28 april 2009

Ratos och mer Volvo

Jag passade på att fylla på med lite nya aktier idag, eller rättare sagt idag kom börsen ner till nivåer där jag hade köpordrar liggande. Det blev dels en återkomst i portföljen, nämligen Ratos. Jag tittade häromkvällen på en videoupptagning av Arne Karlssons (VD på Ratos) tal på stämman. Det var ganska förtroendeingivande, även om jag vänder mig lite när jag hör att Ratos inte är som andra private equity-bolag utan att de faktiskt bygger upp bolag och att deras portfölja kan liknas vid ett konglomerat. Det köper jag inte fullt ut. De är inte mer företagsbyggare i mina ögon än något annat private equity-bolag. Rätta mig gärna om jag har fel.

Det blev även en påfyllning av Volvo. Det blev 50 aktier för 49 SEK, vilket inte var vad jag hade tänkt mig, men tyvärr har Aktiedirekt som jag tidigare öst beröm över ändrat så att det inte längre är möjligt att knyta en affär till ett visst antal. Resultatet av detta är att man kan landa med udda antal poster och att courtaget blir för högt. Naturligtvis har de gjort som de har gjort för att komma åt sådana som mig som har en massa köp- och säljordrar liggande. Jag får väl lära mig att leva med det, men det hade varit skönt att ha lite mer pengar så att man kunde få till bättre dealar med nätmäklare.

Om det fortsätter ned imorgon så kommer jag att fylla på med fler Volvo-aktier. Det är även möjligt att jag fyller på med fler XACT BULL. En påfyllning av Investor, där insider-personer den senaste tiden köpt aktier, är heller inte omöjligt. Likaså är ett litet nätt köp av Precise Biometrics-aktier ett alternativ. Swedbank är även en aktie som lockar lite grann.

SCA var en positiv överraskning idag och kursen var under en period över 80 SEK. Kul att det börjar se ljusare ut för SCA. Om jag får tid ikväll skall jag kolla lite på rapporten. Handelsbanken var, som väntat, bra, men kursuppgången uteblev. Om Handelsbanken sticker ned en bit skulle jag kunna tänka mig att fylla på med lite fler aktier, men jag tror inte att kursen kommer att röra sig nedåt faktiskt.

Mvh Charlie

27 april 2009

Nya Bull- och Bear-certifikat

Idag såg jag på DI.se att Handelsbanken nu lanserar nya Bull- och Bear-certifikat. Det går bland annat att handla Bull- och Bear-certifikat för guld och olja, vilket exempelvis innebär att om man tror att oljepriset skall sticka upp kan man handla Bull-certifikat med olja som underliggande tillgång. Precise som XACT Bull och Bear är de nya certifikaten börshandlade, vilket gör att det går att ha liggande köp- och säljordrar.

Nackdelen med produkter som dessa är att en volatil utveckling gör att värdet på dessa gröps ur med tiden. Anledningen till detta är att hävstången, som i dessa nya produkter lär vara på 2 gånger värdeförändringen av den underliggande tillgången, beräknas på dagsbasis.

Jag bestämde mig för att ta tjuren vid hornen och pröva de nya produkterna. Eftersom jag tror att oljerpriset kan ticka upp i takt med att investeringsviljan så sakteliga återkommer så valde jag att lägga in en köporder på Bull med olja som underliggande tillgång. Jag var ganska snål och lade mig på 41 SEK, vilket är ett par kronor under dagens nivåer. Om köpet går igenom så kommer jag troligtvis att ganska snabbt att försöka göra mig av med dessa av den enkla anledningen att jag har ganska dålig koll på oljepriset.

För övrigt sålde jag mina Precise Biometrics-aktier för ett par dagar sedan för 1,90 SEK, vilket faktiskt var dubbelt upp mot vad jag köpte dem för. Det är möjligt att jag hakar på aktien igen, men just nu kommer jag att ligga lågt ett tag. Om kursen tickar ned ett par snäpp så kanske jag ångrar mig och hoppar på igen.

Mvh Charlie

25 april 2009

Stänk från rapportfloden

AXIS hoppade till ordentligt efter sin Q1-rapport. Jag försökte fiska upp några aktier dagarna innan runt 55 SEK, men fick tyvärr inga. Efter rapporten, som var bättre än väntat bland annat på grund av valutaeffekter, stack kursen upp till över 70 SEK, en nätt uppgång på ungefär 25%, vilket var vad jag hade hoppats på. (Se även det tidigare inlägget "Uppföljning XACT BULL" från den 19 april)
Swedbank levererade en usel rapport, men kursen stack inte ned särskilt mycket. Det mesta eländet var förmodligen redan inprisat. En intressant iakttagelse är att den svenska marknaden går bra, vilket ger förhoppningar om att de troligtvis kommande jättelika kreditförlusterna i Baltikum kan klaras av. Om man vill vara lite cynisk kan man säga att svenska bankkunder får betala för "städningen" i Baltikum, medan bankens ägare och direktörer fick vara med på "festen". När det gick bra i Baltikum betalades nämligen en hel del ut som utdelning till aktieägarna och inte försumbara summor betalades ut i form av bonusar, nu när verksamheten blöder i Baltikum används pengar intjänade i den svenska verksamheten för att hålla företaget undan konkurs.

Rodney Alfvén, som för övrigt "lurade" mig att köpa på mig bankaktier precis innan de föll handlöst, rekommenderar Handelsbanken baserat på att de inte är exponerade mot Baltikum och att svenska marknaden för närvarande, i alla fall av Swedbanks rapport att döma, verkar vara en bra marknad. Det känns som en ganska rimlig analys, men Handelsbanken har å andra sidan inte en skräpaktievärdering, vilket tyder på att många andra troligen gjort samma slutsats och att kursen anpassat sig efter detta. Hur som helst, jag tror ändå att Handelsbanken kan komma att överraska. Jag kanske lyssnar på Rodney trots allt. (Förresten vad gäller "lurandet" så känner jag mig inte lurad på något sätt. Var och en står för sina beslut. Rodney är intressant att lyssna på.)

Volvo kom också in med en rapport, som var katastofal. Ingen köper lastbilar och företaget blöder. Trots att rapporten var katastrofal så stack inte kursen ned i princip alls. Företaget har alltså en katastrofvärdering på börsen. Jag är lite sugen på att köpa Volvo faktiskt. Anledningen kan tyckas banal, men jag tror att det successivt byggs upp en efterfrågan på lastbilar, bussar och annat som Volvo säljer och förhoppningsvis kommer en ganska stor efterfrågan att uppstå när väl företag väljer att satsa igen. Förr eller senare måste rimligtvis lastbilar bytas ut. Om Volvo trippar ner ett par snäpp, säg till 45-50 SEK så tror jag att det kan vara en ganska intressant värdering.

Sist men inte minst skulle jag vilja visa lite XACT BULL-uppföljning. Mitt månadssparande i fonden har varit ganska bra faktiskt (även om, vilket många påpekar i kommentarerna, värdet urholkas av volatiliteten). I dagsläget ligger jag 17% plus, vilket är glädjande. Snart borde jag realisera en vinst av det så att jag kan städa ut lite ogräs i portföljen.


Mvh Charlie

22 april 2009

Börsen känns ganska attraktiv

Jag har inte hunnit sätta mig in i rapportfloden i detalj, men min bild är att många av rapporterna som presenterats innehåller en del lovande för framtiden. Många företag går fortfarande, dock inte med samma tillväxttakt, och en del av företagen har börjat se någorlunda ljust på framtiden. Detta i kombination med räntesänkningen från 1% till 0,5% tycker jag borgar för en ganska bra börs den närmsta tiden. Möjligen har en del av denna uppgång redan inprisats (OMX har faktiskt gått upp 16% sedan årsskiftet, vilket inte är dåligt), men det finns nog fog för att den tickar upp något mer den närmsta tiden. Jag håller kvar vid mina BULL ett tag till.

Mvh Charlie

19 april 2009

Uppföljning XACT BULL

Jag ligger, som jag har nämnt i tidigare inlägg, på plus i mitt XACT BULL-innehav. Det känns bra. Min förhoppning tidigare har varit att under året hamna på plus och jag trodde att det fanns möjlighet att jag skulle kunna hamna på plus redan under sommaren. Jag har med andra ord något snabbare än jag trott hamnat på plus.

Anledningen till att jag köpt på mig XACT BULL har varit att jag vill vara med när det väl vänder. Min hypotes var nämligen att det skulle vända ganska kraftigt när det väl vände. Det är absolut för tidigt att ta ut någonting i förskott även om den senaste tidens börsuppgång får anses vara en ganska kraftig vändning. Det skulle inte förvåna mig om vi får en reaktion nedåt den närmsta tiden, vilket får mig att avvakta något vad gäller nya köp. Däremot tror jag att en eventuell nedgång inte kommer att vara speciellt långdragen och inte heller speciellt djup. Kurserna är nedpressade och mycket är redan inprisat i dagens kurser.

Det skall bli intressant att se kvartalsrapporterna för Q1. De kommer med största sannolikhet att vara mer eller mindre katastrofala, vilket alla förväntar sig och vilket också är anledningen till att proppen gick ur under förra året. Det är lågkonjunktur. Många branscher är paralyserade. Ingen vågar göra några investeringar. Följden av detta blir naturligtvis att många företag går på knäna på grund av uteblivna ordrar.

Min förhoppning och tro är dock att framtidsutsikterna kommer att andas lite positivism. En del företag har nog börjat se de uppskjutna ordrarna trilla in, vilket förmodligen gör att ledningarna ingjuts med en gnutta hopp. Detta scenario stämmer nog inte för alla företag, exempelvis tror jag att en del konsumentproduktsinriktade företag kan ha det fortsatt tufft. Verkstadsföretag, som t ex levererar till livsmedelsindustrin eller annan relativt kojunkturokänslig verksamhet, tror jag kommer att vara de företag som börjar se en gnutta ljus.

En annan fundering som jag har är att de svenska företagens exponering mot nya marknader kan vara gynnsam. Möjligen kan den ekonomiska nedgång som vi nu befinner oss i nämligen gynna svenska företag eftersom dessa i många fall säljer till stora delar av världen. Amerikanska konkurrenter däremot säljer många gånger i första hand till den amerikanska marknaden, vilket gör att en nedgång på den amerikanska marknaden kan få till effekt att svenska företag kan ta marknadsandelar. Ett alternativt scenario är att det vänder först på den amerikanska marknaden och att svenska företag av denna anledningen hamnar på efterkälken eftersom de har stor exponering mot marknader där krisen ännu inte fått full effekt. Det kan alltså slå åt båda håll och den individuella skillnaderna mellan branscher och företag är stora, men jag hyser ganska stor tilltro till våra svenska företag. Den låga kronkursen spelar naturligtvis också in i sammanhanget eftersom denna gör det billigare att driva verksamhet i Sverige.

Med ovanstående sagt så känner jag mig relativt säker på att uppgången kommer att hålla i sig. Måhända kommer det att komma bakslag om framtidsutsikterna redovisade i samband med rapporteringen av Q1 andas fortsatt pessimism, men jag tror inte att dessa bakslag kommer att generera kursfall som ställer allt på ända. Det kan naturligtvis vara fel, men det är vad jag tror. Förhoppningsvis kommer även alla stimulansåtgärder att successivt få effekt, vilket i kombination med lite framtidstro från företagen nog kan leda till ett ganska trevligt 2009 ur börsperspektiv.

Jag kommer alltså att behålla mina XACT BULL-aktier som jag har just nu. Det är även möjligt att jag fyller på om det kommer en nedgång som känns överdriven, exempelvis triggad av uttalanden i samband med Q1-rapporteringen. Möjligen kommer jag att realisera lite vinster genom att sälja och köpa tillbaka, men det kommer enbart att göras för att kunna rensa ut lite ogräs i portföljen.

En ytterligare anledning till att jag inte så starkt funderar på att köpa på mig fler XACT BULL är att jag tycker att det dykt upp en del andra intressanta kandidater. AXIS är ett sådant exempel. Kursen fick mycket stryk i samband med Q4-rapporteringen, oskäligt mycket i mina ögon. Det kommer nog inte att vara en kursdubblare som Affärsvärlden tror, men det finns nog utrymme för ett hopp upp på åtminstone 25% om Q1-rapporten visar sig vara OK eller till och med lite bra. Jag funderar även på att fylla på med några ytterligare Readsoft. Företaget har genomfört ett besparingsprogram, där kostnaderna togs under 2008, vilket kommer att gynna lönsamheten. Därutöver har det trillat in ytterligare några kunder efter den makalösa avslutningen på Q4. Ett tredje alternativ som jag även överväger är att fylla på med fler Swedbank-aktier. Anledningen är relativt enkel. Jag tror inte att banken kommer att gå omkull och av den anledningen så är möjligheten till fin kursutveckling god. Detta är naturligtvis en chansning, men en chansning som jag är beredd att ta.

Nedan finns en sammanställning av mitt XACT-BULL-äventyr så här långt. Det känns mycket skönt att den blå kurvan ligger ovanför den rosa :)


Kommentera gärna.
Mvh Charlie

17 april 2009

Öresund ut ur portföljen

Jag sålde mina Öresund-aktier för ett par dagar sedan för 82 SEK. Så här i efterhand borde jag ha avvaktat lite till, men det var svårt att veta att den positiva trenden skulle hålla i sig. Idag slutade Öresund på 85 SEK.

Anledningen till att jag sålde Öresund var till stor del beroende på en artikel i Veckans Affärer. Enligt tidningen handlas Öresund med en premie, dvs negativ substansrabatt eller annorlunda uttryckt att de innehav som finns i bolaget skulle kunna köpas billigare genom att direktäga dem. Att en investmentbolag handlas med en premie innebär alltså något förenklat att marknaden sätter stor tilltro till bolaget och att man tror att bolaget kan överträffa börsen, medan en substansrabatt innebär det motsatta. En annan viktig parameter som man bör titta på när man bedömer ett investmentbolag är belåningsgrad. Öresund är inte belånade utan sitter på en liten kassa, vilket är bra i dessa tider. Investor, som är mitt favoritinvestmentbolag, handlas med stor substansrabatt för tillfället och sitter på en stor kassa.

Naturligtvis finns det mycket mer än substansrabatt och belåningsgrad som spelar in när man skall bedöma om ett investmentbolag är en bra investering. En viktig och ganska självklar aspekt som man bör ta med i bedömningen är vilka innehav som finns och ledningens förmåga att göra bra affärer. Ratos har exempelvis visat att de kan göra bra affärer och handlas delvis på grund av detta med en premie.

Jag tror egentligen att Öresund kan vara ett bra innehav, men jag tror att det finns andra som är bättre för tillfället. Det är möjligt att jag trycker in pengarna som jag fick loss från försäljningen till att köpa på mig fler aktier i något av de befintliga innehaven, alternativt så köper jag lite aktier i Kinnevik. Anledningen till att Kinnevik känns intressant är för att de dels handlas med substansrabatt (i mina ögon känns substansrabatt som en ganska viktig parameter) och för att det finns intressanta innehav i portföljen med exponering mot öst. Jag tänker närmast på Millicom, Tele2 och Black Earth Farming. Vi får se hur det blir.

I och med försäljningen så realiserade jag en förlust, vilket gör att jag bör realisera lite vinster under året så att jag inte går miste om kvittningsmöjligheten. Just nu ligger jag ganska bra till med mina XACT BULL (+14%), vilket gör att jag så smått funderar på att realisera en vinst i innehavet. XACT BULL har varit en riktig höjdare att äga den senaste tiden.

Mvh Charlie

07 april 2009

Köpfunderingar

Jag har inte köpt något på ett tag nu. Min senaste affär var en påfyllning av XACT BULL den 2 februari. Kursen vid det tillfället var 67,35 SEK, vilket med tanke på rådande kurs på 82,25 SEK, hittills varit en ganska bra affär. Om jag fullt ut hade följt min strategi borde jag ha fyllt på med XACT BULL både i början av mars och ungefär nu i början av april.

Förmodligen kommer jag att fylla på med fler XACT BULL ganska snart, men jag känner ingen stress. Om det kommer en dipp ned nu ganska snart så kommer jag nog passa på och fylla på. En affär på runt 78 SEK skulle vara bra. Efter att jag gjort denna påfyllning kommer jag inte att fylla på med fler XACT BULL. Då har jag tillräckligt med tjuraktier. Jag har för avsikt att sitta på dessa till dess att kursen är runt 100 SEK. Förhoppningsvis kommer denna riktkurs att inträffa redan 2009, men jag kan vänta till 2010 om det behövs, vilket inte känns helt otroligt.

Jag har de senaste dagarna funderat på att fylla på med fler Readsoft-aktier. Kursen har gått ned något till runt 9,50 SEK, vilket känns ganska lockande. Läs gärna mina tidigare inlägg om Readsoft om du är intresserad av att veta varför jag tror på bolaget.

Ett annat alternativ som jag har övervägt är att fylla på med ytterligare några Precise Biometrics. De senaste dagarna har kursen stuckit rejält, vilket troligen beror på att många småsparare ser samarbetet med Gemalto som intressant. Det skall bli intressant att se vad som händer framöver, men jag har inga planer just nu på att öka, men det kan ändras snabbt.

SCA brukar jag alltid framhäva som intressant och det tycker jag fortfarande, även om kursen stått och stampat under lång tid. Det är möjligt att jag ökar ytterligare i SCA, kanske inte för att jag tror att uppsidan är enorm utan snarare för att nedsidan är begränsad. Om det blir en körare nedåt och SCA-kursen följer med så kanske jag slår till. Om SCA-kursen skulle hamna under 60 SEK så tror jag att det är en bra affär (såvida inte ett sådant kursras beror på någon negativ bolagsspecifik händelse). En kurs under 60 SEK skulle innebära en nedgång på drygt 10%, vilket får ses som rätt så mycket i en aktie som SCA.

Andra aktier som jag gillar och som jag skulle kunna tänka mig att investera i just nu är Investor och Lundbergsföretagen.

Vad tror ni är bra köp för tillfället?

mvh Charlie

04 april 2009

Precise Biometrics - kursen sedan 2000

Efter mitt förra inlägg om Precise Biometrics så blev jag sugen på att ta reda på hur kursutvecklingen för bolaget sett ut på lite längre sikt. Bolaget var väldigt haussat kring millennieskiftet, som så många andra IT-relaterade bolag, och toppade på 78 SEK. Det har om jag inte minns fel varit någon nyemission sedan dess så kursjämförelsen är nog inte helt rättvis (rätta mig gärna om jag har fel), men det är hur som helst intressant att se hur olika ett bolag kan värderas i olika tider.

Om ni själv vill titta på historiska data kommer ni åt Avanzas sida genom att att klicka på Preicse Biometrics bland innehaven till höger.

Vad tror ni om bolaget?

Mvh Charlie

03 april 2009

Precise Biometrics rusar

Idag var Precise Biometrics dagens vinnare med en uppgång på hela 47% och slutade dagen på 1,28 SEK. Procentuellt sett är uppgången naturligtvis kraftig, men det är viktigt att komma ihåg att aktien är på väldigt låga nivåer jämfört med hur det var när det verkligen begav sig, d.v.s. IT-hajpen. Vad jag har förstått beror rusningen på gårdagens meddelande om att Precise Biometrics och Gemalto har inlett samarbete. Det skall bli intressant att se hur detta samarbete utvecklar sig.

Jag trodde inte att Precise Biometrics skulle vara innehav nummer 2 som hamnade på plus i portföljen, men det gör inget. I små bolag kan det svänga snabbt :)

Är det någon som har något att tillägga om Precise Biometrics?

mvh Charlie

02 april 2009

Äntligen på plus på XACT BULL

Mina XACT BULL-aktier är äntligen på plus. Det är förvisso inte mycket och det är möjligt att det blir en rekyl nedåt imorgon, men de är faktiskt i skrivande stund på plus. Det senaste halvåret ungefär har jag successivt pumpat in mer och mer pengar i XACT BULL-aktier för att få vara med när det till slut skulle vända. Jag började så här i efterhand lite väldigt tidigt pumpa in pengar i den börsnoterade fonden, men att vara efterklok är alltid lätt. På samma sätt borde jag köpt aktier i slutet av förra månaden, något jag inte fick tummarna loss att göra.

Planen är att successivt realisera vinster i XACT BULL för att på så sätt kunna använda dessa för att kvitta mot förluster i en del aktier som jag funderar på att sälja. Jag har funderat lite fram och tillbaka på vilka papper jag ska sälja, men de papper som jag den senaste tiden funderade på att sälja är de som gått bäst den senaste tiden, vilket är lite förvirrande. Jag funderade t ex på att sälja NIBE och Öresund som båda har gått bra den senaste tiden.

Läs gärna mina tidigare inlägg om XACT BULL genom att använda etiketterna nedan.

Mvh Charlie