09 maj 2009

Högriskbolaget Anoto

Precis som jag skrev i mitt förra inlägg så gav jag mig in i ett nygammalt innehav i veckan, Anoto. Bolaget är i min mening ganska intressant just nu även om naturligtvis risken är hög.

Anledningen till att jag tycker att det känns intressant är att verksamheten går med vinst. Det är bra och det är förmodligen en stark orsak till att kursen avancerat från runt 2-3 SEK till drygt 5 SEK som den ligger på idag. (En annan ganska stark orsak är att förlustavdragen i bolagen förmodligen i sig motiverar en kurs på 2-3 SEK) Vinstgenererande bolag är trevligare än de som dras med förluster eftersom ett bolag som går med vinst med stor sannolikhet inte kommer att behöva be ägarna om mer pengar.

En ytterligare anledning, egentligen viktigare än den förra, är att Anoto erbjuder egentligen en teknik som inte har så många motsvarigheter på andra ställen i världen, i alla fall vad jag vet. Därför, om deras teknik kommer att användas av många människor, finns det möjlighet att göra bra med pengar. Likaså, eftersom tekniken i första hand är paketerad i form av mjukvara, kan hävstången bli bra om efterfrågan ökar ytterligare.

Den tredje anledningen, som var anledningen till att jag tryckte på köp-knappen när jag såg rapporten, är att användarantalet växer och det är ingen storaffär som ligger bakom det positiva resultatet. Många bäckar små är bra för ett bolag som Anoto. Det tolkar jag som att deras arbete med samarbetspartners fungerar. Det är viktigt.

En fjärde anledning är att bolaget har ett skamfilat rykte på marknaden. Många har lockats att investera i bolaget, men efter nyemission på nyemission och nedåtgående kurs så har förmodligen de flesta gjort dåliga affärer på Anoto, i alla fall de som varit långsiktiga. Ett skamfilat rykte innebär att kursen blir lägre, vilket gör aktien mer intressant.

Ligger det ingenting bakom det dåliga ryktet? Jo, visst gör det, men det är viktigt att komma ihåg att det tar tid att ta fram ny teknik och än längre tid att förändra ett beteende. Ruben Rausings engångsmjölkförpackningar konkurrerade inte ut lösviktsmjölk och glasflaskor över en natt bara för att nämna ett exempel. Jag tror på tekniken.

En femte anledning som är lite vag, men som borde stämma, är att pennorna med all rim och reson borde bli billigare allt eftersom. Jag vet inte riktigt vad en penna kostar idag, men jag gissar på ett par tusen om man skulle handla endast en. I takt med att komponenter blir billigare borde detta pris kunna pressas en del, men det är som sagt bara mina egna slutsatser. Likaså borde man kunna göra pennan smidigare, även om jag inte har provat de senaste versionerna som jag tycker ser ganska nätta ut.

Vi får se hur det går. Jag kommer med stor sannolikhet att sälja om kursen sticker upp till 7-8 SEK inom kort utan att det framkommer något nytt, vilket jag egentligen inte tror att det kommer att göra inom det närmsta. Om jag säljer på 7-8 SEK så är det i runda slängar en uppgång på 50%, vilket naturligtvis är bra. Å andra sidan, om kursen sticker nedåt, säg till 3-4 SEK, utan att det framkommer något nytt om bolaget, så kommer jag nog att köpa på mig mer aktier, men det är jag inte lika säker på.

Är det någon som tycker något om Anoto?

Mvh Charlie

Inga kommentarer: