23 september 2022

XXL: Ökat

Framtiden får utvisa om det var klokt, men oavsett vad så köpte jag idag på mig fler XXL-aktier. Jag övervägde en del andra alternativ, bl a att köpa aktier i Careium eller att inte köpa akter alls. Det är inte omöjligt att jag ökar även i Careium vid senare skede.

Bakgrunden till att jag köper är att jag tycker att marknaden prisar in väl mycket elände i XXL:s kurs. Det kan mycket väl vara fel, men det är så jag resonerar.

Att det kommer att bli tuffare tider och att det kommer att bli mindre pengar över för konsumtion för de flesta hushåll i Sverige och på andra håll är, som jag ser, tydligt, dock så tror jag att man till viss del överreagerar och drar för stora och långtgående slutsatser. Jag tycker att man ser liknande nyhetsrapportering som man såg under Corona. Många experter uttalar sig väldigt säkert om vad som kommer att hända. Under Corona var det t ex många som sa att hotellmarknaden inte skulle komma tillbaka till någonting som liknande situationen innan Corona. Det är fortfarande för tidigt att säga, men jag skulle vilja säga att fysiska möten äger rum, hotell finns kvar och sannolikt kommer det vara så även i framtiden. Jag säger inte att det resemönster är oförändrade. Efterfrågan kan alltså komma att minska, dock så är det lätt att överdriva effekterna. Att det lätt blir överdrifter är helt enkelt, tror jag, för att det är mer spektakulärt och därmed mer intressant, vilket i sin tur leder till att det når ut i media. Balanserade bedömningar där man trycker på osäkerheterna blir med andra ord inga bra rubriker.

Om man tittar på vad elpriserna kommer att få för effekt för konsumenterna så kan man titta på ett exempel som Claes Hemberg, f d Avanzaprofil, twittrade om tidigare idag (siffrorna kommer från GodEliSverige):


De kallaste månaderna på året kommer med andra ord att bli kännbara. Det finns risk att hushåll som har stora villor med direktverkande el kommer att behöva betala runt 50 000 SEK för vintermånaderna december, januari och februari, vilket ska jämföras med förra årets 12 000 SEK. Skillnaden på 38 000 SEK blir garanterat kännbar för många hushåll, men för andra så kommer det inte att innebära någon väsentligt skillnad i ett längre perspektiv. Det kan vara så att man väljer bort en resa eller att man avvaktar med att renovera ett badrum eller så använder man sina besparingar. Det ska heller inte uteslutas att det blir någon form av statligt stöd.

I min bok så är det ganska säkert att det kommer att komma någon form av stöd från statligt håll. Danmark tog i princip bort energiskatten och även om Sverige sannolikt kommer att välja en annan väg så kommer det att komma någon form av plåster på såren, tror jag. Det som tyvärr är mindre sannolikt, men kanske inte helt uteslutet är att Ukraina-kriget tar slut eller att man når en lösning som gör att energikrisen mildras. Det är inte sannolikt, tyvärr, tror jag, men det är inte heller uteslutet som jag ser det. Förr eller senare så kommer man att nå en lösning. I nuläget så tror jag att marknaden i princip sätter chansen till en lösning av konflikten till noll.

Det jag också tycker att man ska fundera på är hur många som sitter i ett hus som gör av med 20 000 kWh per år. Det finns absolut de som gör det, men jag tror att många på olika sätt har energieffektiviserat sina hus, t ex genom att installera värmepump, så sannolikt är 20 000 kWh ganska högt. Jag har inte hittat några bra siffror som visar på vad snittförbrukningen faktiskt är för villor i Sverige, men jag misstänker att den är en bra bit under 20 000 kWh/år. Det man också bör fundera på är hur mycket av energiförbrukningen som faktiskt är konsumtion som kan avvaras. Ett uppvärmd pool eller ett uppvärmt garage kanske man kan dra ner på utan större problem. All elkonsumtion är med andra ord inte helt nödvändig och det finns absolut besparingspotential (se t ex Günther Mårders elsparande).

Min slutsats när jag tittar på elpriset och den kommande vintern är att det kommer att bli kännbart, men att det inte kommer att leda till stora förändringar för det breda flertalet. 

De höga elpriserna, som i alla fall till viss del beror på Ukraina-kriget, ligger även till viss del bakom inflationen, som i sin tur har haft effekt på räntan. Den höga räntan, nu 1,75%, vevas ganska friskt i diverse sammanhang. Det är relativt sett en stor höjning, från 0,75% till 1,75%, och det får så klart stor effekt för många. Det man ska komma ihåg är att de flesta inte har stora bolån (många bor i hyresrätt, många har länge bott i sitt hus och har betalat av sitt lån, om man bor på landsbygden så är priserna lägre och därmed behövs inte lika aggressiv belåning, osv). Även den höga räntan kommer alltså sannolikt inte leda till, tror jag, att de stora flertalet kommer att ändra sina beteenden markant. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Jag tror att många tar det säkra före det osäkra för närvarande. Många är lite oroade inför kommande elräkningar och räntehöjningar, och det är nog sannolikt att många bygger upp en liten buffert för att känna sig trygga. När det väl visar sig att det inte blev fullt så illa som rubrikerna säger så tror jag att konsumtionen kommer att komma tillbaka. Det kan också bli på annat sätt, eventuellt.

Även om jag köper aktier i nuläget så är det ingenting som jag egentligen rekommenderar. Det är väldigt osäkert läge och det mycket väl bli många tuffa år framöver. Ränteläget är ett annat. De glada dagarna kan tyvärr vara över för denna gång. Om man ändå vill köpa aktier så tycker jag att man ska ha ett ganska långt perspektiv, två år eller mer. Om man kan tänka sig att ge investeringen två år så tror jag att det kan bli bra. Även det kan vara fel, men det är så jag tänker.

Åter till XXL. Det ska bli intressant att följa XXL de kommande månaderna. Q3-rapporten är jätteviktig som jag ser det. Om det blir ytterligare en besvikelse så kommer det att spä på de negativa känslorna kring bolaget. Min hypotes är att det inte kommer att vara så nattsvart som många verkar tro och jag tror att en och annan kommer att våga sig in i bolaget framåt slutet av året när det finns lite mer information att gå på.

Om det fortsätter nedåt så kommer jag nog att även öka i Careium. Jag väntar nog någon vecka innan jag slår till, om jag över huvud taget slår till.


Inga kommentarer: