23 oktober 2021

Byggmax: Imponerande Q3-rapport

Byggmax är ett intressant bolag på många sätt. Eller förresten, låt mig omformulera mig - Byggmax är ett bolag som har hamnat i en intressant situation. Det är absolut också ett intressant bolag, men det finns mer intressanta bolag som gör mer revolutionerande saker. Att Byggmax inte lovar att göra saker och ting som bygger på att dagens teknikkunskap expanderas, att sättet som vi använder bilar i grunden ändras eller liknande tycker jag faktiskt bara är positivt. Det sänker risken. Volatilitet är ett riskmått (och ett ganska konstigt sådant, framförallt när det ibland får stå som det enda riskmåttet), men den stora risken för de allra flesta bolag ligger inte i kvantitativa mått, som kursens varians, utan den ligger i att ett beteende, en teknik, en marknad eller en kombination av dessa måste ändras för att målsättningarna skall uppfyllas. Risken med Byggmax ser jag som relativt låg. Det kommer att köpas byggmaterial i framtiden och att någonting skulle ändras helt i grunden ser jag som mindre sannolikt. De trender som finns, t ex e-handel, är sannolikt mer till Byggmax fördel än nackdel. Anledningen att det finns anledning att prata om risk när det komer till Byggmax är att det är just hur risk bedöms på aktiemarknaden som gör att Byggmax har hamnat i en intressant situation.

För Byggmax är det de finansiella målen för 2025 som spelar bolaget ett litet spratt, eller annorlunda uttryckt håller nere kursen. Bolaget har sagt att man siktar på att omsätta 10 miljarder 2025. 10 miljarder är mycket pengar och det låter så klart därför när man hör det första gången som ett högt ställt mål, men är det högt ställt? Nja, det känns inte superimponerade när bolaget idag, räknat på de senaste 12 månaderna, omsätter 7.6 miljarder. Det kommer sannolikt att krävas att man öppnar fler butiker, att man konverterar fler butiker till 3.0 o.s.v., men om man räknar baklänges så blir det inte någon enorm tillväxt under perioden 2022 till 2025. Det är så klart så att bolaget har påverkats positivt av Corona, men jag tror att man tänker lite fel när det kommer till Corona-påverkan. Det finns andra faktorer som driver marknaden. Idag är det relativt enkelt, för den som vill, att hitta information om hur man bygger eller fixar saker. Ganska många människor vill odla egen mat och det fixas och byggs till lite över allt. Att det blev mer tid till detta under pandemin är möjligt, men jag tror faktiskt att trenden funnits utan pandemin och jag tror inte att önskan att vara självförsörjande eller liknande kommer att försvinna som en effekt av vaccinationerna tror jag inte. 

Trenden att flytta ut på landet eller ha odlingslådor mm är på många sätt förknippade med att det sannolikt kommer att bli en ganska stor omsättning av bostäder kommande år. Många 40-talister bor kvar i sina småhus för att de är vid god vigör, men också för att det är ett relativt prisvärt. Det finns ingen fastighetsskatt, Rot- och Rut-avdrag mm gör att det finns ganska många bra anledningar till att bo kvar. Kommande tioårsperiod så kommer nog det att ändras helt enkelt för att det vid en punkt blir svårt att underhålla ett hus om man är riktigt gammal. För ett tag sedan så gick jag igenom statistik hos SCB och om jag inte minns fel så är det relativt många äldre som äger småhus i Sverige. Om det blir så att fler vill bo längre ut från stan och pandemins efterdyningar gör det lättare (fler kan jobba hemma någon dag i veckan) och fler äldre säljer så behöver inte Byggmax bara vara en kortsiktig vinnare på pandemin. Problemet är att de nuvarande 2025-målen tyder på att man ser pandemin som en kortsiktig boost för bolaget. Det är ovanligt och det gör att bolaget är i en ovanlig situation.

2025-målen finns nedan, kopierade från Q3-presentationen:


Jag tycker en rättvis slutsats i nuläget av ledningens kommunikation är ett det sannolikt kommer att bli sämre i takt med att pandemin klingar av för att sedan vända uppåt i maklig takt. Det är med andra ord en begränsad uppsida de kommande åren. Det är inte omöjligt så klart att målen, framförallt vinstmålet, revideras om det blir tydligt att marknaden utvecklas på ett sätt som överträffar prognoserna, men det får nog hållas för mindre sannolikt, dock inte uteslutet.

Om man skall titta på rapporten så ser nyckeltalen ut enligt följande:


Sammanfattningen som man kan dra av nyckeltalen är  enkel - jättebra! Det går verkligen bra för bolaget och sett till dagens värdering så är bolaget ganska lågt värderat. På rullande 12 månader så ligger vinsten per akie på strax under 11 SEK och det är inte utmanande när skuldsättningen är låg och kursen står i 80 SEK. Problemet är att bolaget själva inte ser att tillväxten kommer att fortsätta eller att den fina marginalen kommer att hålla i sig. Jag tror att många inte riktigt vet hur man skall förhålla sig till aktien och jag tror att många som inte köpte när pandemin var som värst för att bolaget inte skulle kunna hålla nivåerna kommande år (vilket Q3 visar att det kunde man visst) fortfarande är fast i att Byggmax trots allt är en pandemivinnare och att framtiden är oviss. Det är möjligt att det är rätt, men jag tror fortsatt på Byggmax. Jag tror att man kommer att fortsätta att utvecklas fint, ta marknadsandelar och hålla vinsten på en hög nivå.

Det ska även bli intressant att följa andra Q3-rapporter. Huscompagniet kanske kan överraska positivt. Kursen är ganska nertryckt och det pratas lite om bolaget. Jag tror att en positiv Q3 kanske kan få till effekt att kursen hoppar upp ett par snäpp. Om det blir så kommer jag nog att minska en del. Det handlar framför allt om att jag ligger väl tungt i bolaget. Andra bolag som jag också gärna sålt är Camurus och Calliditas. Bioteknik är inte för mig av den enda anledningen att jag kan det för dåligt. Jag tror att det kan komma positiva överraskningar innan året är slut så jag håller mig nära utgången, men jag springer inte ut i panik.

Ett bolag som jag är intresserad av att köpa är Ferroamp Elektronik. Det känns som ett väldigt intressant bolag och jag skulle tro att bolaget kommer att fortsätta att växa fint. Det som får mig att tveka att köpa fler aktier än vad jag redan har är att jag har väldigt dålig koll på vad det finns för alternativ och att jag är rädd för att det skulle kunna finnas en politisk risk. Det är möjligt att denna risk är överdriven och det är möjligt att det snarare t o m är en möjlighet, men jag ser en risk att det skulle kunna komma regler som på ett eller annat sätt gör saker och ting svårare för Ferroamp. En liten del av mig är också rädd för att man kanske är för små för att kunna driva igenom riktigt stora förändringar och att en del kunder väljer bort Ferroamps produkter av den anledningen. Eftersom Ferroamps produkter kommer att vara en viktig del av ett stort system så är det viktigt att man vinner marknadens förtroende. Överlag så är jag alltså positiv, men jag ser risker och jag funderar inte om jag skall vara med på resan utan hur mycket jag skall vara med på resan. Tyvärr verkar ledningens och styrelsens ägande inte vara så stort, vilket är märkligt.

Ett annat bolag som jag tittar en del på är TUI. Det är väldigt olikt Ferroamp. TUI tror jag kan stå inför en turn around. Många som hör ordet "turn around" tänker på Buffets bevingade ord om "turn arounds that never turn". Det är klokt att vara skeptisk när någon säger att någonting inte skall fortsätta så som det har gjort den senaste tiden. I de flesta fall så är det klokt att tro att saker och ting kommer att följa invanda mönster, men i fallet med TUI så tror jag att det kan bli annorlunda. Man gör en stor nyemission för att lösa en del av de lån som man tvingats ta p g a Corona. Det är oroväckande och det pressar kursen. Ägare som inte vill putta in mer pengar i bolaget har på olika sätt fått ta ställning till hur man skall göra - sälja allt direkt, teckna för att sedan sälja o.s.v. Jag tror att bolaget kommer att få in sina pengar och jag tror att nyemissionen är en vändpunkt för bolaget. Sannolikt kommer det att resas en del i jul och jag tror att bokningarna för nästa sommar kommer att vara riktigt bra. Det är möjligt att jag har fel och det är möjligt att jag återigen underskattar Corona-virusets förmåga att ställa till, men det är hur som helst vad jag tror. Efter att ha köpt lite teckningsrätter så kommer min exponering mot bolaget att vara ganska stor efter att nyemissionen är färdig och jag tror inte att jag kommer att öka ytterligare. Eventuellt kommer jag att lätta lite om det blir en hyggligt snabb resa uppåt när dammet lagt sig, men jag skall försöka att hålla i aktierna ett tag för att inte sälja bort mig för tidigt. Vi får se. Jag tycker att det ser bra ut och jag tror inte bara att det är Scandic som ser att gästerna börjar komma tillbaka.

16 oktober 2021

Scandic: Q3 - affärsresenärerna verkar finnas kvar

Igår så släppte Scandic preliminära siffror för Q3. Några journalister var snabbt ute och kommenterade, bl a Bråse på DI. Jag har skrivit det förr och det stämmer fortfarande - Bråse är intressant att läsa. Denna gång så tyckte jag inte att det var så imponerande. Det är möjligt att jag inte gillade vad som skrevs för att det inte går i linje med hur jag vill att siffrorna skall tolkas och eftersom Scandic är mitt största innehav, 20-25% av portföljen, så är det lätt att säga att jag är partisk mm.

Det jag tycker missas i kommentarerna kring Q3-siffrorna, som f ö var svarta och som visar att trenden håller i sig med allt fler gäster, är att många av de antagandena som har gjorts om hotellbranschen inte verkar stämma. Många har sagt att affärsresenärer, konferenser mm inte kommer att komma tillbaka över en natt utan att det kommer att vara en lång period av successiv återgång. Det verkar inte stämma som jag ser det. Återgången har börjat innan restriktionerna släpptes. Det verkar som att vad vi ser hända är någonting som påminner om vad som hände efter spanska sjukan. Människor vill leva, träffas och fira. Det är viktigt att komma ihåg att restriktionerna släpptes i slutet av Q3 (29 september i Sverige och ungefär samtidigt i övriga Scandic-marknader).

En annan sak som jag tycker kommer på skam är att konferenser och affärsresenärer inte kommer att att komma tillbaka till de nivåer som var före pandemin. Det är ett ganska intressant uttalande egentligen som jag tycker baseras på ganska tunn faktabas. Det kan bli så och det är möjligt att Teams, Zoom, mm gör att fler kommer att jobba på ett annat sätt, men att hävda att det kommer att förändra hur vi reser tycker jag är tveksam. Jag tror att resemönster kommer att ändras och jag tror att fler möten kommer att ske via Teams istället för fysiskt, men jag tror inte att totalen kommer att ligga still, vilket ofta verkar vara ett antagande som tas med in i diskussionen. 

Det man också missar i diskussionen är marknadsandelar. Har Scandic tagit marknadsandelar under pandemin? Mycket tyder på det, tror jag. Mindre hotell har inte kunnat vända sig till sina ägare på samma sätt för att ta in pengar och en och annan har nog varit tvungen att ge upp eller på annat sätt sätta verksamheten på riktig sparlåga.

En ytterligare sak att fundera kring är hur digitaliseringen påverkat Scandic? Min gissning är att fler och fler kommer att vara bekväma med att t ex boka via app, och jag tror att Scandic kommer att kunna vara med kostnadseffektiva framöver. Mindre aktörer kommer inte att ha det lika lätt och det kommer att gynna Scandic och andra större aktörer. Eventuellt är det inte så, men det är vad jag tror.

Bråse och övriga som inte var så imponerade av rapporten framhåller att en hel del av 700+ MSEK som står på vinstraden är hänförliga till diverse stöd och att vinstökningen är mer beskedlig när man rensar bort extraordinärt. Det är så klart korrekt. Även i ljuset av detta så överraskar bolaget ganska ordentligt, anser jag.

Det som också lyfts fram av en del av de icke-imponerades skara är att skuldsättningen är betydligt högre idag än den var före pandemin och att en jämförelse av börsvärde före och efter pandemin blir missvisande. Det är helt sant och det är bra att peka på. Det jag tycker att man missar är att den stora skulden (som i alla fall till viss del består av konvertibellån om jag kommer ihåg rätt) skapar en hävstång. Värderingen av bolaget kan komma att ändras och, eftersom skulden inte beror av värderingen, kommer en liten förändring av synen på bolaget att leda till att en större förändring i kursen. Jag hade så klart gärna sett att skulden var lägre och jag tycker inte att värderingen är superattraktiv, men när jag har funderat så har jag landat i att jag tror att det kan bli en bra affär.

Ytterligare en sak som man kan fundera kring är blankningen. Scandic är ett av börsens mest blankade bolag, enligt statistiken som visar positioner över 0,5%, och det skapar så klart möjligheter. Fredagens rusning över 10% som sen backade något verkar inte ha berott på att blankare täckte sin positioner ("short squeeze"). Eventuellt så kan det bli en liten uppstuds de närmsta månaderna kopplat till att blankare täcker sina positioner. Det är ingenting som jag funderar för mycket över, men jag tycker att det är värt att nämna. Byggmax, innan aktien kom in i värmen, var länge ganska hårt blankat pga fadäsen i Skånska Byggvaror mm, men till slut som valde blankarna att rikta fokus mot andra aktier.

För den som är intresserad av att höra lite om siffrorna så kommenterade Joakim Rönning dessa på Nyhet Direkts sändning (finns på Youtube).  

Ferroamp, Episurf: Riktad nyemission

Ferroamp Elektronik aviserade för ett par dagar sedan att man tar in pengar via en riktad nyemission. Med på nyemissionen finns bl a Wallenstam, fastighetsbolaget, och det är lite extra intressant. Det kommer säkert att vara en del privatpersoner som köper Ferroamps produkter, men sannolikt så finns det en större potential när det kommer till företagskunder, åtminstone i en första våg. Jag väljer att tolka den riktade nyemissionen som något positivt och att Wallenstam finns med bland de som tecknar är bra. När tillfälle uppstår så kommer jag sannolikt att öka. Ett möjligt scenario är att jag minskar i Huscompagniet för att få loss pengar till att öka i Ferroamp. Det är även möjligt att jag minskar i TUI för att få loss pengar.

Episurf valde också att ta in pengar och kursen stack upp rejält. Det är Ilja Batljan (hoppas stavningen blev rätt) som puttade in pengar. Bolaget finns inte i portföljen, men när tillfälle uppstår så kommer jag nog att öka. En möjlighet som jag såg tidigare var att det skulle kunnat bli skakigt om det blivit en nyemission, men nu blev inte faller så. Det är starkt och förtroendeingivande. Det är möjligt att jag får bita i det sura äpplet och köpa dyrare än jag sålde eller så får jag fortsätta att stå vid sidlinjen. Vi får se. De seriösa intäkterna ligger fortfarande långt fram och det är möjligt att det blir någon kalldusch på vägen, som kan skapa ett köptillfälle. Vi får se. Jag följer och gillar bolaget.

12 oktober 2021

Portföljgenomgång

Det var ett tag sedan jag gick igenom portföljen. Här kommer en kort genomgång:

Scandic Hotels

Mitt största innehav, cirka 20% av portföljen. Lyftet som jag har hoppats på har hittills uteblivit, men jag tycker att statistiken som levereras tyder på att vi håller på att återgå till ett normalläge. Det är möjligt att affärsresandet kommer att minska något, men jag tycker att värderingen är intressant. Riktkurs 45 SEK innan årsskiftet som tidigare (även om årsskiftet närmar sig snabbt och det kanske kommer att bli tufft). Planen är att ligga kvar med oförändrat antal.

Byggmax

Även Byggmax är ett stort innehav även om jag har sålt av mycket av mina aktier. "Expertkommentarerna" som sa att bolagets framgångar handlar om att folk i större utsträckning jobbar hemifrån under pandemin tycker jag har kommit på skam, men det är väl säkrast att inte vara för kaxig. Jag har stor tilltro till både VD och styrelseordförande och jag tror att bolaget kan fortsätta att utvecklas på ett fint sätt. Eftersom jag redan ligger tungt i bolaget så kommer jag sannolikt att ligga kvar med det innehav som jag har. För Byggmax har jag ingen riktkurs. Det skulle inte förvåna mig om vi under nästa år når kurser över 100 SEK, men det är långt ifrån säkert. Jag tror inte uppsidan är jättestor från dagens nivåer, men jag tror att utvecklingen kan fortsätta att rulla på fint.

Huscompagniet

Huscompagniet tror jag kommer att utvecklas fint inom närmaste 12 månader. EQT har sålt sina sista aktier och jag tror att det kan sätta fart på kursen, eventuellt. Det är möjligt att jag minskar något för att frigöra pengar till mer intressanta aktier.

Tobii

Min riktkurs för Tobii är egentligen 70 SEK och har varit så ett tag, men när kursen väl tickar upp så har jag inte fått tummarna loss att sälja. Det är en del som lockar; bolaget ska delas upp och man har aviserat att man går in i bilindustrin. Jag börjar så smått tröttna på att det stora genombrottet inte kommer och eventuellt så kommer jag att minska eller sälja helt.

SEB A

För närvarande så tror jag på banksektorn och SEB är mitt favoritval. Det kommer sannolikt att bli bra utdelningar under nästa år och jag tror att svenska banker ligger bra till när det kommer till digitalisering. Inga direkta planer vad gäller detta innehav. Om något så skulle jag kunna tänka mig att öka, men det ligger inte nära till hands direkt.

SCA C

SCA är ytterligare ett "längst ner i byrålådan"-innehav. Skog tror jag kommer att vara intressant för framtiden och jag tror även att det finns ett värde i marken som man äger, tex för att kunna använda denna för tomter, solceller, vindkraftverk mm.

TUI

TUI är lite av en chansning och jag hoppas på att nyemissionen kommer att vara en vändpunkt för kursen. Det är inte säkert och jag tycker att det är rätt svårt att bilda mig en uppfattning om bolaget. Om kursen står en bit upp om ett par månader är det inte alls omöjligt att jag minskar eller säljer helt. Planen är dock att ligga kvar i aktien till sommaren, dvs knappt ett år.

Calliditas

Tyvärr har mitt äventyr i Calliditas bara bekräftat vad jag tidigare konstaterat - jag skall hålla mig borta från biotech, läkemedel mm. När tillfälle ges så kommer jag att lämna. Det är möjligt att det kommer positiva besked från FDA om inte allt för lång tid och jag hoppas att det kan vara en trigger för kursen. Sannolikt kommer jag inte att vara kvar i ägarlistan om ett halvår. 

Shop Apotheke

Jag kom i kontakt med Shop Apotheke när jag lyssnade på en Placera-podd. Mycket är intressant med bolaget, men precis som med TUI så tycker jag att det är svårt att skapa mig en bra uppfattning. Överlag så tror jag att man har en bra idé och jag tycker att det är mycket som talar för bolaget, men jag ser också risker med bolaget. Sannolikt kommer jag att välja att kliva av om kursen hoppar upp en bit. Vi får se.

Firefly

Jag gillar Firefly och jag har John Skogman, Börspodden, att tacka för att jag hittade bolaget. Idag önskar jag att jag köpt mer än vad jag faktiskt gjorde, men överlag så är jag nöjd. Det är ett relativt litet bolag och jag tror att jag håller mig till de aktier som jag har. Det skulle inte förvåna mig om bolaget blir uppköpt inom ett par år.

Pandox B

Pandox köpte jag på mig efter att jag lyssnat på ett poddavsnitt med Anders Nisson, f d VD i Pandox som tyvärr gick bort i Covid-19. Jag tror att Pandox kan stå inför en uppvärdering i takt med att samhället öppnar upp. Jag är redan ganska hårt viktad mot uppöppningscase så jag tror inte att jag kommer att öka, men jag är inte osugen. Lite osäkert är det också kring den nye VDn. Jag hade väldigt höga tankar om Anders Nissen och jag vet inte om arvtagaren kan axla rollen. Det återstår så klart att se och det är ingenting som har gjorts som egentligen som får mig att tveka, men det skapar en ändå en osäkerhet när Anders Nissen tragiskt gick bort.

Ferroamp Elektronik

Många av bolagen ovan har jag inte för avsikt att öka i, men Ferroamp tror jag stenhårt på. Jag tror att bolagets produkter kommer att efterfrågas i framtiden och jag tror att bolaget kan stå på randen till ett genombrott. Det finns säkert konkurrens och jag vet egentligen inte hur bolaget står sig mot andra alternativ. Det hindrar dock inte mig från att vara väldigt positiv. Jag är t ex mer intresserad av att köpa Ferroamp än Garo eller CTEK. Anledningen är att jag tror att Ferroamps lösningar har högre teknikhöjd och därmed kan sticka ut på ett annat sätt. Jag har använt mig av lite olika elbilsladdare och jag skall ärligt säga att jag inte märker någon större skillnad. Det kan så klart bero på att jag är glad amatör, men så är det i alla fall. Under den närmsta tiden kommer jag att läsa på om bolaget och om jag inte stöter på någonting som får mig att ändra uppfattning så kommer jag nog att öka. Värderingen är naturligtvis baserad på ganska häftiga försäljningsökningar, men jag tror att det är görbart. Tyvärr är jag inte lika ball som förr och jag tror inte att jag kommer att gå in lika hårt som jag t ex gjorde i Matse eller Hövding. 

Skanska B

Skanska är ytterligare ett byrålådeinnehav och jag har varken plan på att öka eller minska.

Telia Company

Det skall bli intressant att se hur "CMORE-delen" av Telia kommer att utvecklas. Ett tag hoppades jag på att bolaget skulle delas upp eller att något annat större skulle ske. Nu tror jag inte att något revolutionerande kommer att ske. Jag kommer sannolikt att ligga kvar. Om jag skulle öka eller minska så är det minska som ligger närmast.

Husqvarna B

Jag tror på Husqvarna och jag tycker att den senaste nedgången, som verkar vara triggad av problem med underleverantörer, kan vara ett ganska bra tillfälle att hoppa på. Det ligger ganska nära till hands för mig att öka. För mig är Husqvarna kvalitet och jag tycker att man gör mycket rätt utan att det får så mycket uppmärksamhet i affärspress.

Camurus B

Tyvärr har Camurus de senaste månaderna inte rosat marknaden och jag tror att problemen med Braeburn och FDA tyvärr ligger som en våt filt. Det är mycket som jag gillar med bolaget och jag hoppas att det vänder för bolaget. Positiva nyheter från USA skulle sannolikt vara en trigger, men det är ingenting som jag räknar med. Det är ganska stor chans att jag gör mig av med mitt innehav inom inte för lång tid.

Holmen B

Holmen är tillsammans med SCA och Stora Enso R min exponering mot skogssektorn och jag funderar inte så mycket kring dessa innehav. Det har varit en del nyheter kring en eventuell kartellbildning, men Holmen verkar inte vara del av detta.

Swedbank A

Jag tror att banksektorn är intressant, dock så tror jag inte att Swedbank är det bästa alternativet. SEB håller jag högre. Anledningen till att jag har Swedbank är att jag tror att det kan vara klokt med diversifiering. Jag tror att det är bra att vara exponerad mot banksektorn och av den anledningen så kommer jag sannolikt att ligga kvar.

Dedicare B

Jag köpte för att jag tyckte att det såg attraktivt ut sett till nyckeltal och jag tror att det var någon som lyfte bolaget i en podd. Det kan ha varit Kvalitetsaktiepodden. Jag ser inte någon jätteuppsida och det är möjligt att jag lämnar, men jag har inga direkta planer.

Trelleborg B

Trelleborg tror jag på, men jag har inga direkta planer på att öka.

Stora Enso R

Stora Enso är ytterligare ett skogsinnehav. Tyvärr verkar det som att bolaget har fått besök av EU-kommissionen med anledning av kartellbildningsutredningen. Det ändrar inte så mycket i stort för min del och jag hoppas så klart att det inte finns några skelett i garderoben. Det jag är lite rädd för är att kommissionens utredare kommer att jobba till man finner något och att det drar ut på tiden, vilket är olyckligt för att det tar tid från annat och skapar osäkerhet. En del av mig är lite sugen på att helt lämna skogssektorn för att vara på den säkra sidan, men jag tror att jag väntar ut det hela istället.

Sammanfattning

 Överlag så är jag nöjd med min portfölj. Det jag kan fundera lite kring är att jag har ganska många innehav som egentligen bara ligger, t ex SEB, Swedbank, Telia. Det är klokt att inte dutta för mycket i en portfölj, men om man tittar var mina vinster kommer så är det framförallt från de innehav som jag arbetar aktivt med. Det går naturligtvis att välja perioder och innehav på olika sätt och beroende på hur man väljer så blir resultaten lite olika. Det är möjligt att jag skulle vara snabbare med att kapa innehav som står och stampar och där jag inte ser någon direkt trigger. En ytterligare anledning till att exempelvis ta bort Swedbank är att jag ligger exponerad mot stora svenska bolag via mina pensionsfonder som bl a innehåller svenska indexfonder.

TUI: Fler teckningsrätter och med i nyemissionen

TUI har bestämt sig för att ta in pengar genom en nyemission för att stärka balansräkningen. Det är nog klokt och jag tror att det legat i korten ett tag. Få har blivit helt tagna på sängen. Jag tror att tillfället för att ta in pengar är väl valt, i alla fall så väl valt som ekonomin tillåter. Det är mycket som tyder på att reslusten är på väg tillbaka och det finns en del statistik som tyder på att det värsta är över för turistnäringen. Även om det värsta förmodligen är över så är min gissning att det stora flertalet investerare tycker att det är för tidigt att ge sig in i aktier som TUI. Jag tror att en del av de mer riskbenägna investerarna kan tänkas att ta en position redan nu i samband med nyemissionen och jag tror att många av dessa hoppas på att inställningen till resebranschen kommer att ändras. Ofta tycker jag att det glöms bort att data från t ex resebranschen inte är binär utan serie mer eller mindre tillförlitliga (och ibland partiska) datapunkter som kontinuerligt trillar in. När man väljer att se en vändning beror på var man lägger ribban, vilket ofta är individuellt. Att det vid ett visst tillfälle blir en större rörelse är nog sannolikt (och för den intresserade så kan man läsa Tipping point av Malcolm Gladwell). När det kommer till att hitta rätt tillfälle för att hoppa på en aktie innan det blir en allmänt ändrad uppfattning är svårt, i alla fall om man inte har medel så att man kan påverka många. Jag har länge trott att t ex Huscompagniet skulle stå inför ett sådant skifte, men hittills har det varit fel. Fördelen är att jag tror att nedsidan är begränsad (vilket så klart kan vara fel) och förhoppningsvis kommer det att bli en annan syn på bolaget tids nog. På samma sätt som Huscompagniet står inför en vändning så tror jag även att TUI kan stå inför en vändning. Mitt tips är att turisterna kommer att återkomma och jag tror att det finns en trend som pekar på att många föredrar upplevelser istället för saker. Att fler är tveksamma till att flyga talar till bolagets nackdel, men jag tycker att oddsen ser OK ut och jag har investerat därefter, dock ska tilläggas att jag efter att ha fyllt på med teckningsrätter och tecknat ligger ganska tungt. Eventuellt kommer jag att minska när tillfälle ges för att inte ligga för tungt i bolaget. Min investeringshorisont är fram till sommaren 2022 och jag tror att det finns en ganska OK uppgång från dagens nivåer. 

07 oktober 2021

Scandic: Hotellmarknaden rör sig mot normala nivåer

Det har skakat en del på börsen och jag har valt att ligga lågt. Det lockar lite att öka i Husqvarna, som jag tycker värderas ganska OK, och jag funderar även på att eventuellt öka i SEB, eftersom jag tror att utdelningarna i vår kommer att vara bra och eftersom jag tror att nedsidan är ganska begränsad. Ytterligare en aktie som jag försöker att få ett bra grepp om är Ferroamp Elektronik. Jag tror mycket på produkterna som de säljer och att det kommer att behövas micro grids och liknande i takt med att solceller blir billigare och fler skaffar elbil känns klart sannolikt. Det jag inte riktigt har kunnat skapa mig en bra omfattning om är hur bolaget står sig mot konkurrenterna och om det finns risk att större spelare kommer och tar över. Jag äger aktier i Ferroamp, men inte jättemycket. Sannolikt kommer det att fortsätta att vara så.

Vad gäller hotellmarknaden så verkar det som att vi är på väg mot något sorts normalläge. Jag har satsat mina pengar på att en återgång till normalläge och jag tror att det stämmer ganska bra. Vi kommer sannolikt att resa på ett annat sätt framöver, men jag tror faktiskt inte att hotellefterfrågan i Norden kommer att ändras dramatiskt. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror. Scandic, i egenskap av att vara en stor spelare, tror jag kan komma att bli en vinnare i den digitala omställningen av hotellmarknaden sannolikt kommer att tvinga fram. Jag tror att vi inom ett par år kommer att öppna hotelldörrar med mobiltelefon alternativt med en kod eller liknande. Även om det inte kommer att vara enorma kostnader så tror jag att det kommer att gynna de stora spelarna på marknaden. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror. Min riktkurs för Scandic är kvar på 45 SEK. Det ska bli intressant att läsa Q3-rapporten. Eventuellt så kan den bjuda på lite ljus, men jag väljer att vara försiktig med att dra några större växlar.

Benchmark Alliance's siffror för september: 


Statistik från Tillväxtverket, augusti månad, släppt 7 oktober:

https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2021-10-07-okning-av-gastnatter-i-augusti.html