05 januari 2011

Sänkt ränteavdrag - äntligen!

Idag presenterade Carl B Hamilton (FP) ett intressant förslag. I korthet går förslaget ut på att ränteavdraget skall sänkas från dagen 30% till 25% och på sikt till 20% samt att kapitalinkomstskatten skall sänkas med motsvarande siffror. Bakgrunden skall vara de skenande bostadspriserna och att svensk kapitalinkomstskatt är i ljuset av andra länder jämförelsevis hög.

Vinnarna på detta förslag är naturligtvis de som har lite lån och mycket kapitalinkomster och förlorarna de som har mycket lån och lite kapitalinkomster. Merparten av svenskarna bör rimligen återfinnas i förlorargruppen, dvs lånekostnader som överstiger kapitalinkomster. Å andra sidan är rikedomen inte jämnt fördelad och fåtalet som kommer att tjäna på förslaget kommer att med största sannolikhet att tjäna mer sammanlagt än vad förlorarsidan totalt kommer att förlora. Summa summarum, nettointäkterna för staten kommer att minska och klyftorna i samhället kommer att öka. Även om jag inte återfinns på någon rikinglista (och förmodligen aldrig kommer att göra det) så tycker jag att förslaget är strålande.

För det första så tycker jag att ett sänkt ränteavdrag är en väldigt bra idé. Dagens bostadspriser baseras idag nästan uteslutande på räntekostnader. Spelar inte läge och standard någon roll? Jovisst spelar sådana saker roll, men eftersom i princip alla som köper en bostad gör detta med lånade pengar kommer dessa aspekter i andra hand. Det första som sker vid ett bostadsköp är att köparen bestämmer vad han kan (eller vill) betala för en bostad och det andra som sker är att köparen bestämmer sig för på vad han vill lägga sina pengar - ett litet boende centralt eller ett större boende mindre centralt exempelvis. Jag skulle vilja påstå att räntan är en av de viktigaste faktorerna för bostadspriser idag, om inte den viktigaste. En annan viktig faktor är sysselsättningen.

Om man accepterar att räntan är en väldigt viktig faktor för bostadspriserna och att bostadsköpare har en begränsad mängd pengar att lägga på boende per månad så har ränteavdraget egentligen den enda effekten att priserna blir högre, inte att det blir billigare att låna till en bostad. Bygger inte resonemanget på att man inte amorterar på sina lån? Jo, det gör det. Amortering är i min mening en ganska ovanlig företeelse. Bostadspriserna har nått nivåer som gör att amortering med ett par tusenlappar känns meningslöst för många. Om amortering inte bör anses vara något ovanligt borde inte heller amorteringskravet ner till 75% av försäljningspriset att vara något att diskutera, men det gör det som bekant.

Min slutsats är alltså att ränteavdraget idag inte gör det billigare att låna utan istället gör bostadspriserna högre. Anledningen till detta är att dagens bostadskalkyler i princip inte innefattar amortering utan enbart baseras på räntekostnader.

För det andra så är jag glad att skatten på kapitalinkomster ses över. Sverige ligger högre än många andra länder i Europa, vilket i sig inte är en anledning till att sänka, men Sverige som en del av Europa bör anpassa sig i min mening. Vad viktigare är kan en minskad kapitalinkomstskatt locka fler till att bygga upp ett sparande.

  

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tycker också att det är en bra idé.
Man kunde ha tagit i ännu mer. Det ska ge bra betalt att jobba hårt och tjäna pengar, även om man bara vill lägga dom på hög.
Det är dessutom mycket dom som har pengar och lånar ut till andra (oftast via banker) som håller igång samhället. Det borde ge mera betalt.