10 december 2013

Varför är indexfonder bättre?

Jag brukar normalt inte prata om börsen med vänner och släkt, med vissa få undantag. Dels så är de flesta jag umgås med inte så intresserade av aktiehandel, dels så känner jag ofta för att prata om andra saker. Ibland kommer dock ämnet upp och inte helt sällan så kommer gratisindexfonden Avanza Zeros förträfflighet upp på tapeten.

De flesta har säkert hört att det oftast är bättre att välja en indexfond, t ex Avanza Zero, än en aktivt förvaltad Sverigefond. Senast i raden att leverera den akademiska sanningen i svensk media är förmodligen Eugene Fama som skall få Nobelpris i ekonomi (jag vet att det egentligen inte är ett Nobelpris). Det finns med andra ord skäl att tänka två gånger innan man börjar skrävla om sin stock picking-förmåga på en ekonomiska institution.

På frågan varför en indexfond slår en aktivt förvaltad fond i de flesta fallen så brukar svaret vara att förvaltningsavgiften är lägre, t o m noll i Avanza Zero, dock så krävs det att man är kund hos Avanza. Att förvaltningsavgiften kan vara lägre beror på att man bara ser till att ha en aktiefördelning som motsvarar vikterna i indexet man skuggar. Det sker med andra ord ingen analys utan man följer enbart den övriga marknaden.

I sin tur innebär detta att om man tar OMXS30 som exempel att man under ett halvår minskar i aktier som går bra (för att vikten mot denna aktie skall motsvara vikten i indexet) och på samma sätt ökar i aktier som går dåligt. Vi varje halvårsskifte när indexvikterna räknas om så balanserar man om så att man följer dessa, vilket innebär att man ökar ganska kraftigt i de aktier som har gått bra under det senaste halvåret och på samma sätt minskar ganska kraftigt i de aktier som har gått dåligt. Om någon aktie byts ut i indexet så säljer man naturligtvis av den som trillar ur och köper i den nya aktien. Med andra ord, fokusering på bolag med högst börsvärde och kontinuerlig omviktning.

Det skulle vara intressant att veta hur mycket av indexfondernas överlägsenhet som beror på skillnaden i förvaltningsavgift och hur mycket som går att härleda till strategin för att välja aktier. Är det någon som har sett någon jämförelse där man även tittat på skillnaden om man inte tar med skillnaden i avgift mellan de olika alternativen? Är det "bara" så att förvaltarna av aktiva fonder inte gör skäl för sina löner eller finns det andra förklaringar?

06 december 2013

Etrion - spanska Abengoa Solars årsredovisning

I Europa är det framförallt Spanien som sticker ut vad gäller solenergiproduktion. Framförallt beror det på ett gynnsamt geografiskt läge, men också på att man från statligt håll subventionerat och drivit en övergång från fossila bränslen mot solenergi. De senaste årens kris har förvisso till viss del tvingat spanska staten att dra i nödbromsen, men detta till trots så produceras det relativt sett en hel del el från solenergianläggningar i Spanien.

När man tittar på företagen som ligger bakom dessa anläggningar är det framförallt Abengoa Solar (http://www.abengoasolar.com/web/en/index.html) som sticker ut, i alla fall enligt min snabba research. Abengoa Solar är del av det spanska energiföretaget Abengoa (http://en.wikipedia.org/wiki/Abengoa).

För alla som är intresserade av Etrion så är det intressant att läsa Abengoa Solars årsredovisning (http://www.abengoasolar.com/export/sites/abengoasolar/resources/pdf/20130502_IA_en.pdf) eftersom den ger en indikation på vad man kan tjäna på att driva solcellsanläggningar. Jämförelsen är inte helt rättvis eftersom elen ofta säljs med subventioner, att olika anläggningar bygger på olika tekniker, etc, men det ger i alla fall en fingervisning. Till skillnad från Etrion så lägger Abengoa mycket resurser på utveckling, vilket man måste ta hänsyn till när man jämför.

Jag kommer att läsa på mer om Abengoa när jag får tid och kanske skriver jag fler inlägg om bolaget.


04 december 2013

Etrion - låg omsättning och förmodligen inget kursdrivande under resten av året

Omsättningen i Etrion är idag riktigt låg och har varit relativt låg ett tag. Efter de positiva tongångarna från VDn Marco Northland har det varit kräftgång för aktien. Det är framförallt Avanza som köper och om man tittar på nettosäljarna den senaste månaden, men även Nordnet och Swedbank finns med som stora köpare. På säljsidan, den senaste månaden, finns Credit Suisse, men även Parteo och UBS har sålt en del.

Man kan naturligtvis ifrågasätta värdet på mäklarstatistik, men slutsatsen som jag tycker att man kan dra är att det har varit ett flöde från internationella aktörer till svenska småsparare. Möjligen kan det vara så att VDn Marco Northland har valt att sälja en del av sitt innehav, men det är naturligtvis bara spekulationer från min sida. Länk: http://trader.di.se/index.php/quote/maklarstat/154007

Att vara en del av index har, som jag ser det, inte fått någon större effekt. Aktien gick förvisso starkt i måndags, men det har än så länge inte varit något stort inflöde av pengar som jag ser det.

Jag tror inte att det kommer att hända så mycket mer under året. Från företagets sida har man sagt att man i februari till april kommer att komma med mer information om nya projekt, vilket naturligtvis kommer att vara mycket intressant, men det är några månader dit. Eventuellt kommer man kanske att skicka ut ett pressmeddelande med mer information om projekten i Chile, men jag tror inte att det kommer att ha så stor betydelse för kursen.

Om man vill spekulera i vad som eventuellt skulle kunna driva upp kursen så skulle den fina utvecklingen under året göra att en och annan fondförvaltare väljer att köpa in sig i företaget för att innehavslistan skall se bra ut i årsbokslutet. För egen del tror jag inte att det kommer att hända, men som sagts tidigare, med den låga omsättningen som är i aktien så räcker det med en val som visar lite intresse för att kursen skall gå upp.