30 januari 2016

Matse: Funderingar inför januarisiffrorna

I mitten av nästa vecka räknar jag med att Matse kommer med sina januarisiffror. Den mest intressanta siffran kommer att vara Malmösiffran som jag ser det. Om det visar sig att man är runt 1 MSEK under januari så kommer jag att vara ganska nöjd. Det är en halv månad och man har precis kört igång verksamheten så det är en siffra som inte är helt representativ, men det är viktigt att visa att man kan snabbt få hjulen att snurra på nya marknader.

För alla sajter så hoppas jag att man kommer upp i en omsättning över 19 MSEK. Min gissning är att man hamnar mellan 19 och 20 MSEK. Man påverkas naturligtvis av att det är relativt många helgdagar i januari, men jag tror att man har ett bra momentum. Januari 2015 landade på ungefär 15,5 MSEK.

Olja: Priset går upp

Jag trodde inte att priset skulle gå upp på olja så snabbt som det har gjort. Från nivåerna som vi såg för runt en vecka sedan på 28 USD, som lägst, så är dagens pris på runt 35 USD en enorm procentuell framgång. Nu lyckades inte jag pricka in den absoluta botten utan har köpt på mig successivt under den senaste tiden och ligger nu svagt plus.

Även om jag trodde att det fanns en ganska stor sannolikhet för att det skulle kunna komma en positiv trigger på marknaden så var det inte mitt huvudscenario. Mitt huvudscenario var istället att fallet skulle spädas på ytterligare och att vi kanske skulle se priser kring 25 USD och att det därefter skulle antingen plana ut för en tid eller rekylera upp. Nu blev det inte så. Det florerar rykten om att Ryssland och Saudiarabien planerar någon sorts gemensam aktion för att få upp priset på olja och det har marknaden tagit till sig och stigit ganska brant. Nu tycker jag att man många gånger tillskriver nyheter som denna väl stor betydelse och det hela blir snarare än önskan om att hitta en förklaring till uppgången än något annat. En mer trolig förklaring som jag ser det är att en hel del stora finansiella aktörer som har tryckt ned oljepriset vände och tog positioner för uppgång istället.

Jag kommer att ligga kvar med mina certifikat tills vidare. I nuläget ser jag det som troligt att oljepriset kan vara upp över 40 USD inom ett par månader. Om det händer inom ett par månader så är det möjligt att jag omvärderar min position, men för tillfället ligger jag still.

24 januari 2016

Olja: Funderingar

Om man tittar tillbaka på hur oljepriset har utvecklats ungefär tio år tillbaka så ser man att det är på rekordlåga nivåer. Om jag sitter på rätt information så får man gå tillbaka till 2003 för att se liknande nivåer som de vi ser nu. Oljan står lågt och det är på goda grunder. Frågan är naturligtvis om oljan kommer att fortsätta att vara låg eller om den kommer att studsa upp.

Det finns en del tillfällen som man i backspegeln kan säga att det var ett perfekt köptillfälle. Det man ofta glömmer är att när man väl befinner sig i händelsernas centrum så är det inte alls lika självklart som det kan verka i efterhand. Ett exempel är Swedbanks jätteras i samband med den senaste finanskrisen. Den saknade bloggprofilen Lundaluppen gjorde som många känner till en hel del pengar på att köpa preferensaktier när blodet rann på gatorna och Swedbank stod på ruinens brant. Jag gjorde inte det, men funderade länge och väl på om jag skulle göra det. Mitt beslut blev att jag tyckte att risken var för stor. I efterhand skulle jag naturligtvis spekulerat i att staten skulle se till att Swedbank inte blev ett Lehman Brothers, men det gjorde jag inte. Andra exempel är Ericsson runt millennieskiftet när man gjorde nyemission kring 3,90 SEK. I efterhand skulle man naturligtvis gått in med lite pengar, men när det väl begav sig så var Ericsson på den tiden inte ett välmående företag. Ytterligare exempel skulle kunna vara bankerna under 90-talskrisen. Kommer olja under 30 USD vara ett liknande exempel? Det kan vara så, men det är inte säkert.

Jag sitter med en del pengar i oljecertifikat och anledningen till det är naturligtvis att jag tror att oljan kommer att gå upp från dagens nivåer. Även om oljan skulle gå upp till 70 USD så skulle det dock inte innebära en enorm skillnad för mig. Det skulle varit en bra affär, men det skulle inte innebära någon större skillnad för mig i livet. Investeringar skall egentligen vara på det sättet enligt mitt sätt att se. Många bäckar små skall leda till att man över tid kan bygga upp en bra buffert. Om man satsar på att bli ekonomiskt oberoende på ett case så lever man väldigt farligt, vilket i sig inte är fel, men det kan göra ont om det inte går vägen och det skall man vara väl medveten om.

Om man skall titta lite på varför oljan har sjunkit som den har gjort så finns det mer än en förklaring. Jag kommer att punkta ner några som jag tycker är viktiga. Det skall dock tilläggas att jag är nybörjare när det kommer till detta område så ta listan för vad den är - en nybörjares försök till att sammanställa en massa information som flyger omkring. Hur som helst, här kommer punkterna:

- Tekniken för oljeutvinning har utvecklats
De senaste åren har tekniken för att utvinna olja förbättrats avsevärt. Den skifferolja som nu utvinns i USA kunde tidigare inte utvinnas på ett effektivt sätt, men det går idag, eller rättare sagt sedan ett par år tillbaka. Teknikutvecklingen handlar inte bara om skifferolja utan även om tex oljesand. (Det är möjligt att jag använder fel termer) Förbättrad teknik har alltså ökat utbudet av olja.

- OPEC har slopat sitt produktionstak
OPEC känner de flesta till och jätten i OPEC är Saudiarabien. Tidigare har man haft ett produktionstak för att inte överflöda marknaden med olja. Detta har naturligtvis påverkat priset, vilket så klart också varit meningen. Sedan en tid tillbaka har dock OPEC, och framförallt Saudiarabien, slopat produktionstaket och pumpat för fulla muggar. Anledningen till detta är förmodligen främst för att hindra skifferoljeproducenterna i USA från att ta marknadsandelar. Man har helt enkelt medvetet höjt utbudet för att priset ska gå ner så att de nya aktörerna inte ska kunna ta marknadsandelar. Detta har nog inte riktigt fungerat som man hade tänkt sig gissar jag. Saudiarabien är väldigt beroende av de pengar man får in från sin olja och om priset fortsatt kommer att ligga runt 30 USD så kommer det att vara kännbart för Saudiarabien.

- Kina bromsar in
Den största köparen av olja i världen är Kina och den kinesiska ekonomin visar upp en del oroande tecken. Detta får naturligtvis till följd att man kan fundera över hur mycket olja som kommer att efterfrågas i framtiden, dvs ytterligare prispress.

- Iran tillåts vara med i matchen
Inom kort kommer sanktionerna från Iran att hävas. Det kommer att få till följd att mer olja kommer att komma ut på marknaden. Iran har nämnt att man snabbt kan komma upp i 500 000 tunnor om dagen, vilket inte är försumbart.

- Produktionströghet
Det finns en tröghet i produktionen. Annorlunda uttryckt så kan man inte i en handvändning minska produktionen. Det innebär att om utbudet är för stort idag så kommer det att fortsätta att vara stort en tid framöver helt enkelt för att investeringen redan är gjord och för att det inte är helt enkelt att stänga ner produktionen när den väl startat.

- Samhället rör sig från olja
Fossila bränslen är inte framtiden och i princip alla företag på jorden har någon sorts skrivelse som säger att man skall minska sin miljöpåverkan. Detta behöver i sig inte innebär att man gör sig mindre oljeberoende, men i många fall gör det. Att tro att oljeberoendet kommer att sjunka ger att efterfrågan kommer att sjunka, vilket i sin tur ger att oljepriset bör vara lägre i framtiden givet oförändrat utbud.

Mitt antagande är att utbudet kommer att sjunka i framtiden, vilket kommer att få oljepriset att gå upp. Av den anledningen har jag valt att gå in. Det är möjligt att det kommer att dröja ett tag, men jag kan vänta ganska länge.

23 januari 2016

Matse: December-omsättning och prognos för 2016

Enbart räknat försäljningen från Mat.se så landar Q4 på 56,7 MSEK. Det är bra och ligger i linje med prognosen som man gav för ett tag sedan om att Q4-omsättningen för hela koncernen landar på 61 MSEK. Om jag minns rätt så har omsättningsbidragen från Cold Cargo och receptsajterna varit ungefär 5 MSEK tidigare kvartal och förutsatt att det även gäller för Q4 så kommer man att komma in i linje med prognosen. Det är lovande att man har så pass bra koll och den gnutta oro jag kände när Måns Danielsson kommenterade den vikande tillväxten under oktober med "jag vet faktiskt inte" känns inte längre så stor.Försäljningsutvecklingen är förmodligen i linje med marknaden i stort under Q4. Det är dock, som jag har nämnt, inte helt enkelt att göra en rättvis bedömning av hur mycket marknaden växer. HUI:s index "D-food index" baseras, som jag förstår det, på information från de olika aktörerna. Eftersom "50% av daglivaruhandeln"-dominanten ICA har "oberoende" handlare som tidigare har använt sig av andra kanaler än ICA:s egna kanaler för e-handel nu flyttar till ICA:s e-handelskanal så kommer detta, som jag ser det, att påverka detta index på ett inte helt rättvist sätt. Annorlunda uttryckt, e-handel som inte tidigare fångats upp kommer nu att fångas upp, vilket får indexet att visa att marknaden växer mer än vad den faktiskt gör. Det är som sagt möjligt att jag har fel, men jag känner mig ganska övertygad om att det är så.

Om man tittar i en av figurerna från Q3-rapporten, se nedan, så ser man att Q4 bjuder på en ganska bra ökning, vilket är kul. Jag hoppas att prognosen som man gjorde i samband med Q3-rapporten inte var ett undantag utan att man kommer att fortsätta att guida om hur man tror att kommande kvartal kommer att te sig. Det som känns extra kul med Q4-omsättningen är att oktober faktiskt inte utvecklades speciellt bra, men att man ändå nådde prognosen.Förutom att decembersiffrorna har offentliggjorts så har man även hållit en extra bolagsstämma för att besluta om ett optionsprogram till de anställda. Det är inte helt enkelt att ha åsikter om ett sådant program. Som aktieägare hoppar jag naturligtvis inte högt av att höra ord som "utspädning", men det är viktigt att komma ihåg att utspädningen sker endast om kursen går upp. Det är också lätt att förstå att nyrekryterade som lämnar trygga jobb med hög lön och bra förmåner vill ha något i utbyte när man går till ett uppstartsbolag som Matse. Min utgångspunkt är att man använder detta program för att kunna behålla och locka till sig duktiga medarbetare och jag litar på företagsledningen.

En annan sak som har hänt som jag inte har tagit upp är att man har lånat ytterligare 10 MSEK från familjerna Mattsson och Brandberg. När förslaget presenterades var det tre trancher (delar) á 10 MSEK och nu har man alltså använt två av dessa. Lågoddsaren är så klart att man inom inte alltför lång framtid använder sig av den tredje delen.

Om jag minns rätt har man sagt att det krävs en omsättning på 600 MSEK för att verksamheten ska gå med vinst. Eftersom det numer finns tre sajter - Göteborg, Stockholm, Malmö - så krävs det i snitt 200 MSEK per sajt. Omräknat på månadsomsättning blir det ungefär 16 MSEK eftersom det tillkommer ett bidrag från Cold Cargo och receptsajterna också. Göteborg är inte helt långt ifrån en sådan månadsomsättning och det kanske kan bli så att man når 200 MSEK för Göteborg under 2016. Eftersom man har omsatt 135,5 MSEK i Göteborg under 2015 skulle detta innebära en tillväxt på ungefär 48%. Om Göteborg växer något bättre än vad man kan tro att marknaden kommer att växa med under 2016 så kommer man alltså att vara på grön kvist med Göteborgsverksamheten.

Stockholmsverksamheten landade på 49,5 MSEK under 2015. Jag tror att Stockholmsverksamheten kommer att växa bra under 2016. Man har varit igång i drygt 1,5 år och nu borde man kunna rampa upp till 10 MSEK eller mer per månad under några månader under 2016. Förhoppningsvis så kommer man från företagets sida att satsa på marknadsföring så att man kan komma igång på allvar i Stockholm. Min förhoppning är att man kommer att omsätta 100 MSEK i Stockholm under 2016, alltså en dubbling från 2015. Det kan mycket väl vara så att detta är väl optimistiskt, men det kan måhända kompenseras av att min årsprognos för Göteborg är väl pessimistisk. En sak som talar för att Matse kommer att kunna växa i Stockholm är att Mathem har gått ut och sagt att man inte kan ta hand om alla ordrar så att man har fått stänga för ordrar redan 21.00 dagen innan leverans. Thomas Kull, VD på Mathem, har dessutom varit ute och beklagat sig att de som arbetar på Mathems lager inte kan börja tillräckligt tidigt på morgnarna eftersom de lyder under butiksavtalet (?). Thomas Kull verkar ha en bra poäng, men att Mathem har svår att hänga med alla sina ordrar kan som jag ser det gynna Mat.se.

För Malmö-delen så tror jag att man kommer att omsätta omkring 50 MSEK under 2016. Det innebär att man kommer att växa fortare än vad man har gjort i Stockholm. Stockholmsverksamheten sattes igång Q2 2014 och levererade som sagt omkring 50 MSEK först under 2015. Anledningen till att jag tror att man kommer att kunna komma snabbare igång i Malmö jämfört med Stockholm är att man har samlat på sig en del erfarenhet från Stockholm som kommer att göra att man snabbare kan komma igång med hyggliga volymer. Jag tror också att konkurrensen är något mindre i Malmö jämfört med Stockholm. Mathem är ett Stockholmsföretag och Matse är ett Göteborgsföretag. Mathem har förvisso funnits i Malmö-regionen ett tag, men jag tror inte att de har samma grepp i Malmö som de har i Stockholm.

Om man summerar allt så kommer man upp i 350 MSEK, vilket skulle innebära ett tillväxt på runt 70-75%. Det är ett vad man på engelska skulle kalla "stretched target", men jag är optimist och tror att Matse både är välskött och att man har marknaden med sig. Eftersom det krävs 600 MSEK för att visa vinst så kommer 2016 alltså att bli ännu ett förlustår. Det är nog få som tror något annat. Det skall bli intressant att se om man väljer att ta in en ny ägare likt familjen Brandberg eller om man väljer att göra en nyemission som alla får vara med på. Personligen tror jag att man ogärna släpper in någon annan större aktör. Det har man visat när man utfärdade konvertibellånen, som jag ser det. Att det skulle bli en nyemission där alla aktieägare får vara med känns inte heller som ett gjutet alternativ. Det är möjligt att man genomlever 2016 med hjälp av lån. Vi får se helt enkelt.

Om man skall titta ännu längre fram så tror jag att man kan nå 600 MSEK under 2017 och visa nollresultat. Det skulle naturligtvis innebära en jättetillväxt från 350 MSEK 2016, men jag ser det inte som en omöjlighet. Ju längre fram i tiden, desto svårare är det naturligtvis att göra en prognos.

Jag är som bekant aktieägare i Matse och tror stenhårt på att marknaden kommer att gå alltmer mot e-handel. I dagsläget ligger jag ganska rejält back på mina Matse, men i fallet med Matse kan jag egentligen inte känna att jag gjorde fel när jag köpte. De flesta av mina aktier är köpta mellan 10-13 SEK och jag tycker att aktien är köpvärd kring dessa nivåer och jag skulle inte bli förvånad om aktien handlas kring nivåer en bra bit över dessa i år eller nästa år.

Det finns en del anledningar till att aktien inte drar till sig större intresse. För det första är bolaget för litet för de flesta stora placerarna. Det gäller naturligtvis inte bara Matse utan alla mindre bolag. En hel del småsparare undviker också att investera i mindre företag.

För det andra så är det många som inte vill köpa in sig i bolag som inte visar vinst. I min bok är ett sådant uttalande alldeles för svepande. Det är en väldig skillnad på ett bioteknikbolag som visar förlust och som kanske kommer att ha ett bra läkemedel om några år och ett Matse som säljer mat på nätet. Risken är helt annorlunda. Matse kommer att kunna tjäna pengar. Frågan är hur mycket och hur lång tid det kommer att ta. Det finns många som säger att de aldrig skulle investera i ett bolag som inte visar vinst. Så känner inte jag.

För det tredje så är det många som tror att Matse med flera kommer att bli helt överkörda av ICA när denna marknadsdominant väljer att satsa på e-handel. Det är möjligt att jag har helt fel i detta fall, men jag tror inte att det kommer att bli Mat.se:s fall. ICA poängterar gång på gång att de ser e-handel som ett komplement till butikerna och att kunderna skall fortsätta att komma till butikerna. Man har vid vissa tillfällen sagt att det är alldeles för dyrt att satsa på "dark stores" och att det går väl så bra att plocka i vanliga butiker (som, ursäkta ironin, inte direkt är byggda för att man ska kunna så snabbt som möjliga få ner sina varor i korgen. Kanske tolkade man "dark stores" som en butik med ljuset släckt?). Jag tror inte att ICA ser e-handel som något jättespännande och det är jag glad för. ICAs struktur är inte byggd för att konkurrera med Matse, Mathem med flera.

För det fjärde så finns det dem som anser att det när det kommer till e-handel så är kundlojaliteten väldigt låg. Det tror jag inte är riktigt sant. Själv köper jag alltid mina böcker på Bokus. De levererar bra och även om de är några kronor dyrare än Adlibris så är det inte tillräckligt för att jag skall byta. Det är möjligt att jag inte är representativ, men om jag vore helt ensam skulle Bokus förmodligen få det svårt. I fallet med matföretag så är det ännu större skillnad. Jag har pratat med kompisar som är kunder hos Mathem och Matse som pratar om sin "matkille" eller sina "matkillar" (det är tydligen mest killar som kör) som någon som de uppskattar. Han vet att de inte gillar om han ringer på dörrklockan efter 19.30 eftersom barnen sover. En kund som öppnar dörren till sitt eget hem för en representant för ett företag har en ganska stark relation till det företag. Att kunder skulle hej vilt klicka fram den billigaste matkassen i framtiden tror jag därför inte på. Det skulle inte förvåna mig om Mathem, Matse med flera faktiskt har mer lojala kunder än vad old school-butikerna har.

För det femte så finns det en del som anser att Amazon eller något liknande företag lätt hade kunnat sopa banan med Matse. Det hade de så klart kunnat göra om de hade velat. Om de hade varit intresserade av att etablera sin Amazon Fresh-tjänst i Sverige, vilket förmodligen ligger minst fem år fram i tiden som jag ser det, så hade man förmodligen helst inte börjat från början utan köpt ett existerande företag som man kunde forma om som man vill. Försäljning och kundstock hade varit några parameter vid en sådan affär, men jag tror även att man hade tittat på logistikapparaten, flottan med bilar, vilka leverantörer man har knutit till sig etc. Jag kan hålla med om att ett sådant scenario hade varit bekymmersamt, men jag tror att sannolikheten att det ska hända i närtid är ganska låg. Anledningen till att jag ser detta som lite av ett bekymmer beror på att Ocado i Storbritannien har råkat på tufft motstånd nu när Amazon startar upp sin verksamhet i landet. Det är inte bara ett hot utan också en möjlighet eftersom det skyndar på skiftet till e-handel.

Kommentera gärna.