30 juli 2012

Förhandla bolån

Jag tycker att räntekartan som bl a SvD har varit med och tagit fram är ett bra initiativ. Det visar att alla erbjudanden som läggs fram är skrivna i sten utan är förhandlingsbara. De flesta vet naturligtvis detta, men förhållandevis få förhandlar verkligen fram en bra ränta på sina bolån. Det kanske finns olika bra anledningar till detta, men en anledning är förmodligen att banker väldigt ofta tar sig rollen som rådgivare, vilket i väldigt få fall för "vanligt folk" stämmer. Att inte säga saker vid dess rätta namn tycker jag ger en sur eftersmak och banker är inte rådgivare.

Hur som helst, banken är inte din vän utan ett företag vars tjänster du köper. Om du vill ha goda råd skall du prata med goda vänner som du tror kan mer än vad du kan och läsa böcker. Det finns idag ganska många böcker om hur du får ordning på din ekonomi, men vad jag vet ingen som direkt behandlar bolån. En annan idé är att läsa bloggar och forum för att få en bättre förståelse. En blogg som mer eller mindre varje dag postar inlägg om bostadsmarknaden är Cornucopia?.

Mina tips till någon som skall förhandla bolån med banken är att boka ett möte med ett par olika banker. Se till att ta dig tid att boka in ett par stycken och inte bara med din nuvarande bank. Om du tycker att det är en lite jobbig situation att sitta och förhandla (för det är precis vad du skall göra) så tycker jag att det är än viktigare. Förhandlingssituationerna kommer att gynna dig direkt ekonomiskt, men även på sikt eftersom du kommer att inse hur mycket du kan påverka, och det är inte jobbigt att förhandla. Om du känner att det är direkt jobbigt kan du ta med dig en god vän eller släkting som du litar på för att få stöd.

Inför mötet med banken så skulle jag råda att be bankrepresentanten ta fram ett par olika förslag. Ett förslag skall innebära så låg totalkostnad som möjligt för din del och ett förslag där ränterabatten är så låg som möjligt. I det senare fallet kommer bankrepresentanten förmodligen att försöka sälja in pensionslösningar, vilket innebär att låsa in pengar under tiotals år framöver och naturligtvis till bankens produkter. Eftersom det är ganska givet att du kommer att få detta förslag så tycker jag att det är lika bra att föregå och be om alternativ både med och utan pensionssparande. Sammanlagt blir det alltså fyra olika alternativ.

Förmodligen kommer du att få svar först när du sitter hos banken och troligen kommer bankrepresentanten att tycka att det är lite väl mycket jobb att räkna på många olika scenarier. Varför inte bara ta det som är bäst? I detta läge är det bra att stå på sig och verkligen be om svar på frågorna. Du är kund och har rätt att få veta vad du har att välja på. Hur banken svarar säger dessutom en del om banken.

Efter att du har fått all information är det dags att sammanställa informationen så att du enkelt kan se vad du egentligen får hos de olika bankerna. Om du är nöjd med din nuvarande bank och de kan matcha det lägsta budet som du har fått så har du fått ihop en bra deal. Påpeka att du hittills varit en trogen och oproblematiskt kund för dem (om det är fallet såklart). Gör klart från vilken bank du har fått det bättre erbjudandet om din nuvarande bank inte vill matcha. Genom att göra så visar du att du menar allvar. Om inte din nuvarande bank matchar så skulle jag bytt.

Gör klart med banken om amorteringsvillkor, villkor för hur de aviserar ränteförändringar mm. Det skall vara helt klart för dig hur du får reda på att villkor förämdras.

Sist men inte minst, var trevlig och rak genom hela processen. Den bankrepresentant som du pratar med har kanske gjort allt vad som står i hans/hennes makt för att tillmötesgå dig och det gynnar dig varken på kort eller lång sikt att vara otrevlig.

Fler tips, någon?

29 juli 2012

Image Systems

Det har börjat klia i mitt köpfinger de senaste dagarna. Eftersom börsen har varit på tråkigt humör, enligt mitt sätt att se, så har jag hållit mitt köpfingar borta från tangentbordet de senaste månaderna. Den senaste affären, som ägde rum i april, var SCA för 111 SEK strax innan den störtdök för att sedan efter senaste rapporten kommit igen upp till runt 115 SEK.

Anledningen till att jag börjat fundera på om det skulle kunna vara en idé att köpa är Image Systems. Bolaget har den under året köpt ett bolag Sawco and Rema Control som säljer avsyningsutrustning till sågverksindustrin, med andra ord kamerabaserad kontrollutrustning. Resultatet av detta köp är att bolaget öppnar upp ett nytt område som de kallar Industry. Sedan tidigare har de ett affärsområde som de kallar Digital Vision, som säljer utrustning till mediabranschen, och Image Systems (Motion Analysis) som säljer utrustning/tjänster för kamerabaserad rörelseanalys till bl a fordonsindustrin.

Jag tror absolut mest på affärsområdet Industry. Anledningen till detta är att jag tror att kameror kan göra otrolig skillnad för att öka effektiviteten och höja kvaliteten. Förutom att man får en indikation på att någonting inte är som det skall så kan man ofta se varför det blivit fel, vilket många andra varningssystem saknar. Det finns med andra ord möjlighet att gå till botten med problemen, vilket rimmar bra med modern produktionsfilosofi. Att det just är inom sågverksindustrin spelar inte så stor roll för mig. Det skulle kunna vara inom många andra branscher, vilket är det fina.

Min förhoppning är att Image Systems (vilket för övrigt är att tragiskt slätstruket namn och i mina ögon en typ av system och inte ett företagsnamn) köper på sig fler företag som har liknande produkter riktade mot andra branscher och att man säljer av Motion Analysis-benet eftersom jag tror att detta tar alldeles för mycket tid i anspråk och att marknaden inte är tillräckligt stor. Vad gäller Digital Vision-benet så tror jag inte så mycket på detta heller. Jag har svårt att se någon riktigt framtid eftersom det mesta idag görs digitalt från början.

VD:n som tillträdde i början av året har en bakgrund inom media, vilket är oroande, eftersom detta signalerar att industridelen inte är högst på agendan. Dessutom, vilket också oroar, verkar det enligt hemsidan som att affärsområdeschefen för Industry bara är tillförordnad. Om den tillförordnade chefen är en av tungviktarna bakom Sawco/Rema Control så känns det inte helt bra i mina ögon. Jag skulle vilja ha honom i VD-stolen istället, men han kanske skall spela golf och räkna pengar i framtiden.

Eftersom Image Systems är ett litet puttefnaskföretag som knappt någon handlar med så är det naturligtvis blinkande varningslampor runt hela företaget, men risk och avkastning hör ihop och jag tror att om bolaget får in bra personer som kan hjälpa till att peka ut en rad nischade högmarginalprodukter inom diverse olika branscher så kan man få ett företag som är riktigt intressant. Det är dock mycket som kan gå fel och om man har tänkt fortsätta med att scanna film och hjälpa bilföretagen att analysera krockfilmer så tror jag inte att bolaget kommer att bli något stor, men Industry-området lockar.

Så, kommentarer på detta? Känner ni till företaget? Har jag fått allt om bakfoten?