22 april 2008

Påfyllning Alfa Laval och SHB

Alfa Laval levererade idag en rapport som togs emot väldigt väl av marknaden. Glädjande nog fick jag igenom en köporder igår på 359 SEK, vilket var väldigt lägligt med tanke på rapporten. Kursen ligger nu runt 380 SEK, vilket också är min snittkurs.

Förutom Alfa Laval så köpte jag även en del nya SHB (Handelsbanken). Jag har kanske inte pratat så mycket om Handelsbanken den senaste tiden, men med tanke på den stora utdelningen (13,50 SEK) och en verksamhet som verkar ha klarat sig ganska bra genom kreditkrisen så kändes priset 179 SEK ganska lockande. Det var till viss del ett spontanköp, men jag tror att det var ett ganska bra köp. Efter detta köp så ligger jag ganska tungt i banksektorn, vilket har fått mig att fundera på att göra mig av med något av mina innehav. Det mest naturliga hade varit att göra sig av med några SHB-aktier, men ett annat alternativ som jag överväger är att göra sig av med SEB.

Under den närmsta tiden så skall jag fundera igenom om två saker, nämligen

1) skall jag sälja av några bankaktier och i så fall vilka?
2) finns det aktier i portföljen som inte längre är så intressanta på grund av ny information?

Det var allt för idag. God natt.

mvh Charlie

20 april 2008

In och ut, ut och in, in och ut igen...

Det har blivit lite snabba affärer på sista tiden. Jag kan inte påstå att de varit planerade, snarare att jag gripit möjligheter som uppstått.

Först köpte jag in mig i Anoto igen. Denna gång gav jag 6,80 SEK (2008-04-14). Eftersom Anoto är ett riskfyllt papper och jag egentligen inte vill öka min exponering mot börsen så slängde jag in en säljorder så fort jag sett att jag fått aktierna. Säljordern blev 7,20 SEK och den gick igenom några dagar senare (200804-18). Nu har Anoto fortsatt uppåt och står på 7,40 SEK idag, men jag är trots detta nöjd med utfallet av min affär. Det är inte omöjligt att jag köper in mig igen. Helst så betalar jag inte mer än 7 SEK, men jag kan tänka mig att betala lite till om signalerna den närmsta tiden känns bra.

För det andra så köpte jag AXIS samma dag som kursen för AXIS rasade (2008-04-16). Jag betalade 89 SEK och var ganska nöjd med det, men eftersom marknaden tydligt visat att man inte var nöjd med Q1-rapporten så slängde jag in en säljorder på 93 SEK. Ordern gick igenom dagen efter (2008-04-17) och jag var nöjd. I detta fall var det rätt agerat. Kursen står nämligen nu på 87,75 SEK.

Det känns sunt att AXIS går ner en aning. Dels för att förväntningarna i den tidigare kursen som låg runt 120-125 SEK var lite väl tilltagna, delvis för att AXIS är exponerad mot USA, vilket inte är en fördel för tillfället. På lång sikt tror jag på aktien. Analoga videoövervakningssystem kommer att bytas ut mot digitala videoövervakningssystem, därom råder inget tvivel. Däremot kommer det att ta tid och konkurrensen som idag är ganska liten inom digitala videoövervakningssystem kommer att öka. Om kursen sticker under 80 SEK så hoppar jag nog på tåget igen.

Jag tror både på Anoto och AXIS i ett längre perspektiv, men att äga aktier innebär en risk och därför valde jag i dessa fall att snabbt casha hem.

Den senaste tiden har jag funderat en del på att fylla på med Alfa Laval och/eller att köpa aktier i Atals Copco. SKF:s Q1-rapport var överraskande bra, vilket fick mitt verkstadsfunderande att intensifieras. Det är möjligt att jag köper några nu i slutet av månaden eller att jag fortsätter att ligga lågt.

Vad gäller avyttrande så är det möjligt att jag säljer mina SEB. Jag har hört lite löst prat om att SEB och Investor planerar för någon affär med Nordea. Spekulationer om SEB och Nordea är jag innerligt trött på och jag är inte speciellt lockad av en sådan affär. Det är möjligt att det hade varit bra, men jag tror att det är bättre att SEB fortsätter sin satsning i öst. Det är dock inte därför som jag funderar på att sälja mina SEB-aktier. Anledningen till att jag funderar på det är att jag misstänker att det kommer att komma negativa nyheter från SEB kopplade till subprime-krisen. Man har avsatt pengar till kreditförluster, vilket tyder på att man har varit inne och bränt sig. Det är möjligt att jag har missuppfattat dessa avsättningar och att detta med råge är inprisat i kursen, men jag tror ändå att en nyhet från SEB som rör kreditförluster kopplade till subprime-krisen skulle få klart negativa konsekvenser, dels förtroendemässigt bland nuvarande och blivande kunder, dels av marknaden med negativ kursutveckling som följd.

Detta är som vanligt bara spekulationer och funderingar. Kommentera gärna. Då blir jag glad.

mvh Charlie

11 april 2008

Hur mycket lågkonjunktur kommer det att bli?

Jag tycker att börsläget är svåranalyserat just nu. Under januari och februari så tyckte jag att sannolikheten för att många företag skulle röra sig uppåt var större än risken för att de skulle fortsätta nedåt. Nu när börsen har krupit upp lite och en del av utdelningarna har pumpats ut så känns läget inte lika lättanalyserat. Dessutom sitter jag idag inte med större delen av mina pengar utanför börsen. Exponeringen mot börsen är alltså större, vilket naturligtvis spelar roll för hur jag resonerar.

Å ena sidan så finns kreditoron och annalkande lågkonjunktur, å andra sida finns pressade aktiekurser och hyggligt välfyllda orderböcker. Den stora frågan är egentligen inte om det blir lågkonjunktur, utan snarare hur mycket lågkonjunktur det kommer att bli. Det är nämligen inprisat sämre tider i dagens kurser. Är dessa inprisningar motiverade eller överreagerar marknaden? Jag vet inte, men min uppfattning är att marknaden generellt övereagerar på nyheter, både bra och dåliga. Det är enligt mig inbyggt i ett system med massa olika former av derivat som gör att aktörer kan tjäna pengar både i upp- och nedgång. Detta har jag egentligen inga belägg för, men det är en åsikt som jag har.

Troligtvis kommer jag inte att köpa på mig mycket mer denna månad heller. Min förhopppning är att kreditoron skall verka ut och att situationen skall stabiliseras. Detta tror jag kommer att ge fart åt banksektorn, vilket naturligtvis skulle vara roligt eftersom jag har en del innehav inom denna sektor. En annan förhoppning jag har är att det tapp som många aktier har gjort på grund av utdelning snabbt kommer att tas igen i en marknad som upplevs som mer stabil.

På lite längre sikt, fram til sommaren, så kommer jag nog att fortsätta pumpa in pengar på aktiemarknaden. En del kommer nog att bli påfyllningar, t ex Alfa Laval, medan jag nog också kommer att fylla på med en del nya aktier, kanske AXIS eller Anoto.

Det var dagens fundering. Kommentera gärna.

mvh Charlie

05 april 2008

Sammanställning mars månad

Mars var en otroligt lugn månad i portföljen. Under både januari och februari så köpte jag på mig en hel del aktier, vilket gjorde att jag låg något över min budgeterade exponering mot aktiemarknaden. Jag beslöt nämligen i januari att det var dags för mig att successivt börja skjuta in pengar på aktiemarknaden och gjorde därför upp en plan för hur jag skulle arrangera denna återkomst till aktiemarknaden. Anledningen till att jag beslöt mig för att satsa på aktier igen var bland annat de kommande utdelningarna, men också att jag kände att det var dags för mig att ta en mer långsiktig inställning till aktiemarknaden. Jag tror mycket väl att det går att tjäna bra med pengar på kortsiktiga affärer, men det är enligt mitt sätt att se ofrånkomligt att ett sådant handlande tar mycket tid och just tid är tyvärr en bristvara.

Den enda affären som gjordes under mars, närmare bestämt 31 mars, var ett köp av Anoto-aktier för 7,05 SEK. Anoto kan vara ett intressant på så sätt att det ligger inte helt långt borta att de börjar tjäna pengar. Om de börjar tjäna pengar samtidigt som marknaden som helhet vänder kan kursen utveckla sig väldigt fint. Aktien är dock en högriskaktie och på grund av detta lade jag min vana trogen in en säljorder så snart köpet gått igenom. Säljordern som var på 7,45 SEK gick igenom dagen efter och det blev en liten vinst. Det är möjligt att jag köper tillbaka Anoto inom en snar framtid.

Utdelningarna kommer att gör att jag kommer att få en del nya pengar att handla aktier för under april. Det är möjligt att detta kommer att göra att jag köper på mig mer, men det kan också bli så att jag avvaktar ytterligare en månad för att se lite var marknaden är på väg. Bollen är rund.

mvh Charlie

01 april 2008

På plus sedan årsskiftet

Idag var en bra dag i portföljen. Bland annat de bankaktier som jag köpt på mig den senaste tiden utvecklade sig fint trots att UBS nyligen meddelat att de gjort en brakkreditförlust och är tvungna att göra en nyemission på 90 miljarder kronor. Detta är naturligtvis en stor summa pengar, men det är viktigt att ha perspektiv på saker och ting. Banken kommer med stor sannolikhet inte att gå under eftersom man har fått garantier från andra aktörer om denna nyemission. Det var alltså en ordentlig smäll, men man har lyckats rädda banken.

Min hobbyanalys av kreditoron är att marknaden till viss del tycker att det är skönt att få reda på kreditförluster eftersom varje nyannonserad kreditförlust klargör läget, vilket naturligtvis minskar osäkerheten och får de alternativ som inte, eller i alla fall i liten mån, drabbats av kreditoron att framstå som mer intressanta. Om man skall lita på mäklarhuset Chevreux, eller rättare sagt en intervju med en av deras analytiker på DiTV igår kväll, så har SEB störst exponering mot derivat med koppling till bolånemarknaden i USA av de svenska bankerna. Swedbank och Nordea anses ha liten exponering.

Strategin som jag har använt mig av är att köpa på mig bankaktier innan utdelningarna. Anledningen till detta beslut är helt enkelt att jag tycker att bankaktier känns köpvärda i nuläget med hänsyn tagen till de kommande utdelningarna. Det är möjligt att det är fullt lika klokt att vänta till efter utdelningarna, men jag har valt att agera innan. Det finns naturligtvis en tidsaspekt inblandad i mitt beslut. I nuläget är bankaktier ordentligt tillbakapressade på grund av osäkerheten kring världens finansiella system. Eftersom jag tror att marknaden ofta överreagerar på nyheter så tror jag att marknaden just nu är väl negativ till bankaktier. Kort sagt: potentiell överreaktion, potentiell möjlighet att tjäna pengar och naturligtvis risk.

När man diskuterar svenska banker skall det nämnas att Handelsbanken nyligen meddelade att de realiserar en förlust i en portfölj innehållande derivat kopplade till den amerikanska bolånemarknaden. Den realiserade förlusten blev 1 miljard, vilket är mycket pengar, men på inget sett så mycket pengar att det äventyrar bankens överlevnad eller möjlighet att utvecklas på ett bra sätt. Handel med finansiella derivat innebär risker, vilket i sin tur innebär att man kan gå på en smäll emellanåt. Jag ser inte Handelsbanken realiserade förlust som någon större grej. Förhoppningsvis kommer de inte att behöva återkomma med fler tråkiga nyheter.

Hur som helst, vad jag egentligen ville säga är att jag nu är på plus sedan årsskiftet. Mina aktieköp under januari och februari har fram till idag visat sig vara bra affärer och många av de aktier som jag hade i början av året har återhämtat sig OK. Naturligtvis har spridningen varit stor, men bra köp har varit t.ex. SKF som tickat upp tjugo procent sedan jag köpte dem och BE Group har gått upp från runt 50 SEK till 63 SEK, vilket är drygt 20 procent.

mvh Charlie