24 februari 2019

Swedbank: Ännu en nedgång

I veckan så framkom "bevis" via Uppdrag Granskning att Swedbank har tvättat ryska pengar i Baltikum. Ryska tvivelaktiga pengar skall ha flyttats från konton i Danske Bank till konton i Swedbank och därefter vidare till diverse företag som enligt Uppdrag Gransknings kontroller inte har någon egentlig verksamhet utan som istället enbart verkar ha skapats för att kunna ta emot pengarna. Det är möjligt att jag är något orättvis i min sammanfattning av vad som har hänt och att jag utelämnar detaljer som är viktiga, men det är så som jag ser på saken.

Det man först och främst skall säga är att helt klart så verkar det vara någonting som inte har hanterats på rätt sätt. Birgitte Bonnesens, Swedbanks VD som tidigare var chef för Swedbanks baltiska verksamhet, försäkran om att banken inte hade något att göra med Danske Banks pengatvätt i Baltikum och att man hade processer som man kunde lita på verkar av allt att döma varit en missbedömning. Det är dock inte helt säkert. Birgitte Bonnesen, som jag tycker verkar vara förnuftig, sa vid något tillfälle att hon önskade att hon kunde tala helt fritt så att man kunde reda ut alla frågor (eller något liknande). Det verkar inte något ha tagit fasta på förutom en och annan insider som verkar tycka att marknaden överreagerar.

Efter att ha harvat igenom en liknande resa med Telia så vill en del av mig bara kasta mig på säljknappen så att jag slipper allt tjafs och problem. I fallet med Telia, där Telia påstods ha mutat sig till kontrakt i bl a Uzbekistan, så friades nyligen förra VD:n Lars Nyberg och några andra tidigare högt uppsatta chefer inom Telia. Om de hade dömts så hade de riskerat fängelsestraff. Anledningen till att de inte blev dömda var att dottern till presidenten i Uzbekistan som hade fått pengar av Telia inte var i "mutbar ställning", dvs man bedömde det inte som ställt bortom rimligt tvivel att de pengar som dottern hade fått var en direkt anledning till att Telia fick kontraktet. För en utomstående så låter detta så klart helt befängt, men man måste ta i beaktande att Telia-cheferna var sedan tidigare dömda av media och den bakgrund som får det att framstå som "befängt" är baserat på lösryckta delar och inte en fullständig bedömning, vilket domstolens bedömning skall vara. Om den friande domen var ett resultat av att åklagaren inte gjorde ett bra jobb eller om det faktiskt fanns tvivel på riktigt vet jag inte, men jag väljer att lita på domen och då måste bedömningen vara att det inte rörde sig om ett mutbrott. Enligt svensk lag fick inte Telia kontraktet i Uzbekistan på ett olagligt sätt. Det är inte vad mannen på gatan anser, vilket är synd, men en del hur samhället fungerar.

Uppdrag Granskning har under flera avsnitt gått igenom Telias förehavanden i inte bara Uzbekistan utan även i Nepal och andra länder. I Nepal handlade det inte om att man hade mutat utan om att man inte hade betalat skatt, vilket lagligt sett var korrekt. Uppdrag Gransknings syn på saken handlade mest om ett uttryck för att det var omoraliskt, vilket så klart står var och en fritt att tycka.

Telia fick dock böta en hel del för att man hade mutat, eller rättare sagt man fick betala en hel del pengar (miljardbelopp) som en del av en uppgörelse med svenska, nederländska och amerikanska myndigheter/staten. När styrelseordföranden Marie Ehrling fick frågan om hon så här med facit i hand tycker att det var fel beslut att gå med på en förlikning så tyckte hon inte att det var fallet utan menade att det var rätt beslut även i ljuset av att cheferna friats. Jag är beredd att hålla med. Att amerikanska och nederländska myndigheter hade gjort samma bedömning är inte säkert och det var även mycket värt att få problemen i euroasien ur världen så snabbt som möjligt. Viktigt att komma ihåg var också att processen såg ut som så att amerikanska myndigheter kom fram till, efter förhandlingar med Telia, om vad bötesbeloppet skulle vara, och de böter som skulle gå till svenska staten skulle räknas av. Annorlunda uttryckt, det spelade ingen större roll för Telia om vad den svenska domstolen skulle komma fram till. Det totala bötesbeloppet var nämligen redan fastställt av, om jag förstår saken rätt, de amerikanska myndigheterna. Frågan handlade om hur mycket pengar som skulle gå till svenska staten och hur mycket som skulle gå till amerikanska staten. Eftersom svenska staten är största ägare i Telia med 38% så fanns det ägare i Telia som hellre såg att pengar skickades till svenska staten istället till den amerikanska staten. Faktum är att om man vill vara riktigt konspiratorisk så kan man fundera på om svenska staten faktiskt kan ha hamnat på plus totalt sett. Naturligtvis kan man hävda att Telias börsvärde påverkats negativt av händelserna och om man räknar in det och jämför med index så förlorade staten. Det är förvisso sant, men börsvärdet är en funktion av hur marknaden ser på bolaget och att börsvärdet är vad det är på Telia beror till stor del på att staten är en av de större ägarna.

Sammanfattningsvis så ledde häxjakten på Telia till att en stor påstådd mutaffär uppdagades, dock så kom domstolen fram till att det inte kunde bevisas att det var en mutaffär, vilket gjorde att ingen person dömdes. Bolaget Telia fick böta mångmiljardbelopp, inte efter att ha dömts skyldiga utan efter en förlikning. Eftersom staten är storägare så slussades pengar från svenska staten till amerikanska staten, och om man vill spetsa till det så kan man säga att pengar som kunde ha använts till att bygga höghastighetståg i Sverige kom istället att användas till att bygga en mur mot den mexikanska gränsen. Frågan som blir hängande i luften är så klart varför USA skall ha pengarna. Svaret är att transaktionerna utfärdades i dollar och som en direkt effekt av det så kan amerikanska myndigheter kräva in pengar om oegentligheter förekommit.

Man kan också fundera på vad som hände i Uzbekistan. Sköter sig alla bolag i Uzbekistan idag och alla har lärt sig av Telias dyrköpta erfarenheter? Jag tror att vad som är utfallet av Telias misslyckade affärer i Uzbekistan är att många noterade teleoperatörer håller sig borta från länder som Uzbekistan. Jag hade önskat att Uppdrag Granskning hade gjort en uppföljning av Telia-affären för att se vad som blev resultatet av mutaffären och även gräva djupare i var pengarna som Telia fick betala hamnade. Tyvärr tror jag inte att det kommer att hända. Det finns nog ingen som tycker att det är tillräckligt intressant.

Anledningen till den långa inledningen med Telia är att det finns paralleller mellan Telia-affären och Swedbank-affären. I båda fallen har bolagen misskött sig, eller rättare sagt i båda fallen så finns det indicier som tyder på att bolagen har misskött sig. I båda fallen så handlar det om noterade bolag, dvs om bolag som många svenskar bryr sig om pga att man äger aktier eller på andra sätt känner till bolaget. Att utreda vad onoterade bolag har för sig är inte enkelt på samma sätt. IKEA är ett exempel på ett bolag som har insett att det finns mycket att vinna på att inte vara med i tidningar så ofta. Inte för att man har så mycket fuffens för sig utan för att det är svårt att värja sig när väl drevet går. Tyvärr tror jag att det är mer lockade för en journalist att ge sig på ett noterat bolag än ett onoterat. Genomslaget är helt enkelt större för ett noterat bolag och de onoterade är bland annat onoterade för att slippa behöva svara på frågor i lika stor utsträckning. Att påstå att någonting har hänt väcker osäkerhet, vilket sänker kursen, vilket i sin tur gör att man hamnar på förstasidor och i TV-soffor.

Det journalister kanske inte alltid förstår, eller åtminstone inte väljer att inte tänka på så mycket, är att ordentliga nedgångar innebär stora vinster om man ligger rätt placerad. Vad var egentligen visselblåsarens motiv? Var motivet enbart att sätta dit en arbetsgivare som man tycker misskött sig och handlat oetiskt eller handlar det om att kunna tjäna pengar. Sannolikt kommer vi aldrig att få veta om visselblåsaren har tjänat pengar på att läcka uppgifter till Uppdrag Granskning. Man kan naturligtvis fundera på varför visselblåsaren verkar vara så mån om att vara anonym (och använda bagageskåp på tågstationer) och man kan även fundera på om det har gjorts någon ordentlig genomlysning av de personer som har tjänat på Swedbanks kurshaveri. Låt vara att man stoppade handeln med derivat relativt fort, men kanske - om det var en visselblåsare som drevs av pengar - så handlade han eller hon, eller mer sannolikt dem - även med korta positioner i andra svenska banker. Om det är en visselblåsare med en moraliskt tveksam agenda så tänkte säkert han eller hon att det även skulle bli väldigt svårt för Swedbanks ledning att bemöta de påstådda oegentligheterna. Banksekretessen och andra regelverk gör det, om jag förstår det rätt, inte möjligt för Swedbanks ledning att direkt svara på om man har vidtagit åtgärder med avseende på de transaktioner som Uppdrag Granskning fått skickat till sig. Det skulle vara väldigt intressant att få veta vad det var för affärer som gjordes under de dagar som Swedbank sjönk som en sten. Viktigt att även komma ihåg är att eftersom Swedbank är en så stor spelare och därmed ingår i olika index så skulle det vara möjligt att gömma sin handel relativt väl, förvisso inte med samma hävstång, men ändå en handel med oddsen på sin sida.

Är då Uppdrag Granskning bara nyttiga idioter och förstår inte Uppdrag Granskning alls hur marknaden fungerar? Det tror jag visst att man gör och jag tror även att man förstod att man satt på information som skulle kunna få uppgiftslämnaren att hamna i en fördelaktig position på marknaden. Jag tror inte för en sekund att det tog tre månader att få rätt på den information som uppgiftslämnaren kom med. Det är som jag ser det ett svepskäl för att man ville minska risken att personen som gett informationen inte kunde dra nytta av den som han/hon/de hade tänkt.

Marknaden gillar inte osäkerhet och efter Uppdrag Gransknings "avslöjande" så har Swedbank hamnat i en situation där osäkerhet råder. Eftersom bankverksamheten inte kan drivas utan att få handla med dollar så kommer man sannolikt att behöva förhandla med amerikanska myndigheter. Det kan naturligtvis vara så att alla de transaktioner som Uppdrag Granskning grävt fram inte har rapporterats till myndigheter och i så fall så kommer det att bli böter. De amerikanska senatorerna som har uttalat sig (utan att ha sett bevis och utan att saker och ting har prövats) vill föga förvånande att den lilla svenska banken som sägs ha skickat vidare ryska pengar skall skicka över ett antal miljarder. Det är så klart helt i sin ordning eftersom det är så som regelverket fungerar. Om man hanterar dollar så innebär det att man måste förhålla sig till det amerikanska regelverket.

Birgitta Bonnesen är en av två huvudpersoner i dramat. Den andre huvudpersonen är Bill Browder som för en kamp mot den ryska staten. Det är sällan som man får läsa den ryska sidans syn på saker och ting och det kan mycket väl vara så att Bill Browder är en hygglig prick, men det finns de som påstår att han inte är den genomhyggliga personen som han vill påskina utan att det finns ett och annat skelett i garderoben (den intresserade kan googla). Att det finns en massa påståenden och att det finns motstridiga fakta är inte så förvånande. Det brukar det göra när det kommer till personer som har varit verksamma i Ryssland (det finns en intressant bok som heter "Oligarker" om man är intresserad av vad som hände i Ryssland i samband med privatiseringen). Jag hade gärna sett att Uppdrag Granskning gjorde en genomlysning för att se vad som de båda sidor påstår och vad som kan vara sant, men det tror jag inte att man vill. Det är lite för starka krafter i svängning för att man skall våga.

Vad är slutsatsen? Att jag är sur för att mina Swedbank-aktier rasade med tjugo procent? Ja, det stämmer. Tycker jag att det var fel av Uppdrag Granskning att publicera uppgifterna? Nej, det tycker jag inte. Tycker jag att det var ett ensidigt reportage? Ja, det tycker jag. Det finns flera dimensioner av detta och reportaget är alldeles för enkelt. Framförallt stör jag mig på att man skriver ut transaktionerna på en matrisskrivare och pinnar över till Swedbank med en lång lista där man pekar på olika poster och säger "titta, det är ju jättemycket pengar". Att prata om 40 miljarder som man gör är även det ett för enkelt trick. Hur mycket pengar skickas mellan olika banker varje dag? Under hur lång tid har transaktionerna som summerar till 40 miljarder ägt rum? Det som sägs säger egentligen bara att det kan finnas transaktioner som Swedbank bör ha anmält och Swedbank kan på grund av regelverk inte säga om man har anmält eller inte. Vad som faktiskt har hänt och vad som faktiskt Swedbank har gjort är i nuläget oklart. Vad som däremot är klart är att svenska pensionssparare och andra sparare har förlorat 55 miljarder, och för dem som undrar så är det ju jättemycket pengar.

Spelets regler är vad de är och det är så klart bara att finna sig i vad som kan hända och effekterna av det. För egen del så har jag funderat en del och jag tror faktiskt inte att Swedbank kommer att bli så illa tilltygade av den här cirkusen när all rök har lagt sig. Jag tror att det finns transaktioner som inte har anmälts och jag tror att man kommer att få böta, men jag tror inte att skadan är så stor att hela banken kommer att gå omkull. Att det finns 73 bolånekunder (något som jag läste idag på Omni ekonomi) som vill lämna Swedbank är så klart tråkigt, men det säger i min bok mer att det inte kommer att bli stora konsekvenser än något annat. (Det kanske brukar vara 73 kunder som vill lämna Swedbank i vanliga fall). Jag kommer att ligga kvar med mina Swedbank-aktier av allt att döma. Jag hoppas också att Birgitta Bonnesen får sitta kvar och jag hoppas att man kan kartlägga vem det var som skickade informationen till Uppdrag Granskning och om personen tjänat pengar på den senaste tidens ras (det senare kommer nog aldrig att kartläggas).   

TILLÄGG
Det man också kan fundera på är, om nu visselblåsaren var anställd på Swedbank, vilket känns som ett rimligt antagande eftersom personen fått tag på informationen, varför anmälde inte visselblåsaren de misstänkta transaktionerna till kontrollfunktionen inom banken? Det är så klart spekulationer från min sida, men ju mer man tänker på det, desto mer skitigt framstår det hela. Frågan är om den riktigt otäcka historien är historien om hur någon på Swedbank såg till att sko sig på icke-anmälda transaktioner istället för att rapportera dessa, och att den något mindre otäcka historien är att Swedbank missat i sina processer vad gäller att upptäcka potentiell penningtvätt. Det är spekulationer från min sida och det är kanske överdrivet, men anonyma visselblåsare får mig att bli misstänksam.

14 februari 2019

Mekonomen: Ingen utdelning och brant fall

Idag så rapporterade Mekonomen. Även om siffrorna ungefär var i linje med vinstvarningen så reagerade marknaden surt på att man bestämde sig, precis som Byggmax, för att slopa utdelningen. Tanken har slagit mig att det kanske skulle kunna vara en idé att sälja Mekonomen, men jag kom aldrig till skott och jag ville heller inte göra något förhastat. Det skulle jag så klart ha gjort med facit i hand. Det är möjligt att det kommer att bli bättre och det kan även bli sämre, men med tanke på vad det är för typ av verksamhet så tror jag nog att man kan få hygglig styr på verksamheten och att det kan komma en uppvärdering från dagens nivåer.

Tyvärr har det blivit en del smällar den senaste tiden och jag skulle ha gjort en del annorlunda. Det irriterar mig. Mekonomen och Camurus är två exempel som jag inte är nöjd. I fallet med Camurus så skulle jag inte gett mig in från början. Det är saker som jag inte förstår och det är alldeles för hög risk. Det är möjligt att det kan bli ganska bra till slut och jag vet inte riktigt hur jag skall göra med kommande nyemission. Sannolikt så kommer jag att vara med på nyemissionen. Vad gäller Mekonomen så borde jag hoppat av direkt när det barkade åt fel håll. Det gjorde jag inte och det borde jag ha gjort så här i efterhand.

Allt är dock inte mörker i portföljen. Det finns även ljusglimtar, tex SCA har utvecklats helt OK. Jag tror dock fortfarande på Camurus och Mekonomen. Det kan nog bli bättre. I fallet med Mekonomen så tycker jag att det verkar vara väl mycket elände inprisat i nuläget.

12 februari 2019

Byggmax: Google Trends

Jag har härjat runt lite på Google Trends och helt ovetenskapligt så har jag tagit fram lite grafer. De företagen som jag har tittat på är Byggmax, Bauhaus, Hornbach och Bygghemma. Det är lite olika spelare och det skiljer sig ganska mycket. Bygghemma är en renodlad e-handlare och Hornbach verkar hellre skicka pappersreklam än någonting annat. Det kanske är fel, men det är mitt intryck. Det skiljer alltså en hel del och det är stora skillnader.

I dessa första grafer så har jag tittat på perioden januari 2016 fram till idag:

Nedan finns istället grafer för juli 2018 fram till idag.


Det man även kan fundera lite på är hur de olika företagen är placerade i Sverige, som är Byggmax hemmamarknad och därför det som intresserar mig. Se nedan:

Det man kan konstatera är att byggmax verkar ha ett ganska bra grepp om landsbygden, eller icke-storstadsområdena. Det är ingenting som förvånar och det är i linje med strategin skulle jag vilja säga. Bauhaus och Hornbach med sina jätteanläggningar kräver ett storstadsområde eller i alla fall ett relativt folktätt område för att det skall bära sig ekonomiskt. Byggmax kan med sina små butiker och koncentrerade sortiment finnas även på mindre orter.

Det är egentligen ingenting som förvånar som jag ser det. Det är ungefär som man skulle kunna förvänta sig. Eventuellt är jag lite förvånad över att bygghemma rankar så mycket lägre, men det kanske finns någon bra förklaring. Att det inte är något som förvånar är förvisso ingenting dåligt. Det kommer sannolikt att bli ett Q1 som ungefär kommer in som förra året, eventuellt något bättre pga av att man har fler butiker och ett Skånska Byggvaror som inte tynger på samma sätt som det tidigare gjort. Vi får se.

08 februari 2019

Byggmax: Kvalitetsaktiepodden

Idag så lyssnade jag på Kvalitetsaktiepodden, en ganska ny poddbekantskap för mig, och det var intressant. Man pratade nämligen om Byggmax. Även om man ställde sig lite tveksam så fick jag i alla fall intrycket av att man snarare hamnade på köp än på sälj, men det kan man så klart tvista om. Det var ingen aktie som man ägde om jag förstod saken rätt och det verkar heller inte vara något som man har i sina modellportföljer.

Ett uppslag som jag fick när jag lyssnade på podden var Inwido. Bolaget har aldrig riktigt intresserat mig tidigare och jag har väl ärligt talat sett bolaget som ett bolag som inte sitter på så mycket till vallgrav, men jag tror kanske att jag kan ha fel. Man sitter på en hel del bolag som säljer fönster och man äger många varumärken som till och med är bekanta för en icke-byggare som jag. Handen på hjärtat är det framförallt katastrofvärderingen som lockar. Fönster känns som något som kommer att efterfrågas under lång tid framöver. Frågan är alltså om den senaste tidens nedgång är en window of opportunity eller inte. Om jag får loss lite pengar så kanske jag köper på mig ett knippe innan utdelning. Vi får se.

07 februari 2019

Camurus: Nyemissionen ett faktum

För någon dag sedan blev nyemissionen ett faktum. Sannolikt så får det en och annan småsparare att bli intresserade av att sälja och det kanske trycker ner kursen en del. De större ägarna har sagt att man vill delta i nyemissionen och det är så klart positivt även om det inte kan ha funnits så mycket till alternativ egentligen. Villkoren är ännu inte spikade, men trots det så har en stor del av nyemissionen garanterats. Det skall så klart bli intressant att se vad villkoren är och sannolikt så kommer nyemissionen att hålla tillbaka kursen under ett tag framöver. Det kan så klart kommer lite nyheter från FDA-överklaganden som kan skjutsa upp kursen, men jag räknar inte med att det kommer att bli större överraskningar.

Det kan säkert vara så att Camurus är ett bra köp på dessa nivåer. Trots det så funderar jag lite smått på att minska. Anledningarna är framförallt att jag inte känner mig kompetent nog vad gäller teknik och regelverk, och att jag tycker att jag ligger väl tungt. Jag funderar fortfarande och jag kommer inte att göra något förhastat, tror jag.

När det kommer till Byggmax så har det kommit en del avvakta-analyser den senaste tiden. Jag har bara läst de korta sammanfattningarna. Min hyptoes är som jag skrivit många gånger tidigare att bolaget kan komma att omvärderas om det skulle visa sig att man kan visa tillväxt både vad gäller vinst och omsättning. Förväntningarna är ganska lågt ställda som jag ser det och det bör begränsa nedsidan. Det som lite grann har fått mig att fundera är när jag läser om den rena e-handlaren Bygghemma. Att allt mer av bygghandeln kommer att flytta ut på nätet känns mer eller mindre givet som jag ser det. Byggmax omnikoncept är intressant, men frågan är om det verkligen är ett omnikoncept eller om det är en e-handel och en brädgård som delar namn. Det kan bli bättre som jag ser det och jag är lite fundersam.

01 februari 2019

Byggmax: Är det trevligt att komma till en Byggmax-butik?

I den senaste avsnittet av Börspodden så pratades det om Byggmax. John tyckte att Byggmax inte var ett inspirerande ställe att handla på och jag kan till viss del - tyvärr - hålla med. Det är inte på alla sätt superordnat när man är och handlar i en Byggmax-butik. Det är inte direkt värre än andra bygghandlare tycker jag och jag har bara varit i två olika butiker så det är vad det är - anekdotisk bevisföring - men jag hade gärna haft en annan upplevelse än den jag har. Jag är ganska övertygad om att många av de stora kedjorna som riktigt lyckats har varit duktiga på att se till att butikerna och personalen är städade och allt är i ordning. McDonalds tycker jag t ex är ett föredöme. Det är sällan man ser någon som arbetar i en McDonalds-restaurang som inte är hel och ren (men inte helt ovanligt i en del andra hamburgerrestauranger) och jag har hört att det genomförs en del kvalitetskontroller av restaurangerna för att säkerställa att allt görs enligt manualen. Det kan låta banalt och vad gör det om det ligger lite spill här och där eller om personalens kläder har gjort sitt? Det gör nog mer än vad man tror faktiskt.

Om man tittar på hur många Byggmax-butiker är planerade så är man helt klart på rätt väg som jag ser det. Det verkar alltså som att man har förstått vikten av ordning och reda och jag tror och hoppas att man kommer att lyfta sig både ett och två snäpp när det kommer till shoppingintrycket. Det är som sagt inte säkert att det är ett problem egentligen, men om det är ett problem så tror jag att Byggmax är bättre rustat än många andra mindre bygghandlare. Med många butiker så finns det inte bara skalfördelar när det kommer till inköp utan även när det kommer till att optimera och effektivisera verksamheten. En sådan enkel sak som att medarbetare kan rotera kring olika butiker för att snabbt få fart på nya butiker och få butiker som inte riktigt lever upp till den standard som man vill nå är en möjlighet för en stor spelare som Byggmax. Det handlar inte om raketforskning utan om att använda etablerade modeller och jag litar på att ledningen i Byggmax har koll. Om någonting behöver fixas såt tror jag både att man har kunskapen och förmågan. Och om det finns problem så finns det även potential att lyfta och det är ju någonting positivt.

2017 hade Byggmax en kapitalmarknadsdag och slidesen från den dagen finns att hämta på deras sida (och även via länk nedan). Det finns ett par intressanta saker från denna presentation som jag verkligen hoppas på och som lockar mig.

1. Det finns en tydlig bild över hur butikerna skall byggas. En del av de äldre butikerna är nog inte ändamålsenliga som många av de nya:


2. Det handlar inte bara om butiker utan det handlar om hur man kan skapa en riktigt intressant omnikanal för byggvaror och även trädgårdsprodukter.

3. Trädgårdsvaror kommer att kunna locka nya grupper till butikerna och kombinationen av byggvaror och trädgårdsvaror är någonting som jag tror på en hel del. Det verkar som att man har tänkt sig att en del butiker kommer att få en ytterligare del för trädgårdsvaror och det är sannolikt klokt.Summa summarum så tror jag att även om butikerna idag inte alltid i alla lägen är upplyftande så kan ehandel, där butikerna fyller en viktig funktion, och trädgårdsvaror göra att bolaget inom inte alltför lång framtid blir mer tilltalande för många kunder. Att dessutom storstädningen i Skånska Byggvaror snart bör vara klar gör att det kan vara ett par olika faktorer som samverkar ganska fint.

Jag är som sagt många gånger tidigare positiv till Byggmax och det är i särklass mitt största innehav. Det är väsentligt i sammanhanget. Det är möjligt att jag ser saker som jag vill se - confirmation bias - och det är möjligt att jag övertolkar saker och ting. Siffrorna har inte övertygat och enbart sett till de senaste årens försäljning och vinst så är det inte så imponerande. Jag tycker dock att det finns anledning att våga sig på att försöka se bortom dessa siffror. Det innebär så klart en risk, men det kanske det kan vara värt. Risken är som jag ser det hanterbar. Det är t ex ingen amerikansk myndighet som kan spela några godkännande-spratt (jag tänker på Camurus och FDA-godkänanden). Tyvärr kommer det att dröja ett tag innan man kan dra några riktiga slutsatser om strategin funkar eller inte. Q1 kan ge en vägledning, men det är först när Q2 kommer in som effekterna kommer fram. I Q1 handlas det nämligen inte så mycket byggmaterial och det är därmed inget superviktigt kvartal, dock kan det ge vägledning och det kan vara väl så viktigt.

Länk till hela presentationen:
https://om.byggmax.se/media/23935/Presentation-Capital-Markets-Event.pdf

JM, Stora Enso: Rapporter som lockade

Många rapporter har tagits emot med en initial nedgång följt av en återhämtning, så även Stora Enso idag. Efter att jag köpt så blev jag lite tveksam och tänkte att alla pengar kan väl ändå inte tryckas in i skogsbolag (mer än lite gran är väl OK, men inte allt) Med lite snabbt beslutsfattande så la jag in en säljorder några kronor upp och tänkte att om den säljordern trillar igenom så det helt OK och så blev det såg jag ett par timmar senare - daytrading by accident.

JM rapporterade också idag och det var på många sätt en OK rapport tycker jag. Allt beror så klart vad man har för förväntningar och jag tycker att JM till viss del har fått en del stryk på grund av att många andra bostadsutvecklare lever lite farligt, eller farligare än JM. Det finns absolut risker i JM och kursen skall vara låg. Det anser jag dock att den är och därmed att det kan vara köpvärt. Med tanke på att det kommer en utdelning på 12 SEK per aktie inom ungefär två månader så tror jag att det kan vara en OK investering. Det är inte superspännande och det kan absolut vara så att det kan bli aktuellt att minska eller helt lämna igen. Det som är lite intressant är att se hur övriga Sverige, eller icke-Stockholm eller vad man nu kallar det, utvecklas lite över förväntan. Det är ganska intressant tycker jag och på många sätt lovande att bolaget inte står och faller med Stockholmsmarknaden. Det jag också gillar är att det finns en hel del pågående projekt och en hel del mark som är värd en del. Det kan också bli så att det tas en del beslut om bostadspolitik och miljöpolitik som eventuellt kan direkt eller indirekt gynna JM. Ett dyrare elpris skulle exempelvis göra oisolerade direkteluppvärmda hus mindre intressanta. Jag skall försöka avsätta lite tid till att gå igenom JM lite mer noggrant.