18 juli 2010

Funderingar kring aktiehandelsstrategi

Oavsett hur man handlar med aktier så är de flesta som handlar med aktier överens om att det är bra att ha en övergripande strategi som man baserar sina beslut. Minst lika viktigt är naturligtvis att man följer denna, vilket inte helt sällan i takt med att tiden går kan vara ganska svårt. Att ha en strategi för att lyckas är dessutom ingenting som på något vis är förknippat med aktiehandel utan vedertaget. Av den anledningen tänker jag inte avhandla varför man skall ha en strategi utan jag ser det som givet att man skall ha en strategi.

För att kunna följa sin strategi så skall den vara förhållandevis enkel och fungera över tid, vilket innebär att den skall fungera i paniksituationer såväl som rusningssituationer. Dessutom så anser jag att strategin skall tilltala en. Det kan låta konstigt, men jag tror att om man bara skall handla med aktier för att generera bra avkastning i kombination med att man inte har någon skolning inom området och inget egentligt intresse (mer än intresset som föds när man hör att andra tjänar pengar) så gör man klokast i att låta någon annan sköta förvaltningen (vilket mycket väl kan vara att proppa portföljen full med investmentbolag). Strategin skall alltså innehålla något element som man själv tror på, men som resten av världen är tveksam till eftersom det inte är enligt skolboken och gängse uppfattning.

Min strategi är bristfällig (10-15 aktier i stabila företag som genererar vinst) och om jag inte hade tyckt att det var kul att handla med aktier så hade det på alla vis varit ett rätt val att sätta samtliga slantar i Avanza Zero eller motsvarande. Nu tycker jag att det är kul med aktiehandel och det jag lär mig om företag, redovisning, affärskommunikation, mig själv etc har ett värde. Summa summarum så kan jag inte säga annat än att jag är nöjd med att följa index trots allt. Från tid till annan kan jag dock inte komma från att jag lockas av att byta strategi ganska radikalt.

En strategi som jag har funderat lite på är att köpa aktier som är obligationslika och utnyttja de stunder av temporär lycka som uppstår för att sälja och dagar då allt är skit fylla på. Tidsaspekten för att sitta på aktien skulle förväntat vara runt en månad, en form av swingtrading kan man kanske säga.

Att hitta en exakt modell som fungerar för alla aktier är det på inget sätt frågan om utan snarare en modell att fånga upp just överreaktioner på olika sätt. Naturligtvis kräver modellen att man hänger med och inte säljer till utsatt pris om förutsättningarna dramatiskt ändras till det bättre.
En idé som skulle kunna fungera för Fortum skulle kunna vara följande (vild förenkling följer):
- Fortums kurs är idag 18,05 EUR
- Det är 100 börsdagar kvar till utdelning (ungefär)
- Utdelningen beräknas bli 1 EUR och strax innan utdelningen förväntas kursen vara 19,05 EUR
Omräknat innebär detta att jag tror att Fortums kurs fram till nästa utdelning kommer att öka 0,01 EUR per börsdag, vilket i procent ger 0,05% per dag.

Om kursen sticker ned 10% under den utveckling som jag förväntar mig så kommer jag att sälja. Stop-loss är inte säkert till 100%, men sannolikheten att den funkar är tillräcklig för mig. Det finns alltså en nedsida på 10% i affären. Ju längre aktien finns i portföljen, desto mindre kommer det dock att bli.

Om kursen sticker upp över utvecklingen som jag förväntar mig kommer jag att sälja såvida inte förutsättningarna drastiskt ändrats till det bättre och jag hinner att ta bort säljordern som kommer att ligga inne. För att ge aktien lite svängrum uppåt så har jag adderat 0,05% per börsdag samt en grund på 5%. Detta gör att säljnivån kommer att stiga från 5% över den förväntade nivån till 10% över den förväntade nivån.

Anledningen till att jag vill ge aktien lite svängrum uppåt längre fram är just att jag vet än mindre om tiden om 100 börsdagar än om nästkommande börsdag. (Möjligen tvivelaktigt eftersom jag inte vet någonting om framtiden, varken morgondagen eller dagar längre fram i tiden.) Modellen gör förhoppningsvis att det blir lättare att fatta beslut om när det är rätt att sälja och köpa av den enkla anledningen att man redan på förväg bestämt sig för vad man är nöjd med.

Nedan följer en illustration för er som gillar grafer:


Om affären faller väl ut kommer man att få ut mellan 5 och 16% beroende på när i tiden säljtaket nås. Motsatt, om affären inte faller väl ut kommer man att förlora mellan 10 och 5% beroende på när i tiden stop-loss-nivån nås.
Eftersom Fortums kurs påverkas av den relativt stora utdelningen, som jag antar återkommer 2011, så bör, allt annat lika, kursen vara 0,5 EUR vid utdelningsdags givet att det är ett halvår dit.
Det var lite funderingar kring aktiehandel, långt mycket mer än vad jag tänkt från början.
Charlie

Nya affärer - Nokia, Axis och Fortum

Efter fredagens käftsmäll på -1,9% så trillade lite köpordrar in för min del. Först och främst fyllde jag på med fler Nokia-aktier på 6,86 EUR. Efter köpet har jag nått upp till en nivå som jag är ganska nöjd med och kommer med ganska stor sannolikhet inte att pumpa in mer pengar i företaget. Rapporten som kommer nästa vecka kommer att vara dålig och det skulle inte förvåna mig jättemycket om den i mitt tycke redan pressade kursen trycks ned ännu en bit, men förhoppningsvis blir reaktionen den omvända - lite positiva nyheter om framtiden och en inte fullt så sur rapport trots allt.

Cornucopia, gissningsvis Sveriges mest välbesökta ekonomiblogg för tillfället, försvarade sig själv i ett inlägg med att en bra investerare skall ompröva sina beslut hela tiden. I fallet med Nokia så har jag sannerligen gjort det. Från att tycka att en marknadsandel på runt 40% inte avspeglas tillräckligt i aktiekursen till att tycka att mobilbranschen är en skoningslös bransch där ett företag kan elimineras från en marknad efter ett par felsatsningar (t ex Panasonic hade 8% av mobilmarknaden 1998) så har tankarna på Nokia som en bra eller dålig investering snurrat rätt vilt i huvudet den senaste tiden. Nu har jag kommit fram till att det är värt en chansning och jag tror att Nokia kommer att repa sig (åtminstone som en sista desperat dödsryckning innan de försvinner för gott).

Eftersom jag är tveksam kring bolaget så kommer jag inte att trycka in aktierna djupast ner i madrassen och tillbringa semestern med huvudet i sanden (bokstavligt förvisso ja, men bildligt nej). Om kursen sticker upp mot 7,50 EUR under sommarmånaderna eller tidig höst så kommer jag nog att sälja, åtminstone följa kursen med en glidande stop-loss.

En annan aktie som trillade in i portföljen under fredagen var AXIS, som precis som Nokia redan fanns representerad i portföljen. Aktierna trillade in för 85,75 SEK, vilket jag bedömer som ett bra pris. Företaget har framtiden för sig - en växande marknad, bra produkter, gott rykte och duktig personal. De kommer nog inte att bli ett storföretag så snabbt som många verkar tro, vilket kanske får kursen att hacka lite framöver, men framtiden finns där ändå. Ett annat orosmoment är hur styrelsen ser på företaget, närmare bestämt på hur man skall expandera. Idag verkar bilden vara att man skall växa organiskt, vilket inte får mig att jubla. Jag hade hellre sett att det gjordes i form av förvärv, vilket inte AXIS skämmer bort sina aktieägare med och skall man bli en storspelare så måste man kunna göra förvärv. Jag hade exempelvis gärna sett att AXIS köpte något företag med specialkompetens inom värmekameror.

Det tredje företaget som trillade in var Fortum, numera mitt största innehav. Aktierna trillade in för 18,21 EUR efter att företaget levererat en rapport som inte levde upp till förväntningarna och som, om jag kommer ihåg rätt, var sämre än motsvarande period 2009. Fortum är en trygg hamn för mig och jag räknar kallt med att jag skall få 1 EUR i utdelning per år, vilket idag ger en direktavkastning på drygt 5%. Den dåliga rapporten oroar mig dock lite och om kursen sticker upp mot 19,5-19,6 EUR under hösten så är det möjligt att jag slänger bort energiföretaget till förmån för något annat.

F ö skall tilläggas att jag sålt TeliaSonera och Tele2 samt köpt på mig en hel del Alfa Laval.