27 mars 2020

Corona: "Ställ in utdelningen om du vill ha statligt stöd!"

Den senaste tiden så har Corona-debatten lite grann skiftat fokus och nu verkar det som alla pratar om vara alla de restauranger som måste bomma igen om folk inte vill gå ut på krogen som en effekt av att vi har en smitta som vi ogärna vill sprida. Naturligtvis är det inte bara restaurangerna som drabbas utan en massa småföretag drabbas, och alla skall få hjälp. Många politiker har uttalat sig att man inte skall räkna med statligt stöd om man delar ut pengar till aktieägarna. Jag tycker att man gör en tankevurpa när man säger så.

En verksamhet som går bra och som har ordning på sina finanser och inget större investeringsbehov bör som jag ser det dela ut pengar till aktieägarna. Det finns ingen anledning att lägga pengar på hög i ett bolag om det inte finns anledning att göra det. Man kan prata om att man skall vara rustad för sämre tider och det ska man så klart vara, men det finns gränser. Att generellt uttala sig om att man inte skall dela ut pengar är som jag ser det fel. Det är säkert rimligt i de flesta fall, men det finns fall där en utdelning faktiskt är motiverad av olika anledningar. Det kan t ex vara så att det finns en ägare som har andra innehav som behöver ett tillskott av kapital och med en utdelning från ett bolag så skulle på så sätt detta andra bolag kunna få tillskottet. Att bannlysa utdelningar innebär alltså att man låser in kapital i bolag, vilket kan vara problematiskt och kan få indirekta onödiga effekter.

En annan slutsats som jag tycker att man kan dra av den senaste tidens debatt är att många kommer att vidta åtgärder som gör att man kan få statligt stöd istället för att vidta åtgärder som gör att det inte går. Det finns lite att förlora på att inte dela ut pengar egentligen, men ganska mycket om det skulle innebära att man inte är med i spelet om statligt stöd. Jag kanske är lite hård, men när enorma stödpaket klubbas igenom i raketfart så får det till effekt att många bolag kommer att agera för att kunna kvalificera sig för dessa och kanske dela ut mer pengar nästa år om det skulle vara lämpligt.

I fallet med Byggmax så tror jag att man resonerade ungefär som jag gör. Man tar det säkra före det osäkra och säkrar upp så mycket som man kan för att kunna hantera situationen om det skulle bli riktigt jobbigt och långvarigt. Utöver detta så gör man det eventuellt också möjligt att ta del av olika stödprogram. Det är så jag tror att man resonerar.

Jag kan inte säga att jag tycker att det är någon som egentligen gör fel. Det är rimligt att tycka att utdelning och statligt stöd inte riktigt gifter sig så fint och det är även rimligt att bolag tar det säkra före det osäkra och inte delar ut för att hamna på svarta listan. Min poäng är att dynamiken är intressant och att man inte ska övertolka inställda utdelningar. 

19 mars 2020

Byggmax: Inställd utdelning

Idag kom det information från Byggmax om att man drar tillbaka utdelningsförslaget på 1,16 SEK. Motiveringen är enligt nedan:

"Utbrottet av covid-19 har hitintills inte haft någon väsentlig negativ påverkan på Byggmax Group. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de eventuellt kommande ekonomiska effekterna av spridningen av covid-19",

Det man ska komma ihåg när det kommer till utdelning är att pengarna inte försvinner när de inte skiftas ut till aktieägarna. Man kan så klart ha synpunkter på beslutet ändå och man skulle kunna hävda att det skickar oroväckande signaler. För min del så är jag inte direkt förvånad och jag är heller inte upprörd. Det ekonomiska läget är oerhört osäkert och att skifta ut pengar i ett sådant läge är inte ansvarsfullt för ett företag som Byggmax.

Faktum är att jag tycker det faktum att man ännu inte sett någon negativ effekt av Corona är lovande. Naturligtvis har allt gått väldigt snabbt, men med 15 dagar kvar av Q1 så skulle man kunna gissa att Q1 nu i år kommer in ungefär som Q1 2019, eller eventuellt något högre om man väljer att vara optimistisk.

14 mars 2020

Corona-oro och Johan Giesecke

Det stängs gränser på löpande band och i nuläget så verkar den allmänna uppfattningen vara att stänga så mycket - gränser och skolor - som man kan och sätta sig hemma och vänta ut smittan. Tyvärr kommer inte allt att fortsätta som vanligt om man stänger ner det mesta och tyvärr så verkar samordningen länder emellan inte vara plats. Det publiceras klipp där Sverige hängs ut som oansvarigt och tangentbordssnabba kommentarer friskt.

För min del har det de senaste veckorna varit tydligt att siffrorna som hela Sverige verkar prata om inte är mycket värda. Jag har känt mig ganska ensam om att tycka så och jag kan också förstå att siffror för många känns tryggt. Tyvärr säger prov som tas på en väldigt liten del av befolkningen och där urvalet görs olika i olika länder (och där man måste ifrågasätta vissa länders statistik) inte speciellt mycket. Det handlar också om prioriteringar. Varför skall man lägga tid på att testa och ta resurser som bättre behövs på annat håll? Tror vi på riktigt att vi kan spåra något som är så spritt som Corona och som i vissa fall knappt ger några symptom alls? Och vad skall vi göra när vi hittar icke-riskpersoner som har Corona? Ingenting. Insatser krävs för att underlätta för kroppen att ta sig igenom influensan för vi kan som bekant inte bota.

I vanliga fall brukar jag inte uttala mig så mycket när det kommer till ekonomidiskussioner eller nyhetsdiskussioner med tanken - eller motiveringen - att var och får väl tycka som man vill. När det kommer till Corona-diskussionen så har jag resonerat lite annorlunda för jag tycker att det är en del konstigheter som flyger omkring. Ganska ofta har jag fått höra de senaste dagarna att jag skall vara tyst för att jag inte är expert inom området. Det är både sant och inte sant. Att jag inte är epidemiolog är sant och jag kan ingenting om viruset (även om jag gärna lyssnar på dem som kan), men jag har lite erfarenhet av att "cruncha numbers" och att ifrågasätta vad det är för siffror som jag får. Självklart förstår jag att jag inte är ensam om att tycka som jag tycker. 

Nyligen så hittade jag en expert som var väldigt tydlig och som i mångt och mycket tyckte som jag - Johan Giesecke - se nedan. Det känns bra. Jag har inte varit helt fel ute känner jag. Naturligtvis så kanske jag tycker som han gör bara i det fåtal frågor som han svarar på i intervjun, så klart, så kan det vara.

https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/experten-d%C3%A5-kan-coronautbrottet-vara-%C3%B6ver-12532591

Johan Giesecke pratar om att smittan kan hålla på till sommaren om vi har tur, annars längre. Det kanske är rimligt, dock så tror jag att den kommande veckan kommer att bli viktig. Om det visar sig att smittan inte fortsätter att spridas så snabbt som man har befarat så kanske saker och ting lugnar ner sig. Om det visar sig att det finns tecken på att man har smittan under kontroll (men att det är för tidigt att ropa hej) så tror jag så smått att "nyheten" inte längre får samma utrymme och då kanske vi så smått börjar gå tillbaka till det normala. Jag hoppas verkligen det. Alternativet är verkligen mycket mer skrämmande.

Även om jag tycker att mycket av den statistik som florerar har begränsad nytta (eftersom mörkertalet är så stort) så tycker jag att det är intressant att se hur talen utvecklas (inte så mycket antal bekräftade fall). Om det inte blir en exponentiell explosion, vilket många befarar och till viss del - enligt mitt sätt att se - prisar in på börsen så tror jag att vi kan få se en allmän lättnad efter ett par veckor.

Om det snar blåser över så kommer ändå Corona-smittan att få effekter, både direkta och indirekta, och jag tror att samhället, även om det lugnar ner sig, inte riktigt kommer att bli detsamma igen.

Länk till mer statistik om allt möjligt (inte bara Corona):
https://www.worldometers.info/coronavirus/

13 mars 2020

Oroliga tider

Det är historiska dagar som vi upplever. "Det skall bli intressant att läsa boken" som någon uttryckte det. Mitt i händelsernas centrum är det svårt att riktigt skapa sig en bild. Det lanseras stora stödpaket för att försöka hålla börsen och ekonomier i stort under armarna, men hittills verkar det som om att oron har övertaget. Räntesänkningar gör ingen riktig nytta eftersom räntan redan är ingenting och det skrämmer säkert många, även mig. Att länder stänger gränser och att många förbereder sig på att stanna hemma eller redan är hemma kommer att få stora konsekvenser. Det är naturligtvis väldigt svårt att säga om de åtgärder och beslut som tas är rätt eller fel, och tyvärr kommer det nog vara så att de som tar fel beslut kommer att dömas riktigt hårt medan de som tar rätt beslut, som kanske gör att vi undviker en väldigt jobbig situation, inte kommer att direkt märkas och därmed inte riktigt få något erkännande. Eventuellt.

Jag tror att framtidens dom till stor del att handla om rapporteringen och hur sociala medier och liknande påverkat händelseförloppen. Statistiken som visar antalet bekräftade fall och dödsfall har fått, enligt mitt sätt att se, oproportionerligt utrymme. Det är oklart hur många som testats totalt, det är oklart hur kriterierna för vem som testas och vem som inte testas har satts, osv. Vad gäller dödsfallen är det egentligen också oklart hur många av de som faktiskt dött som redan var sjuka som eventuellt dog av Covid-19 i kombination med något annat än Covid-19 isolerat. Viktigt att även komma ihåg är att de flesta dödsfallen kommer från Kina, vilket kan anses skapa en ytterligare osäkerhet. Det har diskuterats att det sitter hundratusentals människor i läger i Kina och det kan naturligtvis vara sant eller falskt, men oavsett så skapar det en osäkerhet. Jag känner inte full tilltro till de uträkningar som gör gällande att dödligheten skall vara väldigt hög, säg 5-10%. Det kan vara så, men jag känner mig inte övertygad om att det är så baserat på de siffror som visas fram.

Man skulle kunna argumentera att nu skall man inte presentera siffror längre, vilket är rimligt eftersom man inte kommer att testa på samma sätt som tidigare. Om jag förstått saken rätt så kan en person som eventuellt har fått smittan, men som verkar må OK och som inte tillhör en riskgrupp få beskedet att man inte kommer att testa henne eller honom för att det inte finns någon anledning att göra det. Det är sannolikt rätt. Personen i fråga kommer sannolikt att bli frisk av sig själv, och om det blir värre så får man sätta in insatser då och eventuellt testa i samband med det.

En intressant tanke är att fundera på vad som skulle ske om ett gäng självmordsbombare skulle spränga sönder ett antal större arbetsplatser eller liknande och hur det skulle påverka informationsflödet. Skulle man vara rädd både för självmordsbombare och Corona samtidigt? Nja, sannolikt inte. Det som är mest läskigt kommer att ta överhanden. Förmodligen skulle det vara Corona. Det finns nog idag väldigt få som oroar sig för terrorism. Brexit är också värt att nämnas i sammanhanget. Det som tidigare skulle sänka Europa nämns idag i många sammanhang som en inskjuten bisats. "Trump stoppade alla flygt till Europa, men inte till Storbritannien för dem har - som ni kanske kommer ihåg - lämnat EU." Det är möjligt att jag är raljant, men jag tror att det kan vara på sin plats att faktiskt tänka till.

Även om jag tror att paniken kan vara farlig fast på ett annat sätt än viruset i sig så tror jag ändå att man skall göra vad man kan för att fördröja smittspridningen. Sannolikt kommer väldigt många att drabbas. Många kommer bara att drabbas relativt lindrigt, tror jag, men för en del kommer det att sluta illa, om man skall tro att utfallet blir som i Italien och andra länder som ligger före oss i utvecklingen. Det är naturligtvis tråkigt och jag tycker faktiskt att hanteringen från svensk sida är ganska vettig. Det är möjligt att man skulle kunna uttryckt sig annorlunda i vissa fall och det är möjligt att vissa beslut skulle ha tagits tidigare osv, men på det stora hela så tycker jag att situationen har hanterats bra. Tyvärr så ligger nog de riktigt stora utmaningarna framför oss och därför är det för tidigt att utvärdera i nuläget.

Vad gäller ekonomin och vad Corona-epidemin och de beslut som tagits i kölvattnet av epidemin kommer att få för konsekvenser så tror jag att de kommer att vara riktigt stora och riktigt jobbiga. Utan att vara expert så tror jag att vi levde på lånad tid. Lånad tid som vi hade finansierat med nollräntan. Det var kul och knappt någon kom ihåg något annat, kändes det som ibland. Corona-utbrottet var, som jag ser det, faktorn som utlöste raset. Det är möjligt att analysen är alldeles för mörk, men jag tror att det kommer att bli tufft att få detta att bli ett hack i kurvan. Den som har jobbat i fabrik vet att när linjen står still så är det illa. Varje minut, sekund som maskinerna står stilla så rinner pengarna iväg. När vi släcker ned stora delar av samhället så kommer många att drabbas. Restauranger, hotell, resebolag mm kommer att lida hårt och även bolag som indirekt säljer produkter och tjänster till dessa bolag. I slutändan kommer många att drabbas. Det måste inte bli så och jag har gärna fel.

Trots pessimistisk framtidssyn vad gäller börsen så ligger jag nästan fullinvesterad. Den senaste tiden så har det varit ett misstag. Jag trodde helt enkelt inte att paniken skulle nå de proportioner som vi ser idag och jag tror att bolagen i min portfölj inte kommer att vara de som drabbas hårdast av effekterna. De senaste dagarna så har slakten varit urskiljningslös och jag tror att det finns möjligheter att plocka upp bra aktier, men jag tror att det kan finnas anledning att välja selektivt. Det stämmer nog för det mesta i och för sig. 


11 mars 2020

Thule, Byggmax: Byte i portföljen

Idag så sålde jag mina Thule-aktier och köpte istället Byggmax-aktier för pengarna. Anledningen till att jag skiftade är tvådelad. För det första känner jag mig inte helt övertygad om att Thule är den bästa placeringen för tillfället. Det är möjligt att det är fel, men det är intrycket som jag har. Att jag blev sugen på att köpa mer Byggmax är att jag tycker att det är attraktiva nyckeltal (PE runt 10 och till det en OK tillväxt) i kombination med att jag tror att minskat resande kanske t o m kan gynna bolaget. Igår och idag har volymen stuckit upp en del och jag misstänker att det finns en del större aktörer som verkar tycka att Byggmax är en OK placering för tillfället. Rätt eller fel, det återstår att se.

10 mars 2020

Thule: Nytt innehav

Idag så slog jag till och köpte aktier i Thule. Jag har gillat bolaget länge och jag är imponerad av den resa som man har gjort från ett, i mitt tycke, ganska spretigt bolag till ett, återigen i mitt tycke, bolag med tydligt fokus. Thules produkter vänder sig till aktiva personer och man har väldigt starka positioner inom ett antal intressanta områden som jag ser det, tex cykelhållare och barnvagnar. Det är mycket värt av två anledningar som jag ser det. För det första så tror jag att allt fler kommer att efterfråga den typ av produkter som Thule erbjuder, dvs andelen aktiva personer ökar. För det andra så tror jag att allt fler kommer att efterfråga kvalitet framöver. Man kommer i högre utsträckning att välja en dyrare kvalitetsprodukt framför en billigare produkt av sämre kvalitet. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror.

Det jag inte riktigt gillar med Thule är att värderingen är väl hög som jag ser det, framförallt om vi går mot tuffare tider. Det går så klart att argumentera att kvalitet kostar och att det även gäller aktier, men det håller kanske inte hela vägen som jag ser det. Till syvende och sist är Thule ett bolag som säljer konsumentprodukter och om ekonomin går i stå och det i sin tur leder till att många konsumenter får det tuffare så påverkar det köpkraften. Tyvärr måste man nog även säga att Thules produkter kanske inte är de mest nödvändiga (om man exempelvis jämför med hygienprodukter eller livsmedel) och det är inte helt positivt.

Om man tittar på Corona-effekter så tror jag att de är begränsade. Man säljer i princip inget i Kina och man har så vitt jag förstår ingen direkt produktion i Kina. Man har underleverantörer i Kina och på så sätt kommer man inte att vara opåverkad. Eftersom inte bara Kina är drabbat så kan man så klart även drabbas om Europa eller USA dras ned av Corona-smittan. Jag tror att kan bli ett problem, men jag ser det som hanterbart och jag tror att bolaget kommer att påverkas mindre än många andra bolag. En anledning till att jag tror det är den senaste tidens kommunikation som bolaget har gått ut med.

Att jag köper aktier i ett bolag om Thule tillhör inte riktigt vanligheterna. Tyvärr har jag en fäbless för turn around case som Byggmax, Telia, Matse och Hövding (som inte längre är ett turn around case). Egentligen var jag mest sugen på att köpa ännu mer aktier i Byggmax, men jag tyckte att jag låg för tungt i bolaget redan. Dagens relativt stora omsättning i Byggmax-handeln tycker jag är lovande och jag tror att en och annan tror precis som jag är inne på att en stor mängd "hemestrande" svenskar och norrmän kommer att bygga en del. Värderingen är redan nertryckt också så om det kommer överraskningar uppåt så kan det få stora effekter.Hur som helst så ligger jag redan tungt i Byggmax och att köpa mer känns inte riktigt rätt.

Man kan så klart fundera på om det är rätt att köpa aktier i ett läge som vi nu befinner oss i. Det kanske det inte är, det kanske det är. Jag tror att det är ett bra tillfälle om man har en hyggligt lång horisont, minst ett år men gärna längre, men det kan så klart vara fel. Thule-innehavet hamnade för övrigt i en depå. Det senaste året, kanske längre, har jag fört in nya pengar i depå. Under förra året så var det fel, men eftersom jag tror att det kan vara skakigt framöver så tror jag att det kan vara klokt. Idag så har jag en hel del orealiserade Byggmax-förluster i depån. Förhoppningsvis kommer det inte att vara så för alltid, men om det skulle bli en liten vinst med Thule-innehavet så skulle jag kunna kvitta.

Thule och Doro ligger på många sätt i ett litet nytt fack i min portfölj. Man skulle kunna kalla facket för "aktier som jag generellt gillar, men som jag inte kan så bra och som jag håller på att fundera på om jag gillar så pass mycket att jag skall behålla eller inte". Förutom att fundera på om jag gillar aktierna eller inte (alltså om jag tycker att det är bra investeringar eller inte) så funderar jag också en hel del kring det rådande generella läget. Åtgärden att sätta Italien i karantän tror jag är väldigt bra och jag tror att fler länder kommer att följa efter om det krävs och att sådana beslut inte kommer att vara så svåra att ta nu när Italien gått i bräschen. Medvetenheten och beredskapen känns som att den har kommit en bit på vägen och jag tror att vi förhoppningsvis snart kommer att kunna se tendenser som tyder på att läget inte längre förvärras i samma takt som de senaste dagarna, att man helt enkelt kan skönja ett slut på smittan. Även om det kan dröja ett bra tag innan smittan är under kontroll så kommer det att komma ett slut. Effekten är med andra ord tillfällig även om 2020 som helhet kan komma att bli ett år som inte går att jämföra med andra år på ett rättvist sätt.

09 mars 2020

Börsen faller brant

Det är intressanta tider på börsen och dagens nedgång är den största på mycket länge. Man kan vända och vrida på det på olika sätt. Vill man vara positiv så kan man säga att vi är tillbaka på nivåer från i våras och att det inte är så farligt trots allt. Om man istället vill vara negativ så kan man säga att Corona-epidemin var triggern som fick den positiva börsen att svänga om till att bli en negativ. Vad som är sant kommer vi att veta om en tid, men just nu är osäkerheten stor.

Det jag tror är klokt när det kommer till situationer som den som vi står inför just nu är att hålla sig till fakta. Det som har inträffat är tragiskt och det kommer att få konsekvenser på många olika sätt. Det är svårt att förutspå hur dessa kommer att spela ut, men jag skulle inte vilja säga att det är helt omöjligt att göra kvalificerade gissningar. Det är möjligt att det är många som inte håller med och det är möjligt, men det är i alla fall vad jag tror.

Om man tittar på vad vi vet idag så är 110 000 personer konstaterat smittade och av dessa har 4000 avlidit. Av dessa fall kommer 80 000 personer från Kina och när det kommer till avlidna så har 3000 personer i Kina avlidit. Eftersom epidemin började i Kina så har effekterna hittills varit störst i Kina och om siffrorna utanför Kina kommer att utvecklas på samma sätt som i Kina återstår att se. I Hubei, provinsen i Kina där det startade, så har 60 000 fall konstaterats och ca 3000 personer har dött. Dessa siffror verkar ha stabiliserats och det verkar inte som att så många nya fall konstateras i provinsen. Det finns så klart en stor osäkerhet i dessa siffror (och jag kan även ha feltolkat eller inte förstått).

Att man inte kunde komma överens inom OPEC och att oljepriset faller brant gör så klart inte situationen bättre, utan precis tvärtom. Det finns, som jag ser det, ett indirekt samband mellan Corona-epidemin och det branta oljefallet. Jag gissar att Saudiarabien vet ganska väl vad man håller på med och jag tror att "oljekonflikten" kan komma att få en del länder i rätt rejäl gungning. Det är bara spekulationer från min sida, i vanlig ordning. Tyvärr tror jag inte att oljekonflikten kommer att lösas inom kort och jag tror att oljan kommer att handlas på ganska låga nivåer under en tid framöver. Tids nog kommer den nog att vända upp, men jag tror att det kan dröja. Jag kan detta väldigt dåligt så jag vågar mig inte in i något bet vad gäller oljan, men min hypotes är att oljan inte kommer att studsa upp inom kort. Rätt eller fel, det får vi se.

Det jag har siktat in mig på är aktier som jag bedömer inte kommer att påverkas i hög grad av direkta och indirekta effekter av Corona-epidemin. Mitt största innehav Byggmax tror jag kommer att kunna få ett ganska bra år trots oron och trots att många smittats runtom i världen. Byggmax tror jag skulle kunna gynnas av att vi stannar hemma och jag tror inte att särskilt många kommer att resa under sommaren. Det är möjligt att jag har fel, men det är vad jag tror. Eftersom Byggmax var mitt största innehav redan innan Corona-epidemin så är det möjligt att jag bara försöker lura mig själv, men "confirmation bias" eller inte så är det i alla fall tesen som jag håller fast vid.

Det jag eventuellt tror att en del överdriver är avbrotten som industrin kommer att drabbas av. Självfallet kommer många bolag av drabbas av komponentbrist och det kommer att få konsekvenser, dock tror jag att det finns utrymme för positiva överraskningar. Allt handlar så klart om förväntningar och i takt med att kurserna åkt ner så har även förväntningarna skruvats ned. Även om många fabriker i Kina och på andra håll fått hålla stängt under perioder så har inte hela Kina drabbats och jag tror att de värsta siffror från Kina faktiskt redan har presenterats. Det är möjligt att jag är för optimistisk i detta avseende och det är möjligt att de störningar som uppkommer är så stora som ligger i förväntningarna, eller till och med större, men jag tror det som sagt inte. Kina verkar ha tagit sig igenom det värsta.

En annan sak som jag tycker är intressant att ta fasta på är hur brett nedgångar som de vi sett de senaste dagarna slår. Allt går ner. Det spelare mindre roll hur stor exponeringen är mot Kina, eller hur värderingen ser ut innan Corona-epidemin slog till. Allt skall ner. Sannolikt beror det på att direktägandet av aktier egentligen är ganska lågt när det kommer till det rörliga kapitalet. Småsparare väljer fonder eller liknande, antingen för att man vill eller för att man måste (pensionspengar) och när dessa vill minska exponeringen mot börsen så slår det brett när det är panik. Att en hel del av handeln är algoritmhandel tror jag spär på volatiliteten. Det är möjligt att det inte är fallet, men det är vad jag tror. Summa summarum så tror jag att det kan finns anledning att plocka upp en och annan aktie som handlades till hyggliga värderingar innan epidemin slog till och som sannolikt inte kommer att drabbas särskilt hårt av att Corona-epidemin. Förutom Byggmax så har jag även valt att ta in Green Landscaping, Doro och Securitas de senaste dagarna, vilket jag skrev om i ett tidigare inlägg.

Man kan resonera olika och jag förstår absolut de som vill vänta och se var det här tar vägen. Problemet med det resonemanget är att det är inte helt enkelt att se när det vänder. Det är mycket möjligt att det blir ett uppställ följt av ytterligare nedgång eller så blir det ett uppställ som startar en rejäl uppgång. Det finns säkert de som är duktiga på att hitta botten, men jag tillhör inte gruppen som brukar träffa den.

Mycket av det som jag köper idag är vad jag tycker är stabila verksamheter som jag tror kan ge OK avkastning bara genom direktavkastningen. Det gäller inte alla de köp som jag har gjort den senaste tiden, men portföljen i stort innehåller ganska få förhoppningsbolag, även om tex Tobii kvalar in som ett sådant.

Det skall bli intressant att se var allt tar vägen de närmsta veckorna.

08 mars 2020

Green Landscaping, Byggmax, Doro, Securitas: Pengarna investerade igen

De pengar som frigjordes i samband med försäljningen av ABB och Trelleborg i början av Corona-fallet är nu i spel igen fast i andra aktier. Green Landscaping tror jag kan vara ett bra köp på ett till två års sikt på en kurs under 30 SEK och jag har under den senaste veckan köpt så att innehavet har en hygglig storlek, runt 3% av portföljen. Det återstå att se om det är klokt, men jag känner mig ganska trygg. En möjlig trigger som kanske skulle kunna få kursen att hoppa upp ett par snäpp är om aktien kommer med i något index som gör att det kommer att leta sig in pengar i bolaget, men det är ingenting som jag vet om det kommer att ske. Anledningen till att jag tror att det kan komma att ske är att omsättningen (dvs försäljningen i bolaget) ökar ganska ordentligt som en effekt av alla förvärven och eventuellt kan det på sikt få till effekt att bolaget kommer med i fler index. Det som talar emot är att omsättningen (dvs handeln i aktien) är ganska låg. Min gissning är att det kommer att slå ganska kraftigt upp och ner under de kommande månaderna, men sett till ett till två års sikt så tror jag att det kan vara ett bra köp. Börsplus har gjort en analys som jag inte har läst i sin helhet, men de delar som jag har kunnat läsa (utan att vara abonnent) tycker jag känns vettiga. Den som vill få en närmare analys av bolaget rekommenderar jag tittar på Bösplus.

Förutom Green Landscaping så köpte jag även mer Byggmax. Det är redan mitt absolut största innehav och att öka ytterligare kanske inte var det klokaste ur det perspektivet. Anledningen till att jag ändå köpte är att jag tycker att runt 25,50 SEK, vilket var kursen som jag köpte till, så får man någonting som känns intressant. Bolaget är inte populärt och det avspeglas i kursen. Insiders har nyligen köpt runt 26 SEK och det tycker jag känns bra. Om ett par månader så delas det ut 1,16 SEK och jag gissar att vinsten per aktie i år kommer att bli 2,50-3,00 SEK. Faktum är att jag tror att Corona-epidemin faktiskt till viss del kan gynna Byggmax. Om fler personer i Sverige kommer att stanna hemma i sommar, vilket inte känns otänkbart, så kan det få till effekt att man kommer att fixa till sommarställen eller permanenthus. Man kanske byter ut ett uttjänt trädäck eller bygger pallkragar att odla i. Det är möjligt att det är att se saker väl positivt, men jag tror inte att det är otänkbart. De sämre tiderna skulle eventuellt även kunna skynda på en del försäljningar av hus, vilket också allt annat lika borde gynna Byggmax. Det viktiga, som jag ser det, är framförallt aktiviteten (antal sålda småhus) och inte prisutvecklingen för Byggmax, och om jag förstår saken rätt så är det en bild som delas av ledningen. Mitt stalltips är att Q1 kommer att vara OK för Byggmax och att Q2 eventuellt kan överraska uppåt. Det återstår så klart att se, men det är vad jag tror. Om det kommer en massa nya pengar för att hålla ekonomierna uppe så skulle det eventuellt kunna få till effekt att antalet uppköp ökar och om det är fallet så kan Byggmax vara en kandidat för bolaget som vill förvärva en relativt trygg verksamhet till ett skäligt pris. Det är möjligt att jag tänker fel och uppköp är ingenting som jag räknar med, dock ser jag det inte som ett helt otänkbart scenario. Huvudscenariot för mig är att verksamheten växer på bra och att de initiativen som man sjösatt får mer eller mindre avsedd effekt, vilket leder till att resultatet för året landar på 2,50-3,00 SEK. Den högre vinsten tror jag kommer att få en och annan att se på bolaget på ett annat sätt.

En annan aktie som letat sig in i portföljen är Doro. Jag hörde om Doro i Kvalitetsaktiepodden för ett tag sedan och jag tycker att det som sas var ganska intressant. Doro har varit i min portfölj tidigare, men eftersom jag inte riktigt såg någon större uppsida så valde jag att minska. En anledning till att jag inte såg någon uppsida är att jag inte riktigt tror på seniortelefoner. Min bild är att många seniorer idag kan klara av en iPhone och jag tror inte att finns något riktigt behov av specialtelefoner på det sätt som en del andra tror. Jag kan ha fel, men det är vad jag tror.

Anledningen till att jag är lockad av Doro är tjänstesidan. Jag tror att man har en enorm fin möjlighet att bygga en riktigt bra tjänstebusiness med månatliga återkommande intäkter. Det Securitas gjorde med Securitas Direkt, som sedan blev Verisure, tror jag att Doro skulle kunna göra inom ett annat segment. Det är möjligt att jag drar för stora växlar och det är möjligt att jag inte ser alla de hinder som gör att det kanske inte alls kommer att bli så, men möjligheten känns lockande och jag fiskade upp ett par Doro-aktier under 40 SEK och det tror jag kan bli en bra affär. Tyvärr kan jag inte bolaget särskilt bra och jag tror inte så mycket på produkterna. Av dessa anledningar så kan det bli så att jag väljer att minska om det blir en studs uppåt inom kort. Vi får se.

Efter att ha läst ett inlägg av Simon Blecher om Securitas så valde jag att köpa en liten post. Bolaget har tagit ganska mycket stryk och jag tror att det kommer att bli hyggligt förskonat från Corona-effekter. Det är möjligt att marginalerna kommer att bli bättre som en effekt av de pågående aktiviteterna som bolaget har aviserat. Jag har inte någon egentlig bra koll på bolaget och det är möjligt att jag väljer att göra mig av med aktierna om det studsar uppåt. Innehavet är ganska litet i nuläget.

Aktier som jag tror kan vara intressanta att lyfta in är Midsona och Catella. Midsona tror jag kommer att få ta del av att folk verkar bunkra livsmedel för tillfället. Det verkar vara hyggligt enkla jämförelsetal dessutom, men jag vet inte riktigt. Det är möjligt att Midsona, med sina varumärken, inte kommer att vara de stora vinnarna utan att istället egna varumärkena (tex ICAs egna varumärken) kommer att fortsätta att vinna marknad. Om inte ICA och Axfood varit för högt värderade i min smak så hade jag kanske köpt dessa. Det kommer nämligen sannolikt att bli riktigt starka Q1:or för båda bolagen, men det är tillfälliga siffror som jag ser det. Det är möjligt att jag har fel, men det är vad jag tror. Jag kanske fiskar upp några aktier om det blir total härdsmälta, men i nuläget känns det inte så troligt.

Catella tror jag på eftersom det verkar finnas en stor kassa och för att summan av delarna i bolaget verkar vara värda mer än vad kursen visar. Det är ingenting som jag kan särskilt väl och det är inte alls säkert att jag köper. Den som är intresserad kan lyssna på Kvalitetsaktiepodden avsnitt 62 där det ges en intressant genomgång.

Vad gäller Coronaviruset så tycker jag att mycket känns ganska trist. Det är tråkigt att många blir sjuka och dör så klart, men det är också tråkigt att det sätter ljuset på en del som inte riktigt fungerar som det ska, enligt mitt sätt att se på saken. Det första som jag irriterar mig på är att den officiella statistiken ges otroligt stort utrymme. Det är så klart sant att man inte skall lita på oriktiga uppgifter eller hitta på egna sanningar. Problemet med att hänvisa till den officiella statistiken är att den heller inte är sanning och att man inte lägger särskilt mycket energi på att förklara hur man kommit fram till siffrorna.

Till exempel, om jag inte har missuppfattat, så får man idag höra, i Sverige, att om man har feber och känner sig allmänt risig, men inte har varit i kontakt med personer från riskområden och inte heller tillhör någon riskgrupp, att man skall stanna hemma och kurera sig, och om man får t ex andningsbesvär att man då skall höra av sig. Sannolikt är detta en korrekt bedömning, men en del av dessa fallen kanske är Corona-fall som kanske smittats av personer som i sin tur smittats av personer från riskområdena. Det vet vi inte i nuläget som jag ser det. Det finns enligt mitt sätt att se ett riktigt stort mörkertal, både i Sverige och i andra länder.

I Sverige är det kanske förhållandevis litet, medan det i andra länder förmodligen är ganska stort. I USA, där det verkar finnas brist på testkit och där det kostar att få sig testad (om jag inte missuppfattat) så finns det en ganska stor risk, som jag ser det, att viruset kan spridas brett. Jag hoppas att jag har fel. Problemet är alltså, som jag ser det, att de siffrorna som visas inte är tillförlitliga eftersom en alldeles för liten del av populationerna har testats. Effekten av detta blir att bara de värsta drabbade blir konstaterade, vilket i sin tur ökar dödligheten. Det är möjligt att detta är en generell sanning och att det gäller alla virusepidemier, men att dödligheten skulle vara 3% tror jag helt enkelt inte på.

Det intressanta är också att dödligheten varierar väldigt mycket från land till land. Sverige, Tyskland, Frankrike, Schweiz m fl med ganska välutvecklad sjukvård, enligt mitt sätt att se på saken, har en väldigt låg dödlighet medan andra länder där man inte har tillgång till samma typ av vård så är dödligheten betydligt högre. De är möjligt att det inte bara beror på att vården skiljer sig från land till land utan även att patienterna skiljer sig. Rökare kanske löper större risk att drabbas hårt och kanske kan det vara så att länder med högre andel rökare drabbas hårdare. I fallet Kina så bör man kanske även räkna in att många lider av problem relaterade till luftföroreningar och det kanske även påverkar att patienter i Kina drabbas hårdare. Allt detta är bara spekulationer från min sida.

En ytterligare effekt som man kan fundera över är om det är så bra med öppna gränser trots allt. Vi vill gärna vara duktiga i Sverige och vi är nöjda över vad vi åstadkommer, men vi blundar för elefanten i rummet, som jag ser det, när en stor del av problemet i sammanhanget är den fria rörligheten i Europa. Jag är verkligen en europavän och jag tycker att fördelarna överväger, men att göra frågan till en nationell fråga samtidigt som man har öppna gränser blir märkligt som jag ser det. Tyvärr verkar det som att skillnaderna inom Europa är väldigt stora i hur man hanterar virusutbrottet, vilket så klart får effekter.

Utbrottet kommer att få en hel del effekter som jag ser det. Många kommer att bli mer misstänksamma framöver. Den italienska turistnäringen kommer inte att hämta sig snabbt. Att norra Italien är farligt område kommer att sitta i länge hos många och jag tror att den som vill hitta en billig resa sommaren 2021 kommer att kunna göra det. Det är så klart synd, men det är nog så det kommer att bli. Man kan så klart säga att det är oförtjänt och att man borde gynna hotellägare och restaurangägare genom att åka dit, men jag tror att många kommer att tänka både en och två gånger. Det jag tycker är lite olyckligt är att det inte finns någon egentlig debatt eller diskussion om varför virusutbrottet fått fäste i vissa länder, men inte andra. Det är klart för tidigt i nuläget, men för att kunna lära sig något om detta så måste man ta en del tuffa diskussioner. Förhoppningsvis kommer man att titta på detta när det värsta lagt sig, men jag är tyvärr lite skeptisk till att Europa kommer att se direkt annorlunda ut efter virusutbrottet lagt sig. Jag har gärna fel.

Vad gäller flygbolag, som hittills varit stora förlorare, så tror jag inte att det kommer att vara en tillfällig nedgång. Flygskam är en realitet idag och många som vill leva miljöriktigt avstår flyg. Ännu en grupp som kommer att avstå flyg i framtiden är de som är rädda för att bli sjuka. Att sitta i ett relativt litet utrymme med andra människor, som eventuellt är smittade av något farligt, kommer att få fler att bli tveksamma. Andningsmaskerna som en del tycker känns bra att använda på flygplatser för närvarande kommer inte att minska oron. Det kommer kanske att vara övergående i ett lite längre perspektiv, säg tio år, men jag tror att allt fler kommer att hitta andra vägar fram för att kunna upptäcka världen. Dagens en-veckas paketresa till solen är sannolikt inte en självklarhet i framtiden. Det är möjligt att jag har fel, men det är vad jag tror.

En annan sak som jag tror kommer att få skjuts av Corona-utbrottet är distansarbete. Idag finns tekniken. Den har förvisso funnits ett tag, men nu är den så pass bra att många är väldigt bekväma med att arbeta med personer som sitter på annan plats. Jag tror att allt fler kommer att få upp ögonen för att arbeta på distans och jag tror att det är väldigt positivt. Förhoppningsvis kommer skolan också att utvecklas så att det kommer att bli möjligt att vara med på video om det krävs eller passar. Jag tror att det skulle vara väldigt positivt och jag förvånas faktiskt lite av att friskolorna inte varit snabbare på att plocka upp denna låg hängande frukt. Det finns säkert en del regler och annat som sätter stopp, men jag tror mycket även handlar om mentalitet ("Jag kommer ihåg när man verkligen lyssnade på magistern, och jag saknar den tiden"-attityden verkar annars vara den rådande trenden för många friskolor. Så klart ligger det en sanning i den attityden, men jag tror att det finns fler vägar fram.)

För att sammanfatta så är jag inte särskilt oroad när det kommer till själva virusutbrottet. Det kommer förhoppningsvis inte att bli en epidemi som slår ut stora delar av befolkningen. Idag tycker jag att det finns väldigt lite som tyder på det. Jag tror att det kommer att skynda på vissa samhällsförändringar - färre resor med flyg åtminstone på kort sikt, större skepsis mot fri rörlighet och ökat EU-motstånd i Sverige (den till synes smidiga Brexiten i kombination med Corona kan ge en hel del bränsle). På kort sikt tror jag att bolag som gynnas av att vi stannar hemma kommer att visa fina siffror - tex Byggmax (mitt största innehav) - och jag tror att ICA, Axfood m fl kommer att visa fina Q1 pga av bunkrande kunder.

Jag tror att det just nu är bra tillfälle att börja titta på att köpa aktier. Det är möjligt att man inte skall trycka på köpknappen än och det är möjligt att det kommer att gå ner mer, men att börja titta tror jag är klokt. Många bolag kommer snart att dela ut och det kan eventuellt att vara klokt att köpa före iställe för efter om man handlar i ISK.