26 december 2022

XXL: Riktad nyemission och kanske en vändpunkt

Precis innan julhelgen så kom det information om att XXL tagit in nya pengar genom en riktad nyemission. Sannolikt har diskussionen kring denna riktade nyemission pågått en tid och det är vad jag kan se befintliga ägare som tecknar, vilket i sin tur kommer att leda till att ägandet blir mer koncentrerat i bolaget. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, men inte heller nödvändigtvis positivt.

Förutom att man aviserade om den riktade nyemissionen på 500 MNOK, som kommer att få till effekt att det aktieantalet ökar med 135 miljoner aktier, dvs från dagens cirka 250 miljoner aktier till cirka 385 miljoner, så aviserades det att befintliga ägare även ska få teckna fler aktier förutsatt att ett antal villkor uppfylls, bl a ska inte kursen falla under teckningskursen på 3,70 SEK.  Om jag förstått rätt så gäller erbjudandet de ägare som inte var med i den riktade om ca 27 miljoner aktier, vilket - om jag förstått saken rätt - gör att antalet aktier utökas ytterligare till cirka 410 miljoner aktier. Nedan har jag klippt in en del pressreleaser från bolaget kopplade till de olika erbjudandena.

I samband med att man aviserade om nyemissionen och möjligheten för befintliga aktieägare att teckna aktier så gjordes en vinstvarning, eller trading update. Enligt denna så kommer Q4-omsättningen att hamna på 2.3 - 2.4 BNOK och EBITDA landar på 50-100 MNOK, dock före nedskrivningar av lagret eller kostnader kopplade till nedläggningen av den österrikiska verksamheten, som man också aviserade att man ska lägga ner.

Om man kombinerar informationen från trading uppdateringen med Q3-informationen, se nedan, så kommer sannolikt 2022 att landa på 8.8 BNOK och vinsten EBITDA runt 500 MNOK, vilket ska jämföras med 10 BNOK och EBTIDA på ca 1300 MNOK för 2021. Det är ingen bra utveckling, men som jag har skrivit många gånger tidigare så finns det en del förmildrande omständigheter. En sak som jag dock känner mig bekymrad över är att det verkar som att XXL tappar marknadsandelar, åtminstone i Norge. Det handlar alltså inte bara om en generell nedgång triggad av konsumenter som dels handlade på sig en massa under covidåren, dels just nu oroar sig över boräntor och elpriser. Det kan dock vända och det verkar som att det finns en plan.

När jag läste om den riktade nyemissionen så blev jag faktiskt glad. Det gjorde initialt att kursen åkte ner, vilket innebar att jag kunde ha köpt billigare än vad jag gjorde för ett tag sedan, men om man lyfter blicken något så innebär detta att diskussionen om en eventuell nyemission är till ända. Det kommer med andra ord inte längre ligga en vår filt över bolaget kring den finansiella ställningen. Detta är nu, som jag ser det, utrett och de stora ägarna går in med mer pengar. Mindre ägare, som inte får vara med i den riktade nyemissionen, får vara med och teckna i denna mindre nyemission.

Det är dock en del märkliga saker som har ägt rum. En praktisk sak är att möjligheten att vara med i småägarnyemissionen annonserades den 21 december och för att få vara med och teckna aktier så skulle man äga aktier den 21 december, dvs samma dag. Det handlar också om "non-tradeable subscription rights", dvs teckningsrätter som inte går att sälja (om jag förstår saken rätt). Det är nog första gången för min del som jag råkar ut för teckningsrätter som inte går att handla med. Det hela känns något märkligt, men det är inte det största problemet.

Det som gör att man börjar fundera kring hur saker och ting egentligen har skett är att det är en del händelser som har utfallit på ett sätt som nu till slut landar i att de större ägarna köper aktier för 3.70 NOK. I maj annonserades det att Pål Wibe lämnade sin VD-post efter att han och styrelsen inte längre hade samsyn. I juni delades det ut 0.60 NOK per aktie. Under hösten har det varit väldigt tyst från företaget. För någon vecka sedan blev det annonserat att Freddy Sobin tar över som VD och tillträder i maj 2023. Precis innan jul blir det klart att det blir en riktad nyemission där de större ägarna är med och tecknar. Mindre ägare får vara med, men det blir med teckningsrätter som det inte går att handla med och ex-dag är samma dag som pressreleasen.

Det är på många sätt märkligt att ett bolag som XXL skall behöva hamna i en situation så att man måste ta in pengar via en riktad nyemission. Det är ett bolag som säljer sportartiklar, dvs en ganska förutsägbar verksamhet jämfört med många andra verksamheter, och man har på ganska kort tid byggt upp en skuld som tvingar en till att ta in mer pengar. Det är lätt att bli konspiratorisk och eventuellt så har händelseutvecklingen inte varit helt illa för storägarna sett i ett större perspektiv. Eventuellt så är händelseutvecklingen inte helt slumpartad. John i Börspodden nämnde XXL i det senaste avsnittet för den som är intresserad.

Att det blir lite smolk i bägaren när storägare går in och "räddar" ett bolag som behöver tillskott är inte ovanligt. Det finns egentligen, som jag ser det, två sätt att reagera på den informationen som har kommit ut. Antingen så blir man arg och tycker att det hela inte känns bra. Det bästa i ett sådant läge är sannolikt att sälja och gå vidare. Om man däremot kan acceptera saker för vad de är och tänka att det kanske kan öppnas upp möjligheter så kanske den senaste tidens utvecklingen kan utgöra en vändpunkt, eventuellt. Jag tror nämligen inte att det pumpas in nya pengar om det inte har gjorts en ordentlig analys. Det kan också ha varit så att man har sett vart det hela har barkat och inte känt sig jättestressade, vilket har spätt på nedgången, eventuellt. Om det har varit så får vi sannolikt inte veta och om det nu är så borde man ha kunnat se det och väntat till det kom information. Det tar jag med mig.

Teckningsrätterna kommer att ha lösen i mars om villkoren uppfylls och paketet klubbas igenom. Det innebär, tror jag, att det finns en del som tyder på att kursen inte kommer att sticka upp särskilt mycket. Det skulle kunna vara intressant att se om det kommer statistik som tyder på att konsumenterna syn förändras. Att fler ser positivt på framtiden i kombination med att barnen växer ur sina fotbollsskor, mm kan komma att bli en trigger.

Det man inte ska glömma när man pratar om nyemissionen är att förutom att det sker en utspädning så minskar skuldsättningen, vilket gör att "enterprise value" (EV), (bolagsvärde på svenska?) påverkas på mer än ett sätt. 

Jag har inte fullt ut bestämt hur jag kommer att agera på de förändrade förutsättningarna. I grunden så tror jag att det som har skett är positivt. Skuldsättningen och risken för en eventuell nyemission kommer inte att dra ner kursen. Storägarna har valt att skjuta till pengar och därmed är en del risker mindre. Det kommer att komma en ny VD i maj som kommer att förändra saker. Nuvarande koncept verkar inte fungera och även om det inte finns några garantier på att bolaget kommer att ta marknadsandelar igen så ligger i alla fall en kursändring i korten, tror jag. 

Eftersom antalet aktier ökar och även att jag är lite mer oroad över framtiden så har jag kommit fram till att en riktkurs på 8 NOK är mer rimlig än 10 NOK som var min hypotes sedan tidigare. Det känns inte osannolikt att kursen kommer att ligga runt nuvarande nivåer, runt 4 NOK, de kommande nivåerna med tanke på den kommande nyemissionen.

Jag har inte fullt ut bestämt hur jag kommer att göra. Om kursen kommer att leta sig ner till 3.70 NOK så är det inte omöjligt att jag fyller på med fler aktier, men sannolikt kommer jag att ligga kvar med de aktier som jag har och använda de teckningsrätter som jag får. Andra aktier som jag tittar på är Careium, Tobii,  Alfa Laval och Inwido. Även Episurf tycker jag känns lite intressant efter de positiva FDA-nyheterna.
https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=14BA55F8C24C1DE2

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=3E8CD38F5302261B

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=F5C80B87B3EC8BD0

https://www.di.se/ditv/borskoll/xxls-tf-vd-det-har-varit-mer-utmanande-an-vi-trodde-i-q3/


Inga kommentarer: