30 maj 2023

Byggmax, Scandic Hotels, XXL: Genomgång av storinnehaven

Tyvärr har jag hamnat ganska snett med mina större innehav och det finns en hel del att lära av de misstag som jag har gjort. I stort kan man säga att jag fortfarande tror på bolagen och jag tycker att det finns stora värden. I fallet med Byggmax är det bl a butiksnätverket och varumärket. När det kommer till Scandic Hotels är det bl a antalet hotellrum, varumärket och även kundklubben (som jag är säker på heter något annat). XXL-caset handlar bl a om lager och varumärke. Det jag underskattade eller missade i dessa tre case är att de har alla tre en kostnadsbas som inte lätt kan anpassas till sämre konjunktur. Det finns case som är värre, men överlag så är jag inte nöjd med hur jag räknade. Min tanke var att man skulle kunna dra nytta av digitaliseringen på ett sätt som kanske en del underskattade och att det skulle kunna göra att varumärket blev ännu viktigare och att man även skulle kunna vara mer effektiva och på så sätt dra ner kostnaderna.

När det kommer till riktkurser så har jag följande riktkurser:

Byggmax 70 SEK

Scandic Hotels 45 SEK

XXL 10 NOK

Efter att kurserna har dalat så är riktkurserna väldigt optimistiska och det är sannolikt så att dessa inte kommer att nås alls så snabbt som jag initialt trott pga av försämrad konjunktur, dock så tycker jag att casen som sådana fortfarande står sig. XXL kanske egentligen inte borde anses stå sig och så här i efterhand så borde jag tagit förlusten i samband med att Pål Wibe lämnade. 

Den senaste tiden så har jag inte lagt jättemycket tid på att följa börsen och jag har kanske egentligen inte har så mycket att addera, men nedan finns hur som helst mina tankar inför Q2-rapporterna:

Byggmax

Jag tror att Q2-rapporten kommer att komma in hyggligt. Många har ganska lågt ställda förväntningar och jag tror att det finns möjlighet att det kommer en positiv överraskning. Om man tittar på Google Trends så verkar det som att intresset för Byggmax ökade ungefär i takt med att det blev lite varmare. Utöver att jag inte tror att marknaden har tvärdött så tror jag dessutom att man kan hålla nere kostnaderna på en hygglig nivå. De flesta butikerna har uppgraderats och det öppnas inte särskilt många nya butiker vad jag förstår. Det skall bli intressant att se var guidningen för vinsten 2023 landar efter Q2. Min gissning är att den kan komma att uppjusteras. I nuläget tror jag att en vinst på 2,50-3,00 SEK är rimlig, men det är en höftning och inte speciellt mycket arbete ligger bakom. Jag har ökat precis som Anders Moberg, styrelseordföranden.

Scandic Hotels

Scandics VD har varit ute och pratat positivt om bokningsläget inför sommaren och jag tror inte att det finns anledning att misstro honom. Den svaga svenska kronan gör Sverige intressant som turistland och många svenskar kommer sannolikt att spendera semestern i Sverige istället för utomlands på grund av växelkurserna. Utöver att turismen sannolikt inte kommer att klappa ihop så tror jag inte heller att affärsresenärerna har försvunnit. Möteskulturen är annorlunda idag, men de fysiska mötena finns fortfarande och allt affärsresande handlar inte om möten i konferensrum, vilket ibland glöms bort. Efterfrågan finns med andra ord kvar som jag ser det. När det kommer till hur man hanterar kostnader så tror jag att man lärde sig att vara effektiv under covid och jag tror att stålbadet var jobbigt, men gjorde nytta för bolaget. Vad gäller riktkurser så är det förmodligen inte helt orimligt att Scandic når 45 SEK innan året är slut (i nuläget är kursen 38-39 SEK).

XXL

Idag har XXL en katastrofvärdering. Bolaget har historiskt haft en omsättning på 8-10 miljarder NOK per år (om jag minns rätt) och det har varit år då man delat ut mer än de 2,30 NOK som är dagens börskurs (om jag återigen minns rätt). Jag kan inte få det till annat än att det är någon form av nyemission eller liknande inprisat. Det är möjligt att jag är snett ute, men det är så jag förstår situationen. Det finns de analytiker som landar i riktkurser runt dagens nivå, men det finns också de som kommer fram till att 1 NOK är rimligt. I en analys som jag såg räknade man med att man behöver ta in mer pengar under 2024 (om jag kommer ihåg rätt).

Om det nu visar sig att man behöver ta in mer pengar och ingen av ägarna vill skjuta till mer pengar så kan så klart bolaget gå i konkurs. Även om det inte är omöjligt så skulle jag inte vilja säga att det är osannolikt. Det som däremot kan hända är att småägare på ett eller annat sätt dribblas bort, men helt och hållet kommer man sannolikt inte att bli lottlös om det kommer att behövas mer pengar.

Det jag tycker är positivt i Q1-rapporten är att man har kunnat beta av lagret. Det skulle jag säga är en bra indikation på att man har kommit en bit på vägen och att saker och ting rör sig i rätt riktning. Det är fortfarande mycket som inte är på plats och det är fortfarande väldigt många tveksamheter kring bolaget, men jag kan inte låta bli att tro att det finns möjlighet att överraska från nuvarande katastrofvärdering.

Jag har sagt att jag ska titta närmre på Q1-rapporten och även försöka jämföra med en del del av de andra bolag som verkar inom liknande bransch, men hittills har jag inte frigjort tid för det. Det jag till exempel skulle vilja förstå är om de framgångar som New Wave gör med Craft på något sätt kan kopplas samman med XXL. Craft säljs inte bara av XXL, men jag tror t ex inte att Craft säljs av Stadium. Om nu Craft går som tåget och om New Wave gör väldigt mycket rätt skulle man kunna drista sig till att säga att det är ett gott tecken att New Wave säljer sina Craft-produkter i XXL:s butiker. Man ser det man vill se, eller?

Det ska erkännas att jag har fingrat en del på köpknappen den senaste tiden. Tyvärr har det fingrats och dessutom tryckts ganska många gånger på vägen ner så det är mycket möjligt att den främsta anledningen till att jag tycker att det är "billigt" till stor del beror på att jag har köpte bra mycket dyrare tidigare och att jag gärna vill se att de illröda siffrorna byts ut mot blå.

Jag tror att XXL-rapporten kommer att vara dålig, men inte så katastrofdålig som en del är rädda för. Man har sannolikt gått in i Q2 med ett hyggligt momentum och jag tror att försäljningen kommer att landa helt OK, men att marginalerna kommer att vara fortsatt pressade. I nuläget vågar jag mig inte på några siffror. Det jag däremot skulle kunna våga mig på är att jag tror att 2,20-2,20 NOK som vi har pendlat runt de senaste veckorna kan komma att bli en botten. Det återstår att se och jag har haft mycket fel tidigare när det kommer till XXL. Hög risk.   

24 maj 2023

Byggmax: Ökning

Idag så ökade jag i Byggmax strax under 30 SEK. Det finns en del som gillar bolaget och som tycker att det kan vara en intressant investering, tex Pekka Kentä på Placera (om jag inte fått det om bakfoten), men de allra flesta i investerarkollektivet verkar vara ganska överens om att den negativa resultatutvecklingen kommer att fortsatta nedåt påeldat av att räntehöjningarna inte fullt genomslag och allmän framtidspessimism. Det är onekligen så att man många som sitter på stora lån kommer att få ett minskat konsumtionsutrymme, och det är säkerligen så att detta både har fått och kommer att få effekt på sällanköpshandeln. Det är ganska klart. Det som är mindre klart, enligt mig, är hur mycket som redan är inprisat. Jag tycker att mycket av det som lyfts fram är inprisat. Det är ingen som räknar med att vinsten per aktie skall hamna runt 10 SEK de kommande åren och det är därför som kursen är under 30 SEK. Argumentet att pandemiåren var exceptionella och att de aldrig kommer att komma tillbaka är därför inte helt övertygande enligt mitt sätt att se när man beaktar rådande kurs.

Tyvärr tycker jag att många analyser till stor del bygger på jämförelser med egna historiska siffror och extrapolering. Det är så klart relevant att jämföra med motsvarande kvartal föregående år när siffror presenteras, men om det finns speciella omständigheter som gör båda kvartalen mer eller mindre representativa så blir jämförelsen haltande. Många gånger så handlar analyserna dessutom mer eller mindre enbart om jämförelser med tidigare kvartal och eventuellt jämförelser med peers, som kan vara mer eller mindre lika. Det verkar även vara gängse att man försöker dra ut olika former av trendlinjer för att kunna göra kvalificerade gissningar om framtiden. Om det finns en osäkerhet i de kvartalssiffror som man baserar analysen på så blir naturligtvis inte slutresultatet helt och hållet tillförlitligt. Under exceptionella omständigheter som pandemin så blir också underlaget skevt. När det var förbjudet att resa så fick hemmet en framskjuten roll och det gagnade så klart Byggmax, Bygghemma, m fl. Det finns en begränsning i hur mycket renoveringar, tillbyggnader mm som kan göras och i alla fall jag tror att den byggboomen som rådde under pandemin resulterade i en efterfrågeomfördelning. Effekten av den ser vi idag när det inte finns något större tryck i butikerna. Naturligtvis påverkas även efterfrågan av att pengar blir dyrare, men även om vi haft samma ränta som innan Ukraina-kriget så tror jag vi ändå haft en ganska svag efterfrågan. Hur mycket de olika faktorerna påverkar är naturligtvis svårt att säga.

När det kommer till räntehöjningarna och det faktum att folk har fått mindre pengar i plånboken så tror jag ibland att det görs en och annan tankevurpa. En första sak som man inte skall glömma bort är att Stockholm inte är representativt när det kommer till vad som är ett "normalt bostadslån". Det bör vara väldigt ovanligt med bostadslån över 5 MSEK i mindre städer i Sverige. Det kan säkert existera, men det är sannolikt betydligt mindre vanligt av den enkla anledningen att bostäder i mindre orter i Sverige kostar betydligt mindre än i Stockholm och andra storstadsregioner. I fallet med Byggmax så är det relevant. Byggmax har nämligen butiker över hela landet och inte bara i storstadsregioner. När det kommer till storstadsregionerna så är dessutom konkurrensen större. Bauhaus, Hornbach m fl som bygger jättelika anledningar kan nämligen inte räkna hem en etablering i en mindre ort och av den anledningen så finns man bara, i princip, i storstadsregioner. De höga räntorna påverkar med andra ord inte bostadskostnaderna på samma sätt i hela landet, och det är till Byggmax fördel. Jag tror att många som räknar på Byggmax missar denna aspekt. En del tycker säkert inte att den spelar större roll, och då må det väl vara så. I min bok så spelar det roll.

Bolåneräntorna är inte hela kostnadsökningen kanske en och annan vill lyfta fram och det är så klart sant. Det mesta har blivit dyrare och att vi har en svag krona eldar på kostnadsökningen (eftersom vi importerar en hel del varor). Att kronan är svag skulle dock kunna fungera som en möjlig fördel i sammanhanget. Ett charmigt, men ganska risigt, torp i Småland kan vara ganska intressant för en dansk som får 1,53 SEK för en dansk krona. Om det säljs så kommer det att leda till att det renoveras, vilket är positivt. Om man inte vill sälja torpet så kanske man renoverar för att hyra ut. Det är kanske att dra saker och ting för långt och effekten kanske är ganska liten, men hur det än är så är en del av de förändringar som äger rum inte odelat negativa.

Om man tittar på historiska siffror för vinst per aktier (https://borsdata.se/terminal/se/byggmax/nyckeltal) (vilket jag tycker att man kan göra om man gör det med förstånd) så blir det tydligt som jag ser det att vinster per aktie på 3-4 SEK inte är någonting som sticker ut på något sätt. Om man räknar med P/E-tal runt 10 så landar man ungefär på dagens kurser. Jag tror att vinsten per aktie kan hoppa upp ett par snäpp när stora projekt kommer tillbaka. Det är kanske inte många som just nu sitter och räknar på att bygga en pool eller göra om sin trädgård, men förr eller senare så kommer dessa projekt att komma tillbaka. Det kanske kommer att dröja, men jag tror att marknaden kommer att anpassa sig till de högre räntenivåerna. Eftersom räntenivåerna inte är unikt höga så tror jag att det är rimligt att anta att efterfrågan på stora projekt kommer att komma tillbaka och jag tror att den anpassningen som kommer att ske kommer att visa sig i att bopriserna går ner, inte att bygghandeln helt försvinner.

Det ser inte så bra ut när man tittar på de senaste åren, se nedan (från Q1-rapporten), men om man tar fram siffror som visar åren innan pandemin så blir bilden en annan.

Det man också ska komma ihåg och som jag hade tänkt skriva mer om är att man under många år nu byggt upp ett stort butiksnätverk. Med andra ord, det Byggmax som finns idag är betydligt bättre rustat än vad Byggmax anno 2018 var.

Det är inte så att jag tycker att Byggmax är det mest intressanta bolaget som finns eller att jag tror att Byggmax har den ljusaste framtiden av alla bolag på börsen, men jag tror att det finns en till viss del oförtjänt skepsis mot bolaget (vilket återspeglas i kursen) och jag tror att nedsidan är relativt begränsad. Jag kanske också skiljer mig från andra som tittar på bolaget i att jag ser det som ett reversion to mean case, medan de flesta andra verkar se Byggmax som ett bolag som har många år av riktigt svag efterfrågan framför sig.

Det skall bli intressant att se Q2-rapporten.

03 maj 2023

XXL: Q1-rapport och mindre ökning

Det har inte varit glada dagar i min portfölj de senaste månaderna för att inte säga det senaste året. En starkt bidragande orsak till att det - för att tala klarspråk - gått skitkasst är XXL. Jag började att handla på mig aktier runt 10 NOK och har mer eller mindre ökat ner till dagens nivåer runt 2 NOK. Att det var fel är jag smärtsamt medveten om, men så är det i livet och med aktier i synnerhet, ibland gör det ont. (Det går ingen nöd på mig och jag är vid gott mod)

Jag har haft fel när jag har bedömt XXL under lång tid och sett så här i efterhand skulle jag ha lämnat direkt när Pål Wibe kastade in handduken. Eftersom jag har haft fel gång på gång så står det tämligen klart att jag har en förmåga att se positiva signaler när varningslamporna blinkar illrött, dock så tycker jag faktiskt att man kan se lite fina tongångar i Q1-rapporten. Lagret minskar och man verkar själv vara tämligen nöjda med att man kunnat komma ner till rimliga nivåer. Naturligtvis har man gjort ytterligare nedskrivningar, men det bör inte förvåna någon tycker jag. Förutom att lagret börjar komma ner på OK nivåer så tar man marknadsandelar. Det är inte oviktigt. Man kan så klart argumentera att XXL har slumpat bort enorma mängder varor och att det inte är en större bedrift att sälja mycket om man gör det med förlust, men jag tycker att det är att vara lite för hård. XXL är inte ensamma om att ha stora lager och inte heller ensamma om att ha haft utförsäljning.

Det är inte helt optimalt att titta på jämförelser med 2022, men det är vad som bjuds på i rapporten. Nedan finns några staplar från förstasidan av rapporten:


Under första kvartalet så ökar man omsättningen. Vad jag förstår minskade marknaden något och det innebär alltså att man växer under ett kvartal när marknaden som helhet minskar. Man tar alltså marknadsandelar, vilket är viktigt. När man tittat på EBITDA så levererar man inget bra resultat. Anledningen är, som jag förstår det, att man har kompromissat med lönsamheten för att frigöra kapital från lagret. Det är sannolikt det riktiga att göra givet de för höga lagernivåerna. Man kan fundera på om det inte trots allt är bra med ett stort lager, eller i alla fall inte ett jättestort problem. Torsten Jansson, VD i New Wave, brukar lyfta fram att ett stort lager är bra, men jämförelsen haltar något. Det kan vara bra med ett stort lager så att man kan hantera logistikstörningar etc, men i fallet med XXL så finns det en klar risk att man binder för mycket kapital och att man måste göra nedskrivningar på grund av att det finns en modeaspekt (vilket inte på samma sätt verkar finnas för New Wave). 

Det är möjligen så att jag gör saker och ting lite för enkelt för mig, men om man ungefär levererar i linje med Q2 förra året, dvs en försäljning ungefär i linje med Q1 och om man inte behöver tumma på marginalerna, dvs inga prisdumpningar för att minska lagret, så kan man eventuellt få till en helt OK vinst. Framförallt känns det inte orimligt att man skall kunna få till en helt OK vinst i ljuset av börsvärdet som när lågt. Jag har sagt det förr och jag har haft fel hela tiden, men jag tycker i alla fall att det ser prisvärt ut.

Två andra intressanta take-aways från rapporten tycker jag är att e-handeln växer, vilket är viktigt som jag ser det, och man har även organiserat om i ledningsgruppen. Freddy kommer in som VD, vilket är välkänt, men vad som är mindre känt är att Jarle Bråten, en av grundarna av XXL, kommer att gå in som interimchef för "category and buying". Det är lovande med både nytt blod och erfarenhet från tider då XXL gick riktigt bra. Sannolikt kan teamet tillsammans ta fram kunderbjudanden som fungerar.

Även om kursen har varit fallande under riktigt lång tid så har det varit få insiderköp. Om jag minns rätt så köpte Hugo Maurstad aktier runt 6 NOK, men sedan dess har det varit tyst med undantag för den riktade nyemissionen på 3,70 NOK. Förhoppningsvis tycker Freddy Sobin att det är köpvärt på dessa nivåer och kanske kommer även Jarle eller någon annan i ledningsgruppen att tycka att det kan vara intressant att köpa eller fylla på. Det återstår att se och kanske kommer ledningsteamet att vänta till dess att det kommer ett program för nyckelpersoner. Vi får se. Förr eller senare kommer det att hända någonting.

Om man läser på market.se så kan få en lite bättre bild av läget i Sverige, se länk nedan:

https://www.market.se/affarsnyheter/finansiella-rapporter/rekordstora-utforsaljningen-har-gett-resultat-for-xxl-vinner-tillbaka-viktiga-marknadsandelar/

Överlag så tycker jag att det ser intressant ut och jag ökade lite idag runt 2.20 NOK. Det kanske var lite tidigt och det är möjligt att kursen kommer att falla ytterligare, men jag tycker att det ser intressant ut. Jag tror att man kommer att få skutan på rätt kurs och jag tycker att lagerminskningen i Q1 är ett gott tecken. Man kan så klart tycka att det spelar mindre roll om bolaget får ordning på saker och ting om marknaden i stort är tvärdöd, men även när det kommer till marknaden som helhet så tror jag att det kommer att ordna upp sig. Räntehöjningen har varit en chock och många håller i plånboken för att man ser att det blir dyrare, men förr eller senare så kommer det att behöver köpas nya träningskläder, nya löparskor, ny sovsäck eller liknande. Jag tror även att räntetoppen kan ha nåtts. Eventuellt är det fel, men jag tror att marknaden kommer att gå tillbaka till mer normala nivåer. Jag tror med andra ord inte att vi får se att efterfrågan kommer att minska ytterligare utan snarare att det kommer att komma en rekyl tillbaka till ungefär de nivåer som vi har sett de senaste åren (och då menar jag inte bara pandemiåren, som inte är representativa).

Tyvärr har jag läst väldigt få av de analyser som har gjorts och jag vet egentligen inte vad som ligger bakom riktkurserna på 1 NOK, som SEB tycker är rimligt, eller 2,20 NOK som någon annan analytiker tycker är rimligt. Jag gissar att de flesta analytiker inte ser en rekyl i efterfrågan och jag gissar att man inte direkt tror att XXL kommer att kunna jobba upp marginalerna till de nivåer som man har satt som mål. De kanske har rätt, men jag tror att analytikerkollektivet är för negativa (och kanske påverkar det att de mest negativa analyserna fallit in hittills och det kanske undermedvetet påverkar analyserna så att de blir mer åt det negativa hållet, eventuellt).

Man kan argumentera att XXL är en aktie som dras med problem och att man ska hålla sig borta och istället leta efter aktier som har medvind. Det kan man så klart göra och det kan säkert vara en bra strategi, men jag tycker att det är värt en chansning (ytterligare en chansning). Risken är dock skyhög och jag vill verkligen inte rekommendera någon att följa mig. Med andra ord, gör din egen analys. 

01 maj 2023

Byggmax: Q1-rapport

Den senaste tiden så har det kommit in Q1-rapporter för mina tre största innehav. Ingen av rapporterna var i min bok någon kioskvältare utan det levererades mer eller mindre i linje med förväntningarna. Nedan finns några snabba kommentarer för Byggmax.

Byggmax levererade en rapport som visade en minskad omsättning med 25% jämfört med Q1 2022. Det är på inget sätt bra, men det var väntat att det skulle bli en dålig rapport. För egen del så hade jag trott att minskningen inte skulle vara fullt så stor, men jag ser det inte som någon större fara. Byggmax påverkas väldigt negativt av de höjda räntorna och det allmänt höga kostnadsläget. Effekten av att kostnaderna ökar är att färre väljer att renovera eller för den delen underhålla. Naturligtvis påverkar det Byggmax. När man jämför Byggmax med en del andra aktörer så glömmer man till viss del bort att det finns en skillnad i hur snabbt förändringar, som t ex ökade räntor, får genomslag. Många DIY-projekt kan med enkelhet skjutas på framtiden. Om man tycker att det känns jobbigt att lägga pengar på ett nytt trädäck eller ett nytt vedskjul så kan man från en dag till en annan välja att skjuta fram projektet. När det kommer till projekt som man anlitar hantverkare för att utföra så är det inte lika lätt att skjuta fram eller helt skippa projektet. Ett uterum som man anlitat en snickare att bygga kommer sannolikt att byggas i de allra flesta fall. När det väl vänder så tror jag att DIY kommer att vara snabbare tillbaka och jag tror även att de mindre DIY-projekten kommer att kännas mindre jobbiga att starta för många. Min gissning är att det är riktigt tufft, men jag tror att det kommer att bli bättre under andra halvåret.

Det jag tycker att många analytiker missar är att byggprojekt inte nödvändigtvis är nöjesprojekt. Det kan vara så att man bygger ett nytt trädäck för att man vill ha ett större, och det är kanske inte nödvändigt. Om trädäcket däremot har murknat eller att trallen håller på att falla isär så handlar det snarare om underhåll än om "nöjesspikande" att byta ut trallen. All byggnation har ett bäst före-datum och om man inte vill att det ska förfalla så kommer man förr eller senare att behöva åtgärda och det inbegriper köpa byggmaterial. Jag tycker med andra ord att Byggmax är ett ganska bra mean reversion-case, dvs över tid så kommer byggmaterialförsäljningen vara hyggligt jämn och om det kommer rejäla dippar så kommer efterfrågan att komma tillbaka.

När jag läser eller lyssnar på de som inte tror på caset så är det framför allt två aspekter som lyfts fram. Pandemin var en exceptionell period och nu är ingen intresserad av att bygga längre. Det är möjligt att jag förenklar lite, men i stort sett är det så jag förstår argumentet. Det är helt riktigt att pandemin var speciell. Under pandemin kunde Byggmax visa en vinst per aktier på 13 SEK (om jag minns rätt) och det gjordes både återköp, förvärv och utdelning. 13 SEK per aktie i vinst ska jämföras med dagens kurs runt 30 SEK. Att vinsten som levererades under pandemin var exceptionell är i mitt tycke ett ganska svagt argument för att tycka att Byggmax är en säljkandidat. För det andra så lyfts det framatt ledning och styrelse är inkompetent för att det gjordes återköp runt 90 SEK. Det var naturligtvis dålig tajming, men det var ett beslut som togs innan Ukrainakriget och räntehöjningarna. Det man också ska komma ihåg var att beslutet togs i en tid när man tjänade väldigt mycket pengar. Man valde en kombination av att dela ut, göra återköp och investera i verksamheten. Jag kan tycka det finns en logik i att sprida gracerna på ett sådant sätt även om det nu med facit på hand var dålig tajmning på återköpet.

Det man ska komma ihåg med Byggmax är att det är inte första gången som de får höra klagosång från småspararkollektivet och även analytikerkollektivet. När Byggmax köpte Skånska Byggvaror så visade det sig vara en synnerligen dålig affär och det tog lång tid att få rätsida på Skånska Byggvaror, men - och detta är viktigt - man lyckades får riktigt bra snurr på Skånska Byggvaror. Det finns säkert de som inte vill röra Byggmax för att styrelsen beslutade om ett återköpsprogram som visade sig vara fel i tiden, men jag är inte en av dem. Det var ett dåligt beslut, men det var inte avgörande.

En intressant sak som nämns i samband med Q1-rapporten är att Byggmax kommer att ge sig in på marknaden för komplementärbyggnader, tex Attefallshus. Jag tror att det kan bli riktigt intressant. Det finns riktigt generösa regler i Sverige för Attefallshus och friggebodar och det skapar möjligheter. Utöver att bygglovsreglerna är förhållandevis enkla så finns det även möjlighet att hyra ut ett extrahus och göra ganska stora avdrag,  dvs att bygga ett hus och sedan hyra ut det kan bli en riktigt bra affär. Detta är ingenting nytt, men jag tror inte att marknaden är uttömd. För egen del hade jag faktiskt gärna haft ett Attefallshus som arbetsrum så jag kanske tillhör de redan övertygade.

Det har varit en del skriverier om att Mattias Ankarberg slutar. Många tycker att det är tråkigt och jag tillhör absolut de som tycker att det är trist. Min bild av Ankarberg är att han både har förmåga att tänkta strategiskt och leverera operationellt. Det är inte alla som kan det. Många hamnar i det ena eller andra facket. En del har fallenhet för att hitta intressanta möjligheter, men ingen förmåga att leverera konkreta resultat. Andra är det motsatta, bra på att leverera när någon har visat riktningen. Även om jag tycker att det är tråkigt att Ankarberg slutar så tror jag att det kommer att bli bra med Karl Sandlund. Han verkar vara en person som får saker att hända och jag tror att han kommer att vilja leverera riktigt bra som börs-VD.

Efter rapporten så har Anders Moberg, styrelseordförande (och tidigare koncernchef på IKEA), fyllt på med 30 000 aktier för knappt en miljon. Det är lovande. Jag tror även Karl Sandlund kommer att köpa aktier efter att han tillträtt. Om jag läser honom rätt så är det en person som vill vara en pilotskole-VD, dvs en VD som har skin in the game.

Jag äger redan en hel del aktier i Byggmax och jag jobbar efter en riktkurs på 70 SEK. Sannolikt kommer 2023 inte att bli ett speciellt bra år, men under 2024 så skulle jag inte bli förvånad om man kan leverera en vinst upp mot 7-8 SEK. Det kanske är att hoppas på för mycket, men jag tror mycket på bolaget och jag tror att det kommer att vända tillbaka till en mer normal marknad inom inte alltför lång tid. Utöver det så tror jag att de satsningar som man har gjort på t ex trädgård inte fullt ut fått genomslag. 

Även XXL och Scandic har kommit med rapporter, men det får bli separata inlägg. Framförallt XXL tycker jag var ganska intressant och för den som är intresserad så kan jag rekommendera länken nedan:

https://www.market.se/affarsnyheter/finansiella-rapporter/rekordstora-utforsaljningen-har-gett-resultat-for-xxl-vinner-tillbaka-viktiga-marknadsandelar/