30 juni 2020

Byggmax: Fönster

Byggmax säljer fönster. Det verkar som att man satsar en del på att ta marknadsandelar när det kommer till fönster. Om jag förstår saken rätt så är det egna varumärken som man säljer. Vem man samarbetar vet jag inte och jag har inte lyckats få fram någonting annat än att det verkar som att man själva, eller rättare sagt dotterbolaget Skånska Byggvaror, står på märkningar som t ex CE-märkning. Bygghemma har sitt eget varumärke Nordiska Fönster, som verkar vara bra grejer, och som säljs via deras egen kanal. Det gör även t ex Elitfönster som är Inwidos varumärke.

Man kan fundera lite på vem som sitter med den starka handen. Jag har aktier i Byggmax, många, och aktier i Inwido, inte fullt lika många. Det innebär inte nödvändigtvis att jag tycker att Byggmax sitter med den starka handen. Bilden är mer komplex än så som presenterats ovan och eftersom jag äger en hel del Byggmax i depå så blir det skatteeffekter om jag säljer, vilket till viss del påverkar. Om man bortsett på detta och ser till situationen som den är så tror jag faktiskt ändå att Byggmax sitter på en ganska bra position med sitt starka varumärke, många butiker och en hyggligt välutvecklad e-handel. Inwido skulle kunna vara ett bra bet om man hade en stark innovationspipeline. Det är möjligt att man har det, men jag ser det inte riktigt. Jag tror att många av de alternativ som presenteras är ganska likvärdiga. Det kan vara fel, men det är min bild som lekman. Bygghemma, som har gjort mycket rätt, tror jag inser att de inte fullt och helt kan sitta i knäet på Inwido och har därför sitt eget varumärke. Att göra som ICA och många andra och sälja väletablerade varumärken, t ex Elitfönster, men även egna ofta billigare varumärken, t ex Nordiska Fönster, har länge varit ett lyckosamt koncept. Kanske kommer det fortsatt att vara bra. Inwido är uppenbart OK med upplägget eftersom man samarbetar med Bygghemma och jag tror även att man inser att det inte är ett realistitskt alternativ att bara sälja premiumfönster som Elitfönster.

Bilden är inte så enkelt att det finns en vinnare bland de tre aktörerna som jag har nämnt. Det kanske alla kan vara vinnare. Bygghemma och Inwido kan tillsammans öka försäljningen genom att expandera till andra marknader än Sverige där bygg-e-handeln inte är fullt lika utvecklad och det finns möjligheter att ta marknadsandelar i samband med att skiftet sker till e-handel. Byggmax kommer sannolikt att kunna ta marknadsandelar inom fönster, där jag antar att man inte är så stora, genom sitt butiksnätverk och effektiva organisation. Marknaden som helhet kanske även växer i takt med att allt fler väljer att byta till mer energieffektiva fönster eller bygger nytt.

Marknaden kommer inte att vara statisk. Amazon kanske kommer att komma till Sverige inom kort och eventuellt så kommer Inwido även att sälja sina fönster via Amazon. Det är inte säkert, men det kanske blir så. Det kommer sannolikt inte att vara bra för Bygghemma. Att vara en småspelare är ofta ingen bra position när det kommer till e-handel. Det har Amazon visat.

Jag har ingen klar åsikt om ovanstående, men jag gillar det jag ser när det kommer till Byggmax. Man verkar jobba medvetet med att öka försäljningen med fler butiker, förbättrad ehandel och nya produktgrupper, tex trädgård. Det är helt OK att en och annan analytiker tror att all tillväxt är en effekt av Corona, men det tror inte jag.

29 juni 2020

Byggmax: DI säljrekar

Idag så fortsatte Byggmax sin resa nedåt. Sett så här i efterhand så borde jag ha sålt på 50+ SEK, men så är det med aktier. Ibland så fattar man beslut som inte är helt rätt. Jag kan inte säga att jag ångrar mig speciellt mycket. Min hypotes var att kursen skulle kunna hoppa upp till 40 SEK under året och det har den gjort. Min riktkurs sattes dock innan Corona, vilket har gjort att jag valt att ligga kvar trots att målkursen uppfyllts. En ytterligare anledning är att jag inte riktigt fått bra kläm på de nya förutsättningarna och att jag av den anledningen valt att ligga kvar.

Många skriver för närvarande att det är sälj på Byggmax. Det kan vara rätt så klart, men jag tror att se Corona-effekten som en engångseffekt. Det finns två saker som man missar enligt mig:

1. Q1 påverkades förhållandevis lite av Corona
Försäljningen under Q1 lyfte med 22%. Sannolikt hade Corona-effekten en del i den ökningen. Många anställda blev hemskickade under mitten av mars och sannolikt har en del satt igång med diverse byggprojekt. Jag tror dock inte att effekten är fullt så stor som många vill göra gällande. Det finns säkert några som satt igång med byggprojekt pga att det fanns tid till det, men relativt få. Det som gör att försäljningen under kvartalet ökar är sannolikt istället vädret, fler butiker, ehandel och fler trädgårdsavdelningar. Det är möjligt att det finns ytterligare anledningar, men att tillskriva allt till Corona är inte korrekt som jag ser det.

Q2 kommer självfallet att vara en annan sak, men om man antar att Q1-tillväxten bara till en del drivs av Corona så bör samma tillväxtfaktorer även gälla under Q2. Om det kommer att bli en tillväxt på 40% under Q2, vilket är en gissning, så tror jag att max hälften av denna kommer att kunna härledas direkt till Corona. Det kanske är fel så klart, men jag är beredd på att jag kanske har fel.

Det man skall komma ihåg är att många av de analytiker som idag sätter sälj på aktien, inte tyckte att det var köp runt 25 SEK. Det kan vara så att man gärna vill att tillväxten till stor del beror på Corona för om det inte är fallet så har man helt enkelt missbedömt bolaget ganska ordentligt. Det är vad jag tror att man har gjort. Är inte jag offer på samma sätt för confirmation bias, eller att jag ser det jag vill se? Kanske.

Kort sagt, jag tror inte att Corona-effekterna för Byggmax enbart är engångseffekter. Det verkar helt enkelt inte rimligt.

2. Varför är det engångseffekter för bygghandeln och påskyndade skiften för mathandeln? 
Det finns en del intressanta sanningar som har florerat kring Corona-effekter. Vad jag tycker verkar vara en etablerad sanning är att vanliga möten drastiskt kommer att minska i framtiden. Det tycker jag att man har ganska lite stöd för faktiskt. Det är möjligt att det blir så och det är helt klart så att videomötestjänster har fått ett lyft, men samtidigt som det är många jobbmöten virtuellt så är det många som går emot FHM-rekommendationer för att träffa vänner och släkt, dvs man suktar efter att träffa människor. Naturligtvis finns det en skillnad mellan jobbmöten och "fritidsmöten", men jag tror att skillnaden är mindre än man tror. Man ville gärna träffa en person som man kommer att vara beroende av på ett eller annat sätt och människor är sociala varelser både på och utanför jobbet. Jag tror framförallt att antalet möten kommer att öka och jag tror att det kommer att bli mer effektiva möten i framtiden. Sannolikt kommer man även att välja att arbeta med personer som jobbar på annan ort än vad man själv gör.

Andra effekter som ofta lyfts är att e-handeln har fått ett ordentligt lyft. Så är det onekligen. Det visar försäljningsdata, dock när det kommer till HMs ehandel eller Bygghemmmas siffror så hör man sällan att det pratas om engångseffekter utan snarare om att utvecklingen har påskyndats. Så kan det vara, men det är inte säkert. Jag tror att sanningen ligger mitt emellan även i dessa fall. E-handeln har tagit fart pga Corona, men en del av ökningen är engångseffekter. Det man ibland missar med Byggmax är att det är en annan form av byggvaruhandel jämfört med t ex proffsbutikerna (där det finns rabattavtal för hantverkare) eller de stora ladorna som inte har e-handel och väldigt många artiklar. Jag tror att Byggmax ökning inte bara är engångseffekter utan att det även rör sig om ett skifte. Om det visar sig att en och annan bygghandlare i Sverige får kasta in handduken, vilket jag inte tror kommer att hända dock, så kommer det att stärka min övertygelse. Nu har jag inte läst analyserna som säger att Byggmax starka Q2:a är boostad av engångseffekter och det är möjligt att de är uppbackade av mycket data, men jag tvivlar.

Det är möjligt att jag är fel ute och det är möjligt att 2021 kommer att vara ordentliga försäljningsminskningar, men jag tror inte att det är så säkert som DI och Kepler verkar tro. Att väldigt många har handlat på Byggmax för första gången under Corona-krisen är väldigt positivt och jag tror att det finns anledning att tro att en hel del kunder kommer att komma tillbaka för att köpa jord till trädgården och för att komplettera verktygslådan när det krävs.

Jag kan inte låta bli att känna att det skall bli ganska spännande att se vad som kommer att ske när Amazon slår upp portarna, men det är en annan historia.


28 juni 2020

Scandic Hotel: Jag tror på sommaren ....och 2021

I fredags så fiskade jag upp några ytterligare Scandic-aktier precis innan stängningsdags. Det är möjligt att det var fel och det är möjligt att jag skulle ha haft mer is i magen. Min initiala plan var att köpa under 30 SEK, men jag tycker att det känns köpvärt även under 33 SEK så jag valde att slå till. Om det visar sig att kursen kommer att leta sig under 30 SEK innan rapporten så kommer jag sannolikt att slå till igen och fylla på med ytterligare aktier. Jag tror ganska hårt på Scandic-caset.

För den som är intresserad av Scandic Hotel så kan jag rekommendera intervjun med Pandox VD i Affärsvärldens poddcast. Den har några veckor på nacken, men den är intressant. Pandox äger hotellfastigheter, bland annat många av de fastigheter som Scandic bedriver sin verksamhet i. Pandox kan också vara intressant som investering, men eftersom hyrorna ofta är omsättningsbaserade så befarar jag att Corona-krisen kan bli en ganska blodig historia för Pandox. Det finns säkert en del minimibetalningar och liknande så det är inte helt enkelt att komma fram till vem som kommer att drabbas hårdast, men jag antar att vi kommer att få en aning om vem som varit mest förutseende i kontraktsskrivningen när Q2:orna presenteras. En annan sak som får mig att tveka kring Pandox är att de är exponerade mot Europa i stort, medan Scandic mer eller mindre är exponerat mot Norden.

Det som jag gillar med Scandic är att jag tror att det kommer att bli en ganska snabb "regression to mean", dvs återgång till det normala. Att fler möten kommer att vara via video är möjligt, men som jag har skrivit tidigare så tror jag att det framför allt kommer att leda till att det blir fler möten, inte att fysiska möten ersätts nödvändigtvis. Jag tror även att videomöten kommer att leda till att fler samarbeten kommer att vara med personer och företag som sitter långt bort. Från tid till annan så kommer det att vara bra att ses på riktigt och då kommer det att innebära hotellnätter. Jag tycker att många av de idéer kring videomöten och effekterna av att de används mer flitigt är väl grunda, s k "first level thinking". Jag är inte orolig att antalet hotellnätter skall minska avsevärt på sikt. Det verkar dock finnas de som är ganska oroliga eller t o m övertygade och jag tror att det trycker ner kursen. Kanske är jag fel ute, kanske inte.

Den stora nyemissionen har tryckt ned kursen och jag tror att med tiden så kommer nyemissionen att blekna. Det finns säkert de som sitter med väl många aktier efter nyemissionen och som tar det säkra före det osäkra och säljer. Det finns säkert en och annan som köpte innan nyemissionen och som gjort sig en hacka. En av mina grundpelare är att marknaden ofta överreagerar och jag tror att Scandics kursreaktion är en överreaktion. Det behöver naturligtvis inte vara så, men jag tror det.

En annan grundpelare i min investeringsfilosofi är att starka varumärken ofta undervärderas av marknaden. I fallet med Scandic så tror jag att det är så. Scandic är ett "first in mind"-varumärke som jag ser det och det är viktigt och bra. En sådan sak att man har mycket bokningar direkt via egna hemsidan tror jag är väldigt viktigt eftersom man då kan kapa dyra mellanled. Min hypotes är att om man kan komma över bra hotell så kommer lönsamheten kunna ökas om hotellen blir del av Scandic. Det kanske inte måste vara så, men jag tror att det kan vara möjligt för Scandic att komma över intressanta hotell pga Coronakrisen. Min gissning är att nyemissionen inte bara handlar om att klara sig igenom krisen utan om att också komma ut starkare.

Peter Malmqvist  pratade i ett av de senare avsnitten av Sparpodden och konstaterade att andra länders ovilja att ha med oss att göra kommer att gynna svenska turistbolag. Det bygger så klart på att vi svenskar lägger lika mycket på semester som tidigare år, vilket inte är säkert med skenande arbetslöshet. Oavsett så tror jag att Scandic inte är i ett så dåligt läge trots allt. 

Åter till Pandox VD och Affärsvärlden-podden. Pandox VD lyfte ett problem som jag tycker är väldigt intressant. Om jag inte kommer ihåg fel, vilket jag kan göra för jag har läst och lyssnat en hel del på olika saker som sagts och skrivits om Scandic, så pratades det om att det finns en problematik för hotellbranschen i att Airbnb och andra liknande förmedlingstjänster inte måste meddela inkomster utan att detta hamnar på den som hyr ut. Det är möjligt att jag är fel ute, men jag tror att det är så och jag tror att det inte är otänkbart att det kommer att ändras i framtiden. Det är väldigt likt Uber och taxibranschen, och jag tror inte att man kan tänka så mycket annorlunda när det kommer till hotellbranschen. Det bör på olika sätt regleras och jag tror att det kan vara bra för Scandic. När det kommer till Airbnb så tror jag faktiskt att kommande nyheter och utveckling kan vara till Scandics fördel. Idag betalar man ingen fastighetsskatt, får ROT-avdrag och kan dra av 50 000 SEK för inkomster från uthyrning (och har man mer så är det nog inte alla som redovisar och ganska få av dem som åker fast). Om någonting ändras så att det blir mindre intressant att hyra ut via Airbnb så tror jag att det kan vara en trigger som skickar upp Scandics kurs. Nu är sannolikt inte Airbnb någonting som påverkar Scandic enormt mycket, men jag tror som sagt att det kan komma fördelaktiga nyheter kring det hela, eventuellt.

Om man ska gå ner på siffror så jobbar jag nu efter att en vinst på 4 SEK per aktie är fullt möjligt. Det kommer sannolikt inte att bli så under 2020, men under 2021 så tror jag att vi kan komma att hamna där. Eftersom nyemissionen lett till att vi har cirka dubbelt så många aktier som tidigare så innebär 4 SEK per aktie att den totala vinsten kommer att öka något. Jag tror att det är möjligt under 2021 och jag tror att man kommer att lyckas med det tack vare effektiviseringar, ökad marknadsandel och eventuellt förvärv. 

Det är möjligt att jag är väl positiv och jag tycker inte att det är helt enkelt. Vi får se hur jag agerar framöver. Även om jag kan verka övertygad så är det inte fallet. Jag känner att jag navigerar på okänt vatten med få landmärken att ta fasta på.

  

23 juni 2020

Portföljsammanställning

Fördelningen i portföljen idag är enligt nedan:


Trots att jag har sålt en del i Byggmax och trots att kursen har gått ner en del den senaste tiden så är Byggmax fortfarande ganska överlägset mitt största innehav. Det skall bli intressant att se Q2-rapporten och jag tror att det kan gå fortsatt bra för bolaget även om uppsidan är mer begränsad idag än det var i slutet av förra året.

Scandic har seglat upp som andra största innehav. Jag tyckte att det såg attraktivt ut innan nyemissionen och har gått in ganska hårt den senaste tiden. Vad gäller Scandic så tror jag att uppsidan är ganska stor. Det kan vara rätt, det kan vara fel. Vi får se.

Camurus har efter dagens hopp uppåt etablerat sig på tredjeplatsen. Tillsammans med Byggmax och Scandic står den för cirka halva min portfölj. Det kan man så klart fundera över om det är rimligt eller inte, men det är så det ser ut i alla fall. Det kan bli så att jag minskar i Camurus framöver om jag börjar tvivla, men i nuläget tänker jag att jag ligger kvar.

Det får bli ytterligare portföljfunderingar vid senare tillfälle.

Camurus: Omvänd vinstvarning

Det går bra för Camurus och idag så aviserade man att man kommer att sälja mer än vad man har sagt tidigare, dvs en omvänd vinstvarning. Corona-epidemin har säkerligen bidragit till att läkare gärna skriver ut Camurus läkemedel eftersom det gör att patienten inte måste komma lika ofta till sjukhuset. Det är sannolikt inte hela förklaringen och jag tror att det även beror på att produkten är bra. Det jag brottas med är att jag inte riktigt vet vad som är en rimlig prislapp på bolaget. Att man säljer bra är så klart positivt och om man kan nå en bra lösning med Braeburn så hade det säkert varit positivt för bolaget på så sätt att man då skulle kunna hitta en ny samarbetspartner. Eftersom försäljningen i Europa har gått väldigt bra så tror jag inte att det skulle vara så svårt att hitta intresserade. 

Min tid i marknaden har lärt mig att det kan vara klokt att hålla sig kvar när det blåser medvind. Det kommer nog därför att bli så. 

22 juni 2020

Mina conviction case

Jag vet inte om det är någon direkt poäng med att ha conviction case, dvs aktier som man tror extra mycket på, men för egen del så tycker jag att det är bra att ibland ta fram tre aktier som man tror extra mycket på. I slutet av förra året så trodde jag på Byggmax (som eldats på ordentligt av Corona-effekter), Tobii (som inte riktigt levererat) och Camurus (som också har gynnats av Corona och som gått från klarhet till klarhet, enligt mitt sätt att se). 

Egentligen tycker jag att dessa tre aktier är fortsatt intressanta, men om jag skulle välja idag så skulle jag valt lite annorlunda. Mina val för det närmaste halvåret är följande:

Scandic Hotels (ca 35 SEK, riktkurs 50 SEK)
Jag tror att det finns en rätt rejäl uppsida i Scandic. Den stora nyemissionen som man genomfört kommer att få till effekt att man står relativt starka och att man kan agera på ett annat sätt än vad många konkurrenter kommer att vara tvingade till. Exakt hur detta kommer att ta uttryck vet jag inte riktigt, men jag tror att man kommer att utnyttja sitt starkare läge på ett bra sätt. Jag tror dock att den stora triggern för Scandic Hotels är att vi relativt snabbt kommer att gå tillbaka till ett normalläge. Det är på inget sätt säkert att det kommer att ske inom det närmsta halvåret, men jag tror att det kommer att ske en återgång till det normala och att detta kommer att synas i siffrorna som Scandic presenterar. Jag tror att det räcker med att den framåtblickande informationen kommer att visa att vi håller på att gå tillbaka till någonting som liknar situationen som den var tidigare för att det skall få avtryck i kursen. Det kan mycket möjligt vara så att jag har fel, men jag är beredd på att det kan vara så. Att satsa på att vi går tillbaka till så som det var tidigare istället för att vi går tillbaka till någonting annat är jag intresserad av att vara med på. Riktkursen har jag satt till 50 SEK. Det är möjligt att det är väl offensivt, men jag tror att när det väl kommer positiva nyheter eller nyheter som inte tyder på att det kommer att fortsätta nedåt så tror jag att tongångarna kommer att vara ganska positiva och det är möjligt att dagens svarta byts ut mot ljusare.

Det är inte så att jag tror att det kommer att målas väldigt ljusa färger inom kort i Scandic, snarare är det så att jag tycker att de mörka färgerna som man använder idag är väl mörka. Det jag tror att man inte ska glömma är att många av de riktigt mörka reportage som gjorts av hotellbranschen är ögonblicksbilder, om än väldigt jobbiga för många. Det har även pågått en debatt om stöd på olika sätt och det tror jag till viss del har påverkat nyhetsflödet, inte på ett otillbörligt sätt, men jag tror att det är lätt att dra för långtgående slutsatser av temporära effekter. Det är kanske inte alla som håller med mig om att Corona-pandemin är temporär, men det är vad jag tror. Jag ser heller inget fel i debatten, men jag tror att den har fått till effekt att Scandics kurs hoppat ner väl lågt. Det kan - som sagt - mycket väl vara fel.

Doro (ca 35 SEK, riktkurs 45 SEK)
När det kommer till Doro så är det mycket möjligt att fram till årsskiftet är alldeles för kort tid och att det tar ett bra tag innan det som man nu håller på att bygga upp fullt ut syns i kursen. Kursen har inte hängt med upp under den senaste tidens uppgång och jag tror att det kan komma att ändras. Care-delen är mycket intressant som jag ser det och jag ser det som ganska självklart att utvecklingen i samhället kommer att gå mot bättre hjälpmedel som gör att äldre kan bo hemma på ett säkert sätt längre. Det är som alltid möjligt att jag har fel och det är möjligt att jag har rätt, men att Doro inte kommer att sköra frukterna. Min gissning är att många ser på Doro som ett företag som tillverkar seniortelefoner, vilket förvisso är sant, och missar Care-delen. I takt med att Care-delen ökar så kommer nog även uppfattningen om bolaget att ändras. Det skulle heller inte förvåna mig om man kommer att försöka hitta olika typer av synergier mellan telefondelen och Care-delen. Jag tror att Q2 och Q3 kommer att vara ganska bra och jag tror att bolaget eventuellt kommer att göra förvärv inom Care-delen. Min gissning är att det kan vara så att kursen hoppar upp till 45 SEK innan året är slut.

Green Landscaping (ca 25 SEK, riktkurs 30 SEK)
Green Landscaping rosade inte marknaden med Q1-rapporten. Lite snö under början av året gjorde att Q1 inte var en bra rapport och det sänkte kursen. Nyemissionen som man genomför med anledning av förvärven i Norge tror jag har pressat kursen ytterligare. Lägg därtill låg omsättning och det blir en ganska tråkig utveckling. 

När väl nyemissionen blåst över och om Q2 visar att bolaget inte helt havererat så tror jag att det kan bli ett litet hopp uppåt. Det kan även vara så att eventuellt så kommer Green Landscaping ses som ett ganska OK alternativ när olika Q2-rapporter summeras. Det är inte säkert så klart och det kan vara så att man bygger för snabbt och att det inte riktigt håller ihop. Peter Benson ställde ett par intressanta frågor när bolaget var med och presenterade på ett event som Affärsvärlden nyligen höll på temat förvärvstillväxt, t ex hur decentralisering och lean egentligen går ihop.

Det är stor risk med alla tre aktierna som jag ser det och resonemangen ovan bygger på svag grund, men när allt svajar och samhället inte är sig likt är det inte helt enkelt att hitta aktier som vilar på solid grund. Jag tror på dessa tre aktierna, men det kan vara så att ett halvår är för kort tid och att sia om framtiden är inte enkelt. Hög risk med andra ord och stor osäkerhet.

18 juni 2020

Byggmax: Engångseffekter av Corona

Jag promenerar ganska mycket och när jag promenerar lyssnar jag gärna på poddar, vilket gör att jag lyssnar mycket på poddar. Mycket är ganska bra tycker jag och för mig personligen som aldrig lyckats passa några tider när det kommer till radiodokumentärer och faktaprogram så har det varit en stor skillnad. Det känns nästan konstigt att tänka sig att för 4-5 år sedan så visste jag knappt vad en podd var, och jag gissar att jag var ganska skeptisk.

När det kommer till förändringar så är det många som tror att samhället kommer att se helt annorlunda ut efter Corona. Det tror inte jag. Det kommer att ske förändringar, men i stort så kommer det mesta att vara sig likt. De flesta kommer inte att jobba hemifrån och folk kommer att fortsätta att flyga ner till solen när det är kallt och mörkt. Det kommer nog att bli något vanligare att arbeta hemifrån och kanske kommer det att dröja ett tag innan det bokas lika mycket solresor, men i stort så tycker jag att effekterna ofta överdrivs.

Det talas mycket om mat på nätet och det är ett ämne som jag skrev om en hel del för ett par år sedan. Det finns de som tror att mat på nätet kommer att ta ett stort steg fram som en effekt av Corona-krisen. Många får upp ögonen för tjänsten och man kommer inte att sluta när pandemin lägger sig. Vad gäller bygghandeln så är det många som tror annorlunda. Många ser det som en engångseffekt. Många har varit hemma och passar att renovera eller liknande. Jag tror inte att den analysen håller hela vägen. För det första så tror jag att näthandeln har ökat både vad gäller mat och byggvaror. Det handlar inte bara om engångseffekter utan att marknaden har förändrats. Det tror jag att många är överens om.

Vad gäller mat på nätet så tror jag att det finns en del engångseffekter triggade av att riskgrupper har handlat mat på nätet för att slippa gå ut. En del av dem kommer att gå och handla själv när pandemin lägger sig, men som sagt en del kommer att fortsätta. Det man också skall komma ihåg är att väldigt mycket mat som säljs slängs. Kommer överkonsumtionen av mat att vara lika stor när man handlar på nätet eller kommer konsumenter att ha bättre koll? Jag tror på det senare. Bättre planeringstjänster och större medvetenhet om problemet kommer att göra att det säljs mindre mat i framtiden tror jag. Det kommer alltså att ske en övergång mot ehandel, men effekten kan bli att det säljs mindre. Det kan vara fel, men jag lockas inte av ICA och Axfood och tycker att det kan vara några av de minst intressanta aktierna för närvarande.

Byggmax har en del e-handel och man har satsat på ett omnikoncept som jag förstår det. Man vill ha många butiker och för de som vill handla billigt så får man ta sig till butikerna. Om man kan tänka sig att betala för frakt så finns det alternativet också. Att man har många butiker gör också att man kan fixa logistiken på ett bra sätt för e-handeln. "Jätteladorna", som inte alls är byggda för e-handel, kommer inte att riktigt kunna stå emot en verklighet med mer e-handel och det tror jag kommer att synas. Till skillnad från livsmedelsindustrin så tror jag att det finns ganska liten överkonsumtion inom bygghandeln. Det kan vara fel och det kan vara så att en del kök som byts ut inte nödvändigtvis behöver bytas ut, men i det stora hela så tror jag att det är relativt lite som är överkonsumtion. Murkna panelbrädor byter man ut för att det behövs, inte för att man har lust, osv. Det man också skall komma ihåg är att trycket på sommarställen, möjligheterna till attefallshus, friggebod mm, etc kommer sannolikt att öka trycket på byggmaterial. Det finns också en trend som jag ser det att många gör mer själv för att man tycker att det blir enklare. Det är ganska mycket som man kan göra själv och även om det finns ROT-avdrag så blir det ibland enklare att faktiskt göra det själv.

Min bild av Byggmax är att Corona-krisen har gynnat bolaget både kortsiktigt och långsiktigt. Det tycker jag att Q1-siffrorna visar. I mitten av mars så var det många som åkte till alperna för att åka skidor och även om merparten av försäljningen i kvartalet sker i slutet så tycker jag att man tillskriver Corona-krisen väl mycket när det kommer till försäljningsökningen i Q1. Det hade sannolikt varit ett bra kvartal oavsett. Var vädret ovanligt bra i kvartalet? Det var nog till Byggmax fördel, men jag tror inte att det heller är hela förklaringen. Min bild är att det är bolagets långsiktiga strategi som ger effekt och jag tror att externa faktorer ges för stort utrymme när man analyserar bolaget. 

Byggmax är fortfarande mitt största innehav och jag hade egentligen inte tänkt köpa på mig mer, men om det blir så att kursen fortsätter att ticka nedåt och det blir tillfälle att fylla på med aktier under 40 SEK innan rapporten så kommer jag kanske att göra det. Jag tror inte att det kommer att vara möjligt, men om tillfälle uppstår så är jag redo. Jag har nämligen tänkt om lite grann sedan jag sålt och jag tror nog att 50-55 SEK kan vara en rimlig kurs med tanke på att mycket går bolagets väg. Vi får se. Det är mycket möjligt att jag väljer att satsa på någonting annat.

En aktie som jag hörde någon nämna är Husqvarna. Jag gillar bolaget och jag ångrar lite att jag inte var mer på tårna och fångade in några aktier när det var som allra, allra mörkast. Alltid lätt att vara efterklok. Jag tror gräsklipparrobotar och liknande produkter har en ljus framtid. En annan aktie som jag är intresserad av är Thule. Outdoor-trenden tror jag kommer att hålla i sig under lång tid framöver. Tyvärr handlas inte Thule till vrakpris och det får mig att tveka. Det är ett bolag som jag håller lite koll på och eventuellt om tillfälle bjuds så kommer jag att köpa. 

17 juni 2020

Doro: Ökning

Enligt plan så har jag köpt på mig ytterligare aktier i Doro. Jag tror att det kan komma att bli en ganska bra affär och det är som jag har skrivit tidigare framförallt Care-delen som lockar. Det är inte säkert på något sätt, men jag tror att man är någonting intressant på spåren.

Vad gäller Byggmax, mitt största innehav, så har det spekulerats i huruvida det kommer att komma en omvänd vinstvarning eller inte. Bygghemma - numer BHG - vinstvarnade omvänt nyligen och många tror, sannolikt på goda grunder, att Byggmax också har gjort väldigt bra under Q2. Jag är inte så säker på att det kommer att komma en omvänd vinstvarning. Jag kan inte reglerna så väl, men jag tycker att en eventuell omvänd vinstvarning borde ha kommit tidigare för att den skulle göra någon direkt nytta. Det måste dessutom varit känt för ledningen och styrelsen ett tag att kvartalet kommer att bli väldigt bra och jag tror att man har tagit ett medvetet beslut att inte gå ut med en omvänd vinstvarning. Den senaste tidens diskussioner om att försäjningsökningen skulle vara tillfällig tror jag inte riktigt på. Jag tror att de sämre tiderna kommer att leda till downtrading, dvs att man väljer det billigare alternativet, och jag tror att det kommer att leda till att Byggmax tar marknadsandelar. Amazons intåg i Sverige tror jag kommer att drabba många konkurrenter till Byggmax relativt hårt, men Byggmax med stor exponering mot t ex virke kommer att klara sig bättre, vilket kommer att leda till att Byggmax tar marknadsandelar, tror jag. Det handlar nog dessutom ganska mycket om vinsthemtagningar, men visst är caset mindre attraktivt på dessa nivåer och visst har Corona gett positiva engångseffekter.

En aktie som jag tror mycket på är Scandic. Jag tror att nyemissionen kommer att vara en vändpunkt och att kursen kommer att ticka på uppåt. Det är dock ganska mycket frågetecken och jag känner att det inte riktigt kan anses klokt att gå in tyngre. Det blir nog att jag stannar på nivån som jag är.

Camurus har kommit med intressanta nyheter kring samarbetet med Braeburn, företagets samarbetspartner för framförallt USA. Branschen är verkligen inte min bakgård och att man nu aviserar att man vill lösa en konflikt kring avtal i skiljedomstol vet jag inte riktigt hur man skall bedöma, men jag tror att det inte är så dumt. Min gissning är att samarbetet inte fungerat särskilt bra och det kan nog vara bra att man kommer till ett avslut. Alla former av legala tvister är riskfyllt, men jag hoppas på att man når en lösning som inte är helt dum för Camurus och att man kan hitta en ny samarbetspartner i USA. Vi får se. Fortsättning följer.    

11 juni 2020

Scandic Hotel, Byggmax: Sänkta kurser

Idag har det varit en mörk dag på börsen. Även om jag fiskade lite efter fler Doro-aktier så blev det inga idag för min del. Eventuellt så går det ner mer och då kanske jag köper. Det är ingen brådska.

En sak som jag har funderat lite på är kommentarerna som har kommit om Byggmax. Martin Guri, tror jag att det var, kommenterade att det kunde vara läge att sälja och att uppsidan är begränsad. Kepler skrev, om jag läst rätt, att den senaste tidens uppgång var av engångseffekt och att det därför inte var en bra idé att köpa. Riktkursen höjde man från 35 till 36 SEK.

Man kan så klart se olika på saker och ting, och i någon mening så är det bra för att det ger perspektiv. Jag tycker att det verkar som att man lite grann att man har hamnat fel i att det handlar om engångseffekter. Helt klart så har Byggmax påverkats positivt av att man är hemma och att det finns rekommendationer som gör att resandet avtagit markant. På så sätt handlar det om en engångseffekt. Om jag inte missförstår analysen så anser man att försäljningsökningen i princip i sin helhet är en Corona-effekt, och det är där som vi skiljer oss. Jag tror nämligen att Byggmax hade ökat sin försäljning även utan Corona-epidemi. Det blir så klart omöjligt att bevisa om så är fallet, men det var anledningen till att jag köpte på mig som jag gjorde. Man har öppnat nya butiker, infört 3.0-koncept, öppnat fler trädgårdsavdelningar, satsat på ehandel etc. och det är jag övertygad om att det har lyft försäljningen. Jag tror även att det finns en underliggande efterfrågan som bygger på att äldre personer säljer till yngre personer. Idag ägs nämligen många småhus i Sverige av pensionärer (SCB har bra statistik). Om man antar att det renoveras och byggs om i samband med att äldre säljer till yngre så bör det finnas en bra efterfrågan under kommande år.

Ibland så läser man om att Byggmax inte har bra kvalitet och det kanske stämmer i en del fall. Det finns de som bygger kojor med kärnvirke och tycker att det är rätt, men i många fall så handlar det om att skjuta mygg med älgstudsare enligt mitt sätt att se på saken. Om man bortser från mina personliga åsikter så tycker jag att man kan konstatera att det är ganska uppstyrt när det t ex kommer till virkeskvalitet. Det kanske inte är någonting som genomsnittskonsumenten tittar på, men det är ändå viktigt som jag ser det eftersom om det nu är samma kvalitet på Byggmax och andra ställen så är det en icke-fråga och om det är skillnad så skulle Byggmax kunna byta upp till en högre kvalitet och sannolikt ändå vara billigast. Det Byggmax har som inte så många andra bygghandlare har är låg operationella kostnader och en storlek som gör att man kan köpa till bra priser. Det Byggmax har gjort är inte raketforskning, men effektivt och välbeprövat. Byggmax har byggt ett effektivt maskineri. Varför får man då dessa kommentarer om kvalitet? Inte sällan så är det hantverkare som klagar. Byggmax vänder sig inte till proffs utan till gör-det-själv-marknaden, vilket innebär att det finns få eller inga speciallösningar för hantverkare. Det är möjligt att jag inte har bilden helt klart för mig, men jag tror att det finns anledning i vissa fall att fundera på vem som är avsändaren.

Säger jag att Byggmax är ett köp? Nja, jag tror inte att Byggmax är ett klockrent köp på dagens nivåer. Jag jobbade efter riktkursen 40 SEK under lång tid innan Corona-krisen. Krisen har påverkat Byggmax positivt och det har förhoppningsvis inte bara en temporär effekt utan att en del av de som lockats till butikerna kommer att återkomma. Min gissning är att det varit högtryck under april, maj och även nu i början av juni. Jag misstänker att det kommer att komma en kanonrapport och så blir fallet så tror jag att en del investerar-exceldokument kommer att visa fina tillväxtkurvor. Om jag skulle sätta en riktkurs idag så skulle jag nog säga 50-55 SEK.

Det finns en annan aspekt som jag tycker en del missar. Byggmax jämförs ganska ofta med Bygghemma, nu BHG. Det är inte en speciellt intressant jämförelse. Virke, jord mm som är viktiga varor för Byggmax säljs över huvud taget inte av den renodlade e-handlaren BHG och på så vis så blir det inte riktigt relevanta jämförelser. Om Amazon slår upp sina dörrar i Sverige, vilket skulle glädja mig, så tror jag att t ex BHG skulle påverkas mer än Byggmax. Det finns andra bolag som skulle påverkas mer än BHG så klart, men jag tror att min poäng framgår i alla fall. Eventuellt så skulle ett nytt marknadsklimat med Amazon faktiskt kunna gynna Byggmax eftersom Amazon inte kommer att sälja virke, jord mm (i alla fall tror inte jag det). Mycket av detta har jag skrivit om tidigare.

Vad gäller Scandic Hotels så stack kursen ned en del idag. Det har varit en väldigt stark utveckling den senaste tiden och alla som köpte precis innan nyemissionen tror jag är nöjda. Det har kommit en del siffror som säger att maj varit en riktigt usel månad. Det verkade vara liten grann av ett inspel för att det skall ges mer stöd, men jag antar att siffrorna är riktiga. Att maj inte skulle vara en månad när speciellt många bodde på hotell känns ganska givet, och att Scandic med branschkolleger blöder är allmänt känt. Det jag inte tycker att man skall glömma är att Scandic nu är ett bolag som relativt sina konkurrenter har ganska OK ekonomi. Det kan alltså kanske komma att bjudas på möjligheter och jag tror inte bara att man pratar om hur man skall kunna klara de kommande månaderna i Scandics ledningsgrupp utan jag tror att man drar upp strategier för hur man skall kunna navigera det nya klimatet på bästa sätt. Vad gäller Scandic så tror jag mycket på "regression to mean", dvs att antalet hotellnätter kommer att gå tillbaka. Det kanske tar ett tag, men jag tror att kommer att gå ganska fort. Att branschen säger att det kommer att två-tre-fyra år, om någonsin, när det pratas om stödpengar tar jag faktiskt ganska lätt på. Jag kanske har fel vad gäller hur snabbt det kommer att studsa tillbaka, men jag tror att vi under hösten kommer att se siffror som tyder på att vi börjar gå tillbaka till någonting som ser ut som det gjorde tidigare. Är jag säker på min sak? Nej, det är jag inte, men jag tror heller inte att de som säger att efterfrågan på hotellnätter kommer att vara mycket lägre under flera år framöver är säker på sin sak. Till dess att jag är motbevisad så tror jag att hotellmarknaden kommer att gå tillbaka till ungefär samma nivåer.

06 juni 2020

Doro, Green Landscaping: Jag ligger i startgroparna

Den senaste tiden så har jag ägnat lite tid åt att läsa på om bolag som jag har varit intresserad av en längre tid, och som jag också köpt aktier, men som jag inte riktigt fördjupat mig i. Det har varit intressant läsning och jag har nu en plan för vad jag ska göra om det kommer en rekyl nedåt. Notera att planen är om det kommer en rekyl nedåt. Jag är nämligen inte så säker på att det kommer att bli en rekyl nedåt trots att det verkar vara den allmänna uppfattningen bland experter. Det är sant att arbetslöshetssiffrorna har ökat dramatiskt och det är sant att det kommer att bli tuffa konsekvenser av att samhället varit nedstängt i olika grad runt om i världen. Det jag tycker att många missar är att det finns en del ljusglimtar vad gäller hur ekonomin mår - allt är inte nattsvart - och det som gör att många handlar aktier är helt enkelt att i ett läge där räntan är noll och det trycks pengar överallt så är kassa ett ganska dåligt alternativ. Faktum är att jag inte skulle bli jätteförvånad om rekylen som alla pratar faktiskt uteblir. Det återstår så klart att se och visst kan det bli en rekyl nedåt orsakad av vinsthemtagningar och allmän oro inför Q2-rapporterna, men i min bok är det någonting annat.

För att uppehålla mig lite mer kring ekonomin i stort så tycker jag att det absolut viktigaste just nu är hur mycket nya pengar som det skjutsas in i systemet. Det är i min bok viktigare än arbetslöshetssiffror. Dessa siffror är förvisso viktiga, men i en tid när samhällen stängs ned och det finns olika typer av stödpaket så kommer det att påverka arbetslöshetssiffrorna på ett sätt som går utanför de normala ramarna. Väldigt många frisörer har säkerligen blivit av med jobbet efter de senaste månadernas nedstängning. Förhoppningsvis och troligtvis är dock denna arbetslöshet temporär. När folk kan gå ut igen så kommer det att åter finnas en efterfrågan på frisörtjänster och då kommer arbetslöshetssiffrorna att studsa tillbaka, tror jag.

De senaste dagarna så såg jag en analys av SCA. Den var ganska negativ och man tyckte att det fanns begränsad uppsida från dagens nivåer. Rekommendationen var sälj om jag minns rätt. Jag är av en annan uppfattning. Det är relativt ointressant om SCAs verksamhet inte kommer att kunna öka lönsamheten på sätt som gör att aktieuppgången som jag ser det. Det som är intressant med SCA i dessa tider är att man äger 1 miljon hektar skog. Mark är en ändlig resurs. Pengar är inte en ändlig resurs. Idag när man trycker mer pengar så blir därmed marken mer intressant. Med samma logik så brukar många köpa guld, som är en ändlig resurs, i tider av oro. Jag gillar dock skog mer än guld (både som investering och livet i stort). Summa summarum, jag är ganska optimistisk till resten av börsåret, men jag har haft fel tidigare.

Vad gäller aktiecase så tittar jag just nu på Doro, InwidoGreen Landscaping och Firefly. Jag äger samtliga idag, men det är inga jättestora innehav idag. Det kan komma att ändras. Alla fyra är ganska intressanta, framförallt Doro och Firefly tycker jag är spännande. Doro verkar alltmer rikta sin verksamhet mot Care-delen, dvs trygghetslarm, och jag tror att man kan vara på gång med något intressant. Marknaden vill gärna att varje kvartal pekar åt rätt håll. Det skulle naturligtvis vara lugnande om det vore så, men jag tycker inte att utvecklingen känns speciellt oroväckande. De stora trenderna jobbar med bolaget och jag tror att man kommer att kunna bygga upp en väldigt intressant kund- och teknikbas. För ett antal år sedan lånade hörapparatsföretagen teknik från mobiltelefonibranschen (på ett sjysst sätt) och det gjorde att bolagen inom branschen kunde göra en väldigt intressant resa. Sannolikt kan vi se något liknande när det kommer till trygghetslarm. Om det är säkert att Doro kommer att bara ledande på den resan? Nej, men det kanske ändå kommer att vara intressant att vara med på resan.

Firefly tycker jag är intressant för att det är ett relativt litet bolag med produkter som löser riktiga problem. Det är en bra huvudägare och jag tycker att utvecklingen verkar gå åt rätt håll. Jag har fortfarande en del att läsa på när det kommer till Firefly.

Vad gäller Inwido så finns det en relativt nygjord intervjun Henrik Haraldsson (?) med Affärsvärlden-podden. Den är lyssningsvärd. Det som jag har lite svårt med Inwido är att jag inte ser någon riktig trigger. Det är möjligt att jag inte ser bara och det är ingenting som säger att det måste finnas en trigger, dock så tycker jag att det är bra när det finns någonting som kan få många att se på bolaget på ett annat sätt. Det man ska säga till Inwidos försvar, vilket också är anledningen till att jag äger, är att det finns sannolikt en begränsad nedsida. Affärerna kommer att rulla på även i framtiden och det är inte fel att vara stor i en fragmenterad bransch.

Green Landscaping är just nu mitt i en nyemission som ska finansiera de första förvärven utanför Sverige. Kursen har inte hängt med uppgången och Q1-rapporten var lite av en besvikelse, vilket till stor del berodde på att det inte blev speciellt mycket snöskottning i början av året. Det kan säkert vara en fördel att vara stor för att kunna hantera offentliga upphandlingar med allt vad det innebär i form av olika krav. Att växa snabbt kan säkert vara bra, men det gör mig också lite fundersam. Det är lätt att det blir fel när det går för fort och det är inte lätt att bygga stabilt och samtidigt snabbt. Börsplus har skrivit en del om bolaget, men tyvärr verkar de senaste artiklarna inte vara öppna för icke-prenumeranter. För de som ser Ekonomibyrån på SVT kan det eventuellt vara intressant att Staffan Salén, som var med i samma program som Petter Stordalen (tror att det var det första eller andra programmet), representerar en av de största ägarna och sitter i styrelsen.

Jag kommer sannolikt att fortsätta att köpa i samtliga fyra bolag. Det som står först i tur är förmodligen Doro. Mitt ägande i Doro är mindre än i både Green Landscaping och Inwido, och jag ser som jag skrev ovan att det kan vara en ganska intressant resa framöver för bolaget. Firefly står sannolikt näst på tur. Det är relativt låg omsättning i Firefly och om det skulle bli många som vill ur så kanske jag passar på. Vi får se.

Även om jag inte tror att det står en rejäl körare nedåt för dörren så håller jag inte det för omöjligt att det blir en sättning före eller efter Q2-rappporterna. Om det händer så har jag lite torrt krut. Jag funderar för övrigt också på hur jag skall göra med Byggmax och Scandic. De två aktierna står för i princip hela uppgången i min portfölj i år. Övriga innehav har utvecklats OK, givet omständigheterna, men det är två som sticker ut. Även om jag pendlar en del så kommer jag nog att ligga kvar i båda innehaven ett tag till. Byggmax har jag halverat och i Scandic har jag bestämt mig för att vara med på nyemissionen.

Eftersom Scandic utvecklats mycket bättre än vad jag vågade hoppas på så är jag lite rädd att jag skall hopp huvudet före i något nytt som inte är helt genomtänkt och som inte slutar lyckligt. Det gäller att inte ryckas med och tro att framgång kommer varje gång.