29 december 2010

Börsåret 2011En modell för att få en uppfattning var i konjunkturen man befinner sig är den s k investeringsklockan. Modellen är enkel och den skall förmodligen inte användas utan någon annan form av analys, men likväl så är den intressant för att få en väldigt grov bild av läget.

Min uppfattning är att klockan just nu är 1, dvs att räntorna stiger. Fastighetspriserna har stigit och kommer kanske fortsätta att stiga, men med tanke på stigande räntor, bolånetak och amorteringskrav så är det möjligt att vi har de stora uppgångarna bakom oss. Av den anledningen tror jag att vi har klockan 12 bakom oss.

Om man tror att klockan är 1 så kommer nästa fas att vara sjunkande aktiekurser, klockan 2. Att aktier blir mindre intressanta när räntan stiger brukar gälla eftersom räntesparande blir mer attraktivt. En höjd ränta kan förvisso också gå hand i hand med att indsutrin går på högvarv, vilket har varit fallet under åtminstone senare delen av 2010, och då behöver inte en höjd ränta innebära att aktiekurserna sjunker.

Ett annat sätt att se på saken är att säga att klockan är 11, dvs att tillgången på pengar ökar. Jag tänker då framförallt på Fed som trycker upp en massa pengar och gör antagandet att detta får effekt även för Sverige. I detta scenario skulle nästa steg vara att fastighetspriserna stiger (klockan 12).

Jag tror att det finns en del som talar för att 2011 inte blir ett alltför upplyftande börsår. Framförallt tänker jag på ökande räntor, hög skuldsättning i Europa och USA, relativt höga förväntningar på börsbolagen och inbromsande kinesisk ekonomi. Den fina trenden kan naturligtvis hålla i sig och jag kommer inte att göra några förhastade försäljningar, men jag kommer att vara uppmärksam.

Vad tror ni om börsåret 2011?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Inflationen är inte som högst (kl 12.00)

Vi är mer vid kl 09 än vid kl 12.

Du blandar dina inputsignaler från olika marknader; Sveriges aktiemarknad har kopplingar, men är inte enahanda beroende av USA för sin utveckling.
USA har fallande bostadspriser och ökande arbetslöshet. Deras QE är en form av sänkning av räntan. Deras klocka är mer innan kl 09.00, dvs Sverige ligger några timmar före i klockan

Anonym sa...

Enligt Fidelitys analys så är i varje fall den amerikanska ekonomin vid kl. 4-6. Se analysen här (sid 4): http://www.fidelityinstitutional.com/assets/pdf/AssetAllocationViewpoint_122010.pdf

Charlie sa...

Anonym 22:34:
Du har en poäng att inflationen inte är som högst. Det talar för att vi inte har passerat kl 12 precis som du skriver. Å andra sidan har inflationen stigit något den senaste tiden och de ökande räntorna skulle kunna trycka tillbaka den till lägre nivå. I ett sådant fall skulle vi kunna ha en inflationstopp bakom oss, låt vara en väldigt lokal sådan. En annan aspekt vad gäller inflation är vad man skall använda för definition - KPI eller penningmängd.

Vad gäller inputsignalerna från olika marknader så är det sant att jag blandar vilt, men eftersom det finns beroenden på olika håll så tycker jag att man bör väga in USAs ekonomi, Europas ekonomi och Kinas ekonomi för att bedöma Sveriges ekonomi.

Det är möjligt att du har rätt att vi befinner oss kl 9, dvs ökande råvarupriser och att detta kommer att följas av god tilgång på pengar, ökade valutareserver och stigande fastighetspriser innan räntorna höjs på allvar och att vi därefter får se sjunkande aktiekurser. Nånstans hoppas jag att du har rätt eftersom det skulle innebära att vi har goda tider framför oss, men jag är inte helt övertygad.

Jag förstår vad du menar med Feds QE-aktioner, dvs att det skall ses som en sorts räntesänkning, men effekten av det blir att tillgången på pengar, men man kanske inte skall tolka effekten utan snarare bakgrunden.

Att hitta exakt var i klockan vi befinner oss är förmodligen inte möjligt eftersom modellen är för enkel, men jag förstår din poäng och det är möjligt att vi inte befoinner oss så långt fram som jag tror.

Anonym 11:11
Tyvärr kunde jag inte öppna länken som du skickade. Det var intressant att se deras syn på saken. Intressant att de tror att vi har räntesänkningar framför oss.

Jompe sa...

Det kan ju vara så att klockan är olika på olika marknader, Jag tror att tack vare att realräntan fortfarande är negativ så är vi fortfarande kvar i expansionsfasen trots att RB börjat höja räntan, Fastighetspriserna har ju börjat stiga och fastighetsaktierna har rusat så vi borde vara strax innan eller mitt på kl 12.

Anonym sa...

Det här är intressant. På ett sätt känns det som att vi närmar oss kl ett. Räntorna stiger och det kan vara dags att lägga om kurs vad gäller exempelvis aktier kontra räntor. Hur långt tid dröjer det tills klockan slår två?
Har klockan redan slagit ett, har ett varv på klockan gått ovanligt snabbt, i alla fall på den svenska marknaden. Jag antar att de flesta gärna ser att klockan inte har gått så fort.
Självklart har vi olika "tider" på olika marknader. Så är det alltid. Men det intressanta är tolkningen av klockan och kompletterande information och data.
Alltid kul att höra vad insatta har att säga om detta.
Tack för en bra blogg.