31 januari 2021

Scandic: Det kanske kommer att bli nyemission

I senaste Penserpodden så pratas det i slutet kort om Scandic. Det som sägs är mer eller mindre att man tror att återgången till det normala kommer att ta längre tid än vad man trodde för ett par månader sedan, men att caset i stort står fast. Det nämns även att det inte kan uteslutas. Det är möjligt att jag återger information lite felaktigt, men det är i så fall inte min intention och den som är intresserad bör lyssna på Penserpodden själv.

Om det blir en nyemission, vilket kanske kommer att krävas för att kunna ta del av olika former av stödprogram eventuellt (jag antar nämligen att staten gärna ser att ägarna skjuter till kapital) och vilket kan vara intressant för att ta del av en del förvärvsmöjligheter som sannolikt finns just nu, så kommer det sannolikt att pressa ned kursen en del. Om det står klart att det inte behövs en nyemission så kommer det kanske få motsatt effekt, dvs att kursen hoppar upp. Vad som kommer att ske står skrivet i stjärnorna.

Anledningen till att jag funderar i dessa banor är att jag sitter på mycket aktier, ca 20-25% av portföljen är Scandic, och det kan ibland vara bättre att ta det säkra före det osäkra. Det är bara funderingar som jag har, men jag skriver ner det hur som helst.

Om det blir fortsatta nedgångar under veckan kanske jag slår till med några aktier i Huscompaniet.

29 januari 2021

Byggmax: Q4-rapport

Byggmax levererade en riktigt bra Q4-rapport och 2020 landade på ungefär 8 SEK i vinst per aktie. Efter rapporten så kom det några uppdaterade riktkurser. Den jag såg som var högst landade på 70 SEK och jag tror även att jag såg någon som vara nere på 45 SEK. Att det finns en så stor spridning beror på att några tror att 2020, även om det var positivt påverkat av Corona-effekter, var startskottet på en uppgång, medan andra tror 2020 var ett år som stack upp pga Corona-effekter, men att försäljning och vinst kommer att falla tillbaka till gamla nivåer när pandemin är över. För min del så är det ganska klart att det är det första som är det mest sannolika och jag ligger kvar med ca 15% av portföljen i Byggmax.

Anledningen till att jag tror att Byggmax har en ljus framtid och att kurser runt 60 SEK är motiverade beror på att jag tror att Corona-effekternas påverkan på resultatet faktiskt är något överdrivet. Det är oomtvistat så att Corona-effekterna haft en positiv påverkan, men det är annat som driver försäljningen. Man har fått rätsida på Skånska Byggvaror, många butiker har uppgraderats till 3.0, antalet butiker ökar, e-handeln ökar osv. Externa faktorer som påverkar bolaget positivt är att huspriserna ökar, ROT-avdrag och grön teknik-bidrag mm får fler att satsa på sina hus, antalet hustransaktioner ökar, fler Attefallshus byggs etc. Vad gäller byggmarknaden så tror jag att mindre bygghandlare får det allt kämpigare med t ex ökad andel e-handel.

Förvisso kan man fundera på om det kommer att vara några större kursjusteringar under 2021 med tanke på de förhållandevis svåra jämförelsetalen från 2020. Det kan vara så att en stor del av uppgången ligger bakom oss, men det som skulle kunna vara drivande är om försäljningstappet blir ganska beskedligt under 2021, vilket skulle kunna få någon tvivlare att bli intresserad. Nedan är en tabell från senaste rapporten: 


Det som eventuellt också skulle kunna vara positivt för kursen är om bolaget kommer in i något index och att detta får till följd att mer pengar letar sig till aktien. Det är ingenting som jag räknar med, men kanske kan det hända. 

Eftersom Byggmax är ett relativt stort innehav i portföljen är jag glad och nöjd att Q4 kom in så bra som den gjorde. Jag ser inte samma uppsida som jag såg i aktien under 30 SEK (vilket var före pandemin skall tilläggas och naturligtvis lätt att säga så här i efterhand), men jag tycker att det känns som en bra investering och jag kommer att ligga kvar med mina aktier om ingenting riktigt oväntat och dåligt skulle hända som får mig att se på bolaget på helt annat sätt.

27 januari 2021

Pandox: Nytt innehav

Under dagens nedgång så passade jag på att köpa aktier i Pandox. Det är ett bolag som jag har följt en del den senaste tiden och jag har i omgångar funderat på om det skulle kunna vara en bra idé att köpa. Pandox VD Anders Nisson tycker jag verkar riktigt vettig och jag tycker att den resa som man har gjort hittills är intressant.

Det är väldigt svårt att räkna på ett bolag som Pandox. Om resandet kommer igång relativt snart och om resandet ungefär går tillbaka till samma mönster som tidigare så är det förmodligen ett ganska bra köp. Det är inte säkert, men jag ser det som sannolikt. Självklart är det på inget sätt säkert att resandet snart kommer igång, och det är ett osäkerhetsmoment, och det är heller inte på något sätt säkert att även om restriktionerna hävs att vi kommer att gå tillbaka till så som det var tidigare, och det är ytterligare ett osäkerhetsmoment. Många i marknaden gillar inte risk, eller rättare sagt upplevd risk, och det tror jag ger avtryck i kursen. Jag ser det som sannolikt att vi ganska snart går tillbaka till ungefär så som det var tidigare och jag tror att det kommer att kunna ge bränsle åt kursen.

Ibland när man pratar om hotellnäringen så finns det de som lyfter konkurrensen från Airbnb. Det är på inget sätt en dum kommentar, men det man ska komma ihåg är att när det kommer till förmedlingstjänster så brukar det vara så att den som förmedlar tjänsten - vilket Airbnb är ett exempel på - gärna vill, eller t o m i vissa fall kräver, att den som hyr ut ser till att intäkterna redovisas. Det är inte helt säkert att det blir så och det skapar så klart problem för aktörer som Scandic och Pandox, som har redovisningskrav mm på sig. Jag känner inte till dessa problem i detalj, men det kan inte uteslutas att det faktiskt kan bli ett eller ett par bakslag för förmedlingstjänster och om det blir så kommer det eventuellt att gynna bolag som Pandox.

Överlag så är jag ganska positivt lagd till hotell för tillfället. Jag tycker att det verkar finnas mycket som tyder på att det finns ett uppdämt behov, vilket gör att andra halvan av 2021 och framåt kan bli riktigt bra. Att man har gått igenom ett stålbad de luxe kommer att göra att man in i dessa bättre tider med en väldigt slimmad kostnadskostym. Eftersom Pandox i en hel del fall har omsättningsbaserade hyror så kommer man att ta del av en ökad efterfrågan.

Jag gillar verkligen starka varumärken och det är främsta anledningen till att jag har mycket Scandic-aktier. Det som Pandox har är fastigheter och en verksamhet som fungerar bra. Det är också intressant på sikt även om det, precis som för Scandic, just nu är riktigt illa.

På kort sikt så tror jag att det finns en trigger i form av lättnade restriktioner. Det kanske kan låta konstigt att prata om lättade restriktioner när vi precis stängt gränsen till Norge, men jag jobbar efter hypotesen att pilarna kommer att fortsätta att peka nedåt. Det kan vara fel, det kan vara rätt. Vi får helt enkelt se. Det kommer nog att dröja ett tag, dock så tror jag att en del större aktörer börjar att bli intresserade av att ta positioner som gynnas av en återgång till mer öppet samhälle. Jag tror inte att det kommer att bli någon uppgång i ett kort perspektiv, men framåt sommaren så tror jag att vi igen kan se nivåer runt 140-150 SEK. Det är inte en massiv uppgång, men det är hur som helst vad jag jobbar efter.

Jag har ytterligare en spaning på ett bolag som jag tror skulle kunna gynnas av effekter av Corona. Tidigare har jag skrivit att jag inte tror att det kommer att komma så många riktigt långtgående effekter av Corona-epdemin (några kommer det att bli absolut, men inte så långtgående som många verkar tro), men jag tror att vissa trender kommer att skyndas på och det är ett bolag som jag tror ligger ganska bra till som jag spanat in, men det får bli ett annat inlägg.   

25 januari 2021

Scandic Hotels: Ökning efter dagens säljreksdipp

Idag så passade jag på att köpa på mig ännu mer Scandic-aktier. Det kan så klart diskuteras om det var klokt eller inte, men så blev det i alla fall. Mina aktier utgör nu cirka 25% av den totala portföljen. Jag hoppas att jag kommer att kunna sälja under året för 45 SEK. Det är på inget sätt säkert och det bygger på att det inte blir några bolagsspecifika problem och att marknaden för hotell generellt kommer tillbaka efter sommaren. Min gissning är att det inte kommer att vara så mycket företagsresenärer fram till sommaren, men om resandet kommer igång under sommaren så tror jag att det kan bli helt OK även under hösten.

Det florerar väldigt många nyheter om olika mutationer och hur de kan komma att påverka smittspridningen. Det som nyhetsmedia inte är speciellt intresserade av att redovisa är att kurvorna generellt pekar nedåt. Jag tror att det beror på att ingen vill verka oansvarig eller vara den som ropar faran över för tidigt. Eftersom det är väldigt svårt att bedöma hur olika mutationer kan komma att påverka smittspridningen så tittar jag nästan bara på den data som finns tillgänglig. Naturligtvis är inte informationen helt och fullt tillförlitlig, men jag tycker ändå att det är det bästa att tillgå.

Nedan finns en print screen från covid19.se:
Eftersom jag inte har läst rekommendation från SEB, som jag antar triggade dagens fall, så vet jag inte vad för underlag som säljrekommendationen är baserad på, men jag antar att det inte handlar om något direkt avslöjande eller ny information på något sätt. Min gissning är att man tar det säkra före det osäkra och att man antar att Q4 kommer att vara riktigt illa. Att Q4 kommer att vara illa tror jag kommer att vara fallet, men eftersom man varit väldigt tydlig med vad det har varit för beläggningsgrad så tror jag att risken för riktiga besvikelser är förhållandevis begränsade. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. Det som kanske skulle kunna överraska positivt är bokningsstatistik eller prognoser.

Det kan inte uteslutas att jag säljer om det blir en rekyl uppåt imorgon. Det finns fortfarande risk för nyemission och om det blir så kommer nog aktien att dyka ytterligare. Eftersom jag sitter på mycket aktier så hade det känts ganska ordentligt om det blivit så.

Det ska bli intressant att följa aktien framöver. Det som händer just nu är historiskt. Förhoppningsvis så kommer det att sägas i framtiden "man skulle ha köpt när det såg som jävligast ut" (på samma sätt som man säger idag om Swedbank under Baltikumkrisen), men det finns inga garantier och det är möjligt att utfallet blir ett helt annat.

16 januari 2021

Scandic Hotels: Var det en vinstvarning?

Richard Bråse kommenterade informationen kring beläggningsgrad och likviditet som Scandic skickade ut i veckan. Han valde att kalla det vinstvarning och menade även att det finns risk för nyemission. För den intresserade så kan man bland annat lyssna på senaste avsnittet av Analyspodden.

Jag gillar faktiskt Richard Bråse och tycker att det är intressant att läsa vad han skriver. Det brukar vara genomarbetat och till skillnad från många andra som sällan kommer med något nytt så brukar Richard Bråse faktiskt komma med nya infallsvinklar och det brukar vara väl underbyggt.

Om det kommer att komma en nyemission eller inte får naturligtvis framtiden utvisa. Det är inte otänkbart, men det är inte mitt huvudscenario. Jag gissar att marknaden kommer att öppna upp så smått den närmaste tiden och jag tror inte att situationen i Stockholm går åt fel håll. Det är nog för mycket att säga att den går åt rätt håll, men det verkar som att vi har nått en platå i Stockholm. Min utgångspunkt är att vi inte kommer att få en ökning från dessa nivåer utan att vi kommer att gå nedåt. Det är möjligt att det kommer en liten uppgång nu efter jul- och nyår, men jag tycker att man borde ha sett det redan i sådant fall. Jag har konsekvent varit alltför positiv under hela pandemin och det är möjligt att jag är det nu också. Hur som helst, jag antar att det blir bättre från nuvarande nivåer.

Om det skulle visa sig att antalet smittade går ned och vaccinationerna fortgår utan större bakslag så tror jag att samhället kommer att öppnas upp igen. Det första som kommer att ske är sannolikt att skolor öppnas upp och att barn får idrotta. Kostnaden för dessa åtgärder är i min mening ganska höga (i form av att svaga elever hamnar på efterkälken lättare vid distansundervisning och att mindre fysisk aktivitet ökar ohälsan) och jag tror att min åsikt inte är unik. I det fall att det faller ut som jag tror och hoppas så tror jag inte att det kommer att behövas en nyemission, men jag är långt ifrån säker på att det blir så.

Det som är intressant att fundera kring när det kommer till nyemission är hur en sådan kommer att utformas. Kommer den att motiveras som en rakt igenom defensiv åtgärd eller kommer man att våga sticka ut hakan och säga att det också handlar om att fånga möjligheter? Det återstår att se så klart, men att möjligheter uppstår är tämligen klart som jag ser det. Att ha pengar när ingen annan har pengar kan öppna upp för intressanta saker. Det kanske kommer att bli en riktad emission för att göra det hela mer smidigt. Det tycker jag skulle vara trist eftersom villkoren oftast är ganska bra vid sådana tillfällen och att inte få ta del som småsparare är så klart tråkigt. En riktad nyemission är så klart inte rakt igenom dåligt. Det kan vara så att det kommer in nya delägare som kan påverka bolaget positivt eller så kan maktbalansen i ägarledet stuvas om på ett positivt sätt.

Den springande punkten med Scandic handlar dock inte om det kommer att bli nyemission eller inte. Det som är mycket viktigare är om man tror att efterfrågeminskningen är temporär eller permanent, eller kanske snarare hur mycket av minskningen som är temporär respektive permanent. Min bild är att det finns mycket som talar för att minskningen inte till så stor del är permanent som många verkar tro. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. Detta grundar jag bland annat på att jag tror att resande med flyg kommer att minska till förmån för bil (elbil rättare sagt) och jag tror att en kedja som Scandic kan gynnas av detta så att den delen som faktiskt permanent försvinner uppvägs av en ökning på annat håll. Jag tror också att fler kommer att arbeta på distans och att det kommer att öka efterfrågan på hotell, t ex tror jag att fler icke-Stockholmare kommer att jobba i Stockoholm om ett par år jämfört med idag. Utöver detta så kommer det nog även att vara en downtrading-effekt som faller ut till Scandics fördel genom att resenärer väljer Scandic istället för dyrare hotell för att inte helt smälla resekostnadsposten (som varit väldigt låg under Corona). Ytterligare en anledning att vara optimistisk är att sannolikt kommer det att komma fler turister till Sverige framöver. Naturen i Sverige lockar och eftersom vi idag tar emot ganska få turister så behövs ingen större ökning för att det faktiskt skall göra skillnad.

Det skall bli intressant att följa. Om det skulle bli en nyemission så hade jag förmodligen varit med och sannolikt så hade Scandic efter det varit ofantligt stort i förhållande till annat i portföljen. Mitt huvudscenario är dock, som jag sa tidigare, att det inte blir, men precis som Bråse skriver så går det inte att utesluta.

För att svara på frågan i rubriken "Var det en vinstvarning?" så skulle jag vilja säga att det var det inte. Det var enligt mitt sätt att säga i linje vad man kommunicerat och jag tror inte att någon som följer bolaget blir speciellt överraskad av information (om något så tycker jag faktiskt att 15% beläggning är ganska mycket givet omständigheterna).

Ljudböcker och stegräknare

Ett av mina nyårslöften eller mål för 2021 om man så vill är att jag skall gå 10 000 steg per dag i snitt. 2020 hade jag faktiskt samma mål, men det blev bara 9 000 steg per dag i snitt under förra året. Under våren så gick jag ganska mycket och under sommaren ännu mer, men under hösten så kom jag av mig och det gjorde sammantaget att jag inte nådde målet.

När man inte når ett mål som man sätter upp så tycker jag att det är bra att fundera kring varför man inte nådde målet. Av någon anledning så tyckte inte jag att det var speciellt kul att ge mig ut under hösten. Det var för många dagar då jag inte tog någon längre runda. Det ska sägas att man får gå ganska mycket för att komma upp i 10 000 steg (1-2 timmars gång skulle jag vilja påstå) så en annan anledning till att jag inte nådde målet var att jag inte ansåg att jag hade tid. Det handlade alltså både om att jag inte tyckte att det var kul och att det tog tid.

För att komma till rätta med dessa problem som gjorde att jag inte nådde målet under 2020 så tänker jag att jag skall lyssna på mer intressanta saker under 2021. När jag är ute och promenerar själv, vilket ganska ofta är fallet, så brukar jag lyssna på poddar eller liknande. Någon gång har jag provat att lyssna på ljudböcker, men det har inte riktigt varit tillräckligt intressant för mig. Jag tror att det handlar om att jag har lyssnat på fel typ av böcker faktiskt.

Under 2021 så är min tanke att prova Audible. Anledningen till att jag tror att det blir rätt för mig är att det finns ganska mycket böcker om samhällsfrågor, populärvetenskap, ekonomi, natur, historia, etc som intresserar mig. Det är inte säkert att det kommer att funka för mig med tanke på att jag har provat ljudböcker tidigare utan att fastna, men vi får se.

En anledning till att jag inte riktigt gillade ljudböcker sist är att jag ibland tappade koncentrationen. Det hoppas jag kommer att lösa sig med att jag hittar böcker som intresserar mig på ett annat sätt. En annan anledning är att jag inte kan göra noteringar eller liknande i ljudböcker. Jag ska inte säga att jag gör det ofta i vanliga böcker, men i faktaböcker så händer det att jag viker hörn eller sätter in post-it-lappar om jag hittar stycken som jag tycker är extra intressanta. Det går naturligtvis inte att göra i en ljudbok. Min tanke är att lösa detta genom att göra små noteringar här på bloggen istället (vissa saker kommer jag nog att lägga i ett eget dokument) för att på så sätt komma ihåg intressanta take-aways från böckerna jag lyssnat på. Det kan med andra ord komma lite bokrelaterade inlägg framöver.

14 januari 2021

Volkswagen, BMW: Kan etablerade bilmärken överraska?

Tesla har stuckit iväg en hel del och det kan man så klart ha delade meningar om. Jag tror kanske att det kan komma ett bakslag och att det blir en nedgång, men jag väljer nog att följa från sidlinjen. Det jag tycker kanske skulle kunna vara intressant att titta på är Volkswagen eller BMW. Volkswagen verkar ha fått en ganska OK start med sin ID 3 och jag tror att det kan vara viktigt för att positionera sig för kommande modeller. BMW verkar också lansera många nya elbilar. Det är bara lösryckta iakttagelser, men det är i alla fall en av mina utgångspunkter.

En annan sak som jag har funderat på är att affärsmodellerna verkar ändras och eventuellt kan det vara till biltillverkarnas fördel. Om det blir färre rörliga delar i framtidens bilflotta (vilket borde vara en effekt av högre andel elbilar) så bör det leda till lägre underhållskostnader, vilket bör leda till lägre totalkostnad. Om nuvarande månadskostnader för att ha bil kan fortsätta att accepteras så kanske det kan komma att bli ett par år där det finns möjlighet till helt OK marginaler. Det är sannolikt också en anledning till att privatleasing lyfts fram. En annan anledning är sannolikt den låga räntan.

Att mellanled kapas kan eventuellt även vara till biltillverkarnas fördel. Det kommer sannolikt att fortsätta att finnas bilhallar eller liknande framöver, men kanske kommer ägarbilden att ändras. Att Volvo Cars säger upp samarbetet med Bilia är väl nyheten som har fått mig att fundera i dessa banor.

Ytterligare en anledning till att biltillverkare kan vara intressanta framöver är att efterfrågan på bilar kanske ökar i en post-Corona-värld. Detta är på inget sätt säkert, men kanske kommer fler att vara tveksamma till att trängas i tunnelbanor och liknande även när Corona lagt sig.

Sammanfattningsvis kan man säga att det kommer att bli ett skifte från fossilbilar till elbilar och jag tror att vi har nått en tipping point och att det kommer att gå ganska fort de närmsta åren. Naturligtvis eldas skiftet på av olika stöd, men också av att det blir vanligare och därmed upplevt som mindre riskfyllt. Prestandan har självklart också förbättras. Förutom skiftet så tror jag eventuellt även att det kommer att säljas förhållandevis många bilar framöver påeldat av t ex rädsla för trängsel. En ytterligare faktor att ta hänsyn till är vem som kommer att ta marknadsandelar i en framtida bilmarknad. Jag tror kanske att VW och BMW kommer att ta relativt stora andelar.

Jag har inte gjort någon djupare analys och det är mycket möjligt att jag inte går vidare med någon investering. Vi får se.  

12 januari 2021

Camurus: Minskat ytterligare

Idag så valde jag att minska ytterligare i Camurus. Det kan vara rätt, det kan vara fel, men så blev det i alla fall. Anledningen till att jag minskade är egentligen densamma som tidigare. Utvecklingen i USA är inte vad jag skulle önska. Man lyckades inte bli av med Braeburn som samarbetspartner, vilket jag antar var anledningen till att man tog det till skiljedomstol, och lanseringen i USA verkar, om jag förstår saken rätt, blivit försenad pga att man inte fått kvalitetskontrollen på plats, vilket känns väldigt ovanligt. Att insiders och huvudägare har sålt känns heller inte bra.

Det finns fortfarande mycket som talar för Camurus och jag har behållit en hel del aktier (ca 3% av portföljen) och jag tror mycket väl att kursen kan hoppa upp ett par snäpp från nuvarande nivåer, men eftersom jag inte kan så mycket om bioteknik och läkemedelsindustrin så vilar min hypotes på ganska svag grund. Det ser jag som en anledning att inte ligga för tungt.

En effekt av att jag har sålt är att jag har triggat en del reavinster. De Camurus-aktier som jag sålt låg nämligen i depå och eftersom jag köpt för ett par år sedan så har det varit en bra resa (cirka 200%). Om jag inte säljer någonting med förlust under 2021 så kommer jag att få betala skatt under 2022. Det är möjligt att jag passar på att skifta över pengarna från depå till ISK, men jag är inte helt säker. Vi får se var det landar.

09 januari 2021

Ework: Nytt bolag på bevakningslistan

Efter att ha lyssnat på senaste avsnittet av Kvalitetsaktiepodden så har jag hittat ett nytt bolag att lägga till bevakningslistan, Ework. Det är möjligt att jag har nämnt dem tidigare, men om det har varit så har det i alla fall inte varit ett av de bolagen som jag har vevat oftast på bloggen. Jag vet att Börsplus och Peter Benson varit ute och pratat gott om bolaget för ett tag sedan (om jag kommer ihåg rätt) och det brukar inte vara en nackdel. Även om det finns en del kunniga och allmänt vettiga personer som talar eller har talat väl om bolaget så är det ingen garanti. Bolagets kurs har varit sisådär skulle man kunna säga om man tittar tillbaka ett par år. Det är möjligt att det kommer att fortsätta så, men jag tror inte att det är omöjligt att det kommer att komma en uppstuds, kanske till och med att bolaget köps ut från börsen, eventuellt.

Det Kvalitetsaktiepodden lyfte fram är att nyckeltalen ser helt OK ut och det finns mycket som tyder på att man har klarat av Corona-pandemin så här långt ganska bra, i alla fall förstod jag det så. Det finns en del fördelar, eller rättare sagt anledningar till att köpa bolaget, som jag inte riktigt tycker framkom i podden så jag tänkte lista dem nedan. Dessa fördelar är inte kopplade till nyckeltal eller liknande så om man är intresserad av det så är det bäst att lyssna på Kvalitetsaktiepodden eller djupdyka i Börsdata. Det är snarare spaningar som jag har gjort när jag direkt eller indirekt kommit i kontakt med bolaget på olika sätt. 

Stora konsultköpare vill ha enkelhet

De flesta bolag använder sig av konsulter från tid till annan och det kommer sannolikt inte att minska, snarare öka. I takt med ökad digitalisering och mindre behov av att ha personer på plats på kontor så kommer det att bli lättare att ta in duktigt folk på distans. Jag tror att många av dessa uppläggen kommer att vara på konsultbasis. Det är möjligt att det inte är korrekt, men jag tror att det är sannolikt att post-Corona-världen kommer att ha fler konsulter och många av dessa kommer att vara OK med att köra i eget bolag och inte via någon konsultfirma. En anledning till att fler skulle kunna vilja driva konsultbolag istället för att vara anställda är att det ger en annan frihet. Det kanske känns bättre för vissa att jobba hårt under vår och höst och ta en längre sommarledighet. Det är nog i vissa fall lättare att få igenom en 8 veckors-sommarledighet hos en uppdragsgivare än hos en arbetsgivare (även om man tar en del av ledigheten som tjänstledighet). Just hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden är ganska intressant och jag har många tankar kring det, men det hör nog snarare hemma i ett eget inlägg (eller en bok).

Min erfarenhet är att många stora bolag har avtal som säger att alla konsulter skall gå via Ework. Det är naturligtvis intressant för Ework att få till ett sådant upplägg eftersom det genererar stora volymer. Det är också intressant för kunden eftersom alla konsulter går via samma plattform och på så sätt får man stora samordningsfördelar. Arbetet med att underhålla en massa konsultavtal skall inte underskattas. Ny lagstiftning kräver från tid till annan att avtalen revideras. Om det är många egenkonsulter, dvs mindre konsulter, så blir det ofta en diskussion kring avtalen, inte bara pga oenighet, men också pga att konsulten inte riktigt förstår vad avtalet säger eller varför det är utformat som det är. Att använda en plattform/aktör för samtliga konsulter gör att båda arbetsinsats och risken minskar för konsultköparen. Det är även bra för konsulten, framförallt mindre konsulter som inte har egen organisation för att hantera fakturapåminnelser mm. Jag tror att detta sammantaget är starka argument för Ework.

Konsultköpare vill kunna välja och vraka

Ett bolag som väljer att använda Ework kan välja att jobba både med egenkonsulter och stora konsultbolag. Det är en fördel. Det jag anser att Ework har gjort affär av är att allt fler specialister vill driva sitt eget bolag och inte gå via ett etablerat konsultbolag. Jag tror att trenden verkar till Eworks fördel och jag tror att allt fler bolag kommer att använda Ework. Man kan fundera på om anledningen till att bolag som Enea och Softronic har tagit fram egna produkter delvis beror på att man ser att trenden inom konsulting går allt mer mot mäklerihållet. Det är nog klokt att resonera som Enea och Softronic om man inte vill bli ett onödigt mellanled för rena konsulttjänster. (Istället för att en person säljer sin tid till konsultbolaget som sedan säljer till Ework som sedan säljer till konsultköpare så kan personen sälja sin tid genom eget bolag till Ework som säljer till konsultköparen.) Accenture är ytterligare ett exempel på ett bolag som försöker bygga upp mer strukturkapital i sin verksamhet.

Det man skall notera är att det finns fler och fler tjänster för personer som vill konsulta via Ework. Många gånger så kan konsultköpare komma med en kandidat till Ework (även om det sannolikt inte är så Ework vill ha det egentligen) som i sin tur sätter kandidaten i kontakt med ett företag som hjälper till att skapa ett bolag åt honom eller henne så att konsultandet kan komma igång. Det är med andra ord inte en större sak idag att dra igång ett "konsultbolag" (ofta är det inte frågan om ett eget bolag utan om att man fakturerar via ett bolag) och ibland händer det av bara farten för att "arbetsgivaren" (som egentligen är en konsultköpare) kräver det.

Internationell expansion

Det jag tror kan bli en trigger för Ework är att ganska få konsulttjänster säljs över gränser. Det beror så klart på vad man jämför med, men jag tror att det finns en stor potential när det kommer till gränshandel för konsulter. Digitaliseringen kommer självklart att vara en förutsättning för att detta skall funka, men eftersom världen har fått en grundkurs i videomöten och liknande så tror jag att steget inte behöver vara så stort. Jag tror t ex att svenska konsulter kan ta fler uppdrag i Danmark och Norge än vad man gör idag. Kostnadsläget är ofta något högre i både Danmark och Norge och jag tror att man inte riktigt drar full nytta av detta i många branscher. Naturligtvis löser inte bara en plattform som Ework detta. Det finns kulturella skillnader och det skall en del till för att man skall byta ut nuvarande leverantörer mm, men på sikt så tror jag att Ework kan vara en viktig komponent i en omställning till en mer sammankopplad värld.

Legala risker med att anlita konsulter

En ytterligare anledning till att anlita konsulter via Ework istället för att anlita dem direkt är att det finns en risk att en konsult som suttit länge hos en arbetsgivare skall ses som anställd. Jag kan inte detta alls bra, men jag har förstått när jag har pratat med folk i min närhet att detta är ett ganska viktigt skäl till att många väljer att anlita konsulter via Ework istället för att göra det direkt.

Hur påverkar en uppluckrad LAS?

En anledning till att jag inte ägt konsultbolag i större omfattning är att jag tänkt att en stor anledning till att konsultbolagen finns beror på att det är relativt sett dyrt och riskabelt att anställa. En felrekrytering blir ofta jobbig och dyr. Jag har ofta tänkt att en ändrad LAS skulle kunna ändra dessa förutsättningar och med det göra konsultbolagen i många fall onödiga, men jag tror att risken är hanterbar faktiskt. Jag tror att arbetssättet med konsulter är här för att stanna och även om vissa enklare konsultuppdrag försvinner genom att de ersätts av anställningar så kan det uppvägas av att fler specialister väljer konsultbasis framför anställning.

FIRE-generationen

Jag känner inte till FIRE-rörelsen speciellt väl och jag vet inte riktigt vad som driver den typiske FIRE-anhängaren, men jag tror att en värld där konsultuppdrag blir mer lättillgängliga kan tilltala den grupp som gärna lämnar ekorrhjulet. Det är möjligt att man inte alls jobbar när man är FIRE-anhängare, men kanske finns det dem som kan tänka sig att rycka in när det kommer in något intressant eller när barnen ändå är i skolan eller liknande. Det skulle även kunna vara en väg fram för den som snabbt vill nå finansiellt oberoende att konsulta istället för att vara anställd. Det är möjligt att jag är fel ute här, men tanken har passerat genom hjärnan och därför får det vara med här på web-loggen.

Slutsats 

Överlag så är jag ganska positivt inställd och det är inte alls otänkbart att jag slår till och köper ett knippe aktier inom kort. Eventuellt kommer kursen att drivas uppåt nu inför utdelningen i slutet av januari, men kanske uppstår det ett intressant läge att gå in. Vi får se.

07 januari 2021

Camurus: Minskade

Idag så minskade jag i Camurus. Huvudanledningen är att innehavet är väl stort, framförallt i förhållande till hur dåligt jag förstår bioteknik. En annan anledning är att jag inte riktigt gillar utfallet av skiljedomstolsprocessen i USA. Magkänslan är inte bra och jag ser inte riktigt hur man skall kunna få till ett bra samarbete med Braeburn. Det är möjligt att jag resonerar fel och eftersom jag inte känner mig säker så har jag valt att ligga kvar med ganska mycket aktier. Huvudscenariot är att Camurus är intressant ligger dock kvar och det är anledningen till att jag inte sålde allt. En ytterligare anledning till att jag känner mig lite tveksam till att äga aktier är att Sandberg Development, huvudägaren, valde att minska för ett tag sedan. Framtiden får utvisa om det var klokt att stiga av, men jag är beredd på att jag kan ha fel. Resan i Camurus de senaste åren skall jag hur som helst inte klaga på.

Förutom Camurus så har jag köpt lite aktier i mindre bolag. Det är bolag som jag tror kan komma med positiva nyheter om inte allt för länge och även om det redan spekuleras friskt på forum och liknande så tror jag att det kan bli en bra skjuts uppåt om det visar sig att bolagen står inför ett genombrott. På inget sätt riskfritt och dessutom småbolag där det svänger ordentligt pga låg likviditet. 

05 januari 2021

Huscompagniet - en aktie som jag funderar på

I slutet av förra året så satte EQT med flera bolaget Huscompagniet på börsen. Bolaget bygger och säljer hus. Det är danskt företag och man har förutom Danmark även försäljning i Sverige och man beskriver sig själv i 2019-årsredovisningen på följande sätt:


Jag tror att Huscompagniet kan fortsätta att växa ganska fint framöver. Värderingen är på inget sätt en fyndvärdering som jag ser det, men jag tycker att det ser hyggligt ut och jag tror att 2021 kan bli ett helt OK år.

Några funderingar som jag har är följande:

Elbilstrenden
Det kan låta lite långsökt att elbilsskiftet kan spela Huscompagniet i händerna, men jag tror faktiskt att det kan bli så. Idag så finns det tendenser som visar att många tycker att det är mer intressant att bo en bit utanför stan istället för mitt inne i stan, bl a så finns det en nettoutflyttning från Stockholm inom vissa åldersgrupper. Många som väljer att bosätta sig en 3-5 mil utanför stan tycker att elbil är ett ganska bra alternativ, bl a pga bonus malus. För att kunna ladda en elbil så är det bra att ha en egen parkeringsplats. Det finns andra lösningar, men det blir enklare med en egen parkeringsplats. 

Relativt dyra bostadsrätter
Om man vill köpa ett stort hus från Huscompagniet så förstår jag det som att man får betala cirka 4 MSEK. Till det kommer en tomt som kanske i många fall kostar 1-2 MSEK om den skall ligga i ett storstadsområde. I många fall så kommer alltså totalkostnaden att landa runt 5-6 MSEK. Det kan så klart både bli billigare och dyrare beroende på vilka val som man gör och var tomten ligger, men för att ha ett ungefärligt pris så tror jag att 5-6 MSEK fungerar ganska bra.

Om man jämför 5-6 MSEK för ett nytt Huscompagniet-hus med en stor bostadsrätt i en svensk storstad så skulle jag vilja påstå att kostnaderna är ungefär desamma. Om man vil bo centralt i Stockholm så är bostadsrätten betydligt dyrare och om man vill bo i ett ytterområde i Malmö så kan man säkerligen komma under 5-6 MSEK, men ungefär så skulle jag vilja säga att summorna är mer eller mindre jämförbara. Det man dock missar när man jämför bostadsrättspriser och huspriser är att man jämför äpplen och päron. En bostadsrätt är inte bara belånad av dig utan i de allra flesta fall även av föreningen, dvs ett s k "enterprise value" på bostadsrätten blir betydligt högre i många fall. (Annorlunda, att köpa ut bostadsrätten på skuldfri basis blir dyrare än att köpa huset på skuldfri basis). Eftersom bostadspriser i Sverige har gått upp så länge de flesta kan minnas så ser man inte detta som något problem. Bostadsföreningens ekonomi löser sig. Det är alltid någon som engagerar sig i föreningen och ser till att det blir bra. Det stämmer säkert i de allra flesta fall, men inte alltid. Om vi kommer till ett läge där det blir tuffare tider med arbetslöshet, vikande börs, mm så tror jag att en del bostadsrättsföreningar kommer att få det kämpigt och sannolikt kommer det att bli ett bryskt uppvaknande för många. Det är, enligt mitt sätt att se, mer prisvärt att köpa ett hus idag än vad det är att köpa en bostadsrätt. (Att göra några internationella jämförelser är inte lätt eftersom vårt bostadsrättssysstem inte går att hitta på så många andra ställen i världen)

Obalanser tenderar att rätta till sig över tid och jag gissar att i framtiden, kanske inte 2021 och kanske inte heller 2022, så kommer hus att värderas högre relativt bostadsrätter. Även om det kan dröja ett tag till dess att det sker en förändring så tror jag att det kan vara bra att redan nu tänka på hur man vill vara placerad.

Energieffektivitet
Att bo i ett nybyggt hus innebär idag - i många fall - att man både har ett välisolerat hus och att man har någon form av en egen elproduktion, tex solceller på taket. Även om jag inte tror på allt vad Elon Musk säger så tror jag att han har helt rätt i sin analys av att många vill ha solceller på taket. Det finns redan idag snygga solceller som är integrerade i taket istället för monterade ovanpå taket. Det är inte säkert att detta kommer att bli den lösningen som alla väljer, men jag tror att många framöver kommer att välja solceller, bergvärme eller liknande när man köper ett nytt hus. Även om man kan installera solceller, tilläggsisolera mm i ett äldre hus så är det lättare att få till en bra energieffektivitet om man kan ta med dessa aspekter redan från början.

Jag gissar att elpriser kommer att höjas i framtiden. Det är inte hållbart att värma upp hus som byggdes när isolering var dyrare än olja med den mest förfinande formen av energi, dvs el. Många klagar idag på sina elräkningar och det kan jag förstå. Priserna höjs och man kan absolut fundera på rimligheten i de priser som sätts, men det man inte kommer ifrån är att hus som inte är energieffektiva är en del av ekvationen. Min gissning för framtiden är att det kommer att bli allt viktigare med energieffektiva hus och jag tror att det talar för Huscompagniet.

Stenhus
De fördelar och argument som jag listat ovan gäller egentligen för nybyggda hus generellt. Det som skiljer Huscompagniet från många andra hustillverkare, i alla fall svenska sådana, är att man bygger i sten och inte i trä. Om jag själv skulle köpa ett nytt hus så skulle jag gärna haft ett stenhus. Det är svalt på sommaren och varmt på vintern. Det finns mindre risk för att saker går fel under bygget eftersom t ex mögel inte växer i sten. Det är så klart en smaksak, men jag tror att stenhus kan komma att öka i popularitet i Sverige och om det gör det så öppnar det upp en intressant marknad på allvar för Huscompagniet, som idag framför allt är verksamma i Danmark.

Coronapåverkan
Om det blir så att allt fler kommer att arbeta hemifrån så kommer det eventuellt att leda till att allt fler kommer att efterfråga större bostäder, vilket skulle kunna innebära hus istället för lägenhet. Kanske kommer det alltså att bli ett ökad efterfrågan som en följd av Corona-krisen. Jag är inte så säker, men jag håller det heller inte för alldeles otroligt.

Bygga för att hyra
Framväxten av Airbnb och liknande koncept kan eventuellt gynna Huscompagniet. Om skattereglerna för att hyra ut bostäder kan vara fortsatt gynnsamma eller t o m bli mer gynnsamma så kommer kanske en och annan att bygga för att hyra ut.

Eftermarknaden
Jag tror att det finns en oerhört stor potential när det kommer till eftermarknaden för småhus. Idag skulle jag vilja påstå att det inte alls existerar. Aktörer som JM m fl verkar inte förstå att det skulle kunna vara en enorm fördel att samordna målning eller liknande, men det gör man inte. Man vill när huset är byggt och levererat ha så lite som möjligt med tidigare kunder att göra. Det tror jag är ett stort feltänk och jag tror att många inom andra branscher hade tyckt att det hela var väldigt, väldigt märkligt. Om man från Huscompagniets sida får fason på eftermarknaden så tror jag att man har något intressant på spåren.

Dags att köpa nu?
Jag tror att det kan vara en idé att köpa nu direkt, men jag är inte säker. Sannolikt så kommer 2020 att gå till historien som ett riktigt dåligt år för bolaget och branschen. Jag antar att man har haft en orderstock som man har betat av under året och jag tror att Coronaeffekten inte helt och fullt riktigt syns än i siffrorna. Det kan naturligtvis vara så att många har funderat under pandemin och att man skrider till verket när restriktionerna lättar, men det är inte säkert. Det finns alltså risk för en del Corona-smällar som jag ser det. Det kan vara att jag är för försiktig och det är möjligt, men det är i alla fall så jag ser på saken. Jag kommer att titta en del på bolaget under den närmsta tiden och jag kanske kommer att köpa en mindre position för att ha viss exponering, men jag är väldigt osäker. 

Det jag ser som en risk är att det kan vara svårt att etablera sig på allvar utanför Danmark. Danskar och svenskar har inte rakt igenom samsyn när det kommer till hur ett snyggt hus ser ut (jag är ganska dansk i detta avseende skall tilläggas) och jag tror att det är en anledning till att det varit tufft för bolaget att på allvar etablera sig i Sverige. Jag tror att det går att komma runt, men jag ser det som en risk.

En annan risk som jag ser är att det är svårt att få köpa tomter i Sverige. För ett par år sedan så var jag sugen på att bygga hus och det var inte helt enkelt. Det är tröga processer och många tomter verkar gå till etablerade spelare. Det är säkert inget fuffens, men jag tror att det kan vara svårt för en aktör som Huscompagniet att få tag i bra tomter, samma sak gäller privatpersoner som vill anlita Huscompagniet. Det är ett stort problem. Utan tomt så blir det inget hus byggt. Det är möjligt att detta kommer att bli lättare framöver, men jag är inte så säker. Det är möjligt att Huscompagniet är stora nog så att de kan vara med i spelet på allvar, men jag tycker inte att det verkar vara så.

Sammanfattningsvis så kommer jag att fortsätta att läsa på om bolaget. Jag kommer att titta lite närmre på nyckeltalen och jag kommer kanske att köpa en liten post. Vi får se.  

  

04 januari 2021

Corona-effekten under 2021

Den senaste tiden så har jag lyssnat på en del poddar. Ett avsnitt som jag tyckte var lite extra intressant var Fill or Kills nyårskrönika. Det som jag gillar med avsnittet är att man lyfte blicken en aning och att man pratade om vad som eventuellt kan komma att ske i ett lite längre perspektiv. Att Corona-epidemin har fått till följd att klyftorna i samhället har växt är nog relativt oomtvistat. Många av de som sitter på högbetalda jobb har utan större problem kunnat flytta hem sina kontor under 2020 och fortsatt ungefär som vanligt fast hemifrån. Många har säkert jobbat hemifrån sedan tidigare någon gång och även om inte hemarbete är idealt så har saker och ting funkat hyggligt för de flesta för det mesta. De personer som inte har välavlönade kontorsjobb har många gånger haft det betydligt tuffare. När man är uppmanad att ställa in alla onödiga restaurangbesök så blir en hel bransch påverkad. Även om inte alla inom restaurangbranschen har lågavlönade arbeten så finns det många som får nöja sig med löner under genomsnittet. Många av dessa har haft det tufft under 2020. Bidrag och permitteringar har hjälpt, men det har ändå varit tufft. De har med andra ord - generellt sett - varit så att de med löner över genomsnittet klarat sig relativt bra under pandemin medan de som har lägre löner - generellt sett - klarat sig mindre bra. Skillnaderna har förstärks. Naturligtvis är dessa skillnader inte cementerade och många har många olika typer av arbeten under sin livstid, både välbetalda och icke-välbetalda jobb, men om man skall titta på saken från ett helikopterperspektiv så är det så att de med lägre lön drabbats hårdast. (Det finns en bra dokumentär på Cmore som handlar om just detta. Den heter något i stilen med kapitalet i det 21:a århundrandet och är baserad på boken med samma namn av Thomas Piketty)

Att vi har klarat oss genom Corona-krisen relativt bra är en sanning med modifikation och jag tycker att det är riktigt att säga att vi ännu inte har sett notan. Räntan antas vara noll under lång tid framöver. Kvantitativa lättnader har fortsatt för att hålla ekonomin och börshumöret igång. Utöver detta så har permitteringar och andra former av stöd sjösatts. Det är förmodligen rätt att stimulera och det har för många regeringar varit en balansgång de senaste månaderna mellan att å ena sidan visa krafttag för att hindra smittan, men samtidigt inte helt låta hjulen sluta snurra så att hela maskineriet stannar. Det har inte varit lätt och jag tror som Christer Gardell att Sveriges strategi har varit helt riktig i teorin, men tyvärr har det brustit i genomförandet (I DI kan man läsa om Christer Gardells tankar om saken). Det är väldigt svårt att veta hur dessa kostnader skall tas. Vem skall stå för notan? Kommer det att bli en nota över huvud taget?

Jag tror som Fill or Kill att det kommer att bli en diskussion kring skatter under 2021. Skillnaderna har ökat i samhället och de brister som finns i vår sjukvård och i vår krisberedskap måste åtgärdas för framtiden. Sannolikt så kommer det att finnas ett behov av att öka skatter. Jag skulle inte bli förvånad om fastighetskatten och kapitalskatter kommer att vara frågor som hamnar högt upp på dagordningen när det kommer till att få in mer pengar i statskassan.

Vad gäller kapitalskatter i Sverige så skulle jag vilja påstå att Sverige med ISK har det ganska bra, i betydelsen lågt skattetryck. (Det behöver så klart inte vara bra eftersom man kan tycka att det är orättvist och fel.) Jag gissar att man trodde när ISK infördes att statslåneräntan skulle vara högre och att denna felprognos gjort att ISK blivit mer fördelaktigt än vad man trodde. En annan sak som jag tror är att man underskattade möjligheten till överavkastning. Det är möjligt att det inte är så och det är möjligt att det jämnar ut sig om man tittar på alla sparare och under många år, men faktum är att om man handlar med aktier i en ISK under ett år och börjar året med en miljon och dubblar denna till två miljoner så kommer man att betala cirka 10 000 SEK i skatt. (Det är en ungefärlig siffra och jag tycker att det räcker i sammanhanget för att få fram poängen. Om någon enkelt har formeln framför sig så får man gärna lämna den rätta uppgiften i kommentarerna) Det ska direkt sägas att man betalar bara något mindre om man havererar portföljen under året och får miljonen att bli en halv miljon, vilket gör att skatten inte är så fördelaktig som man lätt kan tro. Skatten baserat på tillgångarnas värde vid fyra tillfällen per år eventuella in- och utsättningar under året, inte vinst. Om ISK alltid är en bra sparform kan man fundera på och jag tror att det kan finnas tillfällen på depå (30% i skatt på realiserade vinster) kan vara att föredra och därför har jag både depå och ISK.

De låga kapitalskatterna i Sverige, i alla fall relativt låga jämfört med inkomstskatter, gör sannolikt inte att de av Corona orsakade skillnaderna minskar, snarare tvärtom. Att personer med relativt höga inkomster sitter med större aktieportföljer (eller aktieportföljer över huvud taget) än de med låga inkomster är nog en ganska ovild gissning. De personer som har kunnat jobba på under Corona har med andra ord sannolikt också gynnats av att börsen gått hyggligt. Det gäller inte alla, men det gäller en del.

Jag tror att dessa obalanser kommer att göra att skattetrycket på de med höga inkomster och tillgångar kommer att öka när Corona-röken har lagt sig och man tittar på förödelsen. Mitt tips är att man redan nu i partistyrelserna diskuterar frågan. Den kommer att komma upp och det kommer att bli diskussioner. Att jag känner mig säker på saken är för att skatter alltid är ett diskussionsämne, men just nu med den givna situationen så är frågan mer aktuell än på länge. Min gissning är att man kommer att öka inkomstskatten något och att man kommer att se över kapitalskatterna. Det kommer nog inte att sluta med det tror jag. Sannolikt så kommer man att se över fastighetskatten också. Det kanske kommer att komma en sorts bonus-malus-skatt på hus för att försöka påskynda en övergång från energiineffektiva hus till mer effektiva sådana. Det finns redan en del bidrag, men det kommer nog att komma mer. Eventuellt så ser man det som ett sätt att komma åt en hel del av dem som är riktigt välbeställda, men som inte har några direkta inkomster. Det skall bli intressant att följa.

Det som tas upp i podden - Fill or Kill - är att det kan bli svårt att öka skattetryck för mycket eftersom det finns en reell risk att folk som tycker att skattetrycket blir för stort väljer att lämna och bosätta sig i ett annat land. Det är möjligt att det stämmer och det är möjligt att situationen är en annan idag än den var på 80- och 90-talen, men det finns inte så mycket som jag kan se som tyder på att det kommer att bli tal om större utflyttningar från Sverige även om skattetrycket ökar. Jag säger att inte att det omöjligen kommer att hända, men jag är inte övertygad. När det kommer till kritan så skall det mycket till för att man skall lämna. T ex är många beredda på att betala väldigt mycket mer för att bo innanför tullarna än utanför tullarna och med det i åtanke så känns det inte helt självklart att det kommer att gå många flyttlass ut ur Sverige om skatterna höjs. Det kan vara så att jag har fel.

Man skulle kunna hävda att det räcker med att de största skattebetalarna sticker för att det skall få stor effekt. Det är förvisso sant, men många av de största skattebetalarna idag skulle sannolikt kunnat välja en annan väg för att betala mindre i skatt redan idag. Kanske kommer en ytterligare skattehöjning i kombination med ett generationsskifte att göra att några av Sveriges rikaste väljer att bosätta sig utanför Sverige eller så blir det inte så. Framtiden får utvisa.

Allt ovan är bara spekulationer från min sida, osorterade tankar som egentligen inte helt och fullt har fått mogna. Det jag tror att man kan fundera på är om man tror att det kommer att komma en baksmälla av Corona och i så fall vad denna kommer att leda till. Min gissning är att det kommer att komma en tid då statskassan måste fyllas på och jag tror att det kommer att leda till diskussioner kring ökade skatter.
 

03 januari 2021

Doro: Carl-Henrik Zetterberg intervjuas

Doro är intressant, tycker jag. Även om Covid har påverkat Phone-delen en hel del så finns det mycket som talar för bolaget framöver. Balansräkningen är helt OK enligt mitt sätt att se och jag tror att nedsidan faktiskt är ganska begränsad med cirka 350 tusen Care-abonnenter. Det är naturligtvis inte den enda tillgången i bolaget, men jag ser den som ganska viktig.

Det skulle inte förvåna mig särskilt mycket om man säljer Phones-delen. Det är inte säkert, men det kan mycket väl bli så. Eventuellt så tänker man att det kan finnas synergier mellan Phones och Care trots allt även om man delat upp i två affärsområden. Det jag tycker är lite svårt att få ihop är att båda verksamheterna sorterar under samma varumärke "Doro". Det finns exempel på när samma varumärke får leva parallella liv hos olika ägare, t ex Volvo, men jag skulle vilja säga att det är ganska svårt. Det är kanske mer troligt att man låter de produkter som finns få verka ut och att man sedan eventuellt hittar samarbeten med telefontillverkare istället för att ha egna telefoner. Jag vet inte, men jag tror att det finns en del planer och det skall bli intressant att följa. Beslutet att inte investera mer i produktutveckling för Phones-delen, eller åtminstone betydligt mindre (vilket är så jag förstår saken), tror jag är klokt.

Nedan finns en intervju med VD Carl-Henrik Zetterberg från ett par veckor sedan och längre ned finns en länk till senaste rapporten, Q3-rapporten. 
Doro finns i min portfölj och är ett ganska stort innehav. Eventuellt så kommer jag att öka ytterligare, men innan dess så ska jag läsa på ytterligare. Jag tror att de kommande åren kan bli intressanta. Det är många underliggande trender som verkar till bolagets fördel; fler äldre, större acceptans/mognad för digitala lösningar, etc.