04 maj 2021

Huscompagniet: En liten ökning

Ett bolag som jag tycker framstår som köpvärt är Huscompagniet. Q1-rapporten kändes solid och mycket pekar på att 2021 kommer att bli ett riktigt bra år. De riktkurser som finns är ganska mycket över nuvarande kurs och jag tror att om man ger det lite tid så är det en hel del som pekar på att Huscompagniet kan hoppa upp en bit från nuvarande nivåer runt 125-130 DKK. En kurs på 150 DKK innan året är slut känns inte otänkbar som jag ser det. 

Nedsidan känns relativt begränsad. Även om ränta, arbetslöshet mm kan påverka intresset så tror jag inte att det kommer att komma stora förändringar den närmsta tiden. Det är snarare så att efterfrågan på hus kommer att öka som en effekt av att hemarbete blir vanligare, och jag tror att allt fler kan tänka sig att bo en bit från storstan. Om man kan tänka sig det så är det inte bara JM, PEAB, m fl som kan erbjuda nybyggda bostäder utan då kan också ett bolag som Huscompagniet ha hus som kan vara ett alternativ. Naturligtvis är det inte så svart eller vitt som jag skriver, men jag tror att JM m fl är ganska bra på att bygga stadsnära och att komma överens med kommuner som gärna ser att många skattebetalare (eller bostäder) får plats på liten yta. Huscompagniet har inte radhus, om jag förstått saken rätt, utan snarare hus som passar på större tomter.

Nackdelen med Huscompagniet är att det inte finns något större intresse för aktien. Wall Street Bets har nog siktet inställt på annat håll. Om de kommande kvartalen fortsätter att utvecklas positivt för bolaget så tror jag nog att det förr eller senare kommer att bli en kursuppgång.

Jag har redan en del aktier, men eftersom jag tycker att Q1-rapporten var bra så kommer jag nog att köpa på mig ytterligare lite aktier. Det blev en liten skvätt idag, men inte alls så många som jag hade hoppats på. Om den generella nedgången fortsätter så kommer jag nog att köpa på mig en del aktier under slutet av veckan.

Inga kommentarer: