29 januari 2023

Byggmax, Scandic, XXL: Kommande Q1-rapporter

Byggmax rapporterar om bara några dagar och jag tror att det kommer att bli en rapport som kommer in något bättre än vad somliga väntat sig. Q3-rapporten var i mina ögon en positiv överraskning sett till förväntningarna och jag tror att det positiva moment som framförallt 3.0-konceptet driver kommer att hålla i sig in i Q4-rapporten. Min gissning är att Q4 kommer att landa på en vinst på cirka -0,50 SEK och att helåret därmed landar på runt 6 SEK. Utdelningen kommer nog inte att vara så hög, kanske så låg som 2 SEK. Min gissning är att man tittar på förvärv och att man inte vill försvaga balansräkningen för mycket. Det är möjligt att jag tänker fel och att man väljer att dela ut något mer. Överlag känner jag mig ganska trygg i min investering i Byggmax.

När det kommer till Scandic Hotels så ligger Q4-rapporten en bit bort, men jag känner mig hoppfull och tycker att de RevPAR-sffiror som har kommunicerats pekar åt rätt håll. Investeringen i Scandic Hotels började i samband med pandemin och jag trodde att reaktionen var överdriven och att kursen skulle studsa upp. Det har den i och för sig gjort och jag har kunnat sälja av och köpa tillbaka i omgångar, men har jag börjat se på Scandic Hotels med lite andra ögon. Bolaget verkar vara välskött och jag tänker på många sätt nu på Scandic som ett digitaliseringscase. Man är stor nog att kunna driva en hel del försäljning via egna kanaler (framförallt hemsidan) och jag tror även att man kan kapa kostnader genom sin storlek på ett sätt som man kanske inte gjorde tidigare. Jag gillar caset och jag tycker att utvecklingen är positiv.

När det kommer till mitt tredje största innehav - XXL - så har det inte alls gått som jag har tänkt. Jag trodde att XXL skulle vara en vinnare under återöppningen, men det blev helt fel. Missräkningen med återöppningen följdes av att skulderna skenade, likaså lagret, VD:n lämnade (eller blev ombedd att lämna) och som en stor final så blev det en riktad nyemission. Det är väldigt mycket som har blivit fel i XXL och jag har en del läxor i bagaget. Att titta bakåt hjälper när det kommer till att lära sig, men när det kommer till att bedöma om XXL är en bra investering vid nuvarande nivåer så hjälper det inte så mycket att fokusera på dåtid. Efter att funderat så tror jag att det kan bli intressanta tider framöver för XXL. Altor stärker sitt grepp och jag förutsätter att man är inställd på att göra XXL till en lyckad investering (om än en på omvägar lyckad investering). Freddy Sobin, den tillträdande VD:n, avslutade sin tid hos Kicks med ett riktigt bra resultat och jag börjar tro att han kan bli en riktigt intressant VD. Även om jag är positiv så får man nog ändå säga att Freddy Sobin är ett oprövat kort, men jag tror att det kan bli bra. 

När det kommer till riktkurser så tror jag fortfarande att Byggmax kan komma att nå 70 SEK under året. Scandic tror jag kan komma upp i 45 SEK. XXL tror jag kan komma upp i 8 NOK under året som jag tror att jag har skrivit tidigare, men här börjar jag bli något mer tveksam. Sannolikt kommer första halvåret att bli kämpigt och det kommer kanske att tas en del jobbiga kostnader för t ex stängningen av verksamheten i Österrike under första halvåret, vilket kanske håller tillbaka kursen. Att det genomförs nyemissioner under våren kommer nog också att hålla tillbaka kursen. Jag tror fortfarande att det är möjligt att kursen kommer upp i 8 NOK, men kanske kommer det att dröja in i 2024 innan kursen kommer upp till den nivån. Naturligtvis är det stora osäkerheter när det kommer till att gissa riktkurser så gör alltid din egen analys och fatta alltid dina egna beslut efter eget omdöme och situation.   

25 januari 2023

XXL: Sportindex

Idag kom en pressrelease från Sportindex där de gav några detaljer ur den rapport som man säljer. Den mest intressanta siffran är, som jag ser det, att försäljningen generellt gått ner ca 7.5% samt att minskningen var större i fysiska butiker än vad den var inom e-handeln. Om man tittar på den siffra som XXL har presenterat för fjärde kvartalet så är den ungefär i linje med den information som finns i Sportindex.

Jag vet inte, men jag tror att större köp har minskat mer än vad mindre köp har gjort. Många konsumenter är oroliga för sin ekonomi och en del inköp skjuts på framtiden eller skippas helt. Om jag ska ge mig på en gissning så tror jag att kategorier som påverkas hårdare än andra är t ex löpmaskiner, löpklockor, tält och alpinutrustning. Det känns inte osannolikt att XXL står för en relativt stor del av den typen av dyrare varor. Jag kan naturligtvis ha fel, men det är en fundering som jag har.

Det är möjligt att vissa av dessa kategorier är inne i en negativ trend och att de inte kommer att studsa tillbaka, men jag tror att ganska många sportartiklar kommer att studsa tillbaka. Till exempel, det är möjligt att man skjuter upp att köpa ett nytt tennisracket, men om man gillar att spela så kommer köpet att ske förr eller senare (om inte av annat skäl för att det ibland blir nästan lika dyrt att stränga om som att köpa nytt). Jag jobbar fortfarande utifrån tesen att efterfrågan kommer att studsa tillbaka.

Sannolikt kommer kursen i XXL att vara pressad kommande två månader på grund av de kommande emissionerna, både den andra tranchen och "småspararemissionen". Efter att emissionerna är avklarade så kommer det att komma ytterligare ett par månader innan den nye VD:n Freddy Sobin är på plats. Det kommer med andra ord sannolikt att dröja en bit in på hösten innan det kommer att komma några nya mål eller liknande. Det kommer så klart att levereras ett par kvartalsrapporter under tiden och om jag får gissa så kommer man att fortsätta med de 40-30-10-mål som man har kommunicerat. När väl Freddy är på plats så är nog planen att "huset är i ordning".

Om man läser vad de som inte gillar XXL skriver så handlar det till största del om att bolaget har för dåligt sortiment och att fysiska butiker kommer att konkurreras ut av e-handeln. Det är möjligt att det finns fler argument, men det är de argument som jag har sett. Vad gäller det dåliga sortimentet så tror jag att man har identifierat detta problem och jag tror att VD-bytet har att göra med att man vill lyfta intresset för utbudet. Det är möjligt att det inte är helt enkelt, men jag tror att det finns skäl att tro att det kan gå att skapa en bättre kundupplevelse och mer attraktiva erbjudanden. När det kommer till e-handelshotet så tror jag på omnikonceptet (när jag svingade i Mat.se så hade jag en annan uppfattning) och jag tror att en bra e-handel faktiskt kan gynna XXL.  

Det är fortfarande väldigt stor osäkerhet när det kommer till XXL och det är möjligt att de som håller sig borta även har rätt idag när kursen är nere under 3,70 NOK. Framtiden får utvisa.

18 januari 2023

Scandic Hotels: RevPAR december

Jag insåg att jag missat att lägga upp Benchmarking Alliance (https://www.benchmarkingalliance.com/) RevPAR-siffror för december: 


Stockholm har en ordentlig ökning, men överraskar inte direkt på uppsidan. Värt att notera är att RevPAR i Stockholm och Köpenhamn är ungefär desamma i absoluta tal och att DKK/SEK är cirka 1.50.


XXL: Ganska ordentlig påfyllning

Idag så passade jag på att fylla på ganska ordentligt i XXL. Köpet landade strax under emissionskursen på 3.70 NOK. Jag har funderat både ett och två varv och jag ska inte säga att det var ett enkelt beslut, men efter en del velande så kom jag fram till att jag tyckte att det var värt risken. Det jag inte gillar med aktien XXL är att det känns som att det händer saker som man har inte har full insikt i eller, om man så vill, full förståelse för.

För att nämna några funderingar, när jag läser protokollet från extrastämman som hölls igår så verkar det som att de större ägarna har tecknat och det är så klart positivt, men jag vet inte riktigt hur man skall tolka att de större ägarna vill bli större. Finns det en plan att köpa ut bolaget? Sannolikt inte, men det kan inte uteslutas. Altor kommer att stärkas sitt grepp om bolaget och det skall bli intressant att se en ny ägarlista. Förhoppningsvis visar man en sådan lista i samband med Q1-rapporten. Sannolikt har det förts en del diskussioner innan den riktade nyemissionen annonserades och man skulle så klart bra gärna vilja veta vad som har sagts, men det kommer så klart inte att ske.

En annan sak som får mig att bli lite fundersam är vad som egentligen gäller kring den mindre emissionen som de ägare som inte var med på den riktade får vara med på. Den är betydligt mindre, men inte oviktig. Om jag förstått saken rätt så är det villkorat att kursen skall vara över 3,70 NOK för att den skall bli aktuellt. Man skulle kunna fundera kring om det finns intresse hos de stora ägarna att hålla nere kursen så att denna emission inte blir aktuell så att utspädningen minskar. Det kanske att dra det för långt, men det finns kanske en och annan större ägare som inte ser det som enbart negativt om kursen de kommande månaderna håller sig under 3,70 NOK just eftersom det skulle innebära att emissionen inte äger rum. I något sammanhang så läste jag att det skulle kunna vara intressant för Altor att ganska många är med i emissionen eftersom det skulle kunna innebära att Altor inte blir så stor ägare att budplikt triggas. Jag tror inte att det är något problem eftersom Ferd och andra större ägare verkar ha valt att vara med på emissionen. Min gissning är att emissionen äger rum.

Det är helt säkert, som jag skrev ovan, så att det har varit en del diskussioner inför och under dessa beslut i ägarleden. Det skulle förvåna mig mycket om man inte har diskuterat hur man ser på bolaget och hur man kan hjälpa varandra för att begränsa skadorna som investeringarna i XXL åsamkat. Det kan inte vara många ägare som är nöjd med investeringarna i XXL.

Överlag så finns det mycket frågetecken kring XXL. En effekt av att det är mycket som händer är att det blir väldigt tyst. Det är svårt att säga så mycket innan röken lägger sig och jag tror att många analytiker gärna vill avvakta lite till innan man går ut och ger nya riktkurser eller på annat sätt kommenterar kapitaltillskottet. Jag tror inte att de analytiker som följer bolaget har ändrat sin uppfattning i stort efter trading-uppdatering för Q4-resultatet och den riktade nyemissionen. Om jag skulle ge mig på en gissning så tror jag inte att Q4-uppdateringen ses som en total genomklappning utan snarare som mer eller mindre i linje med de ganska lågt ställda förväntningarna. Eftersom marginalerna verkar vara ganska låga så skulle man kunna tro att man har minskat ganska rejält på lagret och det skulle kunna ha påverkat kassaflödet positivt. Indikationerna på att lagret betats av skulle kunna ses som positivt, eventuellt. Det stora kanske ändå är att den finansiella ställningen är stärkt efter den riktade emissionen. Dessutom finns det sannolikt inte så många som i nuläget vill läsa om XXL.

Att Altor väljer att öka sin exponering mot XXL och att man väljer att öka sin ägarandel är också lite intressant tycker jag. När jag har gått och funderat så har jag tänkt lite grann om det skulle kunna finnas någon koppling till andra bolag med koppling till Altor. Ett bolag där det skulle kunna finnas en koppling är Revolution Race. Jag gissar att det kommer att satsas på olika former av samarbeten för att locka kunder till butikerna. Det skulle t ex vara intressant om Thule skulle kunna ha någon form av butik-i-butik-lösning hos XXL så att presumtiva Thule-kunder skulle kunna styras till XXL-butiker för att kunna se hela sortimentet. Jag tror även att det finns utrymme för fler samarbeten på cykelsidan, t ex tycker jag att det skulle vara väldigt intressant om man skulle kunna se och köpa Canyon-cyklar hos XXL. Det är nog tyvärr inte speciellt troligt, men det skulle vara en trevlig överraskning om det blev så. Om det blir som jag tror att man kommer att ha en del samarbeten för att locka kunder till butikerna (och samtidigt låta företag som t ex Thule, Canyon m fl använda XXLs butiker som show room) så tror jag att detta kommer att kombineras med bra egna varumärken. Idag har man White inom cyklar och Neomondo inom kläder. Det finns säkert fler som jag har missat, men de två känner jag i alla fall till. Min gissning är att man kommer att fortsätta att satsa på egna varumärken för att på så sätt kunna fylla i de luckor som man anser finns. Decathlon är ett bra exempel på ett bolag som jag tycker har lyckats riktigt bra med egna varumärken (man har om jag förstått saken rätt nästan bara egna varumärken). Revolution Race skulle kunna passa i samma kategori som Thule, Canyon m fl. Att sälja Revolution Race-produkter i XXL-butiker skulle sannolikt vara bra för XXL på många sätt. Revolution Race har förvisso som idé att inte gå via återförsäljare och jag tror att den idén ligger ganska fast, men osvuret är bäst. Om försäljningstillväxten viker för Revolution Race så kanske man mer eller mindre blir tvingad att prova nya vägar av sina ägare, som bl a är Altor (som äger 31% enligt Avanzas sida). Allt detta är så klart bara spekulationer och sannolikt kommer ingenting av detta att hända eftersom detta bara är en bråkdel av de möjligheter som står till buds. Det mest sannolika är att man gnetar på ungefär på samma sätt som innan, men att man får lite bättre kontroll både på lager och verksamheten i stort samt att man även vässar sitt erbjudande utan att helt gå utanför ramarna. Att Freddy Sobin kommer in som VD tycker jag talar för att man vill ha förändring och att man har ambitioner.

Vad gäller riktkurs så jobbar jag just nu efter 8 NOK och att denna nivå kan nås under 2023. Det tror jag att jag har skrivit tidigare. Innan jobbade jag efter en riktkurs på 10 NOK, men efter den riktade så valde jag att dra ner, bland annat eftersom antalet aktier ökar (dock tillförs det även kapital). Enligt mitt sätt att se finns det hyggliga chanser att köp under 3,70 NOK kan bli en bra affär. Efter det senaste köpet så ligger jag ännu tyngre i XXL (det är mitt tredje största innehav, följt av Byggmax och Scandic Hotels) och det är inte omöjligt att jag fegar ur och minskar något för att inte ligga för exponerad mot denna norska retail-besvikelse. Det ska bli intressant att följa. Hög risk och ingenting som jag egentligen rekommenderar. 

Vad gäller andra funderingar, om det uppstår tillfälle så kanske jag kommer att öka i Careium. Det är den affär som ligger närmst till hands för min del.