17 februari 2022

Careium, Ferroamp: Hårda kvartalsdomar

Det är tuffa tider på börsen för tillfället och en del bolag straffas riktigt hårt. Det kan man så klart tycka vad man vill om och det är kanske inte helt fel att bolag där vinster ligger långt fram i tiden går ner när en del tyder på att räntan kommer att gå upp. Det jag tycker är intressant när det blir generella nedgångar är att just allt går ner (vilket så klart hör ihop med begreppet "generell"). Det kan med andra ord vara intressant att plocka upp en del bolag som redan fått stryk eller som varit bortglömda.

Ferroamp tycker jag fortsatt är intressant och jag blir inte speciellt förvånad av att de är drabbade av komponentbrist. Det är nog inte helt lätt för en liten aktör att ställa tuffa krav och jag tycker att reaktionen är ganska hård. Man kan så klart säga att det finns annat som är ännu "billigare" och det är sant så klart. I slutändan handlar det om en relativ jämförelse. Om det finns annat som är mer intressant så spelar det mindre roll om Ferroamp är intressant. Det jag tycker är intressant med Ferroamp är att försäljningstrycket finns kvar och komponentbristen är tillfällig. Det är mycket möjligt att jag kommer att gå in med mer pengar under de kommande månaderna.

En annan aktie som jag tycker är lite småintressant är Careium. Rapporten som levererades var inte på topp och det går att ha synpunkter, men jag tror att saker och ting kommer att falla på plats allt eftersom. Jag kan inte påstå att jag känner mig jätteorolig. Det som jag gillar med Careium, och faktiskt även med Ferroamp, är att det finns generella starka trender som verkar till deras fördel. I fallet med Careium så kommer behovet av bra trygghetslarm att finnas under lång tid framöver och om inte Careium helt går bort sig så kommer man att kunna tjäna pengar.

En del av mig är lite sugen på att minska något i Byggmax och Scandic Hotels, men jag tror nog att jag kommer att behålla dessa som mina största innehav. Jag tycker att de fortsatt är intressanta och jag tycker att de kompletterar varandra väl. Det krävs inte mycket för att Byggmax skall förvåna positivt och eventuellt om det inte går att resa till sommaren på grund av oroligheter så kanske, kanske kommer det att fortsätta byggas. Det är dock, som jag ser det, något av en missuppfattning att det krävs restriktioner för att någon skall handla på Byggmax (något tillspetsat). Anledningen till att Byggmax växer beror till stor del pga att allt fler gör byggarbeten själv och i en del fall så handlar man byggmaterialet själv. Att Corona påverkat Byggmax positivt är dock ställt bortom allt tvivel, men jag tror att bolaget kommer att förvåna på uppsidan under 2022. Scandic Hotels tror jag kommer att leverera helt OK siffror och jag tror att en del kommer att bli förvånade. Det kan vara rätt och det kan vara fel.

Ett annat bolag som är på min radar är XXL. Enligt mitt sätt att se på det så är det ett ganska enkelt bolag att räkna på. Man har cirka 100 butiker och man är stora inom cyklar och även inom friluftssegmentet. Båda två segment som jag tror kommer att växa kommande år. Det som är intressant med XXL är att de drabbats hårt under pandemin samtidigt som de har haft en del utmaningar som inte är kopplade till pandemin. I den senaste rapporten så tycker jag att det finns ljusglimtar, framförallt gillar jag att det ser lite bättre ut i Sverige. Jag känner mig ganska positiv inför framtiden och jag tror att vi kan nå nivåer runt 16 NOK under året. Det är upp cirka 15% från nuvarande nivåer. Det är inte otänkbart att jag ökar om tillfälle uppstår.

Överlag så tycker jag att det finns en del som ser intressant ut, dock så tror jag att det kan komma att vara fortsatt stökigt på börsen. Inflationen tror jag inte är övergående, även om de höga elpriserna december/januari gav en extra skjuts, och jag tror att räntorna kommer att klättra uppåt. Vi får se.   

14 februari 2022

Byggmax: Ökning

Idag när oron för krig sänkte börsen så passade jag på och fyllde på med fler Byggmax-aktier. Köpte landade något över 68 SEK. Scandic Hotels stod emot relativt bra idag. Sannolikt berodde det på ett antal höjda riktkurser för bolaget. 

13 februari 2022

Scandic Hotel: Bra Q4, minkskning

Scandic Hotel kom in med en bra rapport och marknaden reagerade med att skicka upp kursen en bit. Eftersom jag ligger rätt tungt och eftersom kursen är över min riktkurs på 45 SEK så passade jag på att minska. Det var ingen stor minskning, cirka 10% av aktierna, och bolaget är fortfarande mitt näststörsta innehav efter Byggmax.

Om man tittar på RevPar-siffrorna för januari så dessa bättre än 2021, men det man ska komma ihåg är att det är två dåliga månader som jämförs. Båda januari 2021 och januari 2022 är påverkade av pandemin och restriktioner. Det är med andra ord inte helt enkelt att dra alltför stora jämförelser. Min gissning är att februari kommer att vara ännu bättre och jag tror att man på allvar kan komma att se de slopande restriktionerna i mars-siffrorna. Nedan finns RevPar (revenue per available room) från Benchmarking Alliance (www.benchmarkingalliance.com):I den senaste avsnittet av Placera-podden så diskuteras Scandic Hotels och andra återuppöppningscase. Man kan sammanfatta det hela med att de som pratar inte ser Scandic Hotels som en intressant investering för närvarande och man lyfter bland annat fram den nyemission som gjordes under pandemin och att denna påverkar kursen. Annorlunda uttryckt, att jämföra dagens kurs med kurserna innan nyemissionen blir missvisande eftersom antalet aktier är betydligt större efter nyemissionen. Det är naturligtvis sant, men jag tror att även om värderingen har kommit upp så finns det saker som går att lyfta fram som talar till bolagets fördel.

IFRS16-effekter

Det första som jag tycker är intressant att lyfta fram och som jag har planerat att titta närmre på men aldrig riktigt kommit till skott med är hur IFRD 16 påverkat Scandics balansräkning. Enligt detta nya redovisningsdirektiv så skall kommande hyresbetalningar redovisas som skuld, vilket inte var fallet tidigare. För Byggmax och Scandic m fl som inte äger sina butikslokaler/hotellfastigheter och som skriver långa avtal så gör detta stor skillnad. Att t ex Scandic skriver ett tjugoårigt hyresavtal med Skanska om ett nytt hotell i Östersund blir alltså en affär som direkt påverkar skuldsättningen enligt IFRS16. Det är inte helt och fullt rimligt som jag ser det för denna skuld är sannolikt något positivt och något som Scandic ser som ett framsteg. När man tittar på Scandic måste man alltså vara ganska noga med hur bolagets skulder är sammansätta. Om det handlar om ganska attraktiva långa hyresavtal kanske det inte är det så illa. Jag är ingen expert på IFRS16, men jag försöker att få en bättre förståelse för vad skulderna verkligen består av, 

Affärsresande som bor på Scandic

En annan sak som är viktigt att komma ihåg när det kommer till Scandic är att affärsresande kommer i mer än en form. Många affärsresande som bor på Scandic är personer som skall serva eller installera system på olika håll. Denna typ av arbeten är inte lika lätt att ersätta som ett möte mellan två personer där några tabeller, priser mm ska diskuteras. Jag tror att det finns en backlog att beta av inom ganska många branscher och jag tror att vi kommer att se ett ökat resande inom det närmsta året. Det är en del affärsresande som inte kommer att komma tillbaka, men jag tror inte att Scandic är den kedja som kommer att drabbas hårdast. 

Det man även ska ta i beaktande är att Scandic sannolikt kommer att gynnas av s k "downtrading", dvs om det skall sparas på resande så kommer det eventuellt att till viss del faktiskt gynna Scandic eftersom en del företag kommer att vilja billigare hotell. Nettoeffekten kanske blir negativ, men det kommer eventuellt att finnas vissa ljunspunkter.

Det nya normala

Om jag inte räknar fel så är det inbakat i Scandics nuvarande kurs att fler möten kommer att ta digitalt och att affärsresandet inte kommer att komma tillbaka till tidigare nivåer. Jag tycker att det är lite märkligt och jag tycker att det är mer rimligt att anta att vi kommer att gå tillbaka till samma nivåer som tidigare, i alla fall ungefär. 

Att pandemin kommer att leda till bestående förändringar är nog ett rimligt antagande, men precis som att antalet som valde att flyga inte minskade efter 9/11 så tror jag ett liknande utfall är att vänta. Det kan vara fel och det kan vara rätt. Om det nu blir så att fler väljer att t ex flytta från Stockholm (vilket redan påbörjades innan pandemin) så tror jag att det kommer att driva efterfrågan på hotellnätter. När utflyttarna några gånger per år, antingen arbetsrelaterat eller fritidsrelaterat, åker in till Stockholm så kommer man i en del fall att bo på hotell.

Den ökande turismen

En annan sak som är intressant att se är att flera lågprisflygbolag kommer att börja flyga till Arlanda. Det kommer att öka turismen, vilket är bra. Om man tittar på vad som är drivande för tillväxten för hotell i Sverige så är utländska turister en viktig del. Att det blir billigare att ta sig till Stockholm med flyg är någonting positivt.

Värdering per hotellrum

Jag tycker att det är intressant att titta på värdering per hotellrum. Precis som jag skrev ovan så blir det lite olika beroende på hur man ser på framtida hyresskulder, men om man skall jämföra tycker jag att man skall titta på siffrorna exklusive IFRS 16. Det kan säkert finnas anledning att se på andra sätt, men det är så jag resonerar. Eftersom Scandic Hotels har cirka 50 000 rum så värderas ett rum i storleksordningen några hundratusen kronor (jag ska vid något tillfälle göra en riktig uträkning, men eftersom de siffror jag har är baserad på rätt gammal information så håller jag det väldigt generellt). 

Varför är det intressant att titta på värdering per rum? Jag tycker att det är ett väldigt intressant faktiskt. Att ett hotellrum kostar 1000-3000 SEK per natt känns rimligt och städning mm går att relatera till om man tänker på ett enskilt rum. Naturligtvis finns det stora risker med all form av generalisering, men jag tror att det är en bra övning. Även om Scandic inte äger fastigheterna så tycker jag inte att uträkningen är berättigad.

Om man jämför att köpa Scandic med att köpa ett torp eller hus för att hyra ut via AirBnB så blir uträkningen ganska intressant. Förvisso så får du ta del i en värdeökning av om du köper ett torp, men jag tycker att Scandic-alternativet känns mer lockande. Naturligtvis är jämförelsen haltande på många sätt, men jag tycker ändå att det är intressant.   

Kostnadsbesparingsprogram

Det jag tycker också är värt att lyfta är möjligheten som getts under pandemin att dra ner på kostnader. De allra flesta företag kommer ut mer vältrimmade efter ett stålbad. Jag tror inte att Scandics resa genom pandemin kommer att vara annorlunda. Bolaget som nu slår upp dörrarna är en maskin som kommer att kunna leverera på ett sätt som man inte gjorde innan pandemin. Det är vad jag tror.

***

Om man summerar så tycker jag att Scandic är missuppfattat och jag tror att antagandena som gjorts om vad som skall hända efter pandemin kommer att komma på skam. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Trots att jag fortfarande tror på bolaget och tycker att värderingen känns rimlig så har jag nyligen minskat. Jag har legat tungt i bolaget och jag har köpt mycket aktier mellan 20 och 35 SEK (ungefär) och jag har i alla fall oftast haft 45 SEK som riktkurs. När jag räknade så tyckte jag att det var rimligt. Reaktionen på Q4-rapporten var positiv och jag trodde att eventuellt någon blankare gett upp, men det verkar inte vara så. Sannolikt var uppgången driven av någonting annat. Jag passade på att sälja en del (ca 10%). Möjligtvis kommer jag att minska ytterligare något, dock så tror jag att bolaget kan överraska positivt under Q1 (januari verkar ha gått bättre än förra året iaf) och av den anledningen så avvaktar jag att sälja mer. Just nu håller jag på att funderar lite och det hela kan landa lite hur som helst, men jag ska försöka att inte göra någonting förhastat. (En anledning till att jag avvaktar är att jag så här i efterhand sålde för många aktier för tidigt i Byggmax. Det kan mao både vara en fördel och en nackdel med en riktkurs som man sätter upp som ett mål för sig själv.)

08 februari 2022

XXL: Åter i portföljen

Idag så gjorde jag slag i saken och köpte XXL-aktier. Jag passade på att köpa strax efter nio och tyvärr så fortsatte kursen nedåt under hela dagen så jag ligger redan cirka 3% back. Lite snopet, men så kan det vara. Jag kom fram till att jag ville äga innan rapporten så det var ett medvetet val. 

Rapporten imorgon ska bli intressant. Sannolikt kommer den inte att vara så bra och jag tror att marginalerna pressats av bl a marknadsföring. Det är möjligt att det inte stämmer och det är möjligt att det kommer positiva överraskningar. Förväntningarna bör vara ganska lågt ställda sett till dagens kurs.

Riktkursen som jag för närvarande jobbar efter är 16 NOK. Det är drygt 20% upp från dagens nivåer. Det känns inte osannolikt att den nivån skall nås under året. Min gissning är att fler kommer att leta sig till butikerna i takt med att restriktionerna lättar och jag tror att en del som trott att de fysiska butikerna helt är att räkna ut efter pandemin och förändringarna som den medfört får tänka om. Min gissning är att click & collect kommer att fortsätta växa och jag tror att allt fler kommer att tycka att det finns en poäng med att köpa i butik och inte på nätet. Precis som Scandic Hotels så handlar detta case till viss del om att effekterna av pandemin till relativt stor del är att anse temporära och att de slutsatser som presenteras om det nya normala till viss del kommer att komma på skam. Det återstår att se, men jag tror att det är en rimlig ansats.

Imorgon kommer XXL:s rapport. Jag tror faktiskt att det kommer att bli en positiv reaktion eftersom kursen är ganska pressad. Det kan så klart vara fel och om det kommer in svaga siffror och om VD:n kommer att guida ganska oklart och tämligen negativt så kanske resan nedåt fortsätter. Jag tror dock inte fallet kommer att bli så. Istället tror jag att siffrorna kommer att vara svaga, men inte katastrofala. Vad gäller framtiden så tror jag att man kommer att guida ganska positivt framför allt på grund av att restriktionerna snart tas bort helt om de inte redan tagits bort helt (lite oklar över vad status i Norge är).

Det blir spännande imorgon. Sannolikt kommer jag inte att göra någonting alls imorgon. Om det skulle bli en helt vansinnig rusning uppåt, vilket jag håller för osannolikt, så finns det en chans att jag tar det säkra före det osäkra och säljer. 

07 februari 2022

XXL: Kommer nog att köpa innan rapporten på onsdag

Jag har tittat en del på olika bolag och jag tycker att det finns en del som ser lite halvintressant ut. Det jag framförallt tycker ser intressant ut är bolag som har - vad jag anser - begränsad nedsida och som var nedpressade innan den senaste tidens nedgång. Ett bolag som jag tycker fått lite mer stryk än vad som är lämpligt är XXL. Bolaget har inte haft det lätt under pandemin och när alla skriker e-handel så gynnar det inte direkt XXL. Jag tror att bolaget kan överraska en och annan när restriktionerna lättar. Jag tror att XXL kan gynnas av sitt omnikanalskoncept framöver och jag tror att XXL är hyggligt starka när det kommer till friluftsartiklar, cyklar och en del andra segment. 

Det skall bli en intressant resa och det är möjligt att Q4-rapporten blir en besvikelse. Det återstår att se.