01 november 2020

Scandic Hotels: Coronapanik

På tisdag kommer Q3-rapporten för Scandic. Det jag kommer att titta extra noga på är vad man säger kring ytterligare kapitaltillskott. Jag tror och hoppas inte att det skall behövas och det skall bli intressant att se hur bolaget formulerar sig och hur marknaden tar emot vad som sägs. Om man ska dra några paralleller från Pandox rapport så bör det finnas positiva tendenser under Q3 i rapporten. Det finns en möjlighet att det marknaden kan dra en lättnadens suck.

Om man tittar på siffrorna för Covid i Sverige så har antalet bekräftade fall gått upp ganska markant. Det bör ha att göra med att man testar i betydligt högre grad idag än vad man gjorde i våras, vilket bör få till effekt att direkta jämförelser blir missvisande. Jag säger inte att de åtgärder som har vidtagits är direkt fel, men att motivera det hela med att antalet bekräftade fall har gått upp tycker jag inte är rimligt. Om det är någon som sitter på bra statistik eller någon rapport som visar hur många test som görs idag jämfört med i våras så får ni gärna dela i kommentarerna nedan.

En annan slutsats som jag tycker att man verka kunna dra är att antalet bekräftade fall i icke-riskgrupper går upp kraftigt. Detta hänger säkerligen ihop med att man i våras inte testade dessa grupper utan fokuserade på att testa riskgrupper eftersom man genomförde få tester. Jag är ingen expert, men jag är inte övertygad om att det faktiskt är så att väsentligt fler under 50 år faktiskt är smittade idag jämfört med i våras. Det kan vara så, men eftersom vi vilar på väldigt skralt underlag från i våras så går det inte att säga med säkerhet.

Man kan också konstatera att Sverige dalar i "dödstabellen". I våras hade vi ca 59 döda per 100k bekräftade fall och idag är vi nere på ca 50 döda / 100k. Att vi misslyckades med att hålla smittan borta från äldreboenden i början av pandemin är nog ganska oomtvistligt, men vi var sannolikt inte väldigt mycket sämre än många andra länder faktiskt. Eftersom vi framförallt testade riskgrupper så blev urvalet till denna statistik väldigt snedvridet. Ett land som Sydkorea som verkar ha smittspårat och testat väldigt brett, dvs inte bara riskgrupper, får nyckeltalet till något väldigt annorlunda. Man ska komma ihåg att av de 6000 personer som har dött i Sverige så är ungefär 2/3 över 80 år. Vilka grupper som man väljer att testa gör alltså stor skillnad. Det skulle vara intressant att se vilka åldersgrupper som testades fram till juni för att få mer klarhet, men jag gissar att den informationen inte finns tillgänglig.

Den statistik som kommer från Sverige oroar mig alltså inte speciellt mycket. Inte än skall kanske tilläggas. Om det visar sig att dödstalen följer med antal bekräftade fall så kommer jag att bli mer orolig. Frankrike visar en sådan oroväckande trend. Eventuellt kan vara så att riskgrupper (80+ år) i Frankrike har blivit smittade i högre grad och att det har fått till effekt att dödstalet sticker iväg. Jag har inte tillgång till statistiken i sådan detalj, men jag tror att det skulle kunna vara så.

Överlag så är jag optimist och jag tror att den främsta anledningen till att vi ser denna andra våg är att fler testas. Det kan vara fel och jag har haft fel tidigare när det kommer till Corona (ännu mer fel när det kommer till hur bl a Scandic-kursen skall utvecklas), men det är vad jag tror. Jag misstänker att vi inte kommer att se någon signifikant ökning när det kommer till avlidna eller intensivvårdade de kommande veckorna och jag tror att det kommer att leda till att FHM kommer att successivt lätta på restriktionerna. Mitt stalltips är att det kommer att vara publik på sportevenemang under nästa år och att de flesta kommer att vara tillbaka på sina arbeten under nästa år. Förutom att smittans effekter inte kommer att vara så stora som man befarar så tror jag att en anledning är att man nu börjar ta alternativkostnaden för stängningarna mer på allvar. Det går inte att skicka folk i arbetslöshet, depression mm bara för att ta det säkra före det osäkra när det kommer till Corona-smittan. Det är naturligtvis inte korrekt att säga något sådant idag, men att många mår dåligt av att sitta hemma eller bli arbetslösa är, som jag ser det, ett tydligt samband.

Om världen och Europa väljer att fortsätta att hålla stängt så kommer det sannolikt att få effekt även på EU-samarbetet. Italien, Spanien m fl har inte ekonomi att hålla landets företag under armarna som andra länder och de redan stora skillnaderna inom EU riskerar på så sätt att bli ännu större. Kanske finns det en vilja från Sverige och andra länder som har ordnade statsfinanser att hjälpa till, men det är långt ifrån säkert som jag ser det. Risken är alltså att en dåligt hanterad Corona-epidemi kan skapa splittring inom EU. Att Storbritannien har valt att lämna kommer inte att gagna samarbetet inom EU heller. Om det skulle visa sig att Storbritannien får ett uppsving efter att ha lämnat EU så blir det än mer problematiskt. Att lämna EU skall vara dåligt för ekonomin och om det inte blir fallet så kommer det att elda på utträdesdiskussioner på olika håll inom EU. Ett EU som hackar är på inget sätt bra för Sverige och risken är att Sverige drabbas om situationen blir sådan. Det är kanske att dra saker och ting för långt, men att säga som vissa gör att vi måste göra allt för att stoppa smittan måste ses i ljuset av vad det kommer att leda till för konsekvenser. Dessa är naturligtvis inte helt överblickbara i nuläget, men tillräckligt för att kunna säga vad hårda restriktioner kan leda till. Min bild är att hjulen måste fortsätta att snurra och att ta det säkra före det osäkra baserat på tveksam statistik tycker jag är fel väg att gå. Min förhoppning är därför att regeringen, FHM och andra involverade arbetar utifrån ansatsen att vi måste få hjulen att snurra igen. Det är det rätta enligt mitt sätt att se.

Inga kommentarer: