30 juni 2020

Byggmax: Fönster

Byggmax säljer fönster. Det verkar som att man satsar en del på att ta marknadsandelar när det kommer till fönster. Om jag förstår saken rätt så är det egna varumärken som man säljer. Vem man samarbetar vet jag inte och jag har inte lyckats få fram någonting annat än att det verkar som att man själva, eller rättare sagt dotterbolaget Skånska Byggvaror, står på märkningar som t ex CE-märkning. Bygghemma har sitt eget varumärke Nordiska Fönster, som verkar vara bra grejer, och som säljs via deras egen kanal. Det gör även t ex Elitfönster som är Inwidos varumärke.

Man kan fundera lite på vem som sitter med den starka handen. Jag har aktier i Byggmax, många, och aktier i Inwido, inte fullt lika många. Det innebär inte nödvändigtvis att jag tycker att Byggmax sitter med den starka handen. Bilden är mer komplex än så som presenterats ovan och eftersom jag äger en hel del Byggmax i depå så blir det skatteeffekter om jag säljer, vilket till viss del påverkar. Om man bortsett på detta och ser till situationen som den är så tror jag faktiskt ändå att Byggmax sitter på en ganska bra position med sitt starka varumärke, många butiker och en hyggligt välutvecklad e-handel. Inwido skulle kunna vara ett bra bet om man hade en stark innovationspipeline. Det är möjligt att man har det, men jag ser det inte riktigt. Jag tror att många av de alternativ som presenteras är ganska likvärdiga. Det kan vara fel, men det är min bild som lekman. Bygghemma, som har gjort mycket rätt, tror jag inser att de inte fullt och helt kan sitta i knäet på Inwido och har därför sitt eget varumärke. Att göra som ICA och många andra och sälja väletablerade varumärken, t ex Elitfönster, men även egna ofta billigare varumärken, t ex Nordiska Fönster, har länge varit ett lyckosamt koncept. Kanske kommer det fortsatt att vara bra. Inwido är uppenbart OK med upplägget eftersom man samarbetar med Bygghemma och jag tror även att man inser att det inte är ett realistitskt alternativ att bara sälja premiumfönster som Elitfönster.

Bilden är inte så enkelt att det finns en vinnare bland de tre aktörerna som jag har nämnt. Det kanske alla kan vara vinnare. Bygghemma och Inwido kan tillsammans öka försäljningen genom att expandera till andra marknader än Sverige där bygg-e-handeln inte är fullt lika utvecklad och det finns möjligheter att ta marknadsandelar i samband med att skiftet sker till e-handel. Byggmax kommer sannolikt att kunna ta marknadsandelar inom fönster, där jag antar att man inte är så stora, genom sitt butiksnätverk och effektiva organisation. Marknaden som helhet kanske även växer i takt med att allt fler väljer att byta till mer energieffektiva fönster eller bygger nytt.

Marknaden kommer inte att vara statisk. Amazon kanske kommer att komma till Sverige inom kort och eventuellt så kommer Inwido även att sälja sina fönster via Amazon. Det är inte säkert, men det kanske blir så. Det kommer sannolikt inte att vara bra för Bygghemma. Att vara en småspelare är ofta ingen bra position när det kommer till e-handel. Det har Amazon visat.

Jag har ingen klar åsikt om ovanstående, men jag gillar det jag ser när det kommer till Byggmax. Man verkar jobba medvetet med att öka försäljningen med fler butiker, förbättrad ehandel och nya produktgrupper, tex trädgård. Det är helt OK att en och annan analytiker tror att all tillväxt är en effekt av Corona, men det tror inte jag.

Inga kommentarer: