06 januari 2022

Byggmax: 2022 kanske kan bli OK och är det helt otänkbart med bud?

Jag har inte ägt speciellt många aktier där det kommit bud. Matse är det undantag som jag direkt kommer att tänka på. I fallet med Matse så var det Axfood som köpte och om jag förstått saken rätt så har idag Matse och Mathem slagits samman. Det är möjligt att det är helt fel, men det är någonting som jag tycker att jag har hört i bruset. Det intressanta med Matse för min del är att se hur åren innan bolaget köptes ut var för bolaget på börsen. Det är nog inte helt osant att säga att Matse fick inte riktigt den uppmärksamhet som man hade hoppats på och bolaget förde en ganska anonym tillvaro på börsen. Naturligtvis handlar börsutveckling om man att leverera bra resultat, men det är inte fullt så enkelt. För ett bolag som för en ganska anonym tillvaro på börsen så kommer det till en punkt då det inte längre är så stor poäng att vara på börsen. Det tror jag många industriella spelare är väl medvetna om och om värderingen är låg så kan de leda till att bolaget köps ut.

Det är möjligt att jag ser saker som inte finns och det är möjligt att Byggmax kommer att vara kvar på börsen under lång tid framöver, men jag är inte helt säker. Byggmax värdering är ganska låg och det är möjligt att man skulle kunna få köpa ut bolaget med en inte alltför fet premie. Det finns inte vad jag vet någon storägare som skulle sätta käppar i hjulen om budet var OK. Anledningen till att någon skulle kunna vara intresserad av att köpa Byggmax är för att komma åt butiksnätet. Det är där jag tror att det finns ett stort värde. Bolaget har byggt upp ett nät av effektiva butiker som finns spridda i stora delar av Sverige och Norge. Dessa butiker har redan idag click & collect och att lägga till ytterligare produkter borde inte vara ett större problem. Utöver att man skulle kunna få ut ännu mer av butiksnätet så tror jag att en eventuell köpare skulle få ut väldigt mycket intressant data från Byggmax-butikerna. Det man heller inte skall glömma är att tjänsteförsäljningen är sannolikt också någonting som man skulle kunna utveckla. Byggmax har i alla fall haft olika former av hantverkstjänster, och kanske fortfarande har, men jag tror aldrig riktigt att det har lyft. Man kan även fundera kring den geografiska expansionen. Det kanske finns aktörer som tror att konceptet skulle kunna spridas till andra länder och det kan vara så att det finns icke-nordiska bygghandlare som tycker att det skulle kunna vara en intressant väg in i Norden.

Jag tror egentligen inte att det kommer att komma något bud på Byggmax, men när jag lekte med tanken och när jag funderade på varför återköpen exekverats relativt snabbt så kom jag fram till att det kanske inte är helt orimligt när allt kommer omkring med ett bud. Det ligger nog inte direkt nära till hands att ett bolag som Axel Johnson (som bl a har ägarandelar i Dustin, Axfood mm) skulle vara intresserade, men jag tror att det finns andra. Återigen, det ligger sannolikt inte nära till hands och det är inte någonting som jag egentligen tror kommer att ske, men jag tycker att tanken är intressant och jag ser det inte att det finns någon större aktör som ser på bolaget på annat sätt än börskollektivet.

Inga kommentarer: