07 mars 2023

Thule, Episurf: Nytillskott

Idag så trillade det in två nya innehav i portföljen - Thule och Episurf. Jag har ägt båda två tidigare och anledningarna till att jag köper idag är mer eller mindre desamma som de som jag tidigare skrivit om här på bloggen. En liten intressant take på Thule är att Mattias Ankarberg snart kommer att bli VD på Thule (f n är Mattias Ankarberg VD på Byggmax som länge varit ett av mina största innehav).

Jag kommer att återkomma kring mina tankar kring de båda bolagen längre fram. Det är mindre poster i båda fallen och det är inte säkert att jag kommer att öka eller behålla dessa. Jag tycker att Thule värderas ganska högt faktiskt och jag är inte alls säker på att man kommer att kunna växa och hålla höga marginaler, men jag gillar varumärket och jag tror att det finns potential. Vad gäller Episurf så tycker jag att tekniken bör vara efterfrågad, men jag har tyvärr väldigt dålig koll på vad det finns för regulatoriska utmaningar och vem man konkurrerar med. Vi får se hur jag gör. Det är inte omöjligt att jag snabbt tar en vinst i Episurf om det blir ett ryck uppåt.


28 februari 2023

XXL: Ökar trots allt

Idag ökade jag ytterligare i XXL. Det kanske är dumt, men så blev det i alla fall. Aktierna trillade in för strax under 3,30 NOK, nivåer som jag aldrig skulle infinna sig. Om man tittar på dagens aktiehandel så var handeln i princip begränsad till en kort period runt 15:00. Sannolikt var det en större aktör som bestämde sig för att sälja av och det gjorde avtryck i kursen. Överlag så tycker jag att handeln i XXL är märklig. Om jag ska gissa mig på något så är det fonder som säljer av. I en del fall så har innehavet kanske blivit så litet att det inte finns någon anledning att ha kvar spillran och i en del fall så kanske det handlar om att man måste kompensera för utflöden från fonder. Det skulle naturligtvis också kunna vara småsparare som säljer, men jag tycker att, i alla fall dagar som idag, så smäller det till volymmässigt och det tyder på att det inte är småsparare. 

Om man vill vara lite konspiratorisk så kan man så klart fundera på om det finns anledningar till att hålla nere kursen. Jag kan minnas fel, men jag tror att det är så att den reparationsemissionen som beslutades i samband med den riktade emissionen bara kommer att äga rum om kursen är över 3:70 NOK. Med andra ord, när det större ägarna bestämde sig för att göra en riktad nyemission så var det tvunget att göras en mindre emission som de mindre ägarna fick vara med på. Denna villkorades dock till samma kurs som den större emissionen. Eftersom handeln är anonymiserad så är det inte möjligt att veta vem som köper och säljer och det skulle med andra ord i teorin vara möjligt för större ägare att byta aktier mellan varandra för att på så sätt hålla ner kursen. Detta är så klart bara spekulationer från min sida och jag tror egentligen inte att det är några oegentligheter som pågår, men det går inte att komma ifrån att det finns en liten vinning i att kunna undvika reparationsemissionen.

Anledningen till att jag väljer att öka är att jag tycker att det känns som en något märklig nedgång. Man kan så klart argumentera för att XXL är på randen till konkurs och att konsumenter inte kommer att kunna spendera lika mycket under kommande år. Det stämmer. Viktigt att komma ihåg är dock att det handlar kanske om en nedgång generellt sett på 5%, dvs inte att konsumtionen kommer att halveras. Det verkar som att marknaden tror att sportartiklar kommer att drabbas hårt, i alla fall XXL. Det tror jag kanske inte riktigt stämmer. Sannolikt kommer de flesta att fortsätta med att utöva olika former av sport även om det blir sämre tider. Jag tror att en del löparskoinköp etc har skjutits på framtiden pga höga elpriser och allmän oro, men förr eller senare så kommer löparskorna att inhandlas. Det kommer att vara en effekt av de tuffare tiderna, men jag tror att marknaden till viss del överdriver. Jag kan ha fel.

Min gissning är att vi kommer att fortsätta att harva kring dessa nivåer ett tag till, men jag tror att det finns fog att tro att Q1 kanske inte kommer att komma in fullt så illa som många befarar. Det är en massiv rea och jag tror att man kommer att beta av en hel del av lagret. Jag gissar att en del faktiskt inte fick så höga elräkningar som man faktiskt befarade och jag tror att det gör att en och annan inte är fullt lika oroad som man vara under slutet av förra året. Elstödet kanske även påverkar positivt till viss del.  


Om jag kommer ihåg rätt så finns det ungefär 80 butiker och börsvärdet är runt 1 000 MNOK, dvs i storleksordningen 100 MNOK per butik. För att få en mer rättvis bedömning bör man ta med skulden som är på ungefär 1 000 MNOK. Totalt ger detta runt 200 MNOK per butik. Butiken i sig har så klart ett visst värde, men det är framförallt varorna i butiken som är av intresse. Om man fortsätter att måla med breda penseldrag så är värdet på dessa varor, dvs lagret, ungefär 2 000 MNOK. Med andra ord, bolagsvärdet (börsvärdet plus skulden) ligger på ungefär detsamma som lagervärdet om jag förstår saken rätt. Det är inte helt lätt att skapa sig en bra uppfattning och jag köper absolut argumentet att en verksamhet som man tror kommer att gå med förlust och som kanske kommer att göra det under en lång tid framöver bör värderas väldigt lågt. Jag är absolut öppen för att det är någonting som jag inte riktigt förstår eller att jag på ett eller annat sätt har tänkt fel, men hur jag än vänder och vrider på det så tycker jag att nedsidan bör vara begränsad, och möjligheter att överraska positivt känns på många sätt goda. När jag funderar så tycker jag att det känns som att kursen har blivit väl nedtryckt. Min förhoppning är att det är en badboll som hålls under vattnet.

Länk till pressreleasen om reparationsemissionen:

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=F5C80B87B3EC8BD0


17 februari 2023

Ferroamp: Märkligt stor förlust i Q4

Ferroamps rapport blev för mig en besvikelse. Det ska sägas direkt att jag inte har satt mig in i siffrorna och det kan vara så att man väljer att rensa bort en hel del i Q4-rapporten, men det som direkt slog mig när jag tittade på rapporten översiktligt var förlusten. Det verkar som att man inte har full koll. Att rapporten dröjde till efter börsdagens slut ger heller ingen bra känsla. En annan sak som oroar är att det verkar vara ganska stor omsättning på chefer och det är heller inget bra tecken. Ytterligare en anledning att jag känner mig tveksam är att man verkar ha svårt att riktigt komma loss med försäljningen utanför Sverige, men det är mer någonting jag läst andra tycker än någonting som jag riktigt själv bildat mig en uppfattning om.

Det är absolut så att omsättningsökningen är imponerande, men det låg i korten och jag har svår att se att det helt går att bortförklara förlusten med att omsättningsökningen "kostat på". Man skulle kunna argumentera att problemet är identifierat och att man vidtar åtgärder, men det känns ändå inte helt bra. En annan viktig komponent i det hela är naturligtvis att marknaden som helhet kommer att växa mycket under de kommande åren och det är naturligtvis positivt att bolaget kan rida på en så tydlig trend.

Sannolikt kommer jag att ligga kvar ett tag till för jag vill inte göra något förhastat, dock måste jag säg att jag mycket väl kan lämna om det blir ett ryck uppåt av någon (vad jag bedömer) icke-anledning eller om marknaden som helhet tickar upp och drar med sig Ferroamp. Det är möjligt att jag kommer på andra tankar när jag tittat på rapporten mer i detalj.

16 februari 2023

Careium: Lämnat efter dagens uppgång

Idag presenterade Careium sin rapport och jag kollade lite snabbt och kom fram till att det skulle kunna vara en bra idé att följa planen och lämna när kursen nådde 12 SEK. Eftersom det verkade vara bra tryck så la jag ordern något högre och det blev försäljning runt 13 SEK. Jag är nöjd. Det blev ingen större vinst totalt sett. Mitt första köp gjordes över nuvarande nivåer och när kursen pendlade kring 8 SEK så tyckte jag att det var värt att öka (och gjorde också det). 

Jag är lite tveksam till Careium faktiskt och det är en anledning till att jag lämnat. VD-bytet tycker jag känns lite märkligt. Det var lite märkligt att VD:n hoppade efter avknoppningen och jag tycker att utnämningen av kommande VD:n kom väldigt snabbt efter att Maria Khorsand annonserats som temporär. 

Det jag också känner tveksamhet inför är risken för att bolaget kan komma att hamna i dålig dager om det visar sig att utrustningen inte levererar som det är avsett. Det var ett tag sedan nu, men det har varit en del skriverier om en konkurrent till Careium och det kan inte ha varit bra för bolaget och man skulle även kunna se situationer där t ex väcks skadeståndskrav. Det i kombination med att man växer snabbt känns som en risk.

En annan anledning till att jag är lite tveksam är att jag tror att det kanske kan bli så att andra tekniker kan komma att i viss mån göra tjänsterna och produkterna överflödiga. I kort perspektiv så förstår jag att trygghetslarm inte kommer att bytas ut mot t ex uppkopplade armbandsur eller liknande, men i ett längre perspektiv så kanske larmknappar och liknande kopplas till t ex inbrottslarm. Det är möjligt att jag drar denna punkt lite långt

Att köpa på dessa nivåer tycker jag egentligen inte är fel. Vi har en åldrande befolkning och sannolikt kommer efterfrågan på tjänsterna att hållas på höga nivåer under många år framöver. Man verkar på många sätt vara på rätt spår när det kommer den brittiska verksamheten. Den stora användarbasen är också en intressant tillgång.

Det ska bli intressant att följa bolaget framöver, men - om ingenting oförutsett händer eller att jag bara helt enkelt kommer på andra tankar - så kommer det att bli från sidlinjen.

09 februari 2023

Byggmax: Mattias Ankarberg lämnar för Thule

Efter börsens stängning idag så meddelades att Mattias Ankarberg, VD, lämnar Byggmax för att ersätta Magnus Welander som VD för Thule. Tråkigt tycker jag, men det är sådant som händer. Det verkar dock som att överlämningen kommer att ske under ordnade former och om jag förstått saken rätt kommer Ankarberg vara kvar t o m augusti. Det ska bli intressant att se om det finns någon intern efterträdare eller om man kommer att rekrytera externt.

Det ska bli intressant att se hur kursreaktionerna kommer att vara imorgon. Tyvärr tror jag att Byggmax kan sticka nedåt en bit och det skulle inte förvåna mig jättemycket om detsamma händer i Thule. Vi får se.

Att Ankarberg lämnar är ingen anledning att sälja som jag ser det, men en eventuell påfyllning av aktier blev mindre sannolik av nyheten. 

08 februari 2023

XXL: Q4-rapport som får mig att tvivla

Det var mycket som var känt innan Q4-rapporten och även om mottagandet initialt var riktigt surt så repade sig kursen och landade inte fullt så rött som det verkade i början av dagen. Det är, som det har varit de senaste kvartalen, tråkig läsning och det är svårt att hitta några ljusglimtar. Man gjorde en ordentlig nedskrivning av lagret på 301 MNOK. Det är möjligt att det kommer att räcka, men just nu känns det inte osannolikt att det kommer att komma ytterligare nedskrivningar av lagret. Det kommer att bli en massiv rea för att beta av lagret och tyvärr känns det inte som första gången som man läser någonting sådant.

Det är ett företag i kris får man nog säga. Jag hade hoppats att det skulle inges någon form av hopp när de större ägarna gick in med kapital, men just nu känns det mer som att man håller patienten vid liv än så mycket annat. Allt annat lika så måste man nog ändå säga att den riktade nyemissionen har minskat risken och att det är någonting positivt.

Det jag inte gillar med XXL är hur VD-bytet har gått till. Pål Wibe verkade mer eller mindre gå på dagen utan att det verkar ha varit någon direkt konflikt eller oegentlighet. Om jag inte räknar fel så kommer det att nästan vara ett helt år utan permanent VD. Jag tror att det varit väldigt negativt för företaget att det inte funnits en permanent VD. Det är mitt utifrånperspektiv och det behöver inte stämma, men jag gillar hur som helst inte vad jag ser. Det som är lite intressant är att Pål Wibe har valt att teckna sin del av den riktade nyemissionen för 3,70 NOK, vilket tyder på att han tycker att till rådande kurs så är det inte helt dumt. Även Iversen (som tog med sig en leksaksbil till Q3-presentationen och ville veta namnet på den person som var ansvarig för lagret) verkar ha tecknat sin del och även ökat.

Bolagsvärdet (EV) är 1-1.5 BNOK (börsvärde + skulder - kassa) om jag räknar rätt. Det känns trots allt ganska lågt med tanke på att det finns ett välkänt varumärke, runt 80 butiker, ett (för) stort lager och även en ehandel. Tyvärr är det lätt att låta sig luras när tillväxten är negativ och förlustkvartalen staplas på varandra. Vad jag kan se så säger analytikern Mossige (som verkar vara en kändis i Norge) att riktkursen skall vara 2 NOK och Arctic sätter sälj och 3 NOK. Om jag minns rätt så hade Mossige 4 NOK innan rapporten som riktkurs, vilket innebär att dagens rapport motiverar ett halverat börsvärde. Det kanske är så eller att jag har missuppfattat eller är felinformerad.

Det var hög omsättning idag och jag hoppas att det finns en och annan insider som köper. Det skulle behövas lite framtidstro, i alla fall hade jag uppskattat om några av de som sitter i ledningen eller styrelsen tycker att det känns köpvärt på dessa nivåer. Vi får se. Tyvärr börjar jag luta åt att jag har gjort bort mig i XXL och att det blir en dyr läxa. 

03 februari 2023

Scandic Hotels: RevPAR januari

 Benchmarking Alliance presenterar RevPAR-siffror enligt nedan:Byggmax: Svag Q1-rapport

Byggmax levererade tyvärr ingen bra Q1-rapport. Resultatet per aktie landade på -1 SEK och på helåret runt 5,30 SEK. Omsättningen var inte imponerande och det är helt klart så att många konsumenter har valt bort olika typer av reonverings- eller underhållsarbete. Det kanske inte är så förvånande med tanke på hur dystra många konsumentindexundersökningar har kommit ut, men det är trots det trist att se det materialiseras i resultaträkningen.

Det som gjorde att kursen stack ner runt 15-16% under rapportdagen var sannolikt beskedet att man skippar utdelning, eller att det är på förslag från styrelsen att man inte skall dela ut. Det kommer, som i de flesta fall, att bli så när det röstats på stämman. Anledningen till att man inte vill dela ut är att man har gjort bedömningen, som jag tolkar det, att Q1 kommer att bli riktigt svag och att det därefter råder stor osäkerhet. En annan anledning som nämnts är att man ser möjligheter till tilläggsförvärv. För den som suger in alla pressreleaser som produceras från bolaget så kanske man kommer ihåg att det för inte så länge sedan meddelades att man tagit en kreditfacilitet på runt 500 MSEK. Sannolikhet hänger den kredit samman med den skippade utdelningen. Om jag skall ge mig på en gissning så förhandlades det redan med ett antal mindre spelare, som har det tufft ekonomiskt. Eventuellt kan det även vara så att man kommer att använda de aktier som man förvärvade under 2021 (om inte dessa har makulerats, vilket jag inte tror) som en del i en överenskommelse. I min mening så är reaktionen något överdriven.

Om jag ska ge mig på lite gissningar så kommer det inom ett par månader att presenteras en ny kategori (eller affärsområde). Det nämns i rapporten, men har inte fått så mycket uppmärksamhet. Det skulle kunna handla om att man kommer att börja sälja kök via nätet. En annan tanke som jag har är att man ger sig in på Attefallshus/friggebodar på riktigt. Man säljer förvisso redan en del sådant via hemsidan, men det finns nog möjlighet att växa om man vill det. Det finns säkert ytterligare möjligheter, men det är kategorierna som har farit runt i mitt huvud.

Förutom att man kommer att lansera en ny kategori så tror jag att man tittar på att köpa upp kakel- och klinkerhandlare. Byggmax Studio, som bygger på Right Priced Tiles (om jag förstått saken rätt), är i sin linda och om det uppstår att köpa en halvstor spelare inom kakel eller klinker i något nordiskt land så kanske det skulle kunna vara intressant. Det finns säkert en och annan kakel/klinker-handlare som har det tufft för närvarande. En annan förvärvsmöjlighet är fler bygghandlare i Danmark. Att köpa i virke i SEK och skicka över det till Danmark måste vara en ganska bra affär idag. Jag tror att det kan komma flera förvärv faktiskt under året. Det skulle förvåna mig om det kommer ett jätteförvärv eftersom ordet man använt är "tilläggsförvärv". Det är så klart bara spekulationer från min sida.

Jag tycker att de flesta drar alldeles för stora växlar av det dåliga resultatet. Folk har varit vettskrämda över elpriser de senaste månaderna och många har trott att de skulle få elräkningar på 30 000 SEK och uppåt. Även om det säkert finns exempel på fall när elräkningen faktiskt hamnat riktigt, riktigt högt så skulle jag vilja säga att de allra flesta har fått elräkningar så här långt i vinter som inte är fullt så illa som man varit rädd. Det finns säkert de som inte håller med och det är OK, men att media konstant matat ut information om elkris och liknande har haft påverkan. Jag jobbar efter hypotesen att totalkollapsen inte ägde rum och att konsumentförtroendet kommer att komma tillbaka.

Det är inte orimligt som jag ser det att 2023 kommer att bjuda på båda högre omsättning och vinst än vad 2022 gjorde. Man har gjort stora investeringar i 3.0-konceptet och dessutom ökat antalet butiker. Det finns dessutom en viss fördröjning när det kommer till dessa satsningar, vilket gör att det tar minst ett par kvartal, kanske upp till ett år, innan dessa investeringar ger resultat. Jag tror dessutom att det kommer att göras förvärv som kommer att positivt påverka både omsättning och resultat. För 2023 tror jag att det är fullt möjligt att vinsten per aktie på helåret landar på 6,50 SEK. Q1 kommer att bli dålig, men efter det så tror jag att det kommer att vända. 2024 tror jag, förutsatt att ingenting stort händer, tex kriget eskalerar, att vinsten per aktie landar på 7,50 SEK. Det är betydligt mer offensivt än konsensus som jag uppfattar tror på att 2023 blir svagare än 2022, och att det därefter vänder upp under 2024. 

Eftersom jag ligger tungt i aktien sedan länge så har jag inga direkta planer på att öka, men om det trillar ner under 40 SEK och till och med ner mot 39 SEK så kommer jag eventuellt att fylla på (om det inte finns ännu mer intressanta alternativ).

29 januari 2023

Byggmax, Scandic, XXL: Kommande Q1-rapporter

Byggmax rapporterar om bara några dagar och jag tror att det kommer att bli en rapport som kommer in något bättre än vad somliga väntat sig. Q3-rapporten var i mina ögon en positiv överraskning sett till förväntningarna och jag tror att det positiva moment som framförallt 3.0-konceptet driver kommer att hålla i sig in i Q4-rapporten. Min gissning är att Q4 kommer att landa på en vinst på cirka -0,50 SEK och att helåret därmed landar på runt 6 SEK. Utdelningen kommer nog inte att vara så hög, kanske så låg som 2 SEK. Min gissning är att man tittar på förvärv och att man inte vill försvaga balansräkningen för mycket. Det är möjligt att jag tänker fel och att man väljer att dela ut något mer. Överlag känner jag mig ganska trygg i min investering i Byggmax.

När det kommer till Scandic Hotels så ligger Q4-rapporten en bit bort, men jag känner mig hoppfull och tycker att de RevPAR-sffiror som har kommunicerats pekar åt rätt håll. Investeringen i Scandic Hotels började i samband med pandemin och jag trodde att reaktionen var överdriven och att kursen skulle studsa upp. Det har den i och för sig gjort och jag har kunnat sälja av och köpa tillbaka i omgångar, men har jag börjat se på Scandic Hotels med lite andra ögon. Bolaget verkar vara välskött och jag tänker på många sätt nu på Scandic som ett digitaliseringscase. Man är stor nog att kunna driva en hel del försäljning via egna kanaler (framförallt hemsidan) och jag tror även att man kan kapa kostnader genom sin storlek på ett sätt som man kanske inte gjorde tidigare. Jag gillar caset och jag tycker att utvecklingen är positiv.

När det kommer till mitt tredje största innehav - XXL - så har det inte alls gått som jag har tänkt. Jag trodde att XXL skulle vara en vinnare under återöppningen, men det blev helt fel. Missräkningen med återöppningen följdes av att skulderna skenade, likaså lagret, VD:n lämnade (eller blev ombedd att lämna) och som en stor final så blev det en riktad nyemission. Det är väldigt mycket som har blivit fel i XXL och jag har en del läxor i bagaget. Att titta bakåt hjälper när det kommer till att lära sig, men när det kommer till att bedöma om XXL är en bra investering vid nuvarande nivåer så hjälper det inte så mycket att fokusera på dåtid. Efter att funderat så tror jag att det kan bli intressanta tider framöver för XXL. Altor stärker sitt grepp och jag förutsätter att man är inställd på att göra XXL till en lyckad investering (om än en på omvägar lyckad investering). Freddy Sobin, den tillträdande VD:n, avslutade sin tid hos Kicks med ett riktigt bra resultat och jag börjar tro att han kan bli en riktigt intressant VD. Även om jag är positiv så får man nog ändå säga att Freddy Sobin är ett oprövat kort, men jag tror att det kan bli bra. 

När det kommer till riktkurser så tror jag fortfarande att Byggmax kan komma att nå 70 SEK under året. Scandic tror jag kan komma upp i 45 SEK. XXL tror jag kan komma upp i 8 NOK under året som jag tror att jag har skrivit tidigare, men här börjar jag bli något mer tveksam. Sannolikt kommer första halvåret att bli kämpigt och det kommer kanske att tas en del jobbiga kostnader för t ex stängningen av verksamheten i Österrike under första halvåret, vilket kanske håller tillbaka kursen. Att det genomförs nyemissioner under våren kommer nog också att hålla tillbaka kursen. Jag tror fortfarande att det är möjligt att kursen kommer upp i 8 NOK, men kanske kommer det att dröja in i 2024 innan kursen kommer upp till den nivån. Naturligtvis är det stora osäkerheter när det kommer till att gissa riktkurser så gör alltid din egen analys och fatta alltid dina egna beslut efter eget omdöme och situation.   

25 januari 2023

XXL: Sportindex

Idag kom en pressrelease från Sportindex där de gav några detaljer ur den rapport som man säljer. Den mest intressanta siffran är, som jag ser det, att försäljningen generellt gått ner ca 7.5% samt att minskningen var större i fysiska butiker än vad den var inom e-handeln. Om man tittar på den siffra som XXL har presenterat för fjärde kvartalet så är den ungefär i linje med den information som finns i Sportindex.

Jag vet inte, men jag tror att större köp har minskat mer än vad mindre köp har gjort. Många konsumenter är oroliga för sin ekonomi och en del inköp skjuts på framtiden eller skippas helt. Om jag ska ge mig på en gissning så tror jag att kategorier som påverkas hårdare än andra är t ex löpmaskiner, löpklockor, tält och alpinutrustning. Det känns inte osannolikt att XXL står för en relativt stor del av den typen av dyrare varor. Jag kan naturligtvis ha fel, men det är en fundering som jag har.

Det är möjligt att vissa av dessa kategorier är inne i en negativ trend och att de inte kommer att studsa tillbaka, men jag tror att ganska många sportartiklar kommer att studsa tillbaka. Till exempel, det är möjligt att man skjuter upp att köpa ett nytt tennisracket, men om man gillar att spela så kommer köpet att ske förr eller senare (om inte av annat skäl för att det ibland blir nästan lika dyrt att stränga om som att köpa nytt). Jag jobbar fortfarande utifrån tesen att efterfrågan kommer att studsa tillbaka.

Sannolikt kommer kursen i XXL att vara pressad kommande två månader på grund av de kommande emissionerna, både den andra tranchen och "småspararemissionen". Efter att emissionerna är avklarade så kommer det att komma ytterligare ett par månader innan den nye VD:n Freddy Sobin är på plats. Det kommer med andra ord sannolikt att dröja en bit in på hösten innan det kommer att komma några nya mål eller liknande. Det kommer så klart att levereras ett par kvartalsrapporter under tiden och om jag får gissa så kommer man att fortsätta med de 40-30-10-mål som man har kommunicerat. När väl Freddy är på plats så är nog planen att "huset är i ordning".

Om man läser vad de som inte gillar XXL skriver så handlar det till största del om att bolaget har för dåligt sortiment och att fysiska butiker kommer att konkurreras ut av e-handeln. Det är möjligt att det finns fler argument, men det är de argument som jag har sett. Vad gäller det dåliga sortimentet så tror jag att man har identifierat detta problem och jag tror att VD-bytet har att göra med att man vill lyfta intresset för utbudet. Det är möjligt att det inte är helt enkelt, men jag tror att det finns skäl att tro att det kan gå att skapa en bättre kundupplevelse och mer attraktiva erbjudanden. När det kommer till e-handelshotet så tror jag på omnikonceptet (när jag svingade i Mat.se så hade jag en annan uppfattning) och jag tror att en bra e-handel faktiskt kan gynna XXL.  

Det är fortfarande väldigt stor osäkerhet när det kommer till XXL och det är möjligt att de som håller sig borta även har rätt idag när kursen är nere under 3,70 NOK. Framtiden får utvisa.