29 augusti 2008

SCA och Holmen värderar sin skog

Den återkommande läsaren vet att jag har funderat en del på de "dolda" värdena i SCA och Holmen, nämligen all skog som de äger. Avspeglar kurserna på dessa aktier verkligen all skog som tillhör dessa bolag? Är det verkligen så att bolagen redovisar ett marknadsvärde på skogen i sin redovisning? Finns det anledning för bolagen att undervärdera skogen? Är förresten skog det rätta begreppet eller borde man säga skog och mark? Dessa frågor har snurrat i mitt huvud under en ganska lång tid och när jag i onsdags hittade en artikel om just detta i Svenska Dagbladet så väckte naturligtvis denna mitt intresse.

Innan vi gräver djupare så är det på sin plats med att presentera lite siffror. SCA har ett börsvärde som ligger på 53 miljarder. Det bokförda värdet på skogen är 24 miljarder, dvs knappt hälften av börsvärdet. Om man räknar ut ett marknadsvärde för skogen baserat på dagens skogspriser landar detta på 63 miljarder, dvs med råge över det aktuella börsvärdet. Detta är naturligtvis intressant. Hur kan det vara så? Precis som artikeln säger så kan man inte räkna ut marknadsvärde genom att multiplicera antal hektar med genomsnittligt hektarpris för skog främst för att SCA äger väldigt mycket skog. En annan anledning är att en hel del av skogen ligger otillgängligt, vilket naturligtvis påverkar värdet. Frågan är om dessa argument räcker för att värdera skogen till 24 miljarder istället för 63 miljarder.

Att SCA har kommit fram till att skogen skall vara värd 24 miljarder beror på att man räknar fram ett värde genom att ta hänsyn till framtida intäkter från skogen. Detta är naturligtvis inte fel när det handlar om att beräkna värdet av en tillgång (i alla fall inte så som jag kommer ihåg från de ekonomikurser jag tragglat mig igenom), men frågan är om det är helt i enlighet med redovisningsreglerna IFRS. Dessa regler säger nämligen att skogen skall ges en värdering som avspeglar marknadsvärdet och marknadsvärdet borde vara vad någon annan är beredd att betala. Hur går detta ihop? Vem gör fel?

Min förklaring är att bolagen inte tar hänsyn till att man äger skog och mark. Det hänger naturligtvis samman, men nödvändigtvis inte så intimt som de gör i skogsbolagens böcker. Om man äger mark har man exempelvis möjlighet att sätta upp vindkraftverk. Något som SCA är väl medvetna om eftersom de har upplåtit mycket mark till Statkraft (tror jag) som skall sätta upp vindkraft där i utbyte mot energi. Denna typ av möjlighet avspeglas inte i en värdering som endast tar hänsyn till framtida intäkter från skogen.

Holmen har ett börsvärde på 17 miljarder och ett bokfört skogsvärde på 11 miljarder. Marknadsvärdet på Holmens skog är enligt Svenskans artikel 33 miljarder.

Bolagen är naturligtvis medvetna om att det finns utrymme att värdera upp skogen, men anledningen till att de inte gjort det är förmodligen för att de vill göra detta i små portioner. En annna anledning är kanske att en kraftig uppvärdering av skogen skulle dra till sig ägare som tyckte att det fanns anledning till att dela ut en massa pengar till ägarna på grund av den urstarka balansräkningen. Jag vet inte riktigt hur sådant fungerar, men det finns säkerligen andra anledningar till att skogen inte har fått ett högre värde.

Efter det senaste årets kraftiga nedgång på börsen så tror jag att SCA och Holmen är ganska intressanta alternativ. Mitt sunda förnuft säger att ett bolag som har skog som bokförs till ett värde som är väsentligt mindre än vad skog kostar på den öppna marknaden är mindre riskfyllt än exempelvis ett bolag som har en mjukvara som bokförs till ett värde som baseras på kostnaden för framtagandet.

Jag tror på SCA och Holmen. Vad tror ni?

mvh Charlie

27 augusti 2008

Apropå räntan

Konjunkturinstitutet presenterade idag en rapport som, om jag uppfattade allt rätt, menade att en räntehöjning skulle innebära att Sverige hamnar i en lågkonjunktur. Deras förslag var därför att Riksbanken inte skulle höja räntan. En hel del andra experter är av samma uppfattning. Jag håller inte med.

Anledningen till att jag inte håller med är framförallt att inflationen är för hög för att inte höja räntan. Om inte räntan höjs kommer detta att troligtvis att innebära att inflationen fortsätter att skena till någras lycka och andras olycka. De lyckliga är de som har stora lån som äts upp av inflationen. De olyckliga är de som har pengar på banken. Med dagens inflation, som är något över 4%, så finns det faktiskt inget bankkonto i Sverige som gör att pengarna behåller sitt värde. (Eftersom man skattar 30% på räntevinster skall man ha en inlåningsränta på ungefär 6% för att hålla jämna steg med inflationen.)

Ett argument som inte helt sällan dyker upp är att inflationen inte kommer från Sverige utan från andra länder och att en räntehöjning därmed inte får önskad effekt. Detta argument är inget bra argument av två anledningar. För det första för att Sverige är ett litet pytteland och det är väldigt sällan, för att inte säga aldrig, så att vi själva ger upphov till inflationen i vårt land, varken denna gång eller någon annan gång.

Den andra anledningen är att en höjd ränta visst får effekt. Om den svenska styrräntan höjs innebär detta att svenska kronor blir mer intressanta. Anledningen till att svenska kronor blir mer intressanta är att det blir mer intressant att ha pengar i Sverige eftersom räntan är högre här. Om svenska kronor blir mer intressanta stärks naturligtvis den svenska valutan, vilket bland annat får till effekt att man får betala färre svenska kronor för ett fat olja. Slutsatsen är alltså att en svensk räntehöjning visst har effekt även om inflationsorsaken inte har uppkommit i Sverige.

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns mängder av intressen i Riksbankens agerande. Banker har höjt räntan för att Riksbanken har indikerat att det har för avsikt att höja räntan. Om Riksbanken nu inte skulle höja räntan skulle denna höjning helt och hållet gå i bankernas ficka, vilket naturligtvis bankerna inte haft något emot. Även kreditförlusterna minskar för bankernas del om räntan hålls låg. Även aktieägare har intresse av att det inte blir en räntehöjning. Om räntan höjs blir det mindre intressant att investera i aktier, helt enkelt eftersom den riskfria avkastningen ökar.

Ett annat sätt att se det är att Riksbanken har ett enda mål, nämligen att hålla inflationen nere på 2%. Detta mål är inte uppfyllt på långa vägar idag och det finns av den anledningen bara en vettig lösning, nämligen att höja. Om det skulle visa sig att inflationen skulle falla som en sten, vilket inte är helt sannolikt, så kan Riksbanken i ett sådant fall sänka räntan då. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att en ränta på 4,5 - 5 % inte är historiskt sett högt. Dessa räntenivåer måste man räkna med om man tar lån på lång sikt.

Om det nu är så att man inte höjer räntan så tror jag att man gör ett stort misstag. Det är naturligtvis ett tufft beslut och det kommer kanske att göra lite ont, men det är viktigt att ekonomin får rätsida så snart som möjligt. Jag kommer inte att gilla ett argument som säger att man inte bara kan se på inflationen.

Faktum är att jag för länge sedan skrev ett inlägg här på bloggen om att jag tyckte att man skulle höja redan innan inflationen över 2%. Anledningen till att jag tyckte att man skulle höja räntan då var att oljepriset steg precis som bostadspriserna. Det fanns med andra ord en bra grogrund för ökad inflation, vilket Riksbanken visste, men deras uppgift var då som nu att hålla inflationen i schack.

mvh Charlie

Bud på Broström

Jag läste precis att det kommit ett bud på rederiföretaget Broström. Budet är på 57 SEK och är alltså några kronor över vad Broström stod i innan budet kom. En siffra som jag såg var att budpremien var 10% när budet lades.

Eftersom jag är aktieägare i Broström så kommer jag naturligtvis att påverkas av budet. Eftersom ledningen ställer sig bakom budet så tror att det kommer att gå igenom och i så fall kommer jag att göra en förlust. Min snittkurs ligger på 67 SEK. Det är alltså med blandade känslor som jag tar emot budet.

Budgivaren är förresten ett dotterbolag till Maersk, ett stort danskt företag som bland annat har stor rederiverksamhet. Förmodligen gör de en bra affär och ser Broström som en intressant affär på lång sikt. Det är ingen hemlighet att börsen är förhållandevis kortsiktig och det kan naturligtvis öppna upp möjligheter för en långsiktig aktör att köpa ut ett för tillfället nertryckt företag från börsen.

Om man utgår från att budet går igenom så kommer detta att innebära att jag realiserar en förlust. Det är inte en jättestor förlust, men efter att ha realiserat denna kommer jag att ha en samlad realisationsförlust, vilket inte är bra eftersom jag då missar möjligheten att kvitta en reavinst mot en reaförlust. Jag skall komma ihåg detta och se till att realisera en vinst innan året är slut.

Budet på Gunnebo Industrier har gått igenom vad jag har förstått och jag kommer förmodligen snart att få loss mina pengar. Budet på Gunnebo Industrier gjorde att jag fick en liten vinst, men framförallt fick jag loss pengar. Frågan är om man skall återinvestera samtliga pangar direkt eller om man skall avvakta lite. Vad tror ni? Är det läge att vara på börsen?

En annan fundering förresten är om det kommer att komma fler bud nu i och med att kurserna är pressade. Det finns en hel del bolag som är ganska lågt värderade om man tittar på nyckeltal. Finns det några uppköpskandidater?

mvh Charlie

23 augusti 2008

Elektronikjättarnas skyltfönster

De flesta har nog märkt att Internet-handeln har ökat kraftigt de senaste åren. Det är intressant och det får även effekter på de fysiska affärerna. Ett bra exempel är Sony Center. Om man går in på Sony Center så finns stora delar av Sonys sortiment tillgängligt så att man kan känna på produkterna och det finns kunniga säljare som man kan fråga om råd eller om någon konstig teknisk term som man inte förstår. Det är dock ganska dyrt, förvisso inte väldigt mycket dyrare, men man konkurrerar inte med de stora prispressarkedjorna. Man vänder sig till de personer som inte vill köra ut till en stormarknad, som vill ha bra hjälp och som kan tänka sig att betala lite mer för detta, men man vänder sig även till en annan grupp - nämligen internetkunderna.

Sony som företag är nämligen framförallt intresserade av att kunder köper deras produkter. Om kunderna väljer att köpa produkterna i deras egna butiker spelar egentligen mindre roll. Det viktiga är att kunderna köper deras produkter. Butikerna fungerar alltså i första hand som ett sorts skyltfönster. Man kan köpa produkterna i butiken eller om man hellre vill på nätet eller, om hellre vill, ta bilen till en elektronikkedja och köpa där.

En annan intressant sak som man kan notera är att Sony Center sällan, eller rättare sagt aldrig, har någon gammal modell som de rear ut. Sony Center skall visa det senaste. De äldre modellerna får prispressarkedjorna ta hand om.

Sony Center är naturligtvis bara ett exempel och resonemanget ovan bygger bara på egna iakttagelser och slutsatser. Det kan med andra ord vara fel, men att det skulle vara helt fel har jag svårt att tro. Jag tror att detta är en utveckling som vi kommer att se öka framöver.

Det skall tilläggas att jag gillar Sony Center väldigt mycket. Jag brukar alltid titta in när jag har vägarna förbi. Tyvärr är jag en kund som aldrig köper någonting (så vi blir inte kompisar :) ) utan istället går jag hem och beställer från dustin eller någon annan elektroniksajt.

Har någon sett andra liknande tendenser? Har jag förresten fel i det jag skriver?

mvh Charlie

22 augusti 2008

Så var alla glada igen

Igår skrev jag ett inlägg om nedgången på ungefär 4%. Idag var det annat ljud i skällan och börsen slutade på +3%. Anledningen till att börsen fick fart byggde till stor del på att Ben Bernanke sade att han möjligtvis kunde se antydningar till att det finns indikationer som skulle kunna, men absolut inte behöver, peka på att det den amerikanska ekonomin någon gång i framtiden kan vända till en utveckling som av vissa skulle kunna uppfattas som positiv. Han var kanske inte fullt så luddig, men jag tycker att det är intressant att se Feds uttalande kan få företagsvärderingar i världens alla hörn att ändras ganska ordentligt. Det finns säkert andra anledningar till dagens uppgång, men jag tycker det är anmärkningsvärt hur volatila börser är.

Jag är naturligtvis glad över att börsen vänt uppåt, men jag tycker att kursrörelserna är allt som oftast är överdrivna. Naturligtvis är det strunt samma vad jag tycker i frågan, men det är inte bra att förhållandevis små händelser kan få enorma konsekvenser. På sikt kan det leda till att intressanta bolag drar sig för att noteras på någon börs.

En slutsats som man kan dra av de stora kursrörelserna är att marknaden är orolig. Det finns de som anser att kraftiga svängningar kan förebrå ett större utbrott, antingen positivt eller negativt. Om det skulle vara så att det är en större förändring nära förestående och denna är av det negativa slaget, ett ras helt enkelt, så kommer detta att vara väldigt allvarligt för ekonomin på ganska lång sikt. Om det blir ett ras på säg runt ytterligare 10% så att vi landar runt -35% sedan årsskiftet så innebär detta bland annat att framtida pensioner urholkats något enormt. En ytterligare nedgång skulle alltså inte alls vara bra. Å andra sidan om vi skulle få en uppgång på ungefär 10% så att vi landar på -15% sedan årsskiftet så är detta ändå ganska dåligt, men inte katastrofalt. Jag tror egentligen inte på något av scenarierna, dvs jag tror inte att det kommer att komma ett ras eller ett race inom kort. Min kaffesump visar istället att det kommer att gå uppåt i maklig takt och att året som helhet ungefär landar på ungefär -10%, vilket jag har sagt tidigare faktiskt (eftersom -10% är inom intervallet -5 - -10%).

Det var dagens funderingar om börsen.

mvh Charlie

20 augusti 2008

Förnyad oro

Gårdagen var en makalöst dålig dag på börsen, -3,9%. Idag har börsen repat sig något, men den tillfälliga uppgången är bruten. Det är som alltid svårt att sia om framtiden, men jag känner mig ganska optimistisk. Den största anledningen till min optimism är att oljepriset har gått ned från sina rekordnoteringar. Min förhoppning är att det var en tillfällig pristopp, dels för att ett så högt oljepris drar upp inflationen, dels för att samhället i stort, t ex hela basindustrin, fortfarande är väldigt oljeberoende. En annan förhoppning, som till viss del verkar uppfyllas, är att det finns tendenser på att eftertänksamheten i samhället har ökat vad gäller oljeanvändning. Man tänker helt enkelt efter innan man t.ex. tar bilen, vilket inte är så konstigt när kostnaden skenar och miljödebatter är ständigt närvarande. Det har kanske kommit något gott ur det höga oljepriset trots allt.

Anledningen till att jag är glad att oljepriset har gått ned är för att detta förhoppningsvis kommer att leda till inflationen i många länder, däribland Sverige, troligtvis kommer att gå ner, vilket i sin tur kommer att leda till att Riksbanken kan låta räntan vara oförändrad eller ännu bättre sänka den. Om räntan sänks kommer nämligen aktieinvesteringar att vara ett bättre alternativ än att ha pengarna i räntebärande papper, vilket kommer att få börskurserna att stiga. Världen är naturligtvis mer komplicerad än så, men ett lägre oljepris bör få börskurserna att stiga.

Apropå börsrörelser så skulle det vara intressant att undersöka hur många av de börsdagar som slutat med en nedgång på mer än 3% som har följts av ytterligare en dag av nedgång. Min teori är nämligen att de flesta är vän med trenden och säljer av, vilket borde leda till överdrivna rörelser när det väl rör sig nedåt.

UPDATE
Jag fick ett tips via kommentarfältet om ett bra inlägg som just handlar om riktigt, riktigt dåliga börsdagar, nämligen
http://teknisk-analys.blogspot.com/2008/03/kraftiga-minusdagar.html. Läs och njut!

mvh Charlie

16 augusti 2008

Är vändningen nära?

I morse ögnade jag genom tidningen Aktiespararen som man får hem i brevlådan om man är medlem i Aktiespararna. Till skillnad från många andra medlemstidningar är Aktiespararen en riktigt bra tidning. Analyserna som görs av börsbolag är oftast grundliga och deras rekommendationer är oftast väl underbyggda utan att för den skull svänga sig med alltför invecklade termer. Anders Haskels funderingar om vart börsen är på väg brukar även de vara intressant läsning.

En sak som jag irriterar mig på är att till varje nummer följer alltid ett antal prospekt från bolag som skall göra nyemissioner, d.v.s. behöver ha in mer pengar. Det är inte alls fel att skicka med den typen av prospekt och jag är helt säker på att denna typ av "reklam" är väldigt lönsam för Aktiespararen, men det rimmar väldigt dåligt när man från tid till annan varnar för att investera i nystartade bolag som är i behov av mer pengar. Tidningen har fått kritik för detta och chefredaktören har skrivit en ledare om detta där han i princip frånsäger sig allt ansvar för de bifogade prospekten och förklarar självklarheten i att en tidning är beroende av sina annonsörer. Det han inte riktigt har förstått, eller i alla fall inte riktigt vill ta till sig, är att dessa bolag rider på Aktiespararnas goda namn och använder detta för att legitimera bolaget som ett seriöst bolag. No good. Det är skillnad på att ha reklam i tidningen och bifoga investeringsprospekt. Det är min åsikt.

Nu var det egentligen inte min mening att snöa in på reklamintäkter och läxa upp Aktiespararens ledning utan på vad som står i senaste numret av tidningen. För det första så spår Anders Haskel att en vändning kan vara nära, bland annat baserat på de redan kraftigt diskonterade kurserna, men också att oljepriset sjunkit rejält den senaste tiden och att dollarn stärkts, vilket är bra för många svenska exportbolag (bl a Skanska som är mitt senaste köp). Det är ungefär i linje med vad jag tror, men jag är lite orolig att oroligheterna i Georgien inte är den sista sammandrabbningen mellan forna sovjetstater som vill bli NATO-länder och Ryssland. Det oroar mig en hel del. Att denna typ av konflikter avspeglar sig i ekonomin syntes med all tydlighet på Moskva-börsen.

En annan sak som oroar mig är oljepriset. 100 dollar per fat är inte billigt, särskilt inte med tanke på att en dollar idag kostar 6,40 SEK mot tidigare 6,00 SEK. Min magkänsla är dock att efter de senaste 12 månadernas nedgång på börsen på knappt 40% så vore det inte otänkbart att kurserna sakta men säkert kommer att leta sig uppåt. Vi får se. Jag är för tillfället lite av en optimist.

I tidningen finns det även en intressant analys av Atlas Copco. För den som tittat på min bevakningslista så har Atlas Copco funnits med där länge. Anledningen till att jag inte köpt dem har dels varit för att jag har haft ganska mycket verkstadsaktier i portföljen, dels för att de handlas med en premie mot likvärdiga aktier, dvs de är något dyrare än motsvarande aktier om man bara tittar på de klassiska nyckeltalen. Hur som helst, Atlas Copco är ett i alla avseenden globalt företag, med bland annat 150 kontor i Kina, och de tjänar bra med pengar. Efter att ha läst analysen blev jag ganska sugen på att köpa på mig några aktier i detta intressanta bolag. Det blir dem eller AXIS nästa månad tror jag. Vi får se. Jag förbehåller mig rätten att ändra mig.

I tidningen fanns även en analys av Volvo. Det är lätt att man blandar ihop Volvo PV (Personvagnar) med Volvo (vilket kanske inte så konstigt). I nuläget är det ungefär som att bland ihop plus och minus. Volvo PV blöder och måste lägga ner fabriker, medan Volvo går för högvarv och levererar bra rapporter gång på gång.

För den som inte riktigt känner till Volvo så utvecklar, tillverkar och säljer företaget i första hand lastbilar, men även anläggningsmaskiner, bussar m.m. Till skillnad från Volvo PV, som ägs av Ford och som sagt blöder för tillfället, så tjänar Volvo bra med pengar och ståtar med bra direktavkastning. Jag blev lite intresserad och satte Volvo på bevakningslistan. Anledningen är dels att jag inte har några aktier inom lastbilsbranschen, m.a.o. riskspridning, dels den höga direktavkastningen.

Vad tycker ni om Atlas Copco och Volvo? Är det något att ha?

mvh Charlie

14 augusti 2008

Bostadskarusellen

Förra året skrev jag ett par inlägg där jag jämförde olika bostadsalternativ, närmare bestämt hyresrätt och bostadsrätt. Inläggen har varit ganska populära, vilket naturligtvis har gett mig blodad tand och inspirerat mig till att skriva mer om ämnet. De gamla inläggen hittar du enklast genom att klicka på etiketten "bostadspriser" i slutet av inlägget eller genom att klicka på etiketten i etikettlistan nere till höger.

En sak som jag förbisåg i de inlägg som jag skrev förra året är fördelarna med att vara med i bostadskarusellen. Det finns en hel del fördelar med att äga sin bostad, men naturligtvis även risker.

En fördel med att vara med i bostadskarusellen är att man kan skjuta upp reavinstskatten för en bostad som man säljer om man köper en ny bostad som är dyrare än den tidigare. Detta har med den senaste tidens ökande bostadspriser varit mycket fördelaktigt för många. Till exempel, om man idag köper en villa för 4 miljoner, vilket är ganska dyrt men inte heller ovanligt, är det inte orimligt att en hel del av de potentiella köparna har gjort en bostadsresa som startade med en billig etta, gick via en tvåa, passerade en fyra som samägdes med en pojkvän/flickvän och där nästa anhalt är en villa som skall ägas tillsammans med pojkvännen/flickvännen. Under resans gång har de potentiella villaköparna byggt upp en reavinst på ungefär 2 MSEK om man antar att fyrarumslägenheten kan säljas för 3 MSEK och de båda ettorna sammanlagt kostade 1 MSEK när de köptes en gång i tiden. Om den uppbyggda reavinsten är 2 MSEK så är den latenta reavinstskatten 0,6 MSEK, d.v.s. 30% av den reavinsten. Denna skatt går att skjuta upp så länge han eller hon är inne i bostadskarusellen, vilket ofta är livet ut. Detta innebär alltså att den som är inne i bostadskarusellen kan köpa en ny bostad med obeskattade vinstpengar, vilket gör ägande av bostäder intressant.

Om man istället för att spara i sin bostad väljer att spara i exempelvis i aktier måste man så fort man realiserar en vinst betala reavinstskatt för denna. Det finns alltså inga möjligheter att skjuta upp reavinster om man inte är med i karusellen.

Åter till exemplet som beskrivs ovan. 0,6 MSEK, eller 0,3 MSEK per person, är väldigt mycket pengar för några som funderar på att köpa en villa för 4 MSEK. Om man antar att en person med ganska bra lön, vilket man ofta har om man köper en villa för 4 MSEK, skulle spara ihop 0,3 MSEK skulle det ta ungefär 5 år om man antar att man sparar 5 000 SEK i månaden.

Ur detta perspektiv är det alltså en god idé att försöka komma in på bostadsmarknaden så fort som möjligt, men det gäller att se upp och noga ta reda på vad man köper. Fördelen med att skjuta upp reavinstskatt finns som bekant bara om man har en reavinstskatt att skjuta upp.

Kommentera gärna.

mvh Charlie

11 augusti 2008

AXIS -aktierna sålda till fördel för påfyllning av Skanska

Min köporder på 73 SEK på AXIS gick igenom och jag blev med andra ord ägare till ett antal AXIS-aktier, dock inte en helt lycklig sådan. Jag tror fortfarande på AXIS. Det finns en underliggande marknad och allt tyder på att denna marknad kommer att växa, men det finns också orosmoln. Läs gärna mitt inlägg om AXIS som jag skrev tidigare denna månad för mer tankar om dessa orosmoln.

En annan anledning till att jag sålde AXIS är helt enkelt att andra aktier känns mer prisvärda för tillfället. AXIS är i mitt tycke inte billig för tillfället, därmed inte sagt att det kan vara en bra investering ändå.

Eftersom jag inte riktigt trodde på AXIS så sålde jag för 74,25 SEK. Affären gick igenom den 6 augusti, d.v.s endast två dagar efter köpet av dessa. Två dagar senare, d.v.s. den 8 augusti, gick en köporder på Skanska igenom, närmare bestämt en köporder på 86 SEK.

Anledningen till att jag köpte Skanska är att jag tror att marknaden har värderat Skanska lite väl lågt. Bostadsmarknader runt om i världen viker och konjunkturen pekar i fel riktning, men detta tror jag att Skanska kan stå emot ganska bra, i alla fall bättre än vad marknaden tror. Jag tror att andra byggbolag kan drabbas värre än Skanska av en vikande bostadsmarknad. Anledningen till detta är att Skanska inte är fullt lika exponerad mot bostadsmarknaden som många av de andra byggbolagen på börsen, i alla fall enligt den information som jag har.

Det har gått några dagar sedan jag köpte Skanska och sålde AXIS. Båda har utvecklats väl den senaste tiden, i likhet med de flesta bolag på börsen. AXIS står idag (13 augusti) på 80,75 SEK och Skanska står på 89 SEK. Naturligtvis hade det, sett ur denna korta tidsperiod, varit bättre att behålla AXIS-aktierna, men så kan det vara i ett kort perspektiv. Jag har tagit mitt beslut och jag står fast vid det tills vidare.

Sett överlag så har det gått bra de senaste dagarna i portföljen. För intresserade läsare så kan man enkelt se hur det har gått för de olika aktierna genom att klicka på länkarna i högerspalten.

Kommentera gärna!

mvh Charlie

05 augusti 2008

Ekonomiska bubblor

I dagens Svenska Dagbladet finns en artikel som beskriver aktieutveckling för de tre senaste decennierna, dvs 80-talet, 90-talet och 00-talet. Under 80-talet gick börsen upp 1065%, vilket naturligtvis är väldigt bra. 90-talet var något sämre med en uppgång på 335%. Hittills har börsen backat 15%, alltså ner 15%, sedan millenieskiftet, vilket naturligtvis inte är bra. Siffrorna är baserade på Stockholmlsbörsens All-Share-index och utdelningar är inte medräknade, vilket gör situationen något bättre.

Vi har haft två stora nedgångar under 2000-talet. Den första och hittills största är IT-bubblan. Under 2001 och 2002 gick börsen ner med ungefär hälften (på en höft) och för ungefär ett år sedan brast bolånebubblan i USA, vilket har fått effekter över hela världen, inte minst i Sverige. Om man skall försöka dra några paralleller mellan dessa båda bubblor så bygger båda på att man har dragit saker för långt.

Under IT-bubblan så värderas IT-bolag skyhögt utan att de åstadkommit någonting. Man satte för stor tilltro till ny teknik och trodde framförallt att saker ting skulle ändras mycket snabbare än vad de egentligen gjorde. Den ofta hånade entreprenören Jonas Birgersson var ingen stor företagsledare (vilket få 25-åringar är), men han var så här i efterhand väldigt precis i sina profetior om hur IT skulle bli en naturlig del av samhället. Musik och video distribueras till stor del via Internet, precis som Birgersson sade, och Internet är en självklarhet för de flesta. Hur som helst, IT-bolag värderas för högt och förr eller senare hinner verkligheten ikapp. Verkligheten hann ikapp år 2000 och de inleddes ungefär två år av fallande börskurser.

Bolånebubblan i USA byggdes upp genom att man lånade ut stora belopp till personer som inte var kreditvärdiga. Med andra ord så lånade man ut pengar till personer som inte helt säkert skulle kunna betala tillbaka lånen. Fenomenet är egentligen inte nytt. Banker och andra utlåningsverksamheter tjänar pengar på att låna ut pengar och vissa aktörer kommer alltid att vara mer riskbenägna än andra. Tyvärr verkar många människor tycka att ett lånelöfte från banken är detsamma som att de tycker att det verkar vara en bra affär. Banken bedömer om låntagaren kan betala tillbaka lånet i första hand och säkerheten (bostaden) i andra hand. Ett lånelöfte är inte detsamma som att banken tycker att det verkar vara en bra affär. Alltför många människor i USA med mindre ekonomiska resurser har tagit alltför stora lån. Till slut sprack bubblan och en sönderkokt klump spaghetti håller nu på att nystas upp. Subprimelånen såldes nämligen vidare på olika sätt till andra banker som i sin tur paketerade om dessa och sålde dessa vidare. Det kommer att ta tid att klara ut den situationen. Hur som helst, bolåneinstitut och banker drog det hela för långt och till slut så fallerade korthuset.

Varför uppstår då egentligen bubblor? Borde inte de som sitter närmst oroshärden se att saker och ting inte står helt rätt till? Bubblor uppstår och kommer alltid att uppstå på grund av girighet. Det går inte att helt undvika bubblor. Ekonomiska bubblor är helt enkelt en del av marknadsekonomi. Vad gäller den andra frågan så är det klart att dessa bubblor inte kommer som överraskningar för alla, i synnerhet inte för de som sitter närmst oroshärden. Det finns dock sällan anledning för dem att dra i nödbromsen eftersom de helt enkelt tjänar bra med pengar på det som de håller på med.

Jag har ingen erfarenhet från den nyligen briserade bubblan (förutom att jag har förlorat en herrans massa pengar), men jag har viss insyn i den förstnämnda bubblan. Det var många som insåg att saker och ting skulle ta längre tid än prognosticerat, men det var en kul tid med möjlighet för många att delta i väldigt intressanta projekt (förvisso helgalna ingenjörsdrömmar utan någon riktig marknadsanalys). Det var även många som tjänade väldigt bra med pengar, i synnerhet de som hade vett att stoppa undan en del i madrassen allt eftersom. Att bubblan sprack var därför föga förvånande. En del blev ordentligt brända, andra hann att sälja i tid.

Om man skall tjäna pengar på aktier så tror jag att det ibland är bra att höja blicken lite och vara allmänt kritisk till värderingarna. Det är inte så enkelt att det är endast tillgång och efterfrågan som styr börskurserna, eller med andra ord att det är ett självreglerande system. Det är mer komplicerat än så och från tid till annan byggs det upp bubblor som förr eller senare kommer att spricka.

Kommentera gärna!

mvh Charlie

03 augusti 2008

Köporder lagd på AXIS

Det sura börsklimatet gör att det inte känns helt lustigt att pumpa in pengar på börsen, men eftersom min strategi delvis bygger på att pumpa in pengar successivt så vore det fel att slå av på takten på grund av det senaste årets tråkiga utveckling. Förr eller senare kommer det att vända frågan är bara när och om bottnen är nådd.

Jag har inte hängt med så bra i nyhetsflödet på sista tiden, framförallt för att jag har varit på ställen där jag bara har haft tillgång till Internet och tidningar sporadiskt. Det har däremot funnits gott om tid för att plöja lite böcker och fundera i lugn och ro. Min hypotes som jag jobbar efter är att det kommer att vara tufft ett ganska bra tag framöver. Anledningen till att jag tror det är för att det inte finns några tecken, som jag ser det, att konjunkturen är på gång att vända, däremot finns det en del tecken som pekar åt andra hållet, t ex varsel och sjunkande bostadspriser.

Hur som helst, jag sitter inte på all fakta och därför kommer jag att följa den inslagna vägen med successiva investeringar. Troligtvis kommer nästa investering att vara AXIS. Jag har följt aktien och haft den i omgångar. Det som talar för AXIS är teknikskiftet från analog video till digital video. Skiftet är självklart i mina ögon och därför kommer marknaden att öka för AXIS. Just nu är aktien ganska intressant prissatt som jag ser det. Om jag får den för 73 SEK så är jag nöjd. Med rådande förutsättningar så är min riktkurs 90 SEK och jag tror med lite tur att den kan komma upp i det under innevarande år. Det är viktigt att komma ihåg att AXIS trots allt inte är en säker investering. Marknaden kan ändras snabbt om någon av de riktigt stora drakarna vaknar och det finns kanske även en risk att företaget får växtvärk, dvs att den snabba expansionen inte går att få ihop bibehållna marginaler. Detta är som alltid egna funderingar och inget annat. Kommentera gärna om du tycker annorlunda.

Andra alternativ som jag har övervägt är att öka ytterligare i SCA som redan idag är mitt särklass största innehav, men så kommer det nog inte att bli. Jag har redan nog med SCA-aktier även om jag tycker att värderingen är attraktiv. En annan fundering som har flugit genom mitt huvud är Skanska som jag tycker har straffats orimligt hårt, men jag vågar inte riktigt öka i denna aktie. Byggbranschen känns lite för osäker för tillfället. En anledning till att jag över huvud taget övervägt Skanska är att de har mycket mer än bara bostäder, vilket gör att de kan komma lindrigare undan än byggbolag som i princip bara bygger bostäder. Scania har även flugit genom mitt medvetande när jag funderat på en trygg hamn för mina småslantar. Tyvärr kan jag för lite om Scania, varför ett köp känns vanskligt.

Kommentera gärna! Jag är nyfiken på att höra om vilka aktier ni tycker är köpvärda.

mvh Charlie