26 december 2020

Hur tungt viktad bör man vara mot ett bolag?

När jag började investera i aktier så var ett av de första begreppen som jag lärde mig diversifiering. Annorlunda uttryckt, man skall inte lägga alla ägg i samma korg. Anledningen är enkel. Om det visar sig att något av bolagen som du äger aktier i har gjort något fel eller på annat sätt bjuder på en otrevlig överraskning så skall påverkan på din portfölj att vara begränsad. Det låter så klart rimligt och det är så klart också rimligt.

Det man ibland missar när det kommer till diversifiering är att det tar tid att läsa in sig på ett bolag och att hålla sig uppdaterad. Att ha en portfölj som består av hundra bolag är med andra ord svårt om man vill veta vad man äger och tror att det är klokt att veta vad man äger så klart. Det spelar också roll när det kommer till uppsidan. Om du lägger ner mycket tid och hittar ett bolag som du tror är missuppfattat eller på annat sätt felvärderat så spelar det inte jättestor roll om du har hundra bolag i portföljen med samma vikt. En dubblering av aktiekursen i en enskild aktie leder bara till en ökning med en procent på totalen. Det finns med andra ord en övre gräns vad gäller antal innehav i portföljen. Om jag inte missminner mig så visar forskning att fler än 13-14 olika innehav inte nämnvärt minskar risken utifrån ett diversifieringsperspektiv.

Bostaden och diversifiering
Det man också kan fundera på när det kommer till diversifiering är om det är rimligt att titta på aktieportföljen som sådan eller om man skall ta ett steg tillbaka och ta med ytterligare tillgångar i bedömningen. Många idag äger sitt boende och sannolikt så är boendet den enskilt största tillgången för de flesta. Om någonting skulle hända med bostaden så att värdet påverkats negativt så får det stor effekt. Att öka från tio till tolv olika aktier i portföljen kommer med andra ord för många inte göra så stor skillnad för de flesta. 

Att många är tungt viktade mot sin bostad är inte nödvändigtvis fel och de senaste decennierna så har det med relativt få undantag varit bra att äga sitt boende, dock så ska man komma ihåg att man, genom att äga sitt boende, har ganska dålig riskspridning. Det finns säkert en och annan som menar att en bostad är inte bara en investering och det må vara sant. Du är både fastighetsägare, som sådan har du kapitalkostnader och underhållskostnader, och hyresgäst. Att det inte syns några betalningsströmmar förändrar egentligen inte så mycket som jag ser det. Enligt mitt sätt att se så tycker jag att det mest rimliga ur ett diversifieringsperspektiv är att fundera på om det är rimligt att vara så tungt viktad mot bostad när allt kommer omkring. Tyvärr får jag ofta intrycket att det är banken som får fälla avgörandet, dvs om man får lån av banken så gasar man och kör ("bostadspriser går ju alltid upp på sikt"). Att spela lite säkert när det kommer till bostad behöver inte vara fel.

Man kan sälja aktier när man vill
Det jag också tycker att man skall fundera på när det kommer till aktier är att man kan sälja mer eller mindre när man vill. Det är ganska många som inte utnyttjar möjligheten att kunna sälja när man vill. Enligt mitt sätt att se verkar det finnas en uppfattning att man inte skall köpa och sälja för ofta. Jag tycker själv att denna uppfattning vilar på ganska bräcklig grund. Många gånger hör man personer prata om courtage-gödsling och liknande när man säljer och köper flera gånger fram och tillbaka. Det är en ganska daterad kommentar. Även de som helt missat framväxten av aktörer som drar nytta av möjligheterna att göra det hela mer effektivt, t ex Avanza, har fått möjlighet till lågt courtage via storbanker idag och att det skulle vara dyrt att handla med aktier är helt enkelt inte korrekt som jag ser det. Det finns naturligtvis risk att man säljer för tidigt eller att man på annat sätt tajmar illa, men det är en annan sak. Det viktiga är att det går att sälja om man tycker att det blivit fel och eftersom möjligheten att sälja finns så tycker jag att det kan vara på sin plats att ha ganska stor exponering mot en och samma aktie förutsatt att man dansar nära utgången. Ökar risken när man har stor exponering mot en och samma aktie? Yes box, men om man tror på caset och man är beredd att ta smällen så behöver det inte vara fel.

Den som vågar, vinner
Att handla med aktier är inte väsensskilt från livet i övrigt. Om du säger upp dig från jobbet för att lägga ett par års tid och en hel del av ditt sparkapital på att förverkliga en dröm så kommer du att vara extremt exponerad mot ett väldigt riskfyllt projekt. Många av de som funderar kring diversifiering och aktieportföljer hade kanske aldrig gett sig in på ett sådant projekt hur som helst, men det är ändå en intressant jämförelse. Att ligga med väldigt mycket aktier i ett bolag är bra mycket mindre riskfyllt än att lämna en trygg anställning, men ändå så är det många som inte uppfattar det på det sättet. Man ser det som olika saker.

Naturligtvis förstår jag att det finns andra anledningar till att man säger upp sig och det har jag förståelse för, men det går hur som helst att jämföra. Precis som med bostaden så är det lätt att frikoppla aktieportföljen från resten av livet och det gör att slutsatserna ibland blir lite fel, som jag ser det. Jag tycker att man skall se på sin ekonomi som helhet, inte aktieportföljen isolerat. Sannolikt är anledningen till att många tittar på aktieportföljen isolerat på att den teori som man utgår ifrån har tagits fram för aktieportföljer som förvaltas för fondbolag eller liknande och då blir saker som bostad och att säga upp sig inte en del av ekvationen. Man gör så klart som man vill, men jag vet hur jag väljer att se på saken.

Pensionssparande
Det som man ofta också glömmer när man pratar om diversifiering är pensionssparandet. De flesta svenskar har en ganska stor exponering mot aktiemarknaden via pensionssparande och ofta är detta sparande inriktat på indexfonder eller liknande. Det finns med andra ord en ganska ordentlig riskspridning hos många via pensionssparandet och att sitta på en handfull förhoppningsaktier som 25-åring är kanske inte så illa trots allt. 

Naturligtvis skall man inte ha alla ägg i samma korg och naturligtvis skall man kunna hantera smällar när de kommer. Jag håller med och tycker inte annorlunda. Det jag tycker ibland blir fel i diskussionen är att man inte ser saker och ting i dess rätta perspektiv. Det är vad jag vill belysa. 

25 december 2020

Bevakningslista: Uppdatering

Jag jobbar med en bevakningslista som har växt sig alldeles för lång och jag tänker att jag under 2021 skall jobba lite med hur jag väljer ut bolag och hur jag håller koll på olika bolag. Det jag gillar och som funkar för mig är att hitta bolag som har en underliggande verksamhet som fungerar och där det finns triggers som sannolikt förr eller senare med hygglig sannolikhet kan komma att påverka bolaget positivt. Vad gäller Matse som jag harvade i under ganska lång tid (innan bolaget köpte upp av Axfood) så handlade det hela om att näthandel av mat förr eller senare skulle få sitt genombrott. Det tog längre tid än vad jag trott, men till slut så blev det hela en OK affär. Idag hade jag kanske resonerat annorlunda, men jag ansåg då att Matse var en verksamhet som fungerade och att framtiden talade till bolagets fördel. Idag tror jag mycket på att Scandic. Det finns en verksamhet som fungerar. Corona har självklart ställt till det, men verksamheten fungerar, och förr eller senare, tror jag, kommer siffrorna att vända och då kommer det att bli en annan syn på bolaget.

Man skulle kunna säga att jag tycker att marknaden är för kortsiktig, men det skulle inte vara helt rätt. Enligt mitt sätt att se så handlar det om flöden och att det för många som agerar på marknaden är viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Det finns en bra bok som heter "Winning the loser's game" som jag har skrivit om tidigare som beskriver fenomenet ganska bra. Om jag kommer ihåg boken rätt så är slutsatsen att man inte skall göra fel, vilket ofta betyder gå sin egen väg. Det behöver inte vara så, men ofta är det så när det kommer till investeringar. Det är alltid säkrast att ta rygg på index och att vara helt för långt ifrån vad alla andra gör kan komma att stå en dyrt. "Marknaden kan vara irrationell längre än dina pengar räcker" heter det ibland och det är kanske inte direkt osant, men det säger också en hel del om hur många som handlar på marknaden tänker.

Sannolikt kommer vår tid, dvs 10-talet och kanske även 20-talet, att gå till historien som år då det var väldigt fördelaktigt att vara på börsen. Det pumpades in pengar och räntan sänktes. ISK infördes och det har absolut varit gynnsamt för många, inklusive mig. Courtagen har sänkts och mer och mer information har gjorts tillgänglig. Det har helt enkelt varit en tid då det varit bra att vara på börsen. Det syns nu även i statistiken. Det är många yngre som letar sig till börsen och det är som jag ser det mycket positivt. Det är kul om en och annan väljer att bygga upp en ekonomisk trygghet, men framförallt tycker jag att det är kul för att det gör att fler och fler får en inblick i företagande. Det är inte så att alla som är på börsen får någon förståelse för företagande, men själv har jag lärt mig mycket av att analysera bolag, lyssna på conf calls, läsa årsredovisningar och läsa om twittrares eller bloggares kommentarer. Det kan finns de som menar att det inte är företagande och det är så klart korrekt, men min poäng är att det ger en ökad förståelse, inte en total förståelse.

Åter till bevakningslistan. Det finns ett par bolag som jag är lite intresserad av. Det är Accenture, Siemens och Volkswagen. Accenture är, som jag ser det, ett intressant konsultbolag som jag tror kommer att kunna ha många goda år framför sig. Om jag skulle köpa ett konsultbolag så hade det npg varit Accenture. Enligt mitt sätt att se så har man mer strukturkapital än många andra konsultbolag, i alla fall börsnoterade sådana. Det som talar emot att köpa Accenture är att det är ganska svårgenomträngligt, men jag kanske skall ge det en chans. En hyggligt svag dollar gör det hela lite mer intressant. Siemens tycker jag är intressant efter att jag hörde Placera prata om bolaget. Man har ganska intressanta affärsenheter och det känns rimligt att de kommande åren kommer att vara ganska bra för Siemens. Precise som Accenture så är det ett jättebolag och det är inte helt lätt att bilda sig en bra uppfattning av bolaget. Slutligen Volkswagen, åter ett jättebolag, så kan det vara intressant med tanke på elbilstrenden och att de nya ID-bilarna nog skulle kunna bli en ganska bra grej. Alla kommer inte att köpa Tesla och jag tror att Volkswagen håller på sig att slå sig in på ett ganska bra segment av marknaden och jag tror att man kommer att kunna tjäna pengar. Att hela bilindustrin går mot abonnemangstjänster och kapar onödiga mellanled gör det hela lite mer intressant. 

Ytterligare ett bolag som jag fortsatt är intresserad av är Ocado. Bolaget är stora inom mat på nätet och man har bland annat sålt system för att hantera matnäthandel till ICA (om jag inte helt irrat bort mig). Tyvärr är det inte helt lätt att handla med brittiska aktier (det verkar som att man skulle vara tvungen att ringa en levande människa) så jag tror att det får vara faktiskt. En annan anledning - förutom krånglet och ett högre courtage - så har bolaget uppvärderats en hel del så helt superintressant är det inte.

Vi får se var jag landar med dessa aktiefunderingar. Det finns även några mindre svenska bolag som jag handlar en del i. Eventuellt kan det bli så att jag swingar lite fram och tillbaka och gör några procent innan de sticker upp till nivåer som jag tycker känns för höga. Blir det så, får det vara så. Det är möjligt att jag efter det kommer att titta på att köpa aktier i något av bolagen ovan. 

20 december 2020

Nyårscase

Det är alltid svårt att välja ut bra aktier och just nu känns det extra svårt. Många av de aktier som jag har tyckte varit felvärderade, framförallt Scandic Hotels och Byggmax, men även t ex Green Landscaping och Doro, har kommit upp en bit och känns inte fullt lika intressanta längre. Det är alltid kul att ta fram nyårscase och det är anledning nog att göra en lista, men eftersom jag har minskat en del i Scandic Hotels så sitter jag med ca 10% kassa så även av den anledningen så känns listan relevant. Det är naturligtvis inte fel att sitta med lite torrt krut om det skulle uppstå lägen, dock för att veta hur man skall agera om det uppstår lägen så gäller det i alla fall att vara förberedd. Det finns med andra ord många anledningar att göra en lista över intressanta case.

Listan är enligt nedan:

Scandic Hotels (nu 28 SEK, riktkurs 45 SEK under 2021)

Även om jag har minskat i Scandic Hotels så är det mitt största innehav och det är ingen slump. Jag tycker att Scandic är styvmoderligt behandlat på marknaden och det går inte ihop i min värld att saker och ting skall gå tillbaka ungefär som det var tidigare förutom att hotellmarknaden inte kommer att vara sig lik. Precis som jag har skrivit tidigare så tror jag att många av de allmänt accepterade gissningar som florerar kommer att komma på skam. Det kommer inte att bli en hotelldöd och jag bettar gärna på att saker och ting går tillbaka till så som det var tidigare än att saker och ting skall markant förändras, vilket för närvarande är konsensus enligt mitt sätt att se. Videomöten kommer inte att helt konkurrera ut affärsresande och människors lust att resa kommer att hålla i sig. Det skulle t o m kunna bli så att en acceptans till videomöten kan leda till att fler jobbar på distans, vilket skulle kunna leda till att efterfrågan på hotellnätter faktiskt ökar (eftersom team måste träffas ibland). Det kan även vara så att det finns ett uppdämt behov av att träffas efter Corona-isoleringen. Det känns också fullt rimligt att de trender som inte har med Corona att göra kommer att hålla i sig. T ex tror jag att andelen utländska turister i Sverige kommer att fortsätta att öka.

I Bråses analys i DI så lyfts den skrala balansräkningen fram. Det är nog få som trillar av stolen av att ett hotellföretag har det ekonomiskt tufft efter en pandemi. Det är självklart så att det ser illa ut, men att det ser illa ut har gjort att man har kunnat omförhandla hyreskontrakt och dessutom fått olika former av bidrag. Det är absolut tufft, men jag ser det som en temporär tuff tid och att företaget kan komma ut starkare efter denna pärs. Det är mycket möjligt att jag har fel och det är även möjligt att jag har rätt, men att det tar betydligt längre tid än vad jag tror (det har hänt förr). Jag gillar dock vad jag ser och jag tror att Scandic kan komma att överraska under 2021. Det räcker med lite ljus för att det skall kunna vända ganska snabbt. Min gissning är att vi kommer att se kurser runt 45 SEK under 2021. Det kan komma snabbt och sannolikt kommer det att svänga mycket under året, men jag tror att någon gång under 2021 så kommer vi att se så höga kurser. Det är upp mer än 50% från dagens kurs och det är enligt mig väldigt, väldigt offensivt. Att sticka ut hakan på detta sätt är kanske att vara övermodig, men om jag har rätt så kommer det att kännas extra skönt. Det är dock hög risk och det kan mycket väl bli en snabb resa nedåt om t ex vaccineringen tar längre tid eller om det kommer nya bakslag i Corona-kampen.

Doro (nu 45 SEK, riktkurs 55 SEK under 2021)

Jag tror ganska mycket på Doro och jag tror att man håller på att bygga upp något intressant med sina trygghetslarm. Om det blir så att man får till en affär med sina telefondel spå kan det sätta fart på kursen. Det är hög risk och jag tycker att dagens värdering inte är ett fynd. Det finns nog en uppsida hur som helst och jag tror att kursen kan hoppa upp till runt 55 SEK under 2021. Eventuellt triggas en uppgång av att det sker en strukturaffär, eller att de spekuleras om en affär, eller så triggas uppgången av att Care-delen fortsätter att utvecklas fint. Efter Corona-ädreboendedebaclet så tror jag inte att efterfrågan på trygghetslarm kommer att minska. Doro ligger i min portfölj.

Tobii (nu ca 55 SEK, riktkurs 70 SEK under 2021)

Tobii är en chansning och jag vet inte om det är rätt att ta med ett bolag som Tobii på en lista som denna. Jag har lyft fram Tobii tidigare och jag tycker att tekniken är intressant, dock har det skett en uppvärdering och det är ingen fyndvärdering som jag ser det. Jag tror dock att tekniken kommer att vinna mark och jag tror att det talar till Tobiis fördel. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om Tobii blev uppköpt faktiskt. Man fick backa från ett av sina förvärv för ett tag sedan och det är möjligt att det har satt igång en del tankar. Det skulle sannolikt vara lättare att få ut tekniken på bred front om man är del av någon av de stora amerikanska drakarna. Det ligger mycket förhoppning som jag ser det i Tobiis kurs, men det behöver inte nödvändigtvis vara fel. Jag äger aktien och jag tror att utvecklingen kan bli god under 2021. Hög risk.   

17 december 2020

Scandic Hotels: Minskade idag

Idag så minskade jag i Scandic Hotels till kursen 28,40 SEK cirka. Det kanske verkar konstigt att jag minskar med tanke på att jag var positiv i mitt senaste inlägg. Bakgrunden till att jag minskade är att jag tror att det kan bli svängigt framöver bl a med tanke på nedstängningen i Danmark och framförallt för att jag ligger väldigt tungt i bolaget. Det är inte osannolikt om det blir en riktig sättning ner till 22-24 SEK, men jag tror inte att vi kommer att gå ner så mycket. 

10 december 2020

Scandic Hotels: Det känns ganska bra

Scandic-kursen stack ner efter att Richard Bråse skrev en bra artikel om bolaget. Artikeln var alltså bra, dock var rådet sälj, vilket var ganska väntat. Det är alltid kul att läsa om bolag som man följer och det är speciellt roligt att läsa när någon går ner på djupet.

Det som jag inte håller med om i analysen är att man drar vissa slutsatser som kan verka självklara vid en första anblick, men som egentligen inte är det, eller i alla fall som jag tror är fel. Börspodden-Johan pratade lite om Scandic i senaste avsnittet i Börspodden och han höll mer eller mindre med Richard Bråse. Det är möjligt att de båda har rätt, men jag tror det inte och jag tror att Scandic kan vara ett ganska bra köp.

Här kommer några saker jag tycker är värda att lyfta fram (mycket har jag sagt tidigare):

1. Lättade restriktioner får snabbt avtryck

Anders Nissen, Pandox-VD, lyfte fram i något sammanhang att resandet ökade väldigt snabbt när restriktionerna lättade i somras. Det finns all anledning att tro att samma sak kommer att hända under 2021 när vaccin och naturligt avtagande ändrar förutsättningarna. 

2. Sänkta kostnader

I dagarna så kom man ut och sa att man förhandlat ner sina kostnader rejält. Det är smart och det är sannolikt del av den kompakta pessimism som man försöker sälja in. Naturligtvis kommer det att ta tid till dess att man kommer tillbaka, men det går inte att komma ifrån att man skapar förutsättningar för bättre förhandlingar om man säger att det kommer att ta flera år till dess att vi når normala nivåer.

3. Pessimistisk CFO på goda grunder

Många verkar ta fasta på att VD och CFO är väldigt negativa kring utsikterna. Det man måste komma ihåg är att det inte finns så många alternativ. Man förhandlar om statliga stöd och man förhandlar om sänkta hyreskostnader. Det skulle se väldigt konstigt ut om man aviserade att det skulle kunna bli en snabb återhämtning. Man skapar förutsättningar för att komma starkare ur krisen och det är alltid roligare att slå förväntningar än att inte nå förväntningar.

4. Större köp

Idag så aviserades det att 0.5% av bolaget bytt ägare och jag tror att det kan vara en ganska bra signal, särskilt med tanke på att affären gjordes något över rådande kurs. Det behöver så klart inte betyda någonting alls, men jag tycker att det kan vara en indikation på att det kan bli spännande under 2021.

5. Lätt att slå "compsen" under 2021

Q1 2021 kommer att vara en katastrof sannolikt, men övriga kvartal under kommande år tror jag skulle kunna bli ganska OK, och sett relativt siffror för motsvarande period 2020 så kommer de eventuellt att vara riktigt bra. Det är inte något viktigt, men jag tror att tvåsiffriga tillväxttal kan komma att ha viss psykologisk effekt (även om jämförelserna är ganska ointressanta eftersom förutsättningarna är helt olika).

6. Videomöten kan leda till fler hotellnätter

Det största felet som jag tror att många gör är att man inte ser videomöten i ett stort perspektiv. Att allt fler tar till sig distansarbete, videomöten, mm tror jag kan få till effekt att en hel del tjänster kommer att innebära 80% hemarbete alternativt kontorshotell och 20% på plats. Jag tror t ex att det kan komma att bli betydligt vanligare med personer som t ex bor i Åre och arbetar i Stockholm. Att folk flyttar från Stockholm är idag en realitet och jag tror att den trenden kan komma att stärkas av "videomötesrevolutionen". De personer som jobbar i Stockholm ibland kommer att efterfråga hotell och jag tror att Scandic kan bli en bra partner för företag som har personer som behöver hotell någon gång i månaden.

Jag tror även att man tänker fel när man tror att fysiska möten kan komma att ersättas i väldigt stor skala med videomöten. Om jag skall ta in en ny leverantör så vill jag besöka leverantören. Punkt, slut. Det är väldigt lärorikt att besöka ett företag. Det handlar inte bara om själva mötet och vad som sägs på mötet utan om mycket annat också. Är det städat? Ligger det massa bråten i hörnen? Verkar de som jobbar på företaget vara glada? Är det fart och fläkt?

Till viss del så tror jag att videomötesfeltänket bygger på en missuppfattning. Det är inte skitkul att åka på tjänsteresa. Det kan vara kul i början, men för de flesta så är resandet ett nödvändigt ont och man åker på resa för att man måste. Det kan vara att det är en maskin som krånglar och om man är en stor kund så förväntar man sig att någon kommer dit och fixar maskinen om den krånglar. Mycket kan lösas på distans och med 5G, IoT etc så kommer allt mer att kunna lösas på distans, men vi är inte riktigt där än, tror jag.

Den generella trenden att vi reser mer och mer tror jag alltså inte bryts av att folk lärt sig använda Zoom. Jag kan ha fel, men det är vad jag tror.

7. "Downtrading"

När väl resandet kommer igång så kommer det att vara med pressade resebudgetar och det kommer att vara till Scandics fördel, i alla fall relativt en del andra hotellkedjor. Många bolag har sparat mycket pengar under 2020 på lägre resekostnader och jag tror att man kommer att göra vad man kan för att inte kostnaderna skall sticka iväg. Man kommer att välja billigare alternativ och där kommer Scandic in. Jag tror att Scandic kommer att ta marknadsandelar under de kommande åren.

8. Fler turister till Sverige

Jag tror att naturtrenden och Sverige som land lockar många till att besöka Sverige. Sverige är inget turistland  i större omfattning och ganska få utländska turister kommer till Sverige. Jag tror att det kommer att ändras något och det talar till Scandics fördel. Det är naturligtvis inte direkt Corona-relaterat, men eventuellt kan det vara så att intresset för naturturism ökar som en effekt av Corona.

Det skall bli intressant att följa Scandic Hotels under 2021. Sannolikt kommer jag att minska eller sälja av helt under 2021. Om kursen skulle sticka upp till 35-40 SEK så kommer jag nog att minska eller t o m sälja allt, men det återstår att se. 

06 december 2020

Amazon - hur påverkas svenska handlare och företag?

Amazon lanserade sin näthandel för ett tag sedan och det hela får man nog säga är lite av ett antiklimax. Det är helt klart att Sverige inte är en viktig marknad för Amazon och det som man lanserade var på alla sätt inte imponerande. Cykellamporna från tyska Busch & Müller som jag ville köpa presenterades istället som cykellampor från Busch & Soptunna. Nog för att man kan göra mycket med automatisering, men användarupplevelsen var knappast på topp. 

Det stannar tyvärr inte där, även utbudet var ganska skralt. Jag hade en lista med saker som jag vill köpa och som jag hade hittat på tyska Amazon-sajten. Tyvärr var det bara ungefär halva listan som gick att köpa via svenska Amazon. Det kommer säkert att bli bättre, men jag kan inte säga att det första intrycket var på topp. Kort sagt, Amazons lansering i Sverige var ett magplask på många sätt och jag tror egentligen inte att man känner sig särskilt nöjda.

Jag har ju tidigare pratat om att Amazon kommer att ha stor påverkan när det väl lanseras. Den bilden är dock oförändrad, översättningsmissar till trots. Amazon har vid något tillfälle hänvisat till att alla marknader som de har lanserats på så har det fått på marknaden som helhet när man har fått frågan om vad som kommer att hända i Sverige. Det är naturligtvis inte givet att Amazon kommer att få effekt på marknaden som helhet bara för att så varit fallet i alla andra (i alla fall de flesta) andra marknaderna. Jag räknar dock att det kommer att hända en del.

Det man ska komma ihåg med Amazon är att det inte bara handlar om e-handel och storskalighet. Amazons plattform gör det möjligt för mindre spelare att nå stor geografisk spridning och att man kan hoppa över ett eller flera led. Det går t ex att köpa en sekatör från Felco direkt från Felco via Amazon, och om man gör det så kan man spara en dryg hundralapp jämfört med om man går till den lokala trädgårdsbutiken.

 Jag tror att företag som har en bra produkt och som är framåtlutade när det kommer till digital marknadsföring (affiliateprogram, snygga filmer etc) kan dra nytta av Amazon. Det är absolut så att Amazon tar en del för sin del i transaktionerna, men i jämförelse med vad det skulle kosta i form av tid och pengar att gå in i olika länder så är det förmodligen, i de flesta fall, en ganska bra affär för många. De som kan vara förlorare är distributörer och andra som agerar mellanhänder utan att tillföra så mycket värde. Det är nog få som ser sig själv som en part som inte tillför så mycket värde, men eventuellt kommer det att vara en del som får ett tufft uppvaknande. 

Jag tror även att företag som Fenix Outdoor kan komma att få det tufft framöver, i alla fall i vissa segment. Fenix brukar ses som en vinnare i dessa tider där uteliv är trendigt och stormkök är årets julklapp, men trender ändras och förutom att trender ändras så tror jag att det finns en risk att spelplanen ändras till bolagets nackdel. Idag skulle jag t ex gissa att de många sovsäckar som säljs i Sverige är av märkena Haglöfs, Fjällräven, Everest (Stadiums private label) och några till. Det finns väldigt många bra sovsäcksmärken som är relativt ovanliga i Sverige och jag gissar att det kan komma att ändras med Amazon och en armé av Youtubers med affiliatelänkar. Marknader som varit relativt stängda kommer alltså att öppnas upp och det kan komma att stöka till det för en del bolag. Nu är inte bara Fenix Outdoor Naturcompaniet utan väldigt mycket mer, framförallt supervarumärket Fjällräven. Det kan alltså vara så att Amazon faktiskt verkar till Fenix fördel, men jag är inte så säker. Faktum är att jag inte kan Fenix Outdoor alls bra, dock så tyckte jag att det kunde fungera som ett bra exempel.

Kommentera gärna om ni tycker att jag är fel på det. Varken Amazon eller Fenix Outdoor är bolag som jag kan eller följer.

02 december 2020

Camurus: Bakslag i USA

Idag så kom det negativa nyheter från Camurus. Det pågår ett skiljedomsförfarande mellan Camurus och Braeburn, som är Camurus partner i USA. Jag, och förmodligen många andra, trodde nog att det skulle kunna komma positiva nyheter kring den amerikanska marknaden, eller kanske rättare sagt klargöranden. Det är nämligen idag oklart vad som riktigt gäller, i alla fall som jag ser det. Camurus verkar vilja bryta med Braeburn eftersom man menar att Braeburn inte uppfyllt sina åtaganden. Braeburn är sannolikt av en annan uppfattning.

Det som kommunicerades idag och som fick kursen att sjunka med 10% cirka är att Braeburn fått en anmärkning av FDA angående kvalitetsbrister i produktionen. Det villkorade godkännandet som utfärdades 2018 som sa att Brixadi  (Buvidal i Europa) var OK från medicinsk synvinkel men som inte fick säljas eftersom det finns en konkurrerande produkt med exklusivitet fram till 1 december 2020, dvs igår. Efter dagens meddelande så är det alltså klart att "senast 1 december 2020" inte gäller på grund av att man inte har fått rätt på produktionen. Att en lansering i USA dröjer är inte bra. För varje dag som går så stärker konkurrenter sin marknadsposition på den viktiga amerikanska marknaden. Att man inte får rätt på situationen med Braeburn är inte förtroendeingivande och att man faller på att produktionen inte uppfyller kvalitetskraven är heller inte förtroendeingivande. (Även om det är Braeburn som har klantat sig vad gäller produktionen så drabbar det Camurus likväl)

En ytterligare sak som inte känns bra är att meddelandet om brister i produktionen kommer samma dag som produkten borde börjat säljas i USA. Det kanske är så att FDA har dröjt ända in i det sista med att meddela att det finns brister, men med tanke på att det har funnits gott om tid att få rätt på produktionen så känns det hela skumt. Är detta en del i den tvist som finns mellan Braeburn och Camurus? Kan det vara så att Braeburn gör vad man kan för att skjuta upp en eventuell lansering i USA?

Jag vet verkligen inte och jag har väldigt dålig koll på läkemedelsindustrin generellt, men mina tankar går i alla fall enligt ovan. Kanske är detta en mindre sak i sammanhanget som Tiberg säger i ett uttalande tidigare idag, men det går inte att säga annat än att det sänker förtroendet. Jag tror att de kommer att lösa sig och jag tror att det trots allt är en mindre sak i sammanhanget. Förhoppningsvis så kommer man snart fram till en lösning med Braeburn och om det händer så tror jag att det kommer att vara positivt. På samma sätt kommer det att vara positivt när väl den amerikanska marknaden öppnar sig för Camrus och Brixadi.

Även om jag sitter på ganska mycket aktier i bolaget (efter att de har gått upp en hel del sedan jag köpt) så kommer jag sannolikt att ligga kvar för jag tror att de underliggande trenderna talar till bolagets fördel. Vad gäller värderingen så tycker jag att det är väldigt svårt att avgöra.  

26 november 2020

Scandic Hotels: Uppvärdering

Den senaste tiden så har Scandic Hotels uppvärderats en del på börsen. Det är naturligtvis roligt att kursen har gått uppåt och jag noterade i efterhand att kursen faktiskt varit uppe över 35 SEK en kort period. 35 SEK har varit en riktkurs som jag har jobbat med, men  jag var inte på tårna och det blev inte av att jag sålde. Om det visar sig att Corona-pandemin klingar av och att vaccineringen börjar så tror jag att det kommer att visa sig snabbt i Scandic-bokningarna. Det är naturligtvis en hel del förhoppningar inbakat i en sådan analys, men det är vad jag tror. Jag tror att det finns en del mer att hämta i kursen. Kanske kan det bli att kursen sticker upp ganska rejält faktiskt. Vi får se. I nuläget ligger jag kvar och jag tycker fortfarande att det finns potential.

Jag har köpt aktier i ett par mindre bolag och det har än så länge inte varit någon hit. Det är mycket möjligt att jag säljer. Bolagen som jag har köpt aktier i är bolag som jag tror på och det är bolag som jag tror kan komma att överraska positivt, men det kan nog ta lång tid. 

  

16 november 2020

Scandic Hotels: Minskat ytterligare

Idag stack Scandic Hotels upp en del och jag valde att minska ytterligare. Även denna gång så landade försäljningspriset på ca 29 SEK. Anledningen till att jag säljer är att jag ligger väldigt tungt i aktien och jag tror att det kan bli ganska skakigt framöver. Det kan mycket väl vara fel, men jag tror att det kan komma en och annan besvikelse framöver och även med vaccin så kommer det att dröja till att någon form av normalläge återfinner sig.

Jag ligger efter dagens försäljning med ca 10% likvider och det känner jag mig ganska bekväm med faktiskt. Det kommer att dyka upp intressanta möjligheter framöver. Scandic Hotels kommer inte att bli vad jag hoppades att det skulle kunna bli. Min förhoppning, eller chansning om man så vill, var att det inte skulle bli en så allvarlig andra våg och att samhället skulle öppna upp nu under hösten, inte stänga ner igen som det tyvärr blivit. Sannolikt så kommer hela våren under 2021 att bli kämpig för hotell- och besöksnäringen. Man kan argumentera att mycket av det redan är inprisat i kursen och det är möjligt att det är sant, men jag är inte så säker att jag vill ligga alltför tungt viktad mot bolaget. Även efter dagens minskning så är innehavet mitt största innehav skall tilläggas.

Det finns en del aktier som jag är lite halvintresserad av att antingen öka i eller köpa nytt. En aktie som jag tror kan bli intressant är Doro. Om jag inte helt irrat bort mig i min analys så tror jag att man kan ha något intressant på gång. Det går nog att göra någonting riktigt bra med när det kommer till trygghetslarm. Jag tror att telefondelen kan få det fortsatt kämpigt och jag tror även att man gärna gjort sig av med denna del om tillfälle uppstår. Det är möjligt att jag har fel och det är möjligt att det finns andra planer, men det är vad jag tror. Transformationen till ett bolag som framförallt satsar på trygghetslarm kan bli stökig och om det visar sig att telefondelen går knackigt de närmsta kvartalen så kanske det kan sätta press på kursen. Eventuellt. Jag sitter redan med en del aktier och sannolikt kommer jag att ligga kvar och varken öka eller minska. Om det sticker ner kanske jag ökar dock.

En annan aktie som jag tror kan vara intressant att ha i portföljen är Thule. Jag har inte Thule i portföljen idag. När bolaget sattes på börsen så var jag med, men eftersom jag inte fick så många och eftersom kursen stack upp en del i början så valde jag att minska. Eventuellt hade jag tänkt annorlunda idag. Vad gäller Thules produkter så känner jag att jag har hygglig koll faktiskt. Det finns en del guldkorn och jag tror att man har en hel del bra grejer i portföljen. Det jag kan känna mig lite tveksam till är att man har väldigt mycket produkter, kanske för många. Det finns säkerligen en tanke bakom och jag antar att när det t ex kommer till väskorna så ser man inte bara till väskorna som sådana utan även till den varumärkesexponering som man får när många pendlare agerar reklampelare. Det spelar med andra ord inte så stor roll om man går plus-minus noll på väskorna sett isolerat för den stora vinsten är att varumärket exponeras. 

Det jag gillar med Thule är att man har väldigt starka positioner inom en rad nischer som utvecklas ganska starkt, t ex cykelhållare och takräcken. Det är, enligt min erfarenhet, förhållandevis bra kvalitet på Thule-produkter. Det finns säkert undantag och det finns säkert de som är av annan uppfattning, men överlag så tror jag att man står sig ganska bra mot konkurrenter när det kommer till kvalitet. Tack vare kvaliteten och varumäkeskännedomen så har man lyckats att etablera sig som ett high-end-märke. Det är möjligt att alla inte håller med om detta, men det är vad jag tror.

Tyvärr tycker jag att Thule handlas lite för högt för min smak. Det är naturligtvis så att kvalitet kostar, men det förhållandevis höga priset på aktierna gör att det är relativt höga förväntningar på bolaget. Om det blir en allmän nedgång i kombination med att Thule inte levererar enligt förväntan ett kvartal så kanske, kanske jag väljer att hoppa på. Det är inte säkert på något sätt.

Eftersom jag har en del realiserade vinster i min depå så kan det vara så att jag ger mig på att handla en del mindre bolag som jag tycker ser intressanta ut. Om det blir så kommer jag sannolikt inte att skriva om det på bloggen för att inte riskera att trampa fel. Nu tror jag iofs att mitt inflytande på kurser är ytterst begränsat även om det handlar om mindre bolag, men jag vet inte riktigt hur reglerna fungerar och jag tar det säkra före det osäkra.

10 november 2020

Byggmax: Funderar på att öka

Jag tycker att Byggmax har straffats ganska hårt den senaste tiden och om det blir en generell nedgång som drar med sig kursen ytterligare ned så kanske jag kommer att öka. Att Byggmax inte skulle leverera ett lika bra 2021 som 2020 är möjligt, men jag tror - som många andra - att 2021 kommer att bli rätt OK trots allt. Utdelningen hamnar sannolikt på 2,50 SEK, enligt förslaget, och det gör att direktavkastningen är helt OK och sannolikt kommer man att kunna hålla denna nivå under de kommande åren, tror jag. Det som talar emot att köpa Byggmax för min del är att jag redan har en hel del aktier i bolaget. Jag kommer inte att ha allt för bråttom att köpa (hoppas jag) för jag tror att det kan bli lite skakigt den kommande tiden.

09 november 2020

Scandic Hotels: +35% och minskning

Idag så hände det mer i min portfölj än vad det brukar göra. Mitt största innehav Scandic Hotels, cirka en tredjedel av totalen, stack upp med 35%. Anledningen sägs vara att Pfizer kom med positiva nyheter kring sitt Corona-vaccin. För den som läst Nicholas Nassim Taleb-böckerna så känns konceptet att tillskriva en viss nyhet för stor betydelse för en aktiekursuppgång sannolikt igen. Jag tror möjligtvis att Pfizer-nyheten var triggern, men att säga att Pfizer-nyheten ändrat förutsättningarna så pass mycket att det motiverar i sig en uppgång på 35% är inte korrekt enligt mitt sätt att se. Det kanske inte spelar någon roll tycker någon, men jag menar att det är ganska viktigt. Scandic-kursen var en badboll under vattnet och det krävdes ganska lite för att bollen skulle flyga uppåt. Anledningen till att bollen sticker uppåt beror inte på att någon som höll nere med bollen under vattnet med handen vinklade handen en aning så att greppet om bollen förlorades. Istället är anledningen att bollen hölls under vattnet. Vinklingen av handen var triggern.

Det som är intressant i sammanhanget är att sett med lite perspektiv så är aktiekursen fortfarande låg. Sedan årsskiftet är den ner cirka 60%. Om det tar hänsyn till nyemissionen vet jag faktiskt inte, men i vilket fall som helst så är nedgången ordentlig sedan årsskiftet. Sannolikt kommer det att bli en resa uppåt från dessa nivåer, tror jag. Det kommer nog att vara en ganska skakig resa. Av den anledningen så sålde jag idag ca 20% av mitt innehav i Scandic. Jag sålde i två omgångar. Snittet hamnade strax över 29 SEK. Om det sticker ner ordentligt, till runt 25 SEK, så kanske jag fyller på med mer aktier, men det är inte säkert. Jag ligger redan riktigt tungt i aktien, vilket var en viktig anledning till att jag valde att minska idag.

Förutom Pfizer-nyheten så kom även nyheter om att stödet till drabbade bolag skall förlängas, vilket är positivt för Scandic. I alla fall tror jag det. Eventuellt så skulle det faktiskt vara mer intressant för Scandic om det inte gavs mer stöd eftersom det eventuellt skulle öppna upp för Scandic att ta över intressanta hotell från andra aktörer. Vad som skulle kunna hända om det inte gavs mer stöd kommer vi sannolikt inte att få reda på så jag gräver inte djupare.

Det jag faktiskt är ganska sugen på är att köpa Norwegian. Bolaget fick inte stöd av norska staten och risken att gå i konkurs är stor om man ska tro kommentarer och artiklar. Jag tror inte att Norwegian kommer att gå i konkurs och jag tror att kunddata, varumärke mm är intressant för ganska många. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. Det skall tilläggas att jag inte har tittat på detta i detalj, men jag är rätt intresserad. Det man ska ta i beaktande är att jag har en del realiserade vinster från Byggmax som gör att om jag köper i Norwegian och om det blir konkurs eller att jag på annat sätt gör förlust så kommer jag att kunna kvitta. Det ger en riskrabatt på 30%. Det som talar emot att köpa flygbolag är bland annat att fler och fler är miljömedvetna idag och att Corona stoppar mycket resande. Jag har inte bestämt mig och om jag chansar så blir det med en liten slant.

Åter till Scandic Hotels, det skall bli väldigt intressant att se hur kursen kommer att reagera de närmsta dagarna. Jag ser det inte som osannolikt att det kommer någon form av rekyl imorgon. Det känns inte osannolikt att kursen kommer att handlas under 30 SEK imorgon, men efter rekylen så tror jag att det kommer att fortsätta uppåt. Om det stämmer att vaccin kommer att finnas redan under slutet av året (om än i liten skala) så förändrar det mycket som jag ser det. Om det utöver vaccinnyheterna kommer nyheter om att den andra vågen har toppat eller är nära att toppa så kan det ytterligare vara bensin för Scandic-kursen. Imorgon kl 14 kommer ny Corona-statistik och jag hoppas att den visar att ökningen har avtagit. Om man tillskriver att restriktionerna ligger bakom minskningen så kommer jag att muttra (för mig själv) för det tror jag är en felaktig analys. Många har tröttnat på restriktionerna och lyssnar inte längre, vilket jag tror att exempelvis mobildata visar. Dessutom så tror jag att det är för tidigt för att se någon större effekt av restriktionerna. Om restriktionerna har en effekt så tror jag att det dröjer ytterligare några dagar innan vi ser dessa effekter. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. Jag blir gärna överbevisad.  

Om det skulle bli så att Scandic-kursen fortsätter att sticka uppåt så är det möjligt att jag minskar ytterligare. Om det visar sig att vi inom en månad är uppe över 40 SEK så ska förutsättningarna ha ändrats ordentligt för att jag inte skall sälja. Det finns även en möjlighet att jag minskar ytterligare runt 35 SEK. Vi får se.

08 november 2020

Corona: Brist på test borgar för bättre statistik

Jag har skrivit många gånger att jag tycker att hanteringen av Corona, och framförallt rapporteringen, har varit bristfällig. Det har eldats på och man har vidtagit åtgärder som inte varit rimliga. Det var t ex inte rätt att mobilisera ett fältsjukhus på Älvsjömässan. Naturligtvis kan man argumentera att det kunde man inte veta och det var bra att ta det säkra före det osäkra. Det man däremot gjorde, som jag tycker är fel, är att man eldade på en oro som redan fanns genom att gå ut och säga att man inte visste om det skulle räcka med de platser som fanns att tillgå i detta temporära sjukhus. Det visade sig sedan att ingen blev inlagd på sjukhuset och det var egentligen en dyr och onödig åtgärd. Jag tycker att man gjorde rätt som satte upp detta temporära sjukhus, men jag tycker att man gjorde fel när man sprang ut och sa att "vargen kommer". Det skapade en oro som var obefogad och det fanns heller inte underlag för att gå ut och måla framtiden i så svarta färger som man gjorde. Man kan tycka olika, men jag tycker att man gjorde fel.

Det jag också tycker har blivit fel under Corona-pandemin så här långt är att man har enligt mig inte varit totalt sanningsenlig i alla lägen. Det var under lång tid inga problem att åka kollektivt. Anledningen var, om jag kommer ihåg rätt, att man bara befann sig nära andra människor under en kort period och att risken därmed var begränsad. Idag är direktiven att man i möjligaste mån skall undvika kollektivtrafik. Den kommunikation som man levererade för ett par månader sedan stämmer med andra ord inte med den som levereras idag. Anledningen till att den inte stämmer är att man har tagit för mycket hänsyn till andra omständigheter än rent sakliga. Det bygger inte förtroende.

Debatten kring munskydd är ett annat exempel på när det blev fel. Det är enligt mig ganska självklart att munskydd minskar risken och det tycker jag att man skulle kunnat vara öppna med redan från början och det är möjligt att man egentligen var det, men för många blev det oklart. Anledningen, som jag ser det, till att man inte ville vara helt öppen var att vi inte hade en beredskap som gjorde att vi kunde tillgodose behovet från sjukvården och då valde man alltså att gå ut att säga att munskydd inte hjälpte så mycket. Enligt mitt sätt att se så valde man att presentera varför man inte behövde ha munskydd för att undvika att vården stod utan. Denna debatt har heller inte byggt förtroende. Det skall bli intressant att se om det blir något efterspel kring den dåliga beredskapen, men jag tror inte att det är en fråga som engagerar så många så sannolikt blir det ganska tyst.

En ytterligare brist som jag ser det i rapporteringen kring Corona är att man har visat tre tal; bekräftade fall, intensivvårdade fall och dödsfall. Man får lätt uppfattningen att en del blir drabbade, dvs bekräftade fall. Några olyckliga av dessa bekräftade fall måste intensivvårdas. Av dessa så går många att rädda, men tyvärr inte alla. Det är dock fel. Väldigt många av de som dör har nämligen inte intensivvårdats. Ungefär två tredjedelar av de som gått bort är 80+ år. Av dessa är det bara en relativt liten del som har intensivvårdats. Anledningen är, om jag förstått saken rätt, att de är för svaga för att klara av intenssivvård, vilket kan innebära respirator. Det är möjligt att det i vissa fall även har handlat om prioriteringar. Det vet jag inte, men det kan förmodligen inte uteslutas. Poängen är alltså att av de som hamnar i intensivvård så överlever en ganska stor andel. Många av de hemska fall som det har rapporterats om i media där personer med nöd och näppe överlevt eller inte överlevt - relativt unga människor utan underliggande sjukdomar- så är de inte representativa även om det så klart är väldigt, väldigt tragiskt. Jag tycker att man hade kunnat ställa högre krav på media i detta avseende.

En annan sak som jag också tycker att media inte valt att lyfta fram är att Corona-dödsfallen är inte en isolerad händelse och dödsstatistiken för Corona måste ses i ett sammanhang. Man kan börja med att konstatera att ingen människa dör av ålderdom. Det är alltid en dödsorsak. Det kan vara lunginflammation, blodförgiftning etc, men aldrig ålderdom. Att vara gammal gör att man är mindre motståndskraftig, men ålderdom är aldrig orsaken. Hur många som dör i Corona har med andra ord mycket att göra med hur många äldre som det fanns när Corona slog till. I Sverige är ca 25% av de som har dött i Corona 90+ år. Ett land med en relativt gammal befolkning bör alltså drabbas hårdare än ett land med inte lika gammal befolkning. Det måste man ta i beaktande när man jämför siffror mellan olika länder. Det man också måste ta hänsyn till är hur man valt att testa i olika länder. Det skulle t ex vara intressant att veta hur många 90+ år-patienter som man har testat i olika länder. Jag är inte övertygad om att man i alla länder har testat en multisjuk patient som är 90+ år för Corona och jag tror att det stökar till statistiken en del.

Det som sannolikt kommer att hända inom en snar framtid är att man drar ner på testerna för att kunna hinna med. Idag testar vi många och det har nu gått ut information om att laboratorierna inte hinner med och att materiel börjar ta slut. För att inte stå helt utan så har många regioner sagt att man bara skall testa de som tillhör riskgrupper. Det är på många sätt rimligt och det är så klart vettigt att testa vårdpersonal framför friska 25-åringar, men det kommer att få effekter. Smittan verkar enligt den information som jag har främst spridas bland kategorin 20-29 år. De flesta i denna kategori tillhör ingen riskgrupp eftersom de är unga och i egenskap av unga så är de förhållandevis friska. Om man inte testar de grupperna där smittan sprids mest så kommer det sannolikt att få till effekt att antalet bekräftade fall går ner. Det behöver inte vara så. Till exempel kan det vara så att andra grupper blir mer drabbade och att det ändå blir fler bekräftade fall, men som jag ser det så pekar en del på att antalet nya bekräftade fall kommer att gå ner.

Vad är det då jag säger egentligen? Det jag försöker säga är att jag tycker att rapporteringen bygger på analyser som inte är djupgående och jag tycker att det blir sensationsdrivet. Man vill leverera något som är enkelt för många att ta till sig och man vill gärna att det som händer är viktigt. Man vill helt enkelt leverera relevanta nyheter.

Att man inte skall testa de grupper som för närvarande är hårdast drabbade tror jag kommer att bättra på statistiken och jag tror att det inom ett par veckor kommer att vara debatter i TV där de tuffare restriktionerna lyfts fram som framgångar. Det behöver som sagt inte bli så. Smittan kan ta ytterligare fart så klart. Det jag hoppas på är att det görs mer ingående analyser kring hur testningen har gjorts i Sverige och i andra länder. Det är som jag ser det viktigt för att kunna lära oss för framtiden.  

06 november 2020

Scandic Hotels: Dagens nyhet om hyresbråk i Danmark

Jag tror att man kan konstatera att när det kommer till att förhandla fram hyresavtal så valde Scandic att inte ta höjd för riktigt dåliga tider, men det valde t ex Pandox, som äger hotellfastigheter som Scandic hyr. Pandox valde med andra ord att prioritera säkerheten i tuffare tider på ett annat sätt än Scandic. Att det finns minimihyror är dock säkerligen ingenting som är unikt för Scandic och Pandox och andra fastighetsägare som Scandic hyr av, det gäller säkert de flesta omsättningsbaserade avtalen.

Det jag tror att man lite missar är att Scandics förhandlingar med hyresvärdarna hör ihop med stöd-diskussionerna. Scandic måste visa att man på alla sätt försöker få verksamheten att överleva och det gör man genom att diskutera med hyresvärdarna. Naturligtvis handlar diskussionerna med hyresvärdarna också om att vinna tid. De stödpengar som man sannolikt kommer att få kommer inte att räcka för att täcka kostnaderna som man kommer att ha under en tid framöver.

Det som är jobbigt i sammanhanget är att Pandox, och sannolikt även andra hotellfastighetsägare, som även agerar operatör. De kan med andra ord göra det Scandic gör, men Scandic kan inte göra utan Pandox. Fastigheterna krävs. Scandic är sannolikt bättre på att agera operatör än Pandox, men om det blir riktigt usla förhållanden så kommer så klart Pandox att välja att driva i egen regi istället. Självklart är det ingenting som Pandox vill i nuläget, men det finns som alternativ.

Det jag tror kommer att ske i närtid är följande:

- nyheter om förhandlingarna med hyresvärdarna

Det kommer sannolikt inte att vara rakt igenom positivt för  Scandic, men att det bringas klarhet kan vara en fördel för Scandic.

- nyheter om statligt stöd

Jag tycker att det varit ganska tydligt att det kommer att komma mer stödpengar. Det är möjligt att det kan skicka upp kursen en bit. Tyvärr tror jag inte att stödpengarna kommer att räcka. Det verkar i mina ögon som att tung industri har fått en väldigt stor del av pengarna medan besöksnäringen inte fått lika mycket sett till hur mycket mer de drabbas. En hypotes som jag har, inget annat. 

-  avtagande andra våg eller vaccinnyheter

Om det skulle komma nyheter som tyder på att Corona-restriktionerna avtar så kommer det att vara positivt för Scandic.

Även om jag tror att det kan finnas triggers i närtid så är jag oroad för de kommande diskussionerna med hyresvärdarna och att restriktionerna inte kommer att lätta så fort som jag hoppas, eller rättare sagt så fort som det krävs för att Scandic inte skall behöva vidta ytterligare jobbiga åtgärder. Det är inte omöjligt att jag minskar. Vi får se.

05 november 2020

Corona-tankar

Idag på min dagliga promenad så lyssnade jag på Börspodden. Det var intressant lyssning. Johan och John verkar dela mina tankar kring Corona i stort. Det känns hoppfullt tycker jag. Man kan så klart tycka olika och man kan se på saken på olika sätt, men jag har svårt att se att åtgärderna verkligen står i proportion till vad som händer och det trevligt att det finns de som ser saken på liknande sätt. 

Det talas mycket om faktaresistens när det kommer till Trump och det är så klart sant, men det är också mycket som är konstigt med rapporteringen kring Corona och det är även mycket som är konstigt med de beslut som tagits när det kommer till Corona-hanteringen. Vi står inte inför Spanska sjukan, Digerdöden eller något liknande. En del verkar vilja få Covid-19 till att bli mer än vad det faktiskt är och det tycker jag är tråkigt och fel. Jag säger inte att Corona är ofarligt och att vi inte skall göra någonting, men åtgärderna måste stå i proportion till vad som faktiskt sker.  

För att sätta saker och ting i ett perspektiv så kan man jämföra april 2020 när väldigt många gick bort i Corona med december 1993, vilket är så långt bak man måste gå för att hitta en månad när fler dog i Sverige. Värt att påpeka är att detta handlar om absoluta tal, dvs ingen hänsyn tas till att det var väsentligen färre invånare i Sverige 1993. Annorlunda, om man ser till hur många procent av befolkningen som gick bort december 1993 jämfört med april 2020 så blir skillnaden än mer större. Emmanuel Karlsten har redan grävt i detta och istället för att gå in på mer detaljer så hänvisar jag till hans artikel, länkad nedan:  

https://emanuelkarlsten.se/darfor-dog-fler-svenskar-under-en-manad-1993-och-2000-jamfort-med-april-2020/

Om man nu tycker att allt som görs idag är rätt så bör man rimligen tycka att mycket som gjordes december 1993 var fel. Vi vidtog i princip inga åtgärder och vi pratade knappt om det, inte i alla fall vad jag kan minnas. Man kan argumentera att Corona-effekterna skulle kunnat ha varit alldeles annorlunda om vi inte vidtagit några åtgärder. Det är möjligt och det skall man ta hänsyn till, men det håller inte hela vägen som jag ser det. Man kan även argumentera att det är skillnad på viruset som härjade 1993 och Covid-19. Det är möjligt, men jag tycker inte heller att det håller hela vägen. I min värld så är det inte förenligt att tycka att vi hanterade situationen korrekt 1993 och att vi hanterar situationen korrekt idag.

Om man håller med om detta och om man tycker att dagens åtgärder är helt rimliga och att rapporteringen är rimlig så tänker jag att man egentligen borde be de familjer som drabbades 1993 om ursäkt. Inga åtgärder gjordes 1993 i princip och sannolikt kunde man ha undvikit en del dödsfall om man vidtagit åtgärder.

Det är möjligt att jag drar det för långt och det är möjligt att jag inte får fram min poäng, men jag tycker att det saknas rim och reson. Att det har dött drygt 1 miljon människor i Corona är väldigt tragiskt så klart, men att ungefär lika många människor dör varje är pga självmord talas det sällan om. Det tycker jag att man borde prata mer om för det är tyvärr ingen engångshändelse. I det senare fallet så handlar det tyvärr ofta om yngre människor, vilket gör det än mer tragiskt. Om man jämför med en normal säsongsinfluensa så dör det ungefär 250 - 500 000 personer (om jag minns rätt) och på så sätt så är Corona värre, men frågan är om dagens nedstängningar pga Corona står i proportion till i princip inga åtgärder för vanliga säsongsinfluensa. Ett huvudproblem är som jag ser det är att man inte sätter siffror i ett sammanhang.

Återigen, man kan resonera olika och det är möjligt att den riktiga slutsatsen är att vi gjorde helt fel 1993 och att det är dagens hantering som är det rätta. Jag hoppas på att siffrorna viker ned och jag hoppas att det kommer att bli en i mitt tycke mer sansad diskussion framöver. Vi får se.  

04 november 2020

Scandic Hotels: Corona-status i nyckelmarknaderna

Om man tittar på statistik från Worldometers för hur statusen ser ut för Covid-19 i Sverige, Danmark, Norge och Finland så får man idag nedanstående bild:


Det är intressant att se att antalet testade i Sverige är markant lägre än i Danmark. Jag är inte säker på att det är helt korrekt, men jag antar att det stämmer åtminstone hyggligt.

Jag misstänker att smittspridningen i Sverige är ganska omfattande. Det är svårt att säga något med säkerhet så klart och jag är heller ingen expert, men jag tror att eftersom viruset har funnits ett ganska bra tag, cirka ett halvår, och eftersom samhället har varit relativt sett öppet så bör, så som jag ser det, många ha blivit smittade under denna tid. Naturligtvis är det svårt att veta och naturligtvis kan det vara så att smittan inte spridit sig nämnvärt pga förbättrad handhygien, social distansering mm, men jag tror faktiskt att få kunnat undgå att komma i kontakt med smittan. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. Jag tror att eftersom Sverige har varit relativt sett öppet under det senaste halvåret så tror jag att det ökande antalet bekräftade fall i första hand beror på att fler testas. Enligt statistiken ovan ha cirka 2 miljoner test gjorts i Sverige och, om jag uppfattade saken rätt, så var det för någon dag sen 16 000 test i kö i Stockholm just nu, vilket var många och vilket gjorde att man för närvarande inte tog emot nya test.  Det verkar alltså som att när de test som för närvarande är i kö i Stockholm är hanterade så kommer ca 1% fler tester ha gjorts. Det kanske inte stämmer helt, men det ger en ganska bra bild av hur många fler som testas i Sverige för närvarande. Man kan fundera på varför så få har testats i Sverige. Handlar det om ekonomi enbart? Är det representativt för skillnader i hur sjukvården ser ut i Norden? Jag hoppas inte (och jag tror det inte).

Nu är det inte så att jag tror att det hela handlar om att det testas fler i Sverige och sannolikt även på andra håll i världen. Så är inte fallet, tror jag. Det är säkert så att viruset har fått ett (ovälkommet) uppsving av det kallare vädret och att allt fler träffas på grund av lättare restriktioner (som nu på senaste tiden skärpts till). Frågan är om det kommer bli lika illa som det var i våras eller om det kommer att bli mindre allvarligt läge än det var i våras. För ett bolag som Scandic är dessa frågor supercentrala som jag ser det. Om det visar sig att det inte blir någon långdragen andra våg så kommer sannolikt restriktionerna att lättas och om så blir fallet så kommer resandet att komma igång igen. Det är möjligt att det är önsketänkande från min sida, men jag tycker att det finns tendenser på att affärsresenärerna var på väg tillbaka om man tittar på perioden fram till mitten av oktober.

Aktiemarknaden gillar inte osäkerhet och bolag som måste leva med osäkerhet straffas med sänkta kurser. Just nu är fallet så för Scandic och jag tror att det kan komma att vända. Min förhoppning är att det inte blir en andra våg som är i paritet med den som vi såg i våras och jag tror att restriktionerna dras tillbaka relativt snabbt om så är fallet. Min hypotes är alltså att kursen kommer att sticka upp innan året är slut. Det blir märkligt att prata om riktkurser, men min chansning när det kommer till vad jag tror så är det 30-35 SEK innan året är slut. Det kan mycket väl vara fel och om de glada nyheterna kring Covid 19-utvecklingen dröjer så kommer min förhoppning inte att infrias.

Det har kommit en våg av sänkta riktkurser. Tyvärr har jag inte läst någon av analyserna, dock så gissar jag att det hela handlar om den ökade osäkerheten. Om det finns mer hårda argument så hade det varit intressant att ta del av dem.

Länk:

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


03 november 2020

Scandic Hotels: En helt OK Q3-rapport

Jag har inte hunnit lyssna på presskonferensen och jag har bara läst pressmeddelanden angående rapporten. Det jag har läst tycker jag känns ganska OK. Man vill föga förvånande inte basunera ut att faran är över utan istället så pratar man om det nödvändiga i att det kommer mer statligt stöd. I mina ögon är det rimligt att företag som får ta smällen får ersättning på ett eller annat sätt. Vad som är rimligt och vem som är drabbad är så klart föremål för diskussion, men faktum är att om alla skulle lyssna på de riktlinjer som för närvarande gäller så får det effekter för Scandic, och det tycker och tror jag kommer att göra att mer statligt stöd kommer att ges till bolaget. Det återstår så klart att se hur mycket det blir och jag tror att man inte skall ha för höga förväntningar.

Det jag gillade var att Scandic Hotels tar över ett First Hotels-hotell på Arlanda. Hyran är, om jag förstår saken rätt, omsättningsbaserad helt och hållet och jag har därmed svårt att se att detta inte skall bli en ganska bra affär för Scandic. Pandox VD, Anders Nissen, har vid något tillfälle sagt att det alltid finns en minimihyra och om så är fallet eller inte får vi kanske aldrig reda på, men att Scandic kan ta över hotell tycker jag är ett gott tecken. Ett hotell gör egentligen varken till eller från på det stora hela för ett företag av Scandics storlek. Det är jag medveten om, men jag tycker att detta ger en indikation på att Scandic kan komma ur krisen med en starkare marknadsposition. Det är vad jag hoppas på.

Det jag inte gillade av det jag läste idag är att det råder stor osäkerhet kring hyrorna. Jag tror att det pågår riktigt jobbiga förhandlingar och jag tror att eventuellt skulle det kunna bli ett eller annat rättsligt efterspel om det vill sig illa. Scandic säger att man inte betalar "normalhyror" utan att man betalar mindre än vad man vanligen gör. Om det handlar om att man får respit med betalningen och att fastighetsbolagen agerar bank får man kanske inte total klarhet i, men att kostnaderna är så låga som de vid en första anblick verkar vara tror jag inte nödvändigtvis är fallet. Det kommer sannolikt att komma en och annan halvjobbig sanning som kommer fram med tiden. Scandic och Pandox tycker jag båda rapporterar märkligt bra under Q3 givet förutsättningarna. Eventuellt har korttidspermitteringar och annat stöd kunnat hjälpa så att det går så pass bra som rapporterna visar och i så fall är naturligtvis allt bra, men jag är lite tveksam. Jag menar inte att det finns några oegentligheter i redovisningen. Det tror jag inte. Jag är däremot lite rädd för att det finns överenskommelser som kan komma att visa sig vid senare tillfälle och som kanske inte är till Scandics fördel. Det kanske verkar vara en väldigt märklig fundering och det är det kanske, men jag kan inte låta bli att fundera på hur förhandlingarna mellan Scandic Hotels och fastighetsägarna resulterar i.

Jag ska titta närmre på rapporten, men överlag så är jag nöjd och jag tror att det kan vara så att en och annan vågar sig in i aktien efter att ha läst Q3-rapporten. Om det blir något insiderköp hade det varit intressant. Vi får se.

01 november 2020

Scandic Hotels: Coronapanik

På tisdag kommer Q3-rapporten för Scandic. Det jag kommer att titta extra noga på är vad man säger kring ytterligare kapitaltillskott. Jag tror och hoppas inte att det skall behövas och det skall bli intressant att se hur bolaget formulerar sig och hur marknaden tar emot vad som sägs. Om man ska dra några paralleller från Pandox rapport så bör det finnas positiva tendenser under Q3 i rapporten. Det finns en möjlighet att det marknaden kan dra en lättnadens suck.

Om man tittar på siffrorna för Covid i Sverige så har antalet bekräftade fall gått upp ganska markant. Det bör ha att göra med att man testar i betydligt högre grad idag än vad man gjorde i våras, vilket bör få till effekt att direkta jämförelser blir missvisande. Jag säger inte att de åtgärder som har vidtagits är direkt fel, men att motivera det hela med att antalet bekräftade fall har gått upp tycker jag inte är rimligt. Om det är någon som sitter på bra statistik eller någon rapport som visar hur många test som görs idag jämfört med i våras så får ni gärna dela i kommentarerna nedan.

En annan slutsats som jag tycker att man verka kunna dra är att antalet bekräftade fall i icke-riskgrupper går upp kraftigt. Detta hänger säkerligen ihop med att man i våras inte testade dessa grupper utan fokuserade på att testa riskgrupper eftersom man genomförde få tester. Jag är ingen expert, men jag är inte övertygad om att det faktiskt är så att väsentligt fler under 50 år faktiskt är smittade idag jämfört med i våras. Det kan vara så, men eftersom vi vilar på väldigt skralt underlag från i våras så går det inte att säga med säkerhet.

Man kan också konstatera att Sverige dalar i "dödstabellen". I våras hade vi ca 59 döda per 100k bekräftade fall och idag är vi nere på ca 50 döda / 100k. Att vi misslyckades med att hålla smittan borta från äldreboenden i början av pandemin är nog ganska oomtvistligt, men vi var sannolikt inte väldigt mycket sämre än många andra länder faktiskt. Eftersom vi framförallt testade riskgrupper så blev urvalet till denna statistik väldigt snedvridet. Ett land som Sydkorea som verkar ha smittspårat och testat väldigt brett, dvs inte bara riskgrupper, får nyckeltalet till något väldigt annorlunda. Man ska komma ihåg att av de 6000 personer som har dött i Sverige så är ungefär 2/3 över 80 år. Vilka grupper som man väljer att testa gör alltså stor skillnad. Det skulle vara intressant att se vilka åldersgrupper som testades fram till juni för att få mer klarhet, men jag gissar att den informationen inte finns tillgänglig.

Den statistik som kommer från Sverige oroar mig alltså inte speciellt mycket. Inte än skall kanske tilläggas. Om det visar sig att dödstalen följer med antal bekräftade fall så kommer jag att bli mer orolig. Frankrike visar en sådan oroväckande trend. Eventuellt kan vara så att riskgrupper (80+ år) i Frankrike har blivit smittade i högre grad och att det har fått till effekt att dödstalet sticker iväg. Jag har inte tillgång till statistiken i sådan detalj, men jag tror att det skulle kunna vara så.

Överlag så är jag optimist och jag tror att den främsta anledningen till att vi ser denna andra våg är att fler testas. Det kan vara fel och jag har haft fel tidigare när det kommer till Corona (ännu mer fel när det kommer till hur bl a Scandic-kursen skall utvecklas), men det är vad jag tror. Jag misstänker att vi inte kommer att se någon signifikant ökning när det kommer till avlidna eller intensivvårdade de kommande veckorna och jag tror att det kommer att leda till att FHM kommer att successivt lätta på restriktionerna. Mitt stalltips är att det kommer att vara publik på sportevenemang under nästa år och att de flesta kommer att vara tillbaka på sina arbeten under nästa år. Förutom att smittans effekter inte kommer att vara så stora som man befarar så tror jag att en anledning är att man nu börjar ta alternativkostnaden för stängningarna mer på allvar. Det går inte att skicka folk i arbetslöshet, depression mm bara för att ta det säkra före det osäkra när det kommer till Corona-smittan. Det är naturligtvis inte korrekt att säga något sådant idag, men att många mår dåligt av att sitta hemma eller bli arbetslösa är, som jag ser det, ett tydligt samband.

Om världen och Europa väljer att fortsätta att hålla stängt så kommer det sannolikt att få effekt även på EU-samarbetet. Italien, Spanien m fl har inte ekonomi att hålla landets företag under armarna som andra länder och de redan stora skillnaderna inom EU riskerar på så sätt att bli ännu större. Kanske finns det en vilja från Sverige och andra länder som har ordnade statsfinanser att hjälpa till, men det är långt ifrån säkert som jag ser det. Risken är alltså att en dåligt hanterad Corona-epidemi kan skapa splittring inom EU. Att Storbritannien har valt att lämna kommer inte att gagna samarbetet inom EU heller. Om det skulle visa sig att Storbritannien får ett uppsving efter att ha lämnat EU så blir det än mer problematiskt. Att lämna EU skall vara dåligt för ekonomin och om det inte blir fallet så kommer det att elda på utträdesdiskussioner på olika håll inom EU. Ett EU som hackar är på inget sätt bra för Sverige och risken är att Sverige drabbas om situationen blir sådan. Det är kanske att dra saker och ting för långt, men att säga som vissa gör att vi måste göra allt för att stoppa smittan måste ses i ljuset av vad det kommer att leda till för konsekvenser. Dessa är naturligtvis inte helt överblickbara i nuläget, men tillräckligt för att kunna säga vad hårda restriktioner kan leda till. Min bild är att hjulen måste fortsätta att snurra och att ta det säkra före det osäkra baserat på tveksam statistik tycker jag är fel väg att gå. Min förhoppning är därför att regeringen, FHM och andra involverade arbetar utifrån ansatsen att vi måste få hjulen att snurra igen. Det är det rätta enligt mitt sätt att se.

22 oktober 2020

Scandic Hotels: Det är blod på gatorna

Det finns ett talesätt som säger att man skall köpa aktier när det rinner blod på gatorna, dvs när det är riktigt tufft läge, och det får man nog säga att det är för Scandic Hotels. Jag hade lite flyt och köpte i morse innan det vände uppåt, vilket kanske berodde på att man höjde gränsen till 300 personer, istället för 50 personer.

Rapporten kan nog komma att tas emot lite hur som helst och det skulle inte förvåna mig om det blir en del handel, som i alla fall jag inte riktigt fullt ut förstår i samband med rapporten. Risken att det skall överraska något alldeles oerhört på nedsidan tror jag dock inte kommer att ske. Det är i mitt tycke rätt mycket elände inprisat. Vi får se var det landar. 

21 oktober 2020

Byggmax: Stark Q3 - infriade förväntningarna

Idag levererade Byggmax en riktigt bra Q3:a i mitt tycke. Vinsten landade på strax över 4 SEK och det sas i samband med rapporten att det finns ett förslag från styrelsen redan nu på att utdelningen till våren skall vara 2,75 SEK. VD-ordet var överlag positivt och det ska bli intressant att se om även Q4 kommer in starkt. Reaktionen var negativ, men jag känner mig hyggligt trygg med min investering i Byggmax. Om kursen skulle ticka upp i intervallet 60-65 SEK innan utdelningen så kommer jag eventuellt att minska något. John Skogman verkar också gilla Byggmax och det är kul.

Scandic Hotels fortsätter sin kräftgång och det skall bli intressant att se rapporten i början av november. Det jag vill se är att trenden är fortsatt positiv. Att det är långt sämre än motsvarande period förra året och att det kommer att bli en stor förlust är självklarheter, dock är det viktigt att höra från bolaget hur de ser på den framtida finansieringen. Om det kommer tydliga besked som säger att man står fast vid att den nyemissionen som man gjort kommer att vara tillräcklig för att ta sig igenom coronakrisen så tror jag att det kan skicka upp kursen en bit. Det finns en del som tyder på att allt fler har letat sig tillbaka till hotellen och även om det är dåligt så tror jag att det inte är fullt så dåligt som kan vara inprisat. Det återstår att se.

För egen del känner jag mig inte speciellt orolig faktiskt. Det kan vara rätt och det kan vara fel, men det är så jag ser på saken i alla fall. Jag tillhör ingen riskgrupp skall tilläggas. Naturligtvis följer jag de riktlinjer som finns. Min hypotes är att jag inte är unik i detta utan att ganska många allt mer börjar slappna av och kanske i en del fall även tumma på riktlinjerna på olika sätt. Många företag verkar jobba enligt principen "någon dag i veckan på kontoret och resten hemma" även om det så klart finns undantag. Det verkar även ha skett ett skifte i debatten mot att det faktiskt kan vara vara OK att säga att man tycker att det skulle kunna vara OK med publik på teatrar om man håller avstånd, etc.

Jag har skrivit det tidigare, men det kan sägas igen. Min hypotes var att samhället skulle öppna upp efter sommaren och att affärsresandet skulle komma igång. Det var en chansning, men jag trodde att Sveriges, t o m Nordens, något mer avslappnade inställning utan total lock down skulle få till effekt att det inte skulle bli någon jätteeffekt under hösten. Det har på sitt sätt blivit så, men antalet bekräftade fall har ökat (bl a som en effekt av ökad testning) och det syns även en viss ökning bland intensivvårdspatienter (att prata om procentuella ökningar blir fel i detta sammanhang eftersom det rör sig om väldigt få). Regeringen har valt att ta det säkra före det osäkra och man har valt att inte gå en annan väg än de länder i Europa som haft en lock down och som nu ser en ökad spridning. Det borde jag kanske ha insett, men det gjorde jag inte. Jag kan egentligen inte säga att det är fel som regeringen gör för vi vet inte hur det hela kommer att utvecklas, men det jag tycker är synd är att man inte ser till helheten, dvs att man är mer öppen med vad restriktionerna får till effekt, dels i form av att statskassan töms, dels i form av konkurser och den ohälsa som följer i spåren.

Det som faktiskt är positivt är den kommande pandemilagstiftningen. Det kommer att ta flera månader innan den är på plats och sannolikt kommer den att vara överspelad när den faktiskt bli genomklubbad, tror jag, men det är ändå positivt. Regeringen kommer att kunna säga att den varit handlingskraftig och om det behövs så kommer man att kunna stänga ned t ex kollektivtrafiken i en kommun eller landsdel som är extra hårt drabbad. Det är på alla sätt vettigt och det kommer att göra att man kan öppna upp generellt, men ha specifika åtgärder i delar av landet där det är motiverat.

Det är inget snack om att jag resonerat fel när det kommer till Scandic, men jag tror fortfarande att det kommer att vända upp snabbt när det väl vänder och jag tror att vändningen är nära. Det blir svårare för varje dag att stå emot den press som finns att öppna upp och om inte IVA-talen och dödstalen tickar upp under den närmsta månaden så kommer man nog, tror jag, att försöka öppna upp. Jag tycker sammantaget att Scandic ser ganska intressant ut på dessa nivåer.

Slutligen, det finns de som hävdar att vi inte kommer att gå tillbaka till så som det var tidigare. Det är förmodligen rätt och det kommer säkert t ex att bli mer accepterat med hemarbete framöver, men att hotell (som skulle kunna ses som ett exempel på delningsekonomi, vilket eventuellt kan vara del av det nya normala) helt skulle försvinna p g a videomöten har jag svårt att se. Faktum är att det kanske ökar eftersom allt fler kanske väljer att bo längre från stan och åka in till stan ibland, och i samband med att man är i stan natta över på hotell. Det måste inte bli så, men jag tror att hotell har en framtid. Att det kan vända snabbt tycker jag bunkringshysterin från i våras är ett bra exempel på. Under ett par veckor så handlades det pasta och toapapper på ett sätt som nästan ingen varit med om tidigare, men det fick inga direkta långsiktiga konsekvenser. Det är inte helt jämförbart, men jag tror att det kan komma att bli ungefär samma med denna hemska pandemivår. Det kommer att stanna kvar som ett minne, men det kommer inte att förändra samhället i grunden. Om det blir som jag tror återstår att se (och jag har haft fel tidigare).   


  

15 oktober 2020

Scandic: Kanske läge att dra i nödbromsen

Det är så klart oroväckande att antalet fall som vårdas på intensivvårdsavdelning ökar. Det är enligt uppgifter på Aktuellt 30 personer som vårdas på intensivvårdsavdelning. Om man tittar på antalet nya intensivvårdade per dag så är det inte någon markant ökning. Det beror gissningsvis på att denna andra våg, eller vad man skall kalla det, verkar vara begränsat geografiskt, åtminstone just nu.  
Det jag tycker att man kan se i siffrorna är att dödligheten idag är förhållandevis låg, i alla fall relativt vad den var i våras. Det är så klart stora osäkerheter och man har idag bättre kunskap om hur man kan behandla på ett bra sätt. Förhoppningsvis kommer vi inte att nå samma höga nivåer som i våras.

Jag har funderat en del under dagen och tyvärr får man nog ställa in sig på att någon form normalläge där affärsresenärer kommer tillbaka, där konferenser hålls, där mässor anordnas, där konserter hålls etc. först kommer att infinna sig nästa sommar, dvs mitten av 2021. Sannolikt kommer jag att sälja en del av mina Scandic-aktier imorgon eller inom den närmsta tiden. Det jag kommer att göra mig av med är, om jag nu väljer att sälja, de aktier som jag har i min depå. I och med att jag har sålt en del aktier i Byggmax med stor vinst så kommer jag att kunna kvitta denna vinst mot förlusten i Scandic Hotels. Det är möjligt att det kan vara en idé att vänta till kvartalsrapporten kommer och det är möjligt att denna andra våg kommer att klinga av relativt fort trots allt. Vi får se hur det går och jag får se om det blir någon försäljning imorgon.  

14 oktober 2020

Scandic Hotels: Ett misslyckande för min del

"Det viktigaste är att inte förlora pengar" heter det ibland, och det är kanske sant på sitt sätt även om det är svårt att tjäna pengar bara genom att minimera risken att förlora pengar (för det borde leda till att inget kapital investeras alls utan bara ligger på ett trött bankkonto). I fallet med Scandic Hotels så har det verkligen inte gått som jag har tänkt mig. Mitt scenario har definitivt inte fallit in. Min förhoppning var att restriktioner skulle lättas och att vardagen skulle gå tillbaka till någonting som påminner om hur det var tidigare. Så har det inte blivit. Antalet smittade ökar (framför allt enligt mitt sätt att se som en effekt av att man testar flera eftersom inte antalet intensivvårdade och avlidna följer med upp) och restriktionerna ligger kvar. Jag är väldigt kritisk till rapporteringen kring Corona och jag är väldigt kritisk till hur debatten förs. Det kommer att bli en väldigt, väldigt dyr historia och många företag kommer att gå omkull med mycket lidande som effekt för väldigt liten vinning enligt mitt sätt att se. De åtgärder som görs står enligt mitt sätt att se inte i proportion till hur allvarlig influensan Covid-19 faktiskt är. Det är OK att tycka att jag är en känslokall typ (och det kanske jag är), men jag tycker att alla beslut måste tas genom att beaktar effekterna av de olika alternativen och det är jag av uppfattningen att man inte gör när det kommer till Covid-19. Jag är också tämligen övertygad om att när det kommer till överdödligheten för 2020 så kommer den inte att sticka ut. Det kan vara fel så klart, men det är min åsikt. Tyvärr kan man konstatera att kommunikationen blir inte bättre av att alla får en megafon.

Att jag tycker att mycket hanteras fel när det kommer till Covid-19 kan så klart vara kopplat till att jag förlorat en massa pengar på min investering i Scandic Hotels. Det finns en del siffror som tyder på att fler och fler hittar tillbaka till hotellen och det är så klart positivt, men utan evenemang och med fortsatta restriktioner så kommer det sannolikt att ta tid innan vi kan komma tillbaka till hygglig beläggning. Min investeringshypotes byggde på en snabbare återhämtning och jag trodde att i takt med att intensivvårdsavdelningarna tömdes att man skulle låta hjulen snurra, men så har det som sagt inte blivit. Igår störtdök kursen med nästan 10% och det gjorde ont. Det är en del av tjusningen med att investera att det kan gå både bra och dåligt, men jag irriterar mig på att jag resonerat fel och att jag ligger så tungt viktad som jag gör mot Scandic. Det är alltså dubbelfel för mig. För det första så antog jag fel. För det andra så gick jag in med för mycket kapital.

Det lilla tröst som jag finner i situationen är att nedgången till stor del verkar bero på att Morgan Stanley, som ofta är den aktör som omsätter mest i aktien, sänkte sin riktkurs från 35 SEK till 21 SEK och är av åsikten att det kan bli tal om nyemission. Jag har själv inte läst analysen, men jag tycker att det är lite märkligt att man sänker riktkursen så pass mycket och att man gör det under en tyst period, vilket gör att ledningen inte helt enkelt kan kommentera. Man har tidigare aviserat att man inte ser att man skall behöva ta in mer kapital, och det gäller förhoppningsvis fortfarande. När jag själv räknar och tittar på de siffror som presenterats av bolaget så tycker jag att det borde räcka. Om det skulle bli samma restriktioner som vi har nu under hela 2021 kanske situationen blir annorlunda, men jag hoppas verkligen, verkligen hoppas att förnuftet får råda och att det inte blir fallet.

Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag skall agera i Scandic Hotels. Det skulle vara väldigt, väldigt trevligt om det inom ett par veckor meddelas lättnader. Det hade sannolikt satt fart på hotellbokningarna och jag tror att kursen hoppat upp ett par snäpp bara på att färre tror på nyemission. Det kan vara fel så klart, men det är vad jag tror. Sannolikt så kommer Q3 visa att trenden är positiv vad gäller beläggningen även om det fortfarande kommer att vara låga nivåer. På så sätt är jag positiv.

Det som oroar mig är att jag tror att restriktionerna kommer att få väldigt tråkiga effekter och när väl orderboken är tömd och besparingar som man gjort genom att korttidspermittera utvecklingsingenjörer mm så kommer kanske nyheterna från bolagen inte vara fullt så positiva. Jag börjar alltmer att bli smått pessimistisk när det kommer till börsen generellt faktiskt. Jag funderar bl a på att göra mig av med t ex Trelleborg av denna anledning. Tyvärr kommer ett bolag som Scandic Hotels att vara en förlorare om det blir tuffare tider med diverse besparingskrav, vilket leder till färre resor, färre konferenser mm.

Det är drygt två veckor till Scandic Hotels ska rapportera. Jag hoppas att man kan vara tydlig när det kommer till kommande nyemissioner. Det tror jag att man kommer att vara och jag hoppas att man får fram sitt budskap. Naturligtvis kan man inte säga att det definitivt inte kommer att behövas, men jag hoppas att man ändå kan lugna marknaden. En annan sak jag hoppas på är att man kan visa att trenden är positiv och att beläggningsgraden ökar. Det finns en hel del som tyder på det tycker jag och jag skulle faktiskt bli förvånad om RevPar-trenden viker av nedåt. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. 

Överlag så är jag väldigt missnöjd med mitt agerande i Scandic Hotels och jag skall verkligen lära mig av mina misstag. Det spelar mindre roll om det visar sig i slutänden att jag kan komma ut på plus minus noll. Mitt antagande var fel och jag investerade på tok för mycket, dvs dåligt money management.    

08 oktober 2020

Scandic: "Bekymmersamt läge"

Regeringen är oroade över utvecklingen av Corona och har bestämt att skjuta upp lättnader vad gäller restriktioner samt flaggat upp att det kan komma hårdare restriktioner i vissa regioner, ungefär och förhoppningsvis ganska rätt uppfattat. Man hänvisar till att antalet bekräftade fall ökar och verkar luta sig mot dessa siffror i första hand. Om man tittar på antalet patienter som intensivvårdas och antalet avlidna så verkar denna siffra vara låg, för att inte säga väldigt låg.

Jag tror att det hela handlar mer om att man inte vill framstå som oansvarig när delar av Europa, i många fall länder som har haft lock-downs, ser ett ökat antal fall. I vanlig ordning så publiceras det ingen information om hur många som har testats, vilket känns som relevant information enligt mitt sätt att se. Eftersom det finns bättre testmöjligheter nu efter sommaren än vad det gjorde i somras så är min åsikt att jämförelser blir missvisande.

Jag är så klart partisk med stora delar av mina pengar i Scandic som hade påverkats positivt av lättnader och det ska man ta hänsyn till. Det var ganska positivt som jag ser det att kursen inte påverkades mer negativt än vad den faktiskt gjorde. Min gissning är att lättnader kommer att komma om inte speciellt länge, men det kan så klart vara fel. 

Länk till statistik:

https://covid19.se/


07 oktober 2020

Scandic: Har vi passerat botten?

Idag och framförallt igår så har det varit positiv utveckling för Scandic. Det verkar som att blankarna i alla fall till viss del valt att lämna Scandic och det kan så klart vara en indikation på att det inte kommer att gå ner mer. Det som förvånar mig lite är att det skrivs väldigt lite om Scandic. Naturligtvis är det åtminstone till viss del ett resultat av att jag gärna vill läsa om bolaget, men även om jag försöker titta objektivt på det hela så tror jag att det skrivs förhållandevis lite om bolaget, särskilt med hänsyn taget till att relativt många småsparare köpt in sig. Självklart kommer det förr eller senare att publiceras analyser om bolaget och jag tror att det kommer att ske när det kommer ny information om t ex restriktioner. Det kan även bli så att det kommer analyser inför kommande Q3-rapport, eventuellt.

Det skulle inte förvåna mig om bolaget så mycket som möjligt försöker hålla nere förväntningarna, bland annat för att inte försvåra för statligt stöd. Det är möjligt att det kommer att påverka kursen nedåt, dock så känner jag mig ganska trygg ändå. Det är nog så, tror jag, att botten vad gäller beläggning har passerats och även om ökningen kanske inte sker fullt så fort som vissa önskar så tror jag att uppgången är här för att stanna. Det är möjligt att jag har fel, men det är vad jag tror. Det går att försöka hejda återgången till det normala, men jag tror att det kommer att vara svårt och jag tror att man på sin höjd kan komma att försena återgången något, men inte så mycket. Att det blir en ökning när den sociala distanseringen avtar känns för övrigt svårt att helt undvika och frågan är hur mycket man skall platta till kurvan. Jag tror att återgången till det normala är den underliggande trenden och jag tror att den kommer att vara svår att påverka om ingenting väldigt speciellt händer, t ex att antalet döda ökar dramatiskt i Sverige.

Jag tycker absolut att man inte skall underskatta Corona och jag tycker att man skall vidta åtgärder för att minska spridningen. Det jag saknar i debatten är däremot vad restriktionerna leder till för bieffekter. Jag tror att man på många håll väljer att inte lyfta fram dessa eftersom det skulle kunna ses som att man motarbetar de åtgärder som görs för att minska spridningen. Sannolikt kommer det inte att kunna pågå hur länge som helst och jag tror faktiskt att ganska få kommer att arbeta hemifrån under nästa år. Det kan vara fel och jag vet inte med säkerhet, men det är hypotesen som jag jobbar efter. Min misstanke är att i takt med att allt fler går tillbaka till sina arbetsplatser och i takt med att antalet intensivvårdade och avlidna ligger på fortsatt låga nivåer så tror jag att debatten kommer att skifta till att inte bara handla om att stanna hemma utan även ta upp vad Corona har fört med sig indirekt.

Det ska bli intressant att följa Scandic. Jag har så smått börjat att fundera på vad jag skall ha för riktkurser. Precis som jag har skrivit, och som även Penser Bank har skrivit, så tror jag att en kurs på 40 SEK är ett bra riktmärke och fullt möjligt på 6-12 månaders sikt. Det baserar jag på att jag tror att det är möjligt med en vinst på strax under 4 SEK under 2021. Eftersom börsen är framåtblickade så tror jag att det kan avspeglas i kursen relativt snabbt. Eftersom jag ligger riktigt tungt i bolaget så kanske jag borde minska om kursen hoppar upp till 35 SEK, kanske lägre, för att inte ligga med alltför mycket pengar i ett och samma innehav. Vi får se hur jag gör. Om kursen skulle hoppa upp till 35 SEK innan Q3, vilket känns mindre sannolikt, så kommer jag nog att minska, men som sagt det känns nästan helt osannolikt. Vi får se hur jag gör. 

Tobii: En pressrelease där Google nämns

Tobii fick rejäl skjuts idag efter att det stod klart att Tobii Dynavox ska samarbeta med Google. Det är intressant att se hur en kurs kan påverkas av en sådan pressrelease som denna. Det är lite fel som jag ser det att säga att reaktionen är överdriven för det behöver den inte alls vara och det är viktigt att förstå, som jag ser det, att en sådan pressrelease blir en tipping point på många sätt.

För det första så hade inte Google gått med på att deras namn inkluderades i pressreleasen om de inte tyckte att det var en bra idé. Annorlunda uttryckt så förutsätter jag att diskussionerna mellan bolagen pågått ett ganska bra tag. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

För det andra så tycker jag att det är mest relevant att se till vad värdet faktiskt är och inte hur mycket det har ökat. Tobii har länge dragits med en skepsis på marknaden och jag tror att en hel del skeptiker fick lite jobbigare att övertyga åhörarna efter dagens pressrelease. Finns det risk för rekyl? Absolut. Funderar jag på att sälja? Nej, inte direkt. Det kan bli en ganska intressant resa framöver tror jag och eftersom mycket bygger på förhoppningar så kan kursen leta sig upp en ganska bra bit om positivism infinner sig på bred front. 

05 oktober 2020

Scandic Hotels: Från absolut största innehavet till ännu större

Idag fyllde jag på i två omgångar i Scandic Hotels. Det cirkulerar rykten om att regeringen skall följa FHMs rekommendation och öka antalet som får samlas från 50 till 500 personer. Jag tror att det skulle sätta fart på konferensbokningar på Scandic om det blir så och jag tror även att september kan överraska positivt, inte jättemycket, men lite och naturligtvis sett i ljuset av de låga kommunicerade nivåerna runt 35% beläggningsgrad.

Naturligtvis skulle jag kunna ha väntat lite längre och sett till att Green Landscaping fortsatt upp så kunde jag ha väntat med att sälja också, men jag tror att jag resonerat rätt. Det skall bli intressant att se var det hela landar. Det jag väntar på i det korta perspektivet är att blankningarna skall minska och i det lite längre perspektivet så väntar jag på ändrade restriktioner och, som en följd av det, lite medial uppmärksamhet i form av analyser och tidningsartiklar. Det kan vara fel att tro som jag gör, men det är hur som helst så som jag tror.

03 oktober 2020

Scandic Hotels: Ökat ytterligare

 Igår så slog jag till och fyllde på med ytterligare aktier för drygt 26 SEK styck. Det är möjligt att det är för tidigt och det är möjligt att det kan komma bättre tillfällen framöver, men när jag räknar på det så tycker jag att Scandic är prisvärt kring dessa nivåer. Enligt mitt sätt att räkna så är inte en vinst på 4 SEK per aktie ett alltför avlägset mål. Det kommer nog inte att bli en sådan vinst 2021, men 2022 så tror jag att det är fullt möjligt. Det jag ser som triggers i bolaget är att restriktioner släpps, att det kommer insiderköpt (vilket sannolikt inte kommer att bli fallet på ett tag pga tyst period), att blankarna väljer att lämna, att det kommer statistik som tyder på att allt fler bor på hotell och säkert ytterligare anledningar som jag inte kommer på just nu. På nedsidan finns det också ett antal saker som skulle kunna hända. Om det visar sig att Scandic drabbas hårdare än branschen i genomsnitt så skulle det kunna sätta ytterligare press. Det skulle också kunna sätta ytterligare press om det visar sig att de omsättningsbaserade hyresavtalen har ganska höga minimumnivåer (vilket är en nackdel för Scandic i en situation som Corona-pandemin). En ytterligare anledning till att det skulle kunna fortsätta att falla är att Scandic inte får ta del av så mycket statligt stöd som man räknat med. Utöver dessa negativa faktorer så kan kursen tryckas ned om det blir en andra våg och ytterligare alternativt förlängda restriktioner.

Jag tycker att det överlag ser bra ut med pandemin. Det är på inget sätt över, men jag känner mig ganska övertygad om att vi är på sluttampen. Det jag skrivit tidigare och som jag tycker är viktigt att poängtera är att restriktionerna för med sig bieffekter och jag tror att detta med tiden kommer att lyftas mer och mer, dvs att restriktionerna kommer att lättas inte bara för att corona-effekterna minskar, men också för att bieffekterna av att ha delar av samhället nedstängt blir allt värre ju längre restriktionerna hålls kvar.

Det man inte skall glömma, tycker jag, är att börsen på många sätt är en skönhetstävling. Byggmax har gått upp med mer än 100%. Det har varit ordentliga försäljningslyft, men man skall inte glömma bort att det också handlar om att många investerare ser idag på bolaget på ett annat sätt än vad man gjorde för ett tag sedan. Byggmax var utskällt för att man höll kvar vid fysiska butiker och för att man öppnade nya, för att Skånska Byggvaror hade det kämpigt mm. Jag ser det inte som otänkbart att det kan komma en del positiva analyser om Scandic inom de närmsta månaderna och det tror jag kan få fart på kursen. Idag är Scandic en aktie som ägs av många småsparare och det finns på så sätt ett ganska stort intresse att läsa om aktien. Sett i ljuset av det så skrivs det ganska lite om bolaget, tycker jag, och jag tror att det kommer att ändra sig om inte alltför lång tid. Idag tror jag att en del redaktioner tycker att det kan vara en bra idé att vänta lite att skriva till dess att saker och ting är något mer klara.

Det jag gillar med Scandic är att det är ett relativt enkelt bolag att analysera. Det finns inga fas 3-studier, amerikanska skiöjeförfaranden, osäkra och ambitiösa tillväxtprognoser etc och det gillar jag. Caset i Scandic bygger inte på att någonting nytt skall hända utan att det skall fortsätta som tidigare, eller ungefär som tidigare. Det tycker jag är ganska bra odds. Hittills har jag haft ganska fel tyvärr. 

01 oktober 2020

Green Landscaping, Scandic Hotels: Frigjort resurser

 Idag så gjorde jag slag i saken och sålde mina Green Landscaping. Det är mycket möjligt att det är för tidigt och att kursen kan hoppa upp en bit till, men det kan jag leva med. Sannolikt kommer Q3 att komma in ganska bra och jag tror att många av de kostnader som man tagit för integrationsarbete förra året kommer att saknas under Q3, vilket kommer att göra att jämförelsen kommer att se ganska bra ut, eventuellt. Jag är inte jätteinsatt i bolaget och jag tyckte att 35 SEK var en ganska rimlig kurs när jag köpte runt 25 SEK och under. Det har varit en bra affär och jag är nöjd.

Anledningen till att jag säljer handlar främst om att jag tycker att Scandic Hotels är riktigt intressant på dessa nivåer. Eftersom jag redan ligger tungt i bolaget så borde jag fundera både en och två gånger, och jag har inte fullt ut bestämt mig. Det lutar dock åt att jag kommer att fylla på med ännu fler aktier. Vi får se.

Jag skulle inte bli jätteförvånad om blankningarna snart kommer att minska och jag tror att det eventuellt skulle kunna få fart på kursen. Många av de som blankat brukar inte ligga kvar så länge i sina positioner och med den senaste tidens nedgångar så tror jag att de kanske anser att det kan vara läge att ta hem vinsterna eller i alla fall stänga positionerna.

Det jag funderat lite på när det kommer till Scandics kräftgång är just anledningen. Antingen så finns det ingen bra anledning och att det bara handlar om att aktien är impopulär eller så finns det något substantiellt som trycker ner. Något sådant skulle kunna vara hyresavtalen. Anders Nissen, som har sagt mycket som jag har funderat på, nämnde i Hansen & Olavi-podden att det alltid finns en minimumgräns i de omsättningsbaserade hyresavtalen. Det verkar så klart ganska självklart, men att det nämns av Anders Nissen som något positivt får mig att fundera på om det är någonting negativt för Scandic Hotels. Kan det vara så att det finns en del "besvärligheter" i avtalen med hyresvärdarna, vilket i många fall är Pandox, som inte riktigt kommit fram i ljuset? Det kanske är att tänka för mycket och det kanske inte alls är några problem, men det är något som jag funderat på i alla fall. Man skulle kunna argumentera att uppskjutna hyror eller andra överenskommelser borde synas i siffrorna, men jag vet inte om det är helt säkert. Jag är heller inte helt säker på om Pandox verkligen i alla lägen vill att Scandic skall lyckas. Det kanske finns lägen där man hellre tar över och driver hotellet (eller hotellen) själv. Jag tror att det bara är hjärnspöken och jag tror att Scandic har ganska bra koll på läget. Om det skulle bli så att det blir ett hårt tryck neråt imorgon så är det inte omöjligt att jag använder en del av pengarna som jag frigjort för att ytterligare öka min toktunga position i Scandic. Vi får se.