16 februari 2024

Precise Biometrics: Smakprov

Jag ögnade igenom Precise Biometrics rapport och kom fram till att man är nere på relativt låga nivåer och sannolikt så kommer man att takta på hyggligt i sina båda affärsområden. Det är stor risk och det finns risk för bakslag, men jag tycker att det ser hyggligt aptitligt ut. Det är möjligt att jag säljer ganska snabbt och det är även möjligt att jag ökar något. Att utfallsrummet är stort beror på att jag inte är speciellt påläst. Det som skulle kunna vara en trigger i närtid är insiderköp. Efter att rapporten är släppt är det fritt fram och det finns många i både ledning och styrelse som sitter med relativt små innehav, vilket alla pilotskole-skin-in-the-game-killar och tjejer sannolikt inte ser som något positivt.

Inga kommentarer: