29 december 2007

Ränta-på-ränta-effekten och inflation

Jag läser en del ekonomibloggar och en sak som ganska ofta kommer upp är ränta-på-ränta-effekten, dvs att om man får ränta på sina pengar och låter pengarna plus räntan stå kvar till nästa år så kommer nästa års ränta att baseras på räntan plus pengarna, osv. Detta gör att om man sätter in sina pengar på ett konto, eller på annat sätt investerar dessa så att man får en avkastning, så kommer de att växa i ökande takt.

En sak som de flesta glömmer när de gör beräkningar som baseras på ränta-på-ränta-effekten är att ta hänsyn till inflationen. Samtidigt som man får inlåningsräntan så minskar nämligen pengarnas värde, dvs priserna på de varor som man vill köpa för sina pengar stiger i värde. Detta beror på inflationen, vilket de flesta av bloggens läsare förmodligen känner till. För att räkna på ränta-på-ränta-effekten bör man alltså ta hänsyn till infationen för att få en korrekt bild.

Idag är inflationen 3,3%, vilket är ovanligt mycket och kanske bara en temporär topp. Riksbanken mål är att hålla inflationen kring 2%, vilket heller inte är försumbart, i synnerhet inte om man jämför med bankräntor.

För att förtydliga vad jag menar så visar jag ett räkneexempel.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Förutsättningar
Antag att Lisa sätter in 100 000 SEK på ett konto med 4% ränta och har pengarna där i 10 år. Under dessa år är inflationen 2% per år.

Uträkning
I ett första steg räknar vi ut hur mycket pengar Lisa har efter tio år. Detta gör vi genom att multiplicera det insatta beloppet med faktorn 1,04 tio gånger. För att komma fram till faktorn 1,04 kan man tänka att om Lisa hade tagit ut pengar efter ett år så hade hon tagit ut 104% av vad hon satt in.

100 000 SEK *(1,04)^10 = 148 000 SEK

I ett andra steg så räknar vi ut hur myket pengar som behövs vid slutet av tioårsperioden för att uppnå ett motsvarande värde som de 100 000 SEK som investeras vid periodens början. För att komma fram till denna summa gör vi motsvarande beräkning, men byter ut inlåningsräntan mot inflationen. Detta ger nedanstående:

100 000 SEK * (1,02)^10 = 122 000 SEK

Lisa har som alla kan se tjänat på att ha sina pengar på ett konto med 4% ränta, men det är viktigt att komma ihåg att värdet på pengar har försämrats under dessa tio år och vad som vid en första anblick verkar vara väldigt bra kan vid närmare fundering inte vara fullt lika bra.

Om man vill räkna ut en inflationsjusterad ränta kan man dividera (1+räntan) med (1+inflation), t ex 1,04/1,02 som i exemplet ovan. En beräkning baserad på en inflationsjusterad ränta skulle alltså ge följande resultat:

100 000 SEK * (1,04/1,02)^10 = 119 000 SEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

En annan intressant aspekt av inflation är att vad som vid tillfället då ett lån tas uppfattas som ohyggligt mycket pengar kan efter 20-30 år vara en ganska oansenlig summa pengar. Många som har köpt hus eller lägenhet har tack vare inflationen sett sina lån, i alla fall till viss del, ätas upp av inflationen, vilket de förmodligen inte haft någonting emot :)

mvh Charlie

27 december 2007

Skynda fynda!

Jag upptäckte precis att det var rea hos Loopia. Fram till och med nyårsafton kan man beställa .se-domäner för 19 kr/st. Trots att jag inte hunnit göra någonting med de domännamn som jag registrerade tidigare i år så slog jag till och beställde tre stycken nya. Under ett tag var det på väg att bli riktigt många, men jag tog mitt förnuft till fånga till slut.

mvh Charlie

25 december 2007

Kursdata till egna applikationer

Mellan julskinka och lutfisk har jag funderat på lite nya webapplikationer som skulle kunna vara intressanta att utveckla. För att dessa applikationer skall bli riktigt intressanta så skulle jag vilja få tillgång till aktiedata på ett automatiskt sätt. Denna data måste inte vara i realtid. Det blir för jobbigt och för dyrt, men om möjligt så skulle jag gärna kunna få aktiedata efter att börsdagen är slut. Är det någon som vet var man kan få tag i aktiedata på detta sätt? Allra helst så skulle jag vilja ha det som en RSS-feed.

mvh Charlie

23 december 2007

"Aktielott"

En del av denna dag före doppardagen spenderade jag på biblioteket. Anledningen till att jag var där var att jag är tvungen att sätta mig in i ett ganska omfattande material och eftersom jag har lättare att koncentrera mig när jag är på biblioteket så försöker jag att vara där så ofta som jag kan. Tyvärr är det ändå inte så lätt att hålla koncentrationen på topp. Idag försvann mina tankar iväg på olika sätt att handla med aktier.

När jag är på biblioteket så brukar jag sitta ganska nära avdelningen med ekonomilitteratur. Det är ingen slump och en inte alldeles oförsumbar del av min tid går åt till att läsa lite tidningar och kolla i lite böcker. Idag, när jag pausade från min egentliga anledning till att jag var där, så ögnade jag igenom en bok som handlade om Elliot-vågor. Jag har hört talas om begreppet förr, men inte tagit det riktigt på allvar. Jag gjorde samma slutsats idag. Jag tror inte på teorierna med Elliot-vågor och kommer att hålla fast vid min ståndpunkt tills att jag blivit överbevisad, men en sak håller jag med om, det finns helt klart en hel del psykologi som styr börskurserna. Det skulle vara ganska intressant att ta fram en modell som tog avstamp i just psykologin. Naturligtvis skall man inte underskatta värdet av att göra en ordentlig analys av aktien innan man köper den, men om man kan kombinera detta så skulle det förmodligen kunna bli ganska efffektivt.

Jag funderar på att handla efter detta nya system under nästa år. Förmodligen kommer jag inte helt och hållet att gå över till detta nya system, men jag kommer kanske att prova i liten skala och om det fungerar så kommer jag att övergå mer och mer till detta.

I stora drag fungerar detta nya system enligt nedan:

1. Välj med hjälp av analys ut en lämplig aktie som är köpvärd och naturligtvis till vilket pris aktien är köpvärd (baserat på tillgänglig information).
2. Bestäm på vilken sikt aktien skall finnas med i portföljen. För att förenkla systemet kan man dela in detta i ett antal steg, t ex kort sikt, medellång sikt och lång sikt.
3. Baserat på vilken sikt som man valt så får man via en tabell, som man gör själv, en stop-loss-nivå och en säljnivå. Ju längre sikt som aktien skall hänga med, desto större spridning mellan sälj- och stop-loss-nivå. T ex kort sikt: -10%, 10%, medellång sikt: -15%, 15%, lång sikt: -30%, 30%. Stop-loss- och sälj-nivån måste naturligtvis inte vara varandras motsvarigheter som det är i exemplet.
4. Förutsatt att man får aktien till det pris som man bestämt i punkt 1 så lägger man in nivåerna från punkt 3 på väldigt lång sikt.

Poängen med detta system är att man begränsar förlusten till den stop-loss-nivån som man matat in och eftersom man matat in en säljnivå så har man möjlighet att fånga en tillfällig uppgång. Om man skall titta rent statistiskt så är det mer sannolikt att den övre säljnivån utlöses än den undre, vilket gör att det blir en ganska intressant "lott". Förvisso vet man inte när någon av nivåerna kommer att utlösas och det är naturligtvis en nackdel. Dessutom så riskerar man att missa en riktig stor uppgång. Fördelarna är dock att man inte fäster sig vid någon aktie eller att man inte rycks med av marknadens nycker. Man har redan från början bestämt två olika slutscenario och behöver inte fundera efter det att man köpt aktierna, vilket i många fall kan vara en fördel.

Man kan likna den här typen av handel som att man köper en lott med väldigt stor chans till vinst och begränsad förlust. Det kan ta tid innan man får veta om man vunnit, men det kan det kanske vara värt.

Vad tycker ni? Är det någonting som ni tror kan funka? Jag är medveten om att det blir en konst att välja bra nivåer, men det skall nog kunna gå.

mvh Charlie

22 december 2007

Sista finjusteringar inför årsslutet

Efter året börjar lida mot sitt slut så är det hög tid att räkna på sina realiserade och orealiserade resultat. Jag hade tills för igår en samlad realiserad vinst, medan jag hade en hel del orealiserade förluster. (Med andra ord hade de aktier jag sålt under året tillsammans genererat en vinst, medan de aktier som jag för närvarande äger inte har gått så bra och står på lägre än vad jag köpte dem för.) För att inte hamna i skattemässigt ofördelaktig situation, eller med andra ord betala reavinstskatt för vinsten som jag gjort under året samtidigt som jag äger aktier som står på minus, så sålde jag en del Broström igår och en del Readsoft också. Räknat i realiserat resultat har jag nu gått ganska exakt +-0 SEK på helåret, vilket inte är så bra. Eftersom jag med största sannolikhet inte kommer att sälja fler aktier under året så kommer detta också att vara slutresultatet för 2008.

Anledningen till att jag sålde Broström var att min exponering mot detta företag var för stor. Jag ägde helt enkelt för mycket aktier för att kunna anses ha en bra riskspridning. En annan anledning var att jag hade en ganska stor ansamlad förlust i företaget. Jag fick 49,70 SEK, vilket är ganska OK trots allt.

Av nästan identiska anledningar sålde jag Readsoft. Jag fick 15,10 SEK, vilket också var ganska OK om ser på börsdagen som helhet.

För övrigt så lämnade Riksbanken räntan oförändrad trots stigande inflation. Min analys är att det fanns två dåliga alternativ och de valde det minst dåliga. Det skulle förvåna mig mycket om det inte kommer ränteökningar i början av nästa år. Riksbankens överordnade mål är trots allt att hålla inflationen runt 2%, vilket inte är fallet idag. Den senaste siffran jag såg var på 3,3%.

God Jul och Gott Nytt År!

mvh Charlie

17 december 2007

Förnyad oro

Tyvärr har jag inte hunnit ta del av de senaste ekonominyheterna i detalj, men efter att snabbt ha ögnat igenom nyheterna så förstår jag att oron har fått förnyad kraft. Jag sitter lugnt kvar i båten och det enda jag förmodligen kommer att hinna med innan året är slut är en snabb realisation av någon förlust. Jag sitter nämligen fortfarande med en liten vinst, vilket är onödigt med tanke på att jag har en del orealiserade försluster.

På onsdag skall det bli intressant att se om Riksbanken väljer att höja räntan eller om lågoddsalternativet bibehållen ränta blir deras val. Jag vet egentligen inte vad jag tycker i frågan, men det minst dåliga alternativet verkar vara en bibehållen ränta. Detta kommer naturligtvis leda till att risken finns att inflationen far iväg, men det är nog ändå bättre än att höja räntan och kanske kväsa ekonomin.

mvh Charlie

12 december 2007

Min syn på långsiktighet

Jag har fått kommentarer ett par gånger angående långsiktighet, eller snarare min avsaknad på just långsiktighet i mitt sparande. Det är säkert på många sätt en motiverad kommentar på många sätt, men jag tycker samtidigt att hysterin kring långsiktighet är något onyanserad.

En del av de som predikar långsiktigt sparande likställer detta med köp- och säljbeslut baserade på genomarbetade analyser. Naturligtvis är inte detta korrekt. Det inser nog alla, men likväl görs denna tankegroda ibland. I många fall är det naturligtvis så att genomarbetade köp- och säljbeslut ofta ger ett långsiktigt sparande. Om man gör genomarbetade analyser av ett antal bolag så väljer man naturligtvis det med störst potential. Ofta tar det lite tid innan denna potential visar sig i kursen och då får man ju också äga aktien ett tag, men, och verkligen men, denna potential kan infinna sig tidigare och då är det inte på något sätt självklart att inte sälja. Potentialen skall man sätta i ljuset av den information som finns tillgänglig. Om informationen ändras så kan även potentialen ändras. Min poäng är att om man köper aktier för att man tycker att de är undervärderade då kan det gå väldigt fort i vissa fall innan man säljer dem.

Jag menar inte att alla mina korta affärer har triggats av att jag tycker att aktien är undervärderade. I vissa fall har det varit att jag har haft många köporder liggande och om jag fångat för många aktier så har jag fått sälja en del. En annan anledning till att jag gjort, och fortfarande till viss del gör, korta affärer är att det är en risk att äga aktier. De senaste månaderna har mycket riktigt visat detta.

Många sparare menar att de sparar på 30-40 års sikt och att det då inte spelar någon roll hur aktieutvecklingen går under ett år. Det dessa sparare glömmer bort i detta resonemang är att 30-40 år är väldigt lång tid. För det första vet man inte hur ens eget liv kommer att gestalta sig under denna långa tid. Man kanske vill omskola sig, köpa hus, starta eget företag, skaffa familj etc. Den andra anledningen är att man inte vet vad som händer i världen på 30-40 års sikt. Börsen har förvisso gått väldigt bra under väldigt lång tid, men att extrapolera denna utveckling 30-40 år framåt skall man nog vara försiktig med. Nu tror jag i och för sig att de flesta som sparar på denna sikt är väl medvetna om detta, men jag kan inte låta bli att tycka till lite. Det dessa sparare egentligen menar, för jag förstår egentligen vad de menar, är att man vill ha en kontinuerlig avkastning i form av utdelning och en hygglig utveckling av innehavet. Denna linje har jag så smått börjat att anamma, men jag kommer inte att släppa mina korta affärer. Jag tror nämligen absolut att man kan tjäna pengar på korta affärer. Det är svårt och det tar tid, men visst går det.

Slutligen skall man komma ihåg att en del av de som talar för långsiktigt sparande har ett visst egenintresse av att de sparare inte flyttar sina pengar hela tiden :)

mvh Charlie

11 december 2007

Ännu mer bra drag

Detta inlägg är en fortsättning på gårdagens inlägg där jag gick igenom innehaven i min portfölj. Mitt förra inlägg hittar ni här.

NIBE Industrier är en gammal favorit som jag har ägt i omgångar. De aktier som jag har för tillfället har jag köpt och sålt i omgångar. I september köpte jag ett antal för 71,25 SEK. Månaden därpå, oktober, köpte jag på mig ytterligare aktier för 68,5 SEK. Bara några dagar efter att jag köpte dessa ytterligare aktier så sålde jag dessa aktierna för 71,5 SEK. Anledningen till detta var främst att jag var lite osäker och tyckte att det var lika bra att minska på innehavet. Det visade sig vara ganska bra timing. Kursen gick ned något och månaden därpå, november, köpte jag tillbaka aktierna för 60,5 SEK. Några dagar senare så sålde jag dessa igen för 61,5 SEK. Jag var fortfarande osäker och ville inte ligga med för många aktier i bolaget.

Efter att ha funderat lite till så kom jag fram till att jag nog ändå ville satsa lite mer på bolaget och köpte då tillbaka aktierna för 62,5 SEK. Naturligtvis så var det inte så mycket poäng med att köpa och sälja fram och tillbaka som jag gjorde, men det var tur att jag tog mitt förnuft till fånga och köpte tillbaka dem. Idag ligger dem nämligen i 70,25 SEK och har alltså utvecklats fint den senaste månaden.

Readsoft är ett intressant innehav som jag hoppas på mycket under det närmsta halvåret, eller året. Jag har inte riktigt bestämt min investeringshorisont än, men jag kommer i alla fall att ha aktierna så pass länge så att jag får vara med och ta del av säljresursinvesteringarna som gjorts under året. Jag hoppas nämligen att dessa investeringar skall ge klirr i kassan (!) under nästa halvår och år. Om ingenting har hänt till sommaren är det möjligt att mitt tålamod tryter, men fram till dess så skall de få en chans, tror jag. Om, naturligtvis om, det inte kommer nya kort på bordet, vilket det iofs gör hela tiden.

Jag har köpt i två omgångar, en gång i februari för den astronomiska summan 24,80 SEK per aktie, vilket är vansinnigt dyrt, och ganska nyligen för 14,80 SEK, vilket var ett klipp. I dagsläget står kursen i 16,20 SEK och det har rört sig i rätt riktning under de senaste dagarna. Jag hoppas på att kursen letar sig upp till 20 SEK-nivån. Det känns inte helt orimligt i ett halvårsperspektiv.

SCA köpte jag efter att ha läst om SCA på bloggen A-aktietips. Det känns som en intressant kombination med intressanta produkter (iaf ur ett investeringsperspektiv), ny VD och en massa härlig skog. Jag köpte aktierna i två omgångar, dels i juni för 114 SEK, dels i november för 109 SEK. SCA skall vara i min portfölj länge. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på riktkurs för SCA, men jag skall ha dem på lång sikt. Om de ger mig motsvarande bankränta i avkastning och tickar upp på ett bra sätt så är jag rätt nöjd.

SHB har jag köpt i omgångar. De jag äger nu betalade jag 199 SEK för. Dessa aktier är precis som SCA-aktier en del av mina långsiktiga innehav. Jag gillar SHB för att de är stabila. Det är främsta anledningen till att jag valt att köpa aktier i denna bank och ingen annan. Tidigare hade jag även aktier i Swedbank, vilket också är en bank som jag gillar även om det är lite läskigt med bankaktier för tillfället.

Skanska köpte jag i början av månaden för 120,50 SEK. Utvecklingen har varit väldigt bra och idag är kursen på 130 SEK. Anledningen till att jag köpte Skanska var att jag saknade ett byggbolag i portföljen och jag kände mig manad att köpa på mig mer aktier för att jag skulle följa min budget, dvs hur jag har planerat att skyffla in pengar på börsen.

Det var portföljen i korta drag. Kommentera gärna.

mvh Charlie

10 december 2007

Bra drag för tillfället

Idag har varit ytterligare en trevlig dag i portföljen. Det känns som att börsen successivt börjar återhämta sig från all kreditoro, och möjligen börjar allt fler känna att den kraftiga reaktionen nedåt var något av en överreaktion. Jag är dock fortfarande livrädd och kollar efter kreditspöken under sängen innan jag lägger mig varje kväll.

Jag tänkte stämma av lite i portföljen idag faktiskt. Det var länge sedan.

Alfa Laval är ganska exakt på +-0% just nu efter att först ha skjutit upp som en raket till nivåer runt 500 SEK och sedan fallit pladask ner till nivåer runt 350 SEK. Det har hänt mycket, men nu är den som sagt tillbaka där jag startade för nån månad sedan. Alfa Laval är för övrigt bland de största aktörerna i världen på jojos, nej förlåt, värmepumpar :)

BE Group var ett bra köp. På kort tid har de tickat upp runt 7% till 60 SEK. Jag köpte på 56 SEK. Hoppas att trenden håller i sig. Jag skall göra mitt bästa för att fortsätta vara vän med den.

Broström har ryckt upp sig på senaste tid och har de senaste veckorna klättrat upp från 46 SEK till 57 SEK. Det är bra. Tyvärr har jag köpt i omgångar. De första kring 75 SEK, några kring 65 SEK och ytterligare några runt 55 SEK. Det var lite dyrt så här i efterhand och jag köpte lite onödigt många också. Än så länge har detta varit dåliga affärer, men positiva trenden kanske håller i sig. Jag hoppas på en bra utdelning. Det är förresten möjligt att jag säljer av några om kursen pinnar up lite till. Jag har onödigt många aktier i Broström.

Ericsson är ingen rolig historia. Jag fattar inte det som har hänt. Det är otroligt för mig att man veckan innan kvartalsrapport upptäcker att man missat målet med 40%. Väldigt märkligt. Mina Ericsson-aktier, som jag köpte i samband med att de sista dinosaurierna dog ut, eller mer precist och något mer ärligt för 2,5 år sedan, ligger jag nu back på. Usch och fy! Långsiktiga investerare skall ju bli rika. Hur som helst, det kanske ordnar sig. Sony Ericsson går ju i alla fall bra.

Gunnebo Industrier är en trevlig aktie som i princip ingen handlar med. Eftersom ingen handlar med dem så slår det ganska mycket. Jag var med på introduktionen, men sålde av efter ett tag. Idag äger jag dem igen, men har för tillfället en förlust i aktien. Jag köpte för drygt 180 SEK och idag är det något under 150 SEK. Det ordnar sig nog. Spik är bra.

HiQ International är en trevlig aktie som jag köper och säljer till och från. Det som är bra med HiQ är att de tjänar bra med pengar och att de delar ut mycket av de pengarna till ägarna. Det gillar jag. Nuvarande köpkurs är 35,33 SEK och de ligger nu i knappt 37 SEK. Det skall dock tilläggas att jag tog en förlust i dem för ett kort tag sedan. Jag skall nog publicera ett inlägg som heter Charlies HiQ-år där man får följa all trading i detta trevliga IT-konsultbolag.

Investor köpte jag för 162 SEK och de står idag i 153 SEK. Det hade varit bättre om det varit tvärtom, men det kommer att ordna sig. Investor kommer att finnas med i min portfölj under lång tid framöver. Det är i alla fall vad jag känner just nu, men det kan ändras fort.

Nu tröt orken. Jag får ta resten imorgon, eller en annan dag.

Kommentera gärna. Jag blir glad av kommentarer.

Läs förresten Anders nya inlägg om företaget Fiskars på A-aktietips, länk finns på http://www.ekonomibloggar.se/ (vilket är min sida som jag försöker få fler att besöka :) )

mvh Charlie

09 december 2007

Nordnets fondkväll och internetprojekt

Jag blev tipsad att Nordnets fondkväll den 14 november finns att se på Nordnets hemsida. Eftersom jag är av den rastlösa sorten så har jag inte förmått mig att se hela arragangemanget, men jag såg faktiskt avsnitten med Charlie Söderberg och - hör och häpna - jag tyckte det var bra. Visst, det var inte så mycket nytt egentligen, men synsättet är intressant. Han har fruktansvärt rätt i att personer som får ett ökat inflöde av pengar, med väldigt få undantag, ser till att öka utflödet på samma gång. Det är min erfarenhet i alla fall.

Här finns en direktlänk till fondkvällen:
https://www.nordnet.se/mux/page/nordnetkvallenMain.html.

När jag såg inslaget blev jag faktiskt lite inspirerad att lägga in en högre växel med mina egna projekt. De projekt som ligger närmast till hands är ett antal mindre avancerade webbprojekt. De kommer inte att ge så mycket intäkter, men de kommer att täcka de initiala kostnaderna. Det är viktigt. En annan viktig del är att de förmodligen kan ge ett värde även om jag inte uppdaterar dem dagligen, eller t o m mer sällan än så. Det är också bra. (En blogg är inte speciellt bra ur den aspekten :) ) En tredje viktig sak är att det inte kommer att krävas fruktansvärt mycket jobb av mig, vilket är väldigt viktigt.

mvh Charlie

07 december 2007

Framåt marsch!

Den senaste tiden har varit en trevlig tid, såväl portföljmässigt som livet i övrigt. Skanska, mitt senaste tillskott, har utvecklats fint och har sedan i tisdags när jag köpte dem gått upp runt 3,5%. Det känns bra även om jag har för avsikt att behålla dem ett tag.

Andra positiva nyheter i portföljen är att Broström fortsätter att ta igen förlorad mark och är nu uppe i 56,25 SEK efter att ha stigit med hela 2,75 SEK under dagen. Jag ligger fortfarande rejält back i Broström efter att hakat på precis innan nedgången satte igång och sedan fyllde jag på i nedgången dessutom. Jag tycker fortfarande att aktien är värd 70 SEK som jag gav och tror att aktien kommer att repa sig. Broströms business är förvisso allt annat än min typ av business, men jag tycker att nyckeltalen ser bra ut och jag tror att oron för en nedgång har överdrivits. En insider som håller med mig är Arvid Svensson Invest som punpat in en del pengar under höstens nedgång.

HiQ som jag skrivit om tidigare har utvecklat sig precis som jag hoppats och efter ett litet hack i uppgångskurvan så steg den idag med hela 1,10 SEK till 36,80 SEK. Trevligt. Jag är glad att jag vågade putta in pengar vid 32,10 SEK även om allt då såg mörkt ut.

Jag tror faktiskt att året kommer att sluta på ett ganska positivt sätt och det skulle inte förvåna mig om index, åtminstone under en kort period, kommer att leta sig upp över nollstrecket. Vad tror ni?

mvh Charlie

04 december 2007

Skanska trots allt

Precis som jag antydde igår så blev det ett antal Skanska idag. Jag har länge funderat på att köpa på mig Skanska-aktier, men mina köpordrar har inte tidigare gått igenom. Igår lade jag en ganska rimlig köporder på 120,50 SEK som gick igenom idag. Det var med blandade känslor som jag såg att ordern gått igenom. Jag är, som jag tidigare nämnt, ganska tveksam till aktiemarknaden för tillfället. Å andra sidan så har det skett en korrigering nedåt och kurserna är kanske ganska OK trots allt. Det är svårt att veta vad som skall hända och jag tror att det häftiga svängningarna är ett tecken på att många andra också är tveksamma och osäkra. Skanska kommer nog att finnas med ett tag i portföljen, men om det blir en nedgång runt 10-15% så kommer jag att göra mig av med dem.

Jag borde egentligen sätta mig ner och skaffa mig en ordetlig strategi för hur jag skall gå tillväga med mina aktieinnehav. Tyvärr har handlandet varit ganska ad-hoc-styrt den sista tiden och det är inte bra. Förhoppningsvis kan jag få lite tid i mellandagarna att sätta mig ner och skapa lite ordning.

Är det någon som har någon bra strategi för aktiesparande?

mvh Charlie

03 december 2007

Blir december en lugn månad?

Det har varit bråda dagar de senaste dagarna och ingen tid över till aktiespekulation över huvud taget. Jag kommer förmodligen att ligga still under hela veckan i de positioner som jag har just nu, men det är möjligt att jag säljer av en del Readsoft om kursen sticker upp. Jag känner, som jag nämnt tidigare, inte helt bekväm med mitt relativt sett stora innehav i företaget.

En intressant iakttagelse som jag gjorde under dagen var att Alfa Laval backade drygt 4%. En anledning till det kan vara att det publicerades ett nyhetsmeddelande där man påpekade att Alfa Laval inte fått någon order på över 5 miljoner Euro, vilket är deras definition av en stororder, under varken oktober eller november. Det var två år sedan något sådant hände, vilket naturligtvis är negativt, men å andra sidan inget som skall förstoras allt för mycket. Alfa Laval känns dock som en väldigt känslig aktie för tillfället. Minsta nyhet får stor påverkan på kursen. Om jag handlat som jag gjorde förr så hade jag förmodligen legat och fiskat runt 380 SEK för att sedan försöka sälja runt 400 SEK.

Förmodligen och förhoppningsvis kommer december månad att bli en lugn månad. Enligt min budget så skall jag egentligen putta in lite pengar på börsen under månaden. Det blir förmodligen också så. En het kandidat är Skanska som jag spanat in under lång tid. Jag gillar direktavkastningen och ett byggbolag skulle vara ett bra komplement i portföljen. Samtidigt så har jag för mig att Skanska är relativt sett ganska beroende av den amerikanska ekonomin, vilket borde tala för att låta bli. Jag får se hur det blir. En sak är säker - jag måste inte köpa aktier :)

mvh Charlie