29 januari 2022

Byggmax: Q4-kommentarer och vad kommer att sägas den 28 mars?

I det senaste avsnittet av Börspodden så pratade John och Johan om Byggmax. I vanliga fall bryr jag mig inte så mycket om vad som sägs om Byggmax. Till exempel tycker jag kommentaren "Hur mycket trädäck kan det egentligen byggas...höhö" mest är ett bevis på att man inte är speciellt påläst. Johan och John tycker jag ofta har intressanta infallsvinklar och det är alltid kul med folk som tänker själv och som vågar sticka ut. Att Johan och John tycker att Byggmax skulle vara ett dåligt köp på nuvarande nivåer och att en kurs runt 50 SEK inte känns orimlig (kolla avsnitt 440) får mig därför att tänka till lite.

Det som är klart när man tittar på Byggmax är att 2020 och 2021 är väldigt speciella år pga pandemin. Sannolikt kommer vinsten 2022 att vara lägre. En del gissar på att vinsten kommer att gå så mycket som till 5 SEK per aktie istället för drygt 10 SEK, vilket är vad vinst per aktie för 2021 landade på. Jag tror att det är för pessimistiskt och jag skulle inte bli jätteförvånad om vinsten trillar in runt 7 SEK. Det kan vara fel så klart, men det är vad jag tror.

Anledningen till att jag tycker att det finns anledning att vara positiv är att det blir ganska uppenbart när man tittar i rapporten att man tagit en del kostnader under 2021. Om inte 2021 hade varit ett så bra år så hade man kanske väntat med vissa investeringar. Jag tycker att det blir ganska tydligt när man tittar på hur många butiker som man har uppgraderat. Under kvartalet så har man uppgraderat 25 butiker. Det är så vitt jag kan se en takt som är mer än dubbelt upp jämfört med vad man i vanliga fall har mäktat med. Nedan finns en bild från Q4-presentationen (notera att x-axeln har skiftar från år till kvartal mellan 2019 och 2020):


Om jag minns rätt så har Mattias Ankarberg vid något tillfälle sagt att en uppgradering kostar cirka en miljon per butik. Det är möjligt att det inte är korrekt så ta det med en nypa salt, men jag tror att det är en ganska bra ansats om man vill göra en snabbkalkyl på vad uppgraderingarna kostat under kvartalet. Min gissning är att alltså att man har lagt cirka 25 miljoner på att uppgradera butikerna. Förutom att man inte behöver ta kostnaderna för uppgraderingarna under 2022 så kommer uppgraderingarna också att innebära att försäljningen sannolikt kommer att öka. Byggmax känns som ett datadrivet bolag och jag tror att man med de erfarenheterna man byggt upp fått ganska bra koll på hur man ska gå tillväga. För att balansera lite så tror jag att det i och för sig är så att man har börjat med de mest gynnsamma uppgraderingarna och att man numer betar av resterande. Eventuellt är det så.

Om man läser i presentationen så är 52 miljoner av kostnaderna relaterade till nya och förvärvade butiker. Det är en ganska intressant siffra och jag är lite osäker på om man i denna siffra inkluderar uppgraderingar, vilket strikt taget inte borde vara nya butiker.

Nedan finns en "profit and loss"-sammanställning från Q4-presentationen:

Om man tittar på försäljningen så ökade denna med cirka 80 miljoner och direkta kostnader tickade upp cirka 50 miljoner. Det tycker jag känns lovande även om man skall dra för stora slutsatser på ett enskilt kvartal och det skall heller inte glömmas bort att det kan finnas lite olika faktorer som gör att dessa två inte är fullt jämförbara.

Det som är intressant att titta på är "Other external costs and operating expenses". Denna post tickar upp från 79 MSEK till 115 MSEK, dvs 36 MSEK. En stor del, om inte allt, av dessa bör vara kopplade till de 52 MSEK som nämns ovan. Om man tittar på personalkostnader så tickar dessa upp en del, från 175 MSEK till 193 MSEK. Sannolikt är dessa kostnader kopplade till personalkostnader för förvärvade verksamheterna. Jämförbara kostnader nämns nämligen ha ökat med 1 MSEK. Det som jag tycker är intressant med att jämförbara kostnader inte ökar mer är att det verkar ge en fingervisning om att även om man uppgraderar butikerna så leder inte det till högre personalkostnader. Det är kanske för tidigt att säga för mycket om detta, men jag tror att det blir en bra utväxling när man uppgraderar. Nedskrivningar och amorteringar ökade också en del, cirka 20 MSEK. Sannolikt är en del av detta kopplat till förvärven och att nettoskulden ökat.

Min slutsats av en närmre titt på rapporten är att man har gjort en hel del investeringar under kvartalet och att det har påverkat resultatet. Jag tror att många inte tittar närmre på rapporten utan bara tittar på nyckeltalen och jag tror eventuellt att man då gör ett misstag. Det som talar för detta är att Anders Moberg, styrelseordförande, hade laddat köpkanon och passade på att köpa när kursen vände ner. Sannolikt hade han gissat att marknaden skulle reagera negativt på rapporten och eftersom han köpte så kan man gissa på att han gör en annan tolkning av rapporten och läget i bolaget.

När det kommer till rapporten generellt, och det gäller inte bara Q4-rapporten, så tycker jag att det är intressant att Skånska Byggvaror redovisas separat medan t ex Right Priced Tiles och de Naestved inte särredovisas. När jag läser rapporten så ser jag det som att man inte ser Skånska Byggvaror som en integrerad del av den övriga verksamheten. En tanke som har slagit mig är att man kanske vill sälja verksamheten nu när man har vänt skutan åt rätt håll. Det är bara spekulationer.

En annan sak som är intressant att konstatera är att man kallar till ett digitalt event den 28 mars. Så som jag har kommit att lära känna bolaget så kallar man bara till träff om det finns någonting att säga. Det är möjligt att det blir ungefär samma som sist och det är möjligt att det snarare handlar om att man vill ge mer information till marknaden, men jag tror det inte. Jag tror att mötet den 28 mars kommer att vara ganska intressant och jag tror inte att det bara kommer att vara sådant som man har hört tidigare. Det är spekulationer från min sida, men det är vad jag tror.Sammantaget så tycker jag att Byggmax är ganska missuppfattat på marknaden. Många av de som tyckte att Byggmax var en dålig investering för ett par år sedan och som hänvisade till den höga skulden (som framför allt var en effekt av IFRS-16) och som sedan gick vidare och påpekade att bolagets försäljning skulle vika dramatiskt när pandemin tog slut tycker kanske att de har rätt just nu när Q4-rapporten visade sjunkande vinst jämfört med Q4 2021, men jag tror att man är lite väl snabb i sina slutsatser. Min gissning är att bolaget har mer att ge och jag tror att det finns skäl att tro att bolaget kommer att leverera vinst per aktie under 2022 som ligger runt 7 SEK. Det är möjligt att det är för optimistiskt och det är möjligt att jag gift mig med aktien, men det är vad jag tror. 

Min riktkurs är 100 SEK under 2022. Det är kanske för offensivt, men jag tror att det finns skäl att tro att bolaget kommer att överträffa förväntningarna (som är låga) och jag tror att det kan leda till att synen på bolaget blir en annan. Träffen den 28 mars är ganska viktig för mig. Om det visar sig att man fortsatt guidar ganska defensivt så kanske det blir svårt att få marknaden att värdera bolaget så högt som 100 SEK per aktie. Om det visar sig att man inte kan växa på ett bra sätt i Danmark, Finland mm så kanske jag kommer att vara tvungen att revidera min syn, men som det är nu så tror jag att man har goda möjligheter att växa både i Danmark, Finland och Norge.

Det man inte skall glömma med Byggmax är att sannolikt är nedsidan ganska begränsad. Det är inprisat i kursen att vinsten skall halveras. I de allra flesta bolag så skulle en halverad vinst vara riktigt illa. Om man skall se det på det sättet, och även om 2019 och 2020 var år som påverkade bolaget positivt, så finns det större möjligheter att överprestera än vad det finns risker att underprestera. Vi får se. Det skall bli spännande att följa bolaget.

26 januari 2022

Byggmax: Q4-rapporten

Dagens Q4-rapport från Byggmax föll inte marknaden i smaken. Kursen har tryckts ner för att många räknar med att  bolaget inte kommer att kunna hålla pandeminivåerna under de kommande åren och det prisas in vinstnedgångar kommande år. Eventuellt var det en och annan som idag tolkade dagens rapport som en bekräftelse på att farhågorna stämmer, men jag tycker att reaktionen på dagens rapport är något märkligt. Anders Moberg, styrelseordförande i Byggmax och tidigare koncernchef på IKEA, verkar också ha en positiv syn på bolaget och passade idag på att köpa 50 000 aktier för 70 SEK per aktie.

Nyckeltalen för Q4 är följande:


Eftersom 2021 var ett väldigt bra år, positivt påverkat av pandemin, så är det tuffa jämförelsetal som Byggmax ställs inför. 

Om man tittar på omsättningen i ett större perspektiv så ser det ut enligt följande (bild från årsredovisningen för 2020):


Det är intressant att se att omsättningen ökat från runt 5 miljarder 2019 till 6,8 miljarder 2020 för att nu under 2021 landa på 7,6 miljarder. Bolaget har som mål att omsätta 10 miljarder 2025 så det är rimligt att tro att den pandemidopade tillväxt som vi har sett de senaste åren kommer att hålla sig. Bolaget är också tydliga med att man blivit positivt påverkade av pandemin, men, om jag förstår rätt, så är man tydlig med att det finns andra viktiga tillväxtfaktorer i form av olika tillväxtinitiativ som inte är kopplade till pandemin. 

Förutom att tillväxten har ökat markant under de senaste åren så har även lönsamheten ökat. Eftersom det finns relativt stora fasta kostnader i ett bolag som Byggmax så leder den ökade omsättningen till ökad marginal. Bilden nedan (även den hämtad från årsedovisningen 2020) visar hur EBITA-marginalen utvecklats:


Det står med andra ord ganska klart för mig att bolaget har påverkats positivt av pandemin och sannolikt kommer omsättning och marginal bli lidande i takt med att pandemin avtar. Frågan som man kan ställa sig är hur stor denna effekt kommer att bli. Jag tycker att det är ganska intressant att se hur stor tillväxten varit de senaste året, dvs 2021 jämfört med 2020. Båda åren är påverkade av pandemin och även om det finns skillnader så har man lyckats att växa ordentligt från ett pandemiår till ett annat. Jag tycker att det finns fog att tro att det finns en ganska bra tillväxt även rensat för pandemieffekter.

Om man tittar på Swedbank Aktiellt (https://www.swedbank-aktiellt.se/om/byggmax) så hittar man följande:


Det är ganska häpnande att se att det ligger i prognoserna att vinsten per aktie ska halveras och att omsättningen ska minska med 10%. Det är möjligt att det stämmer, men jag tror att prognoserna är för pessimistiska. Det jag tycker är lite svårt att riktigt se som sannolikt är att prognosen ovan gör gällande att omsättningen skall trilla tillbaka till 2020 års nivå, men istället för en vinst på knappt 8 SEK per aktie så tror man att vinsten skall gå ner till knappt 5 SEK per aktie. Det kanske finns bra skäl för att anta att vinsten skall falla tillbaka, men jag tror att det är för pessimistiskt.

Jag kommer eventuellt att öka ytterligare i Byggmax. Det är redan mitt största innehav och det gör att jag kanske inte kommer att öka, men jag tror mycket på bolaget och jag tycker att det ser ganska lovande ut trots att Q4-rapporten inte föll alla i smaken.


 


22 januari 2022

BHG, Byggmax, Careium: Ommöbleringar

BHG studsade upp en liten bit efter att jag köpt samtidigt som Byggmax sjönk. Eftersom jag tror att Byggmax positiva momentum kommer att hålla i sig så valde jag att göra ett skifte från BHG till Byggmax. BHG kommer nog att kunna fortsätta uppåt från dessa nivåer, men jag tycker att många av de som lyfter fram Desenio och andra e-handlare som har haft det kämpigt inte är helt ute och cyklar. Fraktpriserna kommer sannolikt att fortsätta uppåt bl a påeldat av ökade drivmedelskostnader. Problemen med "fria returer" kommer nog inte att försvinna helt, och det påverkar absolut lönsamheten hos många e-handlar, tror jag. Byggmax har en välfungerande e-handel som växer på bra och till skillnad från renodlade e-handlare så har man möjlighet att erbjuda "click & collect", dvs upphämtning i butik. Att ha detta alternativ när fraktpriserna går upp blir än mer positivt och, ej att förglömma, om kunden kommer till butiken för att hämta upp vad man beställt på nätet så är det ett lysande tillfälle till merförsäljning. Det är möjligt att jag är fel ute, men jag känner mig ganska övertygad faktiskt.

En ytterligare anledning till att Byggmax är intressant är att marknaden i övrigt inte är riktigt sund. Om jag förstått saken rätt så var en anledningarna till att Byggmax över huvud taget startades att det inte riktigt fanns ett bra lågprisalternativ för hemmafixaren på den svenska marknaden. Naturligtvis kan man gå till en proffsbutik och det går säkert att förhandla priser som privatperson, men jag tycker inte att det går helt att komma ifrån att Byggmax fyller en viktig funktion och jag tror inte att bolaget kommer att bli mindre relevant framöver. Rot-avdraget gäller inte material och även om det varit så ett bra tag så kommer det nog inte att bli enklare för hantverkare att kompensera förhållandevis låga timpriser med kick-backs på materialet. Senaste avsnittet av Ekonomiekot Extra tar upp rabatter och bonusar och det ska även finnas en ganska nypublicerad rapport som tar upp problematiken.

Både BHG och Byggmax gynnas av en mer transparent marknad, som jag ser det, och jag tror att en del spelare på marknaden idag antingen kommer att behöva ställa om eller helt enkelt lägga ner. Det är möjligt att jag överdriver betydelsen av eventuella kommande marknadsförändringar, men jag tror det inte. Sundare konkurrens kommer att gynna aktörer som kan dra nytta av sin storlek och eventuellt kommer fler att välja Byggmax framöver som en effekt av förändrade rot-avdrag, lagstiftning, mm. Det kan vara fel, men jag har svårt att se att Byggmax kommer att missgynnas av de förändringar som eventuellt kommer.

Det man ofta hör när Byggmax diskuteras är att t ex virket på Byggmax är av sämre kvalitet än virket hos proffsbutiker. Det är möjligt att det stämmer i en del fall, men det som är viktigt att komma ihåg är att virket ofta köps från samma leverantör, t ex Södra, och att virkeskvalitetsklassning är ganska tydlig, i alla fall som jag förstår det. Med andra ord, det finns ingenting som hindrar att Byggmax med sina hundratals butiker skulle kunna sälja samma virke som proffsbutikerna. En relaterad fråga är förstås om det är motiverat att bygga pallkragar av kärnvirke eller om lekstugan som man spikar ihop med barnen måste byggas med klass 1-virke. Vad gäller hur virket hanteras, t ex att virket slängs runt och läggs huller om buller, så påverkar det virket, men det finns ingenting som hindrar att Byggmax ändrar sina rutiner så att kunder inte kan förstöra virket på tag-själv-lagerna. Jag tror inte att problemet är så stort och i takt med att click-and-collect och hemleverans blir vanligare så kommer problemen sannolikt att minska (ju färre kunder som kommer i kontakt med virket, desto mindre problem). Sannolikt så är detta även ett problem som Södra och andra virkestillverkare är medvetna om och jag skulle inte förvåna mig om det kommer nya sätt att förpacka virke i t ex olika stora kvantiteter för att minska svinnet hos återförsäljarna.

De aktier som jag köpte igår i Byggmax kommer jag förhoppningsvis snart att sälja. Min förhoppning är nämligen att börsen återhämtar sig under nästa vecka och jag tror att för Byggmax specifikt så tror jag inte att Q4-rapporten kommer att bli en besvikelse. Det återstår naturligtvis att se, men med tanke på att vinsten ligger runt 11 SEK för 2021 (sannolikt) och det bör, om man håller den utdelningsgrad som aviserats på 50%, resultera i en utdelning på runt 5 SEK, kanske t o m lite högre. Eftersom det finns en del återköpta aktier som ska makuleras så kan det bli ytterligare lite högre, eventuellt. Det finns så klart en risk/möjlighet att bolaget inte väljer att dela ut så mycket som man aviserat för att man ser intressanta förvärvsmöjligheter eller liknande. Om det är så tycker jag faktiskt att det är positivt, även om det kortsiktigt kan få några utdelningsjägare att ställa sig på säljknappen. Det finns sannolikt en del möjligheter till förvärv och jag tror på många sätt att det skulle vara klokt att göra ytterligare förvärv i Danmark för att snabbare kunna rampa upp verksamheten där.

Jag tror att jag har skrivit om det många gånger tidigare, men jag tror att parallellt med att reglerna ändras och kick-backs mm kommer upp till ytan så tycker jag att det finns en ganska tydlig trend att alltfler väljer att göra saker själv. Tillgången till Youtube, forum mm gör det så klart lättare, men det är även många företag som säljer byggmaterial som inser att det finns en klar poäng med att göra produkterna enkla att använda så att många kan installera själv. För att göra det enklare för kunderna är det många som satsar en del på att t ex göra bra instruktionsfilmer. Gör-det-själv-trenden har pågått länge och jag tror att den kommer att fortsätta.

Igår köpte jag även Careium, en av de två avknoppningarna från Doro. Careium innehåller trygghetstelefonsaffärsområdet som tidigare var del av Doro. Det har varit några insiderköp och jag tycker att kursen idag handlas på ganska låga nivåer och jag tror att det finns möjligheter till "överraskningar" som eventuellt sätter fart på kursen. Jag ligger inte tungt i bolaget, dock tycker jag att det kan vara intressant med en liten post. Om man räknar bolagsvärde per användare så tycker jag att det ser hyggligt intressant ut. Affären bör vara ganska säker med tanke på att många är äldre.

Framöver kommer jag nog att handla runt en del. Det är lite av test för att se om jag kan förbättra min utveckling med högre aktivitet. Vi får se hur det faller ut.

 

19 januari 2022

BHG: Nytt innehav

Idag så köpte jag några BHG-aktier (Bygghemma) för strax under 85 SEK. Jag tycker att det ser intressant ut och jag tror att det finns mycket som tyder på att efterfrågan för produkter för hemmet eller byggnation kommer att hålla i sig enligt mitt sätt att se på saken. Jag tycker att många av de jämförelser som görs mellan Byggmax och BHG är rätt ointressanta och faktiskt lite missvisande. En av Byggmax främsta styrkor är butikerna och de omnikanalmöjligheter, logistiklösningar, marknadsföring, kundsupport mm som de leder till. BHG är i princip en ehandlarkoncern, även om jag tror att det finns en del butiker. BHG:s fördel är att man med sin storlek och sin marknadskunskap kan vara mer effektiv än mindre ehandlare och jag tror att denna fördel bara blir större i takt med att man blir större och större. I en strategi där förvärv är centrala så finns det dock en risk att det blir fel och i takt med att förvärven blir större så ökar också riskerna. (Den som har följt Byggmax under en tid vet - "the hard way" - att förvärv som blir fel kan ta tid att läka. Naturligtvis tänker jag på Skånska Byggvaror och problemen som följde i kölvattnet av detta förvärv.)

Jag ser inte BHG som öppet mål och jag tror t ex att Byggmax är ett bättre köp idag (sett på ett års sikt), dock äger jag redan många Byggmax-aktier. Det är inte omöjligt att jag säljer, minskar eller ökar de kommande dagarna. Till exempel så skulle jag inte vara främmande för att ta en snabb vinst om det blir ett hopp uppåt, utan ny information, till 90+ SEK.

Andra aktier som jag följer ganska noga för närvarande är Calliditas och Camurus. Båda aktierna finns redan i portföljen, men jag tror att det finns bra potential i båda. Calliditas har idag ett godkännande i bagaget, men bolaget handlas relativt lågt. De jämförelser som görs med liknande bolag gör gällande att Calliditas är för lågt värderat och det kanske det är, eventuellt. Så som jag ser på saken så kan det komma att bli en uppvärdering om det kommer indikationer som tyder på att försäljningsprognoserna kommer att slå in, eller ännu hellre faktisk försäljning. Det är möjligt att jag är fel på det och det är möjligt att det kommer att komma diverse bakslag som gör att kursen går nedåt, men jag tror det inte. Det är inte omöjligt att jag ökar ytterligare i Calliditas.

Vad gäller Camurus så tror jag att situationen är liknande Calliditas. Om det kommer positiva nyheter om USA så kommer sannolikt kursen att hoppa upp. Eftersom försäljningen tickar på hyggligt i de länder där man fått godkännande så tror jag att nedsidan är begränsad. Det kan mycket väl vara fel och naturligtvis motiverar inte nuvarande försäljning nuvarande värdering, men allt sammanvägt så tycker jag att värderingen känns ganska intressant. Det är inte omöjligt alls att jag ökar. Vi får se.

Det som är intressant med biotech är att det blivit en sorts dubbelsmäll för många bolag. Först blev marknaden skakig när Oncopeptides åkte på en rejäl smäll. Det skapade effekter inom hela branschen. Den andra smällen har kommit den senaste tiden när tillväxtbolag har skickats nedåt pga ränteoro. Det är ett gäng tilltufsade bolagsvärderingar med andra ord. Det är så jag ser på saken.   

 

17 januari 2022

Calliditas, Camurus: Risk /Reward

Jag tror eventuellt att nedgången kan komma att fortsätta och av den anledningen så funderar jag ganska mycket för tillfället på vad jag eventuellt skulle kunna köpa. Det är inte helt enkelt. De innehav som jag tror på - Byggmax, TUI, Scandic Hotels m fl - ligger redan i portföljen och det känns inte helt motiverat att öka ytterligare. Det möjligt att jag resonerar fel, men det är som jag ser på det.

En aktie som jag inte riktigt kan släppa tankarna på och som jag har ett väldigt dubbelt förhållande till är Calliditas. Efter att kursen dök inför FDA-beskedet så var jag inne på att jag skulle sälja, men vänta till FDA-beskedet kom. Nu har beskedet kommit och kursen har repat sig, men jag har numer bytt fot och funderar snarare på att köpa mer än att sälja. Mina tankar är i korthet att FDA-godkännandet bör medföra att nedsidan är begränsad. Det skulle förvåna mig om kursen går under 85-90 SEK om ingenting helt oväntat händer (vilket så klart kan hända). Uppsidan tror jag mycket väl kan vara 150-200 SEK om det visar sig att försäljningsprognoserna inte revideras ned och om det kommer tecken som visar att de sannolikt kommer att slå in. Ytterligare en trigger skulle kunna vara ett godkännande i Europa, vilket inte känns osannolikt. Det skulle inte förvåna mig mycket om det skulle komma insiderköp. Eventuellt hade det kunnat sätta fart på kursen. Det är inte omöjligt att jag försöker fånga upp några ytterligare aktier strax över 100-lappen innan rapporten kommer. Vi får se.

Camurus är en annan aktie som jag har i portföljen och som jag också har börjat fundera kring. Det är ganska oklart kring hur bolaget skall komma vidare i USA. Om det skulle komma positiva nyheter eller någon form av klargörande så tror jag att det skulle göra positivt avtryck i kursen. Det är svårt att förutspå när någon sådan positiv nyhet kan tänkas komma, men jag känner mig ganska positiv och jag tycker att det skulle kunna vara intressant att köpa på nuvarande nivåer. Det är möjligt att jag köper. Anledningen till att jag funderar på att köpa är att jag tycker att risk/reward ser ganska intressant ut.

För inte så länge sedan så var jag inne på att jag skulle sälja båda ovanstående innehav så det har blivit en helomvändning. Det kan mycket väl bli ytterligare helomvändningar, men just nu så funderar jag på att öka i biotech, men det blir en dans nära utgången.

14 januari 2022

Bygghemma: Pengar vid sidlinjen

Jag har varit in och ut ett par gånger i Precise Biometrics och det har varit lyckosamt båda gångerna. Det är mycket som är intressant med bolaget och det kan mycket väl vara en intressant investering på sikt, men jag kommer sannolikt inte att köpa in mig igen.

Det är intressant att se hur många tillväxtcase som har tagit stryk den senaste tiden. Min portfölj har klarat sig ganska bra och ligger svagt minus från årsskiftet till idag. Det ska bli intressant att se om nedgången sprider sig brett, t ex genom att det blir utflöden från indexfonder och liknande. Det skulle inte helt förvåna mig med tanke på Rysslandsoron, ränteoron och annan typ av oro. 

Ett bolag som jag tittat lite på är Bygghemma eller BHG som det numer heter. Det är lite lockande och jag tycker att det börjar se ganska intressant ut. Det är ganska annorlunda jämfört med Byggmax, men det kan ändå vara en intressant investering. Det jag mest lockas av är att man expanderar geografiskt. Sverige är bra på e-handel och ligger i framkant. Det tror jag inte alltid att vi själva riktigt ser alla gånger, men så tror jag att det är. Jag tror också att många mindre e-handlare är beredda att sälja till ganska låga multiplar. Det finns nog lite olika anledningar till att det är så. En anledning är att e-handel kräver sin storlek för att vara lönsam (i de flesta fall) och man vill hellre vara en del av konsolideringen än ett offer för denna. Den risk som finns från t ex Amazon verkar med andra ord på sitt sätt till BHG:s fördel. Det behöver inte vara så, men jag håller det inte för otroligt. Det jag ser som ett problem är att man inte har ett eller ett fåtal varumärken utan en ganska brokig skara av varumärken. En del ser säkert det som en styrka, men jag gillar starka varumärken och det är inte riktigt den vägen som bolaget har valt, som jag ser det.

En annan aktie som jag också funderar på är Pandox. Jag har redan en del Pandox-aktier och jag tror kanske att det skulle kunna vara klokt att inte gå in alltför tungt, bl a för att jag även har aktier i Scandic Hotels och TUI.  

13 januari 2022

Precise Biometrics: Sålt

Jag har sålt mina aktier i Precise Biometrics och åter igen ute ur bolaget. Pressreleasen om samarbetet med Infineon skickade upp kursen en bit och jag lämnade som en effekt. Dagens presentation var intressant och för den som är intresserad så finns den tillgänglig via en länk som finns i pressreleasen. Vi får se om det blir ytterligare en återkomst, men just nu lutar det snarare åt att jag fyller på i Pandox

11 januari 2022

Precise Biometrics: Åter i ägarlistan

Efter att ha sett kursen ticka ner en bit från den senaste toppnivån runt 1.50-1.60 SEK så tyckte jag att det kunde vara en idé att köpa tillbaka en del av de Precise Biometrics-aktier som jag sålde för ett tag sedan. Jag köper ungefär på samma nivå som jag sålde för ett tag sedan och det kan så klart te sig som att jag inte riktigt kan bestämma mig och det stämmer ganska väl. Det ska bli intressant att höra vad som sägs på torsdag. Jag har ännu inte bestämt mig för hur jag tycker och tänker kring bolaget, men jag har kommit fram till att det eventuellt kan vara en idé att köpa innan presentationen istället för efter. 

07 januari 2022

Calliditas: Ökning

Idag när det var allmän oro på börsen efter vad som verkar vara en effekt av att alltfler ser räntehöjningar i närtid i USA och sannolikt, om det blir räntehöjningar i USA, även på andra håll i världen, passade jag på att öka något i Calliditas. Det är möjligt att det är dumt och det är möjligt att jag borde hålla mig till annat, men jag ligger redan tungt inom hotell- och turistnäring och även t ex Byggmax är redan rätt tungt i portföljen. Naturligtvis skulle jag kunnat ha ökat i Skanska eller något annat, eller helt enkelt bara legat kvar med pengarna i väntan på bättre lägen, så blev det dock inte (en del pengar har jag fortfarande vid sidlinjen skall tilläggas och mitt köp i Calliditas idag motsvarar ungefär en tredjedel av vad jag sålde Precise för).

Anledningen till att jag tror att Calliditas kan bli ett bra köp är ingen ny information utan det bygger i mångt och mycket på FDA-godkännandet. Jag tycker inte riktigt att det avspeglas i kursen och jag tror eventuellt att det kan komma en uppvärdering och om det blir fallet så skulle en eventuell minskning av blankningarna ytterligare spä på uppgången. Det finns med andra ord möjlighet till positiva överraskningar vid nuvarande nivåer. Vi får se om det är rätt resonerat. Det kanske det inte är, men i så fall så får det vara så.

Om dagens nedgång fortsätter under nästa vecka så kommer jag nog försöka att öka ytterligare i Pandox, gärna under 130 SEK. Idag handlas bolaget med en ganska rejäl substansrabatt (om jag inte är felinformerad) och det tycker jag inte är helt rimligt. Hotellfastigheter ser jag som intressant för närvarande som jag har skrivit många gånger tidigare.

06 januari 2022

Byggmax: 2022 kanske kan bli OK och är det helt otänkbart med bud?

Jag har inte ägt speciellt många aktier där det kommit bud. Matse är det undantag som jag direkt kommer att tänka på. I fallet med Matse så var det Axfood som köpte och om jag förstått saken rätt så har idag Matse och Mathem slagits samman. Det är möjligt att det är helt fel, men det är någonting som jag tycker att jag har hört i bruset. Det intressanta med Matse för min del är att se hur åren innan bolaget köptes ut var för bolaget på börsen. Det är nog inte helt osant att säga att Matse fick inte riktigt den uppmärksamhet som man hade hoppats på och bolaget förde en ganska anonym tillvaro på börsen. Naturligtvis handlar börsutveckling om man att leverera bra resultat, men det är inte fullt så enkelt. För ett bolag som för en ganska anonym tillvaro på börsen så kommer det till en punkt då det inte längre är så stor poäng att vara på börsen. Det tror jag många industriella spelare är väl medvetna om och om värderingen är låg så kan de leda till att bolaget köps ut.

Det är möjligt att jag ser saker som inte finns och det är möjligt att Byggmax kommer att vara kvar på börsen under lång tid framöver, men jag är inte helt säker. Byggmax värdering är ganska låg och det är möjligt att man skulle kunna få köpa ut bolaget med en inte alltför fet premie. Det finns inte vad jag vet någon storägare som skulle sätta käppar i hjulen om budet var OK. Anledningen till att någon skulle kunna vara intresserad av att köpa Byggmax är för att komma åt butiksnätet. Det är där jag tror att det finns ett stort värde. Bolaget har byggt upp ett nät av effektiva butiker som finns spridda i stora delar av Sverige och Norge. Dessa butiker har redan idag click & collect och att lägga till ytterligare produkter borde inte vara ett större problem. Utöver att man skulle kunna få ut ännu mer av butiksnätet så tror jag att en eventuell köpare skulle få ut väldigt mycket intressant data från Byggmax-butikerna. Det man heller inte skall glömma är att tjänsteförsäljningen är sannolikt också någonting som man skulle kunna utveckla. Byggmax har i alla fall haft olika former av hantverkstjänster, och kanske fortfarande har, men jag tror aldrig riktigt att det har lyft. Man kan även fundera kring den geografiska expansionen. Det kanske finns aktörer som tror att konceptet skulle kunna spridas till andra länder och det kan vara så att det finns icke-nordiska bygghandlare som tycker att det skulle kunna vara en intressant väg in i Norden.

Jag tror egentligen inte att det kommer att komma något bud på Byggmax, men när jag lekte med tanken och när jag funderade på varför återköpen exekverats relativt snabbt så kom jag fram till att det kanske inte är helt orimligt när allt kommer omkring med ett bud. Det ligger nog inte direkt nära till hands att ett bolag som Axel Johnson (som bl a har ägarandelar i Dustin, Axfood mm) skulle vara intresserade, men jag tror att det finns andra. Återigen, det ligger sannolikt inte nära till hands och det är inte någonting som jag egentligen tror kommer att ske, men jag tycker att tanken är intressant och jag ser det inte att det finns någon större aktör som ser på bolaget på annat sätt än börskollektivet.

Scandic Hotels, Pandox: RevPAR December

Just nu så slås det nya rekord i antal registrerade fall av Corona och om jag inte är felinformerad så är det runt 15 000 fall per dag. Det är dock stora osäkerheter. En del får inte tid till test, vilket gör att de inte registreras. Andra väljer att förlita sig på självtester istället, vilket också påverkar antalet registrerade fall. Vad gäller jämförelsen med tidigare toppar så var testmöjligheterna inte alls desamma under våren 2020 och, till alla som glömt, så var det bara riskgrupper som skulle testa sig. Det är med andra ord ingen perfekt statistik. Hur som helst, att många är Corona-smittade är dock ställt bakom allt tvivel (i alla fall i min bok).

Att jämföra dagens situation med den situation som vi hade under våren 2020 är heller inte helt enkelt eftersom vi idag har omikron-varianten, vilket vi inte hade våren 2020. Om jag förstår saken rätt så smittar omikron mer än tidigare varianter, men leder generellt inte till svår sjukdom i samma utsträckning. Det kanske är fastställt bortom tvivel att det är vaccinet som gör att vi inte blir lika sjuka omikron som av tidigare varianter, men jag tror faktiskt att även ovaccinerade inte heller blir särskilt sjuka (generellt sett) av omikron. Jag säger med andra ord inte att jag inte tror på vaccin utan att jag tror att det är en kombination av att många är vaccinerade och att omikron är en mildare variant som gör att färre behöver bli inlagda. Hur mycket det olika faktorerna påverkar kanske vi aldrig kommer att få full klarhet i.

Även om det är tråkigt att många blir sjuka så kommer sannolikt omikron-spridningen att göra att vi snabbare tar oss igenom pandemin. Det finns inga garantier och det kan så klart kan det komma nya varianter som ställer allt på ända, men jag har svårt att se att förhållandevis höga vaccinationsgrader i kombination med att förhållandevis många varit sjuka bör minska sannolikheten för stora utbrott framöver. Det kan mycket väl vara fel, men det är min utgångspunkt för närvarande.

Om man tittar på RevPAR (omsättning per tillgängligt rum) från www.benchmarkingalliance.com så får man följande:

Det är generellt sämre siffror än för november och det är inte så konstigt. Under december så tog smittspridningen fart i bl a Danmark och det kändes ganska väntat att december skulle bli sämre än november. Tyvärr bör man även förvänta sig att siffrorna för januari och sannolikt även februari blir ganska dåliga pga smittoläget. Om man är positivt lagd så kan man kanske efter det skönja bättre tider. Smittspridningen brukar minska när det blir varmare och de rekordhöga nivåerna som vi har nu kommer vi sannolikt inte att ha under många veckor. Jag tror att vi är inne i omikron-epicentret och att det successivt kommer att plana ut. Med tanke på hur smittsam varianten verkar vara så kan det nog ta ett tag, men förr eller senare så kommer det att blåsa över. Tyskland och Danmark tycker jag visar att toppen är ganska distinkt, och man kan hoppas att det blir liknande i Sverige.

Jag är ingen expert på epidemier på något sätt och jag har haft fel många gånger under pandemin. Överlag har jag varit alldeles för optimistisk när det kommer till hur snabbt det ska blåsa förbi och det har lett till att jag har gjort en del mindre bra investeringsbeslut, tex köp av TUI (även om den senaste tidens uppgång och att jag har köpt vid flera tillfällen gör att jag just nu ligger svagt plus), m fl. Det jag däremot tycker är viktigt att komma ihåg är att många av dessa corona-påverkade bolagen kommer sannolikt att lyfta när väl corona lämnar och då kan det bli en intressant uppvärdering. Det kan med andra ord finnas anledning att ha lite ro att vänta. Resonemanget bygger så klart på att inte corona-pandemin drar ut på tiden och att vi sitter i en liknande situation om 5-10 år eller att folk i grunden bryter sina levnadsmönster, tex ingen åker till Kanarieöarna under vinterhalvåret för att få lite sol och värme. Det ska bli intressant att följa.

Det jag tycker att man skall göra om man är intresserad av att placera sig för att samhället kommer att återgå till ungefär så som det var tidigare är att räkna på de olika bolagen, dock inte bara siffrorna från 2020 och 2021 när corona stökade till det. Jag gissar att många som screenar bolag missar en del intressanta bolag som varit starkt påverkade av pandemin. Nyckeltal som jag tycker är intressant att titta på är RevPAR under ett längre perspecktiv, hur andelen utländska besökare utvecklats (under en period på 5-15 år), bolagsvärde per rum, hur stor del av intäkterna som kommer och har kommit från privatresenärer respektive affärsresenärer, hur de nyaste hotellen är utformade och vem de riktar sig till (det säger en del om vad ledningen tror om marknaden), osv.

Under året så kommer jag eventuellt att minska i en del bolag som inte går med vinst och som kan straffas hårt om det kommer räntehöjningar. Enligt mitt sätt att se är det alldeles för många småbolag som värderas alldeles för högt. Eventuellt kan det ändras under 2022. Jag kommer kanske att vikta mig ännu hårdare mot hotell- och turistnäringen. Det kan visa sig att det är fel, men jag är beredd att chansa och jag tycker att det ser attraktivt ut. Ett bolag som jag är sugen på att öka i är bl a Pandox.

En annan aktie som jag funderar mycket kring är Byggmax. Q4-rapporten som kommer ganska snart kommer att vara väldigt intressant att läsa. Förväntningarna på bolaget är lågt ställda och så som jag ser det är det inprisat att 2022 kommer att bli ett hack i kurvan. Jag tror eventuellt att de prognoserna kommer att komma på skam. Byggmax gör en del reklam och jag tror (inte bara pga reklamen dock) att de har stärkt sin position på marknaden. Alla de installationer av elbilsladdare, solceller mm tror jag spiller över på Byggmax. Jag själv var på Byggmax och köpte byggmaterial som jag behövde för att min elbilsladdkabel skulle kunna grävas ned på ett bra och snyggt sätt. När jag ändå var där så passade jag på att köpa lite annat också. Att jag handlade på Byggmax berodde på att de andra bygghandlarna inte hade helgöppet och det var då jag hade tid att handla. Naturligtvis kan man inte dra några större slutsatser av detta, men jag tror att Byggmax inte kommer att klappa ihop totalt, och när det kommer till att överträffa förväntningar så är det viktigt att komma ihåg vad förväntningarna är. I Byggmax fall är förväntningarna ganska lågt ställda skulle jag säga och jag tror fortsatt att man ser bolaget som en Coronavinnare och att 2022 kommer bli ett år med negativ tillväxt.

Ser framemot 2022! Investera klokt och försiktigt. Läs på. Inget av ovanstående skall anses vara köprekommendation. Du ansvarar själv för dina beslut. 
  

04 januari 2022

Precise, Huscompagniet: Lämnat och minskat

Efter att Precise Biometrics rusade runt 70% efter att ha släppt en pressrelease om att man tecknat två (?) avtal med fordonsindustribolag så valde jag att lämna. Det blev en bra affär även om mitt innehav var ganska litet. I backspegeln så skulle jag varit lite mer lugn och avvaktat ytterligare innan jag sålde, men jag skall inte klaga. Det blev en bra affär. Det kan mycket väl vara så att bolaget går en ljus framtid till mötes och om man kan öka sin Algo-business som många tror framöver och om Youniq-området kommer att lyfta det med så är nuvarande värdering låg, tror jag. Det finns dock alltid risker och ingenting är givet. Jag kommer att fortsätta att följa bolaget, men just nu gör jag det från sidlinjen.

För att köpa aktier i Precise Biometrics så sålde jag en del av mina aktier i Huscompagniet. Tyvärr fick jag inte alla som jag hade tänkt sälja sålda. De senaste dagarna så gjorde jag slag i saken och sålde även de sista som jag hade tänkt sälja. Bolaget är fortfarande ett av mina större innehav, men inte fullt lika stort som tidigare. Huvudanledningen att jag säljer är just att bolaget väger för tungt i portföljen. Jag har länge trott att kursen skulle ticka upp efter att EQT sålt av sina aktier, men uppvärderingen verkar inte komma. Eftersom man i mitt tycke levererat fina siffror de senaste kvartalen så vet jag inte riktigt vad som skulle kunna trigga en uppgång. Det finns, som jag ser det, en risk att lite mindre positiva siffror istället kan få kursen att sjunka eller fortsatt inte lyfta. Enligt mitt sätt att se så bör nedsidan vara relativt begränsad och jag fortsätter att ligga ganska tungt. Problemet framöver kan vara att om det blir en uppvärdering och kursen sticker iväg så finns det risk att jag säljer för tidigt. "120 DKK" har blinkat på min skärm under lång tid nu och att de positiva siffrorna inte gjort avtryck känns inte helt bra.

En aktie som jag har funderat en del kring är Calliditas. Vid något tillfälle skrev jag nog att jag skulle lämna ganska snabbt efter ett positivt FDA-beslut. Det skulle jag iofs kunna tänka mig att göra, men jag förstår inte riktigt varför kursen inte lyfter mer. Aktien är ganska hårt blankad, om jag är rättinformerad, och det är möjligt att det skrämmer iväg en del. Det är också möjligt att det finns fog för att tro att de försäljningsprognoser som lämnats inte kommer att uppfyllas. Jag vet inte, men någonting gör bevisligen att investerare inte känner sig manade. När jag har tänkt på saken så tycker jag faktiskt att man kan uppvärdera ledningen efter godkännandet. Sannolikt hade inte vilket team som helst rott hem denna seger och jag tycker att det är värt att ta i beaktande. Återigen, det är möjligt att min okunskap inom området lyser igenom och om det är så får det vara så. Hur som helst, jag tror mer på ledningen nu efter godkännandet än innan och jag tror att det kan komma en reaktion i kursen om det visar sig att ledningen levererar enligt försäljningsplanen. Om jag antar rätt så är mycket förberett och jag tror att utrullningen kan ske snabbt. Att Linc, med Bengt Juhlander, äger Calliditas gillar jag. Börspoddens intervju med Bengt Juhlander för ett par månader sedan är intressant, särskilt om man vill lära sig mer om biotech. 

En annan reflektion är att omikron verkar rita om spelplanen ganska rejält när det kommer till pandemin. Väldigt många blir smittade, men det verkar som att få blir riktigt dåliga. Det är kanske för tidigt att ropa hej, men jag tycker att det borde synas i statistiken om omikron gör många väldigt sjuka. Att många blir smittade bör allt annat lika göra att vi når flockimmunitet, men även här är sannolikt osvuret bäst eftersom det kanske kan dyka upp ytterligare mutationer som stökar till det. Hur som helst, jag tror att corona är avklingande. Det har jag trott förr och när jag har trott så och placerat därefter så har det inte blivit helt lyckat. 2021 landade på 29-30% för min del. Om man skall titta på vad jag kunde ha gjort bättre så är det just placeringarna i Scandic, TUI och Pandox (29-30% är på inget sätt fy skam och det finns mycket som blev riktigt bra). Även om min målkurs på 45 SEK nåddes för Scandic och även om jag sålde av en hel del så har corona-pandemin inte varit något raketbränsle för dessa bolag. Jag tror eventuellt att 2022 kan bli året då det lyfter. Om man räknar värdering per rum för Scandic t ex så är det inga orimliga beläggningsnivåer som krävs för att det skall bli svarta siffror. Det är möjligt att det fortfarande är för tidigt att tro på en återgång till en mer normal situation och det är möjligt att vi kommer att bo väsentligt mindre på hotell i framtiden. Jag är dock inte så säker och jag tycker att många som uttalar sig tvärsäkert om att vi står inför en hotelldöd har ganska lite på fötterna faktiskt. Det kommer sannolikt att bli fler möten som tas via Teams, Google Meet, Zoom etc, men att efterfrågan på hotellnätter dramatiskt kommer att minska håller jag för tveksamt. Det är möjligt att jag har fel, men hittills verkar det som att folk tokreser så fort det blir socialt accepterat. Det må vara att många resor är privatresor, men likväl så tycker jag att slutsatserna som folk drar om det nya normala inte är övertygande. Det är möjligt att jag har fel och då får det vara så. Eftersom jag ligger rätt tungt mot hotell- och reseindustrin så är det möjligt att jag lättar något om det sker en uppjustering. Vi får se. I nuläget så tycker jag att det känns ganska OK att ligga i dessa innehav.