03 juni 2012


Med hjälp av Yahoo Finance tog jag fram lite snabba kurvor över MA50 och MA200 (dvs 50 och 200 dagars medelvärde) för OMXS30, dvs de trettio största bolagen på Stockholmsbörsen. Många känner säkert till att det är ganska vanligt att använda dessa för att definera den långsiktiga trenden. En hel del aktieintresserade använder även dessa för att hitta köp- respektive säljlägen. Det har varit en väl fungerande strategi de senaste åren som syns i paragrafen. Mer i detalj så skall man köpa när MA50 skär MA200 underifrån och sälja när MA50 skär MA200 ovanifrån. Här markerat med gröna respektive röda pilar.

För första gången på ganska länge verkar det nu som att denna strategi inte kommer att fungera. Att denna strategi fallerar ibland är inte så uppseendeväckande, men det är ändå intressant att se hur stora rörelser det har varit det senaste året. Jag tror att en del av dessa stora rörelser har med robothandeln att göra.