nedåt och nyemissionen som många misstänkt skulle kunna pressat ner kursen. Kanske kommer det att komma en rekyl uppåt när allt är på plats, eventuellt.

- Altor står som garant i nyemissionen

Jag ser det som positivt att Altor går in och agera garant i nyemissionen. Sannolikt så räknar man med att man ska kunna komma över aktier till ett bra pris, men det är ändå bra. Jag tror att Altor eventuellt kommer att försöka sälja bolaget till någon utanför börsen om man får en större del av ägandet. Vi får se. Högst spekulativt från min sida.

- Insiderköp

Jag misstänker att Freddy Sobin och Håkan Lundstedt inte riktigt kunnat köpa aktier pga alla turer, men när väl allt är på plats om några dagar så ser jag inte att det skall finnas hinder för dem att köpa aktier. Det skulle inte förvåna mig om det kommer en del köp, men det är så klart inte säkert.

Det är väldigt stor risk och det var på inget sätt självklart för mig att nyttja mina teckningsrätter (sälja dem var med andra ord ett alternativ), men jag tycker att det är så pass nedpressat att det är intressant. Eftersom jag kommer att ha lite för mycket pengar i XXL efter att jag skjutit till ytterligare så räknar jag med att kunna sälja en del i slutet av året.

Hög risk. Gör din egen analys. 

22 augusti 2023

Kort uppdatering

Det är oroliga tider på börsen. Räntan har höjts. Det är fortfarande krig i Europa. Kinas tillväxt hackar. Det är bara några av anledningarna. 

För egen del har jag inte gjort några direkta affärer. Det enda jag kan komma på är att jag sålde mina LMK-aktier innan den överraskande bra Q2-rapporten presenterades.

Några snabba funderingar:

- Storbolagens eventuella framtida problem

Jag är för tillfället ganska tveksam till att köpa svenska industribolag. Det är möjligt att jag är fel ute, men jag tror att om det skulle bli en eskalering mellan Kina och USA så kommer det att kunna leda till att svenska industribolag hamnar i en jobbig situation. De senaste åren så har, enligt vad jag tror, svenska bolag varit gynnade av Kinas starka tillväxt, mycket mer än vad som direkta siffror visar. Exempelvis har mycket industriexport till Tyskland inte stannat i landet utan fortsatt till Kina. Det är på många sätt positivt, men om det blir konflikt så kommer det att påverka svenska företag.

Även om det inte blir konflikt så tror jag att svenska företag skulle kunna vara förlorare på den ökande protektionismen. Kina håller på att bygga upp en egen industri och har gjort så länge. USA föredrar "prodly made in America". Det kan vara så att svenska industribolags tillväxt kan komma att hacka under kommande år. Det är bara spekulationer från min sida, men Kinas utveckling oroar mig.

- Småbolagens kräftgång

När det kommer till småbolagens kräftgång på börsen så tror jag att det finns en bra förklaring. Först ska det kanske sägas att småbolag är ett uttryck med många olika betydelser och min förklaring kanske bara stämmer på de riktigt små bolagen. Hur som helst, en anledning till att jag tror att småbolagsmaskineriet hackar, och nu pratar jag om svenska småbolag, är att många svenska småsparare har prioriterat amortering framför aktieköp. Det kan låta som en aspekt som inte borde spela så stor roll och det gör det säkert inte i många fall, men i en del (och det är heller inte den enda förklaringen). Många småbolag är för små för institutionella investerare, vilket gör att det till stor del är småsparare som handlar aktierna. När dessa småsparare väljer att flytta pengar till annat så gör det skillnad. Det går säkert att räkna på detta mer i detalj och det finns säkert statistik som man kan luta sig emot, men det har jag tyvärr inte. Det är alltså bara en hypotes.

- XXL och nyemissionen

Idag så syns teckningsrätterna och de närmsta dagarna kommer att bli intressanta. Jag har räknat en del och jag har kommit fram till att jag kommer att teckna. Det är möjligt att det är dumt, men jag tycker att det ser tillräckligt intressant ut. Förmodligen har jag gjort de flesta misstagen som man kan göra när det kommer till aktiehandel när jag har handlat i XXL. Det ska bli intressant att följa aktien den närmsta tiden och jag tror inte att bolaget kommer att gå omkull utan jag tror att ledningen kommer att få rätsida på verksamheten.