20 februari 2011

CDON-aktier sålda

I förrgår gjorde jag slag i saken och sålde mina CDON-aktier. Priset landade på 32,20 SEK. Det är inte omöjligt att jag gör comeback i ägarlistan, men då får aktien handlas strax över 30 SEK. Jag håller det inte för otroligt, men inte heller någonting som jag förväntar mig.


Anledningen till att jag bestämde mig för att sälja är marginalen för Q4. Jag hade hoppats på en högre marginal, vilket skulle ge en indikation på att modesegmentet växer, men så blev det inte och därför säljer jag. CDON står inför en ganska tuff uppgift på så sätt. Skivförsäljningen minskar samtidigt som förväntningarna på bolaget är tillväxt på minst 10% per år. När det klart största affärsområdet är inom en döende bransch så känns det inte helt muntert. Det som naturligtvis talar för CDON är att internethandeln ökar stadigt och att många småföretag inte mäktar med att omvandlas till stora företag.

Förutom att sälja CDON-aktier så har jag hunnit med att sälja Swedbank preferens för 108,60 SEK för att senare samma dag (i onsdags) köpa tillbaka dem för 107,10 SEK. Det var naturligtvis en bra affär, men sett i efterhand skulle jag kunnat ha haft mer is i magen (vilket på sitt sätt är svårt eftersom jag inte sitter vid skärmarna hela dagarna).

Jag ökade även i Telia Sonera i torsdags för 52,75 SEK. Telia-innehavet är nu mitt största innehav, en hårsmån större än Skanska-innehavet.

Under veckan rapporterade även Cellavision för Q4. Rapporten var ganska bra i mitt tyckte. Omsättningen steg till 130 MSEK och rörelseresultatet landade kring 14 MSEK för skatt. Resultatet efter skatt kan verka väldigt bra, men det beror till stor del på redovisningstekniska detaljer (att man utnyttjar gamla förlustavdrag som jag förstår det). Rörelseresultatet efter skatt borde hamna runt 10 MSEK, vilket skulle ge ett P/E-tal runt 30 (Börsvärdet är runt 300 MSEK). Det är möjligt att jag inte räknar helt rätt, men företaget har en värdering där stora förväntningar ligger på framtiden. Å andra sidan skall det sägas att företaget har haft problem med komponentbrist, vilket har påverkat marginalerna. Dessutom sker hälften av försäljningen i USA och 40% i Europa. Med dagens starka krona påverkar detta naturligtvis bolagets vinst. En tredje förklaring till de låga marginalerna är att man säljer via distributörer, Sysmex och Beckman Coulter (?). Båda dessa har höga marginaler (för den intresserade finns det en intervju med Yvonne Mårtensson på http://www.introduce.se/ där hon svarar på en fråga som rör detta). I ett framtida scenario där man har fått ordning på produktionen, där valutakurserna inte längre är så ofördelaktiga och där man har omförhandlat villkoren med distributörerna så kan vinsten vara en helt annan. Anledningen till att distributörerna skulle kunna gå med på att sänka sina marginaler är inte långsökt. En distributör som skall sälja en oprövad teknik vill ha rejäl marginal, medan om det handlar om beprövad teknik kan man gå med på en lägre marginal. Huvudsaken är att produkten säljs till ett bra pris så att det överhuvudtaget finns en vinst att prata om hur den skall delas. Jag tycker att det finns potential i Cellavision och jag tror att det finns en chans att företaget inom ett till två år blir uppköpt.

13 februari 2011

Några ord om min investeringsstrategi

Jag fick i förra inlägget en fråga om hur min investeringsstrategi ser ut. Tyvärr kan jag inte säga att jag har en investeringsstrategi som är helt tydlig, men jag har en del riktlinjer som jag försöker hålla mig till. Alla riktlinjerna kan inte kopplas till en investeringsstrategi, men för fullständighetens skulle tar jag med även dessa. Riktlinjerna är följande:

- En buffert och en aktiedepå
Jag har en ganska väl tilltagen buffert som står på ett sparkonto med hygglig ränta. Bufferten motsvarar ungefär fem månadslöner efter skatt och skall kunna ta mig igenom perioder med mindre inkomst utan att behöva sälja värdepapper, t ex utdragna föräldraledigheter. När nya pengar trillar in i slutet av månaden har bufferten första prioritet och påfyllning av aktieportföljen andra prioritet. Jag har hittills aldrig varit tvungen att sälja aktier på grund av att bufferten blivit för låg, men i en situation där jag använt stora delar av bufferten hade det mycket väl kunnat bli så.

- Månatligt sparande
Jag har avsatt en summa som jag skall spara varje månad. Den summa går som beskrevs ovan i första hand till att fylla på bufferten och i andra hand till att fylla på aktieportföljen. Normala månader går dock denna summa direkt in till aktieportföljen eftersom bufferten oftast är full.

- Uppföljning
Varje månad följer jag upp vad jag har på mitt privatkonto (lönekonto), sparkonto, likvida medel på aktiedepån och investerat i aktier (marknadsvärde) samt hur mycket jag har fört över alternativt tagit från bufferten eller aktiedepån. Jag gör även en uppföljning av aktiedepåns utveckling och jämför med OMXS30.
- Mål
Jag har som mål att min aktiedepå skall växa med 1% i månaden (exklusive den månatliga insättningen). Jag har även ett mål på hur mycket jag skall spara varje månad (summan som jag nämnde ovan). Ett ytterligare mål som jag har är att jag skall slå OMXS30, men det är underordnat målet på 1% i månaden. Utöver dessa mål har jag i år ett mål för hur mycket vinst jag skall ha realiserat under året och ett mål för hur mycket orealiserad vinst som jag skall ha latent i portföljen. De sistnämnda målen har jag för att trigga mig själv att inte bli sittande med papper som har gått historiskt bra.

- Max 10% av aktiedepån i ett bolag
För att sprida riskerna har jag satt som mål att jag inte skall investera mer än 10% av kapitalet som jag har gjort tillgängligt för aktiehandel i ett och samma bolag. Detta är inte stenhårt, men något jag i allmänhet försöker att sträva efter. I dagsläget funderar jag på att investera mer än så i Tele2 som jag tycker ser intressant ut med sin jätteutdelning.

- Max 10% i förlust i en aktieinvestering
Jag tror inte på att rida ut stormen generellt. Om saker och ting verkar gå åt fel håll är det bättre att lämna skeppet än att sitta kvar och hoppas på en vändning. Till exempel valde jag i fredags att sälja mina Nokia-aktier efter att jag blivit besviken över vad som presenterades. Likaså sålde jag mina HM-aktier i samband med Q4-rapporten eftersom jag låg 10% back i investeringen. Att sälja ett bra företag för att man gick in vid fel tillfälle kan verka fel, men jag har kommit fram till att detta passar mig bra. Risken om man inte hoppar av en investering som börjar att gå åt fel håll är att man sitter kvar alldeles för länge och får ta en alltför stor förlust. Jag tror att det är bättre att ta en förlust tidigt och vara konsekvent även om det i vissa fall inte blir rätt. (Ni förstår säkert att jag inte tyckte att det var helt lätt att sälja HM)

- Hög direktavkastning är bra
Utdelningar har den nackdelen att man skattar för dessa direkt och att man inte kan kompensera förluster med dessa. En reavinst är alltså att föredra framför en utdelning allt annat lika. Reglerna är inte desamma för utländska ägare, men generellt, som jag förstår, undviker många utdelningar om det går. Att reavinster föredras framför utdelningar i kombination med att marknadens minne tenderar att vara väldigt kort gör att det många gånger kan vara en bra affär att köpa aktier före avstämningsdagen jämfört med efter. Av denna anledning så försöker jag att under månaderna före utdelningsdags placera mina pengar i papper med ganska bra utdelning.

- Impopulära aktier
I en intervju med Skagens fondförvaltare (tror att det var Filip Weintraub innan han slutade) så påpekade han att de försökte hitta impoplära aktier av den enkla anledningen att dessa oftast har en bra uppsida, men begränsad nedsida. Ett exempel på impopulärt bolag är SCA. Om man köpt aktier i SCA för något år sedan när de var tvungna att ställa in kapitalmarknadsdagar på grund av bristande intresse så hade man gjort en ganska bra affär, ingen lysande, men en helt OK affär. Med en relativt sett konjunkturokänslig verksamhet kombinerat med en historik av bra utdelning så får man säga att nedsidan var begränsad.

- Aktier med verksamhet som jag förstår
Jag har nästan aldrig handlat med läkemedelsbolag. Anledningen är att jag har väldigt svårt att bedöma om något som presenteras verkar vara en bra idé eller inte. Många av dessa bolag är förhoppningsbolag. Värdet på bolagen beror på hur lyckade nästkommande läkemedel kommer att bli. Om man inte anser att man kan göra en någorlunda rimlig egen analys så finns det två alternativ som jag ser det, att köpa andelar i en läkemedelsfond eller att avstå från att investera. Jag har valt det senare. Andra branscher som jag har hållit mig undan är fastigheter och oljeindustrin tills ganska nyligen då jag köpte Statoil och Enquest. (Om det är någon som lusläser alla mina gamla inlägg så kommer ni att se att jag även ägde PARE under en kort period.) Naturligtvis är begreppet att förstå högst relativt och jag är absolut inte expert inom alla de branscher som jag placerar pengar.

- Deklarera månadsvis
Jag har svårt att förstå att nätmäklare är så dåliga på att erbjuda bra tjänster, tex bra information som visar hur mycket man har realiserat under året. För att hålla koll själv så deklarerar jag numer månadsvis. Dels blir deklarationen inte så betungande när den väl skall göras (om man tycker det så finns det bra datorprogram som gör det snabbt och enkelt), dels (vilket är mycket viktigare) så har man bättre koll på affärerna. Detta är även ett sätt att hålla koll på att inte courtagekostnaderna svävar iväg. (Det är dock sällan ett problem idag om man inte handlar på väldigt kort sikt eller om man anlitar någon av de dyra alternativen och handlar med väldigt små belopp.)

- Töm portföljen när MA50 bryter MA200
Under 2008 så låg jag oerhört mycket back. Det var så pass mycket att jag inte alla gånger riktigt ville erkänna hur mycket det var och det var jobbigt, men så här i efterhand lärorikt. Börsen går upp och den går ner, men det är inte alla gånger den går upp fullt så snabbt igen som den gjort efter kreditkrisen. Jag lärde mig en läxa och jag hoppar idag hellre av för tidigt än fortsätter med hela vägen ner till bottnen. För att sätta en gräns för när jag skall hoppa av så har jag valt när medelvärdet för de 50 senaste börsdagarna ("Mean Average") skär medelvärdet för de 200 senaste börsdagarna. Måttet är trubbigt, men det får duga. I dagsläget är de ganska långt ifrån varandra, men de närmar sig varandra. Här finns en länk till Yahoo Finance för den intresserade.

Jag har förmodligen glömt en del, men det var åtminstone ett par av de riktlinjer som jag försöker följa.

Kommentera gärna.

11 februari 2011

Nokia ut ur portföljen

Idag försvann mitt tålamod med Nokia. Aktierna for ut ur portföljen för 7,39 EUR efter att jag läst spridda pressreleaser från kapitalmarknadsdagen. Slutsaten: Nokia överger Symbian och satsar på Windows Mobile istället, dock får inte Nokia någon form av exklusivitet av Microsoft utan andra spelare, tex LG, kan även dem hänga på. Jag är inte övertygad och jag är inte beredd att sitta på aktierna i två år för att vänta och se om dessa kolosser kommer på något som får marknadsandelarna att öka istället för att minska. Dagens beslut var i första hand en seger först Microsoft och jag tycker att det inte var något spännande alls som presenterades. Intressant är det förresten att Nokias VD kommer direkt från Microsoft. Detta är med andra ord en icke-överraskning av stora mått. Trist, trist, trist.

Jag borde inte ha köpt ett företag som tappade marknadsandelar och som har vikande marginaler. Nyckeltalen förblindade mig. Jag tyckte att det såg billigt ut. Skäms. I Euro räknat blev det en vinst, men eftersom jag betalar räkningar i svenska kronor så blev det hela nog en förlust ändå. (Nordnetdirekt är inte så bra på att hantera olika valutor så man får räkna om själv för att se vad det blev.)

Tyvärr fick jag inte sålt mina CDON-aktier. Det kommer jag nog att få under början av nästa vecka. Jag hoppas på att optimismen håller i sig under helgen.

Cellavision rapporterar under nästa vecka och jag funderar på att sälja en del av mina aktier innan rapporten. Jag har lite för många aktier, i synnerhet eftersom omsättningen är på tok för låg (när man sitter på ganska många aktier inför en rapport). Det blir kanske så att jag sitter kvar med mina aktier trots allt. Vi får se. Rapporten kan komma att bli en besvikelse (trots att man har lanserat en iPhone-applikation och startat en blogg).

En anledning till att jag funderar på att sälja CDON och Cellavision är att jag hade tänkt föra över pengar till aktier med bättre direktavkastning, kanske Tele2 (om jag vågar köpa fler) eller Telia Sonera om de sticker ner lite.

10 februari 2011

Rapporterna tynger förhoppningsvis bara kortvarigt

Innevarande månad för portföljen har varit en negativ månad. Idag gick portföljen ner runt 1,3%, bland annat tack vare Skanska vars rapport inte föll i god jord.

De senaste dagarna har jag köpt Swedbank preferens för 105,90 SEK efter att banken rapporterat bra i mitt tycke. Jag är inte helt säker på att det egentligen är så klokt att ligga tungt i bankaktier för tillfället, men jag tyckte att det kunde vara läge att handla lite bankaktier. En fundering som jag har är att göra mig av med några av mina Handelsbanken-aktier istället för de nyinköpta Swedbank-aktierna om jag kommer fram till att jag inte vill sitta på så mycket bankaktier.

Idag fyllde jag på med Tele2-aktier för 146,60 SEK. Det var med viss tvekan faktiskt. Anledningen är att jag inte riktigt förstår hur Tele2 prissätts för tillfället. På grund av den vunna skattetvisten trillar det ut 21 SEK per aktie i extrautdelning. Om man tar bort dessa från dagens kurs hamnar man på 125 SEK. En teleoperatör som genererar en vinst per aktie på 14,63 SEK som handlas kring 125 SEK reviderat för extrautdelningen känns billigt, faktiskt för billigt. Analytikerna verkar tycka att detta är fullt rimligt. Personligen skulle jag vilja säga att kursen borde ligga på dagens 146 SEK efter extrautdelningen, dvs att kursen idag (med extrautdelningen) borde vara 167 SEK ungefär. Jag tycker att det är mycket märkligt. Varför handlas inte Tele2 högre? Är man inte säker på extrautdelningen? Har jag räknat fel? Tror man att vinsten kommer att sjunka de kommande åren, i så fall varför?

Det är möjligt att jag ser det jag vill se, men jag tycker att teleoperatörerna Telia Sonera och Tele2 ser intressanta ut för tillfället. Det är möjligt att det finns för dålig potential, att alla säljer samma produkt och att marginalerna framöver kan komma att pressas ytterligare.

Under morgondagen ska jag försöka få sålt mina CDON-aktier. Jag hoppas att kursen sticker upp mot 32,50 SEK.

Det ska även bli intressant att höra Stephen Elop, Nokias VD, prata om framtiden. Tydligen har kíllen sjukdomsinsikt, vilket brukar vara bra, men om han bara lyckas peka på vad som är fel utan att kunna rätta till något så kan det hela i värsta fall bara skynda på förfallet. Nokia är under isen och det behövs krafttag för att komma på fötter. Googles Android förändrar spelplanen radikalt och jag hoppas att Nokia skall kunna tackla detta på ett bra sätt innan det är alldeles för sent. Jag kommer inte att få kaffet i halsen om Nokia skall börja kränga Windows-telefoner, men om det är det enda nya som kommer fram (förutom en massa finska chefer som får sparken) så skall jag noga överväga att sälja mina aktier. Perkele.

Cellavision har halkat ner till 12 SEK ungefär. Rapporten kommer under nästa vecka (om jag minns rätt). Jag har inga planer på att sälja till dagens kurser, men om Yvonne Mårtensson (VD) säger att de gör ett kanonkvartal utan att tjäna pengar på grund av ofördelaktig växekurs så får de två-tre andra som bryr sig om att handla med Cellavisionaktier fortsätta att göra detta utan mig. Jag ska inte behöva lida för att Bernanke trycker sedlar för högtryck.

08 februari 2011

Tveksam till CDON efter rapporten

CDON levererade ungefär vad man skulle kunna förvänta sig för Q4. Omsättningen landade kanske något högre än väntat på 2,2 miljarder för helåret. Vinsten efter skatt för Q4 landade på 0,41 SEK. För helåret landade vinsten på 33 MSEK, alltså ungefär 1,50 SEK per aktie eller P/E 20 för kursen 30 SEK. Det är möjligt att jag har räknat lite fel, men hellre någorlunda rätt än exakt fel.

Tillväxten är det som drar mig till CDON och den är bra. Nettomsättningen för Q4 steg från 614 MSEK till 759 MSEK, alltså runt 25%. Det är bra och lockande. Bruttomarginalen växer däremot inte utan ligger kvar runt 18-19%, vilket ger en indikation på att det fortfarande är en hel del lågmarginalprodukter som CD-skivor som säljs och att en liten andel är mode och sportprylar med högre marginaler. Det oroar en del eftersom CD-försäljningen kommer att gå ner. Tillväxten inom verksamheterna som ligger utanför CDON, tex Nelly.com och Heppo.com, måste växa så in i Norden för att kunna täcka upp försäljningstappet för CD-skivor plus att generera en så pass hög tillväxt som marknaden kräver. Jag ser en risk att marknaden under året kommer att bli besviken på att man inte kan levera som förväntat på grund av vikande skivförsäljning. Ett orosmoment är att bolaget inte vill speca hur stor del av omsättningen som kommer från skivförsäljning (eller gör man det?).

En annan sak som oroar är att man satsar på Norden, åtminstone i första hand. Det kan på sikt bli problem vad gäller tillväxten.

Jag är fortsatt optimstisk till företaget och riskerna som jag har skrivit om är inte nya, men jag hade gärna sett att marginalen gick upp under Q4. Om kursen hoppar upp mot 33 SEK de närmsta dagarna är det möjligt att jag säljer. Vi får se.

01 februari 2011

CDON förvärvar Rum21.se

Imorgon rapporterar CDON Group Q4 2010. Det skall bli mycket intressant att se rapporten. Om marginal och omsättning båda visar fin tillväxt så kan kursen komma att hoppa upp en bra bit (35 SEK känns inte omöjligt) men det förväntas en rejäl tillväxt så risken finns naturligtvis även för bakslag. Dagens SKF-rapport är ett bra bevis på detta. En inte helt bra rapport fick ett riktigt dåligt mottagande.

Idag meddelade CDON att de köper Rum21.se - en möbelhandel på nätet. Med detta förvärv kan CDON lägga till heminredning bland sina nischer. Logiken bakom köpet känns ganska god. De som köper en fåtölj för ganska många tusen har provsuttit den tidigare, kanske hos en vän eller hos en vanlig möbelhandel.
Rum21.se erbjuder bra priser och fraktfritt, men har inte den vanliga möbelhandelns omkostnader. Förhoppningsvis kan detta leda till riktigt bra marginaler när bolaget inkorporeras i CDON Group (vilket för övrigt blir ett alltmer missvisande namn - vad sjutton har ett föråldrat medium för musik med saken att göra?).

Rum21.se omsatte runt 11 MSEK 2010 och gjorde en vinst på 1,1 MSEK. En hel del av bolagets kostnader kommer att kunna minskas i och med att de kan ta del av CDONs struktur med marknadsföring, inköp, logistik, etc, vilket gör att marginalen på 10% borde kunna komma upp åtminstone till det dubbla. Om man leker med tanken att bolaget på sikt skulle kunna lansera lite egna märken som t ex Gymgrossisten har gjort så kan marginalen höjas ett par snäpp till. En positiv sak i sammanhanget är att Rum21.se växte med 40% under 2010. Det borgar gott för framtiden. Många svenskar kan med andra ord tänka sig att handla möbler på nätet.

Man skall dock inte förstora förvärvet. CDON omsätter drygt 2 miljarder per år. 11 MSEK ytterligare kommer inte att förändra detta drastiskt, men på sikt kan förhoppningsvis bolaget öka. Det glädjande för min del är att man lyfter in ytterligare ett e-handelsbolag som växt snabbt i portföljen.

Mycket om CDON, men jag känner att det kan bli ett intressant case. Det är lätt att starta en e-butik, men efter ett tag behöver man struktur för att kunna lyfta det riktigt. Ett företag som förvärvas av CDON ges möjlighet att göra detta, åtminstone är det min förhoppning.