28 september 2022

XXL: Är bolaget rättvärderat?

Det kan vara så att XXL går samma öde till mötes som t ex Expert, Siba och andra elektronikhandlare gjorde för ett par år sedan eller så kommer XXL att studsa tillbaka mot medelvärdet. Annorlunda uttryckt, antingen kommer XXL att på sikt försvinna eftersom marknaden förändras och bolaget blir mer och mer irrelevant för varje dag som går eller så är den senaste tidens turbulens svängningar som drabbar de flesta bolag. Efter regn kommer sol, som man brukar säga.

Jag är inne på det senare alternativet. Det jag ser som mest sannolikt är att folk kommer att fortsätta köpa sportkläder och sportutrustning. XXL kommer sannolikt att fortsätta att vara en del av branschen och jag tror att stora butiker med stort utbud kommer att vara fortsatt relevanta. Att kombinera butikerna med e-handel och att ha ett bra omnikoncept tror jag kan bli intressant. Det är naturligtvis inte säkert, men det är vad jag tror. Det är som jag ser det mer sannolikt att XXL studsar tillbaka till en försäljning som ungefär ligger i linje med pre-pandeminivåer än att XXL helt klappar ihop och inte reser sig igen. Även om efterfrågan på sportartiklar kan variera över tid så kommer den sannolikt bestå mer eller mindre oförändrad. E-handeln kommer säkerligen att ytterligare öka, men jag tror att det finns plats för omniaktörer som XXL.

Förmodligen är det många som inte köper aktier i XXL för att man ser frågetecken kring den finansiella positionen. Det är rimligt. I den senaste kvartalsrapporten så adresseras frågan på så sätt att man skriver att man för samtal med banker, om jag minns och förstått rätt. Jag gissar att man presenterar mer information kring detta när Q3-rapporten publiceras. Jag hoppas att man har sålt en del cyklar under Q3 som man planerade att sälja under Q2 och att detta kan påverka kassaflödet positivt.

Det verkar som att cykelförsäljningen varit tuff under Q2 och även efter det. Thule och MIPS har båda vinstvarnat och båda vinstvarningarna talar för vikande cykelförsäljningar. Det verkar som att det byggts upp stora lager hos återförsäljarna under första halvåret och att många återförsäljare nu drar i handbromsen. Det känns på en del sätt som att den efter-pandemi-köpfesten som en del trodde skulle komma aldrig riktigt fullt ut kom. Jag tror att den dåliga Q2:an för XXL är väldigt nära kopplad till dålig cykelförsäljning och jag tror att man gick in i Q2 med stora lager.

Allting går dock inte dåligt. New Wave går bra och varumärket Craft verkar gå riktigt bra. XXL säljer Craft-produkter, vilket är en bra indikation, även om man inte ska dra för stora slutsatser. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om Q3 kommer att komma in ungefär som tidigare Q3-rapporter. De senaste åren har varit väldigt speciella och det är svårt att säga vad som är en normal Q3-rapport, men jag jobbar efter antagandet att Q3-rapporten kommer att vara ungefär på samma nivå som innan pandemin. Det kan vara fel, men det är vad jag jobbar efter.

I mitten av juni, en månad innan Q2-rapporten skulle rapporteras, så skickade XXL ut en pressrelease om att man inte skulle leverera enligt plan, dvs en vinstvarning. Q3 är slut om bara några dagar och än så länge har ingen pressrelease kablats ut, det är positivt. Min arbetshypotes är att det inte kommer att komma någon vinstvarning utan att man gör bedömningen att Q3 ligger i linje med vad man kommunicerat. Om marknaden gör samma bedömning av vad som är en avvikelse från tidigare kommunicerad guidning är så klart för framtiden att utvisa. Det är hur som helst positivt att det inte skickats ut någon pressrelease.

En pressrelease som jag däremot med spänning väntar på är vem som ska bli VD. Det ska bli intressant att se och jag tror att man i samband med VD-bytet kommer att presentera information om hur man har tänkt. Det är så klart inte garanterat att det blir så, men jag ser det som rimligt. Det som talar emot att det kommer någon information om inriktning eller bakgrund till varför den kommande VD:n utsetts till VD är att det inte kom så mycket information i samband med att Pål Wibe slutade. Det är dock enklare att presentera information om varför man utsett någon till VD än att presentera information kring varför någon slutar. I samband med att den nya VD:n presenteras så känns det inte osannolikt att mer strålkastarljus riktas mot bolaget. Det kan även vara så att en och annan analytiker uppdaterar sina riktkurser och syn på bolaget.

Det som gör att jag inte köper mer i nuläget är den finansiella positionen. Om det visar sig att man måste göra en nyemission så kommer kursen att pressas ytterligare, tror jag, och det skulle så klart inte vara kul. Precis som jag skrev ovan är det nog inte bara jag som funderar i de banorna. Det skulle kunna bli så att om det inte blir någon nyemission så skulle det kunna leda till att fler vågar sig in i matchen, dvs köper aktier.

Det är inte lätt att skapa sig en bra bild av XXL i nuläget tycker jag, men jag tycker att det är rätt nerkört och jag ser det inte som osannolikt att några av de frågetecken som finns kring bolaget kan komma att rätas ut inom en till två månader när Q3-rapporten presenteras och en VD presenteras. Eventuellt kan lite lugnande nyheter få kursen att hoppa tillbaka till "vanliga nivåer" (vad nu det är), vilket jag knappt vågar mig på att säga vad det kan tänkas vara, mer än att det är högre än nuvarande 4,5- 5 NOK. Vi får se vad det blir. Hög risk. 

23 september 2022

XXL: Ökat

Framtiden får utvisa om det var klokt, men oavsett vad så köpte jag idag på mig fler XXL-aktier. Jag övervägde en del andra alternativ, bl a att köpa aktier i Careium eller att inte köpa akter alls. Det är inte omöjligt att jag ökar även i Careium vid senare skede.

Bakgrunden till att jag köper är att jag tycker att marknaden prisar in väl mycket elände i XXL:s kurs. Det kan mycket väl vara fel, men det är så jag resonerar.

Att det kommer att bli tuffare tider och att det kommer att bli mindre pengar över för konsumtion för de flesta hushåll i Sverige och på andra håll är, som jag ser, tydligt, dock så tror jag att man till viss del överreagerar och drar för stora och långtgående slutsatser. Jag tycker att man ser liknande nyhetsrapportering som man såg under Corona. Många experter uttalar sig väldigt säkert om vad som kommer att hända. Under Corona var det t ex många som sa att hotellmarknaden inte skulle komma tillbaka till någonting som liknande situationen innan Corona. Det är fortfarande för tidigt att säga, men jag skulle vilja säga att fysiska möten äger rum, hotell finns kvar och sannolikt kommer det vara så även i framtiden. Jag säger inte att det resemönster är oförändrade. Efterfrågan kan alltså komma att minska, dock så är det lätt att överdriva effekterna. Att det lätt blir överdrifter är helt enkelt, tror jag, för att det är mer spektakulärt och därmed mer intressant, vilket i sin tur leder till att det når ut i media. Balanserade bedömningar där man trycker på osäkerheterna blir med andra ord inga bra rubriker.

Om man tittar på vad elpriserna kommer att få för effekt för konsumenterna så kan man titta på ett exempel som Claes Hemberg, f d Avanzaprofil, twittrade om tidigare idag (siffrorna kommer från GodEliSverige):


De kallaste månaderna på året kommer med andra ord att bli kännbara. Det finns risk att hushåll som har stora villor med direktverkande el kommer att behöva betala runt 50 000 SEK för vintermånaderna december, januari och februari, vilket ska jämföras med förra årets 12 000 SEK. Skillnaden på 38 000 SEK blir garanterat kännbar för många hushåll, men för andra så kommer det inte att innebära någon väsentligt skillnad i ett längre perspektiv. Det kan vara så att man väljer bort en resa eller att man avvaktar med att renovera ett badrum eller så använder man sina besparingar. Det ska heller inte uteslutas att det blir någon form av statligt stöd.

I min bok så är det ganska säkert att det kommer att komma någon form av stöd från statligt håll. Danmark tog i princip bort energiskatten och även om Sverige sannolikt kommer att välja en annan väg så kommer det att komma någon form av plåster på såren, tror jag. Det som tyvärr är mindre sannolikt, men kanske inte helt uteslutet är att Ukraina-kriget tar slut eller att man når en lösning som gör att energikrisen mildras. Det är inte sannolikt, tyvärr, tror jag, men det är inte heller uteslutet som jag ser det. Förr eller senare så kommer man att nå en lösning. I nuläget så tror jag att marknaden i princip sätter chansen till en lösning av konflikten till noll.

Det jag också tycker att man ska fundera på är hur många som sitter i ett hus som gör av med 20 000 kWh per år. Det finns absolut de som gör det, men jag tror att många på olika sätt har energieffektiviserat sina hus, t ex genom att installera värmepump, så sannolikt är 20 000 kWh ganska högt. Jag har inte hittat några bra siffror som visar på vad snittförbrukningen faktiskt är för villor i Sverige, men jag misstänker att den är en bra bit under 20 000 kWh/år. Det man också bör fundera på är hur mycket av energiförbrukningen som faktiskt är konsumtion som kan avvaras. Ett uppvärmd pool eller ett uppvärmt garage kanske man kan dra ner på utan större problem. All elkonsumtion är med andra ord inte helt nödvändig och det finns absolut besparingspotential (se t ex Günther Mårders elsparande).

Min slutsats när jag tittar på elpriset och den kommande vintern är att det kommer att bli kännbart, men att det inte kommer att leda till stora förändringar för det breda flertalet. 

De höga elpriserna, som i alla fall till viss del beror på Ukraina-kriget, ligger även till viss del bakom inflationen, som i sin tur har haft effekt på räntan. Den höga räntan, nu 1,75%, vevas ganska friskt i diverse sammanhang. Det är relativt sett en stor höjning, från 0,75% till 1,75%, och det får så klart stor effekt för många. Det man ska komma ihåg är att de flesta inte har stora bolån (många bor i hyresrätt, många har länge bott i sitt hus och har betalat av sitt lån, om man bor på landsbygden så är priserna lägre och därmed behövs inte lika aggressiv belåning, osv). Även den höga räntan kommer alltså sannolikt inte leda till, tror jag, att de stora flertalet kommer att ändra sina beteenden markant. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Jag tror att många tar det säkra före det osäkra för närvarande. Många är lite oroade inför kommande elräkningar och räntehöjningar, och det är nog sannolikt att många bygger upp en liten buffert för att känna sig trygga. När det väl visar sig att det inte blev fullt så illa som rubrikerna säger så tror jag att konsumtionen kommer att komma tillbaka. Det kan också bli på annat sätt, eventuellt.

Även om jag köper aktier i nuläget så är det ingenting som jag egentligen rekommenderar. Det är väldigt osäkert läge och det mycket väl bli många tuffa år framöver. Ränteläget är ett annat. De glada dagarna kan tyvärr vara över för denna gång. Om man ändå vill köpa aktier så tycker jag att man ska ha ett ganska långt perspektiv, två år eller mer. Om man kan tänka sig att ge investeringen två år så tror jag att det kan bli bra. Även det kan vara fel, men det är så jag tänker.

Åter till XXL. Det ska bli intressant att följa XXL de kommande månaderna. Q3-rapporten är jätteviktig som jag ser det. Om det blir ytterligare en besvikelse så kommer det att spä på de negativa känslorna kring bolaget. Min hypotes är att det inte kommer att vara så nattsvart som många verkar tro och jag tror att en och annan kommer att våga sig in i bolaget framåt slutet av året när det finns lite mer information att gå på.

Om det fortsätter nedåt så kommer jag nog att även öka i Careium. Jag väntar nog någon vecka innan jag slår till, om jag över huvud taget slår till.


22 september 2022

Byggmax: Köpknappen avdammad

Sent idag så passade jag på att öka i Byggmax. Om man tittar på siffrorna som presenterades i samband med Q2-rapporten så ser man följande:Det är sannolikt så att Byggmax kommer att drabbas av de sämre tiderna och man kan tycka att det verkar rimligt att Byggmax följer BHG nedåt, men jag ser det inte riktigt på samma sätt.

Om man tittar på eget kapital per aktie så låg det i samband med Q2-rapporten på drygt 37 SEK, dvs ungefär samma nivå som dagens kurs. Det är ingen garanti att köpa aktier till eget kapital är en bra affär, men jag tycker att det ger en fingervisning om att det är ett pressat läge och att tuffa tider är inprisat.

Vad gäller vinsten per aktie efter första halvåret så ligger den på 2,72 SEK, ganska ordentligt ner från från 2021 (då vinsten låg på 5,53 SEK). Även om vinsten pekar nedåt så är vinsten sett till dagens kurs på cirka 38 SEK inte så dåligt, enligt mitt sätt att se. Jag tror att vinsten för helåret bör hamna över 4 SEK och det känns inte otänkbart att den kan leta sig upp eller t o m över 5 SEK. Jag tycker att det ger ganska bra förutsättningar.

Anledningen till att Byggmax handlas på så låga nivåer (vilket jag tror att det är) beror sannolikt på att många räknar med att hushållens konsumtionsutrymme kommer att  minska rejält och att det kommer att slå mot Byggmax. Allt talar för att hushållen kommer att få det tuffare framöver, kanske under de kommande två-tre åren, eventuellt längre, men jag tror inte att Byggmax kommer att vara den stora förloraren. För det första så tror jag att Byggmax försäljning till stor del är behovsstyrd och inte nöjesstyrd, dvs "must have" och inte "nice to have". Man kan så klart ha olika definitioner och syn på vad som är vad, men oavsett var man drar gränserna så tror jag att en ganska stor del hamnar i "must haves". Till exempel, ett staket som faller samman för att det är ruttet kommer sannolikt att bytas ut. Det kanske skjuts upp en tid, men förr eller senare så vill man ha en gräns mellan sin tomt och grannens tomt. I en del fall så kommer det sannolikt att göras köp, t ex värmeväxlare, för att minska energiförbrukning, vilket kommer att tala för Byggmax. En annan drivande faktor för Byggmax är att fler kommer att göra jobbet själv för att spara pengar. En effekt av att DIY-segmentet ökar är att fler sannolikt kommer att hitta till Byggmax, som framförallt är stora inom DIY. Det känns heller inte orimligt att det kommer att ske en downtrading, dvs att fler kommer att leta efter lägre priser, vilket kommer att gynna Byggmax.

Överlag så tycker jag att det var ett läge att öka. Det ska bli intressant att se om det kommer att fortsätta ned. Det känns inte helt otänkbart, men det är OK. Jag antar att Byggmax kommer att leta sig upp eller t o m över 50 SEK under 2023, inräknat utdelning.

Det är möjligt att jag även ökar i XXL och Careium. Vi får se.  

07 september 2022

Scandic Hotels: Bara riktkurssänkning som skickar ner kursen?

Eiendomsspar som äger aktier i Pandox, som äger hotellfastigheter som bl a Scandic Hotels hyr, har ökat i Scandic Hotels och äger nu runt 2.5%. Jag har svårt att se att det har någon större betydelse egentligen och jag tror att det är som Eiendomsspar säger att det handlar om en finansiell placering. Det är möjligt att det är fel och det är möjligt att det är en nackdel att ett fastighetsbolag, som Scandic Hotels är beroende av, ökar sitt ägande i bolaget, eventuellt. Det skulle kunna göra det mindre intressant kanske för andra fastighetsbolag att göra affärer med Scandic Hotels. Å andra sidan så skulle man kunna hävda att det är positivt att ett företag som Eiendomsspar, som måste anses ha branschkunskap, väljer att köpa aktier i Scandic Hotels. Om det skulle kunna leda till en större affär på sikt så skulle det t o m kanske kunna elda på kursen. Jag tror som sagt inte att man skall dra för stora slutsatser, men om något så tycker jag att man ska se det som positivt.

Förutom att Eiendomsspar har köpt fler aktier så kom även Deutsche Bank med en riktkurssänkning, från 45,90 till 39,10 SEK. Det är möjligt att det är anledningen till att kursen stack ner med knappt 7% idag. Efter snytingen så ligger kursen på drygt 34 SEK. Det kan mycket väl vara någonting annat som ligger bakom nedgången. Det känns ganska rimligt faktiskt att det är någonting annat som ligger bakom. På många sätt är jag faktiskt lite överraskad att kursen tagit så mycket stryk. Augusti kom in som en riktigt bra månad och jag tror faktiskt att september kommer att vara OK även den, elpriser och inflation till trots.

Scandic Hotels är ett stort innehav för mig så även om jag tycker att det ser aptitligt ut så kommer jag nog inte att öka. Om jag skulle öka i något av mina större innehav så ligger XXL närmre.  

Camurus: Det tickar på fint

Camurus kom med en uppdatering och den var positiv. Jag har inte satt mig in några detaljer, men det verkar ticka på enligt plan eller t o m lite bättre, och för den som är intresserad så kan det vara en idé att läsa vad som skrivs om och av bolaget.

Det som fortfarande irriterar mig är den amerikanska marknaden och hur samarbetet med Braeburn har utvecklats. Vad jag förstår så kommer det att lämnas in en ny ansökan och det kommer att en tid, sannolikt runt sex månader om jag får gissa, innan Brixadi kan börja säljas i USA. Tyvärr verkar det inte vara mycket som man kan göra utan det blir att fortsätta vänta. Förr eller senare ska det säkert komma bli tillåtet även i USA.  

06 september 2022

Den stundande energikrisen

Det kommet att bli en tuff vinter. Frågan är dock hur tufft det kommer att bli. För någon dag sedan såg jag en artikel där man la fram att en familj som i vanliga fall betalar runt 35 000 SEK under vintern kan komma att få betala runt 85 000 SEK enligt de prognoser som för närvarande ligger. Man kan ha synpunkter om det stämmer. Det kanske ska vara mer? Eller så ska det vara mindre? Tyvärr kommer det inte bara att handla om elpriser i vinter. Utöver elpriserna kommer lånekostnaderna sannolikt också bli högre.

Det jag tycker att man missar i debatten är att det kommer att bli dyrare, men det kommer inte att bli total kris, i alla fall tror inte jag det. Informationsgivningen är påverkad av att det är valrörelse och även om vi står inför en tuff vinter så står vi inte inför en systemkris. Min gissning är att många är rädda och osäkra idag, men att det inte kommer att bli fullt så illa som många tror. Det är möjligt att det är fel, men jag håller det inte för otroligt.

Man kan också fundera på vad som kommer att hända när vi väl har tagit oss igenom krisen. Jag gissar att en hel del hushåll kommer att komma ut på andra sidan något mer vältrimmade. Man har förhoppningsvis sett över sina kostnader och man kanske även har fått ner elförbrukningen. Naturligtvis kommer inte alla hushåll att kunna ändra sig och det kommer att bli en hel del som av olika anledningar hamnar i kläm. Tyvärr känns det inte helt osannolikt att en del verksamheter, som är elintensiva, kommer att behöva lägga ner och att det i sin tur kommer att leda till uppsägningar.

Överlag så är jag ganska optimistisk trots allt. Det kan mycket väl vara fel, men jag tror inte att de kommande kvartalen kommer att helt ta död på varken besöksnäringen, affärsresandet eller sporthandeln. Med andra ord så tror jag faktiskt att Scandic Hotels, Pandox och XXL kommer att tugga på.

Vad gäller andra storinnehav så är det värt att nämna att många insiders har köpt aktier i Byggmax. Det är naturligtvis positivt och jag håller det inte för osannolikt att Byggmax för närvarande säljer både isolering och värmepumpar. Sannolikt säljs det även en del nya fönster.

Jag är lite oroad över XXL trots allt. Om det kommer en nyemission så kommer jag sannolikt att vara med på den och jag har så smått börjat spara i ladorna så att jag kan vara med på den. Någonting borde hända inom inte allt för långt. Min utgångspunkt är fortfarande att det inte kommer att bli någon nyemission. Om det stämmer återstår att se. 

Om det inte blir nyemission hos XXL så kommer jag eventuellt att fylla på med fler Husqvarna. Jag kikar även en del på Careium.      

03 september 2022

Scandic Hotels: RevPAR augusti

RevPAR-siffrorna för augusti kom in riktigt bra. Sannolikt kommer septembersiffrorna även dem att vara helt OK. Det är en hel del evenemang inbokade och jag tror att reseefterfrågan kommer att hålla i sig ganska bra. Många som har suttit och jobbat på olika håll utan att träffas kommer eller har redan träffats nu efter att reserestriktionerna hävdes.

Min gissning är att Scandics Q3 kommer att vara riktigt bra och det känns inte omöjligt att man kommer att gå ut i förtid och flagga för att intäkter och vinst kommer att vara högre än förväntningarna. Det återstår att se, men jag håller det inte för otroligt.

Affärsvärlden har analyserat Scandic och landat i en neutral rekommendation. Jag har inte läst analysen, men om jag förstår saken rätt så tycker man att det ser bra ut för stunden, men att det kommer att bli tuffare framöver. Det kommer sannolikt att bli tuffare framöver, men jag tror att andra hotellkedjor kommer att drabbas hårdare och jag tror att både affärsresandet och nöjesresandet kommer att hålla i sig ganska bra. Om det skulle komma ytterligare en allvarlig Corona-våg så skulle det så klart kunna ändra saker och ting ganska radikalt, dock tror jag att sannolikheten för det är låg.

Överlag så tycker jag att det ser bra ut och jag tror att blankningen kommer att gå ner framöver. Min hypotes är, som jag skrivit tidigare, att den höga blankningen är kopplad till konvertibellånen. Om kursen klättrar ganska mycket över lösenpriset kanske en och annan konvertiltagare väljer att avstå blankningen, eventuellt. Det är möjligt att jag tänker fel kring detta, men det hur som helst så som jag tänker.

Det ska bli intressant att se Q3-rapporten. Jag är hoppfull.

RevPar-sffrrona augusti från Benchmarking Alliance (www.benchmarkingalliance.com):