25 januari 2021

Scandic Hotels: Ökning efter dagens säljreksdipp

Idag så passade jag på att köpa på mig ännu mer Scandic-aktier. Det kan så klart diskuteras om det var klokt eller inte, men så blev det i alla fall. Mina aktier utgör nu cirka 25% av den totala portföljen. Jag hoppas att jag kommer att kunna sälja under året för 45 SEK. Det är på inget sätt säkert och det bygger på att det inte blir några bolagsspecifika problem och att marknaden för hotell generellt kommer tillbaka efter sommaren. Min gissning är att det inte kommer att vara så mycket företagsresenärer fram till sommaren, men om resandet kommer igång under sommaren så tror jag att det kan bli helt OK även under hösten.

Det florerar väldigt många nyheter om olika mutationer och hur de kan komma att påverka smittspridningen. Det som nyhetsmedia inte är speciellt intresserade av att redovisa är att kurvorna generellt pekar nedåt. Jag tror att det beror på att ingen vill verka oansvarig eller vara den som ropar faran över för tidigt. Eftersom det är väldigt svårt att bedöma hur olika mutationer kan komma att påverka smittspridningen så tittar jag nästan bara på den data som finns tillgänglig. Naturligtvis är inte informationen helt och fullt tillförlitlig, men jag tycker ändå att det är det bästa att tillgå.

Nedan finns en print screen från covid19.se:
Eftersom jag inte har läst rekommendation från SEB, som jag antar triggade dagens fall, så vet jag inte vad för underlag som säljrekommendationen är baserad på, men jag antar att det inte handlar om något direkt avslöjande eller ny information på något sätt. Min gissning är att man tar det säkra före det osäkra och att man antar att Q4 kommer att vara riktigt illa. Att Q4 kommer att vara illa tror jag kommer att vara fallet, men eftersom man varit väldigt tydlig med vad det har varit för beläggningsgrad så tror jag att risken för riktiga besvikelser är förhållandevis begränsade. Det kan vara fel, men det är vad jag tror. Det som kanske skulle kunna överraska positivt är bokningsstatistik eller prognoser.

Det kan inte uteslutas att jag säljer om det blir en rekyl uppåt imorgon. Det finns fortfarande risk för nyemission och om det blir så kommer nog aktien att dyka ytterligare. Eftersom jag sitter på mycket aktier så hade det känts ganska ordentligt om det blivit så.

Det ska bli intressant att följa aktien framöver. Det som händer just nu är historiskt. Förhoppningsvis så kommer det att sägas i framtiden "man skulle ha köpt när det såg som jävligast ut" (på samma sätt som man säger idag om Swedbank under Baltikumkrisen), men det finns inga garantier och det är möjligt att utfallet blir ett helt annat.

Inga kommentarer: