31 december 2016

Årssammanfattning 2016 och tankar inför 2017

2016 har varit ett helt OK år för min del från ett aktiehandlarperspektiv, mycket tack vare budet på Matse. I början av december låg jag svagt plus och när året var slut var jag ungefär upp 16-17%. Det är naturligtvis kul, men jag är ödmjuk inför uppgiften att försöka göra bättre ifrån mig än alternativet, vilket skulle kunna vara t ex Avanza Zero. Förra året var ungefär i linje med index och året innan, dvs 2014, var ett år som var bättre än index.

Under de senaste tre åren har jag successivt sålt innehav i min depå för att föra över dessa pengar till min ISK. I en del fall har jag köpt tillbaka samma innehav i min ISK, t ex i fallet med Investor, i andra fall har jag valt andra aktier. Under 2017 kommer jag att sälja det sista innehavet med vinst som jag har i min depå. Det är Lundbergs och jag kommer sannolikt inte att köpa tillbaka dessa i min ISK, helt enkelt för att jag tror att det finns bättre alternativ. Eftersom jag i samband med att jag realiserar vinsten i Lundbergs gör det möjligt att kvitta förluster så har jag gjort en del investeringar i min depå som är av det mer riskfyllda slaget, Arcoma och Fingerprint Cards. Det är möjligt att jag gör något ytterligare under nästa år för de pengar som frigörs i samband med Lundbergs-försäljningen. Man kan fundera på om det är så smart att göra som jag gör och jag har full förståelse att man kan tycka att jag borde gjort annorlunda, t ex om de riskfyllda investeringarna som jag gör i depån blir lyckosamma så kommer jag att få skatta 30% för vinsten, vilket gör att 30% rabatt på förlusten inte är hela sanningen.

En reflektion som jag har gjort under 2016 är att jag tycker att det är väldigt intressant att vara väl insatt i mina innehav. Jag har lagt mycket tid på att följa Matse. Att skriva om Matse är inte rätt väg att gå om man vill ha många läsare eftersom väldigt få har följt bolaget (vilket är bra om man vill köpa), men det har varit en väldigt intressant att följa bolaget, även om det i princip bara varit via månadsstatistik. Matse är ett typiskt bolag som jag ofta tror missuppfattas. Det kategoriseras som ett förhoppningsbolag och det är naturligtvis sant, men det är väldigt stor skillnad på att utveckla fram ett läkemedel och att etablera en dagligvaruhandel på nätet. Det är lätt att vara klok nu när bolaget köpts av Axfood, men jag kommer även i fortsättningen att leta efter bolag som Matse. Bolag som har en relativt enkel affärsidé och som har en tjänst som ligger i linje med en generell trend, med stabila ägare och med ett management som verkar ha sunda tankar om hur man driver en verksamhet. Det är mycket möjligt att jag kommer att försöka hitta fler småbolag likt Matse under 2017. Jag kommer inte att gå in lika hårt som jag gjort i Matse. Det visade sig klokt i efterhand i och med budet, men jag låg för tungt i Matse under stora delar av 2015 och 2016.

Det man snabbt lär sig när man handlar med småbolag, och med småbolag menar jag ungefär ett börsvärde under 500 MSEK även om det inte är en absolut gräns som jag har, är att det är få som handlar och att det räcker med att en aktieägare vill lätta på sitt innehav för att kursen skall röra sig flera procent och på samma sätt om någon vill öka. Man skall enligt mig generellt alltid vara medveten om riskerna med aktiehandel och man ska inte ha pengar som man tänkt använda inom ett år på börsen, men när det kommer till småbolag är detta ännu viktigare att ha i åtanke. Ett litet bolag som Matse kan falla under flera år för att sedan hoppa upp över 100% på ett par dagar. Om man inte har ro eller möjlighet att ha en investeringshorisont som är lång, absolut minst ett år, så tycker jag inte att man ska investera i småbolag. Bara för att man har en lång investeringshorisont så innebär inte det att man skall hålla innehavet minst ett år eller längre. I fallet med Matse så ville jag gärna se att omsättningen ökade med 50% för att jag skulle vara nöjd. Jag såg det som viktigt att man växte fortare än marknaden. Om omsättningsökningen snabbt hade gått ner hade jag tagit det säkra före det osäkra och minskat (vilket jag också gjorde vid ett par tillfällen), eller lämnat helt. Jag tycker att man skall vara snabbare att lämna ett bolag som är i uppbyggnadsfas jämfört med ett etablerat företag. Den senare typen av bolag har sina upp- och nedgångar av olika anledningar, men ett bolag i uppbyggnadsfas som hamnar på villovägar kommer snabbt in i en negativ spiral. Pengarna som man har räcker inte om man inte växer så som det är tänkt, vilket gör att man får ta in ytterligare pengar till ofta sämre villkor, nyckelpersoner tröttnar på att leva under osäkerhet och lämnar bolaget osv.  

Om man ska titta på marknaden i ett större perspektiv så sällar jag mig inte till dem så tror att 2017 nödvändigtvis kommer att bli ett bra år. Det finns absolut anledning att vara positiv och jag förstår de som tror att bulltrenden kommer att fortsätta under 2017. De flesta som skriver nyårskrönikor och jag prognoser är mer pålästa än vad jag är, men jag kan inte låta bli att känna mig lite oroad och det är möjligt att jag under 2017 kommer att försöka hitta alternativ till att ha pengar i svenska aktier. Vad ett sådant alternativ skulle kunna vara är svårt att säga, men jag funderar i de banorna. Jag tror nämligen att en höjd ränta kan få ganska stor effekt (relativt sett kommer en pyttehöjning att vara en jättehöjning). Det är en egen spaning och det kan mycket väl vara så att de flesta fastighetsbolag och andra företag som påverkas av räntan har tagit höjd för detta, men jag är inte säker på att det är så.

Förutom att en höjd ränta skulle kunna få börsen att gå ner så är jag lite oroad över att världshandeln kan påverkas negativt av Trump, Putin, ett splittrat EU och kinesiska ledare som surnar till av Trumps tweets. Johan Norberg, som ofta är intressant att lyssna på, har en poäng när han säger att världen för tillfället är en relativt fredlig plats även om den inte upplevs så. Hur det är just nu är som bekant ganska ointressant när det kommer till aktiekurser. Vad som spelar roll är hur det sannolikt kommer att se ut i framtiden. En höjd ränta i kombination med ökad politisk oro skulle kunna få kurserna att dyka nedåt.

Det finns naturligtvis mycket som talar för att kurserna kommer att fortsätta uppåt - stora delar av världens befolkning får råd att köpa telefoner, bilar mm, vilket innebär tillväxt, digitaliseringen kapar kostnader, vilket i många fall leder till ökad vinst, etc.

Även om jag ser faror runt hörnet så kommer jag att gå in fullastad med aktier (oräknat min buffert) i 2017 och jag kommer att fortsätta att vara så tills vidare, men jag kommer att hålla koll på vart pilarna pekar och om jag känner tveksamhet så kan det bli så att jag snabbt minskar min aktieexponering ganska rejält.

30 december 2016

Arcoma: Nu snurrar rouletten

De senaste dagarna har jag sålt Doro och Hanza Holding, och köpt Fingerprint Cards och Arcoma. Anledningen till att jag sålde Doro och Hanza var för att jag hade möjlighet att kvitta mot en reavinst jag gjort tidigare i år (jag sålde ett Investor-innehav som legat i en depå en 7-8 år och köpte tillbaka Investor i en ISK). Jag är dessutom tveksam till de båda innehaven. Under kommande år så kommer jag att sälja en post Lundbergs som har legat i en depå runt 7-8 år. Förmodligen kommer jag inte att köpa tillbaka Lundbergs på samma sätt som jag gjorde med Investor utan jag kommer förmodligen att göra andra investeringar.

Arcoma och Fingerprint är väldigt olika som investeringar även om de har det gemensamt att de gått båda dåligt under 2016. Jag har för mig att jag har läst någonstans att strategin att köpa förlorarbolagen ofta är en dålig strategi, och det kanske är en generell sanning, men jag är beredd att chansa. Fingerprint kommer jag att behandla i ett annat inlägg, men vad gäller Arcoma så har jag tänkt så här:

Arcoma
Jag fick upp ögonen för Arcoma av en slump. Jag tittade på en del Shareville-profiler som hade Matse i sin portfölj för ett tag sedan och fastnade för några som jag tyckte hade intressanta innehav. Arcoma kände jag inte till, men jag tyckte att det var lite intressant när jag tittade närmre på det. Efter det så har jag följt bolaget, men känt mig lite skeptisk och tänkt att det var nog inte ett bolag som stod inför en ljust framtid. Efter att ha funderat (och ätit skinka och julgröt) så kom jag fram till att det var ett bolag som kanske var lite bortglömt och som kanske kan komma på fötter. Om det sker så är uppsidan stor. Om det inte sker så känns nedsidan OK.

Om man ska börja generellt så är det som talar för Arcoma att man verkar inom ett område som har framtiden för sig - digital röntgen. Man har dessutom en hygglig omsättning och har en hållit på ett tag. Värderingen är förhållandevis låg i förhållande till omsättningen, men det finns goda anledningar - i nuläget minskar nämligen omsättningen. Sett till Q1-Q3 landade omsättningen på ca 70 MSEK, vilket ska jämföras med samma period förra året då den låg på knappt 90 MSEK. Q3-omsättningen var dock i linje med samma period förra året, vilket är en liten tröst. Förra året omsatte man 123 MSEK och man hade EBITDA på 1,5 MSEK, samt en soliditet på knappt 60% för att nämna några nyckeltal.

Det som är utmaningen för Arcoma är att man håller på att gå från OEM-tillverkning till att sälja under eget namn. Man försöker göra detta successivt genom att försäljningen under eget namn ökar samtidigt som OEM-tillverkningen minskar. Att bara titta blint på omsättningen blir därför inte helt rättvist som jag ser det. Man verkar ha en hygglig tillväxt vad gäller sina egna produkter, men detta döljs av att dessa siffror klumpas ihop med en sjunkande OEM-försäljning. Om jag har tänkt rätt så kommer det att lösa sig med tiden och man kommer att se en tillväxt tids nog när omställningen är gjord.

Aktiekursen har tagit mycket stryk de senaste åren och sedan introduktionen i slutet av 2014 så har kursen gått från 14 SEK ner till under 4 SEK. Det är en ganska jobbig resa.


En kurs som sticker neråt måste inte betyda att bolaget har problem, men i fallet med Arcoma så verkar det vara så. För att komma till rätta med problemen så har man vidtagit en del åtgärder. VD:n byttes under året, en verksamhetsdel håller på att säljas, för att renodla och säkerligen också för att få loss pengar, samt att man har startat direktförsäljning i Sverige. Dessutom så såg man över sina kostnader under 2015. Det är möjligt att dessa åtgärder kommer att få bolaget på rätt spår, men det är inte säkert.

Det jag gillar när jag tittar på bolaget är att det finns två namn i styrelsen som jag känner till sedan tidigare och som jag gillar - Yvonne Mårtensson, tidigare VD på Cellavision, och Peter Benson, som sitter i en del andra medtech-styrelser (och som inte driver SvD Börsplus). Det är också positivt att Sunstone Capital sitter på ca tredjedel av bolaget. Jag känner inte till dem närmre, men det känns lovande.

Att man börjar med direktförsäljning i Sverige kan man fundera över om det är ett genomtänkt drag som kommer att stärka bolaget eller om det är ett desperat ryck för att komma på fötter? Martin Gren, AXIS-grundaren, hade nog varit tveksam till att vara både OEM-leverantör och syssla med direktförsäljning. Han var väldigt tydlig med att han trodde på att man skulle hålla sig till sin roll i värdekedjan och inte hamna i situationer där man konkurrerade med sina kunder. (För er som är intresserade av att höra mer om detta finns det en superintressant med Martin Gren i Börspodden från i höstas. Rekommenderas). I fallet med Arcoma så tror jag att både ledning och styrelse är medvetna om detta, men jag tror inte att fortsätta med OEM-tillverkning var ett riktigt alternativ på lång sikt och det är därför jag tror att man sjösatt denna transformering.

Vad gäller försäljningen av bordsverksamheten så kommer denna att säljas till Stille för 8,5 MSEK. (Även Stille är ett intressant bolag som har gått bra den senaste tiden.) Bengt Julander sitter på 65% av aktierna i Stille och ungefär 30% i Arcoma. Verksamheten som säljs skall ha haft en omsättning på 10 MSEK under 2015. Jag har svårt för att bedöma om det är en affär som är bäst för Stille eller Arcoma, men det verkar vara vettigt att renodla verksamheten till digital röntgen och låta bordsverksamheten hamna i annat bolag. Att Arcoma får in 8,5 MSEK gör dessutom att man köper sig lite tid. Det verkar med andra ord vara en vettig affär.

Frågan man måste ställa sig när det kommer till Arcoma är om man tror att det kommer att vända för bolaget eller om trenden nedåt kommer att hålla i sig. Det finns en hel del tveksamheter som jag ser det och jag känner mig inte alls säker på att bolaget kommer att komma på rätt köl. Tyvärr får man ibland känslan av att det alltid vänder för bolag som har det tufft, men så är det inte. En hel del bolag försvinner bort i tysthet och det finns absolut risk som jag ser det att Arcoma kan bli ett sådant bolag. Man vill gå från att vara OEM-leverantör till att sälja under eget namn och det är inte lätt.

Jag är väldigt tveksam till att investera i Arcoma, men det blev ändå så att jag köpte på mig lite aktier under 4 SEK. Det är inte många aktier, men tillräckligt för att det ska kunna göra skillnad. Om det vill sig väl och bolaget kommer på rätt köl så kan det bli riktigt intressant. Kursen känns ganska nedpressad och jag tror att lite publicitet och positiva siffror skulle kunna få fart på kursen ganska ordentligt. Eftersom kursen är ganska pressad så skulle en ganska liten nyhet kunna få relativt stor effekt på kursen.

Det är väldigt hög risk och Arcoma är ett bolag som står inför en stor utmaning. Om man ska få bolaget på rätt köl så kommer det, som jag ser det, krävas inte bara hårt arbete utan även smart arbete, dvs att man gör rätt saker, och som om inte det räcker så gäller det även att ha tur på så sätt att Arcomas satsningar inte hamnar i skuggan av vad de stora drakarna gör.

Det som till slut fick mig att våga chansa är att börsvärdet i nuläget är lågt. Börsvärdet är knappt 40 MSEK. Det finns i princip inga lån i bolaget. Man får in 8,5 MSEK för bordsverksamheten och det finns en liten kassa sedan tidigare, lite omsättningstillgångar, patent mm. Jag tror inte att det kommer att falla så mycket mer än vad det har gjort, men jag kan mycket väl ha fel och Arcoma är en stor chansning. Uppsidan känns ganska bra dock och jag tycker sammantaget att Arcoma är värt en chansning.

Intressanta länkar:
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/11/25/arcoma-arcoma-ab-arcoma-visar-positivt-ebitda-for-kvartalet-startar-direktforsaljning-i-sverige.html

http://www.redeye.se/aktiebloggen/cellavision/arcoma-buffet-hade-kopt

24 december 2016

ICA: Litauiska IKI förvärvas

För ett par dagar sedan blev det klart att ICA vill köpa IKI i Litauen. Det är intressant. Man är beredd att betala drygt 2 miljarder och det kommer att bli en del integrationskostnader de närmsta åren. Naturligtvis kommer man även att få synergieffekter. Det är inte ett konstigt förvärv och jag gissar att man har blivit kontaktade av IKIs nuvarande ägare.

Det är intressant att se att ICA köper i Litauen. Efter att ha förvärvat IKI (vilket jag räknar blir fallet) så kommer man att vara näststörst i Litauen. Det är inte dåligt, men jag blir alltid lite tveksam till denna typ av äventyr. Svenska banker har tjänat bra med pengar i länder österut på väg uppåt, men också förlorat mycket pengar. Telia är även ett bra exempel på ett företag som vill vara med i en marknad med god tillväxt, men där man också gått på en del minor. Naturligtvis är det stor skillnad på bankverksamhet och att sälja dagligvaror, och naturligtvis är inte Litauen Uzbekistan heller, men min poäng är snarare att man är ute på en marknad som inte är hemmamarknaden. Man har redan en position i Litauen, så även Lettland och Estland genom Rimi Baltic, så egentligen har man redan visat att man kan göra affärer där, men risken känns ändå högre än i Sverige. Nu är det som jag har skrivit en del gånger tidigare svårt för ICA att växa så mycket mer i Sverige eftersom man redan har hälften av marknaden. Det blir också intressant att se hur man ska hantera det faktum att man har ytterligare ett varumärke i Litauen. Min gissning är att man kommer att döpa om IKI-butikerna till Rimi.

Man kan se detta förvärv på olika sätt. Jag tolkar förvärvet som att man på allvar vill bygga en stark position i Baltikum, och om det är fallet så ska man fortsätta att förvärva och bygga ett starkt varumärke, eller flera vilket verkar vara så som man tänker, så att man får en stark ställning på samma sätt som i Sverige. Det är möjligt att om Baltikum visar sig vara en bra marknad för ICA på allvar så fortsätter man och expanderar i ytterligare länder. Det är en tanke och det är förmodligen att dra för stora konsekvenser av köpet. Hur som helst, detta förvärv i kombination med vad jag hörde på kapitalmarknadsdagen gör att jag känner  mig ganska säker på att ICA är "brick and mortar" (tegel och murbruk) även i framtiden. Man kommer att satsa på "convenience stores", konkurrera med pizzerian och salladsbaren på hörnet, och så kommer man att expandera i andra länder. Det är inte fel.

ICA är ett speciellt företag. ICA handlarnas förbund äger mer än hälften av aktierna, vilket gör att ICA ägs av de oberoende handlarna som ICA levererar till. Det är ett upplägg som inte är jättekonstigt. Man samordnar sina inköp mm och på så sätt får man både stordriftsfördelar och viss frihet. När man expanderar så lägger man till ytterligare verksamheter som på olika sätt ska växa affären och hittills får man säga att man har fått leta sig fram en del. Expansionen i Baltikum har funkat bra, men en del andra sidobusiness har inte blivit succé.

Jag tror att ICA är inne på någonting som kan funka med "convenience" mm, och det är glädjande att se att man inte bara kommer att ha online för ögonen de närmsta åren. Det kan öppna upp möjligheter för Axfood.

Det var lite ostrukturerade tankar om ICAs förvärv. Jag håller på att skapa mig en bild av ICA och Axfood.

Länkar:  
https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2016/12/23/ica-storhandlar.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_supermarket_chains_in_Lithuania
https://en.wikipedia.org/wiki/Palink

17 december 2016

Portföljen efter en händelserik vecka

Under veckan har jag köpt aktier i Axfood så att det nu är det tredje största innehavet i portföljen. Det har även blivit en del Investor-aktier, som nu är mitt näststörsta innehav. Min ISK ser i dagsläget ut enligt följande, sorterad i storleksordning:


Utöver dessa innehav har jag en del aktier i Lundbergs, ungefär lika mycket som jag har i Kinnevik, och två mindre poster i Doro och Hanza Holding. Dessa två sistnämnda innehav kommer jag att göra mig av med innan årsskiftet.

Telia är ganska mycket större än övriga och ligger i nuläget på 35% av portföljen. Investor och Axfood är ungefär 13-14% av portföljen.

Telia
Man kan absolut fundera på om det är klokt att ha så pass mycket av sitt sparande som jag har i Telia. Mutskandaler, segdragna försäljningar och statlig ägande är en kombination som får många att bli tveksamma. Om man lägger till dålig tillväxt och en oklarhet kring hur man har tänkt sig vända detta så blir det inte bättre. Att vara "Challe Tvärvigg" är inte lätt och jag börjar tvivla på att investera i Telia har varit så himla smart. Anledningen till att jag har gått in är att mycket negativt är redan inprisat i kursen och när det väl kommer lite bra nyheter så kommer det, tror jag, leda till att kursen hoppar upp. Problemet är att det kanske blir så att man i princip inte säljer verksamheterna som man har satt upp på säljlistan utan istället avvecklar dem och då blir det naturligtvis ingen effekt på kursen. Vi får se vad som händer. Det är inte omöjligt att jag minskar något i början av nästa år.

Investor
Vad gäller Investor så tycker jag att innehaven är intressanta och jag tycker att de onoterade bolagen verkar vara välskötta. Det i kombination med en substansrabatt gör att jag tycker att Investor känns attraktivt. Investor-innehavet är snarare ett innehav som jag har valt i brist på andra bra alternativ än något jag tycker är så himla intressant. Om det skulle uppstå en möjlighet någon annanstans så är det möjligt att jag gör mig av med detta innehav, men det kan också vara så att det ligger kvar i portföljen om fem år eller ännu längre fram.

Axfood
Ett av mina favoritinnehav just nu är Axfood. Jag har tidigare skrivit inlägg där jag presenterat mina tankar om hur Axfood skulle kunna använda online för att ta marknadsandelar av ICA. Jag tror att det är precis så som man tänker. Det är ett mycket intressant läge och jag tror att vinstmaskinen ICA ska känna sig oroliga. ICA kan inte växa mer utan att det blir helt uppenbart att man är en dominerande spelare på marknaden och egna varumärken kan man inte dra hur långt som helst. Det måste nämligen finnas välkända varumärken som drar kunderna till hyllan. Dessutom så har redan ICA hälften av marknaden och man är därmed begränsad. Man kan, som jag förstår det, inte bli så mycket större i Sverige utan att det blir ett konkurrensrättsligt problem. Min misstanke är att det var ett av skälen till att ICA hamnade på börsen och likaså tror jag att de satsningar som man gör på apotek och annat till stor del handlar om att bredda sitt verksamhetsområde så att man inte blir dominant.

Även om ICA är ett starkt varumärke i Sverige, och jag är svag för starka varumärken, så tror jag att det finns goda förutsättningar för någon att utmana ICA, och jag tror att Axfood kommer att vara den som utmanar de närmsta åren. ICAs struktur med oberoende handlare och deras idéer om att kunder vill online-handla från en speciell butik och att man kan plocka nästan lika snabbt från vanliga butiker än från dark stores känns bara märkliga tycker jag. Naturligtvis kommer man att online-handla från den ICA-handlare som har bäst priser och levererar till där man bor, i alla fall som jag ser det.

ICAs väldigt stora marknadsandel och ICAs struktur som inte lämpar sig för online-handel gör att det finns goda förutsättningar för Axfood att ta marknadsandelar i takt med att online växer.

Det finns dock en dimension som jag tycker att de flesta missar när Axfoods köp av Matse diskuteras och det är att det inte bara handlar om ehandel. Den kundgrupp som Matse riktar sig mot är en kundgrupp som jag tror att Axfood idag inte når i stor utsträckning via Willys och Hemköp. Med Matse så når man en ny kundgrupp och jag tror att man via Matse kommer att sikta in sig på en typ av kunder som idag till stor del handlar på ICA. Axfood kommer sedan relativt lätt att kunna lägga till ytterligare näthandlare när strukturen är på plats, tex skulle man kunna kopiera Matsmarts koncept relativt enkelt om man vill.

Jag tror att det kommer att komma analyser av Axfood relativt snart som till viss del omvärderar bolaget. Förmodligen kommer en del analytiker att växla upp sina tillväxtsestimat och det kommer att påverka värderingen. Det är naturligtvis inte säkert att det blir så, men jag tror att det inte är osannolikt att Axfood kommer att få några nya köpråd inom den närmsta tiden. Det är naturligtvis inte säkert, men jag tror (och hoppas) att en del andra kommer att tänka på liknande sätt som jag. Om det inte blir så gör det inte så mycket. Jag tror att Axfood står inför en intressant resa de kommande åren och det gör mig inget om det tar lite tid innan det syns i kursen.

Det ska tilläggas att jag har inte speciellt bra koll på Axfood som företag. Det verkar vara välskött, men jag har tidigare inte tyckt att det varit intressant för jag har inte kunnat se någon riktig trigger. Nu kan jag det.

Skanska
Skanska har varit en bra investering och när jag köpte för 115 SEK en tid innan utdelningen 2013 så gjorde jag det med tanken att det förmodligen inte kunde gå ner så himla mycket eftersom det ändå fanns en välfungerande verksamhet, även om det fanns frågetecken. Det har varit en riktigt bra affär hittills och Skanska känns fortsatt som ett välmående bolag, men det är inget bolag som jag följer närmare.

SEB
SEB fångade jag upp när jag tyckte att banksektorn såg intressant ut och sedan har den fått ligga kvar. Det är möjligt att det kommer att bli tufft framöver för banksektorn, men än så länge så tycker jag att den känns OK med lite exponering mot bank. Inte heller SEB har jag närmre koll på.

Kinnevik
Jag gillar Kinneviks fokus på ehandel och liknande kommande näringar. Jag kommer vid tillfälle att titta närmre på Kinnevik för jag skulle gärna ha bättre koll på bolaget.

Ericsson
Jag tyckte att reaktionen var väl häftig när Ericsson föll och jag plockade upp aktier på 46 SEK när Ekholm annonserades som den nye VDn. Jag chansade på att detta skulle vända kursen uppåt och det visade sig vara en riktigt bra chansning.

HM
Jag gillar mycket med HM, men det finns absolut också utmaningar och jag är inte alls så säker som många andra är att HM har en alltigenom ljus framtid. Det är dock ett välskött bolag, starkt varumärke och stabila finanser.

15 december 2016

Axfood, Matse: Tankar om förvärvet

De senaste dagarna så har det skrivits en del om Matse och det är naturligtvis kul. Tyvärr är det inte direkt någon av de djuplodande ekonomibloggarna som har tagit sig an att gå in på djupet utan det mesta som har skrivits har varit i form av kortare artiklar.

Det är ett par saker som jag tycker är intressant. För det första är det nu helt klart att Axfood kommer på allvar att satsa på att växa och nätet kommer att vara en viktig del. Jag tycker i nuläget att Axfood framstår som väldigt intressanta. Jag har väldigt höga tankar om Mia Brunell-Livfors som sitter som ordförande och Lars Olofsson är en tungviktare som också sitter i styrelsen. Tidigare har jag trott att man skulle växa av egen kraft på nätet och Anders Strålmans uttalanden har inte känts helt i linje med vad jag tror på.

För det andra så tror jag att man kommer att utöka sitt erbjudande. Willys och Hemköp kommer att kompletteras med Matse. Det är väldigt intressant att läsa att Matse kommer att redovisas under Dagab, som är distributörsverksamheten. Jag ser det som ett tecken på att man inte tänker att Matse kommer att rikta sig mot samma kundgrupper som t ex Hemköp, utan jag tror att man tänker ungefär som jag gör, nämligen att Matse kommer att vara en ny typ av tjänst, likt Costco, fast på nätet. Costco har gått väldigt bra i USA och jag tror att många funderar på om man skulle kunna göra något liknande i Sverige. Jag tror att Axfood har tänkt något sådant.

Jag tror att Matse i framtiden kommer att vara inriktat mot stressade höginkomsttagare som gärna handlar på nätet och som kan tänka sig att handla mycket till bra priser, likt Costco. Det är möjligt att det kommer att ta tid, men jag tror att det är så man tänker. Eftersom leveranskostnaden är vad den är, är det viktigt att sälja mycket till varje kund. Två viktiga anledningar som till viss del har hållit tillbaka Matse tror jag är pris och utbud. Jag tror att man kommer att kunna rätta till detta ganska enkelt nu när man är inom Axfood. För att locka många av dessa kunder som idag förmodligen handlar på ICA, och är väldigt viktiga kunder för ICA, så tror jag att man kommer att ha volymrabatter likt Costco. Det skulle inte förvåna mig om man börjar med en medlemsavgift likt Costco på sikt.

Jag tror att Axfood är en vinnare på affären, det står nog klart. På förlorarsidan tror jag framförallt ICA står. ICA har tidigare stått med en affärsmodell som inte lämpar sig för ehandel och en marknadsandel som gör det svårt att växa mer i Sverige och utan riktig konkurrens vad gäller ehandel. När väl Axfood integrerar Matse i sin verksamhet och ändrar lite grann så kommer ICA för första gången på länge ha riktig konkurrens, tror jag. Framförallt så kan Axfood ta fram en tjänst som passar väldigt bra på viktiga kunder för ICA.

Bergendahlgruppen har pekats som en förlorare eftersom man levererar till Matse och det är säkert så att Axfood så snabbt som det går fasar ut Bergendahl och levererar från eget lager istället.

Mathem-delägaren Verdane var ute och spekulerade om budet på Matse (vilket i sig verkar lite märkligt). I artikeln som finns nedan "Storägare om hemliga budet på matse - kan vara nordisk aktör" tror man inte att det är en nordisk aktör. Det är förståeligt eftersom Axfood varit ute och sagt att man ska bygga upp något eget (vilket Anders Strålman förmodligen hellre velat), men jag tror även att det var en del önsketänkande bakom uttalandena. Mathem kan gärna inte se att Axfood köper Matse som något positivt. Man kommer att klara sig, men det är inte till Mathems fördel. Det kan vara så att Mathem nu snabbar på processen att komma till börsen så att Verdane mfl kan casha hem.

Länkar:    

http://www.breakit.se/artikel/5840/sa-gar-matkriget-pa-natet-breakit-listar-de-viktigaste-spelarna
http://www.breakit.se/artikel/5842/manga-vinnare-men-det-finns-en-stor-forlorare-pa-dagens-affar
http://www.breakit.se/artikel/5839/familjen-brandberg-om-forsaljningen-av-mat-se-de-betalar-ett-skaligt-pris
http://www.breakit.se/artikel/5841/har-ar-agarna-som-cashar-in-nar-matuppstickaren-mat-se-slukas-av-axfood
http://www.breakit.se/artikel/5837/matjatten-axfood-kliver-fram-som-den-hemliga-budgivaren-pa-mat-se
http://digital.di.se/artikel/sa-rika-blir-matses-agare-pa-storaffaren
http://digital.di.se/artikel/storagare-om-hemliga-budet-pa-matse-kan-vara-nordisk-aktor
http://digital.di.se/artikel/modigt-av-axfood-att-byta-fot
http://digital.di.se/artikel/uppdrag-ta-familjeimperiet-axel-johnson-ut-pa-natet

Matse: Snipp, snapp, slut

Det var inte det smartaste draget att sälja knappt halva innehavet i Matse igår. Jag trodde fel kring budet och det blev visst verklighet, till skillnad mot vad jag trodde. Jag kan inte säga att jag sörjer över att jag sålde, tvärtom är jag glad att jag hann köpa aktier för 8 SEK precis innan budkarusellen satte igång. Att det var Axfood som låg bakom budet trodde jag inte, men jag tycker att det är en väldigt bra och logisk affär.

Överlag så blev Matse en helt klart OK affär för min del. Jag började köpa aktien när den handlades runt 15 SEK för två år sedan och har fyllt på och minskat flera gånger sedan dess. De senaste dagarna så har en ganska stor förlust vänts till en helt klart OK affär så just nu ser det riktigt bra ut i portföljen. Det är saker som jag hade kunnat gjort annorlunda, men överlag så är jag nöjd med mitt agerande. Det är svårt att som småsparare veta hur villkoren kring framtida nyemissioner skulle se ut. Det är svårt att veta hur andra aktörer kommer att agera och hur marknaden kommer att se ut i framtiden. Framförallt är det dock svårt att känna sig säker när uppenbarligen de flesta andra inte ser samma ljusa framtid som man själv gör, vilket avspeglades i kursen.

Det är ett par saker som jag har tagit med mig från Matse-handlandet. Framförallt kommer jag att ta med mig att det är intressant att vara i en marknad som växer. Det kan verka uppenbart, men många gånger så tycker jag att man blandar ihop en förhoppning om att det ska bli en stor framtida marknad med att det faktiskt är en marknad som växer. Mat på nätet är en marknad som växer. Alla aktörer är överens om att det kommer att vara en intressant marknad att vara på i framtiden även om man har lite olika syn på hur den kommer att utvecklas och exakt hur viktigt den kommer att vara, men att den är viktig är man överens om.

En annan sak som jag kommer att ta med mig är det intressanta i att vara i småbolag med starka huvudägare. Matse har hela tiden haft den fördelen att det har funnits kapital i ryggen. Det ger en enorm trygghet. Om det inte hade funnits det så hade man istället sakta kunnat förtvina istället för att som man nu har gjort växa i förhållandevis stabil takt.

Ytterligare en sak som jag tycker är värt att ta med sig är att småbolag, som Matse, är inte intressanta för större aktörer och det gör att sannolikheten för att börsvärdet skiljer sig från vad någon är beredd att köpa bolaget för kan vara rätt stor. Innan budkarusellen startade för ett par dagar sedan handlades aktien för 8 SEK och idag kunde man sälja för 17 SEK. Det omvända gäller så klart också. Det finns många småbolag som jag tycker handlas till alldeles för höga multiplar.

En annan punkt som jag tycker är intressant är att bolag som har bra operationell verksamhet inte lyfts upp av börsen. Detta tycker jag är intressant. Det talas ofta om vallgravar eller "moats", som Buffet gillar, och det kan man naturligtvis hävda att Matse har, men för många, även jag ibland, har haft svårt att se att ett företag som Matse egentligen har någon större konkurrensfördel. Annorlunda uttryckt så tror jag att många aktörer på marknaden hellre lyssnare på drömmare än på de som gnetar på.

Idag när kursen handlas kring budnivån så sålde jag resten av mitt innehav. Jag ser ingen anledning att vara kvar. Budet är bra och det kommer inte att höjas, tror jag. Om jag skulle gissa så tror jag att Axfood instruerat någon att handla aktier runt 17 SEK så att risken att det hamnar mer än 10% i händerna på någon som vill "bråka" minskar.

Anledningen till att jag sålde var delvis för att jag tyckte att det nu var en bättre idé att äga Axfood. Jag gick inte in med allt, men jag kommer nog ganska snabbt att bygga upp en ordentlig post i Axfood. Tidigare var Axfood för mig ett bra bolag, men utan någon direkt edge för att utmana ICA, men nu tror jag att Axfood på allvar kan börja plocka marknadsandelar. Det kommer att ta tid, men Matse kommer att bli ett bra komplement. Läs gärna mina tankar om detta från augusti:

http://klirr-i-kassan.blogspot.se/2016/08/matse-varfor-axfood-borde-kopa-matse.html

Det kommer att komma mer tankar om Axfood, var så säkra.

13 december 2016

Matse: Minskat något

Idag så valde jag att minska mitt innehav i Matse. Jag minskade med lika mycket som jag köpte häromdagen, vilket var knappt halva innehavet. Det var inte ett helt enkelt beslut och jag är inte säkert att det var rätt beslut, men så blev det i alla fall. Det finns ett par anledningar till att jag sålde:

1. Jag tror inte att budet är så mycket högre än 12 SEK
Idag ligger kursen på 12 SEK. Man kan gissa att det stämmer väl med vad det faktiska budet var. Det behöver naturligtvis inte vara så, men eftersom information om att ett indikativt, villkorat bud hade lagts så kan man gissa att inte bara det faktum att det inkommit ett bud spridits utan även vad det budet legat på. Eftersom kursen ligger runt 12 SEK så tror jag att det stämmer ganska bra med vad budet låg på. Rätt eller fel, jag vet inte, men det är så jag har resonerat.

Man kan också vända på det och säga att om kursen legat runt 8 SEK så skulle ett bud vara 50% upp från rådande kurs. Det känns inte helt orimligt att en budgivare kommer med ett sådant bud. Det är möjligt att de skulle kunna tänka sig att gå längre, men jag gissar att det skulle kunna vara ett startbud. P/S-tal är ganska populära när det kommer till att värdera denna typ av bolag och man tittar på en sådan kvot skulle den hamna på 1,3 (400 MSEK/300 MSEK) och då skall man beakta att bolaget är skuldfritt och har en nettokassa på ca 30 MSEK. Det känns inte orimligt som jag ser det.

Med andra ord så tror jag att om budet blir offentliggjort så kommer det inte att leda till en rejäl rörelse uppåt utan jag tror att det redan är inprisat.

2. Budet kommer nog inte att accepteras
Jag har väldigt svårt att se att Brandberg och Mattsson skulle vara intresserade av att sälja på 12 SEK. Brandberg skulle inte tjäna knappt några pengar alls eftersom man gick in på 11,50 SEK och sedan köpt en del aktier över det (se http://news.cision.com/se/matse-holding-ab/r/matse-holding-genomfor-riktad-nyemission-om-cirka-20-miljoner-kronor,c9725247). Förvisso var man sedan med i nyemissionen på 7,50 SEK så det skulle inte bli en förlustaffär, men jag har svårt att tro att Brandberg skulle vara intresserade av att sälja på 12 SEK. Mattsson har förmodligen inte heller några direkta planer på att sälja på 12 SEK. Man satte bolaget på börsen för 15-16 SEK och att då sälja ett par år senare för 12 SEK känns inte riktigt enligt plan. Det ska även kommas ihåg att det är inte två ägare som behöver få loss pengar utan man håller säkerligen mycket hellre kvar vid ett lovande bolag än hoppar runt. Jag klandrar dem inte. Om jag var i deras skor hade jag nog heller inte sålt på 12 SEK.

3. Budet kommer nog inte att bli offentligt
Claes Hemberg har varit ute och kritiserat Matse för hur de har hanterat situationen. Jag har inte läst så noga och jag vet inte riktigt vari kritiken ligger. Att det tog 30 minuter innan handeln blev stoppad kanske inte var det bästa, men å andra sidan så antar jag att Måns Danielsson och hans team inte sitter klistrade vid börsskärmarna hela dagarna (vilket iofs inte är fel att vara) och jag kan tycka att det inte är hela världen för ett litet bolag som Matse. Att information läcker känns heller inte som något att hetsa upp sig alltför mycket för. Jag är helt övertygad om att det pågår en hel del insideraffärer som är i liten omfattning och som inte går att bevisa varje dag. Det i sig gör det inte rätt, men jag tycker inte att man kan klandra Matse som bolag alltför hårt. Information som inte skulle spridas spreds och man gjorde vad man kunde för att vidta lämpliga åtgärder.

I en kommentar så skrev man något i stil med att man ska kommentera budet när man finner lämpligt. Jag tror att det kommer att bli i form av en mindre notis i årsredovisningen. Det är möjligt att jag har fel, men jag tror inte att man kommer att gå ut och säga vem som lämnade budet och hur mycket det var på. Det behöver man heller inte göra som jag förstår saken rätt. Förmodligen var budet villkorat till att storägarna skulle godta det och om de väljer att inte göra det så kommer det heller inte att bli av. Det är inget fel med det, men precis som jag tidigare har skrivit med konvertibellånen som löstes av en riktad emission så att lånen aldrig konverterades till aktier så är Matse ett bolag som styrs av storägarna utan mycket insyn för småägarna. Det är inget fel med det och på många sätt ska man vara glad för att man väljer att ha bolaget på börsen. Det hade man inte behövt.

Om jag gissar rätt så kommer man inte att godta budet och man kommer heller inte gå ut och säga vad budet låg på. Det är möjligt att man gör ett kort pressmeddelande och att man ger en fingervisning om mer än 20% över då rådande aktiekurs eller liknande, men att man ska gå ut med informationen öppet har jag mycket svårt att tro. Det kanske t o m är så att budgivaren vill vara hemlig och att man menar att detta är en diskussion i första hand mellan budgivaren och storägarna, och i andra hand, om storägarna accepterar, en diskussion mellan budgivaren och övriga aktieägare.

När väl euforin över budet sakteligen lägger sig så tror jag att detta kommer att leda till att kursen dalar lite. Racet som körts igång av budet är förmodligen drivet av ett ganska litet antal personer och jag tror att när det blir tyst igen så kommer kursen att leta sig nedåt, tror jag. 

Om jag låter som att jag är kritisk till hur huvudägarna agerar så är jag inte det. Jag tror inte att de har gjort något fel vad gäller budet och jag ser heller inte att de gör något fel när de inte delar med sig av informationen.

Det är intressant med en aktie som Matse tycker jag. Det krävs inte mycket nyheter för att kursen ska sticka upp ganska rejält. Sist vi var uppe på dagens nivåer var när Peter Benson tog in Matse i SvD Börsplus-portföljen, se nedan.  


Jag tycker egentligen inte att värderingen på 400 MSEK, eller lite mindre när man tar med kassan, är så utmanande och därför kommer jag att ligga kvar med ett ganska stort innehav. Om man räknar med att omsättningen landar på 450 MSEK nästa år, vilket är tufft, så skulle med ett P/S-tal på 1 en kurs på 14 SEK vara motiverad. Man kan naturligtvis ha synpunkter på P/S=1 och tycka att det är en dålig utgångspunkt, men mat på nätet är framtiden och det finns många som vill ha en del av den.

Det ska bli intressant att se om jag agerat förhastat eller om det kommer att visa sig vara ett bra beslut.

Tillägg:
Jag läste ett bra inägg på Placeras forum av ettett2 och där fanns en bra poäng som jag förbisåg. I nuläget har olika aktörer olika information. En del personer sitter på information om budet, medan andra inte gör det. Det är märkligt och det blir skevt av att det är så.

12 december 2016

Matse: Ett samarbete som jag gillar

När jag googlade runt för att hitta nyheter om Matse så råkade jag på något väldigt trevligt. Jag såg följande annons:


Det som är trevligt med denna är inte att parfymfria tvättmedel är det mest intressanta i världen (även om det är bra grejer) utan att Matse verkar ha fått till samarbeten med starka varumärken och dit räknar jag Neutral. Neutral är nämligen en produkt som finns i Unilevers produktportfölj, och om det funkar bra med att sälja Neutral-produkter via Mat.se så kan det förhoppningsvis bli så att man gör flera liknande reklamsamarbeten.

Det som är intressant med att Unilever väljer att samarbeta med Matse är att detta är ett tecken på att de har ett ganska nära samarbete och, vad som är viktigare i min bok, att man på Unilever ser online som så pass viktigt att man väljer att liera sig med en så liten spelare som Matse även om det säkert retar upp spelare som ICA (med 50% av marknaden). Det är naturligtvis möjligt att jag övertolkar och det är så klart så att Unilever är mångdubbelt större än ICA, och att man därför inte behöver haka upp sig på vad ICA tycker, men hur som helst för Unilever Sverige så är ICA viktiga och ICA ser säkert inte helt nöjt på utvecklingen. I förlängningen innebär detta nämligen för ICA att man kommer att sälja mindre Neutral-produkter i butikerna.

En annan sak som jag gillar är att Matse inte fokuserar på att vara färskast i stan utan fokuserar på varor som man gärna köper online. Det kanske man gör med frukt också, men jag tror mångdubbelt mer på denna typ av reklam där man frontar med ett välkänt varumärke och en produkt som passar för online-handel. Jag tror absolut en sådan typ av reklam drar kunder till sajten.

En ytterligare sak som jag gillar är att varumärkesägare som Unilever väljer att samarbeta med Mat.se utifrån ett private label-perspektiv, eller egna varumärken som ICA kallar det. Till skillnad från hos ICA så behöver inte Unilever konkurrera med en någorlunda likvärdig kopia som ICA själv tagit fram när man säljer hos Matse. Jag tror att ICA och andras strävan efter att sälja mer och mer "egna varumärken", som det så fint heter, kanske precis fick en törn. Strategin att från de stora spelarnas sida att använda välkända varumärken för att få kunder till butiken, men sälja sina egna kopior har alltid förvånat mig och jag tror att om Matse och andra nya aktörer spelar sina kort rätt så kan detta snabba på ommöbleringen av marknaden. Jag vet att private labels inte är så enkelt som jag försöker få det till, men det ändrar inte helhetsbilden, som jag ser det.  

Telia: Tankar om storinnehavet

Jag har köpt på mig en hel del aktier i Telia under året och jag ligger i nuläget en del back, inte vansinnigt mycket faktiskt efter att ha fått utdelning om totalt 3 SEK under året, men det har inte blivit som jag tänkt. Min hypotes när jag köpte var att kursen var väl nedpressad och att när mutanklagelser och försäljningen av de euroasiska verksamheterna var avklarade så skulle det bli en lättnadens suck som skulle få kursen att hoppa upp. Jag tyckte också att bolaget var väl illa omtyckt. Tyvärr har tråkigheterna fortsatt att spöka och det känns som att konsensus är att det kommer att fortsatt vara rätt trist under lång tid framöver.

Det är möjligt att jag har fel och att Telia inte alls kommer att handlas till högre kurs inom den närmsta tiden, kanske inte heller på den tiden som kommer efter den närmsta tiden. Om jag ska vara lite självkritisk så la jag inte tillräckligt stor vikt vid att svenska och finska staten sitter som storägare. Det jobbiga med ägare som staten är att det förmodligen blir betydligt svårare, för att inte säga nästan omöjligt, att sälja de euroasiska verksamheterna eftersom en affär kan få negativa politiska konsekvenser. Man kan fundera på om de negativa rubriker som skapades i samband med att statliga Vattenfall sålde brunkolsanläggningar har haft effekt på försäljningen av de euroasiska verksamheter. Jag misstänker att det är väldigt många olika intressenter med väldigt olika agendor och att det blir svårt att föra det hela framåt. Förr eller senare så tror jag dock att man kommer att nå en lösning. Att det kommer att bli en dålig lösning räknar nog alla med. En halvdålig lösning hade med andra ord nästan varit en succé sett till nuvarande förväntningar.

Om man tittar lite på vad som finns i Telia idag så är det ett bolag som har ca 25 miljoner abonnemang och som har ett bolagsvärde (EV) på ca 250 miljarder, vilket ger 10 000 SEK per abonnemang. Det är extremt trubbigt mått och jag räknar inte alls med att man ska få någonting när man säljer de verksamheterna som man vill sälja, inte heller tar jag med de aktier som man har t ex i Spotify, inte heller räknar jag med att man ska få ner de 12 miljarder som man har avsatt för att böta med anledning av mutanklagelserna, inte heller räknar jag med den utdelningen från Turkcell som man förhoppningsvis ska få någon gång etc. Å andra sidan kan man fundera över hur t ex Triple Play-tjänster bedöms. Räknas ett Triple Play-abonnemang som ett telefoniabonnemang, ett bredbandsabonnemang och ett TV-abonnemang? Hur som helst, även om det finns väldigt många felkällor så tycker jag att det är intressant att se hur man värderar ett abonnemang.

Klipp från Telias årsredovisning från 2015:Man kan ju fundera en del på om 10 000 SEK per abonnemang är mycket eller lite. Om man jämför detta med vinsten, som landade på ca 10 miljarder SEK under 2015, så blir det ca 400 SEK per abonnemang, dvs 4%. Det är inte suveränt, men inte heller helkass.

Tyvärr är Telia inte så himla lätt att skapa sig en bra uppfattning om. Det skulle vara intressant att läsa om vad de olika delarna av bolaget kan vara värda. Jag känner inte själv att jag kan göra någon bedömning av vad man skulle kunna få betalt för de verksamheterna som är till salu på ett bra sätt. Inte heller tycker jag att det är lätt att se hur mycket pengar som det kan ha arbetats upp i de bolagen som är till salu. Man kan naturligtvis göra en bedömning baserat på tidigare årsredovisningar, men det blir egentligen bara en fingervisning. Tyvärr finns det en risk att bolagen utan tydlig ledning inte går så bra längre, som jag ser det.

Jag tycker att marknaden har prisat Telia väl lågt och jag tror att det när väl molnen skingras så tror jag att bolaget kommer att värderas upp. Den hypotesen tror jag fortfarande på, men jag börjar tänka att jag kanske tänkt lite tokigt och att det kanske vore en bra idé att minska på innehavet.

Länk:
http://www.teliacompany.com/globalassets/telia-company/documents/reports/2015/annual-report/teliasonera_ars--och-hallbarhetsredovisning-2015_indexerad-pdf.pdf

Matse: Uppköpspropån som kom på villovägar

Under dagen så noterade jag att Matse var handelsstoppat. Det var naturligtvis intressant och jag funderade lite snabbt på om det kunde vara negativt, eller om det otvetydigt var positivt. Jag kom fram ganska snabbt till att det med största säkerhet var positivt. Eftersom Matse inte hade något meddelande klart så blev det ganska snabbt klart att det var något oplanerat. Efter ett tag så kom det fram att det kommit ett villkorat bud på bolaget och att informationen om detta läckt. När väl handeln kom igång igen så stack kursen snabbt upp till drygt 10 SEK. En bra dag med andra ord.

Det är naturligtvis positivt att det finns företag som vill köpa Matse och det är kul att kursen hoppar upp en bit. Naturligtvis skulle det vara väldigt spännande att se vem som är budgivaren, men det känns inte alls säkert att det kommer att komma ut. Jag känner mig nämligen ganska säker på att detta bud inte kommer att bli verklighet. Storägarna känns inte som några som är intresserade av snabba klipp och jag tror att man tycker att det är för tidigt att hoppa av resan. För egen del så är jag lite kluven. En försäljning skulle kunna bli en bra affär på kort sikt, men på lång sikt så tror jag att det kan bli en ännu bättre affär. Om det inte blir en affär så kommer budet förmodligen göra att kursen håller sig över 10 SEK, åtminstone ett tag framöver.

Jag kan inte låta bli att fundera på varför det hemliga budet blev offentligt. Det kan naturligtvis vara så att någon begick ett misstag eller på annat sätt inte förstod, eller struntade i, att informationen inte fick spridas. En annan möjlighet är att någon av ägarna som sitter på 10% eller fler av aktierna medvetet såg till att informationen spreds. Anledningen skulle kunna vara att man är tämligen säker på att de andra storägarna inte kommer att acceptera budet och att man vill ha upp kursen inför kommande nyemission (eller annan kapitalanskaffning). För en del av storägarna hade man förmodligen varit mer intresserad av att budet inte blev offentliggjort och att kursen varit låg vid nästa nyemission. Det är bara spekulation från min sida, men jag tycker ibland i sådana här situationer att man är väl snabb med att konstatera att det var ett misstag utan egentligt uppsåt att informationen spreds. Det är naturligtvis bara spekulation från min sida och jag vill inte misskreditera någon, men jag tycker att det är intressant att fundera på vem som skulle kunna ha vinning av att informationen sprids. Det kan naturligtvis mycket väl varit så att någon fick informationen och inte kunde hålla sig. Vi kommer förmodligen aldrig att få reda på vad som egentligen hände.

Naturligtvis är det riktigt goda nyheter att kursen hoppar upp så mycket som den gör. Vad som gör det hela ännu lite roligare är att jag gjorde slag i mina funderingar - sålde Castellum-aktierna och fyllde på med Matse-aktier runt 8 SEK :)
 

06 december 2016

Matse: Hur står man sig mot Mathem?

Om man tittar på Mathem i Sverige AB på allabolag.se så ser man nedanstående:


Förra året omsatte man ca 750 MSEK och gick ca 100 MSEK back. 2014 omsatte man ca 450 MSEK och gick back ca 100 MSEK. 2013 omsatte man 250 MSEK och gick back ca 70 MSEK. 2012 haltar lite eftersom man då förmodligen gick från att inte redovisa per kalenderår till att redovisa per kalenderår.

Det är ett par slutsatser som man kan dra av att titta på Mathems siffror. För det första så gör man av med ganska mycket mer pengar än vad Matse gör. Lite förenklat och ritat med den stora penseln så bränner Mathem ca 25 MSEK i kvartalet medan Matse ligger strax över 10 MSEK. Så har det varit ett ganska bra tag. Om Matse omsatt lika mycket som Mathem, dvs drygt 730 MSEK 2015, så har Matse sagt att man skulle gå med vinst (brytpunkten för vinst är satt till 600 MSEK) och jag tycker att det verkar rimligt när man tar i beaktande att man t ex nu visar plusresultat för Göteborg. Kort sagt verkar det som att Matse har lite bättre kostnadskontroll och det kan i det långa loppet visa sig väldigt viktigt.


En annan viktig slutsats som man kan dra av att jämföra Mathem och Matse är att Mathem är ungefär tre år före Matse vad gäller omsättning. 2014 omsatte Mathem ca 450 MSEK och det är rimligt att Matse kommer att landa på något sådant under 2017. 2015 omsatte Mathem 730 MSEK och det är möjligt att Matse når de siffrorna under 2018, och då har man gjort bra ifrån sig. Det är inte helt roligt som Matse-aktieägare att kunna konstatera att Mathem växer så fort som man gör.

Om man roar sig med att beräkna hur omsättningen för de båda bolagen förhåller sig till varandra så kan man konstatera att det är ungefär samma under 2014 och 2015. Under 2014 omsatte Mathem 3,6 gånger (454/126)) vad Matse omsatte och under 2015 så hade den siffran backat något till 3,4 gånger (733/213). Det är positivt att Matse tar in lite på Mathem och det ska bli intressant att se hur 2016 landar för de båda företagen. Om Matse kommer in på 300 MSEK (vilket nog är lite högt) så bör Mathem komma in på 1050 MSEK om man ska omsätta mer än 3.5 gånger så mycket som Matse. Det känns inte helt orimligt och jag tror att Thomas Kull, VD på Mathem, varit ute och pratat om att man kommer att nå en miljard under 2016.

Det jag tror kommer att ske är att Mathem snart kommer att ställa om från att bara satsa på att öka försäljningen till att även visa lönsamhet. Anledningen till att jag tror att så kommer att vara fallet är för att man har pratat om att gå in på börsen och då kommer det att vara en fördel om siffrorna antyder att man är på väg mot lönsamhet. Det kan komma att bli tufft att ställa om till lönsamhet och det är möjligt att man tappar lite tempo i försäljningsökningen när man ställer om. Det är inte säkert så klart, men det kan bli så.

Det jag tycker om med Matse är att man har hygglig kostnadskontroll och att man inte gör av med lika mycket som Mathem. Det som inte känns så bra är att Mathem är 3.5 gånger så stora som Matse mätt i omsättning och att denna kvot ser ut att hålla i sig även under 2016.

Matse har fortsatt att backa på börsen och handlades under dagen på 7,80 SEK. Om det blir lite oro den närmsta tiden på grund av vad som händer i Europa eller något annat och det blir en generell nedgång som även Matse dras med i så kanske det uppstår ett köpläge som jag ser det. Vi får se. Jag funderar fortfarande.

05 december 2016

Sportamore: Det går bra nu

Det är kul att se att Sportamore har levererat fina siffror och att det gör avtryck i kursen. Jag följer inte bolaget speciellt nära längre, men om jag förstår saken rätt är det sannolikt att man kommer att landa 2016 med vinst. Det är bra och det visar sig också i kursen.

Jag köpte aktier maj och juni 2015 på nivåer 40-41 SEK och jag sålde i år i slutet av maj för strax över 51 SEK. Så här i efterhand så borde jag inte sålt, men det är alltid lätt att se vad man skulle ha gjort med facit i hand, se nedan.


Det som jag tycker är talande för Sportamore och även för många andra e-handelsbolag är att man har en väldigt stark tillväxt i ryggen, vilket innebär att man har väldigt goda chanser att visa fin tillväxt. Om man dessutom som Sportamore har förmåga att ställa om från "bara" tillväxt till tillväxt och lönsamhet så kan det bli riktigt fin utväxling i kursen. Jag tror att företag som Matse har liknande förutsättningar.

Det som är intressant med Sportamore är att det har inte saknats konkurrens. Jag har inte läst vad jag skrev i samband med att jag kom fram till att jag skulle sälja, men samma varor som man kan köpa på Sportamore kan man t ex köpa på Zalando. Man måste naturligtvis inte vara unik, men det är klart att det är inte självklart att en bland många aktörer som säljer sportartiklar ska hoppa upp över 50% (från 40 SEK till dagens 70 SEK).

Det jag tycker är intressant med Sportamore är att en idé som på många sätt bygger på ett "gnetande" till slut kan leda till en ganska bra affär, eller väldigt bra beroende på när man hoppar på och hoppar av.  "Execution is everything" säger man ibland och i fallet med Sportamore så har man verkligen levererat när det kommer exekveringen. Hatten av!

04 december 2016

Matse: Det riktiga hotet och vad jag hade gjort

Jag satt och läste igenom mina senaste inlägg om Matse under dagen och funderade lite på om det skulle vara en idé att skippa Doro, som inte övertygar, och flytta över pengarna till Matse. Det var en idé och jag har inte funderat klart, men när jag satt och funderade så övervägde jag lite för- och nackdelar. Den stora fördelen för Matse är att marknaden växer i rekordfart samt att kunder generellt sett är ganska lojala, dvs har man väl en gång vunnit över en kund så är det stor sannolikhet att kunden kommer att stanna. Det finns andra fördelar, men den stora fördelen ser jag den starka tillväxten som.

När det kommer till nackdelar så har jag pratat mycket om ICA, Coop och andra svenska spelare, men om man tittar utomlands så är det inte där man ska leta efter hot. Det stora hotet är förmodligen Amazon eller Google. Amazon har enorma muskler och i "the everything store" så ska man naturligtvis kunna handla mat. Amazon har inte vad jag vet visat något större intresse för att köpa upp konkurrenter när man går in på en ny marknad. I Storbritannien satte man upp sina egna center och gick i direkt konkurrens med Ocado, som är att likna vid Matse och Mathem fast med ganska många års försprång. Google har kört igång sin hemleveranstjänst och det är uppenbart att företagare i framtiden inte bara ska köpa reklam av Google, utan man ska köpa en reklam- och leveranstjänst av Google. Mat är nyckeln till att etablera en direktlina hem till väldigt många hushåll. För att kunna erbjuda en bra tjänst teamar Google upp med bland annat Costco, vilket jag personligen tycker verkar vara en intressant kombination (Jag gillar Costco).

Risken är alltså att mat på nätet är framtiden, men att Matse inte kommer att vara del av den framtiden utan bara kommer att vara en notis i framtida historieböcker (för de kommer att handla om mat på nätet - jag är avundsjuk på framtidens skolbarn :) ). Det är verkligen att dra saker till sin spets och det är inte säkert att det blir så, men utvecklingen i Storbritannien är oroväckande (och då pratar jag inte om Brexit utan om att det går dåligt för Ocado). Varför skulle saker bli annorlunda i Sverige? Kan det vara så att Amazon tycker att Sverige är för litet för att vara intressant och att man helt enkelt inte kommer att gå in i Sverige på väldigt lång tid? Pratar ICA med Google om en gemensam tjänst? (Jag skulle bli väldigt förvånad om det är så)

Jag har tidigare sagt att jag tycker att Matse inte riktigt har någon edge mot sina konkurrenter, dvs något som särskiljer, eller "Unique Selling Point" om man vill. Det är möjligt att jag inte ger sajt och app tillräckligt mycket fokus, men även om de är lite bättre i nuläget så känns det som något som konkurrenter relativt snabbt kan ta igen. Likaså är det med leveranstjänsten. Den är bra, men jag kan inte riktigt se att det är en långsiktig konkurrensfördel. Jag hoppas att jag har fel och jag är inte expert på detta, men min hypotes är i alla fall att de möjliga fördelar som man har idag inte behöver vara fördelar imorgon.

En av mina drömmar är att Matse ska bli postombud eller Schenker-ombud eller på annat sätt kunna erbjuda något som inte de andra aktörerna kan erbjuda. Om det skulle komma ett pressmeddelande som säger något i den stilen så hade jag sett det som mycket positivt.

En annan sak som jag gärna hade sett är att man går mer mot volymrabatter, likt Costco. Jag hade gärna köpt tio-pack tandkräm på nätet och jag tror inte att man ska underskatta hur många som är intresserade av att köpa stora volymer. Tandkräm är kanske inte det bästa exemplet, men diverse träningsdrycker i storpack tror jag skulle kunna driva försäljningen riktigt ordentligt. Det verkar tyvärr inte som att Matse är inne på detta spår, vilket är lite synd. I min värld finns det en supertydlig logik i att köpa mycket och få det levererat hem.

En ytterligare sak som jag tycker att man missar är att man inte utnyttjar filter i den grad som man skulle kunna göra. Jag tänker att man skulle kunna filtrera fram produkter utifrån t ex sockerhalt i kombination med näringsinnehåll. Det skulle finnas möjlighet att söka på "bönor", klicka i "konserv" och sortera efter proteinhalt. Det är svårt att göra i en fysisk butik.

Den sista saken som jag tycker att man ska fokusera på är att öka utbudet. Om jag hade bossat på Matse så hade man haft det största konservutbudet i världen. (Det är nog inte så svårt att ha världens största utbud av konserver tänker jag) Det kostar betydligt mindre för en onlinehandlare att ta in en ytterligare produkt i sortimentet än vad det kostar för en fysisk butik och det är man dålig på att utnyttja tycker jag. Att satsa på att ha de färskaste grönsaker som alla andra tycker jag inte är så spännande och jag är lite tveksam till att det är rätt väg framåt. Det är att gå samma väg som alla andra och det är väldigt svårt att avgöra för en kund.

Det är mycket som jag har skrivit tidigare. Kommentera gärna.

En länk:
https://techcrunch.com/2016/09/28/googles-home-delivery-service-google-express-hits-new-england/

02 december 2016

Matse: Novembersiffror och vad har jag lärt mig?

Det finns ett talesätt som lyder "när det inte går som man tänkt sig så får man erfarenhet" och det ligger en del i det, men för att verkligen få erfarenheten så är det, som jag ser det, viktigt att man går igenom fallen där det inte gick som man tänkt sig. Matse och Telia är två sådana fall för mig.

I fallet med Matse så hade jag för bråttom in i aktien. Jag borde ha förstått att det skulle ta lång tid innan man nådde lönsamhet, vilket indirekt betyder ökad omsättning, och jag borde även ha förstått att värderingen var väl hög från början. Att jag missade värderingen kan jag inte klandra mig själv allt för mycket för, tycker jag själv. Det kunde ha tagit fart betydligt snabbare än vad det faktiskt gjort och det kunde ha skapats mycket mer buzz runt aktien, men nu blev det inte så. Att jag gick för tungt in i aktien var dock bara dumt och något som jag måste ta med mig. Jag borde ha köpt in mig lite och sedan legat och väntat på att det skulle bära av uppåt. En annan lärdom som man kan dra är att marknaden ofta har orimligt höga förväntningar när det kommer till hur snabbt resultat skall nås. Det finns med andra ord gott om utrymme för besvikelser, vilket man till viss del kan säga skedde i Matse. Ett ytterligare misstag som jag gjorde är att jag resonerade fel kring ägarna. Det är bra med starka ägare i bakgrunden, men när allt för mycket ägande är kopplat till ägare som gärna ligger lågt så blir det tyst om aktien och väldigt liten handel, vilket i sin tur inte ger en bra grogrund för att det ska bära av uppåt, åtminstone när det kommer till förhoppningsbolag.

Idag ligger kursen runt 8 SEK (ca 240 MSEK i börsvärde, 40 MSEK i kassan och inga skulder om jag läser rätt) och det tycker jag känns rätt bra. Novembersiffrorna landade på nästan 26 MSEK (25,6 MSEK), vilket ger att Q4 med en månad kvar ligger på 49 MSEK. Om man räknar med att Cold Cargo och sajterna bidrar med 6 MSEK så blir det 55 MSEK. Med en prognos på 81 MSEK för Q4 ger det att decembersiffrorna bör komma in på 26 MSEK. Det är förvisso inte många helgdagar i december, vilket gynnar omsättningen men historiskt har december varit ganska mycket svagare än november, 2013: -10%, 2014: -3% och 2015: -6%. Det känns med andra ord sannolikt att decembersiffran kommer in svagare än novembersiffran. Min gissning är att den hamnar på 25 MSEK. Dels verkar Matse ha satsat en del på marknadsföring som betalar av sig nu i form av ökad omsättning, dels så är det en jul med många vardagar som sas ovan. Jag tror alltså fortfarande inte att man kommer att nå sin prognos på 81 MSEK, men jag tror att man kommer att vara nära. Min uppdaterade gissning är 79-80 MSEK, vilket då bör ge en omsättning på helåret runt 280 MSEK, vilket är mindre än min gissning för ett tag sedan som var 300 MSEK.

Jag håller på att massera Matse-siffrorna kors och tvärs för att få en känsla för om saker och ting går åt rätt håll och om man tittar på hur rullande 12 månader växer på månadsbasis så verkar det som att denna siffra svängt in kring 2,5%. Nedan finns data från jan 2014 till nov 2016. Det känns ganska bra tycker jag. Framförallt så bröts den negativa trenden tidigare i år, vilket känns bra.


Om man tittar på de olika regionerna så var Göteborg uppe över 16 MSEK för andra gången. Första gången var september i år. Även Stockholm levererade bra och man var där uppe över 7 MSEK för första gången, vilket är glädjande. Om man jämför med samma period förra året så var Göteborg upp 19%, vilket inte känns lika imponerande givet att marknaden växer med 35-40%. Stockholm var upp 30% jämfört med samma period förra året, vilket känns mer i linje med marknaden som helhet. Det man ska komma ihåg med Stockholm var att det var att par dagar med snökaos som förmodligen påverkade försäljningen negativt, men siffrorna för Stockholm kom ut starka ändå. Vad gäller Västra Skåne så levererar man för första gången över 1,5 MSEK.

Värt att notera är att samtliga regioner slog omsättningsrekord. Man tappar dock förmodligen marknadsandelar i Göteborg (sett till detta snäva tidsintervall), vilket kanske kan vara relaterat till tappet av Samhall. Man kan anta att man bibehåller marknadsandelar i Stockholm och man tar marknadsandelar i Skåne, vilket är självklart eftersom man inte fanns i regionen förra året.

Vad gäller Västra Skåne så kan man fundera på om en omsättning på 1,5 MSEK under elfte månaden som man kör är bra eller dåligt. Jag har funderat och kommit fram till att det nog är ganska dåligt. För Stockholm finns det inte statistik för de nio första månaderna, men den tionde månaden som man var igång (jan 2015) så omsatte man 3,8 MSEK. Man kan naturligtvis argumentera att Stockholm är en större marknad och att det är lättare att nå omsättning där jämfört med Västra Skåne, men jag tycker inte att det riktigt räcker för att förklara den ganska stora skillnaden. Likaså kan man argumentera att man jämför januari med november och att det inte heller ger en riktigt rättvis bild, men inte heller det tycker jag riktigt biter. Västra Skåne borde ha omsatt mer än 1,5 MSEK efter att ha varit igång i elva månader.

Överlag tycker jag att det ser bra ut i Matse. Man kommer nog att mer eller mindre nå sin prognos på 81 MSEK och det känns inte omöjligt att man når 400 MSEK under 2017, vilket skulle innebära en tillväxt på 42% (räknat på 280 MSEK för 2016) och kanske att man når 550 MSEK under 2018, vilket skulle innebära en tillväxt på ca 38% räknat på 400 MSEK 2017. Sannolikt kommer man alltså att visa vinst först under 2019.

01 december 2016

Matse: Ingen Börspodden-effekt (än)

Jag hoppade till lite i mitt säte på bussen när jag halvsovande hörde i lurarna Johan Isaksson och John Skogman i Börspodden prata om Matse, och lite extra roligt var de att de tror på bolaget. Johan hade t o m köpt en mikropost i Matse.

Det man sa om Matse var att man trodde att marknaden skulle fortsätta att växa och att bolagets tjänst är bra. John hade testat och verkade tycka att Mates tjänst var bättre än Mathems. Det var det positiva. Det man lyfte fram som negativt var att det var en ganska bra bit kvar till lönsamhet och att det förmodligen kommer att behövas mer pengar, alltså nyemission. Det är möjligt att jag förstod Johan lite fel, men jag fick i alla fall intrycket att han trodde att det skulle bli en emission som vände sig till alla ägare och inte en riktad som det var tidigare. Det är mycket möjligt att jag övertolkar vad som sas, men det var i alla fall vad jag tror att Johan trodde. Inte för att det spelar enorm roll, men finansieringsfrågan är intressant och ganska viktig eftersom det kommer att behövas mer pengar och om samma sak som hände i förra vändan - konvertibellån utfärdade av storägarna och sedan en riktad nyemission, där storägarna använder en del av pengarna för att lösa lån  -sker igen så är det inte lika intressant att vara med som liten ägare jämfört med om man gör en nyemission som riktar sig till alla ägare. En klar nackdel med en riktad nyemission skulle vara att det redan ganska koncentrerade ägandet blir ännu mer koncentrerat. Det mesta har nog sagts tidigare i äldre inlägg.

Eftersom handeln i Matse är pytteliten så skulle det räcka med några få som blir intresserade av att handla efter att ha hört Börspodden för att det ska få kortsiktig effekt på kursen, men inget större. När Börsplus tog med Matse i portöljen hoppade kursen upp ganska rejält för att sedan falla tillbaka och det är möjligt att det upprepas nu fast med mindre effekt. Det spelar ingen större roll för min del, men det finns säkert en och annan som tidigare inte funderat på Matse som nu har den på radarn. Naturligtvis ska man inte överdriva det faktum att Matse nämns kort i en podd, men allt annat lika så är jag glad för det som aktieägare.

Imorgon kommer förhoppningsivis siffrorna för november. Det ska bli kul att se var man landar.

30 november 2016

Castellum: En del av Matse-pengarna åter på börsen

En del av de pengar som jag fick loss i samband med att jag sålde Matse-aktier har legat vid sidlinjen ett tag. Efter att funderat lite på vad jag skulle göra med dem så kom jag slutligen fram till att jag skulle köpa aktier i Castellum för pengarna.

Ett tag funderade jag på att det var en bra idé att ha pengarna utanför börsen om det skulle komma ett intressant köpläge i något av bolagen som jag följer, men eftersom jag tror att det kan komma en uppgång nu innan jul och eftersom jag tycker att det ser hyggligt ut inför nästa år så valde jag att köpa på mig aktier. Anledningen till att det blev just Castellum beror på att jag inte har någon fastighetsexponering sedan tidigare samt att jag tycker att Castellum känns som ett välskött företag. Det handlar också till viss del om att minska risken i portföljen. Matse, Ericsson och Telia får alla tre anses vara riskfyllda investeringar (även om man skulle kunna motivera även motsatsen).

Förmodligen kommer jag att sälja även Hanza Holding och Doro innan årsskiftet. Anledningen är att de ligger i en depå och att jag har en realiserad vinst som jag kan använda för att kvitta förlusterna som jag gjort i de båda bolagen. Troligen kommer jag inte att köpa tillbaka något av bolagen igen utan jag tror att jag kommer att använda pengarna till att köpa annat.

Under nästa år kommer jag att sälja mina aktier i Lundbergs, förmodligen redan i januari. Det kommer att resultera i en ganska stor reavinst, något jag förmodligen kommer att utnyttja genom att köpa en del lite mer riskfyllda aktier i min depå. Förhoppningsvis kommer det inte att gå som det gjorde med Hanza och Doro. Anledningen till att jag kommer att sälja Lundbergs är att jag tycker att aktien handlas väl högt.

Jag hoppas och tror att Matse kommer att komma med sina november-siffror på fredag, kanske redan imorgon (torsdag). Om jag har räknat rätt så bör novemberförsäljningen ligga på 26 MSEK för att man ska nå 81 MSEK under Q4. Om det skulle vara så att man riktigt överraskar och säljer för 27 MSEK så kanske jag kommer att möblera om i portföljen och köpa på mig fler aktier, men sannolikheten är låg tror jag.

Hövding som jag har skrivit om tidigare har stuckit ned en del den senaste tiden och handlas nu runt 18,50 SEK. Det är lite lockande att köpa aktier, men jag känner mig själv så pass bra att jag vet att det till viss del handlar om att jag personligen gillar produkten. Jag tycker inte att den senaste kvartalsrapporten var särskilt imponerande så jag kommer att avvakta.

Det ska bli intressant att se vad som händer med Telia-kursen den närmsta tiden. VD Johan Dennerlind är nu öppet ifrågasatt i tidningar, vilket inte är konstigt eftersom han inte har lyckats att lösa de problem som låg på hans bord när han tillträdde. Frågan är om inte styrelsen borde ha en del skuld också. Det är självklart så att det är väldigt svårt att få till ett avslut med de euroasiatiska verksamheterna, men det är en dålig ursäkt. Problemet ska lösas och om de som är satta att lösa problemet inte kan lösa problemet så får de bytas ut. Jag förstår att det statliga ägandet gör det väldigt svårt, men att bara låta saken rinna iväg är en än sämre lösning. Någonting kommer säkert att hända tror jag. Det kommer förmodligen att vara något som i tidningar kommer att jämföras med Vattenfalls kolkraftsaffärer de närmsta veckorna och om fem-tio år kommer det att finnas artiklar om hur välbetalda direktörer sjabblade bort miljarder för svenska skattebetalare (när det är klart att de som köpt "bad Telia" gjort sig en enorm hacka). Det är verkligen en bitter småägare som pratar :)

26 november 2016

Matse: Coops satsningar på dark stores

Det är intressant att se att Coop satsar på online. Så som jag ser det är det helt rätt strategi för Coop. Till skillnad från ICA så har inte Coop samma problem med att anpassa sin affärsmodell till online. ICA kan inte lansera en dark store i en storstad idag utan att göra sig ovän med sina anslutna handlare i samma område. Det är ett problem för ICA. ICA framhåller ibland att det går ungefär lika snabbt att plocka i en vanlig affär som det gör i en dark store, vilket kanske är sant om man jämför med en väldigt liten dark store, men jag är övertygad om att framtiden för mat på nätet är dark stores och jag tror att de flesta håller med mig. Att ICA säger som man säger anser jag mer är ett försök till att få verkligheten som man vill ha den än att ge en rättvis bild. Det finns, om jag minns rätt, även en del uttalanden från ICA som faktiskt talar för att dark stores är framtiden, men då brukar de vara snabba med att säga att det ligger långt fram i tiden till dess att man kan räkna hem den investering som en dark store, modell större och automatiserad kräver. Det skulle vara intressant faktiskt att kontakta ICA och säga att man skulle vilja starta en helt ny ICA MAXI som är helt och hållet online och som levererar i hela Stockholmsområdet. Förmodligen hade man inte tyckt att det var så bra idé från ICA centralt (i alla fall inte när man säger att man ska ha mycket lägre priser eftersom man har lägre svinn, lägre personalomkostnader och lägre lokalhyra).

Om man lämnar ICA och deras problem med online, så är min hypotes att Coop är fullt medvetna om ICAs dilemma och ser sin chans att knipa marknadsandelar genom att satsa på online. ICA som sitter på 50% av marknaden och är den självklara dominanten kommer inte att kunna svara upp helt enkelt. Man har en decentraliserad modell och varje handlare kan sätta sina egna priser även online för att nämna ett exempel. Coop har ett förhållandevis starkt varumärke och skulle förmodligen kunna knipa en del andelar från knundsegmentet yngre utan barn och barnfamiljer från ICA. Jag tror inte att dessa yngre kundgrupper är lika trogna som t ex äldre ICA-kunder som förmodligen skulle ha svårare att handla på Coop.

Det man ska ge ICA och som jag absolut kan bli ett problem för rena onlinespelare som Matse är ett lyckat omnikoncept, dvs att man kombinerar online och fysiska butiker. Med ett lyckat sådant koncept hade man sluppit leta efter tråkiga hyllprodukter, som mjöl, medan man kan ta sig tid att provsmaka sig fram till den perfekta salamin i delikatessdisken (vilket är kul). Jag tror att ett sådant koncept skulle kunna vara ganska bra. Det absolut bästa hade varit om man hade kunnat beställa när man kommer till affären och därefter sitta och dricka kaffe, handla i delikatessen mm medan hyllvarorna plockas åt en. Ett sådant koncept tror jag kan funka. Hemligheten till att få det att funka tror jag är att göra det intressant och roligt att vara där medan varorna plockas. Matse refererade till statistik under intervjun i ehandelspodden som säger att de flesta är mer intresserade av hemleverans än att hämta. Det jag tror är viktigt när man tittar på alternativet "hämta" är att detta kan vara ganska mycket. Det kan vara att man åker till en öde parkering och får kassarna från en lastbil som står där till en tjänst där varorna blir hämtade medan man väntar med en kaffe i handen och där man kan göra något vettigt av tiden medan man väntar. En annan viktig aspekt är att man genom "hämta"-alternativet inte behöver ha framförhållning, dvs man behöver inte boka i förväg. Vi är där inte än, men jag tror att ICA m fl skulle kunna ta fram nya intressanta butikskoncept där hälften av varorna plockar man själv, medan den andra halvan plockas åt en.

Man skulle även kunna laborera med mycket mer intressanta prismodeller än vad man har idag. Om jag betalar i förskott tycker jag att jag ska få ett bättre pris för att nämna ett exempel. Om jag tex i framtiden handlar på ICA så skulle jag kunna tänka mig att om man beställer tre dagar innan och betalar tre dagar innan så får man ett bättre pris jämfört med om man kommer direkt till butiken. En anledning till att ICA inte skulle vara intresserade av en sådan modell är så klart att man gärna ser att kunder inte planerar i förväg eftersom det skulle göra onlinebutikerna till möjliga alternativ och för att en kund som har planerat i förväg inte gör lika många ogenomtänkta köp, tror jag.

Summan av dessa smått ostrukturerade tankar är att jag tror att ICA kommer att fortsätta att utöka sitt omnikoncept och jag tror att vi eventuellt kommer att få se butiker där man kan sitta och dricka kaffe medan varorna blir plockade. Coop kommer förmodligen att satsa stenhårt de närmsta åren på online och jag tror att Coop inom kort kommer att vara största "leverera mat hem till dörren"-onlinespelaren i Sverige. ICA kommer förmodligen att vara störst på "hämta i butik"-onlinespelaren.

Om man ska titta på Matse så tror jag att man förr eller senare kommer att bli uppköpta. De två spelare som jag ser som mest sannolika köpare är Axfood och Bergendahlsgruppen. Axfood har idag redan ett par olika livsmedelskedjor under sitt paraply, tex Willys och Hemköp. Det skulle inte vara så konstigt att lägga till en ren online-spelare till de redan existerande kedjorna i koncernen. Matse skulle komplettera Willys och Hemköp ganska väl. Willys är stormarknader med bra priser medan Hemköp är småbutiker, i alla fall som jag uppfattat saken. Hemköp-butikerna skulle kunna fungera som utlämningsställen för Matse, dvs Matse skulle kunna hjälpa Hemköp med logistik. Matse skulle kunna fortsätta som en ren online-spelare och skulle kunna ligga högre i pris än Willys. En liknande logik går att använda för Bergendahlgruppen som säljer under City Gross, som konkurrerar om samma kunder som Willys, och M.A.T. som, om jag fattat rätt, skall vara lite mer upmarket än City Gross.

En helt annan typ av spelare som skulle kunna köpa Matse är en ehandelskoncern av något slag där man ser Matse som en möjlighet att nå många intressanta kunder. Qliro skulle kanske kunna vara intresserade av att utöka till mat. Kinnevik kanske även skulle vara intresserade av att utöka sin exponering mot livsmedel.

Om inte Matse blir uppköpt så tror jag att det är ett måste att man börjar växa snabbare än marknaden för det gör man inte idag. Man växer ungefär som marknaden som helhet, vilket inte är dåligt, men heller inte gör att man kommer att kunna bli dominerande. Det man behöver är en tydlig fördel jämfört med andra spelare. Både Mathem och Matse påstår sig ha väldigt fräscha grönsaker och som konsument går det inte riktigt att säga vem som egentligen har rätt. Prismässigt så har både Mathem och Matse en nackdel. Det är dyrare att handla hos båda jämfört med stormarknaderna (Coop, ICA mm). Resonemanget beror till viss del på att konsumenter värderar sin egen tid till noll (dvs att man inte ser den besparade tiden som en vinst), men det blir nog svårt att ändra på. En sådan fördel skulle kunna vara om Matse börjar agera som postombud, dvs att man kan få hem paket via Matse. Det skulle vara en välkommen nyhet. Andra skulle kunna följa efter, men om Matse hade varit först så hade det varit en väldigt bra grej.

Jag har funderat en del den senaste tiden om det skulle vara en bra idé att köpa tillbaka en del av de aktier som jag sålde runt 9 SEK nu när kursen är på 8 SEK. Om siffrorna för november visar på rejäl tillväxt, tex försäljningssiffror runt 26-27 MSEK, så skulle det kunna vara en bra idé. Jag tror inte att november-siffrorna kommer att vara så bra, tyvärr, så jag ser det inte som så sannolikt, men å andra sidan så guidade man för 81 MSEK för Q4 så det är inte omöjligt.

Tidigare har jag också tagit för givet att man skulle behöva ta in pengar igen, men det kanske inte behövs. Man har runt 40 MSEK i kassan och man bränner ungefär 10 MSEK i kvartalet. Förmodligen kommer det att vara 7-8 kvartal innan man går plus (ungefär mitten av 2018) och förhoppningsvis kommer det att gå ner successivt. När väl de 40 MSEK som man har i kassan är förbrukade så skulle man förmodligen kunna finansiera sig med lån fram till dess att man går break-even. Vi får se hur det blir och kanske kommer det att dröja en ganska bra bit in i 2017 innan man får reda på hur man tänker kring finansieringen.  

23 november 2016

Matse: Q3 2016

Idag kom Matse med sin Q3-rapport och det var ungefär vad man skulle kunna vänta sig. Omsättningen landade på 60 MSEK, vilket var sämre en prognosen på 63,5 MSEK. Som skäl till att man missade prognosen angavs att det varit varmt under augusti och september. Intressant i sammanhanget är att Q3-prognosen presenterades i slutet av augusti, vilket innebär att vädret för augusti var känt när prognosen presenterades. Det är möjligt att jag är väl hård, men jag tror att det finns andra bättre anledningar till att man inte uppnådde sina mål.

Prognosen för Q4 är 81 MSEK. Det var högre än vad jag väntat mig. Oktober-matse-försäljningen landade på 23,4 MSEK. Om man antar att Cold Cargo och Kokaihop Media drar in 6 MSEK under Q4 skall det komma in drygt 50 MSEK under november och december från Matse. Med detta i bakhuvudet är det lite oroande att se att oktober-omsättningen är lägre än september-omsättningen, se nedan. Om man tittar på tidigare år så har nämligen oktober varit starkare än september. Att oktober ligger lägre än september stämmer även dåligt med resonemanget att Q3 var svagare än prognosen för att det var varmt i augusti och september.

Det är även värt att påpeka att december-omsättningen historiskt har varit lägre än november-omsättningen. Det är inte konstigt med tanke på att många är lediga i slutet av december och att ledigheter ofta innebär minskad omsättning för Matse. Om Matse ska kunna nå 81 MSEK under Q4, baserat på att 23,4 MSEK kom in under oktober, så tror jag att november måste komma in på minst 26 MSEK för att det ska gå ihop. Om november kommer in på 26 MSEK räcker det nämligen att december kommer in på drygt 24 MSEK. Värt att nämna är att hittills har aldrig Matse sålt för mer än 24 MSEK så det är två starka månader som krävs. Tyvärr tror jag inte att november kommer att komma in över 26 MSEK och jag tror heller inte att man kommer att nå 81 MSEK. Det känns mer rimligt att man landar Q4 på 77-78 MSEK.


Nedan finns en bra bild från delårsrapporten:


Att Matse inte nådde sin prognos för Q3 och kanske även kommer att ha svårt för att nå sin Q4-prognos tror jag inte i första hand beror på för varmt väder utan att de etablerade spelarna börjat satsa på allvar. Coop har enligt sina egna siffror växt mycket snabbare än marknaden och jag tror att det påverkar Matse. Coop kan konvertera sina kunder till onlinekunder och jag tror inte att så många faller bort från Coop till Matse i denna övergång. Matse säger att man vill vara störst på mat på nätet (har gjort i alla fall), men så som det ser ut nu så tar man inte marknadsandelar utan växer ungefär i takt med marknaden, vilket förvisso inte är dåligt, men heller inte enligt plan och att vara en marginalspelare utan supertydlig edge är inte så intressant.

Om man ska dyka ner lite mer på detaljer så är det några uträkningar i rapporten som jag ställer mig lite frågande till. I VD-ordet kan man läsa följande:

Vår starka tillväxt fortsätter med 39 procent mot föregående år. I denna rapport presenterar vi ny statistik för kundanskaffning och lojalitet. En hållbar tillväxt bygger på två grundpelare. 
• Effektiv kundanskaffning. Kundanskaffningen ökar i effektivitet år för år. 2015 genererade vi 3.23 kr ny försäljning för varje krona spenderad på marknadsföring. 
• Hög lojalitet. Genom att erbjuda en hög service och kvalitet, ett brett sortiment samt rätt prisnivå skapar vi lojalitet. Den bibehållna försäljningen från tidigare års kunder visar på en hög lojalitet, 2015 handlade kunder från tidigare år för 108% av vad de handlade för 2014.

För det första tycker jag att det verkar vara dålig hävstång om 1 SEK i marknadsföring resulterar i 3,23 SEK i försäljning. Livsmedelsförsäljning är inte en högmarginal-businesss och om man måste spendera 1 SEK för att få 3,23 SEK i försäljning skulle det alltså krävas ungefär 100 MSEK till marknadsföring under 2017 för att öka försäljningen till ca 600 MSEK, vilket är break-even-nivån som kommunicerats. Det är kanske att dra resonemanget väl långt, men det ger en fingervisning om hur mycket pengar som krävs för att bygga ökad omsättning. Naturligtvis kan man pytsa ut lite mindre på marknadsföring under nästa år och låta kundbasen som byggs under nästa år växa till sig och på så sätt låta tiden göra jobbet istället, men då kan man å andra sidan säga att man betalar i form av tid istället för pengar.

Om man skulle vilja bygga ett case för ICA och Axfood skulle man kunna använda 1:3.23-kvoten för att argumentera att det är väldigt dyrt att bygga upp en kundbas och omsättning inom livsmedelsbranschen. Jag erkänner villigt att jag inte är van vid denna typ av förhållanden och har svårt att säga om det är imponerande eller skrämmande, men spontant som Matse-aktieägare så blir jag snarare bekymrad än uppspelt.

Som världens tråkigaste kvartalsrapportsläsare så kunde jag inte låta bli att även ställa mig lite frågande till den andra punkten i VD-ordet. Att kunder handlade för 108% 2015 av vad de handlade för 2014 är väl inte heller så bra. Jag gissar att man bara tittar på kunder som har fortsatt att handla. Det vill säga kunder som handlat under 2014, men inte under 2015, tas inte med. Inget konstigt med det, men värt att notera. Av de kunder som handlade under 2014 och 2015 så handlar dessa alltså lite mer än vad de handlade för under 2014. Det står inte 108% mer än 2014, utan 108% av vad de handlade för under 2014. Om man hade handlat lika mycket 2014 och 2015 hade siffran alltså varit 100%. (Det känns som att jag kan vara dum i huvudet och inte fattar vad som står i rapporten, men jag tar den risken)

Eftersom hela marknaden växer och många provar att handla på nätet så innebär det även att en del började att handla mat på nätet under slutet av 2014, vilket innebär att om man började att handla under december 2014 och fortsatte att handla under 2015 så framstår inte ökningen på etablerad kundbas som så himla imponerande. Naturligtvis kan det även vara åt andra hållet. En kund handlar under hela 2014 och bara under januari 2015 för att sedan byta till en annan aktör. Dessa två tar dock inte ut varandra för marknaden som helhet växer med ca 40% per år så det kommer att vara fler som kom in sent under 2014 och stannade kvar hela 2015 än det var kunder som fanns med hela 2014, men bara under början av 2015. Det är möjligt att jag inte alls förstår saken rätt och att 108% är en superimponerande siffra, men jag måste nog förstå det bättre innan jag kan bli imponerad i så fall.    

Jag förstår att jag framstår som tråkig och kanske rent utav negativ till bolaget. Det är jag faktiskt inte. Marknaden växer och Matse håller åtminstone jämna steg med marknaden. Man har en bra tjänst, både användarupplevelse och distributionsapparat verkar fungera väldigt bra trots att tvåsiffriga tillväxttal är vardag. Det är imponerande.

Den senaste tidens diskussioner om icke-kylda leveranser är absolut till Matses fördel. Det är inte OK som jag ser det att en bil kör omkring med kyl- och frysvaror i en vanlig lastbil. Argumentet att det inte är någon skillnad på detta eller att själv köra hem kyl- och frysvaror i egen bil från affären är inget bra argument. De flesta kunder skyndar sig hem med sina varor efter att man har handlat, dvs kort tid som varorna är i rumstemperatur, och vet om varorna kan ha utsatts för för höga temperaturer under för lång tid, dvs kunden vet om det finns en risk om varan kan vara dålig eller inte. Om en vanlig lastbil kör hem dina varor så kommer de för det första inte att gå raka vägen hem till dig utan kommer att stanna ett antal gånger på vägen hos andra kunder och för det andra så kommer du inte att veta om creme fraichen som du ska ha till fredagsmiddagen kan vara dålig för att den råkade stå varmt under 1.5 h pga bilköer, dåligt planerad rutt m.m. Om du hade kört själv så skulle du vetat detta.

Det är inte förvånande att en del aktörer på en ny marknad tar lite genvägar och jag är väldigt glad att Matse har en bra logisitk- och leveransapparat på plats. Det tror jag är en viktig kugge i Matse-bygget.  

Länkt till artikel om Coops ehandel:
http://www.ehandel.se/Coops-e-handel-vaxer-i-rekordfart,9100.html

Länk till rapporten:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.mat.se/investor/reports/matse-holding-delarsrapport-2016-q3.pdf