27 november 2022

Byggmax: Kina och import från låglöneländer?

Världen är föränderlig. Idag är mycket fokus på kriget i Ukraina och de skenande priserna som följer i kölvattnet. Kriget i Ukraina påverkar i högsta grad, men även om dagens mediabevakning ofta är ganska enkelspårig så är världen mer mångfacetterad. Det jag tror kan vara ganska viktigt att hålla koll på är de spänningar som riskerar att eskalera mellan USA och Kina. Även om det inte leder till krig så kan det leda till olika former av handelsrestriktioner, eventuellt. Om det skulle ske så kan det få effekt på en hel del svenska företag, tex kan det komma att bli tuffare att importera från Kina.

Att det kan komma att bli svårare att importera från Kina pga handelsbråk mellan Kina och USA, som spiller över på Europa, är sannolikt inte enda anledningen till att det kan komma att bli svårare att importera från Kina. Det blir alltid viktigare med regelefterlevnad (compliance) och en effekt av detta kan komma att bli att det blir svårare att köpa billigt från t ex Kina. 

Om man tittar på bygghandeln så har Byggmax, enligt mitt sätt att se, flyttat fram sina positioner inom småprojekt. Om Byggmax för några år sedan till stor del handlade om trallvirke så har man under de senaste kvartalen, efter att satsat på sitt 3.0-koncept, breddat sitt utbud och nu är man till viss del även konkurrenter till Jula, Biltema etc. Jag är ingen expert när det kommer till retail, men jag får intrycket av att Biltema, Jula, etc skulle påverkas ganska ordentligt om det skulle bli svårare att importera från låglöneländer. Det handlar inte bara om Kina så klart och jag tror redan idag att en del produktion flyttat från Kina till andra länder för att komma ner i kostnader.

Om det skulle försämrade handelsrelationer till Kina och andra delar av Asien så skulle det alltså kunna ändra om även på den svenska marknaden. En kopplad aspekt, dock en annan, är regelefterlevnadsaspekten. Om det blir ännu viktigare att kunna redovisa var metaller mm kommer ifrån och att de som har producerat har hyggliga arbetsvillkor så skulle det också kunna leda till förändringar på den svenska marknaden.

Jag har tidigare tänkt i dessa banor och tänkt att detta skulle kunna vara en anledning att köpa HM. Min gissning är nämligen att HM har bättre regelefterlevnad än en del av sina mindre konkurrenter. Om det blir större krav på sjysta villkor så skulle det eventuellt kunna gagna HM. Det känns inte otänkbart att ett liknande resonemang skulle kunna användas för Byggmax. Det känns inte otänkbart att Byggmax skulle kunna vara en relativ vinnare om det skulle bli svårare att importera billigt.

Ovanstående är bara spekulationer från min sida och det är bara att se som lösa funderingar. Även om det skulle kunna vara så att Byggmax skulle kunna vara en relativ vinnare så är det i nuläget ingenting som direkt tyder på att det kommer att bli svårare att fortsätta importera från låglöneländer. Det är med andra ord inte bara osäkert om det kommer att synas i kursen för Byggmax, men också någonting som sannolikt ligger ganska långt fram i tiden.   

Inga kommentarer: