25 april 2016

Sportamore levererar bra Q1 och Matse står och stampar

Sportamore levererade vinst under Q1 och det fick direkt effekt på kursen. Det är i sig kanske inte så förvånande att värderingen av bolaget ändras när man visar vinst, men jag är ändå lite förvånad över att kursen hoppade upp så mycket som den gjorde, runt 15%. Jag är absolut glad över att kursen gick upp och jag tycker egentligen inte att värderingen är ansträngd, men bolaget balanserar som jag ser det tillväxt och lönsamhet och det kan mycket väl bli så att något av kommande kvartal kan visa röda siffror, eventuellt kan det leda till att det blir en besvikelse som visar sig i kursen. Även om det naturligtvis finns risker för bakslag så har jag inte i nuläget någon plan på att sälja, men det kan ändras. Framförallt kan det ändras på grund av att jag ser mer intressanta investeringsalternativ på andra håll.

Länk till Q1-rapporten:Förhoppningsvis kan motsvarande omvärdering ske i Matse inom inte alltför avlägsen framtid. Konsensus bland många verkar vara att Matse är för litet för att kunna konkurrera med ICA, Coop och Axfood. Det man då missar är att dessa giganter har en modell som bygger på att kunderna kommer till en fysisk butik. ICA, som enligt mitt sätt att räkna har en marknadsandel på runt 50%, har tex en modell med självständiga handlare (eller franchisetagare om man vågar utmana ICAs namnkonventioner) som äger butikerna. Problemet med detta är att man inte helt enkelt kan införa ehandel på bred front. T ex om man bor i centrala Stockholm så kommer man inte att e-handla från den centrala ICA-affären med höga priser utan från den ICA-butik som levererar i området där man bor och som håller lägst priser, enligt mitt sätt att se. ICA levererar nyheter med jämna mellanrum om ehandel. Nyligen lanserade man ett test där man skulle leverera direkt till kylskåpet hos 20-40 familjer. Problemet med dessa tester är att de inte adresserar det stora problemet, nämligen ICAs affärsmodell och hur man med ehandel inte kan koppla konsumenter till specifika fysiska butiker. Jag ser det som att man från ICAs håll vill framstå som drivande när det kommer till ehandel, men deras "unika" koncept har hittills inte varit så imponerande.

Det kan så klart verka som att jag inte gillar ICA, men det är inte fallet. Jag gillar ICAs koncept och jag tycker att man har gjort mycket rätt när man byggt upp sin urstarka position på marknaden. Problemet som jag ser det för ICA är att man inte har en modell som passar för ehandel och man tar inte detta på tillräckligt allvar som jag ser det, både vad gäller hur stort mat på nätet kan bli inom relativt nära framtid och att ICAs nuvarande affärsmodell inte bara kan utökas så att den också innefattar ehandel. Troligtvis kommer man att se samma sak som man sett inom andra branscher; Barnes & Noble blev omkörda av Amazon, Stadium/Intersport blev omkörda av Sportamore, Dustin körde om Expert/Elgiganten m fl. Det är kanske inte hundraprocentiga exempel, men det finns få exempel på stora etablerade spelare som har lyckats omvandla sig själva när e-handeln kommit på bred front.

Det dröjer till mitten av maj, närmare bestämt 18 maj, till dess att Matse kommer med sin Q1-rapport. Matse kommer inte att leverera någon vinst under Q1, i alla fall inte vad jag kan se, men man kommer förhoppningsvis att bjuda på en prognos för Q2 som är offensiv, förhoppningsvis 73 MSEK eller mer. Det skulle även vara kul om man lanserade ytterligare nyheter, tex lojalitetsprogram eller ett samarbete med Uber eller något städbolag så att man ytterligare kan vässa sitt erbjudande. (Matse har redan på prov samarbetat med Uber och Helpling, men det var ett tag sedan) Det skulle även vara intressant om Matse bestämde sig för att leverera åt andra ehandlare så att man som Matse-kund skulle slippa gå och hämta böcker hos någon tobakshandlare eller slippa sitta hemma och jobba för att DHL skall leverera något man beställt någon gång under dagen. Att Matse drar nytta av sin logistikapparat för att leverera åt andra ligger dock nog ganska långt in i framtiden, men att man inte skulle dra nytta av sin logistikapparat för att leverera åt andra tycker jag skulle vara synd.Jag noterade att Mathem planerar att börsnoteras under 2018. Min hypotes är att man under 2017 kommer att försöka att kapa kostnader så att man kan leverera en bra vinst, vilket i sin tur skall lägga grund för en bra IPO. Det kan vara intressant för Matse eftersom det kan ge en möjlighet för Matse att komma ikapp Mathem.

Förresten, det kommer förmodligen att komma klarhet i den fortsätta finansieringen i samband med Q1-rapporteringen. Konvertibellånen ska lösas och nya pengar måste komma in för att kunna finansiera den fortsatta expansionen till dess att man når en omsättning så att man kan visa vinst.

Länkar till två relevanta artiklar:
http://digital.di.se/artikel/e-handelskramande-verdane-spar-dramatisk-butiksdod

http://digital.di.se/artikel/tufft-borsar-for-e-handelsbolag

15 april 2016

Matse: Marssiffror och tankar kring handeln

Det har inte hänt jättemycket den senaste tiden kring Matse, men det har kommit siffror för mars som kom in lite lägre än vad jag hade hoppats på. De landade på 23 MSEK och jag trodde/hoppades att de skulle landa på 25 MSEK.


Även om mars kom in lägre än väntat av mig så tror jag att man kan ha hamnat ganska nära 73 MSEK på totalen för Q1. Förmodligen kommer man att landa något under, men det kan vara så att Cold Cargos omsättning varit bra under Q1 och att det drar upp till och kanske över 73 MSEK. Det som ska bli intressant att se när Q1-rapporten visas är nu när marssiffrorna kommit vad förlusten landar på. 


Jag tittar ibland på vem det är som handlar med Matse. Det är andra som kan det mycket bättre än vad jag kan, men det är intressant att se att det nästan bara är Avanza och Nordnet, dvs småsparare, som köper aktier och det har varit en del stora spelare som har sålt. Nordea har varit en av de som sålt ganska mycket den senaste tiden. Idag var det intressant att se att SHB köpte lite aktier, vilket man absolut inte ska dra för stora slutsatser kring. Om det dock skulle visa sig att någon annan än småsparare på Avanza och Nordnet börjar köpa så kan det mycket väl visa sig i kursen.

Det tillhör inte vanligheterna att någon väljer att titta närmre på Matse, men för ett tag sedan så gjorde Placera en snabbanalys: https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2016/04/04/hungrar-inte-efter-matse.html

Det är inte så mycket nytt i analysen och jag tycker att slutsatsen är märklig. Jag tror inte att de stora drakarna som inte visat intresse kommer att ställa om sin verksamhet till e-handelsverksamhet nu med full fart. Jag tror att man underskattar trögheten i att ställa. Man kan tycka och tro annorlunda, men jag tror inte att de verksamheter som bygger på att kunden kommer till butiken snabbt ställs om till e-handelsverksamhet.

En annan sak som är intressant är jämförelsen av börsvärde mot omsättning. Om man antar att Matses omsättning landar på 73 MSEK för Q1 så är förhållandet börsvärde jämfört med omsättning runt 75% (om jag räknat rätt), vilket då skulle motsvara Axoods förhållande räknat på omsättningen för 2015, se analaysen. Det hade förmodligen varit bättre att jämföra omsättning och bolagsvärde (enterprise value), men jag gissar att resultatet ungefär blivit detsamma. Den som köper Axfood pekar sannolikt på att Axfood är stabilt företag som visar vinst och lämnar utdeldning, medan Matse är ett bolag som ligger långt från vinst i nuläget. Matse-köparen lockas sannolikt av den starka tillväxten (40-60%) och tror att man vinst förvisso ligger en bit fram i tiden, men att man kommer att nå dit.

Jag tror att det är två faktorer som skulle kunna driva upp kursen i Matse på relativt kort sikt. Den första är att någon större aktör blir intresserad av att köpa (och i detta fall är större egentligen allt annat än en privatperson). Den andra är att man kan visa att man minskar förlusten på ett övertygande sätt när man visar Q1-rapporten. Det som å andra sidan skulle kunna dra ner kursen är om det kommer ofördelaktiga nyheter kring hur man ska ta in nya pengar i bolaget eller att Amazon eller liknande har planer på att gå in i Sverige (vilket känns ganska osannolikt).

Eftersom jag redan har en stor andel av mitt sparande i Matse så kommer jag troligtvis inte att fylla på ytterligare, men om jag gör mig av med några eller alla mina bankaktier är det möjligt att jag kanske, kanske bygger på mitt innehav ytterligare. Jag är nämligen lite orolig för vad oljepriset kan ställa tid med och jag ser det inte som otänkbart att det kan spilla över på bankerna.

Angående olja, som inte har så mycket med Matse att göra egentligen, så ska det bli intressant att se vad man kommer fram till i Doha. I nuläget tycker jag inte att oljan känns så intressant, men om det blir en totalkollaps efter Doha, vilket jag egentligen inte tror, så är det möjligt att jag ger mig in i olja igen. Jag har tidigare sagt att jag kan tänka mig att gå in om priset går under 35 USD. Efter den senaste tidens uppgång så känns det ganska långt borta.

01 april 2016

Sportamore: Vad funderar man på att göra?Det är intressant att lyssna på Johan Ryding. Jag har tidigare skrivit att jag är lite oroad över den konkurrens som kan komma från utländska aktörer om de väljer att gå in på den svenska marknaden och om de kan erbjuda bättre priser och likvärdiga produkten. Det verkar inte helt otänkbart att detta är någonting som diskuteras en del internt på Sportamore. Kanske kommer vi få höra att Sportamore öppnar en distributionscentral utanför Sverige, kanske kommer någon annan nyhet. Vad tror ni?

Matse: Tankar inför marssiffran

Den senaste tiden har Matse levererat två pressreleaser. Ingen av dem säger egentligen inte så mycket. Den första handlade om att 7% av ordrarna under skärtorsdagen var samma-dag-ordrar. Det låter ganska bra, men det är naturligtvis mer intressant med absoluta tal på försäljning än relativa tal mellan samma-dag-ordrar och övriga ordrar. Den andra pressreleasen handlade om att man gjort sin leverans nummer 500 000, vilket är bra, men inget som stoppar pressarna.Man har sålt för runt 44 MSEK under januari och februari, 21 respektive 23 MSEK. Min gissning är att mars-resultatet kommer att vara runt 25 MSEK, vilket ger total försäljning på 69 MSEK för kvartalet. Om man antar att omsättningsbidragen från Cold Cargo och sajterna ger runt 5 MSEK under Q1, vilket är ungefär de har gjort tidigare kvartal, så landar man på 74 MSEK, dvs något högre än prognosen på 73 MSEK.

Det kan vara så att samma-dag-leveranserna har fått lite extra fart på affärerna och att man levererar t o m bättre än 25 MSEK och att man därmed går en bit över 73 MSEK som man prognosticerade. Det tillhör i och för sig ovanligheterna att man överträffar prognoser, men kanske kan pressreleaserna vara ett tecken på att det rullar på bra för tillfället.

Förutom omsättningen ska det bli intressant att se vad förlusten för kvartalet landar på. Det har startats upp en ny sajt i Malmö och det har naturligtvis kostat, men förhoppningsvis har man kunnat hålla overheadkostnaderna intakt mer eller mindre och att detta syns i siffrorna. Det är fortfarande sekundärt som jag ser det. Det viktiga är att man växer omsättningsmässigt. Det är ett race och det är viktigt att man inte tappar kontakten med Mathem.

Oljan rekylerar ned

Jag har förvisso sålt mina LONG OLJA H, men jag är ändå ganska intresserad av att följa oljepriset. Det finns mycket som pekar på att oljan kommer att få det fortsatt tufft, men i takt med utbudet minskar på grund av mindre satsningar i nya och etablerade anläggningar så tror jag att oljan kommer att kunna gå upp till över 40 USD igen under året. För att jag ska gå in så vill jag dock ha lite bättre marginaler än vad det är för närvarande. Om priset sticker ner under 35 USD så kommer jag att gå in igen. Mitt riktpris kommer att vara 41 USD innan årets slut. Det känns dock inte alls säkert att oljepriset åker ner under 35 USD inom det närmsta.