25 september 2019

Byggmax: Mina vanliga, uttjatade tankar ännu en gång

Ett bra tips när man handlar med aktier är att man skall jobba med marknaden och inte mot den. Om en aktie är i en nedåtgående trend så skall man med andra ord inte kasta sig på köpknappen. Ett annat bra tips är att inte kasta bra pengar efter dåliga pengar, dvs om det visar sig att det inte var en bra idé så skall man acceptera det och avsluta, inte förvärra genom att öka exponeringen. Det brukar också sägas att om man har nått en målkurs så skall man agera, inte tänka att det kan gå upp ytterligare. Samtliga dessa visdomar har jag inte följt i fallet Byggmax.Det är mycket som inte gått riktigt som jag har tänkt mig. IFRS 16-effekterna hade jag inte koll på när jag köpte in mig och jag hade heller inte kunskap och förmåga att se att dessa effekter skulle påverka bolaget så att man ställde in utdelningen. Det är naturligtvis möjligt att det fanns ytterligare anledningar till att man ställde in, men jag känner mig tämligen säker på att IFRS 16 var en ganska viktigt komponent.

En annan sak som jag missbedömde var Q2-rapporten. Jag trodde att Skånska Byggvaror skulle visa hygglig vinst och omsättning, och att vändningen därmed skulle anses avklarad. Det var kanske inte helt fel. Tyvärr var inte koncernen som helhet så övertygande som marknaden hade trott, och det missbedömde jag tvåfalt. Dels så trodde jag att marknadens förväntningar var verkligen lågt ställda, dels så trodde jag att man skulle leverera bättre än vad man faktiskt gjorde.

Även om mycket har gått fel kursmässigt så behöver det så klart inte innebära att bolaget går dåligt. Det finns dock en del som oroar. Det första som oroar är att man inte riktigt verkar få igång tillväxten trots att man öppnar många nya butiker. Det är möjligt att det tar ett bra tag innan butikerna är igång och det är möjligt att effekten av de nya butikerna fortfarande ligger en bit fram, men jag är rädd för att förhoppningarna inte kommer att infrias, tyvärr. Det saknas inte byggvaruhus och det är många byggprojekt som inte är helt nödvändiga. Kanske kan det vara så att en del av gör-det-självarna har börjat intressera sig för annat, kanske har "Äntligen hemma" och andra hemmafixarprogram peakat. Jag vet inte. Det finns kanske inte så mycket mode i gör-det-själv-genren eller så gör det.

Även om jag i grunden är positiv till trädgårdssatsningen så gör den mig också orolig. Det är inte enkelt att sälja trädgårdsprodukter i stor skala till konsumenter med bra vinst. Plantagen har provat och det har varit tufft. Kanske gör Plantagen fel och kanske kommer Byggmax att göra rätt, vem vet? Jag är rädd för att satsningen på trädgård till viss del kan vara en desperat åtgärd för att få igång tillväxten. Förhoppningsvis har jag fel. Om man skulle få till ett koncept som lockar kunder till butikerna så har man någonting som kan vara riktigt, riktigt bra. Det återstår dock att se och jag är ibland rädd att man underskattar svårigheten att sälja växter. Framförallt är det svårt om man inte skall ha så mycket personal.

Om det nu är så att kursutvecklingen den senaste tiden inte är en effekt av att det går dåligt för bolaget så måste det så klart finnas någon annan anledning till att kursen trycks ner. Min gissning är att det handlar om att någon av de större ägarna har bestämt sig för att minska och inte hittat någon som kan tänka sig att köpa hela posten som man tänkt sälja utan att man istället fått punpa ut aktierna succcessivt. Om man tittar i mäklarhistoriken så har Enskilda sålt aktier för 36 miljoner under den senaste månaden. Det bör motsvara cirka 2% av bolaget om jag inte helt snurrat till det. Det är ganska mycket aktier att pumpa ut om det inte finns direkta köpare på andra sidan. Det kan vara önsketänkande från min sida, men jag tror att kursen är nedtryckt av att större aktörer vill minska, inte för att bolaget går direkt dåligt.

Ett mått som jag tycker funkar hyggligt som sanity check är bolagsvärde per butik. Om man räknar 1800 MSEK (börsvärde) plus 500 MSEK (skuld, ej IFRS 16) delat med 170 butiker så landar man på 13-14 MSEK per butik. Det tycker inte jag känns särskilt utmanande.

Det skall bli väldigt intressant att se Q3-rapporten om ungefär en månad. Jag kommer sannolikt inte att sälja något innan dess, men eventuellt om kursen skulle göra en tjurrusning uppåt så får jag tänka om. Eftersom jag redan sitter på en hel massa aktier (relativt sett) så borde jag inte köpa på mig mer och så kommer det nog också att bli, men helt uteslutet att jag gör ett litet köp innan rapporten kan inte uteslutas.

10 september 2019

Inwido: Kapitalmarknadsdag på gång

Inwido är ett relativt nytt innehav i min portfölj och jag är lite ambivalent kring bolaget. Jag kan det ganska dåligt tyvärr och jag har länge tänkt att jag skulle sätta mig in i detaljerna lite bättre. Om jag skall sammanfatta varför jag köpt så beror det till stor del på att jag tycker att det ser väl nedtryckt ut och att jag tror att man överdriver en eventuell generell nedgång på marknaden för det första och att jag tror att Inwido sannolikt inte skulle drabbas fullt så hårt som man skulle kunna tro om det nu blir en nedgång. Annorlunda uttryckt, jag tycker att man både överdriver den marknadsgenerella risken såväl som den bolagsspecifika.

I november (om jag minns rätt) så kommer bolaget att hålla kapitalmarknadsdag. Det skall bli intressant att höra vad man presenterar. Förmodligen så handlar det om att man på ett eller annat sätt kommer att ställa om bolaget och jag tror att man kommer att presentera en plan för de kommande två-tre åren. Det kan vara helt fel, men det är vad jag tror.

Jag tror att fönster är en produkt som går en ganska bra framtid till mötes. Det kommer sannolikt att hända en del de kommande åren, t ex bättre ljuddämpande förmåga, lägre underhållskrav, inbyggda larm kanske, inbyggda solskydd kanske och så vidare. Sannolikt kommer man även att kunna pressa kostnaderna ytterligare, vilket kan öppna upp för segment som idag inte är öppna på grund av att dagens moderna fönster är för dyra. Naturligtvis kan det även komma bakslag, men jag tror att det kan vara ganska intressant.I nuläget är det bara en hypotes från min sida.

Det skall bli intressant att se vad som händer med kursen framöver. Min tolkning av att man kallar till kapitalmarknadsdag är att man har någonting på gång. Det kan dock visa sig vara helt fel. Intressant att följa skall det i alla fall bli.

Byggmax: Per Strömberg köper aktier

Idag så läste jag att Per Strömberg, VD på ICA och styrelseledamot i Byggmax, hade köpt sina första aktier. Det var inte ett enormt köp sett till vad Per sannolikt är kapabel till, men det är en bra start och en intressant signal. Initialt så stack kursen upp ganska ordentligt, men sedan så gick kursen tillbaka en del. Oavsett vad så var det kul att se att Per köpte.

08 september 2019

Byggmax: Insiders, mäklarstatistik och Google Trends

Byggmax stack ner en del efter Q2-rapporten och det har inte varit klang och jubelsång sedan mitten av juli för aktiekursen. Det har gått ganska dåligt kan man sammanfatta det hela med. Jag har fyllt på med fler aktier för jag tycker inte att det ser katastrofdåligt ut. Tyvärr så blev jag lite girig och tog inte hem vinst vid 40 SEK som var min plan utan jag ville vänta in Q2 för jag trodde att den eventuellt skulle kunna överraska uppåt, men så blev det inte. Det blev överraskning nedåt istället.

Om man tittar lite på Google Trends så ser det utan enligt följande (två år bakåt).Det går inte att dra för stora slutsatser av Google Trends som jag ser det, men jag tycker att det är rimligt att anta att Q3 inte ser ut att bli värre än Q3 förra året. Eftersom kursen är ganska nedpressad så skulle det eventuellt kunna leda till att en och annan blir köpsugen. Vi får se.

Kursutvecklingen ser ut enligt nedan:


Om man tittar på hur det har handlats av insiders så tycker jag att det ser ganska bra ut.
https://trader.di.se/index.php/quote/insider/31717

Även om det är vanskligt att dra några stora slutsatser från mäklarstatistik så kan det vara så att det har varit ett ganska stort säljtryck från några stora aktörer. Eventuellt skulle det kunna få till effekt att när säljtrycket avtar så hoppar vi upp från 30SEK-nivån.
https://trader.di.se/index.php/quote/maklarstat/31717

Det man också ska komma ihåg när det kommer till Byggmax är att aktien är mer eller mindre bortglömd. Det fanns en tid när ganska många pratade om Byggmax, men efter fadäsen med Skånska Byggvaror så har aktien hamnat i frysboxen. Man kan så klart fundera på hur stor roll det spelar i sammanhanget, men jag tror att det kan spela viss roll.

Jag skulle kunna skriva att jag tror att en del av de butiker som öppnats de senaste åren sannolikt kommer att börja bidra mer och mer, att det finns en del att förbättra inom Garden, IFRS 16-effekter mm som egentligen är de stora anledningarna till att tro på en uppvärdering, men det har jag redan skrivit om. Det skall bli intressant att följa kursen under resten av året.

Riskabelt såklart och om man vill ha lägre risk så skall man sannolikt titta på något annat.

01 september 2019

Byggmax: Fler aktier

Jag har de senaste dagarna sålt en del av mitt Mekonomen-innehav och fyllt på med ytterligare Byggmax-aktier. Det har varit ett relativt stort säljtryck som jag ser det i Byggmax och jag jobbar efter hypotesen att de kommande kvartalen kan komma att bli hyggliga, vilket bör hålla kursen på nuvarande nivåer eller eventuellt överraska uppåt. Om Q3 kommer in relativt väl så tror jag att en och annan kommer att se på bolaget med något mer positiva ögon. Bland annat så tror jag att butikerna som öppnat de senaste åren kommer att kunna bidra på ett sätt som gör att en del av de inprisade förväntningarna kan överträffas.

Förutom att jag tycker att värderingen är relativt låg givet hur jag tror att framtiden kommer att te sig för bolaget så tror jag eventuellt att det kan komma överraskningar som lyfter kursen. Det kan komma insiderköp. Det kommer att komma en ny CFO som sannolikt kommer att köpa aktier. Eventuellt kommer någon i styrelsen att tycka att det är en bra idé att köpa aktier. Effekten av insiderköp skulle kunna få kursen att hoppa upp. Eftersom ägandet i styrelsen är relativt tunt så tror jag att en rörelse i positiv riktning skulle kunna få ganska stor effekt på kursen, eventuellt. Man kan också fundera på om det finns några speciella anledningar till att en del i styrelsen inte köper. Kan det vara så att det räknas på ett utköp av Byggmax hos någon aktör där någon i styrelsen har insyn? Eventuellt. Förmodligen inte, men heller inte helt uteslutet.

Förutom att jag tycker att bolaget rullar på ganska så bra så tror jag eventuellt att kursen har pressats väl mycket av IFRS 16-effekter. Om jag förstått saken rätt så är nettoskulden, oräknat IFRS 16-effekter, ungefär 0.5 miljarder. Om man däremot räknar med IFRS 16 så landar skulden på ca 2 miljarder. Det är möjligt att detta inte stämmer, men det är så som jag har förstått saken. Det som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att IFRS 16-effekterna kan spela olika roll för olika aktörer - om jag har förstått saken rätt. Om t ex Byggmax skulle köpas av ett utländsk bolag så hade man sannolikt med olika upplägg kunnat minska effekterna av IFRS 16. Annorlunda uttryckt, skulden i Byggmax ökade på grund av att redovisningsprinciperna ändrades, inte på grund av att man tog nya lån. Jag tycker att detta är en ganska stor skillnad. Det är möjligt att jag är fel ute eftersom redovisning inte är någonting som jag kan, men jag tycker att denna faktor gör caset mer intressant. Naturligtvis kan man säga att de flesta på marknader absolut förstår mer eller mindre noga hur IFRS 16 påverkar, men jag tror ändå att det kan vara intressant. Till exempel så känns det inte osannolikt att större aktörer sålde eller blankade när det blev klart att IFRS 16 skulle införas. IFRS 16 skulle ju få effekt på Byggmax och att utdelningen skulle behöva slopas kanske en del av de större aktörerna förutsåg. Jag jobbar nämligen efter hypotesen att IFRS 16 var en orsak till att utdelningen skippades.

Det finns många anledningar till att Byggmax har hamnat i kylan och att kursen handlas på relativt sett låga nivåer (mer specifkt, lägre än vad kursen var för ett par år sedan). Att det finns många anledningar tycker jag gör det hela mer intressant. Min hypotes är att misslyckandet med Skånska Byggvaror bidrog till att många bestämde sig att sälja. Därefter var det sannolikt en hel del som sålde för att man kände sig tveksam till idén att öppna nya fysiska butiker. Vad gäller om ett retailbolag skall ha fysiska butiker eller inte så har åsikterna varierat ganska mycket de senaste åren som jag ser det. HM tycker jag tjänar som ett ganska bra exempel. Vid årsskiftet så var bolaget väldigt ifrågasatt bland annat på grund av de många fysiska butikerna. Idag är diskussionen något annorlunda. Naturligtvis handlar HMs kurs om mycket annat än fysiska butiker, men jag tror att det är en ganska viktig komponent. Problematiken med ökad skuldsättning orsakad av IFRS 16 kom som ytterligare negativ påverkan. Därtill finns en allmän oro för byggmarknaden som även påverkar Byggmax. Att det inte finns så många kända namn i ägarlistan, eller rättare sagt namn som lockar till sig småsparare, kan även påverka kursen.

Summa summarum så tycker jag att det är mycket som den senaste tiden har tryckt ner kursen i Byggmax och jag tror att nedsidan är relativt begränsad vid nuvarande nivåer. Det är möjligt att det är helt fel, men det är vad jag tror. Vad gäller möjligheterna att överraska positivt så tror jag att de många butikerna som lanserats de senaste två åren kan komma att bidra positivt de kommande kvartalen. Eventuellt så skulle garden-satsningen kunna göra att de säsongsmässigt svaga kvartalen inte blir fullt lika svaga. Jag tror att det finns möjligheter för Byggmax att göra en hel del med de säsongsmässigt svaga kvartalen och Garden tror jag kan vara väldigt rätt. Det återstår så klart att se om jag har tänkt rätt.