25 februari 2021

Scandic Hotels: Ganska ordentlig minskning

Idag så fortsatte Scandic uppåt. Det är naturligtvis kul och jag har ju sagt att jag tror att kursen kommer att vara uppe i 45 SEK under året, men när kursen är uppe och snuddar vid 40 SEK innan en eventuell nyemission och när Q1 sannolikt kommer att vara dålig så valde jag att minska ganska ordentligt idag. Scandic är fortfarande mitt största innehav och jag känner mig bekväm med det, men jag tyckte att det var klokt att minska.

Man kan fundera på varför kursen sticker upp som den gör. Det har hänt förr att en nedtryckt badboll till slut hoppar upp. Jag tror att det ofta handlar om en kombination av orsaker. I fallet med Scandic så kanske det handlar om sektorrotation - att många till slut tror att det kan vara en idé att ligga placerad i hotellaktier och liknande när världen återgår till någonting som är hyggligt som vanligt. Eventuellt kan det handla om att blankare vill täcka sina positioner. Det kanske även kan handla om att några större ägare vill positionera sig inför en kommande kapitalinjektion. Sannolikt så förstärks uppgången av robotar som spär på uppgången.

Det ska bli intressant att se hur kursen fortsätter att utvecklas. Jag ser det inte som osannolikt att den fortsätter uppåt, men eventuellt så blir det en rekyl de närmsta dagarna. Det är svårt att veta. Min riktkurs är fortfarande 45 SEK och jag tror att vi kommer att nå den under året. När jag satte den riktkursen så trodde jag att vi snabbare skulle kunna gå tillbaka till ett mer normalt samhälle. Nu är det nog inte säkert på något sätt att sommaren kommer att innebära så mycket resande och många affärsresenärer kommer sig nog att hålla sig borta från hotell i rätt stor utsträckning under första halvåret. Det är möjligt att man i slutet av Q2 kommer att se ljusglimtar och att det kommer att lyfta kursen, men jag är inte säker. Jag arbetar utifrån hypotesen fortfarande, men jag är inte säker.

En annan anledning att jag säljer är att jag börjar bli lite tveksam generellt till börsen. Att de amerikanska långräntorna tickar uppåt känns inte helt bra och det var vad jag vid olika tillfällen sagt är signalen som skall få mig att dra ner på risknivån.

Det som talar för aktier, som jag ser det, är att räntan fortfarande är låg trots allt och att jag tror att många bolag kommer ut slimmande från det senaste krisåret. Alla kommer inte att vara vinnare, men jag tror att det kommer att gå att sålla fram agnarna från vetet.

Även om dagens försäljning ledde till en bra vinst så känns det lite vemodigt att sälja ändå. Det finns alltid en gnagande känsla hos mig att jag säljer för tidigt. Det gör jag nämligen ofta. Det känns också lite trist faktiskt att lämna. Med tanke på hur stort mitt innehav är och även med tanke på hur stor risken faktiskt är i bolaget så känner jag mig trygg i mitt handlande. Det skall kanske sägas att bolaget fortfarande är mitt största innehav.

2 kommentarer:

Aktiegrubbel sa...

Hur tänker du kring att Scandic leasar många av sina hotellbyggnader?

Charlie sa...

Det kan vara både en fördel och en nackdel, men jag ser det framförallt som en fördel faktiskt. Att äga fastigheter har naturligtvis historiskt sett varit bra investeringar, men det binder kapital och det minskar flexibiliteten. Om det visar sig att en viss ort inte är fullt lika attraktiv för hotellgäster så skulle jag hävda att Scandic sitter med ess på hand. Naturligtvis gäller även det motsatta. Givet nuvarande osäkerhet kring hur hotellmarknaden kommer att se ut efter Corona så tror jag att Scandic sitter i en ganska bra position. Jag även en del Pandox, som bl a hyr ut till Scandic, så jag ser det inte som svart eller vitt. Mitt innehav i Pandox är betydligt mindre än mitt Scandic-innehav.

Det är lite intressant att titta på Pandox i sammanhanget. Bolaget driver nämligen en del egna hotell och jag antar att man driver de hotell i egen regi som man inte kan hitta en hyresgäst till, dvs ingen är beredd att betala vad Pandox ser som skäligt. Om jag inte är felinformerad så går det inte jättebra för de hotell som man driver i egen regi. Det är alltid vanskligt att dra långtgående slutsatser från ganska osäkra observationer, men jag tycker att mycket talar för att Scandic sitter med en ganska stark hand i förhandlingar med fastighetsägare. Alternativet att driva hotell i egen regi, vilket bland annat innebär att man inte får dra nytta av Scandics varumärke och direktkontakt med kunder, är helt enkelt inte så attraktivt. En stor fördel med Scandic, som jag ser det, är att många bokar direkt via Scandic. För lönsamheten så ser jag det som kritiskt. Om fastighetsägaren skall driva hotell i egen regi så blir man till mycket större del beroende av hotels.com och liknande samt en högre andel privatresenärer, tror jag.

Långt svar, men överlag så tror jag att det är bra att Scandic inte äger så många fastigheter (för jag tror att man äger några). I alla fall tror jag att det är så i nuvarande läge.