06 november 2020

Scandic Hotels: Dagens nyhet om hyresbråk i Danmark

Jag tror att man kan konstatera att när det kommer till att förhandla fram hyresavtal så valde Scandic att inte ta höjd för riktigt dåliga tider, men det valde t ex Pandox, som äger hotellfastigheter som Scandic hyr. Pandox valde med andra ord att prioritera säkerheten i tuffare tider på ett annat sätt än Scandic. Att det finns minimihyror är dock säkerligen ingenting som är unikt för Scandic och Pandox och andra fastighetsägare som Scandic hyr av, det gäller säkert de flesta omsättningsbaserade avtalen.

Det jag tror att man lite missar är att Scandics förhandlingar med hyresvärdarna hör ihop med stöd-diskussionerna. Scandic måste visa att man på alla sätt försöker få verksamheten att överleva och det gör man genom att diskutera med hyresvärdarna. Naturligtvis handlar diskussionerna med hyresvärdarna också om att vinna tid. De stödpengar som man sannolikt kommer att få kommer inte att räcka för att täcka kostnaderna som man kommer att ha under en tid framöver.

Det som är jobbigt i sammanhanget är att Pandox, och sannolikt även andra hotellfastighetsägare, som även agerar operatör. De kan med andra ord göra det Scandic gör, men Scandic kan inte göra utan Pandox. Fastigheterna krävs. Scandic är sannolikt bättre på att agera operatör än Pandox, men om det blir riktigt usla förhållanden så kommer så klart Pandox att välja att driva i egen regi istället. Självklart är det ingenting som Pandox vill i nuläget, men det finns som alternativ.

Det jag tror kommer att ske i närtid är följande:

- nyheter om förhandlingarna med hyresvärdarna

Det kommer sannolikt inte att vara rakt igenom positivt för  Scandic, men att det bringas klarhet kan vara en fördel för Scandic.

- nyheter om statligt stöd

Jag tycker att det varit ganska tydligt att det kommer att komma mer stödpengar. Det är möjligt att det kan skicka upp kursen en bit. Tyvärr tror jag inte att stödpengarna kommer att räcka. Det verkar i mina ögon som att tung industri har fått en väldigt stor del av pengarna medan besöksnäringen inte fått lika mycket sett till hur mycket mer de drabbas. En hypotes som jag har, inget annat. 

-  avtagande andra våg eller vaccinnyheter

Om det skulle komma nyheter som tyder på att Corona-restriktionerna avtar så kommer det att vara positivt för Scandic.

Även om jag tror att det kan finnas triggers i närtid så är jag oroad för de kommande diskussionerna med hyresvärdarna och att restriktionerna inte kommer att lätta så fort som jag hoppas, eller rättare sagt så fort som det krävs för att Scandic inte skall behöva vidta ytterligare jobbiga åtgärder. Det är inte omöjligt att jag minskar. Vi får se.

Inga kommentarer: